دلگرم
امروز: پنج شنبه, ۱۶ آذر ۱۴۰۲ برابر با ۲۲ جمادى الأول ۱۴۴۵ قمری و ۰۷ دسامبر ۲۰۲۳ میلادی
تبریک روز پدر به انگلیسی با ترجمه فارسی
45
زمان مطالعه: 7 دقیقه
تبریک انگلیسی روز پدر ، تبریک انگلیسی روز بابا ، متن تبریک انگلیسی روز پدر ، اس ام اس تبریک روز پدر به انگلیسی ، تکست تبریک روز پدر به انگلیسی ترجمه ، پیامک انگلیسی برای تبریک روز پدر

تبریک انگلیسی روز پدر

Happy Fathers Day, to my hero
even before I knew Spiderman and Batman...
روز پدر مبارک ، تو قهرمان منی
حتی قبل از اینکه اسپایدرمن و بتمن را می شناختم...

تبریک انگلیسی روز پدر

تبریک انگلیسی روز پدر با ترجمه

A Father means so many things...
An understanding heart,
A source of strength and support right from the very start..
Happy Father's Day!
پدر به معنای خیلی چیزهاست ...
یک قلب درک کننده ،
منبع قدرت و پشتیبانی درست از همان ابتدا ..
روز پدر مبارک!

تبریک انگلیسی روز پدر با ترجمه

متن تبریک انگلیسی روز پدر

The quality of a father can be seen in the goals, dreams, and aspirations he sets not only for himself but for his family.
Happy Father's Day
وجود پدر را می توان در اهداف ، رویاها و آرزوهایی که او نه تنها برای خودش بلکه برای خانواده اش تعیین می کند ، مشاهده کرد.
روز پدر مبارک

متن تبریک انگلیسی روز پدر

اس ام اس تبریک روز پدر به انگلیسی با ترجمه

Dad. You have given me everything best in life : Your time, your care, and your love.
I am truly grateful to you.
Happy Father's Day!
بابا شما همه چیز را در زندگی به بهترین شکل به من داده اید: زمان ، مراقبت و عشق شما.
من واقعاً از شما سپاسگزارم
روز پدر مبارک!

اس ام اس تبریک روز پدر به انگلیسی با ترجمه

تکست تبریک روز پدر به انگلیسی ترجمه

Dad you are best Dad through and through.
I am blessed to have you.
بابا شما بهترین پدر هستید از ایتدا تا انتها.
من از داشتن شما خوشبختم.

تکست تبریک روز پدر به انگلیسی ترجمه

جملات تبریک روز پدر به زبان انگلیسی

You're the best, Dad, as simple as that
Happy Father's Day!
تو بهترین ، بابا ، به همین سادگی است.
روز پدر مبارک

جملات تبریک روز پدر به زبان انگلیسی

پیامک انگلیسی برای تبریک روز پدر

Thanks for being so caring and also for being such a positive influence in life. Happy Father's Day Dad!
از اینکه بسیار دلسوز هستید و این چنین تأثیر مثبتی در زندگیم داشتید متشکرم. روز پدر مبارک باد!

پیامک انگلیسی برای تبریک روز پدر

متن طولانی انگلیسی برای روز پدر

Dear Daddy, no matter where I go in life, you'll always be my number one man.
بابا عزیز ، مهم نیست که من در کجا زندگی کنم ، شما همیشه مرد شماره یک من خواهید بود.

متن طولانی انگلیسی برای روز پدر

استوری تبریک روز پدر به انگلیسی با ترجمه

Thank you for the so many wonderful things you do...that I fail to notice;
Happy Father's Day Dad
با تشکر از شما برای خیلی چیزهای شگفت انگیز که انجام می دهید ... که متوجه نمی شوم؛
روز پدر مبارک

استوری تبریک روز پدر به انگلیسی با ترجمه

پیامک انگلیسی واسه تبریک روز پدر

:Happy Father's Day
means more than flowers and gifts
It means saying thank you.
It means saying I love you.
You are the best dad and my best friend.
Today is your day.
روز پدر مبارک :
یعنی بیشتر از گل و هدایا
یعنی گفتن تشکر
یعنی گفتن من دوستت دارم
شما بهترین پدر و بهترین دوست من هستید.
امروز روز توست.

پیامک انگلیسی واسه تبریک روز پدر

متن ادبی تبریک روز پدر به انگلیسی

Can't thank you enough...You've given me a joyful life filled with abundant love...
Happy Father's Day
نمی توانم به اندازه کافی از شما سپاسگزار باشم ... شما به من یک زندگی شاد و پر از عشق داده اید ...
روز پدر مبارک

متن ادبی تبریک روز پدر به انگلیسی

تبریک رسمی روز پدر به انگلیسی

Thanks, Dad, for all the times you lifted me up and helped me believe that anything was possible.
با تشکر ، پدر ، برای همه زمانهایی که مرا بلند کردی و به من کمک کردم باور کنید که هر کاری ممکن است.

تبریک رسمی روز پدر به انگلیسی

تبریک عاشقانه روز پدر به انگلیسی با ترجمه

You are with me for every step I take... Your footprints are etched upon my heart...Love You Dad
شما با هر قدم که برمیدارم با من هستید ... ردپاهای شما روی قلب من حک شده است ... دوستت دارم بابا

تبریک عاشقانه روز پدر به انگلیسی با ترجمه

کپشن تبریک روز پدر به انگلیسی

I have loved you, love you, will love you tomorrow, and everyday...
Happy Father's Day.
من تو را دوست داشته ام ، دوستت دارم ، فردا دوستت خواهم داشت ، و هر روز ...
روز پدر مبارک.

کپشن تبریک روز پدر به انگلیسی

متن تبریک انگلیسی به مناسبت روز پدر

No words to describe how blessed I feel to have you in my life. Happy Father's Day!
هیچ کلمه ای نیست برای توصیف اینکه چقدر خوشبختم که تو را در زندگی خود احساس می کنم . روز پدر مبارک.

متن تبریک انگلیسی به مناسبت روز پدر

پیام تبریک روز پدر به انگلیسی

You have taught me to trust in the Lord and to walk in faith...
Happy Father's Day to my wonderful Father.
شما به من آموختید که به خداوند توکل کنم و با ایمان قدم بردارم ...
روز پدر شگفت انگیز من مبارک...

پیام تبریک روز پدر به انگلیسی

تبریک انگلیسی برای روز پدر

God knew exactly what I wanted...so he chose you to be my Dad...
Happy Father's Day.
خدا دقیقاً می دانست که من چه می خواهم ... بنابراین او شما را انتخاب کرد که پدر من باشید ...
روز پدر مبارک.

تبریک انگلیسی برای روز پدر

تبریک روز پدر به انگلیسی برای پروفایل

You fill my life with color!
I Love You Dad!
شما زندگی من را با رنگ پر می کنید!
دوستت دارم پدر!

تبریک روز پدر به انگلیسی برای پروفایل

جمله انگلیسی در مورد روز پدر

Your timely suggestions stopped me from going wrong...
Happy Father's Day.
پیشنهادات به موقع شما من را از اشتباه رفتن منع کرد ...
روز پدر مبارک.

جمله انگلیسی در مورد روز پدر

استاتوس انگلیسی تبریک روز پدر

Without you, my life is not proper and
I cannot be a topper.
You are the best Daddy...
Happy Father's Day.
بدون تو زندگی من مناسب نیست
من نمی توانم یک برنده باشم
تو بهترین بابا ...
روز پدر مبارک.

استاتوس انگلیسی تبریک روز پدر

تبریک رسمی روز پدر به انگلیسی با ترجمه

I wish I could always see your smile and hear your laughter; no matter how far apart we are, you are always in my heart and in my thoughts; Love You Papa.
ای کاش همیشه لبخند شما را ببینم وصدای خنده شما را بشنوم. مهم نیست که چقدر از هم دور باشیم ، شما همیشه در قلب من و در افکار من هستید. دوستت دارم پاپا

تبریک رسمی روز پدر به انگلیسی با ترجمه

تبریک گفتن روز پدر به انگلیسی با ترجمه فارسی

My love for you extends beyond words that could be written on paper.
You, _____, (name) are my tower of strength and much more.
Happy Father's Day!
عشق من به تو فراتر از کلماتی است که می توان روی کاغذ نوشت.
شما ، _____ ، (نام) برج قدرت من و چیزهای دیگر هستید.
روز پدر مبارک!

تبریک گفتن روز پدر به انگلیسی با ترجمه فارسی

تبریک روز پدر شوهر به زبان انگلیسی

One day is definitely not enough to honor Dads around the world.
But here are my heartiest wishes to you Daddy.
I love you the most.
Happy Father's Day.

قطعاً یک روز برای افتخار پدران در سرتاسر جهان کافی نیست.
اما در اینجا صمیمانه ترین آرزوهای من به شما بابا هستم.
خیلی دوستت دارم.
روز پدر مبارک.

تبریک روز پدر شوهر به زبان انگلیسی

نوشته انگلیسی درباره روز پدر

Thank you so much for being my best friend all these years.
Super lucky I am!
Happy Father's Day.
خیلی ممنون که بهترین دوست من در تمام این سالها بودید.
فوق العاده خوش شانس هستم!
روز پدر مبارک.

متن کوتاه تبریک روز پدر به انگلیسی

متن کوتاه تبریک روز پدر به انگلیسی

You are the most important person in my life.
You provided protection and care and brought stability to my life.
Happy Father's Day.
شما مهمترین فرد زندگی من هستید.
شما از من مراقبت ئ محافظت کرده اید و ثبات را در زندگی من به ارمغان آورده اید.
روز پدر مبارک.

مقاله تبریک روز پدر به انگلیسی با ترجمه فارسی، ترجمه شده اختصاصی در مجله اینترنتی دلگرم می باشد.

مینا اسحاقیاین مطلب چقدر مفید بود ؟
3.4 از 5 (45 رای)  

    دیدگاه ها

    اولین نفر برای ثبت دیدگاه باشید !

    
    hits