فهرست کامل اسامی دخترانه کردی همراه معنی

۱,۲۴۶
۱
۰
چهارشنبه, ۱۶ بهمن ۱۳۹۸ ۱۲:۵۲

اسم دختر کردی

اسامی دخترانه کردی

اسامی دخترانه کردی از زیباترین اسامی میباشد که هر پدر مادری از قبیل کرد و .... برای فرزندان خود میپسندند.
ولی انتخاب این اسامی گاها سخت و یا معانی آنها برای اکثر پدر و مادر ها سخت و غیر قابل درک میباشد.
ما در ادامه برای شما فهرستی کامل از این اسامی را همراه با معنی، برای شما گردآوری کرده ایم .

اسم دختر / اسم دختر کردی / اسامی دخترانه کردی / فهرست اسامی دخترانه کردی / دختر / کردی

اسم دختر کردی با آ و تلفط ئ

ردیفاسممعنی
1ئاسکیاز واژه‌ “ئاسک” به‌ معنی آهو
2ئالان نام منطقه ای بسیار مهم درکردستان ایران سردشت
3ئالابیرق، پرچم،لوا
4ئاڵێدختر مو بور
5ئادان آدان: زمین حاصلخیز
6ئادار آدار
7ئارا آران: قشلاق
8ئێلیاناِلیان
9ئیناناالههٔ عشق
10ئەوین، ئەڤیناَوین: عشق
11ئەوریناَوْرین
12ئەنوااَنوا: پناه
13ئەزموونآزمون. امتحان
14ئەسریناشکین
15ئەرمیناَرمین
16ئایرینآتشین
17ئامێزآغوش
18ئاماژهاشاره
19ئاڵاپرچم
20ئالیاغنچهٔ گل
21ئالشکشب‌بو
22ئاسمینیاسمین
23ئاسکۆڵبچه آهو
24ئاسارهستاره
25ئاژینزِبر
26ئاژارمحصول زمین
27ئارگۆنبه رنگ آتش
28ئاڤینآوین
29ئاڤشینآوشین
30ئاڤاننام کوهستانی در کردستان
31ئافرتزن، آفریننده
32ئاشتیآشتی
33ئاریناآریایی
34ئاردانام فرشته‌‌ای در آیین زردشت
35ئامهامور
36ئیوانتراس
37ئیناناالههٔ عشق
38ئیلیاناِلیان
39ئیرینااِرینا
40ئه‌وین، ئه‌ڤینعشق، عاشقی کردن
41ئه‌رده‌لاننام امارت و ولایتی سابق در کردستان
42ئه‌ژینباهم زیستن
43ئایگینایل زیبا
44ئایرینآتشین
45ئالشکشب‌بو
46ئاسکۆڵبچه آهو
47ئارگۆنبه رنگ آتش
48ئاڤینآوین
49ئاڤاتآوات: آرزو، خواسته
50ئاسوشفق، هنگام طلوع خورشید
51ئاسکیآسکی:آهو، زیبا و دلفریب
52ئاریناآریایی
53فه رهادعاشق،عاشق گلاله

اسم دختر / اسم دختر کردی / اسامی دخترانه کردی / فهرست اسامی دخترانه کردی / دختر / کردی

اسم دختر کردی با حرف ب

ردیفاسممعنی
1بێشەنگبِشَنگ
2بێستانبوستان
3بێریڤانشیردوش
4بێریبِری: شیردوش
5بیارە-
6بەیانبامداد
7بەھیابَهیا
8بەورانبَوران
9بەنەدەنکوه
10بەنازنازنین
11بەفرینبرفی
12بەفرانبرفان
13بەژینبَژین
14بەروارنام کوهستانی در کردستان
15بەرمابَرما
16بەرکەنبَرکن
17بەرسنابَسنا
18بەربانگافطار
19بەدڵمحبوب
20بەرامەبوی خوش
21بەرافینبَرافین
22بەدەوزیبا
23بووژاناحیا
24بۆنەمناسبت
25بۆژانەگلی خوشرنگ
26بریاکاش
27بانیابانیا
28باوێژانباوِژان
29بانەفلات، نام شهری در استان کردستان
30باژیلانباژیلان، عشیره‌ای از کُردها
31بارینباریدن
32باژیلانمحل وزش باد
33بیخالنام ابشاری درکردستان عراق
34به‌نازنازدار
35به‌فرینبرفی
36به‌یانبامداد/سپیده دم/کاریوه

اسم دختر / اسم دختر کردی / اسامی دخترانه کردی / فهرست اسامی دخترانه کردی / دختر / کردی

اسم دختر کردی با پ

ردیفاسممعنی
1پێلووپِلو: پلک
2پیفۆک پیفُک
3پەلەکپَلَک
4پەسارنسار
5پەرگوڵپَرگُل
6پەرژینپرچین
7پژالجوانهٔ نازک
8پرووشەدانه‌های ریز برف
9پاکانەتبرئه، مبری
10پاکاننیکان
11پرشنگپرتو
12په پولهپروانه

اسم دختر / اسم دختر کردی / اسامی دخترانه کردی / فهرست اسامی دخترانه کردی / دختر / کردی

اسم دختر کردی با ت

ردیفاسممعنی
1تاراستاره، اصل این واژه بابلی است که به زبان هندی و زبان فارسی راه یافته
2تووشیاراشعه ی خورشید
3توارنوعی ریسمان و کردی به معنای پرنده)،نام محلی در دوسیور کشور فرانسه
4ترلالزیبا،نوعی اسب
5تیامتیام اسمی دخترانه و پسرانه که هم لری و هم در زبان کردی استفاده میشود. (عزیز و گرامی )
6ترووسکهاسم کوردی و به معنای درخشان و نورانی میباشد
7تیروژپرتو خورشید
8تریفه‌نور مهتاب
9ته‌نیاتنها

اسم دختر / اسم دختر کردی / اسامی دخترانه کردی / فهرست اسامی دخترانه کردی / دختر / کردی

اسم دختر کردی با حرف چ

ردیفاسممعنی
1چوپینوعی رقص کردی
2چیمەنسبزه و طبیعت
3چروغنچە
4چنورنام گلی خوشبو
5چکاوکنام پرندەای
6چاورەشسیەچشم
7چاوجوانزیباچشم
8چوانزیبا/ خوشکل
9چاوره‌شسیه‌چشم
10چنورنام گلی خوشبو
11چروغنچه‌

اسم دختر / اسم دختر کردی / اسامی دخترانه کردی / فهرست اسامی دخترانه کردی / دختر / کردی

اسم دختر کردی با خ

ردیفاسممعنی
1خەزالغزال
2خوزگهآرزو، حسرت
3خوناوباران آهسته و دلپذیر

اسم دختر / اسم دختر کردی / اسامی دخترانه کردی / فهرست اسامی دخترانه کردی / دختر / کردی

اسم دختر کردی با حرف د

ردیفاسممعنی
1دیمەنچشم‌انداز
2دیانانام شهری درعراق، نام الهه رومی
3دلووانمهربان
4دلنیادلگرم و مطمئن
5دیلاننوعی رقص کردی
6زانادانا
7دلژینباصفا زندگی کردن
8دایانمادر،جمع مادران،دایه
9دیانانام شهری در کردستان عراق/ نام خدای مصریان
10دیلاننوعی رقص کردی

اسم دختر / اسم دختر کردی / اسامی دخترانه کردی / فهرست اسامی دخترانه کردی / دختر / کردی

اسم دختر کردی با ر

ردیفاسممعنی
1رویسارود.چشمه
2روژینهدرخشنده و تابناک
3ریبواراسم پسرانه کردی به معنای رهگذر
4روژیناخورشید مادر
5ریژینهوش
6رونیاسروناس
7روناهیتابناک
8ریژنهباران تند در هنگام آفتاب
9روناکروشنا
10روژینخوروَش
11روژخورشید
12روژیناچشم انداز روشنایی،روژین
13روژیتامانند روز و روشنی
14روژیایکی از روزها
15روژیارمیانجی روز و روشنایی
16روژهالماس
17روژدامادر زندگی
1روژاداروزهای زندگی
8روژبینراهنما و هدایت کننده روز
19روژانوروز نو
20روژانروزها
21روژاروز
22روژآواغروب، غرب
23روجیارجمع آفتاب
24روجاآفتاب،در پارسی میانه مورد استفاده قرار میگرفت
25روژخورشید
26راژانهنام گیاهی داروی
27ریژنه‌باران تند در هنگام آفتاب
28رازاوهآراسته،تروتمیز

اسم دختر / اسم دختر کردی / اسامی دخترانه کردی / فهرست اسامی دخترانه کردی / دختر / کردی

اسم دختر کردی با حرف ز

  1. زارا (پسندیده)
  2. زریان (بادجنوب)(بهمن)

اسم دختر / اسم دختر کردی / اسامی دخترانه کردی / فهرست اسامی دخترانه کردی / دختر / کردی

اسم دختر کردی با حرف ژ

ردیفاسممعنی
1ژاکاوپژمرده
2ژینمنسوب به زندگی، حیات
3ژیلهتگرگ ریز
4ژالهشبنم، تگرگ، قطره ی باران
5ژینوسدختر باهوش، نابغه
6ژیوانزی بان/بانی زندگی
7ژیارشهرنشینی، تمدن، زندگی شهروندان
8ژینوزنده
9ژیلانام رودخانه ای در مرز آمریکا و مکزیک، تگرگ
10ژینازندگی
11ژیانازندگی،حیات

اسم دختر / اسم دختر کردی / اسامی دخترانه کردی / فهرست اسامی دخترانه کردی / دختر / کردی

اسم دختر کردی با س

ردیفاسممعنی
1سولینغنچه گل
2سوماروشنایی
3سوکارنام کوهستانی در کردستان
4سنورمرز
5سروهنسیم
6سروشتطبیعت
7سایداسایه مادر
8سوکارنام کوهستانی در کردستان
9سروه‌ (نسیم)نسیم
10سه‌ما رقص/ سماع
11سدریمنسوب است به سدر که فروشنده ٔ آن است
12سبراصل و نهاد چیزی
13سوزانآتشین، حار، داغ، سوزنده، گرم، محترق
14سترانیک منطقهٔ مسکونی
15سکالابه معنی شکایت
16سازانسازنده. ساخته کننده
17سوژیناز نامهای کردی میباشد که از دو بخش سو به معنی نور و ژین به معنی زندگی میباشد
18سادیاپاک بین ،پاک منظر
19سمانهبلدرچین، کرک، آسمانه، سقف خانه

اسم دختر / اسم دختر کردی / اسامی دخترانه کردی / فهرست اسامی دخترانه کردی / دختر / کردی

اسم دخترانه کردی با حرف ش

ردیفاسممعنی
1شوشه(پاک)پاک
2شەپول (موج، آبخیز)موج، آبخیز
3شنه (نسیم آرام و دلپذیر بهاری)نسیم آرام و دلپذیر بهاری
4شنو (اشنویه)اشنویه
5شوخان (=شوخ و شنگ)شوخ و شنگ
6شلیر (۱. سوسن ۲. لاله)سوسن . لاله
7شیلان (نسترن)نسترن
8شونا (نوعی گیاه،اثر)نوعی گیاه،اثر
9شنیان (وزیدن نسیم،آرزو کردن،خنده نوزاد)وزیدن نسیم،آرزو کردن،خنده نوزاد
10شاین (شاهدانه)شاهدانه
11شه‌پول (موج، آبخیز)موج، آبخیز
12شنه‌ (نسیم آرام و دلپذیر بهاری)نسیم آرام و دلپذیر بهاری
13شنو (اشنویه)اشنویه

اسم دختر / اسم دختر کردی / اسامی دخترانه کردی / فهرست اسامی دخترانه کردی / دختر / کردی

اسم دختر کردی با حرف ف

  1. فرمیسک (=اشک)
  2. فینک (=خنک و دلچسب)

اسم دختر / اسم دختر کردی / اسامی دخترانه کردی / فهرست اسامی دخترانه کردی / دختر / کردی

اسم دختر کردی با ق

ڤیان (=عشق)

اسم دختر / اسم دختر کردی / اسامی دخترانه کردی / فهرست اسامی دخترانه کردی / دختر / کردی

اسم دخترانه کردی با ک

ردیفاسممعنی
1کژینجامه ابریشمی
2که ویار-
3که ژان-
4کەژالآهو، گونەای از واژه خەزال=غزال، اصل این واژه عربی است
5کانیچشمه
6کالێدختر چشم آبی با گیسوان طلایی
7کیژانجمع دختران
8کازیوهسپیدی صبح تا آنجا که همه افق را فراگیرد
9کردیادختر کرد
10کوردستانکردستان
11کویستانکوهستان
12که‌ژالآهو، گونه‌ای از واژه خه‌زال/غزال
13کارن خوش نوا، زبان آور، صاحب طَرب
14کارلعالم فرانسوی
15کاژیندرخت کاج، مانند کاج
16کیاناززیبایی شاهانه

اسم دختر / اسم دختر کردی / اسامی دخترانه کردی / فهرست اسامی دخترانه کردی / دختر / کردی

اسم دختر کردی با حرف گ

ردیفاسممعنی
1گوناتاوان
2گشینروشنی
3گزنگپرتو خورشید
4گولالهلالە،گل
5گەلاویژستاره شباهنگ،نوعی ستاره که درشبهای تابستان نمایان میشود
6گلارهچشم،حبه ی انگور
7گیواجذاب و گیرا
8گلاریس زلف تابیده،موی بافته شده به زیبایی و آراستگی

اسم دختر / اسم دختر کردی / اسامی دخترانه کردی / فهرست اسامی دخترانه کردی / دختر / کردی

اسم دختر کردی با ل

  1. لاوین (نوازشگر ، درخت بید مجنون ، منطقه ای در کردستان)

اسم دختر / اسم دختر کردی / اسامی دخترانه کردی / فهرست اسامی دخترانه کردی / دختر / کردی

اسم دخترانه کردی با م

ردیفاسممعنی
1مزگین (مژده)مژده
2میدیا (سرزمین ماد)سرزمین ماد
3مژان (مژگان،مژه)مژگان،مژه
4مه‌هاباد (مهاباد/ شهر بسیار زیبا در کردستان ایران)مهاباد/ شهر بسیار زیبا در کردستان ایران
5مهرایینآیینه خوبی و محبت

اسم دختر / اسم دختر کردی / اسامی دخترانه کردی / فهرست اسامی دخترانه کردی / دختر / کردی

اسم دختر کردی با ن

ردیفاسممعنی
1نیشتمانمیهن،دیار
2نەرمیندلپذیر، مهربان
3نەشمیلزیبا و دلکش،خوشگل،زیبا اندام
4نازاردوست داشتنی
5نینااینها
6نیانلطیف/ دلپذیر
7نیازدعا/ احتیاج
8نه‌خشینآراسته‌/ دارای نقش و نگار
9نشمیلخرامان
10ناسکیظریف
11نسارهدهی است از دهستان بخش دیواندر. شهرستان سنندج
12نالیناز جنس نی، نیی، نیین.

اسم دختر / اسم دختر کردی / اسامی دخترانه کردی / فهرست اسامی دخترانه کردی / دختر / کردی

اسم دختر کردی با حرف و

  1. وارش (بارش)
  2. وینه (تصویر،عکس،منظره)
  3. وه نه وشه (نوعی گل)

اسم دختر / اسم دختر کردی / اسامی دخترانه کردی / فهرست اسامی دخترانه کردی / دختر / کردی

اسم دخترانه کردی با حرف ه

ردیفاسممعنی
1هینادانا
2هه‎تاوهمچون خورشید
3هناسنفس
4هیلینآشیانه
5هیروگل ختمی
6هەلالهلاله
7هاوینتابستان
8هیدیکابه آهستگی
9هیدیآرام،صبور
10هورینصدای جریان شدید آب
11هورادرکردی غوغا و در اوستایی به معنایی نوشیدنی مست کننده یادشده است
12هایاهوشیار،زیرک و باهوش
13هانهتحریک کردن، اینک
14هاناامید،بینایی،خواهش
15هالانویژگی دختر به لخاظ زیبایی،سروصدا
16هونیا دارای نیای خوب، نیکوتبار، نیک نژاد

اسم دختر / اسم دختر کردی / اسامی دخترانه کردی / فهرست اسامی دخترانه کردی / دختر / کردی

بعد از خوانددن اسم دختر کردی ، برای آشنایی با دیگر نام های دخترانه میتوانید از جدول زیر استفاده نموده و بر روی حرف مورد نظر کلیک کنید .

جدول اسامی دخترانه با اول حرف مورد نظر
الف (اَ.اِ.اُ)آبپتثجچ
حخدذرزژس
شصضطظعغف
قکگلمنوه (ه،هـ)
ی

اسم دختر / اسم دختر کردی / اسامی دخترانه کردی / فهرست اسامی دخترانه کردی / دختر / کردی

بیشتر بخوانید :

فهرستی کامل از اسامی زیبای لری دخترانه به همراه معنی

فهرستی کامل از اسامی زیبای لری پسرانه به همراه معنی

209 اسم پسرانه ترکی استانبولی جدید به همراه معنی

اسم دختر ترکی : مجموعه ای از 484 اسم دخترانه ترکی + معنی

اسم دوقلو پسر : ۴۷۰ اسم برتر و خاص برای دوقلوهای پسر

اسم دوقلو دختر : لیست کامل از 700 اسم زیبای دختر دوقلو + معنی

اسم دختر / اسم دختر کردی / اسامی دخترانه کردی / فهرست اسامی دخترانه کردی / دختر / کردی

با تشکر از همراهی شما عزیزان با مجله اینترنتی دلگرم :
اسم دختر کردی را در این مقاله مرور کردید. امید بر آن است از اسامی کردی دخترانه استفاده لازم را برده باشید و این صفحه را با دیگر دوستانتان در فضای مجازی به اشتراک و اسم مورد نظر خود را برای ما ارسال نمایید.


این مطلب چقدر مفید بود ؟
(1 امتیاز , میانگین: 5.0 از 5)  

دیدگاه ها

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید
hits

آخرین مطالب دلگرم