مجله دلگرم
امروز: سه شنبه, ۰۸ فروردين ۱۴۰۲ برابر با ۰۵ رمضان ۱۴۴۴ قمری و ۲۸ مارس ۲۰۲۳ میلادی
دوبیتی و تک بیتی های تبریک روز دانش آموز و انگیزه دادن به آن
0
زمان مطالعه: 7 دقیقه
دوبیتی و تک بیتی های تبریک روز 13 آبان روز دانش آموز و انگیزه دادن به دانش آموزان برای تلاش بیشتر و برای موفقیت خود بجنگند، این شعرهای کوتاه را می توانید برای استوری و استاتوس، کپشن وبیو، متن و جملات استفاده کنید.

دوبیتی های انگیزشی و تبریک روز دانش آموز

مشکلی دارم ز دانشمند مجلس بازپرس

توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر می‌کنند!


شعر در مورد دانش

تکیه بر تقوا و دانش در طریقت کافریست

راهرو گر صد هنر دارد توکل بایدششعر در مورد دانش آموز

هران گه که گویی که دانا شدم

به هر دانشی بر ، توانا شدم

چنان دان که نادانتری آن زمان

مشو بر تن خویش بر ، بدگمان


شعر در مورد دانش آموز برای استوری

به دانش نگر ، دورباش از گناه

که دانش گرامی تر از تاج و گاه


سخن سنج و دینار گنجی مسنج

که بر دانشی مرد خوار است گنج

شعر ساز , شعر در مورد ساز , شعر در وصف ساز , شعر درباره ساز
شعر در مورد دانشمندان

سخن ماند از ما همی یادگار

تو با گنج ، دانش برابر مدار


دوبیتی در مورد دانش و علم برای استاتوس

تن مرده چون مرد بی دانشست

که نادان به هر جای بی رامشست

که دشمن که دانا بود به ز دوست

که با دشمن و دوست دانش نکوست


که بیکاری او ز بی دانشی است

به بی دانشان بر بباید گریست


چه ناخوش بود دوستی با کسی

که بهره ندارد ز دانش بسی

بیشتر بخوانید::

روز دانش‌آموز در تقویم چه روزی است ؟

شعر برای ۱۳ آبان : روز دانش آموز گرامی باد


یک پارسی بود هشیار نام

که بر چرخ کردی به دانش لگام


هر ان مغز کو را خرد روشنست

ز دانش به گرد تنش جوشنست


شعر در مورد دانش آموز نمونه برای (پسرم / دخترم)

چنین گفت داننده دهقان پیر

که دانش بود مرد را دستگیر


شعر در مورد دانش آموز بسیجی

به دانش بود بیگمان زنده مرد

خنک رنجبردار پایند مرد


شعر در مورد روز دانش آموز مناسب برای اس ام اس و پیامک

به دانش بود مرد را ایمنی

ببندد ز بد ، دست آهرمنی


بیارای دل را به دانش که ارز

به دانش بود چو بدانی بورز


شعر در مورد روز دانش آموز 13 آبان

نگه کن به جایی که دانش بود

ز داننده کشور به رامش بود


بر ما شکیبائی و دانش است

ز دانش روانهای پر از رامش است

شکبیائی از ما نشاید ستد

نه کس را ز دانش رسد نیز بد


شعری در مورد بسیج دانش آموزی برای کپشن

خرد باید و دانش و راستی

که کژی بکوبد ار کاستی


شعری تبریک در مورد روز دانش آموز

کسی کو به دانش توانگر بود

ز گفتار و کردار بهتر بود


فزون است از آن دانش اندر جهان

که بشنود گوش آشکار و نهان


همیشه یکی دانشی پیش دار

ورا چون روان و تن خویش دار


میاسای از آموختن یک زمان

ز دانش میفکن دل اندر گمان


بیاموز و بشنو ز هر دانشی

بیابی ز هر دانشی رامشی

ز خورد و ز بخشش میاسای هیچ

همه دانش و داد دادن بسیچ


به رنج اندر ار تنت را رواست

که خود رنج بردن به دانش سزاست


اگر دانشی مرد گوید سخن

تو بشنو که دانش نگردد کهن


اگر چند بخشی ز گنج سخن

بر افشان که دانش نیاید به بن

بیشتر بخوانید::

جدیدترین متن تبریک روز دانش آموز

10 شعر برتر روز دانش آموز


چو دیدار یابی به شاخ سخن

بدانی که دانش نیاید به بن


به یزدان چنین گفت کای دادگر

تو دادی مرا دانش و زور و فر


به گیتی به از مردمی کار نیست

بدین با تو دانش به پیکار نیست

سر راستی دانش ایزیدیست

چو دانستیش زو نترسی ، بدیست


به دانش فزای و به یزدان گرای

که او باد جان ترا رهنمای

بپرسیدم از مرد نیکو سخن

کسی کو بسال و خرد بد کهن


که از ما به یزدان که نزدیکتر

که را نزد او راه باریکتر

چنین داد پاسخ که دانش گزین

چو خواهی ز پروردگار آفرین


دگر آن که دارد ز یزدان سپاس

بود دانشی مرد نیکی شناس


به دانش ز یزدان شناسد سپاس

خنک مرد دانا و یزدان شناس


ز دانش نخستین ، به یزدان گرای

کجا هست و باشد ، همیشه بجای


توانا بود هر که دانا بود

ز دانش دل پیر برنا بود


در مسیر زندگى هرگز نمى افتد به چاه

با چراغ دین و دانش گر بشر بیناشود


دانش گزین و صبر طلب زیرا

دارا به صبر و دانش دارا شد

بیشتر بخوانید::

کلیپ خاطره انگیز به مناسبت روز دانش آموز

۱۳ آبان - روز دانش آموز / دلیل نامگذاری


جهان را بنا کرد از بهر دانش

خدای جهاندار بی یار و یاور


شعر درباره دانش و علم مناسب برای روز دانش آموز

گر از دین و دانش چرا بایدت

سوی معدن دین و دانش بچم


ز دانش مرا گوش دل بود کر

ز گوشم به علمش برون شد صمم


شعر در مورد اهمیت علم و دانش برای تشویق دانش آموزان

که بنده ی دانش اند این هر دو زیراک

ز بهر دانش آباد است گیهان


شعر در مورد کسب علم و دانش برای انگیزه دادن به دانش آموز

چو دانش نداری تو، در پارسائی

به سان لگامی بوی بی دهانه


شعر کوتاه در مورد علم و دانش

به دین بر چرخ دانش آفتابی

به دانش حله دین را طرازی


چو دانش بیاری تو را خواسته ام

وگر دانش آری مرا خواسته ای


خداوندان دانش نیک دانند

که مدهوشان خداوندان هوشند


همه عالم چو شبنمی دانش

غرق بحر محیط گردانش


چو کشتی دانش نباشد مرا

نیفتم به نادانی اندر خطر


گر متاعی خری بخر دانش

نقد ایام را بضاعت کن


تخم دانش بگیر و آب عمل

در زمین دلت زراعت کن


در مقامیکه عشق بازانند

عقل را دانش و کفایت نیست

شعر ابر , شعر در مورد ابر , شعر در وصف ابر , شعر درباره ابر
شعر ادبی در مورد دانشجو

زهد و دانش بورز ای خواجه

نتوان عشق را بورزیدن


چند نگاران دارد دانش

کاغذها را چند نگاری


بیا تا به دانش به یک سو شویم

زلشکر وگر چند از این لشکریم


در خورد ثنا شوی به دانش

هرچند که در خور هجائی

بیشتر بخوانید::

متن و دانلود سرود روز خوب 13 آبان

متن و دانلود آهنگ مرگ بر آمریکا از حامد زمانی برای روز دانش آموز


شعر درمورد دانش اموز و انگیزه دادن برای تلاش بیشتر

دانش ثمر درخت دین است

برشو به درخت مصطفائی


شعر درباره روز دانش آموز

با مال و سپاهی ز دین و دانش

هرچند که بی مال و بی سپاهی


دلم را ز پندار دانش بشوی

بجان قایل ماعرفناک کن


این دانش من گشته بر دانش تو پرده

فریاد من مسکین از دانش و آگاهی


ز دانش چراغی است ما را به دست

فضیلت شناسیم و دانش پرست


از عشق فلان بباد دادی

سرمایه دانش و ذکا را


برق دانش فروش جوهر کل

دود اندیشه های باطل ماست


ساز کرد آن دانشی مرد سخندان ساز دانش

آفرین بر آتش طبع سخن پرداز دانش


عشق آمد و گرد فتنه بر جانم بیخت

عقلم شد و هوش رفت و دانش بگریخت


کنم اندر جمالت عقل و دانش

چو بیند مصلحت در خویش معزول


هر آبروی که اندوختم ز دانش و دین

نثار خاک ره آن نگار خواهم کرد


مشکل عشق نه در حوصله دانش ماست

حل این نکته بدین فکر خطا نتوان کرد


تک بیتی روز دانش آموز مناسب برای متن و جملات ادبی

دفتر دانش ما جمله بشویید به می

که فلک دیدم و در قصد دل دانا بود


ز قاطعان طریق این زمان شوند ایمن

قوافل دل و دانش که مرد راه رسید


فلک به مردم نادان دهد زمام مراد

تو اهل فضلی و دانش همین گناهت بس


تکیه بر تقوا و دانش در طریقت کافریست

راهرو گر صد هنر دارد توکل بایدش


رتبت دانش حافظ به فلک برشده بود

کرد غمخواری شمشاد بلندت پستم


ای دل به هرزه دانش و عمرت به باد رفت

صد مایه داشتی و نکردی کفایتی


عشقم دادی زاهل دردم کردی

از دانش و هوش و عقل فردم کردی


این مطلب چقدر مفید بود ؟
 
دیدگاه ها

درج کامنت برای این مطلب غیر فعال است