alexametrics
دلگرم
امروز: پنج شنبه, ۱۳ آذر ۱۳۹۹ برابر با ۱۸ ربيع الآخر ۱۴۴۲ قمری و ۰۳ دسامبر ۲۰۲۰ میلادی
مجموعه ای کامل از 190 اسم ترکیبی شیک با رضا
13
30.4K
زمان مطالعه: 16 دقیقه
اسم ترکیبی پسرانه با رضا از دیگر نام های پر طرفدار میباشد که با انتخاب این اسامی ترکیبی میتوانید نام بسیار پسندیده ای را برای فرزندتان انتخاب نمایید. حال ببینیم نام های پسرانه را با اول اسم رضا.

اسامی ترکیبی با اسم رضا

اسم پسر با رضا

اسم پسر با رضا : اسم گذاری روی فرزند می تواند روندی استرس زا، دوست داشتنی، طولانی، یا لحظه ای باشد. اسم مناسب را ممکن است ماه ها قبل از بارداری پیدا کرده باشید یا تا لحظه امضای اسناد منتظر بمانید.
فرآیند انتخاب اسم و اسم انتخابی ممکن است رابطه شما را با همسرتان، خانواده اش یا دوستان محکم تر کند یا به آن صدمه بزند.
شاید انتخاب نام پسرانه آن هم با ابتدای اسم رضا برای شما والدین عزیز مقداری سخت باشد . ما در مجله دلگرم مجموعه ای از اسامی زیبای پسرانه که با نام رضا شروع و یا ختم میشوند را برای شما جمع آوری کرده ایم تا انتها با ما همراه باشید.

 اسم ترکیبی پسر با رضا / اسم پسر با رضا / اسم ترکیبی با اول اسم رضا

اسم ترکیبی پسر با رضا

رضا
معنی اسم رضا
: تراضی، خشنود، خوشحال، خوشدل، راضی، رضایت، قانع، قبول، مجاب، موافقت، همداستانی

 1. رضاآبـتین : رضا (خشنود، خرسند، خوشدل، خرسندی)آبتین (روح کامل، انسان نیکو کار)
 2. رضاآتـش : رضا (خشنود، خرسند، خوشدل، خرسندی)آتش (آذرشعله، نار)
 3. رضاآذین : رضا (خشنود، خرسند، خوشدل، خرسندی)آذین (آرایش، آیین بندی، چراغانی)
 4. رضاآراد : رضا (خشنود، خرسند، خوشدل، خرسندی)آراد (نام فرشته ی موکل بر دین و تدبیر امور)
 5. رضاآرام : رضا (خشنود، خرسند، خوشدل، خرسندی)آرام (خاموش، خلوت، دنج، ساکت)
 6. رضاآرتان : رضا (خشنود، خرسند، خوشدل، خرسندی)آرتان (پربرکت. درست کار، نیک کردار)
 7. رضاآرش : رضا (خشنود، خرسند، خوشدل، خرسندی)آرش (درخشنده، نام پهلوان نامدار ایرانی)
 8. رضاآرشام : رضا (خشنود، خرسند، خوشدل، خرسندی)آرشام (دارای زور خرس، خرس نیرو)
 9. رضاآرمان : رضا (خشنود، خرسند، خوشدل، خرسندی)آرمان (ایده، ایدئال، شعار، مرام)
 10. رضاآرمین : رضا (خشنود، خرسند، خوشدل، خرسندی)آمین (نام چهارمین پسر کیقباد سردودمان کیانی)
 11. رضاآریا : رضا (خشنود، خرسند، خوشدل، خرسندی)آریا (آزاده، نجیب)
 12. رضاآرین : رضا (خشنود، خرسند، خوشدل، خرسندی)آرین (مرد آریایی - آریایی نژاد، از نسل آریایی)
 13. رضاآزاد : رضا (خشنود، خرسند، خوشدل، خرسندی)آزاد (، سبکبار، فارغ، مخیر)
 14. رضاآویژه : رضا (خشنود، خرسند، خوشدل، خرسندی)آویژه (خالص، معشوق، دلبر)
 15. رضااخـگر : رضا (خشنود، خرسند، خوشدل، خرسندی)اخگر (آتش، جرقه، شراره)
 16. رضااردشیر : رضا (خشنود، خرسند، خوشدل، خرسندی)اردشیر (به معنی شهریاری و پادشاهی مقدس)
 17. رضااردلان : رضا (خشنود، خرسند، خوشدل، خرسندی)اردلان (درستی، راستی و پارسایی)
 18. رضااردوان : رضا (خشنود، خرسند، خوشدل، خرسندی)اردوان (یاری کننده درستکاران)
 19. رضاارژنگ : رضا (خشنود، خرسند، خوشدل، خرسندی)ارژنگ (نام پهلوانی تورانی )
 20. رضاارسلان : رضا (خشنود، خرسند، خوشدل، خرسندی)ارسلان (شیر، شیر درنده، اسد)
 21. رضاارشیا : رضا (خشنود، خرسند، خوشدل، خرسندی)ارشیا (به لغت زند و پازند تخت و اورنگ شاهان را می گویند)
 22. رضاسفندیار : رضا (خشنود، خرسند، خوشدل، خرسندی)اسفندیار (مقدس آفریده یا آفریده ی پاک)
 23. رضااشکان : رضا (خشنود، خرسند، خوشدل، خرسندی)اشکان (منسوب به اشک که بانی و مؤسس خاندان اشکانیان بود)
 24. رضاافشار : رضا (خشنود، خرسند، خوشدل، خرسندی)افشار (معاون و شریک)
 25. رضاافشین : رضا (خشنود، خرسند، خوشدل، خرسندی)افشین (نام سردار ایرانی که بابک خرم دین را دستگیر کرد)
 26. رضاامید : رضا (خشنود، خرسند، خوشدل، خرسندی)امید (آرزو، امیدواری، توقع، چشم داشت)
 27. رضاانوش : رضا (خشنود، خرسند، خوشدل، خرسندی)انوش (بی مرگ، جاودان)
 28. رضاجاودان : رضا (خشنود، خرسند، خوشدل، خرسندی)جاودان (جاویدان، سرمد، فناناپذیر)
 29. رضاانوشیروان : رضا (خشنود، خرسند، خوشدل، خرسندی)انوشیروان (دارای روان جاوید)
 30. رضااورنگ :رضا (خشنود، خرسند، خوشدل، خرسندی)اورنگ (تاج، تخت، مکر، نیرنگ، جلال، شان)
 31. رضابابک : رضا (خشنود، خرسند، خوشدل، خرسندی)بابک (پدر جان، استوار)
 32. رضاباربد : رضا (خشنود، خرسند، خوشدل، خرسندی)باربد (خداوندِ بار ، پرده دار)
 33. رضابامداد : رضا (خشنود، خرسند، خوشدل، خرسندی)بامداد (باکر، پگاه، سپیده دم، صباح)
 34. رضابامشاد : رضا (خشنود، خرسند، خوشدل، خرسندی)بامشاد (نام نوازنده نامی دوران ساسانیان)
 35. رضابامین : رضا (خشنود، خرسند، خوشدل، خرسندی) بامین (صورت دیگری از بامی، لقب شهر بلخ)
 36. رضابردیا : رضا (خشنود، خرسند، خوشدل، خرسندی) بردیا (دومین پسر کورش بزرگ و برادر کمبوجه)
 37. رضابرسام : رضا (خشنود، خرسند، خوشدل، خرسندی) برسام (آتش بزرگ .مرکب از بر (مخفف ابر) + سام (آتش ))
 38. رضابرنا : رضا (خشنود، خرسند، خوشدل، خرسندی) برنا (جوان)
 39. رضابرزو : رضا (خشنود، خرسند، خوشدل، خرسندی) برزو (بلند بالا، نام پسر سهراب)
 40. رضابرزن : رضا (خشنود، خرسند، خوشدل، خرسندی) برزن (رضا (خشنود، خرسند، خوشدل، خرسندی)
 41. رضابهبد : رضا (خشنود، خرسند، خوشدل، خرسندی) بهبد (نگهبان)
 42. رضابهراد : رضا (خشنود، خرسند، خوشدل، خرسندی) بهراد (راد مرد ، جوان مرد)
 43. رضابهرام : رضا (خشنود، خرسند، خوشدل، خرسندی) بهرام (مریخ، یکی از شخصیتهای شاهنامه)
 44. رضابهرنگ : رضا (خشنود، خرسند، خوشدل، خرسندی) بهرنگ (رنگ نیک)
 45. رضابهروز : رضا (خشنود، خرسند، خوشدل، خرسندی) بهروز (روز خوب و نیک)
 46. رضابهزاد: رضا (خشنود، خرسند، خوشدل، خرسندی) بهزاد (کسی که به نیکی زاده شده)
 47. رضابهمن : رضا (خشنود، خرسند، خوشدل، خرسندی) بهمن (برف، کولاک، جدی)
 48. رضابهمنش : رضا (خشنود، خرسند، خوشدل، خرسندی)بهمنش (دارای مش و کردار شایسته)
 49. رضابهنام : رضا (خشنود، خرسند، خوشدل، خرسندی) بهنام (نیک نام، خوش نام - دارای نام نیک)
 50. رضابهنود : رضا (خشنود، خرسند، خوشدل، خرسندی) بهنود (نام شاهان هند)
 51. رضابیژن : رضا (خشنود، خرسند، خوشدل، خرسندی) بیژن (نام پهلوان ایرانی، پسر گیو )
 52. رضاپارسا : رضا (خشنود، خرسند، خوشدل، خرسندی)پارسا (ایرانی، مقدس)
 53. رضاپاشا : رضا (خشنود، خرسند، خوشدل، خرسندی) پاشا (نامی آذری به معنای پروردگار)
 54. رضا پرشان : رضا (خشنود، خرسند، خوشدل، خرسندی) پرشان (رزمجو)
 55. رضاپرویز : رضا (خشنود، خرسند، خوشدل، خرسندی) پرویز (پیروز، فاتح)
 56. رضاپرهام : رضا (خشنود، خرسند، خوشدل، خرسندی) پرهام (الهه تقدیر کننده طبیعت)
 57. رضاپژمان : رضا (خشنود، خرسند، خوشدل، خرسندی) پژمان (مرکب از پژم بمعنی کوه)
 58. رضاپوریا : رضا (خشنود، خرسند، خوشدل، خرسندی) پوریا (بر گرفته از نام پوریا ولی)
 59. رضاپویا : رضا (خشنود، خرسند، خوشدل، خرسندی) پویا (جستجو، جویا)
 60. رضاپوژمان : رضا (خشنود، خرسند، خوشدل، خرسندی) پوژمان (آرزو)
 61. رضاپولاد : رضا (خشنود، خرسند، خوشدل، خرسندی) پولاد (آهن، چدن، فولاد، شمشیر، گرز)
 62. رضاپهلبد : رضا (خشنود، خرسند، خوشدل، خرسندی) پهلبد ( آهنگساز دوران خسرو پرویز ساسانی|)
 63. رضاپیام : رضا (خشنود، خرسند، خوشدل، خرسندی) پیام (پیغام، سفارش، الهام، وحی، درود)
 64. رضاپیروز : رضا (خشنود، خرسند، خوشدل، خرسندی) پیروز (برنده، چیره، فاتح، فایق، فیروز)
 65. رضاپیروزان : رضا (خشنود، خرسند، خوشدل، خرسندی) پیروزان (نام برادر شاپور اول)
 66. رضاپیمان : رضا (خشنود، خرسند، خوشدل، خرسندی) پیمان (تعهد، شرط، عهد، قول، معاهده)
 67. رضاتورج : رضا (خشنود، خرسند، خوشدل، خرسندی) تورج (نام پسر بزرگ فریدون)
 68. رضاتهماسب : رضا (خشنود، خرسند، خوشدل، خرسندی) تهماسب (دارنده ی اسب قوی)
 69. رضاتهمورث : رضا (خشنود، خرسند، خوشدل، خرسندی) تهمورث (نام یکی از شاهان ایرانی)
 70. رضاتیرداد : رضا (خشنود، خرسند، خوشدل، خرسندی) تیرداد (اشک دوم پادشاه اشکانی)
 71. رضاتیمور : رضا (خشنود، خرسند، خوشدل، خرسندی) تیمور (آهن، فولاد)
 72. رضاجاوید : رضا (خشنود، خرسند، خوشدل، خرسندی) جاوید (ابدی)
 73. رضاجمشید : رضا (خشنود، خرسند، خوشدل، خرسندی) جمشید (نام شاهی باستانی، یکی از شخصیت های شاهنامه)
 74. رضاجهاندار : رضا (خشنود، خرسند، خوشدل، خرسندی) جهاندار (دارنده جهان)
 75. رضاجهانشاه : رضا (خشنود، خرسند، خوشدل، خرسندی) جهانشاه (شاه جهان)
 76. رضاجهانگیر : رضا (خشنود، خرسند، خوشدل، خرسندی) جهانگیر (عالمگیر، فاتح، همگانی)
 77. رضاحامی : رضا (خشنود، خرسند، خوشدل، خرسندی) حامی (مدافع)
 78. رضاخداداد : رضا (خشنود، خرسند، خوشدل، خرسندی) خداداد (هدیه ای از طرف خدا)
 79. رضاخسرو : رضا (خشنود، خرسند، خوشدل، خرسندی) خسرو (پادشاه، شاه، ملک، شاهنشاه)
 80. رضاخشایار : رضا (خشنود، خرسند، خوشدل، خرسندی) خشایار (شاه دلیر)
 81. رضادادیه : رضا (خشنود، خرسند، خوشدل، خرسندی) دادبه (دارنده ی بهترین داد)
 82. رضادارا : رضا (خشنود، خرسند، خوشدل، خرسندی) دارا (توانگر، ثروتمند، غنی)
 83. رضاداراب : رضا (خشنود، خرسند، خوشدل، خرسندی) داراب (پسر بهمن و همای چهرزاد)
 84. رضاداریوش : رضا (خشنود، خرسند، خوشدل، خرسندی) داریوش (دارنده ی نیکی)
 85. رضادانوش : رضا (خشنود، خرسند، خوشدل، خرسندی) دانوش (نام مردی که عذرا را فروخت)
 86. رضارامبد : رضا (خشنود، خرسند، خوشدل، خرسندی) رامبد (روی هم به معنی رئیس رامشگران، آرامش دهنده)
 87. رضارامین : رضا (خشنود، خرسند، خوشدل، خرسندی) رامین (عاشق سرمست،امیدوار ،چاره اندیش)
 88. رضارامتین : رضا (خشنود، خرسند، خوشدل، خرسندی) رامتین (نوازنده معروف زمان ساسانیان)
 89. رضارخشان : رضا (خشنود، خرسند، خوشدل، خرسندی) رخشان (تابنده، تابان، درخشنده، رخشان)
 90. رضارستان : رضا (خشنود، خرسند، خوشدل، خرسندی) رستان ( شخصیتی است که در شاهنامه از او نام برده شده)
 91. رضاروزبه : رضا (خشنود، خرسند، خوشدل، خرسندی) روزبه (سعادتمند، بهروز ،خوشبخت)
 92. رضازال : رضا (خشنود، خرسند، خوشدل، خرسندی) زال (سالخورده، سالمند، کهنسال)
 93. رضازند : رضا (خشنود، خرسند، خوشدل، خرسندی) زند (عظیم. بزرگ)
 94. رضاساسان : رضا (خشنود، خرسند، خوشدل، خرسندی) ساسان (تنها و گوشه نشین)
 95. رضاسالار : رضا (خشنود، خرسند، خوشدل، خرسندی) سالار (سپهسالار، سردار، فرمانده)
 96. رضاسام : رضا (خشنود، خرسند، خوشدل، خرسندی) سام (بیماری، مرض، ناخوشی، زهردار، خطرناک)
 97. رضاسامان : رضا (خشنود، خرسند، خوشدل، خرسندی) سامان (خطه، سومرز، حد، ترتیب)
 98. رضاسامی : رضا (خشنود، خرسند، خوشدل، خرسندی) سامی (عالی، بلند مرتبه، بلند)
 99. رضاسپهر : رضا (خشنود، خرسند، خوشدل، خرسندی) سپهر (آسمان، سما، عرش، فضا، فلک)
 100. رضاسروش : رضا (خشنود، خرسند، خوشدل، خرسندی) سروش (جبرئیل، فرشته، مطیع، ملک)
 101. رضاسنجر : رضا (خشنود، خرسند، خوشدل، خرسندی) سنجر (جبرئیل، فرشته، مطیع، ملک)
 102. رضاسهراب : رضا (خشنود، خرسند، خوشدل، خرسندی) سهراب (دارنده ی آب و رنگ سرخ، گلگون، شاداب)
 103. رضاسیامک : رضا (خشنود، خرسند، خوشدل، خرسندی) سیامک (به معنی دارای موی سیاه، به دست دیو کشته شد و پسر سیامک)
 104. رضاسیاوش : رضا (خشنود، خرسند، خوشدل، خرسندی) سیاوش (دارنده ی اسب نر سیاه، پسر کیکاووس پادشاه کیانی)
 105. رضاشاپور : رضا (خشنود، خرسند، خوشدل، خرسندی) شاپور (شاهزاده، شهزاده، ملکزاده)
 106. رضاشاهرخ : رضا (خشنود، خرسند، خوشدل، خرسندی) شاهرخ (دارای رخساری چون شاه، شاه منظر، شاه سیما)
 107. رضاشاهکام : رضا (خشنود، خرسند، خوشدل، خرسندی) شاهکام (تحریری از شاهگام باشد و آن نوعی از رفتار اسب)
 108. رضاشاهین : رضا (خشنود، خرسند، خوشدل، خرسندی) شاهین (شاهباز، عقاب، لاچین، زبانه، میله)
 109. رضاسزاوار : رضا (خشنود، خرسند، خوشدل، خرسندی) سزاوار (، شایان، سزامند، شایسته، شایگان، صلاحیت دار)
 110. رضاشایان : رضا (خشنود، خرسند، خوشدل، خرسندی) شایان (برازنده، درخور، سزاوار، لایق)
 111. رضاشروین : رضا (خشنود، خرسند، خوشدل، خرسندی) شروین (نام انوشیروان دادگر، نام دو تن از پادشاهان طبرستان)
 112. رضاشهاب : رضا (خشنود، خرسند، خوشدل، خرسندی) شهاب (شرر، شعله، ستاره)
 113. رضاشهباز : رضا (خشنود، خرسند، خوشدل، خرسندی) شهباز (نوعی باز سفید رنگ با چشمان زرد و پنجه و منقار قوی )
 114. رضاشهرام : رضا (خشنود، خرسند، خوشدل، خرسندی) شهرام (مطیع شاه، رام شاه، آرام شاه)
 115. رضاشهرداد : رضا (خشنود، خرسند، خوشدل، خرسندی) شهراد (پادشاهِ جوانمرد - شاه بخشنده)
 116. رضاشهروز : رضا (خشنود، خرسند، خوشدل، خرسندی) شهروز (شاه روزگار یا داری بخت و روز شاه)
 117. رضاشهریار : رضا (خشنود، خرسند، خوشدل، خرسندی) شهریار (پادشاه، خسرو، سلطان، شاهنشاه، شاه، ملک)
 118. رضاشاه : رضا (خشنود، خرسند، خوشدل، خرسندی) شاه (امپراطور، رضا، پادشاه، حاکم)
 119. رضاشهیار : رضا (خشنود، خرسند، خوشدل، خرسندی) شهیار (یاور شاه، مددکار شاه، یارِ شاه)
 120. رضاعماد : رضا (خشنود، خرسند، خوشدل، خرسندی) عماد (پالار، رکن، ستون، تکیه گاه، متکا)
 121. رضافرامرز : رضا (خشنود، خرسند، خوشدل، خرسندی) فرامرز (آمرزنده از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر رستم پسر زال)
 122. رضافربد : رضا (خشنود، خرسند، خوشدل، خرسندی) فرید (دارای شکوه و جلال، باشکوه، شکوهمند)
 123. رضافرجاد : رضا (خشنود، خرسند، خوشدل، خرسندی) فرجاد (حکیم، دانا، دانشمند، عالم، فاضل)
 124. رضافرخ : رضا (خشنود، خرسند، خوشدل، خرسندی) فرخ (خجسته، خوش یوم، سعد، فرخنده، مبارک)
 125. رضاشاد : رضا (خشنود، خرسند، خوشدل، خرسندی) شاد (بانشاط، بشاش، خرم، خشنود، خندان، خوش)
 126. رضا فرخزاد : رضا (خشنود، خرسند، خوشدل، خرسندی) فرخزاد (از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر هرمزد )
 127. رضافرداد : رضا (خشنود، خرسند، خوشدل، خرسندی) فراد (زاده ی با شأن و شکوه و شوکت)
 128. رضافردوس : رضا (خشنود، خرسند، خوشدل، خرسندی) فردوس (ارم، بهشت، پردیس، جنان)
 129. رضافردین : رضا (خشنود، خرسند، خوشدل، خرسندی) فردین (یگانه، تنها، همچنین مخفف فروردین)
 130. رضا فرزاد : رضا (خشنود، خرسند، خوشدل، خرسندی) فرزاد (با فر و شکوه زاده شده، زاده ی با فر و شکوه و عظمت)
 131. رضافرزام : رضا (خشنود، خرسند، خوشدل، خرسندی) فرزام (لایق، در خور، شایسته، سزاوار)
 132. رضافرزان : رضا (خشنود، خرسند، خوشدل، خرسندی) فرزان (فرزانه، خردمند، عاقل، حکیم، دانش، استواری)
 133. رضافرزین : رضا (خشنود، خرسند، خوشدل، خرسندی) فرزین (مهره ی وزیر در صفحه شطرنج، نام مکانی در کرمان)
 134. رضادانا : رضا (خشنود، خرسند، خوشدل، خرسندی) دانا (خردمند، دانشمند، عالم، فاضل، فرهیخته)
 135. رضافرشاد : رضا (خشنود، خرسند، خوشدل، خرسندی) فرشاد (نام روح و عقلِ کره مریخ، نفس فلک مریخشکوه، شادی، شادی بزرگ)
 136. رضافرشید : رضا (خشنود، خرسند، خوشدل، خرسندی) فرشید (شکوه و روشنایی، شکوه خورشید، شکوه درخشان)
 137. رضافرود : رضا (خشنود، خرسند، خوشدل، خرسندی) فرود (پایین، تحت، زیر، نزول)
 138. رضافروهر : رضا (خشنود، خرسند، خوشدل، خرسندی) فروهر (به معنی نگهداری کردن، پناه بخشیدن)
 139. رضافرهاد : رضا (خشنود، خرسند، خوشدل، خرسندی) فرهاد (نام یکی از پهلوانانِ ایران در زمان کاووس)
 140. رضافرهنگ : رضا (خشنود، خرسند، خوشدل، خرسندی) فرهنگ (قاموس، لغت نامه، مرجع)
 141. رضافرهود : رضا (خشنود، خرسند، خوشدل، خرسندی) فرهود (کودک پر گوشت و خوب صورت، مرد درشت اندام)
 142. رضاحقیقت : رضا (خشنود، خرسند، خوشدل، خرسندی) حقیقت (درستی، راستی، ماهیت، ذات، اصل)
 143. رضافرید : رضا (خشنود، خرسند، خوشدل، خرسندی) فربد (دارای شکوه و جلال، باشکوه، شکوهمند)
 144. رضافریدون : رضا (خشنود، خرسند، خوشدل، خرسندی) فریدون (پسر آبتین یکی از بزرگان داستانی اقوام مشترک هند و ایرانی)
 145. رضافیروز : رضا (خشنود، خرسند، خوشدل، خرسندی) فیروز (برنده، پیروز، پیروزمند، ظفرمند، غالب، فاتح)
 146. رضاکامران : رضا (خشنود، خرسند، خوشدل، خرسندی) کامران (خوشگذران، عیاش، کامجو، کامروا)
 147. رضاکامشاد : رضا (خشنود، خرسند، خوشدل، خرسندی) کامشاد (مرکب از کام (خواسته، آرزو) + شاد)
 148. رضاکامیار : رضا (خشنود، خرسند، خوشدل، خرسندی) کامیار (بختیار، کامجو، کامران، کامروا)
 149. رضاکسرا : رضا (خشنود، خرسند، خوشدل، خرسندی) کسرا (خسرو، سلطان، شاه، قیصر)
 150. رضاکاوه : رضا (خشنود، خرسند، خوشدل، خرسندی) کاوه (نام شخصیتِ اساطیری شاهنامه و آهنگری ایرانی)
 151. رضاکورس : رضا (خشنود، خرسند، خوشدل، خرسندی) کوروس (موی پیچیده و مجعد،دزدیدن)
 152. رضاکورش : رضا (خشنود، خرسند، خوشدل، خرسندی) کوروش (بنیانگذار سلسله هخامنشی در ایران)
 153. رضاکوشا : رضا (خشنود، خرسند، خوشدل، خرسندی) کوشا (کوشنده، سخت کوش)
 154. رضاکیا : رضا (خشنود، خرسند، خوشدل، خرسندی) کیا (شاه، مدافع، محافظ)
 155. رضاکیان : رضا (خشنود، خرسند، خوشدل، خرسندی) کیان (شاهان)
 156. رضاکیارش : رضا (خشنود، خرسند، خوشدل، خرسندی) کیارش (کی آرش،پادشاه عادل)
 157. رضاکیانوش : رضا (خشنود، خرسند، خوشدل، خرسندی) کیاموش (بزرگ جاویدان، بزرگ)
 158. رضاکیوان : رضا (خشنود، خرسند، خوشدل، خرسندی) کیوان (زحل.نام یکی از بزرگان دربار بهرام )
 159. رضاجهان : رضا (خشنود، خرسند، خوشدل، خرسندی) جهان (آفاق، دنیا، عالم)
 160. رضاکیومرث : رضا (خشنود، خرسند، خوشدل، خرسندی) کیومرث (زنده ی فانی، جان و زندگی)
 161. گشتاسب : رضا (خشنود، خرسند، خوشدل، خرسندی) گشتاسب (دارنده ی اسب از کار افتاده یا ترسو و محجوب)
 162. رضاگودرز : رضا (خشنود، خرسند، خوشدل، خرسندی) گودرز (نام پهلوان ایرانی پسر قارَن پسر کاوه ی آهنگر)
 163. رضامازیار : رضا (خشنود، خرسند، خوشدل، خرسندی) مازیار (صاحبِ کوه ماز)
 164. رضاماکان : رضا (خشنود، خرسند، خوشدل، خرسندی) ماکان (نام پسر کاکی از سران دیالمه)
 165. رضامانی : رضا (خشنود، خرسند، خوشدل، خرسندی) مانی (نقاشی که خود را پیامبر معرفی می کرد)
 166. رضامنوچهر : رضا (خشنود، خرسند، خوشدل، خرسندی) منوچهر (از خاندان ایرج یکی از پادشاهان پیشدادی)
 167. رضامهبد : رضا (خشنود، خرسند، خوشدل، خرسندی) مهبد (سرور ماه، کناییه از کسی که زیباییش از ماه بیشتر است)
 168. رضامهراب : رضا (خشنود، خرسند، خوشدل، خرسندی) مهراب (دارنده ی جلوه ی آفتاب و کسی که تابش مهر دارد)
 169. رضامهران : رضا (خشنود، خرسند، خوشدل، خرسندی) مهران (دارنده ی مهر، از شخصیتهای شاهنامه)
 170. رضامهرداد : رضا (خشنود، خرسند، خوشدل، خرسندی) مهرداد (داده ی مهر، آفریده شده ی مهر)
 171. رضامهرزاد : رضا (خشنود، خرسند، خوشدل، خرسندی) مهرزاد (به معنی زادهٔ مهر یا مهر مادری)
 172. رضامهرک : رضا (خشنود، خرسند، خوشدل، خرسندی) مهرک (شبیه به خورشید، زیبارو)
 173. رضامهرنگ : رضا (خشنود، خرسند، خوشدل، خرسندی) مهرنگ (به رنگ ماه، دختر زیبا و سفید رو)
 174. رضامهیار : رضا (خشنود، خرسند، خوشدل، خرسندی) مهیار (ماهیار، یار ماه)
 175. رضامیلاد : رضا (خشنود، خرسند، خوشدل، خرسندی) میلاد (تولد، زایش، ولادت، روز تولد، هنگام)
 176. رضانامدار : رضا (خشنود، خرسند، خوشدل، خرسندی) نامدار (اسمی، بنام، سرشناس، شهره، شهیر)
 177. رضانامور : رضا (خشنود، خرسند، خوشدل، خرسندی) نامور (اسمی، بنام، سرشناس، شهره، شهیر)
 178. رضانریمان : رضا (خشنود، خرسند، خوشدل، خرسندی) نریمان (نریمان پدر سام جد رستم بوده)
 179. رضانور : رضا (خشنود، خرسند، خوشدل، خرسندی) نور (پرتو، تابش، تلاء لو، روشنایی)
 180. رضانوشزاد : رضا (خشنود، خرسند، خوشدل، خرسندی) نوشزاد (زاده جاوید، از شخصیتهای شاهنامه)
 181. رضانوید : رضا (خشنود، خرسند، خوشدل، خرسندی) نوید (بشارت، خبرخوش، مژده)
 182. رضاهرمز : رضا (خشنود، خرسند، خوشدل، خرسندی) هرمز (نام پسر یزدگرد پسر بهرام گور)
 183. امیـرهوتن : رضا (خشنود، خرسند، خوشدل، خرسندی) هوتن (خوش اندا ، نام یکی از سرداران اسطوره ای ایران باستان)
 184. رضاهوشمند : رضا (خشنود، خرسند، خوشدل، خرسندی) هوشمند (دانا)
 185. رضاهوشنگ : رضا (خشنود، خرسند، خوشدل، خرسندی) هوشنگ (به معنی کسی که منازل خوب فراهم سازد)
 186. رضاهوشیار : رضا (خشنود، خرسند، خوشدل، خرسندی) هوشیار (آگاه، بافراست، باهوش، بخرد، بیدار)
 187. رضاهومان : رضا (خشنود، خرسند، خوشدل، خرسندی) هومان (هومن - از شخصیتهای شاهنامه)
 188. رضاهومن : رضا (خشنود، خرسند، خوشدل، خرسندی) هومن (نیک اندیش)
 189. رضایاشار : رضا (خشنود، خرسند، خوشدل، خرسندی) یاشار (نامی آذری - بمعنی جاوید)
 190. رضایار : رضا (خشنود، خرسند، خوشدل، خرسندی) یار (دوست،همدم)

با تشکر از همراهی شما عزیزان با مجله اینترنتی دلگرم:
قابل ذکر است این اسامی را میتوان با اول اسم رضا یا با پایان اسم رضا برای فرزند دلبندتان برگزینید. حال از شما عزیزان خواستاریم اسم منتخب خود (اسم ترکیبی با رضا) را برای ما ارسال نمایید تا با دیگر دوستانتان به اشتراک بگذاریم.

اسامی پسرانه به ترتیب حروف الفبا

جدول اسامی پسرانه با اول حرف مورد نظر
الف (اَ.اِ.اُ)آبپتثجچ
حخدذرزژس
شصضطظعغف
قکگلمنوه (ه،هـ)
ی

اسامی دخترانه به ترتیب حروف الفبا

جدول اسامی دخترانه با اول حرف مورد نظر
الف (اَ.اِ.اُ)آبپتثجچ
حخدذرزژس
شصضطظعغف
قکگلمنوه (ه،هـ)
یاین مطلب چقدر مفید بود ؟
3.8 از 5 (13 رای)  
  ۱ دیدگاه

  شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنید  کد امنیتی کد جدید
  من | ۶ ماه پیش
  خدایی دمتون گرم .
  0
  0
  hits