آخرین مطالب از: آتش سوزی در آبادان

تاریخ دقیق فاجعه آتش سوزی سینما رکس آبادان چه روزی است ؟

تاریخ دقیق فاجعه آتش سوزی سینما رکس آبادان چه روزی است ؟

۱ ماه پیش
از ساعت 18/30، به مناسبت هفتم شهدای حادثه آتش سوزی سینما رکس آبادان،...(1357ش)

از ساعت 18/30، به مناسبت هفتم شهدای حادثه آتش سوزی سینما رکس آبادان،...(1357ش)

۵ سال پیش
کنفدراسیون دانشجویان ایرانی در لندن با صدور اعلامیه ای، ساواک و رژیم ایران را مسئول آتش سوزی سینمای آبادان دانست و اعلام کرد که این کار عمداً صورت گرفته است.(1357ش)

کنفدراسیون دانشجویان ایرانی در لندن با صدور اعلامیه ای، ساواک و رژیم ایران را مسئول آتش سوزی سینمای آبادان دانست و اعلام کرد که این کار عمداً صورت گرفته است.(1357ش)

۵ سال پیش
پالایشگاه آبادان دچار حریق و آتش سوزی شد در جریان این حادثه سه نفر مقتول و عده زیادی مجروح شدند(1356ش)

پالایشگاه آبادان دچار حریق و آتش سوزی شد در جریان این حادثه سه نفر مقتول و عده زیادی مجروح شدند(1356ش)

۶ سال پیش
پيام امام خميني(ره) در پی جنايت عوامل رژيم در فاجعه آتش‏ سوزی سينما ركس آبادان (1357ش)

پيام امام خميني(ره) در پی جنايت عوامل رژيم در فاجعه آتش‏ سوزی سينما ركس آبادان (1357ش)

۷ سال پیش
فاجعه آتش ‏سوزی سينما ركس آبادان توسط عُمّال رژيم پهلوی (1357 ش)

فاجعه آتش ‏سوزی سينما ركس آبادان توسط عُمّال رژيم پهلوی (1357 ش)

۷ سال پیش
StatCounter