دلگرم
امروز: دوشنبه, ۰۳ ارديبهشت ۱۴۰۳ برابر با ۱۳ شوّال ۱۴۴۵ قمری و ۲۲ آوریل ۲۰۲۴ میلادی
اس ام اس ها ی عاشقانه بی قراری و پیامک های دلتنگی
32
زمان مطالعه: 6 دقیقه
اس ام اس ها ی عاشقانه بی قراری و پیامک های دلتنگی-اس ام اس بی تابی -اس ام اس بی طاقت شدن- اس ام اس بیقراری -اس ام اس جدید -اس ام اس عاشقانه- اس ام اس های قشنگ و ناب- اسمس بی تابی بی طاقتی- sms اسمس اس مسیج اس ام اس جمله های بی قراری -متن آپدیت و...

اس ام اس ها ی عاشقانه بی قراری و پیامک های دلتنگی

اس ام اس ها ی عاشقانه بی قراری و پیامک های دلتنگی

وقتی تو نیستی ...
شادی کلام نامفهومی ست !
و " دوستت می‌دارم " رازی‌ ست
که در میان حنجره‌ ام دق می‌کند
و من چگونه بی‌ تو نگیرد دلم ؟
اینجا که ساعت وآیینه و هوا ... به تو معتادند
.
.
.

اس ام اس ها ی عاشقانه بی قراری و پیامک های دلتنگی
زندگی ام بسته به تار مویت
آنقدر زندگی ام را پشت گوش نیانداز ...
.
.
.

.
.اس ام اس ها ی عاشقانه بی قراری و پیامک های دلتنگی
امــروز هـم گـذشـت وُ نیامــدی
نا شکـر نیستـم
فــردا هم روزِ خـداست!
.
.
..
.اس ام اس ها ی عاشقانه بی قراری و پیامک های دلتنگی
میگن قسمت نیست ، حکمته ...!
من معنی قسمت و حکمت رو نمی دونم !
اما تو معنی طاقت رو می دونی !
مگه نه ... ؟!
.
.
..
.اس ام اس ها ی عاشقانه بی قراری و پیامک های دلتنگی
نانوشته هایم بسیارند
مثل بی قراری هایـم...
من سکــوتم را فریـاد می کِشــم
آخر این آشوب درونم مــرا می کُشد...
.

...

.
..
.اس ام اس ها ی عاشقانه بی قراری و پیامک های دلتنگی
چقدر کم توقع شده ام ، نه آغوشت را می خواهم نه یک بوسه نه دیگر بودنت را ؛
همین که بیایی و از کنارم رد شوی کافیست ،
مرا به آرامش می رساند حتی اصطحکاک سایه هایمان کافیست !
.
.
..
.اس ام اس ها ی عاشقانه بی قراری و پیامک های دلتنگی
در جمـع من و ایـن بغـضِ بیـــــقرار ..
جـــایِ تــــو خـــــالی ...!
.
.
.
.اس ام اس ها ی عاشقانه بی قراری و پیامک های دلتنگی
.
.
قــرارمـان..
فقـط ..
یـک "مــانیــتورِ" کـوچـک بـــود !
امّــا ..
اکنــون ..
قلبـــم را ببـین..
که بــا هــر"آف" شدنــت ..
چــگونـه ..
بـیقــرارِ "آمــدنــت" مـی شـــود !
.
.
..
.اس ام اس ها ی عاشقانه بی قراری و پیامک های دلتنگی
نشستم من دمی در خواب باتو
کـنــار چشـــــمـهء مـهتــاب باتو
مـگـر تـاب و تـوانـــم بـرده بـودی
که بــودم لحظـه ای بیـتــاب بی تو
.
.
..
.اس ام اس ها ی عاشقانه بی قراری و پیامک های دلتنگی
بیا قدم بزنیم . . .
من با " تـــــــــو "
تو با هر که دلت خواست !
فقط بیــــــــــا قدم بزنیم . . .
اصلا بیا و بگذار . . .
سایه ات باشـــــــــــم . . .
سایه که آزار ندارد !
دارد ؟
.
.
..
.اس ام اس ها ی عاشقانه بی قراری و پیامک های دلتنگی
گفته بودی پاییز که تمام شود
به سراغ رویاهایم می آیی
تا دلت را پیشکش عاشقانه هایم کنی
من جوجه هایم را شمرده ام
ببین.... !
تو نیامدی...
.
.
.
.اس ام اس ها ی عاشقانه بی قراری و پیامک های دلتنگی
حــال ِ مــن خــوب است
امــا
عــالی می شــوم
وقــتی کــه
تــــو...
با نگــرانی در آغوشــم می گــیری و می گویــی :
" نــه عــزیزم ، تو خــوب نیســتی ...
.
.
..
.اس ام اس ها ی عاشقانه بی قراری و پیامک های دلتنگی
دِلـــم چـِـه کــودکــانــه بَهــانــه ی تــو را میگیـــرد،
امـــا تــو بـــزرگـــانــه بِــه دِل نگیـــر...
فقـــط بگــــو : کــــودکـــ استـــ، نـِـمی فهمــد...
.
.
..
.اس ام اس ها ی عاشقانه بی قراری و پیامک های دلتنگی
هیچ چیز دلنشین تر از این نیست که مدام نامت را صدا بزنم
با یک علامت سوال ... "؟"
و تو با حوصله جواب بدهی جـــــــــــون ِدلــــم !؟
.
.
..
.اس ام اس ها ی عاشقانه بی قراری و پیامک های دلتنگی
شب که میشود...
نبودن هایت را زیر بالشتم میگذارم و شجاعتم را زیر سوال میبرم...
دوام می آورم تا فردا ؟!
.
.
..
.اس ام اس ها ی عاشقانه بی قراری و پیامک های دلتنگی
متنفرمـ
از تمام قهوهـ های تلخــــــــــــــــــــــــــــی
کِهـ
تورا قسمتـِ...
فالــــــــــــــــــــم نمی کند
.
.
..
.اس ام اس ها ی عاشقانه بی قراری و پیامک های دلتنگی
حوا که بغض کند...
حتی خدا هم اگر سیب بیاورد چیزی بجز آغوش آدم آرامش نمیکند!
.
.
..
.اس ام اس ها ی عاشقانه بی قراری و پیامک های دلتنگی
بــــــهانه گـــــــیر زبــــــــــان نفهم ...
دلـــــــــــم را مـیگویـــــــــــــم ... !
آخــــــــر تــــورا از کـــــــجا برایش بـــــــــیاورم ...
.
.
..
.اس ام اس ها ی عاشقانه بی قراری و پیامک های دلتنگی
همه ی کارهایت را بخشیدم
جز آن تردید آخر هنگام رفتنت
که هنوز مرا
به برگشتنت امیدوار نگه داشته . . .
.
.
..
..
.اس ام اس ها ی عاشقانه بی قراری و پیامک های دلتنگی
مهم نیست عمر "کوتاه" باشد یا "بلند" ...
مهم ، نفس هایی ست که با تو "کوتاه" و بی تو "بلند" کشیده می شود ...
.
.
.
..
.اس ام اس ها ی عاشقانه بی قراری و پیامک های دلتنگی
.
.
چقدر صدای تیک تاک ساعت دلخراش است
وقتی تو "یک ثانیه" هم در کنارم نیستی
.
.
..
..
.اس ام اس ها ی عاشقانه بی قراری و پیامک های دلتنگی
می گویند هر سن و سالی که داشته باشی
اگر کسی نباشد ،
که با یادش ،
چشمانت ،
از شادی یا غم پر اشک شود ،
هرگز زندگی نکرده ای
و من این روزها
زندگی می کنم . . .
.
.
..
..
.اس ام اس ها ی عاشقانه بی قراری و پیامک های دلتنگی
بیهـــــودِه نَـقّـــاش بــــــودِه ام . . .
ایــــــטּ هَمِـــــﮧ ســـــال . . !
بِـــــﮧ چَ ــــــــشم هــایَت ڪِـــــﮧ مے رِسَـــــم ،
قَلَـــــــم مــــوهـــا خ ـــــیس مے شَــــوَنــد . . .
بِـــــﮧ لَــب هــایَت ڪِــــﮧ مے رِسَـــــم ،
دَستَــــــم مے لَــــــرزَد . . .
رَنـــگــ هــــا مے گــُــــریـــزَنــــد ،
وَ قــاب هـــاےِ خ ــــــالے ، ، ،
تَنـــ ــهـا . . .
نَبــــودَטּِ تـــــو را . . .
بِـــــﮧ دیـــــوارِ زِنـــدِگـــــے ام ،
مے ڪـــــوبَنــــــد . . .

.
.
..
..
.اس ام اس ها ی عاشقانه بی قراری و پیامک های دلتنگی


در صدا کردن نام تو
یک "کجایی" پنهان است
یک "کاش می بودی"
یک "کاش باشی" !
.
.
...
.اس ام اس ها ی عاشقانه بی قراری و پیامک های دلتنگی
بی قرار توام و در دل تنگم گله هاست آه!
بی تاب شدن عادت کم حوصله هاست
مثل عکس رخ مهتاب که افتاده در آب
در دلم هستی و بین من و تو فاصله هاست . . .
.
.
...
.اس ام اس ها ی عاشقانه بی قراری و پیامک های دلتنگی
دیـالوگِ همیشه یـک نفـره ام را ،
هـی مـرور میکـنم تا وقتی به چشم هایت میرسم حرفی برای گفتن داشته باشم ،
اگــر " انگشت های هیــس " دوبـاره ژسـت عــاشقانه ام را به هـم نزنند ...
.
.
...
.اس ام اس ها ی عاشقانه بی قراری و پیامک های دلتنگی
ته فنجان قهوه ام
کف دستم
یا پیشانی ام را ببین!
چیزی نمی بینی؟
مثلا خطی
حرفی
یا چیزی که بتوان "تو" را
به "من" نسبت داد ؟!
.
.
...
.اس ام اس ها ی عاشقانه بی قراری و پیامک های دلتنگی
بعضی ها را هرچقدر هـم که بخواهی ؛
"تمام" نمی شوند ....
همش به آغوششان بدهکار میمانی !
حضورشان"گـرم" است ؛ سکوتشان خالی میکند دل ِآدم را ...
آرامش ِ صدایشان را کم می آوری !
هر دم هر لحظه "کم" می آوریشان ...
آخ که چقدر کم دارمت ....
.
.
...
.اس ام اس ها ی عاشقانه بی قراری و پیامک های دلتنگی
نگاهم بیقرار هجوم قدم های توست
و تو با خبری
اما...
هرگز از جاده ی دلم گذر نمی کنی...
.

..
.اس ام اس ها ی عاشقانه بی قراری و پیامک های دلتنگی

.
.
بی تو
حتی باران هم
بوی تشنگی می دهد
گـاهــــی لال مـــی شود آدم ...
حـرف دارد ؛ ولـــی ...
کلمه نـدارد ... !!!
.
.
...
.اس ام اس ها ی عاشقانه بی قراری و پیامک های دلتنگی
آهای ایـــوب کجایــــی ؟!
تا برایــت از صبر بگـویم !
.
.
...
.اس ام اس ها ی عاشقانه بی قراری و پیامک های دلتنگی
چه معنـــــى دارد
زندگى...!؟
وقتى که هیچ اتفاقى
من و تو را
سر راه هم قرار نمى دهد !!
.
.
...
.اس ام اس ها ی عاشقانه بی قراری و پیامک های دلتنگی
معجزه‌ها با باد رفته‌اند
و چشمانی که چشم مرا گرفت
همیشه در حاشیه‌ی آینه جا ماند
و پشت پنجره چقدر نیامد
آن‌که قرار بود ...
.
.
..
.اس ام اس ها ی عاشقانه بی قراری و پیامک های دلتنگی
.
.
ذهنـــم فلـــــج میشود ...
وقتــــــی میخــوانمــت
و
تــــــو
نمیگویی " جانــــــم ؟!
.
.
...
.اس ام اس ها ی عاشقانه بی قراری و پیامک های دلتنگی
دنیای آدم برفی ها دنیای ساده ایست
اگر برف بیاد هست ، اگر برف نیاید نیست
مثل دنیای من ، اگر تو باشی هستم ، اگر نباشی ...!
.
.
...
.اس ام اس ها ی عاشقانه بی قراری و پیامک های دلتنگی
راه میروم و شهر زیر پاهایم تمام میشود !
تو ... هیچ کجا نیستی ...
.
.
...
.اس ام اس ها ی عاشقانه بی قراری و پیامک های دلتنگی
چشــــمانم خستــــه استـــ و نبــــض ذهنــــم افتــــاده ؛
کاش نگــــاهتــــ یکــــ قــــدم نزدیـــکـــــ تــــر بـــود . . .
.
.
...
.اس ام اس ها ی عاشقانه بی قراری و پیامک های دلتنگی
نیستی ..
و من ،
پُرم از لحظاتی که مملو از توست ...
.
.
...
.اس ام اس ها ی عاشقانه بی قراری و پیامک های دلتنگی
سرم سنگینی حرفی را دارد
که توان گفتنم نیست
زبانم دنبال فرصتی
و چشمم
دنبال محرم رازی می گردد
بی تاب دیدنت هستم!
.
.
...
.اس ام اس ها ی عاشقانه بی قراری و پیامک های دلتنگی
هوای عصرهای من عجیب تـو را کم دارد !
آغوش تـو را کم دارد !
نفس های تـو را کم دارد !
.
.
...
.اس ام اس ها ی عاشقانه بی قراری و پیامک های دلتنگی
آتش از اندوه هجران بهتر است
بی قرارم کردی و گفتی صبوری بهتر است
من نمی دانم کجا خواندم ، که یادم داده است ؟
یار وقتی در کنارت نیست ، کوری بهتر است ...
.
.
...
.اس ام اس ها ی عاشقانه بی قراری و پیامک های دلتنگی
جای تو خالــ ـــ ـــ ـــیــسـت . . .
خالی تر از سفره ی دل کودکی که تازه متولد شده است . . .
.
.
..
.اس ام اس ها ی عاشقانه بی قراری و پیامک های دلتنگی
.
.
دیگر نمیتوانم متن های طولانی را
تا آخرش بخوانم
تقصیر خودت بود
... آمدی
رفتی ...
به هر چه کوتاه
عادتم دادی ...
.
.
...
.اس ام اس ها ی عاشقانه بی قراری و پیامک های دلتنگی
دیگر به همه چیز شکـــ کرده امـــ
می گویند : آب نطلبیده ، مُـــــراد استـــ .
هر چهــــ بالا پایین می کنمــــ ، نمیـــ فهممــــ
اینـــ چشمانمــــ پس کـــِـــی مراد میگیرند ؟!
.
.
...
.اس ام اس ها ی عاشقانه بی قراری و پیامک های دلتنگی
جــآے خالیَتـــــــ آنقــــَدر بُــــزُرگـــــــ شُـــده
که حَـتـــــے مــــے شَــــــوَد دَر آنـــ ــــ
زِندِگـــے کَرد...
.
.
...
.اس ام اس ها ی عاشقانه بی قراری و پیامک های دلتنگی
رفته اند !
نیستند...
دلم ، صبر و قرارم ، دستانت ، نگاهت ، هوش از سرم
بیاورشان...
.
.
...
.اس ام اس ها ی عاشقانه بی قراری و پیامک های دلتنگی
درد داره
یکی میشه همه ی زندگیت
ولی هیچ جای زندگیت حضور نداره.....!
.
.
...
.اس ام اس ها ی عاشقانه بی قراری و پیامک های دلتنگی
درد بزرگیه
برای کسی که متوجه نبودنت نیست
پرپر بشی . . .
ولی وقتی بعد از یک روز در به دری و دلواپسی
بهش میگی نگرانت بودم دلم هزار راه رفت
تموم چیزی که میشنوی
یک "مرسی" خشک و خالیه.....!
.
.
...
.اس ام اس ها ی عاشقانه بی قراری و پیامک های دلتنگی
غــُــصـّه دار که ببینــــمت نَـــفَس هَــــــــم
به کامَــــــم تلــــخ می شود...
.
.
..
.اس ام اس ها ی عاشقانه بی قراری و پیامک های دلتنگی
.
.
شـایـد روزی بـیـایـد
کـه حـال ِ مـن هـم خـوب شـود!
زمـیـن خـوب شـود
هـوا خـوب شـود
"بـاران "خـوب شـود
عـشـق خـوب شـود
و تـــــو خـوب ِ مـن شـوی
و مــــن خـوب شـوم . . .
.
.
...
.اس ام اس ها ی عاشقانه بی قراری و پیامک های دلتنگی
ساعت ها زیر دوش به کاشی های حموم خیره میشی . . . !
غذاتو سرد می خوری . . .
صبونه رو شام ، ناهارو نصف شب !
لباسات دیگه به تنت نمیاد . . .
همه رو قیچی می زنی !
ساعت ها به یه آهنگ تکراری گوش می کنی و هیچ وقت اونو حفظ نمیشی . . . !
این قدر علامت سوالای تو فکرتو میشمری . . .
تا آخرش رو بالش خیست خوابت ببره !
تنهایی از تو آدمی می سازه . . .
که دیگه شبیه آدم نیست !
می دونی چیه ؟!
عجیب دلتنگم . . .
واسه وقتایی که عجیب دلتنگم می شدی . . . !

منبع :3علی3این مطلب چقدر مفید بود ؟
4.2 از 5 (32 رای)  

    دیدگاه ها

    اولین نفر برای ثبت دیدگاه باشید !

    
    hits