۴۵ متن و جمله جدید ابراز عشق کردن و بوسیدن از راه دور

۸,۵۸۹
۹
۰
دوشنبه, ۰۳ تیر ۱۳۹۸ ۱۶:۲۸

متن عاشقانه در مورد بوسیدن

گاهی دلم می خواهد از خیالــــم تو را بیرون بکشم

و سراپایت را غـــرق بــوســـه کنــــم

اس ام اس ، پیام، متن و جملات، استوری و استاتوس، کپشن و بیو، پروفایل در مورد بوسیدن ماچ کردن، بوسه لب دادن

صُبحی که بوسه َ م ندهی ؛ بی طُلوع باد​

اس ام اس ، پیام، متن و جملات، استوری و استاتوس، کپشن و بیو، پروفایل در مورد بوسیدن ماچ کردن، بوسه لب دادن

از دور دوستت دارم !
بی هیچ عطری آغوشی لمسی
و حتی بوسه ای ...
تنها تو را از دور دوست دارم ! ​

اس ام اس ، پیام، متن و جملات، استوری و استاتوس، کپشن و بیو، پروفایل در مورد بوسیدن ماچ کردن، بوسه لب دادن

متن زیبا در مورد بوسه برای کپشن

بوسه هایت انار را می ترکاند

نفس هایت سیب را می رساند

آغوشت ابر را می باراند

پاییزترینی تو

اس ام اس ، پیام، متن و جملات، استوری و استاتوس، کپشن و بیو، پروفایل در مورد بوسیدن ماچ کردن، بوسه لب دادن

خوشبختم کن....
به بوسه ای و
لبخندی و
آغوشی.....!!!!

خوشبخت
ترین
زن جهانم
روزی....
که موهایم را
ببافی.....
یکی
زیر....
یکی
رو........!

و هر بار
آهسته بگویی....

"دوستت دارم....!!"

اس ام اس ، پیام، متن و جملات، استوری و استاتوس، کپشن و بیو، پروفایل در مورد بوسیدن ماچ کردن، بوسه لب دادن

شب بود و ماه
تو بودی و من ،
یادت باشد از شرم حضور ماه
یک بوسه به هم بدهکاریم!... ​

اس ام اس ، پیام، متن و جملات، استوری و استاتوس، کپشن و بیو، پروفایل در مورد بوسیدن ماچ کردن، بوسه لب دادن

متن در مورد بوسیدن پیشانی برای پروفایل
هنگام بارش باران سرت را رو به آسمان نگیر

من به بوسه ‏‏‏‏‏‏‏های باران روی صورتت هم حسودی می کنم

اس ام اس ، پیام، متن و جملات، استوری و استاتوس، کپشن و بیو، پروفایل در مورد بوسیدن ماچ کردن، بوسه لب دادن

یک بوسه ز تو خواستم و شش دادی
شاگرد که بودی که چنین استادی
خوبی و کرم را چو نکو بنیادی
ای دنیا را ز تو هزار آزادی
مولانا ​

اس ام اس ، پیام، متن و جملات، استوری و استاتوس، کپشن و بیو، پروفایل در مورد بوسیدن ماچ کردن، بوسه لب دادن

عاقبت راز دلم را
به لبانش گفتم
شاید این بوسه به
نفرت برسد شاید عشق​

اس ام اس ، پیام، متن و جملات، استوری و استاتوس، کپشن و بیو، پروفایل در مورد بوسیدن ماچ کردن، بوسه لب دادن

متن در مورد بوسیدن دست مادر
داغتـــریـن آغــــوش هـــا را از تنـت

و شیـریـــن تـریــن بــوســـه هـــا را از لبـــانت بیـــرون می کشـــم

بــه تـلـــافـی تمـــام روزهــایـــی کـــه می خــــواهمت و نیسـتـــی ...

اس ام اس ، پیام، متن و جملات، استوری و استاتوس، کپشن و بیو، پروفایل در مورد بوسیدن ماچ کردن، بوسه لب دادن

هرچه لب‌هایت فشرده یادگیری بهتر است
بوسه را کی بر لبم قفل ِ کتابی می‌کنی؟​

اس ام اس ، پیام، متن و جملات، استوری و استاتوس، کپشن و بیو، پروفایل در مورد بوسیدن ماچ کردن، بوسه لب دادن

عاشق شوید
نه بخاطر لذت بوسه و هم آغوشی.......................!!
بخاطر تمرکز ذهن روی یک نفر
وفاداری لذت دارد..............!!!​

اس ام اس ، پیام، متن و جملات، استوری و استاتوس، کپشن و بیو، پروفایل در مورد بوسیدن ماچ کردن، بوسه لب دادن

متن در مورد بوسیدن دست پدر

سـیــاه مـشق ِ پــشت ِ چــشـم هـایــت دسـت خـــط ِ کــیـست !

که بــوســیـدنــش سـجــده ی شکر دارد !

اس ام اس ، پیام، متن و جملات، استوری و استاتوس، کپشن و بیو، پروفایل در مورد بوسیدن ماچ کردن، بوسه لب دادن

متن در مورد بوسیدن

دیگر هیچ مزه اى دلچسب نخواهد بود

من تمام حس چشاییم را روى لبانت جا گذاشته ام

اس ام اس ، پیام، متن و جملات، استوری و استاتوس، کپشن و بیو، پروفایل در مورد بوسیدن ماچ کردن، بوسه لب دادن

کاش عاشقی هم واگیر داشت
تو را با یک بوسه
دچارش میکردم ​

اس ام اس ، پیام، متن و جملات، استوری و استاتوس، کپشن و بیو، پروفایل در مورد بوسیدن ماچ کردن، بوسه لب دادن

بوسه هایی میشناسم مثل روضه زخم دار
بوسه هایی هم شبیه به بوسه بر لب های یار ​

اس ام اس ، پیام، متن و جملات، استوری و استاتوس، کپشن و بیو، پروفایل در مورد بوسیدن ماچ کردن، بوسه لب دادن

متن در مورد بوسیدن فرزند

مــرا ببــوس

روزهــای سختــی در پیــش اســت

بگــذار تــو را کمــی پــس‌انــداز کنــم

اس ام اس ، پیام، متن و جملات، استوری و استاتوس، کپشن و بیو، پروفایل در مورد بوسیدن ماچ کردن، بوسه لب دادن

اون نگاه گرم تو یادم نمیره
بوسه بی شرم تو یادم نمیره... ​

اس ام اس ، پیام، متن و جملات، استوری و استاتوس، کپشن و بیو، پروفایل در مورد بوسیدن ماچ کردن، بوسه لب دادن

​برای چه عشق می‌ورزند و بوسه می‌ستانند؟
شما خردمندان والاجاه بگوییدم از برای چه؟!

اس ام اس ، پیام، متن و جملات، استوری و استاتوس، کپشن و بیو، پروفایل در مورد بوسیدن ماچ کردن، بوسه لب دادن

متن زیبا در مورد بوسیدن فرزند

بوسیدن تو تنها تکراریست

که تکراری نمی شود

اس ام اس ، پیام، متن و جملات، استوری و استاتوس، کپشن و بیو، پروفایل در مورد بوسیدن ماچ کردن، بوسه لب دادن

من از چشم های تو
شعر می دزدم!
تو از لب های من
بوسه ،
خوبِ من ،
آزادی
سهم ماست از عشق..... ​

اس ام اس ، پیام، متن و جملات، استوری و استاتوس، کپشن و بیو، پروفایل در مورد بوسیدن ماچ کردن، بوسه لب دادن

یــک بوسه ازتو..جان ازمن ​

اس ام اس ، پیام، متن و جملات، استوری و استاتوس، کپشن و بیو، پروفایل در مورد بوسیدن ماچ کردن، بوسه لب دادن

متن رمانتیک در مورد بوسیدن همسر

با من به زبان بوسه نه !
به زبان آغوش نه !
با من به زبان ساده ی دوستت دارم...
حرف بزن...
به زبان مادری ام...
با من به زبان شیرینِ عشق حرف بزن !

کاش فراموشت می‌کردم

با عبورِ هر نفس در ازدحامِ خاطره‌ی لب‌ها

از ول وله‌ی بوسه و مکث

اس ام اس ، پیام، متن و جملات، استوری و استاتوس، کپشن و بیو، پروفایل در مورد بوسیدن ماچ کردن، بوسه لب دادن

چندین سال دیگر
من بوسه میزنم
به دست های چروک شده ات
به چین روی پیشانی و کنار چشمت
به سپیدی کنار شقیقه هایت
ب این دست لرزان
من
متعهدم به این تصویری ک از تو ساخته‌ام
نمیدانی!
آخ تو نمیدانی عزیزه جانم!
چندین سال دیگر
اینجا
میان سینه‌ام
تو زیباترین مرد ِ دنیایی​

اس ام اس ، پیام، متن و جملات، استوری و استاتوس، کپشن و بیو، پروفایل در مورد بوسیدن ماچ کردن، بوسه لب دادن

مذهبی بودن ما دردسری شد ڪه نگو
"من ملک بودم و فردوس برین ..."
اما او... بوسه ای..
داد به من، عرش خدا ریخت بهم..​

اس ام اس ، پیام، متن و جملات، استوری و استاتوس، کپشن و بیو، پروفایل در مورد بوسیدن ماچ کردن، بوسه لب دادن

متن ابراز عشق و بوسیدن شوهر

فنجان چای توام

ببین چگونه قند در دلم آب می شود به شوق لبت

اس ام اس ، پیام، متن و جملات، استوری و استاتوس، کپشن و بیو، پروفایل در مورد بوسیدن ماچ کردن، بوسه لب دادن

بوسه هات تمدید نفس هامه...نفسم​

اس ام اس ، پیام، متن و جملات، استوری و استاتوس، کپشن و بیو، پروفایل در مورد بوسیدن ماچ کردن، بوسه لب دادن

باید از شرحِ حضورت پر از آواز شوم

رو به سوی دل تو پنجره ای باز شوم

بوسه ای بر تن شعرم بزن ای لطفِ غزل

باید از حُسن لبت قافیه پرداز شوم

اس ام اس ، پیام، متن و جملات، استوری و استاتوس، کپشن و بیو، پروفایل در مورد بوسیدن ماچ کردن، بوسه لب دادن

درست وســـــط پیشــــانـــی ات

می شـــود قبلـــــه گــاه لب هــای مــــــن

بـــــــوسه هــایـــــم را همان جــا حوالـــــه می کنـــــم

اس ام اس ، پیام، متن و جملات، استوری و استاتوس، کپشن و بیو، پروفایل در مورد بوسیدن ماچ کردن، بوسه لب دادن

نه بخاطر لذت بوسه و هم‌آغوشی
بخاطرِ تمرکز ذهن، روی یک نفر
عاشق شوید!
وفاداری لذت دارد...​

اس ام اس ، پیام، متن و جملات، استوری و استاتوس، کپشن و بیو، پروفایل در مورد بوسیدن ماچ کردن، بوسه لب دادن

گیلاس های باغ
سرخ تر شده اند...
دوباره باد بوسه هایم را...
اشتباهی برد...​

اس ام اس ، پیام، متن و جملات، استوری و استاتوس، کپشن و بیو، پروفایل در مورد بوسیدن ماچ کردن، بوسه لب دادن

بخــواب تــا نگــاهــت کنــم

و بــرای هــر نفــس تــو

بــوســه‌ای بنشــانــم بــه طعــم

هــر چــه تــو بخــواهــی

اس ام اس ، پیام، متن و جملات، استوری و استاتوس، کپشن و بیو، پروفایل در مورد بوسیدن ماچ کردن، بوسه لب دادن

باز با یک بوسه

مستم کرده ای..

‌‌‌‌‌باز هم تا چل شب دیگر

‌‌‌‌‌ نمازم باطل است........!!

اس ام اس ، پیام، متن و جملات، استوری و استاتوس، کپشن و بیو، پروفایل در مورد بوسیدن ماچ کردن، بوسه لب دادن

زن را باید "زد"

بوسه بر پیشانی اش!!

زن را باید "کُشت"

آن غم پنهانی اش!!

اس ام اس ، پیام، متن و جملات، استوری و استاتوس، کپشن و بیو، پروفایل در مورد بوسیدن ماچ کردن، بوسه لب دادن

لبانت را می بوسم قند دلت آب می شود

و تا ابد نمک گیر شیرینی لبان تو می شوم

اس ام اس ، پیام، متن و جملات، استوری و استاتوس، کپشن و بیو، پروفایل در مورد بوسیدن ماچ کردن، بوسه لب دادن

مرا ببوس ...
جوری که شکوه بکرِ ابرهای کوهستان را توی دستانم لمس کنم ...
چشمانم را ببندم ، گم شوم ... و خودم را در سکوتِ کویر ، میانِ گرمایِ آغوشِ تو پیدا کنم ...​

اس ام اس ، پیام، متن و جملات، استوری و استاتوس، کپشن و بیو، پروفایل در مورد بوسیدن ماچ کردن، بوسه لب دادن

هر خیانت که تماسِ دو بدن نیست فقط
گاه یک بوسه و دیدار که پنهان شده است

گاه یک خنده و یک لایک و یا کامنتی
زیر یک پست که با وسوسه اذعان شده است

اس ام اس ، پیام، متن و جملات، استوری و استاتوس، کپشن و بیو، پروفایل در مورد بوسیدن ماچ کردن، بوسه لب دادن

بوسه‌ ، بهترین سرقتِ دنیاست

چون هم دزیدیش زیباست

هم پس دادنش . . .

اس ام اس ، پیام، متن و جملات، استوری و استاتوس، کپشن و بیو، پروفایل در مورد بوسیدن ماچ کردن، بوسه لب دادن

کاش یک روز ازاین فاصله هاکم بشود

بدنت در بغلـم باشـد و محکـم بشـود


آنچنان روح و تنم پر شود از شوق لبت

غنچه درغنچه -عسل بوسه-فراهم بشود

اس ام اس ، پیام، متن و جملات، استوری و استاتوس، کپشن و بیو، پروفایل در مورد بوسیدن ماچ کردن، بوسه لب دادن

بعضی وقتها
کسی در زندگیت هست
که اصلا لازم نیست تو را در آغوش بگیرد
فقط با کلام گرمش ...
بدون حتی دیدنت ...
بدون حتی گرفتن دستانت ...
می تواند
قلبت را بوسه باران کند .. ​

اس ام اس ، پیام، متن و جملات، استوری و استاتوس، کپشن و بیو، پروفایل در مورد بوسیدن ماچ کردن، بوسه لب دادن

بعد از گذشت این همه سال عاشقم هنوز

هر چند اگر نمانده مجال عاشقم هنوز

در آرزوی بوسه ای از آن لبم ، ببین

با این همه امید محال عاشقم هنوز

اس ام اس ، پیام، متن و جملات، استوری و استاتوس، کپشن و بیو، پروفایل در مورد بوسیدن ماچ کردن، بوسه لب دادن

اگر نیمه شبی در آغوش من افتی
آن قدر بوسه بر لبهایت زنم که از نفس افتی ! ​

اس ام اس ، پیام، متن و جملات، استوری و استاتوس، کپشن و بیو، پروفایل در مورد بوسیدن ماچ کردن، بوسه لب دادن

یک بوسه عاشقانه بهترین روش برای از بین بردن استرس محسوب میشود،

مایکل کی مکناب، مشاور روانی معتقد است:
زمانیکه لب ها در حالت بوسیدن قرار می گیرند تقریباً دهان حالت لبخندزدن به خود میگیرد

اس ام اس ، پیام، متن و جملات، استوری و استاتوس، کپشن و بیو، پروفایل در مورد بوسیدن ماچ کردن، بوسه لب دادن

متن در مورد ماچ برای استوری و استاتوس

اگه می شد با بوس شارژت کنم

اینقدر می بوسیدمت که دائمی بشی

اس ام اس ، پیام، متن و جملات، استوری و استاتوس، کپشن و بیو، پروفایل در مورد بوسیدن ماچ کردن، بوسه لب دادن

هر روز" صبح " بودنِ
بوسه های تو الزامیست
تا مرا بدرقه کنند،
به سوی جهانی که خستگی های روزمره پیدایم نکنند!
و چقدر دلنشین خواهد بود
صبحی که با بوسه های
تو شروع شود.​

اس ام اس ، پیام، متن و جملات، استوری و استاتوس، کپشن و بیو، پروفایل در مورد بوسیدن ماچ کردن، بوسه لب دادن

با چه میتـــوان
عشـــق را به بنـدِ جــاودان ڪشید

با ڪدام بوسه ...؟

با ڪدام لــب ...؟

در ڪدام لحظه ...؟

در ڪدام شب ...

اس ام اس ، پیام، متن و جملات، استوری و استاتوس، کپشن و بیو، پروفایل در مورد بوسیدن ماچ کردن، بوسه لب دادن

متن در مورد بوسیدن عشق

یک فرصت به من بده که غلط ببوسمت

و تمام طول سال را جریمه ام کن

که از روی آن هزار بار تمرین کنم

اس ام اس ، پیام، متن و جملات، استوری و استاتوس، کپشن و بیو، پروفایل در مورد بوسیدن ماچ کردن، بوسه لب دادن

قحطیِ بوسه ی تب دار است و باران نیست،هست ؟

ردِ لبهایِ تو دیگر روی فنجان نیست،هست ؟

عطر تو پیچیده در شهری که در آن نیستی

باد می آید ولی موی پریشان نیست،هست ؟

اس ام اس ، پیام، متن و جملات، استوری و استاتوس، کپشن و بیو، پروفایل در مورد بوسیدن ماچ کردن، بوسه لب دادن

لبم به جان نرسید...
و رسید جان به لبم...
تو •مرحمت• کن...
و با بوسه ای تمامم کن...​

اس ام اس ، پیام، متن و جملات، استوری و استاتوس، کپشن و بیو، پروفایل در مورد بوسیدن ماچ کردن، بوسه لب دادن

متن عاشقانه درباره بوسیدن لب

بوسه هایت را کش بده

من می میرم که این لحظه ها را زندگی کنم

اس ام اس ، پیام، متن و جملات، استوری و استاتوس، کپشن و بیو، پروفایل در مورد بوسیدن ماچ کردن، بوسه لب دادن

مرا سرمه ڪن
به چشمهایت
بگذار ببینمت نگاهت کنم
بوسه باران
بنوشمت...
باور ڪن من عشق را
همان اندازه ڪه تویی
میخواهم...​

اس ام اس ، پیام، متن و جملات، استوری و استاتوس، کپشن و بیو، پروفایل در مورد بوسیدن ماچ کردن، بوسه لب دادن

عزیزی میگفت جای گیاهِ بامبو را که عوض کنی دیگر رشد نمیکند؛
پژمرده میشود.
میدانی چرا؟
چون ریشه اش را همانجا، جا میگذارد...
دلِ آدمیزاد که دیگر کمتر از گیاه نیست جانم...
گاهی ریشه اش جا میماند در دلی؛
لبخندی؛
بوسه ای...​

اس ام اس ، پیام، متن و جملات، استوری و استاتوس، کپشن و بیو، پروفایل در مورد بوسیدن ماچ کردن، بوسه لب دادن

متن عاشقانه برای عکس درباره بوسیدن

و زندگی از جایی شروع می شود

که بی هوا بوسیده می شوی

اس ام اس ، پیام، متن و جملات، استوری و استاتوس، کپشن و بیو، پروفایل در مورد بوسیدن ماچ کردن، بوسه لب دادن

​با من به زبان بوسه نه !
به زبان آغوش نه !
با من به زبان ساده ی دوستت دارم...
حرف بزن...
به زبان مادری ام...
با من به زبان شیرینِ عشق حرف بزن !

اس ام اس ، پیام، متن و جملات، استوری و استاتوس، کپشن و بیو، پروفایل در مورد بوسیدن ماچ کردن، بوسه لب دادن

گیلاس لبانِ تو
پُر از لبخند است
شیرینی و طعم آن
بِسان قند است؛
بیمار شدم٬
مریض لب های توأم
جانم به دوای
بوسه هایت بند است

اس ام اس ، پیام، متن و جملات، استوری و استاتوس، کپشن و بیو، پروفایل در مورد بوسیدن ماچ کردن، بوسه لب دادن

متن عاشقانه در مورد ماچ کردن

تلخ است ، تلخ تلخ ، این زندگی

اما لب هایت عجب تعادلی برقرار کرده است

شیرین است ، شیرین شیرین

در برابر این زندگی

اس ام اس ، پیام، متن و جملات، استوری و استاتوس، کپشن و بیو، پروفایل در مورد بوسیدن ماچ کردن، بوسه لب دادن

تو یعنی
آغوشی عاشقانه
تو یعنی عشق
تویعنی قلم
تو یعنی شعر
تو یعنی بوسه ای بی واسطه
تو یعنی خود نفس که دائم
در من تکرار میشوی​

اس ام اس ، پیام، متن و جملات، استوری و استاتوس، کپشن و بیو، پروفایل در مورد بوسیدن ماچ کردن، بوسه لب دادن

انگار از سال‌های قحطی عشق
به صبح رسیدم!
خوابت را چنان محکم در آغوش گرفتم،
که حتی سیلیِ داغ خورشید
بَر گونه هایم بوسه میزند... ​

اس ام اس ، پیام، متن و جملات، استوری و استاتوس، کپشن و بیو، پروفایل در مورد بوسیدن ماچ کردن، بوسه لب دادن

متن عاشقانه در مورد بوسه زدن
مرا ببوس

نه یک بار که هزار بار

بگذار آوازه عشقمان چنان در شهر بپیچد که روسیاه شوند

آنها که بر سر جداییمان شرط بسته اند

اس ام اس ، پیام، متن و جملات، استوری و استاتوس، کپشن و بیو، پروفایل در مورد بوسیدن ماچ کردن، بوسه لب دادن

​تماشایت میکردم
با چشمانی که لهجه‌ی
بوسه داشتند !

اس ام اس ، پیام، متن و جملات، استوری و استاتوس، کپشن و بیو، پروفایل در مورد بوسیدن ماچ کردن، بوسه لب دادن

آرام تر نگاهم کن
بوسه ها بیدار می شوند..........!! ​

اس ام اس ، پیام، متن و جملات، استوری و استاتوس، کپشن و بیو، پروفایل در مورد بوسیدن ماچ کردن، بوسه لب دادن

متن احساسی در مورد بوسیدن خانمم (زنم)

از جـــایِ بـــوسـه هــایِ تـــو

بــر شـــانـه هــایــــم خـــورشیـد بــــالا مـی آیــــد

اس ام اس ، پیام، متن و جملات، استوری و استاتوس، کپشن و بیو، پروفایل در مورد بوسیدن ماچ کردن، بوسه لب دادن

صبح سرخی سیب
و طراوت گونه های تو...!
من یا خورشید کدام،
بوسه ی نوبرانه بچینیم؟!
لب هایت که حرفی ندارند...! ​

اس ام اس ، پیام، متن و جملات، استوری و استاتوس، کپشن و بیو، پروفایل در مورد بوسیدن ماچ کردن، بوسه لب دادن

جایی در چشمهای تو
حجم بوسه هایم اضافه می آید
و تو را در تلاطم ابتدای یک لبخند
در سر سرای عطر بهار نارنج
توی فنجان بهارانه ام
جای میدهم ... ​

اس ام اس ، پیام، متن و جملات، استوری و استاتوس، کپشن و بیو، پروفایل در مورد بوسیدن ماچ کردن، بوسه لب دادن

بی اجازه به لبت بوسه زدم ،
حرفی نیست

حاضرم چند برابر
بدهم تاوانش


این مطلب چقدر مفید بود ؟
(9 امتیاز , میانگین: 4.4 از 5)  
 • برچسب ها:
 • اس ام اس بوسه جدید
 • اس ام اس بوسه
 • اس ام اس بوسه جدید بهمن
 • اس ام اس بوسه جدید

دیدگاه ها

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید
hits

آخرین مطالب دلگرم

StatCounter