دلگرم
امروز: چهارشنبه, ۳۰ خرداد ۱۴۰۳ برابر با ۱۲ ذو الحجة ۱۴۴۵ قمری و ۱۹ ژوئن ۲۰۲۴ میلادی
پیام تبریک انگلیسی روز پرستار با ترجمه
5
زمان مطالعه: 6 دقیقه
با ارسال پیام های تبریک روز پرستار به سپید پوشان عرصه درمان، علاوه بر اینکه آنها را خوشحال و شگفت زده می کنید، به آنها یادآوری می کنید که خدمات و زحمات آنها بزرگترین کمک به جامعه است.

تبریک انگلیسی روز پرستار

Dear Nurse, congratulate you on Nursing Day

پرستار عزیز، روز پرستار را به شما تبریک می گویم

You are the reason that some many people fight their illness and recover healthy and happy

شما مسبب این هستید که بسیاری از افراد با بیماری خود می جنگند و سالم و خوشحال می شوند

You are the reason for so many happy faces going back home

شما مسبب این هستید که بسیاری از افراد با چهره های خوشحال به خانه بازگردند

...You are the reason for many as you give them hopes to live

شما دلیل امید به زندگی داشتن هستید...

!...Happy Nurse Day

روز پرستار مبارک...!

تبریک روز پرستار به انگلیسی استوری تبریک روز پرستار به انگلیسی کپشن اینستاگرام تبریک روز پرستار به انگلیسی تکست تبریک روز پرستار به انگلیسی با ترجمه استاتوس واتساپ تبریک روز پرستار به انگلیسی نوشته تبریک روز پرستار به انگلیسی پیام تبریک روز پرستار به انگلیسی با ترجمه فارسی تبریک روز پرستار به زبان انگلیسی برای پروفایل تلگرام تبریک روز جهانی پرستار به انگلیسی جملات تبریک روز پرستار به زبون انگلیسی متن تبریک روز پرستار انگلیسی

اس ام اس تبریک روز پرستار به انگلیسی با ترجمه

Every day you make someone smile

هر روز به شخصی لبخند می زنید

You help someone come out of the pain

شما کمک می کنید شخصی از درد رها شود

You make a difference to someone’s life

شما در زندگی کسی تفاوت ایجاد می کنید

Best wishes on Nurse Day to you for you are a source of Relax and happiness for many patients and their families

بهترین آرزوها در روز پرستار برای شما که منبع آرامش و شادی برای بسیاری از بیماران و خانواده های آنها هستید

!...Happy Nurse Day

روز پرستار مبارک...!

تبریک روز پرستار به انگلیسی استوری تبریک روز پرستار به انگلیسی کپشن اینستاگرام تبریک روز پرستار به انگلیسی تکست تبریک روز پرستار به انگلیسی با ترجمه استاتوس واتساپ تبریک روز پرستار به انگلیسی نوشته تبریک روز پرستار به انگلیسی پیام تبریک روز پرستار به انگلیسی با ترجمه فارسی تبریک روز پرستار به زبان انگلیسی برای پروفایل تلگرام تبریک روز جهانی پرستار به انگلیسی جملات تبریک روز پرستار به زبون انگلیسی متن تبریک روز پرستار انگلیسی

تبریک روز پرستار به انگلیسی برای استوری

You don’t just help patients heal physically but you also help them become stronger individuals with strong mind

شما فقط به بیماران کمک نمی کنید که از نظر جسمی بهبود یابند، بلکه به آنها کمک می کنید که افرادی با قوای ذهنی قوی تر شوند

It is your magic that makes you an amazing person and nurse

این جادوی شما است که شما را به یک شخص و پرستار شگفت انگیز تبدیل می کند

I wish you all the best in the nurse day for you kind nurse

آرزوی بهترین ها را در روز پرستار برای شما پرستار مهربان دارم

!...Happy Nurse Day

روز پرستار مبارک...!

تبریک روز پرستار به انگلیسی استوری تبریک روز پرستار به انگلیسی کپشن اینستاگرام تبریک روز پرستار به انگلیسی تکست تبریک روز پرستار به انگلیسی با ترجمه استاتوس واتساپ تبریک روز پرستار به انگلیسی نوشته تبریک روز پرستار به انگلیسی پیام تبریک روز پرستار به انگلیسی با ترجمه فارسی تبریک روز پرستار به زبان انگلیسی برای پروفایل تلگرام تبریک روز جهانی پرستار به انگلیسی جملات تبریک روز پرستار به زبون انگلیسی متن تبریک روز پرستار انگلیسی

کپشن تبریک روز پرستار به انگلیسی

You are the most hardworking person who takes best care of the patients without complaints

شما سختکوش ترین فردی هستید که بدون شکایت از بیماران به بهترین نحوه مراقبت می کنید

On Nurses Day, I would like to thank you for being such a wonderful selfless person

در روز پرستار، می خواهم از شما تشکر کنم که چنین فرد فوق العاده و از خود گذشته ای هستید

!...Happy Nurse Day

روز پرستار مبارک...!

تبریک روز پرستار به انگلیسی استوری تبریک روز پرستار به انگلیسی کپشن اینستاگرام تبریک روز پرستار به انگلیسی تکست تبریک روز پرستار به انگلیسی با ترجمه استاتوس واتساپ تبریک روز پرستار به انگلیسی نوشته تبریک روز پرستار به انگلیسی پیام تبریک روز پرستار به انگلیسی با ترجمه فارسی تبریک روز پرستار به زبان انگلیسی برای پروفایل تلگرام تبریک روز جهانی پرستار به انگلیسی جملات تبریک روز پرستار به زبون انگلیسی متن تبریک روز پرستار انگلیسی

تکست تبریک روز پرستار به انگلیسی

It is not easy to give yourself away in serving others

از خود گذشتگی برای خدمت به دیگران کار آسانی نیست

Only a nurse as dedicated as you can do such a remarkable job

فقط یک پرستار از خ ود گذشته می توان د چنین کار قابل توجهی را انجام ده د.

I wish you all the best on Nursing Day

در روز پرستار برای شما بهترین ها را آرزومندم

!...Happy Nurse Day

روز پرستار مبارک...!

تبریک روز پرستار به انگلیسی استوری تبریک روز پرستار به انگلیسی کپشن اینستاگرام تبریک روز پرستار به انگلیسی تکست تبریک روز پرستار به انگلیسی با ترجمه استاتوس واتساپ تبریک روز پرستار به انگلیسی نوشته تبریک روز پرستار به انگلیسی پیام تبریک روز پرستار به انگلیسی با ترجمه فارسی تبریک روز پرستار به زبان انگلیسی برای پروفایل تلگرام تبریک روز جهانی پرستار به انگلیسی جملات تبریک روز پرستار به زبون انگلیسی متن تبریک روز پرستار انگلیسی

استاتوس تبریک روز پرستار به انگلیسی

With your care and patience, you have touched many hearts

با مراقبت و شکیبایی، قلب های بسیاری را لمس کرده اید

You have soothed so many pains with your skills

شما با مهارت های خود بسیاری از دردها را تسکین داده اید

Thanks for being so kind and dedicated in your job

از اینکه در کار خود بسیار مهربان و متعهد هستید متشکرم

!...Happy Nurses Day to you

روز پرستار بر شما مباک باد...!

تبریک روز پرستار به انگلیسی استوری تبریک روز پرستار به انگلیسی کپشن اینستاگرام تبریک روز پرستار به انگلیسی تکست تبریک روز پرستار به انگلیسی با ترجمه استاتوس واتساپ تبریک روز پرستار به انگلیسی نوشته تبریک روز پرستار به انگلیسی پیام تبریک روز پرستار به انگلیسی با ترجمه فارسی تبریک روز پرستار به زبان انگلیسی برای پروفایل تلگرام تبریک روز جهانی پرستار به انگلیسی جملات تبریک روز پرستار به زبون انگلیسی متن تبریک روز پرستار انگلیسی

نوشته تبریک روز پرستار به انگلیسی برای اینستاگرام

Only few get a chance to serve people and nurses are one of them

فقط تعداد معدودی شانس خدمت به مردم را دارند و پرستاران یکی از آنها هستند

Always be proud to be a nurse because you have the power to bring happiness and health to someone's life

همیشه افتخار کنید که پرستار هستید زیرا این قدرت را دارید که سعادت و سلامتی را به زندگی کسی دهید.

!...Happy Nurse Day

روز پرستار مبارک...!

تبریک روز پرستار به انگلیسی استوری تبریک روز پرستار به انگلیسی کپشن اینستاگرام تبریک روز پرستار به انگلیسی تکست تبریک روز پرستار به انگلیسی با ترجمه استاتوس واتساپ تبریک روز پرستار به انگلیسی نوشته تبریک روز پرستار به انگلیسی پیام تبریک روز پرستار به انگلیسی با ترجمه فارسی تبریک روز پرستار به زبان انگلیسی برای پروفایل تلگرام تبریک روز جهانی پرستار به انگلیسی جملات تبریک روز پرستار به زبون انگلیسی متن تبریک روز پرستار انگلیسی

متن انگلیسی تبریک روز پرستار

Someone said: We can sleep comfortably because we know that someone is in the hospital to care for our loved ones,

کسی گفت: می توانیم راحت بخوابیم زیرا می دانیم شخصی در بیمارستان است تا از عزیزانمان مراقبت کند

someone there who will give them medication on time

شخصی در آنجا است که به موقع به آنها دارو بدهد

You nurses are doing a great job

شما پرستاران در حال انجام یک کار فوق العاده هستید

!...Happy Nurse Day

روز پرستار مبارک...!

تبریک روز پرستار به انگلیسی استوری تبریک روز پرستار به انگلیسی کپشن اینستاگرام تبریک روز پرستار به انگلیسی تکست تبریک روز پرستار به انگلیسی با ترجمه استاتوس واتساپ تبریک روز پرستار به انگلیسی نوشته تبریک روز پرستار به انگلیسی پیام تبریک روز پرستار به انگلیسی با ترجمه فارسی تبریک روز پرستار به زبان انگلیسی برای پروفایل تلگرام تبریک روز جهانی پرستار به انگلیسی جملات تبریک روز پرستار به زبون انگلیسی متن تبریک روز پرستار انگلیسی

متن تبریک روز پرستار به انگلیسی با ترجمه

Wish you a nurse day

برای شما در روز پرستار آرزو می کنم

May all your dreams come true

به امید آنکه تمام آرزوهایت به حقیقت تبدیل شوند

The life and happiness you give to other

زندگی و شادی که به دیگران می دهید

May come back with blessings to you

با نعمت های دیگر به شما بازگردد

!...Happy Nurse Day

روز پرستار مبارک...!

تبریک روز پرستار به انگلیسی استوری تبریک روز پرستار به انگلیسی کپشن اینستاگرام تبریک روز پرستار به انگلیسی تکست تبریک روز پرستار به انگلیسی با ترجمه استاتوس واتساپ تبریک روز پرستار به انگلیسی نوشته تبریک روز پرستار به انگلیسی پیام تبریک روز پرستار به انگلیسی با ترجمه فارسی تبریک روز پرستار به زبان انگلیسی برای پروفایل تلگرام تبریک روز جهانی پرستار به انگلیسی جملات تبریک روز پرستار به زبون انگلیسی متن تبریک روز پرستار انگلیسی

پیام تبریک روز پرستار با زبان انگلیسی

People may forget your name

ممکن است افراد نام شما را فراموش کنند

But what they will always remember is the care, sacrifice, and service you provided them

اما آنچه آنها همیشه به خاطر خواهند آورد مراقبت، فداکاری و خدماتی است که برای آنها انجام داده اید

Hope you enjoy your work every day

امیدواریم که هر روز از کار خود لذت ببرید

!...Happy Nurse Day

روز پرستار مبارک...!

تبریک روز پرستار به انگلیسی استوری تبریک روز پرستار به انگلیسی کپشن اینستاگرام تبریک روز پرستار به انگلیسی تکست تبریک روز پرستار به انگلیسی با ترجمه استاتوس واتساپ تبریک روز پرستار به انگلیسی نوشته تبریک روز پرستار به انگلیسی پیام تبریک روز پرستار به انگلیسی با ترجمه فارسی تبریک روز پرستار به زبان انگلیسی برای پروفایل تلگرام تبریک روز جهانی پرستار به انگلیسی جملات تبریک روز پرستار به زبون انگلیسی متن تبریک روز پرستار انگلیسی

تبریک روز پرستار به زبان انگلیسی برای پروفایل

Angels come in all forms

فرشتگان به هر شکل می آیند

but the best ones are called nurses

اما بهترین ها پرستار نامیده می شوند

!...Happy Nurse Day

روز پرستار مبارک...!

تبریک روز پرستار به انگلیسی استوری تبریک روز پرستار به انگلیسی کپشن اینستاگرام تبریک روز پرستار به انگلیسی تکست تبریک روز پرستار به انگلیسی با ترجمه استاتوس واتساپ تبریک روز پرستار به انگلیسی نوشته تبریک روز پرستار به انگلیسی پیام تبریک روز پرستار به انگلیسی با ترجمه فارسی تبریک روز پرستار به زبان انگلیسی برای پروفایل تلگرام تبریک روز جهانی پرستار به انگلیسی جملات تبریک روز پرستار به زبون انگلیسی متن تبریک روز پرستار انگلیسی

پیامک تبریک روز جهانی پرستار به انگلیسی

Nurses are the blessed hands of God

پرستاران دستان مبارک خدا هستند

You make us feel better with your care and love

شما ما را با مراقبت و عشق خودتان بهبود می بخشید

You help us improve our disease

شما در بهبود بیماریمان کمک می کنید

You bring smile to the face of thousands

شما لبخند را به چهره هزاران نفر می آورید

!...Happy Nurses Day to all the nurses in the world

روز پرستار بر همه پرستاران جهان مبارک...!

فیلم و ویدیو کوتاه تبریک روز پرستار به انگلیسی

کلیپ تبریک روز پرستار به انگلیسی


بیشتر بخوانید :

اشعار کوتاه برای تبریک میلاد حضرت زینب کبری (س)

مولودی نگاه کن که از آسمون ویژه ولادت حضرت زینب از محمدرضا طاهری

پیام و متن تبریک ولادت حضرت زینب (س)

پیامهای تبریک ولادت با سعادت حضرت زینب (س) و روز پرستار

متن تبریک روز پرستار برای استاتوس، استوری و کپشن اینستاگراماین مطلب چقدر مفید بود ؟
5.0 از 5 (5 رای)  

دیدگاه ها

اولین نفر برای ثبت دیدگاه باشید !


hits