سری پیامهای جدید حقیقت تلخ

۲,۷۳۲
۱
۰
سه شنبه, ۱۳ شهریور ۱۳۹۷ ۰۳:۰۶

پیامهای حقیقت تلخ

مثل یک بچه ده ماهه که لیوان هارا...
عشق روزی به زمین میزند انسانهارا....

 پیامهای حقیقت تلخ، متن حقیقت تلخ، پیام واتس آپ و تلگرام، استوری حقیقت تلخ ، بیو تلخ، استاتوس حقیقت ، اس ام اس

پیامهای عاشقانه اعتراف

بعضی وقتا زندگی تمام حواسشو جمع میکنه تا ببینه تو چی دوست داری,
تا درست همونو ازت بگیره!

 پیامهای حقیقت تلخ، متن حقیقت تلخ، پیام واتس آپ و تلگرام، استوری حقیقت تلخ ، بیو تلخ، استاتوس حقیقت ، اس ام اس

متن عاشقانه اعتراف

امان از آن روز که آدم خودش را بلد شود
برسد ته خط، دوباره برگردد و از سر خط شروع کند...
امان از آدمی که دیگر حرفی نداشته باشد با کسی بزند...
آدمی که تا دهان باز کند بشنود " باز هم خدا را شکر کن " آدمِ ساکتی میشود که بلند تر میخندد...
امان از خنده هایی که کارش فقط این باشد که فرصتِ سوال کردن را از بقیه بگیرد...
امان از آدمی که شبهایش به خواب نگذرد
تنش نوازش نشود
دلش نلرزد
اما دیگر خیلی هم سختش نشود...!
آدمی که در اوجِ لذت بی لذت شود
انتظارِ همه چیز را داشته باشد
و فاصله اخم و لبخندش کم و کمتر شود
امان از اشکهایی که دیگر فقط برقی گوشه پلک ها بزند و بیخِ گلو آب شود...

 پیامهای حقیقت تلخ، متن حقیقت تلخ، پیام واتس آپ و تلگرام، استوری حقیقت تلخ ، بیو تلخ، استاتوس حقیقت ، اس ام اس

پیام واتس آپ و تلگرام

بدترین حس دنیا چیست؟
شاید بگویید تنهایی، دلتنگی و...
اما بدترین حس دنیا دل زدگی ست
دل زدگی از یک خواستن عمیق می آید
کاری را، چیزی را، کسی را با تمام وجود خواستن
دل زدگی یعنی کاری، چیزی، کسی که مدت ها حس خوب برایت داشت دیگر در ذهن و قلبت جایی نداشته باشد
دل زدگی یعنی احساس خستگی شدید
آدمی که دل زده می شود وسط یک جنگ است، یک جنگ نا برابر
یک طرف تمام خاطرات روزهای خواستن جلوی چشمش هست
طرف دیگر حقیقتی که زورش بیشتر از تمام خاطرات و رویاهاست
دل زدگی بدترین حس دنیاست...
فقط تصور کنید کاری، چیزی، کسی که سال ها می خواستی دیگر قلبت را به تپش نیاندازد، دیگر تو را سر ذوق نیاورد دیگر برای تو نیست..نه خودش نه احساسش نه قلبش
دیگر هیچ چیز او برای تو نیس..
بدترین قسمت دل زدگی این است که نمی خواهی آن حس را دوباره تجربه کنی
اگر آسمان هم به زمین بیاید دیگر نمی خواهی
آدم هایی که دل زده می شوند فهمیده اند می شود عمیق ترین خواستن ها را کنار گذاشت و فراموش کرد اما نَمُرد ..

 پیامهای حقیقت تلخ، متن حقیقت تلخ، پیام واتس آپ و تلگرام، استوری حقیقت تلخ ، بیو تلخ، استاتوس حقیقت ، اس ام اس

استوری عاشقانه اعتراف

نصف مردم دنیا شب که میشه فکر می‌کنن دلتنگن!
اما همشون خمارن
خمارِ بی‌کسی...!

 پیامهای حقیقت تلخ، متن حقیقت تلخ، پیام واتس آپ و تلگرام، استوری حقیقت تلخ ، بیو تلخ، استاتوس حقیقت ، اس ام اس

بیو اعتراف عاشقانه

دارم هوای گریه
خدایا بهانه ای ...

 پیامهای حقیقت تلخ، متن حقیقت تلخ، پیام واتس آپ و تلگرام، استوری حقیقت تلخ ، بیو تلخ، استاتوس حقیقت ، اس ام اس

بعضي ها وقتي كاري داشته باشند دوستت هستند
بعضي ها وقتي گير مي كنند دوستت هستند
بعضي ها نيستند و وقتي هم هستند بهتر است نباشند
بعضي ها نيستند و اداي بودن در مي آورند
بعضي ها در عين بودن هرگز نيستند
آنهاي ديگري هم كه آدم هستند نيستند
این یعنی تنهـایی
اگر کسی احساست رانفهمید مهم نیست
فهمیدن احساس کار هر آدمی نیست…

 پیامهای حقیقت تلخ، متن حقیقت تلخ، پیام واتس آپ و تلگرام، استوری حقیقت تلخ ، بیو تلخ، استاتوس حقیقت ، اس ام اس

بیو اعتراف

برای آدم ها همانی باش که برایت هستند...
بیشتر که باشی سوءتفاهم میشود

 پیامهای حقیقت تلخ، متن حقیقت تلخ، پیام واتس آپ و تلگرام، استوری حقیقت تلخ ، بیو تلخ، استاتوس حقیقت ، اس ام اس

مسخره ترین سوالی که میشه از یکی پرسید:
میتونم بهت اعتماد کنم ؟!
در تاریخ حتی یک مورد هم نوشته نشده که کسی در پاسخ گفته باشد :نه من صلاحیت ندارم و آدم امانت داری نیستم!
این را باید بفهمید نه اینکه بپرسید!!!

 پیامهای حقیقت تلخ، متن حقیقت تلخ، پیام واتس آپ و تلگرام، استوری حقیقت تلخ ، بیو تلخ، استاتوس حقیقت ، اس ام اس

شازده کوچولو گفت: آدم ها کجاند؟ آدم تو کویر یک خرده احساس تنهایی می کند!
مار گفت: پیش آدم ها هم احساس تنهایی می کنی

 پیامهای حقیقت تلخ، متن حقیقت تلخ، پیام واتس آپ و تلگرام، استوری حقیقت تلخ ، بیو تلخ، استاتوس حقیقت ، اس ام اس

استاتوس عاشقانه اعتراف

من قاضی پرونده ی دردم
تــــو اما...
متهم ردیف اول شکست های منی
وحکم، طبق اصل آخر عاشقانه ها این آست:
یا برگرد...
یا به هزار ضربــه خاطره محکومی...

 پیامهای حقیقت تلخ، متن حقیقت تلخ، پیام واتس آپ و تلگرام، استوری حقیقت تلخ ، بیو تلخ، استاتوس حقیقت ، اس ام اس

اس ام اس عاشقانه اعتراف


یکـــــــی از بــــزرگــــــ تـــــــرین لاف های دنیا
پـــــرحـــــرفی پیــــرزن هاست!
تــــو چـــــه میــــدانی؟
شــــاید مــــن همــــان پیــــرزن خســــــته ی تـــدریـــــجم کــــه ســــــکوتـــــش بویِ نـــــا گـــــرفته
شــــاید هــــــم رنـــــگ کـــــنارِ شـــــب مّــــرده ی شعـــر هـــای سهـــــراب
یــــا مثلــــا لــولــو ی پـــــشـتِ شیشــــــه ها مــــن باشــــــم!...
راستـــــش را بــــگو؟
تنــــهائی ام تـــــرسنــــاکــــ است؟
یانــــــــــه...بــــی کســـی ام واگیــــــر دارد؟
بـــه بــــــودن هــــایـــی کـــه نبــــــودی
و بــــــه تمــــام نبــــــودن هــــایــــت کـــه همیـــــشه_هسـتــی ،
قـــــــــــــــــســـــــــــــــــــم...
معــــتــــتادِگـــــریه_اَم!

 پیامهای حقیقت تلخ، متن حقیقت تلخ، پیام واتس آپ و تلگرام، استوری حقیقت تلخ ، بیو تلخ، استاتوس حقیقت ، اس ام اس

همیشه جنگیدن خوب نیست!
من همیشه جنگیده ام تا چیزی را عوض کنم!
اما این روز ها فهمیده ام که با آدم های کوته نظر نباید جنگید!
فهمیده ام برای اثبات دوست داشتن نباید جنگید!
برای بدست آوردن دل آدمها نباید جنگید!برای اثبات خوب بودن نباید جنگید!بعضی چیز ها وقتی با جنگیدن بدست می آیند بی ارزش میشوند!
این روز ها نسخه فاصله گرفتن را می پیچم برای هر کسی که رنجم می دهد!
از آدم هایی که زیاد دروغ میگویند فاصله میگیرم!
از آدم هایی که ظلم میکنند فاصله میگیرم!
از آدمهایی که حرمتم را نگه نمیدارند فاصله میگیرم!
با حقارت برخی آدم ها و دل هایشان نباید جنگید!
باید نادیده شان گرفت و گذشت!
می بخشمشان!
نه برای اینکه مستحق بخشش اند, نه!
برای اینکه من مستحق آرامشم!
مگر چقدر مهم است درست شناخته شدن در اذهان اینچنین موجودات پستی که دنیای افکارشان مردابیست گندیده...!

 پیامهای حقیقت تلخ، متن حقیقت تلخ، پیام واتس آپ و تلگرام، استوری حقیقت تلخ ، بیو تلخ، استاتوس حقیقت ، اس ام اس

راستــــش را کـــــه بـــخواهــی قــطـــع وصـــلیــات یـــا وصــل قـــطعیــات فــرقـــی نـــمــی کــنـــــد ، بــعـضـــی دردهـا درســـت مـــثل غــذا هــائی کــــه مــادر بــه خوردمـــان مـــی داد
و مـــی گـــفت:"بخــور گـــوشت بـــه تـــنــت شـود"...گـــوشـــت تـنمــان شــده انـــد!
بی درد نمی توان بود...

پیامهای حقیقت تلخ، متن حقیقت تلخ، پیام واتس آپ و تلگرام، استوری حقیقت تلخ ، بیو تلخ، استاتوس حقیقت ، اس ام اس

تهیه و گردآوری مجله دلگرم

جهان باورصاد


این مطلب چقدر مفید بود ؟
(1 امتیاز , میانگین: 5.0 از 5)  

دیدگاه ها

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید

آخرین مطالب دلگرم

StatCounter