لیست آدرس و تلفن دفاتر پستی اهواز و حومه

لیست آدرس و تلفن دفاتر پستی خوزستان
۵,۲۸۲
۶
۰
پنج شنبه, ۳۱ مرداد ۱۳۹۸ ۱۶:۱۷

لیست کامل آدرس و تلفن دفاتر پستی اهواز و حومه

 • نام دفتر پستی خوزستان : اداره پست امیدیه
 • آدرس دفتر پستی خوزستان : خوزستان - امیدیه - جنب فلکه قدس - اداره پست مرکزی امیدیه - کد پستی : 6373173111
 • تلفن دفتر پستی خوزستان : 06152622444


 • نام دفتر پستی خوزستان : اداره پست اندیکا – قلعه خواجه
 • آدرس دفتر پستی خوزستان : خوزستان - اندیکا – قلعه خواجه - خوزستان - اندیکا - قلعه خواجه - اداره پست اندیکا – قلعه خواجه - کد پستی : 6498185613
 • تلفن دفتر پستی خوزستان : -


 • نام دفتر پستی خوزستان : اداره پست اندیمشک
 • آدرس دفتر پستی خوزستان : خوزستان - اندیمشک - خیابان طالقانی - نبش کوچه افرینش - اداره پست اندیمشک - کد پستی : 6481946311
 • تلفن دفتر پستی خوزستان : 06142627575

 • نام دفتر پستی خوزستان : اداره پست اهواز
 • آدرس دفتر پستی خوزستان : خوزستان - اهواز - امانیه - خیابان فلسطین - اداره پست اهواز - کد پستی : 6133613395
 • تلفن دفتر پستی خوزستان : 06133366003

 • نام دفتر پستی خوزستان : ناحیه پستی کیانپارس
 • آدرس دفتر پستی خوزستان : خوزستان - اهواز - ناحیه پستی کیانپارس - بین خ 14 و 15غربی - کد پستی : 6155867347
 • تلفن دفتر پستی خوزستان : 06133386892

 • نام دفتر پستی خوزستان : ناحیه پستی شهید شرفی
 • آدرس دفتر پستی خوزستان : خوزستان - اهواز - ناحیه پستی شرفی - بلوار سپیدار - جنب اداره کل فنی و حرفه ای - کد پستی : 6177613989
 • تلفن دفتر پستی خوزستان : 06132284900

 • نام دفتر پستی خوزستان : ناحیه پستی فاز 2 پاداد شهر
 • آدرس دفتر پستی خوزستان : خوزستان - اهواز - ناحیه پستی فاز 2 - خ اصلی فاز2 پاداد ایستگاه 7 - کد پستی : 6187783111
 • تلفن دفتر پستی خوزستان : 06135594111

 • نام دفتر پستی خوزستان : ناحیه پستی پردیس
 • آدرس دفتر پستی خوزستان : خوزستان - اهواز - ناحیه پستی پردیس - دفتر پست - کد پستی : 6139685454
 • تلفن دفتر پستی خوزستان : 06133322168

 • نام دفتر پستی خوزستان : ناحیه پستی انقلاب
 • آدرس دفتر پستی خوزستان : خوزستان - اهواز - ناحیه پستی انقلاب - کیان نبش نوشین دفتر پست انقلاب - کد پستی : 6143674445
 • تلفن دفتر پستی خوزستان : 06133796867

 • نام دفتر پستی خوزستان : ناحیه پستی کردونی
 • آدرس دفتر پستی خوزستان : خوزستان - اهواز - ناحیه پستی کردونی - بلوار پاسداران - کد پستی : 6163913365
 • تلفن دفتر پستی خوزستان : 06134453155

 • نام دفتر پستی خوزستان : ناحیه پستی خرمکوشک
 • آدرس دفتر پستی خوزستان : خوزستان - اهواز - ناحیه پستی خرمکوشک دفتر پست - کد پستی : 6173694358
 • تلفن دفتر پستی خوزستان : 06132259595

 • نام دفتر پستی خوزستان : ناحیه پستی امانیه
 • آدرس دفتر پستی خوزستان : خوزستان - اهواز - خ فاطمی نرسیده به شرکت زمزم - ناحیه پستی امانیه - کد پستی : 6133753649
 • تلفن دفتر پستی خوزستان : 06133339955

 • نام دفتر پستی خوزستان : اداره پست ایذه
 • آدرس دفتر پستی خوزستان : خوزستان - ایذه - خیابان طالقانی - کوچه پست (پنجم شرقی) - اداره پست ایذه - کد پستی : 6391989336
 • تلفن دفتر پستی خوزستان : 06143624010

 • نام دفتر پستی خوزستان : اداره پست آبادان
 • آدرس دفتر پستی خوزستان : خوزستان - آبادان - سیکلن - خیابان رازی - اداره پست آبادان - کد پستی : 6316845335
 • تلفن دفتر پستی خوزستان : 06153226888

 • نام دفتر پستی خوزستان : اداره پست آغاجاری
 • آدرس دفتر پستی خوزستان : خوزستان - آغاجاری - بلوار معلم - اداره پست آغاجاری - کد پستی : 6371733317
 • تلفن دفتر پستی خوزستان : 06152662161

 • نام دفتر پستی خوزستان : اداره پست باغملک
 • آدرس دفتر پستی خوزستان : خوزستان - باغملک - خیابان امام - فلکه کشاورز - اداره پست باغملک - کد پستی : 6395131153
 • تلفن دفتر پستی خوزستان : 06143722133

 • نام دفتر پستی خوزستان : اداره پست بستان
 • آدرس دفتر پستی خوزستان : خوزستان - بستان - خیابان امام - اداره پست مرکزی بستان - کد پستی : 6448133868
 • تلفن دفتر پستی خوزستان : 06136772454

 • نام دفتر پستی خوزستان : اداره پست بندر امام
 • آدرس دفتر پستی خوزستان : خوزستان - بندر امام - خیابان جهان آرا - کد پستی : 6356144731
 • تلفن دفتر پستی خوزستان : 06152223155

 • نام دفتر پستی خوزستان : اداره پست بهبهان
 • آدرس دفتر پستی خوزستان : خوزستان - بهبهان - خیابان شهید گرایمی - کد پستی : 6361645846
 • تلفن دفتر پستی خوزستان : 06152722121

 • نام دفتر پستی خوزستان : اداره پست چمران
 • آدرس دفتر پستی خوزستان : خوزستان - چمران - خیابان چمران - کد پستی : 6354178595
 • تلفن دفتر پستی خوزستان :

 • نام دفتر پستی خوزستان : اداره پست حمیدیه
 • آدرس دفتر پستی خوزستان : خوزستان - حمیدیه - اداره پست حمیدیه - کد پستی : -
 • تلفن دفتر پستی خوزستان : 06122222424

 • نام دفتر پستی خوزستان : اداره پست خرمشهر
 • آدرس دفتر پستی خوزستان : خوزستان - خرمشهر - بلوار ساحلی - کد پستی : 6415944744
 • تلفن دفتر پستی خوزستان : 06153524912

 • نام دفتر پستی خوزستان : اداره پست دزفول
 • آدرس دفتر پستی خوزستان : خوزستان - دزفول - خیابان پست - روبروی استخر شهید مجدیان - جنب بانک کشاورزی - کد پستی : 6461643499
 • تلفن دفتر پستی خوزستان : 06142420880

 • نام دفتر پستی خوزستان : اداره پست دهدز
 • آدرس دفتر پستی خوزستان : خوزستان - دهدز - بلوار امام جنب بخشداری - کد پستی : 6399195331
 • تلفن دفتر پستی خوزستان : 06143683215

 • نام دفتر پستی خوزستان : اداره پست رامشیر
 • آدرس دفتر پستی خوزستان : خوزستان - رامشیر - اداره پست مرکزی - کد پستی : 63871
 • تلفن دفتر پستی خوزستان : 06143592057

 • نام دفتر پستی خوزستان : اداره پست رامهرمز
 • آدرس دفتر پستی خوزستان : خوزستان - رامهرمز - خ انقلاب - نبش کوچه شهید چراغ زاده - کد پستی : 6381656718
 • تلفن دفتر پستی خوزستان : 06143536500

 • نام دفتر پستی خوزستان : اداره پست سوسنگرد
 • آدرس دفتر پستی خوزستان : خوزستان - سوسنگرد - خیابان امام - روبروی بیمارستان شهید چمران - کد پستی : 6441816734
 • تلفن دفتر پستی خوزستان : 06136746285

 • نام دفتر پستی خوزستان : اداره پست شادگان
 • آدرس دفتر پستی خوزستان : خوزستان - شادگان - خیابان جمهوری اسلامی - روبروی راهنمایی و رانندگی - کد پستی : 6431788987
 • تلفن دفتر پستی خوزستان : 06153722071

 • نام دفتر پستی خوزستان : اداره پست شوش
 • آدرس دفتر پستی خوزستان : خوزستان - شوش - خیابان کمربندی امام جعفر صادق - کد پستی : 6471773115
 • تلفن دفتر پستی خوزستان : 06142829502

 • نام دفتر پستی خوزستان : اداره پست شوشتر
 • آدرس دفتر پستی خوزستان : خوزستان - شوشتر - روبروی امامزاده عبداله - کد پستی : 6451997168
 • تلفن دفتر پستی خوزستان : 06136211555

 • نام دفتر پستی خوزستان : اداره پست شیبان
 • آدرس دفتر پستی خوزستان : خوزستان - اهواز - شیبان - خیابان 5 - کد پستی : 6148175695
 • تلفن دفتر پستی خوزستان : 06136574356

 • نام دفتر پستی خوزستان : اداره پست قلعه تل
 • آدرس دفتر پستی خوزستان : خوزستان - قلعه تل - اداره پست مرکزی امیدیه - کد پستی : 6395131153
 • تلفن دفتر پستی خوزستان : 02143773274

 • نام دفتر پستی خوزستان : اداره پست کارون
 • آدرس دفتر پستی خوزستان : خوزستان - اهواز -کوت عبداله - روبروی دانشکده نفت - اداره پست کارون - کد پستی : 6199131163
 • تلفن دفتر پستی خوزستان : 06135557030

 • نام دفتر پستی خوزستان : اداره پست گتوند
 • آدرس دفتر پستی خوزستان : خوزستان - گتوند - جاده سد جنب آتش نشانی - اداره پست گتوند - کد پستی : 6455169416
 • تلفن دفتر پستی خوزستان : 06136322370

 • نام دفتر پستی خوزستان : اداره پست لالی
 • آدرس دفتر پستی خوزستان : خوزستان - لالی - خیابان طالقانی - اداره پست لالی - کد پستی : 6494156488
 • تلفن دفتر پستی خوزستان : 06143292955

 • نام دفتر پستی خوزستان : اداره پست ماهشهر
 • آدرس دفتر پستی خوزستان : خوزستان - ماهشهر - بلوار آیت الله طالقانی - اداره پست ماهشهر - کد پستی : 6351859754
 • تلفن دفتر پستی خوزستان : 06152322334

 • نام دفتر پستی خوزستان : اداره پست مسجدسلیمان
 • آدرس دفتر پستی خوزستان : خوزستان - مسجدسلیمان - خیابان آزادی - اداره پست مسجدسلیمان - کد پستی : 6491833115
 • تلفن دفتر پستی خوزستان : 06143228555

 • نام دفتر پستی خوزستان : اداره پست ملاثانی
 • آدرس دفتر پستی خوزستان : خوزستان - ملاثانی - بل چمران جنب بانک ملی - اداره پست ملاثانی - کد پستی : -
 • تلفن دفتر پستی خوزستان : 06136522310

 • نام دفتر پستی خوزستان : اداره پست هفتگل
 • آدرس دفتر پستی خوزستان : خوزستان - هفتگل - جنب فلکه قدس - اداره پست هفتگل - کد پستی : 64961
 • تلفن دفتر پستی خوزستان : 06143582949

 • نام دفتر پستی خوزستان : اداره پست هندیجان
 • آدرس دفتر پستی خوزستان : خوزستان - هندیجان - بازار هندیجان - اداره پست هندیجان - کد پستی : 6359141411
 • تلفن دفتر پستی خوزستان : 06152422211

 • نام دفتر پستی خوزستان : اداره پست هویزه
 • آدرس دفتر پستی خوزستان : خوزستان - هویزه - خیابان امام رضا (ع) - اداره پست هویزه - کد پستی : 6445116117
 • تلفن دفتر پستی خوزستان : 06136784660

separator line


این مطلب چقدر مفید بود ؟
(6 امتیاز , میانگین: 5.0 از 5)  

دیدگاه ها

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید
hits

آخرین مطالب دلگرم

StatCounter