جدیدترین پیامهای روز حضرت رقیه (ع )

۲,۲۱۰
۱
۰
سه شنبه, ۲۰ شهریور ۱۳۹۷ ۰۲:۲۸

پیامهای جدید شب سوم محرم ورود حضرت رقیه به کربلا

به روی پای من قاریِ من باش

پدر فکر نگهداریِ من باش

تو را صید دو صد شمشیر کردند

مرا بین غُل و زنجیر کردند

تو را با سُم مرکب زیر کردند

مرا از غصهء تو پیر کردند

پیامهای شب سوم محرم ، پیام واتس آپی و تلگرامی روز حضرت رقیه به کربلا ، استوری و استاتوس شب سوم محرم ، اس ام اس شب سوم محرم ورود حضرت رقیه (ع)، متن زیبا شب سوم محرم ورود حضرت رقیه به کربلا ، پیامک شب سوم محرم ،پست شب سوم محرم روز حضرت رقیه

پیام تلگرامی شب سوم محرم

زبری صورت من و دستان عمّه ام
تقصیرِ کوچه های یهودیِ شام بود
شکرِ خدا هوای مرا داشت خواهرت
در چشم ها، عجیب نگاهِ حرام بود

پیامهای شب سوم محرم ، پیام واتس آپی و تلگرامی روز حضرت رقیه به کربلا ، استوری و استاتوس شب سوم محرم ، اس ام اس شب سوم محرم ورود حضرت رقیه (ع)، متن زیبا شب سوم محرم ورود حضرت رقیه به کربلا ، پیامک شب سوم محرم ،پست شب سوم محرم روز حضرت رقیه

پایی که زخم تاول آن هم نیامده
وقتی به دادِ آن نرسی سرخ می شود
از ضربِ دستها چه به روزش رسیده است
آن چهره ای که با نفسی سرخ می شود

پیامهای شب سوم محرم ، پیام واتس آپی و تلگرامی روز حضرت رقیه به کربلا ، استوری و استاتوس شب سوم محرم ، اس ام اس شب سوم محرم ورود حضرت رقیه (ع)، متن زیبا شب سوم محرم ورود حضرت رقیه به کربلا ، پیامک شب سوم محرم ،پست شب سوم محرم روز حضرت رقیه

به جرم اینکه ندارم پدر زدند مرا
شبیه مادر در پشت در زدند مرا

خبر نداشتم اینها چقدر نامردند
خبر نداشتم و بی خبر زدند مرا

پیامهای شب سوم محرم ، پیام واتس آپی و تلگرامی روز حضرت رقیه به کربلا ، استوری و استاتوس شب سوم محرم ، اس ام اس شب سوم محرم ورود حضرت رقیه (ع)، متن زیبا شب سوم محرم ورود حضرت رقیه به کربلا ، پیامک شب سوم محرم ،پست شب سوم محرم روز حضرت رقیه

پیام ورود حضرت رقیه (ع) به کربلا

اینقدر عذاب ندیده بودیم دیدیم زخم طناب ندیده بودیم دیدیم

سر تو توی تشت و لبهات خونی

بزم شراب ندیده بودیم دیدیم

مثه شبه همه جا تاره

چیزی که زیاده آزاره

بابا چقده دلم تنگ تو آغوش علمداره

چشمام نمی بینه این شبا خیلی خسته ام

خیلی با ما بد کرد کربلا خیلی خسته ام

پیامهای شب سوم محرم ، پیام واتس آپی و تلگرامی روز حضرت رقیه به کربلا ، استوری و استاتوس شب سوم محرم ، اس ام اس شب سوم محرم ورود حضرت رقیه (ع)، متن زیبا شب سوم محرم ورود حضرت رقیه به کربلا ، پیامک شب سوم محرم ،پست شب سوم محرم روز حضرت رقیه

عمه مهمونم اومد باید برم استقبال

کاری کن تا نبینه بابام من رو با این حال

ای زخم ها دست بردارید از روی صورت من بابام غصش می گیره از حال غربت من

میدونم از رو نیزه به ما حواسش بوده

به زمین خوردن بچه ها حواسش بوده

طعنه هارو شنیده بابا حواسش بوده

گریه کرده

رقیه ام بابا داره مردم کجا یتیمه؟

کی گفته بی کس و کاره مردم کجا یتیمه؟

پیامهای شب سوم محرم ، پیام واتس آپی و تلگرامی روز حضرت رقیه به کربلا ، استوری و استاتوس شب سوم محرم ، اس ام اس شب سوم محرم ورود حضرت رقیه (ع)، متن زیبا شب سوم محرم ورود حضرت رقیه به کربلا ، پیامک شب سوم محرم ،پست شب سوم محرم روز حضرت رقیه

پیامک ورود رقیه به کربلا

از وقتی معجر ها سوخت هیچکس نبرده خوابش

یادته که می گفتی دختره و حجابش

بابا بین غارت ها چادر نمازم گم شد مرهم گریه ی من خنده های مردم شد

برا تنهایی خواهرت دعا کن بابا

برا بی کسی دخترت دعا کن بابا

من بمیرم برای سرت دعا کن بابا

که دلتنگم

شکسته مثل سر تو بابا دل کوچیکم

گرفته از غصه های دنیا دل کوچیکم

پیامهای شب سوم محرم ، پیام واتس آپی و تلگرامی روز حضرت رقیه به کربلا ، استوری و استاتوس شب سوم محرم ، اس ام اس شب سوم محرم ورود حضرت رقیه (ع)، متن زیبا شب سوم محرم ورود حضرت رقیه به کربلا ، پیامک شب سوم محرم ،پست شب سوم محرم روز حضرت رقیه

پست اینیستاگرام شب سوم محرم

تو که میدونی بابا چی به سرم آوردن

چند نفر اومدن و گوشواره هامو بردن

آه رفتی و بی بابا موندم

آه تو دل شب ها جا موندم

آه زدنم وقتی جا موندم

میدونی بابا گمشده عروسکم زیر باد کتکم اومدن به کمکم

وای حسین

پیامهای شب سوم محرم ، پیام واتس آپی و تلگرامی روز حضرت رقیه به کربلا ، استوری و استاتوس شب سوم محرم ، اس ام اس شب سوم محرم ورود حضرت رقیه (ع)، متن زیبا شب سوم محرم ورود حضرت رقیه به کربلا ، پیامک شب سوم محرم ،پست شب سوم محرم روز حضرت رقیه

بیو تلگرامی و استوری ورود رقیه (ع) به کربلا

یه قدم راه که برم تاول پام می سوزه

وقتی گریه می کنم زخم چشام می سوزه

آه منو تو بازار چرخوندن

آه پا برهنه می کشوندن

آه دلمو بابا سوزوندن

دنیا رو سرم بخدا شده خراب کشیدم چقد عذاب توی مجلس شراب

وای حسین

پیامهای شب سوم محرم ، پیام واتس آپی و تلگرامی روز حضرت رقیه به کربلا ، استوری و استاتوس شب سوم محرم ، اس ام اس شب سوم محرم ورود حضرت رقیه (ع)، متن زیبا شب سوم محرم ورود حضرت رقیه به کربلا ، پیامک شب سوم محرم ،پست شب سوم محرم روز حضرت رقیه

پر از زخمی ولی ای پدر بدون که تا نداری

خبر داری که گفتن به من چرا بابا نداری

بگو که تو کجا بودی میون شعله ها بودم

میون خیمه ها بودم میدونم قتلگاه بودی

ای همه امیدم زخمایی که دیدم با گلاب اشکام شست و شو میدم

پیامهای شب سوم محرم ، پیام واتس آپی و تلگرامی روز حضرت رقیه به کربلا ، استوری و استاتوس شب سوم محرم ، اس ام اس شب سوم محرم ورود حضرت رقیه (ع)، متن زیبا شب سوم محرم ورود حضرت رقیه به کربلا ، پیامک شب سوم محرم ،پست شب سوم محرم روز حضرت رقیه

این پا و اون پا نکن بابا چشمامو دریا نکن بابا

دارم می میرم از این دوری امروز و فردا نکن بابا

امشب نیای دیگه فردا دیره امشب نیای دخترت می میره

امشب نیای کی دیگه از خولی گوشواره های منو پس می گیره

تنم زخمی تنت زخمی سرم زخمی سرت زخمی

چقد شد خواهرت زخمی سرت زخمی

پیامهای شب سوم محرم ، پیام واتس آپی و تلگرامی روز حضرت رقیه به کربلا ، استوری و استاتوس شب سوم محرم ، اس ام اس شب سوم محرم ورود حضرت رقیه (ع)، متن زیبا شب سوم محرم ورود حضرت رقیه به کربلا ، پیامک شب سوم محرم ،پست شب سوم محرم روز حضرت رقیه

چیزی نمونده ازم بابا کشته منو دشمنم بابا

از وقتی افتادم از ناقه خورده تموم تنم بابا

افتادم و بوی زهرا اومد مادر اومد حال من جا اومد

رو زانوهاش خوابیده بودم که یه بی حیایی بابا از راه اومد

از اونوقت که اومد میزد نمیدونی چه بد میزد

بابایی …

پیامهای شب سوم محرم ، پیام واتس آپی و تلگرامی روز حضرت رقیه به کربلا ، استوری و استاتوس شب سوم محرم ، اس ام اس شب سوم محرم ورود حضرت رقیه (ع)، متن زیبا شب سوم محرم ورود حضرت رقیه به کربلا ، پیامک شب سوم محرم ،پست شب سوم محرم روز حضرت رقیه

اس ام اس شب سوم محرم

گرفتم ای بابا، تورا بر دامانم

شکسته پهلویت، شکسته پهلویم

سرت را بُریدن، پی من دویدن

همه موی من را کشیدن

با غم تو عجینم، مثل عمه غمینم

من خرابه نشینم

أبَتا یا حسین جان

پیامهای شب سوم محرم ، پیام واتس آپی و تلگرامی روز حضرت رقیه به کربلا ، استوری و استاتوس شب سوم محرم ، اس ام اس شب سوم محرم ورود حضرت رقیه (ع)، متن زیبا شب سوم محرم ورود حضرت رقیه به کربلا ، پیامک شب سوم محرم ،پست شب سوم محرم روز حضرت رقیه

چهل منزل بابا، سرت بر نِی دیدم

فقط سیلی خوردم، گرسنه خوابیدم

منو چَشم خونبار، پدر بین بازار

صدا میزنم ای علمدار

خستگی پر پرم کرد، غصه خاکسترم کرد

هم چنان، مادرم کرد

أبَتا یا حسین جان

پیامهای شب سوم محرم ، پیام واتس آپی و تلگرامی روز حضرت رقیه به کربلا ، استوری و استاتوس شب سوم محرم ، اس ام اس شب سوم محرم ورود حضرت رقیه (ع)، متن زیبا شب سوم محرم ورود حضرت رقیه به کربلا ، پیامک شب سوم محرم ،پست شب سوم محرم روز حضرت رقیه

ببین در شهر شام، شده پاره گوشم

سر خونین تو، میانه آغوشم

ببین جای سالم، ندارم به پیکر

خمیده قدم مثل مادر

زخمی و خسته حالم

دیگر اینجا نمانم، عمه جان کن حلالم

أبَتا یا حسین جان

پیامهای شب سوم محرم ، پیام واتس آپی و تلگرامی روز حضرت رقیه به کربلا ، استوری و استاتوس شب سوم محرم ، اس ام اس شب سوم محرم ورود حضرت رقیه (ع)، متن زیبا شب سوم محرم ورود حضرت رقیه به کربلا ، پیامک شب سوم محرم ،پست شب سوم محرم روز حضرت رقیه

ورود رقیه به کربلا

رقیه (س) از تبار نور و از جنس آبی آسمان است.
رقیه (س) جلوه دیگری از شکوه و عظمت حماسه عاشورا است.

پیامهای شب سوم محرم ، پیام واتس آپی و تلگرامی روز حضرت رقیه به کربلا ، استوری و استاتوس شب سوم محرم ، اس ام اس شب سوم محرم ورود حضرت رقیه (ع)، متن زیبا شب سوم محرم ورود حضرت رقیه به کربلا ، پیامک شب سوم محرم ،پست شب سوم محرم روز حضرت رقیه

محرم

امروز مهربان هستی چشم مهر بانترین امام حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام را به نوزادی روشن نمود
که نامش فاطمه بود و بابا به او رقیه گفت او دستان کوچکش را هر وقت به دعا بلند می کند
بابای خوبش آمین می گوید و گره گشای دوستان آل محمد شد

دلم به یاد حرمش افتاده
چشمم به انتظار دیدار
خدایا مددی…

پیامهای شب سوم محرم ، پیام واتس آپی و تلگرامی روز حضرت رقیه به کربلا ، استوری و استاتوس شب سوم محرم ، اس ام اس شب سوم محرم ورود حضرت رقیه (ع)، متن زیبا شب سوم محرم ورود حضرت رقیه به کربلا ، پیامک شب سوم محرم ،پست شب سوم محرم روز حضرت رقیه

پست شب سوم محرم

مرا هم کربلایی کن رقیه

بحـق نام زیبای عـمویت

برای من دعایی کن رقیه (س)

پیامهای شب سوم محرم ، پیام واتس آپی و تلگرامی روز حضرت رقیه به کربلا ، استوری و استاتوس شب سوم محرم ، اس ام اس شب سوم محرم ورود حضرت رقیه (ع)، متن زیبا شب سوم محرم ورود حضرت رقیه به کربلا ، پیامک شب سوم محرم ،پست شب سوم محرم روز حضرت رقیه

پیام ورود حضرت رقیه علیه السلام به کربلا

تو را چه بنامم، که ناب تر از شبنم های صبح گاه بر گلبرگ تاریخ نشسته ای. تو را چه بسرایم که آوازه برکت و کرامتت، موج وار، همه دل ها را به تلاطم در آورده است. تو را چه بنامم که بیش از سر بهار در آغوش بابا، طعم زندگی را نچشیدی و مانند او، غریبانه از غربت این غریبستان خاکی بار سفر بستی. پس سلام بر تو، روزی که به عالم خاکی گام نهادی و روزی که به افلاک پر کشیدی.

پیامهای شب سوم محرم ، پیام واتس آپی و تلگرامی روز حضرت رقیه به کربلا ، استوری و استاتوس شب سوم محرم ، اس ام اس شب سوم محرم ورود حضرت رقیه (ع)، متن زیبا شب سوم محرم ورود حضرت رقیه به کربلا ، پیامک شب سوم محرم ،پست شب سوم محرم روز حضرت رقیه

پیامهای شب سوم محرم ، پیام واتس آپی و تلگرامی روز حضرت رقیه به کربلا ، استوری و استاتوس شب سوم محرم ، اس ام اس شب سوم محرم ورود حضرت رقیه (ع)، متن زیبا شب سوم محرم ورود حضرت رقیه به کربلا ، پیامک شب سوم محرم ،پست شب سوم محرم روز حضرت رقیه

تهیه و گردآوری مجله دلگرم

جهان باورصاد


این مطلب چقدر مفید بود ؟
(1 امتیاز , میانگین: 5.0 از 5)  

دیدگاه ها

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید

آخرین مطالب دلگرم

StatCounter