لیست تالارهای عروسی ارومیه همراه با آدرس و تلفن

۱,۶۰۸
۳
۰
یکشنبه, ۱۰ آذر ۱۳۹۸ ۱۹:۴۵

لیست کامل آدرس و تلفن تالارها و باغ تالارهای ارومیه

در این مطلب از مجله دلگرم فهرست کامل تالار و باغ تالارهای ارومیه را به همراه اطلاعات تماس معرفی خواهیم کرد ، با ما تا آخر مطلب همراه باشید تا آدرس و تلفن بهترین تالار و باغ تالارهای عروسی ارومیه را در اختیارتان قرار دهیم.

 • نام تالار و باغ تالارهای ارومیه : تالار عروسی تخت طاووس ارومیه
 • مدیریت تالار و باغ تالارهای ارومیه : بابازاده
 • آدرس تالار و باغ تالارهای ارومیه : ارومیه ، میدان مدرس اول، بلوار استاد شهریار، پلاک ۳۷
 • تلفن تالار و باغ تالارهای ارومیه : 04433820110 - 09141452536

 • نام تالار و باغ تالارهای ارومیه : تالار عروسی تک ستاره ارومیه
 • مدیریت تالار و باغ تالارهای ارومیه : سوداگر
 • آدرس تالار و باغ تالارهای ارومیه : ارومیه ، کیلومتر ۴ جاده سرو
 • تلفن تالار و باغ تالارهای ارومیه : 04432756565 - 09143405470

 • نام تالار و باغ تالارهای ارومیه : تالار عروسی پیوند ارومیه
 • مدیریت تالار و باغ تالارهای ارومیه : سیدی
 • آدرس تالار و باغ تالارهای ارومیه : ارومیه ، کمربندی خاتم الانبیا، روبروی منابع طبیعی
 • تلفن تالار و باغ تالارهای ارومیه : 04432752515 - 09141464983

 • نام تالار و باغ تالارهای ارومیه : تالار عروسی ملت ارومیه
 • مدیریت تالار و باغ تالارهای ارومیه : دلنواز
 • آدرس تالار و باغ تالارهای ارومیه : ارومیه ، تقاطع مدرس، ابتدای بلوار استاد شهریار
 • تلفن تالار و باغ تالارهای ارومیه : 04433863772

 • نام تالار و باغ تالارهای ارومیه : تالار عروسی مهرگان ارومیه
 • مدیریت تالار و باغ تالارهای ارومیه : صمدی
 • آدرس تالار و باغ تالارهای ارومیه : ارومیه ، بلوار دانشگاه (اول جاده سرو)
 • تلفن تالار و باغ تالارهای ارومیه : 09143481554 - 09149398766

 • نام تالار و باغ تالارهای ارومیه : تالار عروسی متین ارومیه
 • مدیریت تالار و باغ تالارهای ارومیه : سلیمی
 • آدرس تالار و باغ تالارهای ارومیه : ارومیه ، جاده سرو، کیلومتر ۵
 • تلفن تالار و باغ تالارهای ارومیه : 04432452029 - 09141410728

 • نام تالار و باغ تالارهای ارومیه : تالار عروسی فردوس ارومیه
 • مدیریت تالار و باغ تالارهای ارومیه : آقاخانی
 • آدرس تالار و باغ تالارهای ارومیه : ارومیه ، کیلومتر ۵ جاده مهاباد
 • تلفن تالار و باغ تالارهای ارومیه : 04432423967 - 09141414409

 • نام تالار و باغ تالارهای ارومیه : تالار عروسی بارمان ارومیه
 • مدیریت تالار و باغ تالارهای ارومیه : مشهدی
 • آدرس تالار و باغ تالارهای ارومیه : ارومیه ، میدان آزادی، اول جاده سرو سلماس، پلاک ۶
 • تلفن تالار و باغ تالارهای ارومیه : 04432752627 - 09141416958

 • نام تالار و باغ تالارهای ارومیه : تالار عروسی افشین ارومیه
 • مدیریت تالار و باغ تالارهای ارومیه : علیزاده
 • آدرس تالار و باغ تالارهای ارومیه : ارومیه ، بلوار مدرس، نبش حکیم نظامی
 • تلفن تالار و باغ تالارهای ارومیه : 04433832575 - 09143450568

 • نام تالار و باغ تالارهای ارومیه : تالار عروسی هتل ساحل ارومیه
 • مدیریت تالار و باغ تالارهای ارومیه : جهانگیری
 • آدرس تالار و باغ تالارهای ارومیه : ارومیه ، بلوار والفجر
 • تلفن تالار و باغ تالارهای ارومیه : 04433369975 - 09141167356

 • نام تالار و باغ تالارهای ارومیه : تالار عروسی مجلل اروس ارومیه
 • مدیریت تالار و باغ تالارهای ارومیه : نوری
 • آدرس تالار و باغ تالارهای ارومیه : ارومیه ، کیلومتر ۶ جاده مهاباد
 • تلفن تالار و باغ تالارهای ارومیه : 09144457045 - 09141416957

 • نام تالار و باغ تالارهای ارومیه : تالار عروسی الماس ارومیه
 • مدیریت تالار و باغ تالارهای ارومیه : محمودی
 • آدرس تالار و باغ تالارهای ارومیه : ارومیه ، کیلومتر ۴ جاده سلماس،جنب قزل عاشق
 • تلفن تالار و باغ تالارهای ارومیه : 09104436496 - 09141496496

 • نام تالار و باغ تالارهای ارومیه : تالار عروسی استادان ارومیه
 • مدیریت تالار و باغ تالارهای ارومیه : شاپور عربی
 • آدرس تالار و باغ تالارهای ارومیه : ارومیه ، کیلومتر ۹ جاده سرو، روبروی دانشگاه نازلو
 • تلفن تالار و باغ تالارهای ارومیه : 09144481482 - 09143482025

 • نام تالار و باغ تالارهای ارومیه : تالار عروسی نجفی ارومیه
 • مدیریت تالار و باغ تالارهای ارومیه : نجفی
 • آدرس تالار و باغ تالارهای ارومیه : ارومیه ، کیلومتر ۴ جاده بالانج
 • تلفن تالار و باغ تالارهای ارومیه : 09149401350

 • نام تالار و باغ تالارهای ارومیه : تالار عروسی هوریان ارومیه
 • مدیریت تالار و باغ تالارهای ارومیه : عباس زاده
 • آدرس تالار و باغ تالارهای ارومیه : ارومیه ، کیلومتر ۲ جاده بالانج
 • تلفن تالار و باغ تالارهای ارومیه : 09141415932 - 09141414860

 • نام تالار و باغ تالارهای ارومیه : تالار عروسی بهاران ارومیه
 • مدیریت تالار و باغ تالارهای ارومیه : نسودی
 • آدرس تالار و باغ تالارهای ارومیه : ارومیه ، جاده دریا، کیلومتر ۶
 • تلفن تالار و باغ تالارهای ارومیه : 09143410997 - 09141451676

 • نام تالار و باغ تالارهای ارومیه : تالار عروسی نوری ارومیه
 • مدیریت تالار و باغ تالارهای ارومیه : نوری
 • آدرس تالار و باغ تالارهای ارومیه : ارومیه ، کیلومتر 6 جاده سرو
 • تلفن تالار و باغ تالارهای ارومیه : 09144459004 - 09146069004

 • نام تالار و باغ تالارهای ارومیه : تالار عروسی گل مریم ارومیه
 • مدیریت تالار و باغ تالارهای ارومیه : علی نژاد
 • آدرس تالار و باغ تالارهای ارومیه : ارومیه ، کیلومتر ۴ جاده سرو
 • تلفن تالار و باغ تالارهای ارومیه : 091146695153

 • نام تالار و باغ تالارهای ارومیه : تالار عروسی دهکده ارومیه
 • مدیریت تالار و باغ تالارهای ارومیه : رحیمی
 • آدرس تالار و باغ تالارهای ارومیه : ارومیه ، کیلومتر ۵ جاده امام زاده
 • تلفن تالار و باغ تالارهای ارومیه : 04432372824 - 09147908126

 • نام تالار و باغ تالارهای ارومیه : تالار عروسی رزا ارومیه
 • مدیریت تالار و باغ تالارهای ارومیه : محمد یاری
 • آدرس تالار و باغ تالارهای ارومیه : ارومیه ، جاده بالانج، روبروی جاده قطلو، دست راست
 • تلفن تالار و باغ تالارهای ارومیه : 04433387146 - 09145402559

 • نام تالار و باغ تالارهای ارومیه : تالار عروسی امپراطور ارومیه
 • مدیریت تالار و باغ تالارهای ارومیه : آقا خان زاده
 • آدرس تالار و باغ تالارهای ارومیه : ارومیه ، جاده سلماس، کیلومتر ۶
 • تلفن تالار و باغ تالارهای ارومیه : 09141418541

 • نام تالار و باغ تالارهای ارومیه : تالار عروسی دلگشا ارومیه
 • مدیریت تالار و باغ تالارهای ارومیه : شیرزاد
 • آدرس تالار و باغ تالارهای ارومیه : ارومیه ، 2/5 کیلومتری جاده سلماس، بعد از پمپ بنزین معصومی، روبروی عرقیات گلبهار
 • تلفن تالار و باغ تالارهای ارومیه : 04432720043 - 09146007583

 • نام تالار و باغ تالارهای ارومیه : تالار عروسی قصر شادی ارومیه
 • مدیریت تالار و باغ تالارهای ارومیه : حاجی علیلو
 • آدرس تالار و باغ تالارهای ارومیه : ارومیه ، جاده بالانج، انتهای بلوار ساوالان، کیلومتر یک
 • تلفن تالار و باغ تالارهای ارومیه : 04433361666 - 09143413250

 • نام تالار و باغ تالارهای ارومیه : تالار عروسی دریا ارومیه
 • مدیریت تالار و باغ تالارهای ارومیه : نیکوکار
 • آدرس تالار و باغ تالارهای ارومیه : ارومیه ، کیلومتر ۴ جاده سرو
 • تلفن تالار و باغ تالارهای ارومیه : 09141411355 - 09143893250

 • نام تالار و باغ تالارهای ارومیه : تالار عروسی داریوش ارومیه
 • مدیریت تالار و باغ تالارهای ارومیه : محمدزاده
 • آدرس تالار و باغ تالارهای ارومیه : ارومیه ، کیلومتر ۵ جاده سرو
 • تلفن تالار و باغ تالارهای ارومیه : 09143894981 - 09143462713

 • نام تالار و باغ تالارهای ارومیه : تالار عروسی آذربایجان ارومیه
 • مدیریت تالار و باغ تالارهای ارومیه : جلالی
 • آدرس تالار و باغ تالارهای ارومیه : ارومیه ، ۵ کیلومتری جاده سلماس، نرسیده به فلکه فرودگاه
 • تلفن تالار و باغ تالارهای ارومیه : 09142410113این مطلب چقدر مفید بود ؟
(3 امتیاز , میانگین: 5.0 از 5)  

دیدگاه ها

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید
hits

آخرین مطالب دلگرم