بهترین متن و جملات انگلیسی (انگیزشی | عاشقانه | کنایه دار) + معنی

۲,۰۶۴
۱
۰
دوشنبه, ۰۲ دی ۱۳۹۸ ۱۲:۵۳

متن و جملات ناب و دسته اول انگلیسی به همراه ترجمه

Be the one that nobody‌ thought you could be.

کسی باش که هیچکس فکرشو نمیکرد بتونی باشی.


we went through all that just to be strangers again...

همه چیو پشت سر گذاشتیم ک دوباره غریبه بشیم باز...


It's easy to believe lies
And hard to accept
The truth...

باور دروغ ها آسونه
قبول واقعیتا سخت.


متن استوری و استاتوس عاشقانه انگلیسی با ترجمه

There is no better place, no better feeling than right here next to you.

هیچ جای بهتری هیچ حس بهتری، نسبت به همینجا کنار تو بودن، وجود نداره


I like loneliness, but only with you.

تنهایی رو دوس دارم اما تنها با تو :)


My eyelids are heavy, but my thoughts are heavier.

پلکام سنگینه اما افکارم سنگینتر.


And your eyes.
Your eyes take me in,
And i feel like I'm attached
to a live wire.

و چشم هایت ...
چشم هایت مرا می ستانند،
و حس میکنم گویا آویزان بر سیمی زنده ام.


جملات انگلیسی خودت باش (خود باوری) با ترجمه فارسی

Don't change yourself so that other people will like you.
Be yourself so that right people will love you!

خودتو تغییر نده تا دیگران ازت خوششون بیاد.
خودت باش تا آدمای خوب عاشقت بشن


بهترین متن و جملات انگلیسی (انگیزشی | عاشقانه | کنایه دار) + معنی

متن و جملات انگلیسی بیشتر::

فوق العاده ترین متن و جملات عاشقانه انگلیسی با ترجمه

60 متن عاشقانه انگلیسی برای پروفایل

We fall in love with people we can't have

ما عاشق ادمای میشیم که نمیتونیم داشته باشیم


Sometimes the hardest thing and the right thing are the same.

بعضی وقت‌ها سخت‌ ترین کار، و کار درست یکی هستند.


Your value does not decrease based on someone's inability to see your worth.

ارزش شما بر اساس ناتوانی شخصی در دیدن ارزش شما، پایین نمیاد.


Always stand up for what is right, even if i standing alone.

همیشه پاى اون چیزیکه حق هست وایسا
حتى اگه مجبور باشى تنها وایسی.


True love never dies it only gets stronger with times

عشق واقعی هیچ وقت از بین نمیره
بلکه با گذشت زمان قوی تر میشه .


بهترین متن و جملات انگلیسی (انگیزشی | عاشقانه | کنایه دار) + معنی

برای خودمون زندگی کنیم،
نه برای نمایش دادنش به دیگران ..


با احساس ترین و عاشقانه ترین متن انگلیسی با ترجمه فارسی

And suddenly we see that love costs all we are and will ever be, yet it is only love which sets us free.

و ناگهان میبینیم که هزینه عشق تمام چیزیه که هستیم و خواهیم بود، با این حال عشق تنها چیزیه که آزادمون میکنه


متن خفن انگیزشی انگلیسی با ترحمه فارسی

Through the borders fight for your way.

با وجودِ محدودیت‌ها براى هدفت بجنگ!


بهترین متن و جملات انگلیسی (انگیزشی | عاشقانه | کنایه دار) + معنی

متن و جملات انگلیسی بیشتر::

۶۰ جمله انگیزشی انگلیسی با ترجمه فارسی برای استوری و استاتوس

60 متن خفن عاشقانه انگلیسی با ترجمه برای ابراز علاقه به همسر

Ne prenez pas la vie au sérieux, de toute façon, vous n'en sortirez pas vivant.

زندگی‌رو جدی نگیر، در هرصورت ازش زنده بیرون‌نمیای.


متن انگلیسی خفن کنایه زدن برای کپشن با ترجمه فارسی

We’re both liars:
He pretends he cares,
And I pretend I don’t.

هردوی ما دروغ گوییم:
او وانمود می‌کنه اهمیت میده،
و من وانمود میکنم اهمیت نمیدم.


Do not leave yourself to find someone else.

برای یافتن دیگری خودت را گم‌ مکن


world is filled with the empty places of people.

دنیا
پر شده
از جای خالی آدم ها


Even when my bones decompose and rot My soul will hold that love in reverence.

گَر پوسیده گردد استخوانم
نگردد مهرت ازجانم فراموش :)

- حافظ


People don't abandon those they love, they abandon those they were using.

آدما اونایی که دوست دارنُ ترک نمیکنن،
آدما کسانی رو ترک میکنن که ازشون استفاده میکردن


I am not what happend to me, I'm what I choose to become.

من چیزی نیستم که برام اتفاق افتاده، من چیزی ام که خودم انتخاب میکنم باشم.


متن غمگین تنهایی، جدایی و دلشکست انگلیسی با ترجمه فارسی

You saw me You met me
You wanted me You liked me
You chased me You got me
You had me You got bored of me
You left me You broke me

منو دیدی ملاقاتم کردی
منو خواستی ازم خوشت اومد
دنبالم کردی منو به دست‌آوردی
منوداشتی ازم خسته‌شدی
ترکم کردی منو شکستی


بهترین متن و جملات انگلیسی (انگیزشی | عاشقانه | کنایه دار) + معنی

متن و جملات انگلیسی بیشتر::

جدیدترین متن و جملات مفهومی و زیبا انگلیسی با ترجمه فارسی

زیباترین متن تبریک روز معلم به زبان انگلیسی + ترجمه فارسی

Maybe being alone is better than being with you !

شاید تنها بودن از با تو بودن بهتر باشه !


You were my “Yes”
I was your “maybe”

تو "بله" ی من‌بودی
من"شاید"تو بودم.


A good girl looks like a girl,
Acts like a lady,
Plays like a boy,
Is respectable in public,
Is passionate in private,
Treats her body like a temple, never like a motel,
Is one man's lover, not the lover of many men,
Loves unconditionally, hates with purpose,
Speaks in truths, never in lies,
And has a faithful heart.

یه دختر خوب شبیه یه دختره،‌
مثل یه خانم رفتار میکنه،
مثل یه پسر بازیگوشی میکنه،
در جمع محترم،
و در خلوت احساساتی است،
با تنش همچون معبد رفتار میکنه، نه مثل یک مُتل،
عاشق یک‌ مَرده، نه عاشق خیلی از مردا،
بی قیدو‌شرط عشق میورزه، با‌دلیل بیزارمیشه،
حقیقت رو‌میگه، هیچوقت با‌دروغ حرف‌نمیزنه،
و دلی وفادار داره.


متن خفن و کوبنده طعنه زدن

It’s better to live lonely then to be lived in between wrong peoples.

بهتره به تنهایی زندگی کنی تا بین آدمای اشتباهی.


Never forget three types of people in your life
1- who helped you in difficult times.
2- who left you in difficult times.
3- who put you in difficult times.

هیچ وقت سه مدل از ادم هارو
تو زندگیت فراموش نکن:
1- کسی که در سختی ها کمکت کرد.
2- کسی که در سختی ها رهات کرد.
3- کسی که در سختی ها قرارت داد.


بیان کردن احساسات با متن خفن عاشقانه انگلیسی

My heart is in my mind, I think this is why I'm an artist.

قلب من توی مغزمه، فکر میکنم به همین خاطرِ که هنرمندم


Bana sonsuza kadar kalacağını söylediğin zamanı hatırlıyorum...

روزایی رو یادم میاد که بهم میگفتی تا ابد میمونی!


Don't get me wrong.
You still mean the world to me,
You're just not worth the fight anymore.

منو اشتباه‌نگیر.
تو هنوز برام دنیایی.
فقط دیگه‌ارزش جنگیدنُ نداری


بهترین متن و جملات انگلیسی (انگیزشی | عاشقانه | کنایه دار) + معنی

متن خفن انگلیسی در مورد اینکه خودمو باور کن

Not everyone gets the same version of me. One person might tell you I'm an amazing beautiful soul, another person will say I'm a cold-hearted asshole. Believe them both. I act accordingly.

همه یه مدل از منو نمیبینن. یکی ممکنه بهت بگه من روحی حیرت انگیزو زیبا دارم. یه‌نفر دیگه بگه من یه آدم بی احساس ام. هردو رو باورکن. من متقابل رفتارمیکنم.


People will talk behind your back make sure to give them an interesting topic

آدما در هر حال پشت سرت حرف میزنن، مطمئن شو یه موضوع جذاب بهشون بدى


You don't need anyone's approval to be yourself

براى اینکه خودت باشى
نیازى به تایید هیچکس ندارى

متن و جملات انگلیسی بیشتر::

متن و جملات عاشقانه | گلایه ای | انگیزشی انگلیسی با ترجمه فارسی

متن و جملات فوق العاده زیبا و تاثیر گذار انگلیسی با ترجمه فارسی


تاثیر گذار ترین متن انگلیسی انگیزشی و جنگیدن برای زندگی

You can practice sleeping 24 hours to dream all day.
You can also work on it all day to make it reality.

تو میتونی ۲۴ساعت روزُ بخوابی و هرروز رویا ببینی.
هم میتونی هرروز روی رویات کارکنی و به واقعیت تبدیلش کنی.


Whatever you are planning to do, do it quietly. Not everyone needs to know your business, your goals might be too big for them to handle and they will hold you back from what you are destined to become.

هر چیزی که داری براش برنامه میریزی، بی سر و صدا انجامش‌بده. نیاز نیس همه کسب و کارتو بدونن، اهداف‌ِ تو ممکنه خیلی براشون بزرگتر از اون‌چیزی باشه که بتونن باهاش سر و کار داشته باشن و تو رو از آنچه که مقدر به شدنشی، باز خواهند داشت.


Revenge is not in my plans, you'll fuck yourself by your own.

انتقام تو برنامه ام نیست، تو خودتو توسط خودت به فنا خواهی داد.


I haven't got enough time to try to fit into everyone's life. I am already spending it all being myself and loving the ones that love me for that.

وقت ندارم که خودمو تو زندگیِ همه جا‌ی بدم. دارم تمام وقتمو صرف خودم بودنم میکنم و دوست داشتن کسانیکه منو برای خودم دوست دارن.


بهترین متن و جملات انگلیسی (انگیزشی | عاشقانه | کنایه دار) + معنی

متن انگیزشی خاص انگلیسی برای جنگیدن هدف

Before you give up, think about why you held on for so long.

قبل‌از اینکه‌ بیخیال‌شی،‌‌به‌این فکر کن که چرا این همه‌مدت پاش موندی.


Being raised right doesn't mean you don't drink, party or smoke.
Being raised right is how you treat people, your manners and respect.

درست تربیت شدن به مشروب نخوردن، پارتی نرفتن یا سیگار نکشیدن نیست.
درست تربیت شدن‌یعنی چگونه رفتار کردن، طرز برخورد و احترامت


Today They'll call you crazy, tomorrow they'll call you boss.

امروز دیوونه صدات میکنن، فردا رئیس.


“Laugh with many but don't trust any ”

با همه بگو و بخند داشته باش ولی به هیچکی اعتماد نکن!


Don't be easy to define, let them wonder about you.

آسون تعریف نشو، بذار راجع بهت در حیرت باشن.


on the outside, I’m in a good mood, on the inside I’m writing my suicide note.

از بیرون تو حالت خوبی ام از درون دارم نامه ی خودکشیمو مینویسم.


بهترین متن و جملات انگلیسی (انگیزشی | عاشقانه | کنایه دار) + معنی

It’s okay to be scared,
Being scared means you’re about to do something really, really brave.

عادیه که بترسی،
ترسیدن یعنی داری یه کار واقعا
شجاعانه رو انجام میدی.


The sky is not a limit, your mind is the limit.

آسمون محدودیت نیست، ذهنت محدودیتته


Your time is precious, don't waste it on someone who doesn't see that in you too.

وقتت گرانبهاست، روی کسی تباهش‌نکن که‌نمیبینه تو هم گرانبهایی.


There are devilish thoughts even in the most angelic minds.

حتی در فرشته خو ترین ذهن ها هم فکرهای اهریمنی وجود دارد :)


Most people die at 25 and aren't buried until they're 75.

خیلی از مردم تو سن ۲۵ سالگی میمیرند و تا سن ۷۵ سالگی دفن نمیشن.


بهترین متن و جملات انگلیسی (انگیزشی | عاشقانه | کنایه دار) + معنی

If you have to beg someone to be in your life, they don't belong there

اگه باید التماسش کنی که باهات بمونه
متعلق به زندگی تو نیست


the girl in me wants you back, with the queen in me doesn't even care.

دخترک درونم از تو می خواد که برگردی، ملکه ی درونم حتی اهمیتم نمیده.


I have many problems in my life but my lips don’t know. they always smile.

من مشکلای زیادی تو زندگیم دارم ولی لبام اینو نمیدونن، همیشه میخندن.


world is filled with the empty places of people.
دنیا
پر شده
از جای خالی آدم ها :)

متن و جملات انگلیسی بیشتر::

جدیدترین متن و جملات انگلیسی تبریک روز مادر به همسر با ترجمه

60 متن پروفایل عاشقانه انگلیسی با معنی


این مطلب چقدر مفید بود ؟
(1 امتیاز , میانگین: 4.0 از 5)  

دیدگاه ها

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید
hits