متن و پیامهای روز جهانی مبارزه با کار کودکان برای فرهنگ سازی

World Day Against Child Labour
۲,۵۰۵
۱
۰
شنبه, ۲۵ آبان ۱۳۹۸ ۱۰:۴۱

22 خرداد مصادف با 12 ژوئن روز جهانی مبارزه با کار کودکان

World Day Against Child Labour is celebrated on 12 June 2014. The day draws worldwide attention to the role of social protection in keeping children out of child labour and removing them from it. The day aims to raise awareness and activism to prevent child labour.

روز جهانی مبارزه با کار کودکان در 12 ژوئن هر سال جشن گرفته می شود. این روز توجه جهانیان را به نقش حمایت اجتماعی در نگهداری کودکان از کار کودکان و حذف آنها از آن جلب می کند. این روز هدف افزایش آگاهی و فعالیت برای جلوگیری از کار کودکان است.

پیام روز جهانی مبارزه باکار کودکان کار(انگلیسی با ترجمه)، متن غمگین مبارزه با کار کودکان، پیامهای فرهنگ سازی مبارزه با کار کودکان،

Small hands can handle a pen better. Lend your support to abolish child labor.

دست های کوچک می توانند قلم را بهتر بگیرند. حمایت خود را برای از بین بردن کار کودکان انجام دهید.

پیام روز جهانی مبارزه باکار کودکان کار(انگلیسی با ترجمه)، متن غمگین مبارزه با کار کودکان، پیامهای فرهنگ سازی مبارزه با کار کودکان،

Eradicate child labor and aspire for a better future

ریشه کن کردن کار کودک و آرزوی آینده ای بهتر

پیام روز جهانی مبارزه باکار کودکان کار(انگلیسی با ترجمه)، متن غمگین مبارزه با کار کودکان، پیامهای فرهنگ سازی مبارزه با کار کودکان،

Feeding a child at school is such a simple thing – but it works miracles.

تغذیه کودک در مدرسه یک چیز ساده است - اما این کار معجزه است".

کاریکاتور کودکان کار

۲۲ خرداد روز جهانی مبارزه با کار کودکان گرامی باد

آشنایی کامل با تاریخچه روز جهانی مبارزه با کار کودکان

چه بلایی بر سر کودکان کار و خیابانی می آید ؟

پیام روز جهانی مبارزه باکار کودکان کار(انگلیسی با ترجمه)، متن غمگین مبارزه با کار کودکان، پیامهای فرهنگ سازی مبارزه با کار کودکان،

متن رسمی اداری روز جهانی مبارزه با کار کودکان

World Day Against Child Labour

World revolves around the children. Childrens’ future revolves around education. Stop Child Labor

جهان در اطراف کودکان می چرخد. آینده کودک در اطراف آموزش و پرورش متمرکز است. کار کودکان را متوقف کنید

پیام روز جهانی مبارزه باکار کودکان کار(انگلیسی با ترجمه)، متن غمگین مبارزه با کار کودکان، پیامهای فرهنگ سازی مبارزه با کار کودکان،

Child labor and poverty are inevitably bound together and if you continue to use the labor of children as the treatment for the social disease of poverty, you will have both poverty and child labor to the end of time.

کار کودکان و فقر ناگزیر با یکدیگر متصل می شوند و اگر شما همچنان از کودکان کار به عنوان درمان بیماری فقر اجتماعی استفاده می کنید، در پایان، هر دو چیز را یعنی فقر و کودک کار را با هم خواهید داشت

پیام روز جهانی مبارزه باکار کودکان کار(انگلیسی با ترجمه)، متن غمگین مبارزه با کار کودکان، پیامهای فرهنگ سازی مبارزه با کار کودکان،

Child labor perpetuates poverty, unemployment, illiteracy, population growth, and other social problems.

Kailash Satyarthi

کار کودکان به فقر، بیکاری، بیسوادی، رشد جمعیت و سایر مشکلات اجتماعی ادامه می دهد.

کایلاش ساتیارته

پیام روز جهانی مبارزه باکار کودکان کار(انگلیسی با ترجمه)، متن غمگین مبارزه با کار کودکان، پیامهای فرهنگ سازی مبارزه با کار کودکان،

You can’t regulate child labor. You can’t regulate slavery. Some things are just wrong.

Michael Moore

شما نمی توانید کار کودک را تنظیم کنید. شما نمی توانید برده داری را تنظیم کنید بعضی چیزها اشتباه است.

مایکل مور

پیام روز جهانی مبارزه باکار کودکان کار(انگلیسی با ترجمه)، متن غمگین مبارزه با کار کودکان، پیامهای فرهنگ سازی مبارزه با کار کودکان،

متن زیبا در مورد مبارزه علیه کودکان کار

World Day Against Child Labour

Some girls cannot go to school because of the child labor and child trafficking.

Malala Yousafzai

بعضی از دختران نمی توانند به دلیل کار کودک و قاچاق کودکان به مدرسه بروند. »»

مالا یوسف زی

پیام روز جهانی مبارزه باکار کودکان کار(انگلیسی با ترجمه)، متن غمگین مبارزه با کار کودکان، پیامهای فرهنگ سازی مبارزه با کار کودکان،

Child slavery is a crime against humanity. Humanity itself is at stake here. A lot of work still remains, but I will see the end of child labor in my lifetime.

Kailash Satyarthi

بردگی کودک جنایت علیه بشریت است. بشریت در اینجا در معرض خطر است. هنوز کارهای زیادی باقی مانده است، اما پایان کار کودک را در طول زندگی ام می بینم.

کایلاش ساتیارته

پیام روز جهانی مبارزه باکار کودکان کار(انگلیسی با ترجمه)، متن غمگین مبارزه با کار کودکان، پیامهای فرهنگ سازی مبارزه با کار کودکان،

متن رسمی اداری روز جهانی مبارزه با کار کودکان 22 خرداد

New legislation has just been adopted by the International Labour Organization on the Worst Forms of Child Labor, such as bonded labour, prostitution and hazardous work.

Carol Bellamy

قانون جدید جدیدی توسط سازمان بین المللی کار بر روی بدترین شکل کار کودکان اتخاذ شده است، مانند کار بیهوده، فحشا و کار خطرناک

پیام روز جهانی مبارزه باکار کودکان کار(انگلیسی با ترجمه)، متن غمگین مبارزه با کار کودکان، پیامهای فرهنگ سازی مبارزه با کار کودکان،

Child In Pain Is No Gain!

کودکانی که زجر بکشند چیزی فرا نخواهند گرفت

پیام روز جهانی مبارزه باکار کودکان کار(انگلیسی با ترجمه)، متن غمگین مبارزه با کار کودکان، پیامهای فرهنگ سازی مبارزه با کار کودکان،

Do A Favor , Avoid Child Labour.

یک کار نیک انجام دهید: از کار کشیدن کودکان خودداری کنید


این مطلب چقدر مفید بود ؟
(1 امتیاز , میانگین: 5.0 از 5)  

دیدگاه ها

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید
hits

آخرین مطالب دلگرم