جملات زیبا پند آموز از گاندی

۳,۹۲۳
۳
۰
سه شنبه, ۰۱ آبان ۱۳۹۷ ۰۲:۴۶

جملات زیبای ماهاتما گاندی

وظیفه ما نیست که خطای دیگران را جستجو کنیم وبه قضاوت درباره دیگران بنشینیم.ما باید تمام نیروی خویش را برای قضاوت در کار خودمان صرف کنیم و تا وقتی که حتی یک خطا در خود می بینیم حق نداریم که در کار مردم دیگر دخالت کنیم .

ماهاتما گاندی

ماهاتما گاندی : پیام واتس آپی و تلگرامی از ماهاتما گاندی ، استوری و استاتوس از ماهاتما گاندی، اس ام اس از ماهاتما گاندی، جملات کوتاه و زیبا از ماهاتما گاندی ، پیامک از ماهاتما گاندی

من از محدودیتها و نارساییهای خود آگاهم و این آگاهی تنها مایه قدرتم می باشد. آنچه در زندگی خود انجام داده ام بیش از هر چیز دیگر در نتیجه اطلاع و قبول محدودیتها و نارساییها بوده است .

ماهاتما گاندی

ماهاتما گاندی : پیام واتس آپی و تلگرامی از ماهاتما گاندی ، استوری و استاتوس از ماهاتما گاندی، اس ام اس از ماهاتما گاندی، جملات کوتاه و زیبا از ماهاتما گاندی ، پیامک از ماهاتما گاندی

انسان نمی تواند در حوزه ای از زندگی خود با درستی و صداقت عمل کند در حالی که در سایر حوزه های زندگیش آلوده نادرستی هاست . زندگی ، واحدی تجزیه ناپذیر است . ماهاتما گاندی

ماهاتما گاندی : پیام واتس آپی و تلگرامی از ماهاتما گاندی ، استوری و استاتوس از ماهاتما گاندی، اس ام اس از ماهاتما گاندی، جملات کوتاه و زیبا از ماهاتما گاندی ، پیامک از ماهاتما گاندی

هدف ، همـواره از ما دور می شـود ، هر چه به پیشــرفتهای بزرگـتری نائل آییــم، بیش تر به بی ارزشی خود پی می بریم. شادمانی در تلاش نهفته اسـت نه در دستیابی به هدف. تلاشٍ تمام و کمال، عین پیروزی است . ماهاتما گاندی

ماهاتما گاندی : پیام واتس آپی و تلگرامی از ماهاتما گاندی ، استوری و استاتوس از ماهاتما گاندی، اس ام اس از ماهاتما گاندی، جملات کوتاه و زیبا از ماهاتما گاندی ، پیامک از ماهاتما گاندی

نظر گاندی درباره هفت چیزی که بدون هفت چیز دیگر خطرناک هستند؛
ثروت بدون زحمت
دانش بدون شخصیت
علم بدون انسانیت
سیاست بدون شرافت
لذت بدون وجدان
تجارت بدون اخلاق
و عبادت بدون ایثار.

ماهاتما گاندی : پیام واتس آپی و تلگرامی از ماهاتما گاندی ، استوری و استاتوس از ماهاتما گاندی، اس ام اس از ماهاتما گاندی، جملات کوتاه و زیبا از ماهاتما گاندی ، پیامک از ماهاتما گاندی

کتابها در بهترین صورت خود می توانند فقط وسیله کمک باشند و اغلب هم موجب مزاحمت می شوند.

ماهاتما گاندی : پیام واتس آپی و تلگرامی از ماهاتما گاندی ، استوری و استاتوس از ماهاتما گاندی، اس ام اس از ماهاتما گاندی، جملات کوتاه و زیبا از ماهاتما گاندی ، پیامک از ماهاتما گاندی

محبت نیرومندترین قدرتی است که جهان در اختیار خود دارد و در عین حال ساده ترین نیرویی است که بتوان تصور کرد.

ماهاتما گاندی : پیام واتس آپی و تلگرامی از ماهاتما گاندی ، استوری و استاتوس از ماهاتما گاندی، اس ام اس از ماهاتما گاندی، جملات کوتاه و زیبا از ماهاتما گاندی ، پیامک از ماهاتما گاندی

عدم خشونت فقط وقتی خواهد بود که ما کسانی را دوست بداریم

که از ما نفرت دارند. می دانیم که عمل کردن به این قانون بزرگ محبت چقدر دشوار است.

اما آیا انجام تمام کارهای بزرگ دشوار نیست ؟

ماهاتما گاندی : پیام واتس آپی و تلگرامی از ماهاتما گاندی ، استوری و استاتوس از ماهاتما گاندی، اس ام اس از ماهاتما گاندی، جملات کوتاه و زیبا از ماهاتما گاندی ، پیامک از ماهاتما گاندی

لحظاتی در زندگی پیش می آید که باید به اقدام پرداخت و جلو رفت

حتی اگر نتوان بهترین دوستان را با خود برد

همیشه به هنگامی که چند وظیفه با هم تصادم پیدا می کنند

باید صدای ضعیف و آرام درونی داور نهایی باشد

ماهاتما گاندی : پیام واتس آپی و تلگرامی از ماهاتما گاندی ، استوری و استاتوس از ماهاتما گاندی، اس ام اس از ماهاتما گاندی، جملات کوتاه و زیبا از ماهاتما گاندی ، پیامک از ماهاتما گاندی

من می توانم خوب . بد . خائن . وفادار . فرشته خو یا شیطان صفت باشم

ماهاتما گاندی : پیام واتس آپی و تلگرامی از ماهاتما گاندی ، استوری و استاتوس از ماهاتما گاندی، اس ام اس از ماهاتما گاندی، جملات کوتاه و زیبا از ماهاتما گاندی ، پیامک از ماهاتما گاندی

من را خودم از خودم ساخته ام تو را دیگری باید برایت بسازد و تو هم به یاد داشته باش

منى که من از خود ساخته ام آمال من است تویى که تو از من می سازى آرزوهایت و یا کمبودهایت هستند

ماهاتما گاندی : پیام واتس آپی و تلگرامی از ماهاتما گاندی ، استوری و استاتوس از ماهاتما گاندی، اس ام اس از ماهاتما گاندی، جملات کوتاه و زیبا از ماهاتما گاندی ، پیامک از ماهاتما گاندی

لیاقت انسانها کیفیت زندگی را تعیین می کند نه آرزوهایشان

و من متعهد نیستم که چیزی باشم که تو میخواهی

و تو هم می توانى انتخاب کنی که من را می خواهى یا نه

ولى نمی توانى انتخاب کنى که از من چه میخواهی

می توانی دوستم داشته باشى همین گونه که هستم . و من هم

می توانى از من متنفر باشی بی هیچ دلیلی و من هم چرا که ما هر دو انسانیم

ماهاتما گاندی : پیام واتس آپی و تلگرامی از ماهاتما گاندی ، استوری و استاتوس از ماهاتما گاندی، اس ام اس از ماهاتما گاندی، جملات کوتاه و زیبا از ماهاتما گاندی ، پیامک از ماهاتما گاندی

این جهان مملو از انسانهاست پس این جهان می تواند هر لحظه مالک احساسی جدید باشد

تو نمی توانی برایم به قضاوت بنشینی و حکمی صادر کنی و من هم

قضاوت و صدور حکم بر عهده نیروی ماورایی خداوندگار است

ماهاتما گاندی : پیام واتس آپی و تلگرامی از ماهاتما گاندی ، استوری و استاتوس از ماهاتما گاندی، اس ام اس از ماهاتما گاندی، جملات کوتاه و زیبا از ماهاتما گاندی ، پیامک از ماهاتما گاندی

دوستانم مرا همین گونه پیدا می کنند و می ستایند

حسودان از من متنفرند ولى باز می ستایند

دشمنانم کمر به نابودیم بسته اند و همچنان می ستایندم

چرا که من اگر قابل ستایش نباشم نه دوستى خواهم داشت

نه حسودى و نه دشمنى و نه حتی رقیبى من قابل ستایشم . و تو هم

یادت باشد اگر چشمت به این دست نوشته افتاد

به خاطر بیاوری که آن هایی که هر روز میبینی و مراوده می کنى

همه انسان هستند و داراى خصوصیات یک انسان با نقابى متفاوت اما همگی جایزالخطا

نامت را انسانی باهوش بگذار اگر انسان ها را

از پشت نقاب هاى متفاوتشان شناختى

و یادت باشد که کاری نه چندان راحت است

ماهاتما گاندی : پیام واتس آپی و تلگرامی از ماهاتما گاندی ، استوری و استاتوس از ماهاتما گاندی، اس ام اس از ماهاتما گاندی، جملات کوتاه و زیبا از ماهاتما گاندی ، پیامک از ماهاتما گاندی

حتی مستبدترین حکومتها نمی تواند جز با موافقت مردمی که زیر تسلط این حکومت هستند. سر پا بماند.

معمولا حاکم مستبد با زور. موافقت مردم را برای خود جلب می کند.

اما به محض آنکه مردم از قدرت استبدادی نترسند. حکومت مستبد هم نابود خواهد شد.

ماهاتما گاندی : پیام واتس آپی و تلگرامی از ماهاتما گاندی ، استوری و استاتوس از ماهاتما گاندی، اس ام اس از ماهاتما گاندی، جملات کوتاه و زیبا از ماهاتما گاندی ، پیامک از ماهاتما گاندی

كامل مطلق بدون تشريح و تشبيه فقط خداست. من معتقدم انسان نخست بايد عملاً رشد و تكامل را بشناسد تا به خدا برسد و او را بشناسد. من بر اين باورم كه اگر بشر هر بكري را لمس كند، ديگر كامل نيست و ناقص مي شود و در واقع انسانها ناقص هستند.

ماهاتما گاندی : پیام واتس آپی و تلگرامی از ماهاتما گاندی ، استوری و استاتوس از ماهاتما گاندی، اس ام اس از ماهاتما گاندی، جملات کوتاه و زیبا از ماهاتما گاندی ، پیامک از ماهاتما گاندی

دارايي هاي شخصي نوعي آزمون است تا به وسيله نيروي شرارت با ماديات دنيوي وسوسه شود. شخصي كه مي خواهد نيك و جوانمرد باشد، بايد با وسوسه هايش مقابله كند و بجنگد.

ماهاتما گاندی : پیام واتس آپی و تلگرامی از ماهاتما گاندی ، استوری و استاتوس از ماهاتما گاندی، اس ام اس از ماهاتما گاندی، جملات کوتاه و زیبا از ماهاتما گاندی ، پیامک از ماهاتما گاندی

دموكراسي و خلافكاري با هم، بيماري و بيچارگي مي آورد. كشورهايي كه امروزه اسماً دموكرات هستند يا بايد ملي گردند، يا اگر آمادۀ دموكراسي واقعي هستند بايد شجاعانه سازگار شوند. نارواست كه بگويم خلاف كاري به صورت شخصي است و شايسته نيست كه ندانيم ملت ها به وسيلۀ شخص و اشخاص فرم و شكل ميگيرند.

ماهاتما گاندی : پیام واتس آپی و تلگرامی از ماهاتما گاندی ، استوری و استاتوس از ماهاتما گاندی، اس ام اس از ماهاتما گاندی، جملات کوتاه و زیبا از ماهاتما گاندی ، پیامک از ماهاتما گاندی

من خدايي را نمي شناسم جز خدايي كه در ميليونها قلب گنگ و خاموش (جاهل) وجود دارد. آنها حضور خدا را تشخيص نمي دهند، ولي من تشخيص مي دهم و به وسيله خدمت كردن به اين ميليونها، خدا را عبادت مي كنم. خدا حقيقت است.

ماهاتما گاندی : پیام واتس آپی و تلگرامی از ماهاتما گاندی ، استوری و استاتوس از ماهاتما گاندی، اس ام اس از ماهاتما گاندی، جملات کوتاه و زیبا از ماهاتما گاندی ، پیامک از ماهاتما گاندی

ماهاتما گاندی : پیام واتس آپی و تلگرامی از ماهاتما گاندی ، استوری و استاتوس از ماهاتما گاندی، اس ام اس از ماهاتما گاندی، جملات کوتاه و زیبا از ماهاتما گاندی ، پیامک از ماهاتما گاندی

تهیه و گردآوری مجله دلگرم

جهان باورصاد


این مطلب چقدر مفید بود ؟
(3 امتیاز , میانگین: 4.0 از 5)  

دیدگاه ها

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید

آخرین مطالب دلگرم

StatCounter