مجله دلگرم
امروز: چهارشنبه, ۱۹ بهمن ۱۴۰۱ برابر با ۱۶ رجب ۱۴۴۴ قمری و ۰۸ فوریه ۲۰۲۳ میلادی
 لیست آدرس و تلفن دفاتر پستی استان فارس

لیست آدرس و تلفن دفاتر پستی شیراز و حومه

لیست آدرس و تلفن دفاتر پستی استان فارس
31
زمان مطالعه: 8 دقیقه
امروز لیست کامل آدرس و تلفن دفاتر پستی شیراز و حومه را در اختیارتان قرار می دهیم .

لیست کامل آدرس و تلفن دفاتر پستی شیراز و حومه

 • نام دفتر پستی فارس : اداره پست شهرستان ارسنجان
 • آدرس دفتر پستی فارس : فارس - شهرستان ارسنجان - خیابان ولیعصر جنوبی - اداره پست شهرستان ارسنجان - کد پستی : 34446-73761
 • تلفن دفتر پستی فارس : 07143522387


 • نام دفتر پستی فارس : اداره پست شهرستان استهبان
 • آدرس دفتر پستی فارس : فارس - شهرستان استهبان - بلوار شهرداری _ خیابان توحید - اداره پست شهرستان استهبان - کد پستی : 36666-74517
 • تلفن دفتر پستی فارس : 07153223935

 • نام دفتر پستی فارس : اداره پست شهرستان اقلید
 • آدرس دفتر پستی فارس : فارس - شهرستان اقلید - بلوار استاد مطهری - اداره پست شهرستان اقلید - کد پستی : 73178-73816
 • تلفن دفتر پستی فارس : 07144523031

 • نام دفتر پستی فارس : اداره پست شهرستان آباده
 • آدرس دفتر پستی فارس : فارس - شهرستان آباده - خیابان امام خمینی _ خیابان شهید عباسپور - اداره پست شهرستان آباده - کد پستی : 13448-73919
 • تلفن دفتر پستی فارس : 07144333020

 • نام دفتر پستی فارس : اداره پست شهرستان بوانات
 • آدرس دفتر پستی فارس : فارس - شهرستان بوانات - خیابان امام خمینی - اداره پست شهرستان بوانات - کد پستی : 55655-73971
 • تلفن دفتر پستی فارس : 07144403225

 • نام دفتر پستی فارس : اداره پست شهرستان پاسارگاد
 • آدرس دفتر پستی فارس : فارس - شهرستان پاسارگاد - بلوار امام خمینی - اداره پست شهرستان پاسارگاد - کد پستی : 73741-63317
 • تلفن دفتر پستی فارس : 07143562555


 • نام دفتر پستی فارس : اداره پست شهرستان جهرم
 • آدرس دفتر پستی فارس : فارس - شهرستان جهرم - خیابان 22 بهمن _ خیابان خیام - کد پستی : 53335-74136
 • تلفن دفتر پستی فارس : 07145220020


 • نام دفتر پستی فارس : اداره پست شهرستان خرامه
 • آدرس دفتر پستی فارس : فارس - شهرستان خرامه - خیابان امام خمینی - اداره پست شهرستان خرامه - کد پستی : 73441-56451
 • تلفن دفتر پستی فارس : 07132722610


 • نام دفتر پستی فارس : اداره پست شهرستان خرمبید
 • آدرس دفتر پستی فارس : فارس - شهرستان خرمبید - بلوار امام خمینی _ خیابان ولیعصر ( عج ) - کد پستی : 55375-73961
 • تلفن دفتر پستی فارس : 07144452555


 • نام دفتر پستی فارس : اداره پست شهرستان خنج
 • آدرس دفتر پستی فارس : فارس - شهرستان خنج - خیابان پاسداران - پشت پاساژ شهر - اداره پست شهرستان خنج - کد پستی : 74431-17389
 • تلفن دفتر پستی فارس : 07152628020


 • نام دفتر پستی فارس : اداره پست شهرستان داراب
 • آدرس دفتر پستی فارس : فارس - شهرستان داراب - خیابان بهار آزادی - اداره پست شهرستان داراب - کد پستی : 16193-74818
 • تلفن دفتر پستی فارس : 07153529333


 • نام دفتر پستی فارس : اداره پست شهرستان رحمت
 • آدرس دفتر پستی فارس : فارس - شهرستان رحمت - بلوار رحمت –روبروی شهرداری منطقه 5 - اداره پست شهرستان رحمت - کد پستی : 71666-64356
 • تلفن دفتر پستی فارس : 07137509182

 • نام دفتر پستی فارس : اداره پست شهرستان رستم
 • آدرس دفتر پستی فارس : فارس - شهرستان رستم - بلوار امام خمینی - اداره پست شهرستان رستم - کد پستی : 73571-15795
 • تلفن دفتر پستی فارس : 07142642255

 • نام دفتر پستی فارس : اداره پست شهرستان زرقان
 • آدرس دفتر پستی فارس : فارس - شهرستان زرقان - خیابان شهید مطهری - اداره پست شهرستان زرقان - کد پستی : 73417-18584
 • تلفن دفتر پستی فارس : 07132622555

 • نام دفتر پستی فارس : اداره پست شهرستان زرین دشت
 • آدرس دفتر پستی فارس : فارس - شهرستان زرین دشت - میدان شهدا _ خیابان ولیعصر ( عج ) - اداره پست شهرستان زرین دشت - کد پستی : 53965-74861
 • تلفن دفتر پستی فارس : 07153722555

 • نام دفتر پستی فارس : اداره پست شهرستان سپیدان
 • آدرس دفتر پستی فارس : فارس - شهرستان سپیدان - خیابان امام خمینی _ کوچه پست - اداره پست شهرستان سپیدان - کد پستی : 14843-73617
 • تلفن دفتر پستی فارس : 07136722280

 • نام دفتر پستی فارس : اداره پست شهرستان سروستان
 • آدرس دفتر پستی فارس : فارس - شهرستان سروستان - خیابان امام خمینی - اداره پست شهرستان سروستان - کد پستی : 73451-87676
 • تلفن دفتر پستی فارس : 07137842666

 • نام دفتر پستی فارس : اداره پست شهرستان شیراز
 • آدرس دفتر پستی فارس : فارس - شهرستان شیراز - بلوار مدرس - خیابان پست - اداره پست شهرستان شیراز - کد پستی : 71556-15555
 • تلفن دفتر پستی فارس : 07137352551

 • نام دفتر پستی فارس : اداره پست شهرستان فراشبند
 • آدرس دفتر پستی فارس : فارس - شهرستان فراشبند - میدان شهدا _ خیابان سپاه - اداره پست شهرستان فراشبند - کد پستی : 67411-74771
 • تلفن دفتر پستی فارس : 07138752343

 • نام دفتر پستی فارس : اداره پست شهرستان فسا
 • آدرس دفتر پستی فارس : فارس - شهرستان فسا - خیابان سلمان فارسی _ خیابان پاسداران - اداره پست شهرستان فسا - کد پستی : 17464-74619
 • تلفن دفتر پستی فارس : 07153311500

 • نام دفتر پستی فارس : اداره پست شهرستان فیروز آباد
 • آدرس دفتر پستی فارس : فارس - شهرستان فیروز آباد - خیابان مقدس _ کوچه پست - اداره پست شهرستان فیروز آباد - کد پستی : 83149-74717
 • تلفن دفتر پستی فارس : 07138723450

 • نام دفتر پستی فارس : اداره پست شهرستان قیروکارزین
 • آدرس دفتر پستی فارس : فارس - شهرستان قیروکارزین - خیابان فرهنگ _ بلوار امام حسین ( ع ) - اداره پست شهرستان قیروکارزین - کد پستی : 46969-74761
 • تلفن دفتر پستی فارس : 07154522600

 • نام دفتر پستی فارس : اداره پست شهرستان کازرون
 • آدرس دفتر پستی فارس : فارس - شهرستان کازرون - خیابان امام خمینی - اداره پست شهرستان کازرون - کد پستی : 63677-73177
 • تلفن دفتر پستی فارس : 07142239285

 • نام دفتر پستی فارس : اداره پست شهرستان کوار
 • آدرس دفتر پستی فارس : فارس - شهرستان کوار - بلوار امام خمینی - اداره پست شهرستان کوار - کد پستی : 73461-53387
 • تلفن دفتر پستی فارس : 07137822672

 • نام دفتر پستی فارس : اداره پست شهرستان گراش
 • آدرس دفتر پستی فارس : فارس - شهرستان گراش - خیابان امام خمینی - اداره پست شهرستان گراش - کد پستی : 74418-59439
 • تلفن دفتر پستی فارس : 07152442435

 • نام دفتر پستی فارس : اداره پست شهرستان لار
 • آدرس دفتر پستی فارس : فارس - شهرستان لار - خیابان آیت اله خامنه ای - اداره پست شهرستان لار - کد پستی : 83161-74316
 • تلفن دفتر پستی فارس : 07152342023

 • نام دفتر پستی فارس : اداره پست شهرستان لامرد
 • آدرس دفتر پستی فارس : فارس - شهرستان لامرد - میدان امام خمینی - اداره پست شهرستان لامرد - کد پستی : 59631-74341
 • تلفن دفتر پستی فارس : 07152722021

 • نام دفتر پستی فارس : اداره پست شهرستان مرودشت
 • آدرس دفتر پستی فارس : فارس - شهرستان مرودشت - خیابان بسیج _ خیابان انقلاب - اداره پست شهرستان مرودشت - کد پستی : 44763-73716
 • تلفن دفتر پستی فارس : 07143332007

 • نام دفتر پستی فارس : اداره پست شهرستان ممسنی
 • آدرس دفتر پستی فارس : فارس - شهرستان ممسنی - خیابان مدنی - اداره پست شهرستان ممسنی - کد پستی : 38194-73519
 • تلفن دفتر پستی فارس : 07142522155

 • نام دفتر پستی فارس : اداره پست شهرستان مهر
 • آدرس دفتر پستی فارس : فارس - شهرستان مهر - بلوار امام علی ( ع ) - اداره پست شهرستان مهر - کد پستی : 55835-74451
 • تلفن دفتر پستی فارس :

 • نام دفتر پستی فارس : اداره پست ناحیه 713
 • آدرس دفتر پستی فارس : فارس - میدان شهرداری - اداره پست ناحیه 713 - کد پستی : 71366-17974
 • تلفن دفتر پستی فارس : 07132241516

 • نام دفتر پستی فارس : اداره پست ناحیه 714
 • آدرس دفتر پستی فارس : فارس - میدان اطلسی - اداره پست ناحیه 714 - کد پستی : 71456-46596
 • تلفن دفتر پستی فارس : 07132288082

 • نام دفتر پستی فارس : اداره پست ناحیه 715
 • آدرس دفتر پستی فارس : فارس - بلوار مدرس . پست مرکزی - اداره پست ناحیه 715 - کد پستی : 71556-15555
 • تلفن دفتر پستی فارس : 07137173469

 • نام دفتر پستی فارس : اداره پست ناحیه 716
 • آدرس دفتر پستی فارس : فارس - میدان شاهزاده قاسم - اداره پست ناحیه 716 - کد پستی : 71648-97318
 • تلفن دفتر پستی فارس : 07137389878

 • نام دفتر پستی فارس : اداره پست ناحیه 717
 • آدرس دفتر پستی فارس : فارس - چهارراه عادل اباد. نبش بوستان هاشمی - اداره پست ناحیه 717 - کد پستی : 71688-14111
 • تلفن دفتر پستی فارس : 07138308726

 • نام دفتر پستی فارس : اداره پست ناحیه 718
 • آدرس دفتر پستی فارس : فارس - ایستگاه 2 زرهی - نبش خ فلاحی - اداره پست ناحیه 718 - کد پستی : 71857-55575
 • تلفن دفتر پستی فارس : 07138220088

 • نام دفتر پستی فارس : اداره پست ناحیه 719
 • آدرس دفتر پستی فارس : فارس - قصردشت – ابتدای همت شمالی - اداره پست ناحیه 719 - کد پستی : 71878-17666
 • تلفن دفتر پستی فارس : 07136311400

 • نام دفتر پستی فارس : اداره پست شهرستان نی ریز
 • آدرس دفتر پستی فارس : فارس - شهرستان نی ریز - خیابان قدس _ کوچه پست - اداره پست شهرستان نی ریز - کد پستی : 59139-74916
 • تلفن دفتر پستی فارس : 07153823160

 • نام دفتر پستی فارس : دفتر پستی والفجر
 • آدرس دفتر پستی فارس : فارس - شهرک والفجر - روبروی مسجد - دفتر پستی والفجر - کد پستی : 71769-84676
 • تلفن دفتر پستی فارس : 07138225034

separator lineاین مطلب چقدر مفید بود ؟
3.8 از 5 (31 رای)  
توجه: چنانچه اطلاعات تماس موجود در (لیست آدرس و تلفن دفاتر پستی شیراز و حومه) ، صحیح نیست.
یا برای درخواست حذف و بروز رسانی، لطفا از طریق این فرم به ما اطلاع دهید.
قرآن آنلاین
دیدگاه ها

درج کامنت برای این مطلب غیر فعال است