آخرین مطالب از: آموزش انگلیسی با فیلم

آموزش حرف F با شعرهای انگلیسی به کودکان

آموزش حرف F با شعرهای انگلیسی به کودکان

۴ ساعت پیش
آموزش رنگ قرمز با شعر های انگلیسی به کودکان

آموزش رنگ قرمز با شعر های انگلیسی به کودکان

۱ هفته پیش
آموزش الفبای انگلیسی با شعر به کودکان این قسمت حرف D

آموزش الفبای انگلیسی با شعر به کودکان این قسمت حرف D

۱ هفته پیش
آموزش زبان انگلیسی : جملات ضروری مکالمه در فرودگاه

آموزش زبان انگلیسی : جملات ضروری مکالمه در فرودگاه

۱ هفته پیش
آموزش الفبای انگلیسی با شعر به کودکان این قسمت حرف C

آموزش الفبای انگلیسی با شعر به کودکان این قسمت حرف C

۱ هفته پیش
آموزش الفبای انگلیسی به کودکان این قسمت حرف B

آموزش الفبای انگلیسی به کودکان این قسمت حرف B

۱ هفته پیش
آموزش الفبای انگلیسی با شعر به کودکان این قسمت حرف A

آموزش الفبای انگلیسی با شعر به کودکان این قسمت حرف A

۳ هفته پیش
آموزش الفبای انگلیسی به کودکان این قسمت حرف V

آموزش الفبای انگلیسی به کودکان این قسمت حرف V

۳ هفته پیش
آموزش زبان انگلیسی : آموزش گرامر tag questions

آموزش زبان انگلیسی : آموزش گرامر tag questions

۳ هفته پیش
آموزش زبان انگلیسی : آشنایی با سه کلمه quit, quite, quiet

آموزش زبان انگلیسی : آشنایی با سه کلمه quit, quite, quiet

۳ هفته پیش
آموزش زبان انگلیسی : در جواب thank you چی بگیم ؟

آموزش زبان انگلیسی : در جواب thank you چی بگیم ؟

۱ ماه پیش
آموزش زبان انگلیسی به کودکان با شعرهای Boo Boo (قایم باشک)

آموزش زبان انگلیسی به کودکان با شعرهای Boo Boo (قایم باشک)

۱ ماه پیش
آموزش زبان انگلیسی به کودکان با شعرهای Boo Boo

آموزش زبان انگلیسی به کودکان با شعرهای Boo Boo

۱ ماه پیش
انیمیشن آموزش زبان انگلیسی کوکوملون CoCoMelon این قسمت : انگشتان

انیمیشن آموزش زبان انگلیسی کوکوملون CoCoMelon این قسمت : انگشتان

۱ ماه پیش
آموزش الفبای انگلیسی با شعر به کودکان قسمت ۱

آموزش الفبای انگلیسی با شعر به کودکان قسمت ۱

۱ ماه پیش
انیمیشن آموزش شعر انگلیسی هالووین به کودکان

انیمیشن آموزش شعر انگلیسی هالووین به کودکان

۱ ماه پیش
آموزش صداها، اعداد و رنگ ها باشعر انگلیسی به کودکان

آموزش صداها، اعداد و رنگ ها باشعر انگلیسی به کودکان

۲ ماه پیش