دلگرم
امروز: چهارشنبه, ۱۰ خرداد ۱۴۰۲ برابر با ۱۰ ذو القعدة ۱۴۴۴ قمری و ۳۱ مه ۲۰۲۳ میلادی
احساسی ترین کپشن اینستاگرام به زبان فارسی و انگلیسی
13
زمان مطالعه: 7 دقیقه
با قرار دادن متن انگلیسی برای bio اینستاگرام و تلگرام خود به خاص بودنتان اضافه کرده و این صفحه را با دوستانتان به اشتراک بگذارید .

متن عاشقانه برای بیو تلگرام و اینستاگرام

متن انگلیسی برای bio اینستاگرام

متن عاشقانه برای بیو تلگرام / متن شاخ برای بیو تلگرام / متن کوتاه عاشقانه و خاص برای بیو تلگرام به زبان فارسی و انگلیسی / عاشقانه و احساسی ترین کپشن اینستاگرام به زبان فارسی و انگلیسی

متن عاشقانه برای بیو تلگرام

people never change, they only wear the mask you like to see.
ادما تغییر نمیکنن، فقط ماسک اون ادمی رو میزنن که شما دوست دارید.

متن عاشقانه برای بیو تلگرام / متن شاخ برای بیو تلگرام / متن کوتاه عاشقانه و خاص برای بیو تلگرام به زبان فارسی و انگلیسی / عاشقانه و احساسی ترین کپشن اینستاگرام به زبان فارسی و انگلیسی

We miss someone who we shouldn't miss
دلمون برای کسی تنگ میشود که لایق نیست..

متن عاشقانه برای بیو تلگرام / متن شاخ برای بیو تلگرام / متن کوتاه عاشقانه و خاص برای بیو تلگرام به زبان فارسی و انگلیسی / عاشقانه و احساسی ترین کپشن اینستاگرام به زبان فارسی و انگلیسی

Love somone who makes you happy not the one who first makes you sad then tries to make you happy.
عاشق کسی باش که خوشحالت میکنه نه کسی که خودش ناراحتت میکنه و بعد تلاش میکنه تا خوشحالت کنه.

متن عاشقانه برای بیو تلگرام / متن شاخ برای بیو تلگرام / متن کوتاه عاشقانه و خاص برای بیو تلگرام به زبان فارسی و انگلیسی / عاشقانه و احساسی ترین کپشن اینستاگرام به زبان فارسی و انگلیسی

You're my morphine, i'm addicted to your perfume.
تو مرفین منى، به عطرت معتادم.

متن عاشقانه برای بیو تلگرام / متن شاخ برای بیو تلگرام / متن کوتاه عاشقانه و خاص برای بیو تلگرام به زبان فارسی و انگلیسی / عاشقانه و احساسی ترین کپشن اینستاگرام به زبان فارسی و انگلیسی

And now you're a stranger who knows all my secrets.
و حالا تو غریبه ای هستی که همه ی رازهامو میدونه.

متن عاشقانه برای بیو تلگرام / متن شاخ برای بیو تلگرام / متن کوتاه عاشقانه و خاص برای بیو تلگرام به زبان فارسی و انگلیسی / عاشقانه و احساسی ترین کپشن اینستاگرام به زبان فارسی و انگلیسی

no one υnderѕтandѕ мe eхcepт yoυ one..
منو هیچکی نمی‌فهمه جز طُ یه نفر

متن عاشقانه برای بیو تلگرام / متن شاخ برای بیو تلگرام / متن کوتاه عاشقانه و خاص برای بیو تلگرام به زبان فارسی و انگلیسی / عاشقانه و احساسی ترین کپشن اینستاگرام به زبان فارسی و انگلیسی

Damn the one you can neither stay with nor leave behind!
لعنت به کسی که نه میشه باهاش بمونی نه میتونی ازش بگذری!

متن عاشقانه برای بیو تلگرام / متن شاخ برای بیو تلگرام / متن کوتاه عاشقانه و خاص برای بیو تلگرام به زبان فارسی و انگلیسی / عاشقانه و احساسی ترین کپشن اینستاگرام به زبان فارسی و انگلیسی

this cigarettes are killing me step by step:)
این سیگارا دارن اروم اروم میکشن منو...

متن عاشقانه برای بیو تلگرام / متن شاخ برای بیو تلگرام / متن کوتاه عاشقانه و خاص برای بیو تلگرام به زبان فارسی و انگلیسی / عاشقانه و احساسی ترین کپشن اینستاگرام به زبان فارسی و انگلیسی

متن شاخ برای بیو تلگرام

-leave your pride behind , its so bad
+why?
-because you will lose many things...
+like what?
-Me
غرور خیلی بده بزار کنار
-چرا؟
+چون خیلی چیزارو از دست میدی...
-مثلا؟
+من

متن عاشقانه برای بیو تلگرام / متن شاخ برای بیو تلگرام / متن کوتاه عاشقانه و خاص برای بیو تلگرام به زبان فارسی و انگلیسی / عاشقانه و احساسی ترین کپشن اینستاگرام به زبان فارسی و انگلیسی

I don' t know what I want
I only know what I don't wa
من نمیدونم که چی میخوام
من فقط میدونم که چی نمیخوام

متن عاشقانه برای بیو تلگرام / متن شاخ برای بیو تلگرام / متن کوتاه عاشقانه و خاص برای بیو تلگرام به زبان فارسی و انگلیسی / عاشقانه و احساسی ترین کپشن اینستاگرام به زبان فارسی و انگلیسی

Real friends say the worst to your face and the best behind your back.
دوستای واقعی تو روت بدترین حرفارو بهت میزنن و پشت سرت بهترین حرفارو.

متن عاشقانه برای بیو تلگرام / متن شاخ برای بیو تلگرام / متن کوتاه عاشقانه و خاص برای بیو تلگرام به زبان فارسی و انگلیسی / عاشقانه و احساسی ترین کپشن اینستاگرام به زبان فارسی و انگلیسی

Sometimes those who are far away from you for thousands of miles can make you feel better than those who are exactly on your side!
گاهی کسانی که هزاران مایل از شما فاصله دارند، می‌توانند احساس بهتری نسبت به کسانی که دقیقاً در کنارتان هستند، در شما ایجاد کنند!

متن عاشقانه برای بیو تلگرام / متن شاخ برای بیو تلگرام / متن کوتاه عاشقانه و خاص برای بیو تلگرام به زبان فارسی و انگلیسی / عاشقانه و احساسی ترین کپشن اینستاگرام به زبان فارسی و انگلیسی

I love my mistakes because they were my most realistic choices...
اشتباهاتم را دوست دارم چون آنها
واقعی ترین انتخاب های من بودند...

متن عاشقانه برای بیو تلگرام / متن شاخ برای بیو تلگرام / متن کوتاه عاشقانه و خاص برای بیو تلگرام به زبان فارسی و انگلیسی / عاشقانه و احساسی ترین کپشن اینستاگرام به زبان فارسی و انگلیسی

Hold my hands,
Like you gonna lose me now
دستامو بگیر، انگار که قراره الان از دستم بدى...

متن عاشقانه برای بیو تلگرام / متن شاخ برای بیو تلگرام / متن کوتاه عاشقانه و خاص برای بیو تلگرام به زبان فارسی و انگلیسی / عاشقانه و احساسی ترین کپشن اینستاگرام به زبان فارسی و انگلیسی

متن کوتاه عاشقانه برای بیو تلگرام به زبان فارسی و انگلیسی

There is a kind of "I love you" which is not spoken,
It is understood,
It is so called "real I love you"

یه مدل "دوستت دارم" هست که گفته نمیشه،
فهمیده میشه...
بهش میگن "دوستت دارم واقعی

متن عاشقانه برای بیو تلگرام / متن شاخ برای بیو تلگرام / متن کوتاه عاشقانه و خاص برای بیو تلگرام به زبان فارسی و انگلیسی / عاشقانه و احساسی ترین کپشن اینستاگرام به زبان فارسی و انگلیسی

I'm not heartless I just don't use my heart anymore:)
بی قلب نیستم فقط از قلبم کمتر استفاده می کنم:)

متن عاشقانه برای بیو تلگرام / متن شاخ برای بیو تلگرام / متن کوتاه عاشقانه و خاص برای بیو تلگرام به زبان فارسی و انگلیسی / عاشقانه و احساسی ترین کپشن اینستاگرام به زبان فارسی و انگلیسی

I get jealous because i'm afraid
someone is going to make you happier than i do

حسودی میکنم
چون میترسم یکی بخواد بیشتر از من تو رو خوشحال کنه

متن عاشقانه برای بیو تلگرام / متن شاخ برای بیو تلگرام / متن کوتاه عاشقانه و خاص برای بیو تلگرام به زبان فارسی و انگلیسی / عاشقانه و احساسی ترین کپشن اینستاگرام به زبان فارسی و انگلیسی

The sad truth is, the only confidence i have is your cold look.
حقیقت تلخ اینه که، نگاه سرد تو تنها دل گرمیه منه.

متن عاشقانه برای بیو تلگرام / متن شاخ برای بیو تلگرام / متن کوتاه عاشقانه و خاص برای بیو تلگرام به زبان فارسی و انگلیسی / عاشقانه و احساسی ترین کپشن اینستاگرام به زبان فارسی و انگلیسی

When someone loves you, they say it to you once and prove it to you a hundred times.
‏کسی که دوستت داره یک بار اینو بهت میگه و 100 بار بهت ثابت میکنه.

متن عاشقانه برای بیو تلگرام / متن شاخ برای بیو تلگرام / متن کوتاه عاشقانه و خاص برای بیو تلگرام به زبان فارسی و انگلیسی / عاشقانه و احساسی ترین کپشن اینستاگرام به زبان فارسی و انگلیسی

کپشن اینستاگرام به زبان فارسی و انگلیسی

We ruin everything then we say God fix it!
ما همه چیزو خراب میکنیم و بعد میگیم خدا درستش کنه !

متن عاشقانه برای بیو تلگرام / متن شاخ برای بیو تلگرام / متن کوتاه عاشقانه و خاص برای بیو تلگرام به زبان فارسی و انگلیسی / عاشقانه و احساسی ترین کپشن اینستاگرام به زبان فارسی و انگلیسی

-I wouldn't stayed by your side,
+How good that you are not intelligent.

اگه عقل داشتم پیشت نمیموندم،
+چه خوب که عقل نداری

متن عاشقانه برای بیو تلگرام / متن شاخ برای بیو تلگرام / متن کوتاه عاشقانه و خاص برای بیو تلگرام به زبان فارسی و انگلیسی / عاشقانه و احساسی ترین کپشن اینستاگرام به زبان فارسی و انگلیسی

The best thing about me is you.
بهترین چیز درباره من تویی.

متن عاشقانه برای بیو تلگرام / متن شاخ برای بیو تلگرام / متن کوتاه عاشقانه و خاص برای بیو تلگرام به زبان فارسی و انگلیسی / عاشقانه و احساسی ترین کپشن اینستاگرام به زبان فارسی و انگلیسی

ou wanna go?
oh darling, the door is open!
میخواى برى؟
عزیزم... در بازه

متن عاشقانه برای بیو تلگرام / متن شاخ برای بیو تلگرام / متن کوتاه عاشقانه و خاص برای بیو تلگرام به زبان فارسی و انگلیسی / عاشقانه و احساسی ترین کپشن اینستاگرام به زبان فارسی و انگلیسی

f they want you, they'll find a reason to stay
آنکه تو را میخواهد، بهانه ای برای ماندن پیدا خواهد کرد!

متن عاشقانه برای بیو تلگرام / متن شاخ برای بیو تلگرام / متن کوتاه عاشقانه و خاص برای بیو تلگرام به زبان فارسی و انگلیسی / عاشقانه و احساسی ترین کپشن اینستاگرام به زبان فارسی و انگلیسی

Time goes by a lot slower when you miss the one you love.
زمان خیلی آروم تر میگذره، وقتی دلتنگ کسی میشی که دوسش داری.

متن عاشقانه برای بیو تلگرام / متن شاخ برای بیو تلگرام / متن کوتاه عاشقانه و خاص برای بیو تلگرام به زبان فارسی و انگلیسی / عاشقانه و احساسی ترین کپشن اینستاگرام به زبان فارسی و انگلیسی

متن انگلیسی برای bio اینستاگرام

nything That Costs You
Your Peace it Too Expensive

‏هر چیزی که به قِیمت آرامشت تموم بشه
زیادی گرونه.

متن عاشقانه برای بیو تلگرام / متن شاخ برای بیو تلگرام / متن کوتاه عاشقانه و خاص برای بیو تلگرام به زبان فارسی و انگلیسی / عاشقانه و احساسی ترین کپشن اینستاگرام به زبان فارسی و انگلیسی

Don't judge a situation
you've never been in
موقعیتی رو قضاوت نکن که
تجربه اش نکردی ...

متن عاشقانه برای بیو تلگرام / متن شاخ برای بیو تلگرام / متن کوتاه عاشقانه و خاص برای بیو تلگرام به زبان فارسی و انگلیسی / عاشقانه و احساسی ترین کپشن اینستاگرام به زبان فارسی و انگلیسی

ᏞᎬᎪᎡN ᎢᎾ ᏴᎬ ᎪᏞᎾNᎬ
ᴺᴼᵀ ᴱᵛᴱᴿᵞᴼᴺᴱ ᵂᴵᴸᴸ ˢᵀᴬᵞ ᶠᴼᴿᴱᵛᴱᴿ
یاد بگیر تنها باشی،
هیچ کسی برای همیشه نخواهد ماند

متن عاشقانه برای بیو تلگرام / متن شاخ برای بیو تلگرام / متن کوتاه عاشقانه و خاص برای بیو تلگرام به زبان فارسی و انگلیسی / عاشقانه و احساسی ترین کپشن اینستاگرام به زبان فارسی و انگلیسی

کپشن احساسی اینستاگرام به انگلیس و فارسی

You've got 2 choices: Do it now
or regret it later.
دو تا انتخاب دارى: الان انجامش بدى ،
یا بعدا پشیمون بشى.

متن عاشقانه برای بیو تلگرام / متن شاخ برای بیو تلگرام / متن کوتاه عاشقانه و خاص برای بیو تلگرام به زبان فارسی و انگلیسی / عاشقانه و احساسی ترین کپشن اینستاگرام به زبان فارسی و انگلیسی

Do not judge anyone just because her/his sins are different from yours.
کسی رو قضاوت نکنید، فقط برای اینکه گناهانش با گناه های شما فرق داره.

متن عاشقانه برای بیو تلگرام / متن شاخ برای بیو تلگرام / متن کوتاه عاشقانه و خاص برای بیو تلگرام به زبان فارسی و انگلیسی / عاشقانه و احساسی ترین کپشن اینستاگرام به زبان فارسی و انگلیسی

Iғ yoυ ever мeeт ѕoмeoɴe wнo мαĸeѕ yoυr lιғe ғlow eαѕιer αɴd мαĸeѕ yoυ lαυɢн α loт ĸeep тнeм
اگر تا به حال با کسی آشنا شدی که زندگیتو آسان‌ تر میکنه و باعث می‌شه بخندی نگهش دار

متن عاشقانه برای بیو تلگرام / متن شاخ برای بیو تلگرام / متن کوتاه عاشقانه و خاص برای بیو تلگرام به زبان فارسی و انگلیسی / عاشقانه و احساسی ترین کپشن اینستاگرام به زبان فارسی و انگلیسی

You are beautiful like a dream come true
تو زیبایی مثل یه رویایی که به حقیقت تبدیل شه

متن عاشقانه برای بیو تلگرام / متن شاخ برای بیو تلگرام / متن کوتاه عاشقانه و خاص برای بیو تلگرام به زبان فارسی و انگلیسی / عاشقانه و احساسی ترین کپشن اینستاگرام به زبان فارسی و انگلیسی

Your life is made of two dates and a dash, make the most of the dash.
زندگى شما از دو تا تاریخ و یک خط فاصله درست شده، از اون خط فاصله بیشترین بهره رو ببرید.

متن عاشقانه برای بیو تلگرام / متن شاخ برای بیو تلگرام / متن کوتاه عاشقانه و خاص برای بیو تلگرام به زبان فارسی و انگلیسی / عاشقانه و احساسی ترین کپشن اینستاگرام به زبان فارسی و انگلیسی

بیو برای تلگرام به انگلیسی و فارسی

People will notice the change in your attitude towards them, but won’t notice their behaviour that made you change.
آدما فقط متوجه تغییر رفتاری که باهاشون میشه میشن، ولی هیچوقت متوجه نمیشن که رفتارشون باعث این تغییر شده.

متن عاشقانه برای بیو تلگرام / متن شاخ برای بیو تلگرام / متن کوتاه عاشقانه و خاص برای بیو تلگرام به زبان فارسی و انگلیسی / عاشقانه و احساسی ترین کپشن اینستاگرام به زبان فارسی و انگلیسی

Don't depend on anyone in this world,
not even your shadow.
Even your shadow leaves you
when it gets dark.
به هیچ کس در دنیا
وابسته نباش ، حتی سایه ات.
سایه ات هم در هنگام تاریکی
تو را ترک میکند ...

متن عاشقانه برای بیو تلگرام / متن شاخ برای بیو تلگرام / متن کوتاه عاشقانه و خاص برای بیو تلگرام به زبان فارسی و انگلیسی / عاشقانه و احساسی ترین کپشن اینستاگرام به زبان فارسی و انگلیسی

Oηℓу тнσѕє ωнσ Cαяє αвσυт уσυ cαη Hєαя уσυ ωнєη уσυ’яє qυιєт
فقط اونایى که بهت اهمیت میدن میتونن وقتى ساکتى صدات رو بشنون

متن عاشقانه برای بیو تلگرام / متن شاخ برای بیو تلگرام / متن کوتاه عاشقانه و خاص برای بیو تلگرام به زبان فارسی و انگلیسی / عاشقانه و احساسی ترین کپشن اینستاگرام به زبان فارسی و انگلیسی

I look at you, and i just love you, and it terrifies me, it terrifies me what i would do for you.
من نگات می کنم و جوری که دوستت دارم خیلی منو می ترسونه، منو میترسونه که هرکاری حاضرم برات بکنم.

متن عاشقانه برای بیو تلگرام / متن شاخ برای بیو تلگرام / متن کوتاه عاشقانه و خاص برای بیو تلگرام به زبان فارسی و انگلیسی / عاشقانه و احساسی ترین کپشن اینستاگرام به زبان فارسی و انگلیسی

بیو احساسی تلگرام

It takes a lot of truth to gain trust but just one lie to lose it all
یه عالمه صداقت لازمه تا اعتماد کسی رو بدست بیاری، اما یه دروغ لازمه تا اون اعتماد از بین بره

متن عاشقانه برای بیو تلگرام / متن شاخ برای بیو تلگرام / متن کوتاه عاشقانه و خاص برای بیو تلگرام به زبان فارسی و انگلیسی / عاشقانه و احساسی ترین کپشن اینستاگرام به زبان فارسی و انگلیسی

If you make friends with yourself, you'll never be alone.
اگه با خودت دوست شی هیچوقت تنها نمیمونی

متن عاشقانه برای بیو تلگرام / متن شاخ برای بیو تلگرام / متن کوتاه عاشقانه و خاص برای بیو تلگرام به زبان فارسی و انگلیسی / عاشقانه و احساسی ترین کپشن اینستاگرام به زبان فارسی و انگلیسی

ᴅᴏɴ'ᴛ ᴡᴏʀʀʏ
ʏᴏᴜ ᴀɴᴅ ɪ ʜᴀᴠᴇ ᴇᴀᴄʜ ᴏᴛʜᴇʀ .
نگـران نـبــاش...
تــو و مــن، همـدیگـرو داریـم!

متن عاشقانه برای بیو تلگرام / متن شاخ برای بیو تلگرام / متن کوتاه عاشقانه و خاص برای بیو تلگرام به زبان فارسی و انگلیسی / عاشقانه و احساسی ترین کپشن اینستاگرام به زبان فارسی و انگلیسی

If you really want something, you will find a way for it , not an excuse!
وقتى یه چیزى رو واقعا بخواى،
یه راهى براش پیدا میکنى، نه یه بهونه!

متن عاشقانه برای بیو تلگرام / متن شاخ برای بیو تلگرام / متن کوتاه عاشقانه و خاص برای بیو تلگرام به زبان فارسی و انگلیسی / عاشقانه و احساسی ترین کپشن اینستاگرام به زبان فارسی و انگلیسی

Strength is when you have so much to cry for but you prefer to smile instead.
قوی بودن وقتیه که برای گریه کردن کلی دلیل داری، ولی ترجیح میدی لبخند بزنی.

متن عاشقانه برای بیو تلگرام / متن شاخ برای بیو تلگرام / متن کوتاه عاشقانه و خاص برای بیو تلگرام به زبان فارسی و انگلیسی / عاشقانه و احساسی ترین کپشن اینستاگرام به زبان فارسی و انگلیسی

کپشن عاشقانه به زبان انگلیسی و فارسی

If you hesitate between me and another person, don't choose me.
اگه بین من و یک نفر دیگر تردید داشتی،
منو انتخاب نکن.

متن عاشقانه برای بیو تلگرام / متن شاخ برای بیو تلگرام / متن کوتاه عاشقانه و خاص برای بیو تلگرام به زبان فارسی و انگلیسی / عاشقانه و احساسی ترین کپشن اینستاگرام به زبان فارسی و انگلیسی

No motivation will work unless you have the right mindset to do the work.
هیچ انگیزه ای کار نخواهد کرد تا وقتی که طرز فکر درست انجام دادنش رو داشته باشی.

متن عاشقانه برای بیو تلگرام / متن شاخ برای بیو تلگرام / متن کوتاه عاشقانه و خاص برای بیو تلگرام به زبان فارسی و انگلیسی / عاشقانه و احساسی ترین کپشن اینستاگرام به زبان فارسی و انگلیسی

Es stimmt, jede Blume hat einen Geruch, aber Sie riechen nicht mehr daran!
درسته هر گلی یه بویی داره، ولی شما دیگه هر گلی رو بو نکن!این مطلب چقدر مفید بود ؟
4.7 از 5 (13 رای)  


دیدگاه ها
اولین نفر برای ثبت دیدگاه باشید !