متن و جملات فانتزی و خفن دختر که باشی....!!!

۱,۷۷۴
۰
۰
دوشنبه, ۰۲ دی ۱۳۹۸ ۱۲:۵۶

متن و جملات زیبا و فانتزی دختر باش....!!! دختر که باشی....!!!

دختــ ــر باش

دخترونه نــ ـاز کن

دخترونه فکــ ــر کن

دخترونه احســ ــاس کن

دخترونه استدلــ ــال کن

دخترونه زندگــ ــی کن

اما بدون غـم رو به اشتباه تو فرهنگ دخترونه تو جا دادن

عاشـ ــق شو، که زندگــ ــی کنی

یک عمــ ــر، زندگـــ ــی کنی


دختــ ــر باش

دخترونه نــ ـاز کن

دخترونه فکــ ــر کن

دخترونه احســ ــاس کن

دخترونه استدلــ ــال کن

دخترونه زندگــ ــی کن

اما بدون غـم رو به اشتباه تو فرهنگ دخترونه تو جا دادن

عاشـ ــق شو، که زندگــ ــی کنی

یک عمــ ــر، زندگـــ ــی کنی


متن با احساس و زیبای دختر که باشی

دختر که باشی،
خیال می کشاندت به بعد از ظهر گرم روز تابستانی
که گوشواره های میوه ای از گیلاس های به هم چسبیده
به گوش انداخته اید
همان هایی که هر که بیاویزدشان از شادی لبریز می شود
و خنده ی از ته دل امانش را می برد.


دختر که باشی

دﺧـﺘــــــ ـــــ ــــﺮ ﮐـﻪ ﺑـﺎﺷـﯽﺑـﻬـﺎﻧـﻪ ﻧﯿــــﺴﺖ

ﺣـﻘـﯿـﻘـﺘــــــــــﯽ ﺳـﺖ

ﮐـﺴـﯽ ﻧــﻤـﯿـﺘـﻮاﻧـﺪ درﮐــــﺶ ﮐـﻨـﺪ

ﺑــــــﺎﯾﺪ دﺧـﺘــــﺮ ﺑـﺎﺷـﯽﺗـﺎ ﺑــــﺪاﻧـﯽ ﭼـﻪ ﻣـﯽ ﮔـﻮﯾـﻢ

دﺧـﺘـﺮ ﺑـﺎﺷـﯽ ﺗـﺎ دراﯾـﻦ ﺷـﻬـﺮ ﮔـــــــــﺮگ زﻧـﺪﮔــﯽ ﮐـﻨـﯽ

ﻫـﻤـﺎن ﺟـــــــﺎﯾـﯿـﮑـﻪ ﺑـﺎ ﻫـﺮ ﻧـــــﮕﺎﻩ

ﺗــــﻮ را ﺗـﻌﺮﯾـﻒ ﻣـﯽ ﮐـﻨـﻨـﺪ اﮔــﺮ مرام بگذاری

ﻣـﺮاﻣــــــــﺖ را ﻧـــﻔـﻊ ﻣـﯽ داﻧـﻨـﺪ اﮔـﺮ ﺧــــﻮﺑـﯽ ﮐـﻨـﯽ

ﻟـﺒـﺨـــﻨـﺪ ﺑـﺰﻧـﯽ

ﺷـــــﺎدی ﮐـﻨـﯽ ﺗــــﻮ را ﻧـﺎﭘـﺎک ﻣـﯿــــﺪاﻧـﻨـﺪ

اﯾـﻨـﺠـﺎ ﺟـﺎﯾـﯽ ﺳـﺖ ﮐـﻪ

ﻫـــــﻤـﻪ ﭼـﯿـﺰت را ﻣـﯽ ﺷـﻤـﺎرﻧـﺪ

ﭘـﺲ دﺧـﺘـﺮ ﺑـﺎش ،ﺧــــﻮدت ﺑـﺎش

ﺑـﮕـﺬار ﮔـﺮگ ﻫـﺎی ﺷـﻬـﺮ ﻫـــــﺮ ﭼـﻪ ﻣـﯽ ﺧـﻮاﻫـﻨـﺪ ﺑــــــﮕـﻮﯾـﻨـﺪ


متن دختر که باشی برای دخترهای خاص

دخـــــــــتر که باشی هــــزار بار هم که بگـــــوید:

دوســــــتت دارد!

باز هم خــــــواهی پرســــید:

دوســــــــتم داری؟

و ته دلت همیشــــــه خواهــد لــرزید!

دخـــــــــتر که باشـــــی هر چقـــدر هم که زیبا باشـــــی

نگــــران زیـــباترهایی میشـــوی که شـــاید عاشــــقش شوند!

هروقــــت که صـــــدایت میکند: خـــوشـــــــــــگلم

خـــــدا را شکر میکــــنی که در چشــــمان او زیبـــــایی!

دست خــــــودت نیســــت…

دختر که باشـــی همه ی دیوانگـــــــــــی های عالم را بلـــدی

مطالب بیشتر در مورد دختر::

زیباترین متن و جملات دختر یعنی.....!!!

متن ، عکس و پیام های جدید و بسیار زیبا برای تبریک روز دختر


دختر با اخم اومد پیش مادرش و گفت:مامان من دیگه ازدختر بودن خسته شدم!

مادرش با تعجب پرسید چرا؟

دختر گفت:خسته شدم از این تبعیضی که بین دختر و پسرقائل میشن!

پسر تا نصف شب هرجا دلش بخواد میره کسی نمیگه اشکال داره

اما دختر برهمیگن خوب نیست.

پسر دوست دختر داشته میگن پسره دیگه!!

دختر دوست پسر داشته باشه میگن خرابه!

پسر سیگار بکشه میگن مرده دیگه حتما دردی داره!

دختر سیگار بکشه میگن معتاده!

پسر چش چرونی کنه میگن ذاتشه!

دختر چش چرونی کنه میگن وله!

خلاصه همه چی واسه پسرا عادی واسه دخترا بد!

مادرش با لبخند گفت:عزیزم اگه شیطان کار خلافی انجام بده کسی تعجب نمیکنه!

اما کسی از فرشته انتظار بد بودن رو نداره!


متن استوری و استاتوس دختر که باشی.....

دختـــــــر که باشی .. زود بغض میکنی

بغضی که خفت میکنه ، وقتی نتونی ، نشه

نذارن ، ک بیرون بریزی حرفایی ک تو دلت سنگینی میکنه


دختـــــــرکه باشی .. زود پیر میشی

از بعضی ادما .. بعضی اتفاقا .. بعضی دردا .. بعضی حرفا


دختـــــــر که باشی .. میدونی و میفهمی

تنها رفیقت .. تنها حامیت .. دلسوزت

و تنها کسی ک دستش ، آغوشش بوی امنیت میده پدرته


دختـــــــر که باشی .. میدونی و میفهمی

اکثر آدمایی که دور و برت پرسه میزنن گرگن .. دروغن

اگه یه ذره مهربون باشی .. اگه یه ذره دختر باشی .. نابودت میکنن


متن تیکه دار دخترونه به پسرها

آقا پسری که میگی دختر خـــــــــــوب پیدا نمیشه. . .

دختر خـــــــــــوب تا دیروقت توی خیابونا نمیپلکه. . .

اونقدر نگات نمیکنه که بری سمتش. . .

کفش15سانتی و مانتوی جلف نمیپوشه. .

و انقدر ارایش نمیکنه که نتونی

قیافه ی اصلیش رو تشخیص بدی. . .

چشمک و عشوه و صدای نازک نداره. . .

و با دیدن ماشین مدل بالات لحنش عوض نمیشه. . .

اونقدر دست نیافتنیه که برای رسیدن بهش

حتی توان تلاش هم نداری. . .

نه با تو میپره نه با امثال تو پس انقد نگو نیست. . .

تو انقدر چشمت رو عروسکای خیابونی گرفته. . .

که دختر خـــــــــــوب تو رو بیشتر از اونا نمیدونه. . .

دهنت بوووووووووق اگه

یه باری دیگه بگی دختر خـــــــــــوب نیست. .


زن کـــــــــــــــــه باشی...

زن که باشی عاقبت یه وقتی یه جایی

به قول شازده کوچلو

دلت اهلیه یک نفرمیشود

ودلت...

برای نوازش هایش تنگ میشود

حتی برای نوازش نکردنش

تومی مانی ودلتنگی ها...


کپشن دختر که باشی.....

دختر که داشته باشی

گاهی دلت می لرزد از فکر اینکه
روزی بر شانه مردی دیگر
غیر از پدرش
تکیه می زند


دختر که داشته باشی،
خیال می کشاندت به بعد از ظهر گرم روز تابستانی
که گوشواره های میوه ای از گیلاس های به هم چسبیده
به گوش انداخته اید
همان هایی که هر که بیاویزدشان از شادی لبریز می شود
و خنده ی از ته دل امانش را می برد.


دختر بودن یعنی همیشه عجله داشتن برای رساندن محبت به دستان دیگران


دختر که باشی مهربانی ات دست خودت نیست
خوب می شوی حتی با آنان که چندان با تو خوب نبوده اند
دل رحم می شوی؛ حتی در مقابل آنهایی که چندان رحمی به تو نداشته اند


دختر که باشی زود می رنجی، زود می بخشی، زود می گریی، زود می خندی
تو مامورِ احساس، روی زمین هستی!
بی تو و بازیگوشی هایت جهان می میرد دختر جان!

مطالب بیشتر در مورد دختر::

۳۳ حدیث و روایت درباره ی فرزند دختر و برکات دختر داشتن

جملات و متن های جدید مغرورانه برای بیو و پروفایل

جدیدترین پیامهای تبریک روز جهانی دختر

70 متن و جمله فانتزی دخترانه

متن های تبریک تولد به دختر برای اونایی که عاشق دخترشونن


این مطلب چقدر مفید بود ؟
 

دیدگاه ها

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید
hits

آخرین مطالب دلگرم