دلگرم
امروز: سه شنبه, ۰۱ خرداد ۱۴۰۳ برابر با ۱۳ ذو القعدة ۱۴۴۵ قمری و ۲۱ مه ۲۰۲۴ میلادی
 لیست آدرس و تلفن دفاتر پستی خوزستان

لیست آدرس و تلفن دفاتر پستی اهواز و حومه

لیست آدرس و تلفن دفاتر پستی خوزستان
36
زمان مطالعه: 7 دقیقه
امروز لیست کامل آدرس و تلفن دفاتر پستی اهواز و حومه را معرفی خواهیم کرد .

لیست کامل آدرس و تلفن دفاتر پستی اهواز و حومه

 • نام دفتر پستی خوزستان : اداره پست امیدیه
 • آدرس دفتر پستی خوزستان : خوزستان - امیدیه - جنب فلکه قدس - اداره پست مرکزی امیدیه - کد پستی : 6373173111
 • تلفن دفتر پستی خوزستان : 06152622444


 • نام دفتر پستی خوزستان : اداره پست اندیکا – قلعه خواجه
 • آدرس دفتر پستی خوزستان : خوزستان - اندیکا – قلعه خواجه - خوزستان - اندیکا - قلعه خواجه - اداره پست اندیکا – قلعه خواجه - کد پستی : 6498185613
 • تلفن دفتر پستی خوزستان : -


 • نام دفتر پستی خوزستان : اداره پست اندیمشک
 • آدرس دفتر پستی خوزستان : خوزستان - اندیمشک - خیابان طالقانی - نبش کوچه افرینش - اداره پست اندیمشک - کد پستی : 6481946311
 • تلفن دفتر پستی خوزستان : 06142627575

 • نام دفتر پستی خوزستان : اداره پست اهواز
 • آدرس دفتر پستی خوزستان : خوزستان - اهواز - امانیه - خیابان فلسطین - اداره پست اهواز - کد پستی : 6133613395
 • تلفن دفتر پستی خوزستان : 06133366003

 • نام دفتر پستی خوزستان : ناحیه پستی کیانپارس
 • آدرس دفتر پستی خوزستان : خوزستان - اهواز - ناحیه پستی کیانپارس - بین خ 14 و 15غربی - کد پستی : 6155867347
 • تلفن دفتر پستی خوزستان : 06133386892

 • نام دفتر پستی خوزستان : ناحیه پستی شهید شرفی
 • آدرس دفتر پستی خوزستان : خوزستان - اهواز - ناحیه پستی شرفی - بلوار سپیدار - جنب اداره کل فنی و حرفه ای - کد پستی : 6177613989
 • تلفن دفتر پستی خوزستان : 06132284900

 • نام دفتر پستی خوزستان : ناحیه پستی فاز 2 پاداد شهر
 • آدرس دفتر پستی خوزستان : خوزستان - اهواز - ناحیه پستی فاز 2 - خ اصلی فاز2 پاداد ایستگاه 7 - کد پستی : 6187783111
 • تلفن دفتر پستی خوزستان : 06135594111

 • نام دفتر پستی خوزستان : ناحیه پستی پردیس
 • آدرس دفتر پستی خوزستان : خوزستان - اهواز - ناحیه پستی پردیس - دفتر پست - کد پستی : 6139685454
 • تلفن دفتر پستی خوزستان : 06133322168

 • نام دفتر پستی خوزستان : ناحیه پستی انقلاب
 • آدرس دفتر پستی خوزستان : خوزستان - اهواز - ناحیه پستی انقلاب - کیان نبش نوشین دفتر پست انقلاب - کد پستی : 6143674445
 • تلفن دفتر پستی خوزستان : 06133796867

 • نام دفتر پستی خوزستان : ناحیه پستی کردونی
 • آدرس دفتر پستی خوزستان : خوزستان - اهواز - ناحیه پستی کردونی - بلوار پاسداران - کد پستی : 6163913365
 • تلفن دفتر پستی خوزستان : 06134453155

 • نام دفتر پستی خوزستان : ناحیه پستی خرمکوشک
 • آدرس دفتر پستی خوزستان : خوزستان - اهواز - ناحیه پستی خرمکوشک دفتر پست - کد پستی : 6173694358
 • تلفن دفتر پستی خوزستان : 06132259595

 • نام دفتر پستی خوزستان : ناحیه پستی امانیه
 • آدرس دفتر پستی خوزستان : خوزستان - اهواز - خ فاطمی نرسیده به شرکت زمزم - ناحیه پستی امانیه - کد پستی : 6133753649
 • تلفن دفتر پستی خوزستان : 06133339955

 • نام دفتر پستی خوزستان : اداره پست ایذه
 • آدرس دفتر پستی خوزستان : خوزستان - ایذه - خیابان طالقانی - کوچه پست (پنجم شرقی) - اداره پست ایذه - کد پستی : 6391989336
 • تلفن دفتر پستی خوزستان : 06143624010

 • نام دفتر پستی خوزستان : اداره پست آبادان
 • آدرس دفتر پستی خوزستان : خوزستان - آبادان - سیکلن - خیابان رازی - اداره پست آبادان - کد پستی : 6316845335
 • تلفن دفتر پستی خوزستان : 06153226888

 • نام دفتر پستی خوزستان : اداره پست آغاجاری
 • آدرس دفتر پستی خوزستان : خوزستان - آغاجاری - بلوار معلم - اداره پست آغاجاری - کد پستی : 6371733317
 • تلفن دفتر پستی خوزستان : 06152662161

 • نام دفتر پستی خوزستان : اداره پست باغملک
 • آدرس دفتر پستی خوزستان : خوزستان - باغملک - خیابان امام - فلکه کشاورز - اداره پست باغملک - کد پستی : 6395131153
 • تلفن دفتر پستی خوزستان : 06143722133

 • نام دفتر پستی خوزستان : اداره پست بستان
 • آدرس دفتر پستی خوزستان : خوزستان - بستان - خیابان امام - اداره پست مرکزی بستان - کد پستی : 6448133868
 • تلفن دفتر پستی خوزستان : 06136772454

 • نام دفتر پستی خوزستان : اداره پست بندر امام
 • آدرس دفتر پستی خوزستان : خوزستان - بندر امام - خیابان جهان آرا - کد پستی : 6356144731
 • تلفن دفتر پستی خوزستان : 06152223155

 • نام دفتر پستی خوزستان : اداره پست بهبهان
 • آدرس دفتر پستی خوزستان : خوزستان - بهبهان - خیابان شهید گرایمی - کد پستی : 6361645846
 • تلفن دفتر پستی خوزستان : 06152722121

 • نام دفتر پستی خوزستان : اداره پست چمران
 • آدرس دفتر پستی خوزستان : خوزستان - چمران - خیابان چمران - کد پستی : 6354178595
 • تلفن دفتر پستی خوزستان :

 • نام دفتر پستی خوزستان : اداره پست حمیدیه
 • آدرس دفتر پستی خوزستان : خوزستان - حمیدیه - اداره پست حمیدیه - کد پستی : -
 • تلفن دفتر پستی خوزستان : 06122222424

 • نام دفتر پستی خوزستان : اداره پست خرمشهر
 • آدرس دفتر پستی خوزستان : خوزستان - خرمشهر - بلوار ساحلی - کد پستی : 6415944744
 • تلفن دفتر پستی خوزستان : 06153524912

 • نام دفتر پستی خوزستان : اداره پست دزفول
 • آدرس دفتر پستی خوزستان : خوزستان - دزفول - خیابان پست - روبروی استخر شهید مجدیان - جنب بانک کشاورزی - کد پستی : 6461643499
 • تلفن دفتر پستی خوزستان : 06142420880

 • نام دفتر پستی خوزستان : اداره پست دهدز
 • آدرس دفتر پستی خوزستان : خوزستان - دهدز - بلوار امام جنب بخشداری - کد پستی : 6399195331
 • تلفن دفتر پستی خوزستان : 06143683215

 • نام دفتر پستی خوزستان : اداره پست رامشیر
 • آدرس دفتر پستی خوزستان : خوزستان - رامشیر - اداره پست مرکزی - کد پستی : 63871
 • تلفن دفتر پستی خوزستان : 06143592057

 • نام دفتر پستی خوزستان : اداره پست رامهرمز
 • آدرس دفتر پستی خوزستان : خوزستان - رامهرمز - خ انقلاب - نبش کوچه شهید چراغ زاده - کد پستی : 6381656718
 • تلفن دفتر پستی خوزستان : 06143536500

 • نام دفتر پستی خوزستان : اداره پست سوسنگرد
 • آدرس دفتر پستی خوزستان : خوزستان - سوسنگرد - خیابان امام - روبروی بیمارستان شهید چمران - کد پستی : 6441816734
 • تلفن دفتر پستی خوزستان : 06136746285

 • نام دفتر پستی خوزستان : اداره پست شادگان
 • آدرس دفتر پستی خوزستان : خوزستان - شادگان - خیابان جمهوری اسلامی - روبروی راهنمایی و رانندگی - کد پستی : 6431788987
 • تلفن دفتر پستی خوزستان : 06153722071

 • نام دفتر پستی خوزستان : اداره پست شوش
 • آدرس دفتر پستی خوزستان : خوزستان - شوش - خیابان کمربندی امام جعفر صادق - کد پستی : 6471773115
 • تلفن دفتر پستی خوزستان : 06142829502

 • نام دفتر پستی خوزستان : اداره پست شوشتر
 • آدرس دفتر پستی خوزستان : خوزستان - شوشتر - روبروی امامزاده عبداله - کد پستی : 6451997168
 • تلفن دفتر پستی خوزستان : 06136211555

 • نام دفتر پستی خوزستان : اداره پست شیبان
 • آدرس دفتر پستی خوزستان : خوزستان - اهواز - شیبان - خیابان 5 - کد پستی : 6148175695
 • تلفن دفتر پستی خوزستان : 06136574356

 • نام دفتر پستی خوزستان : اداره پست قلعه تل
 • آدرس دفتر پستی خوزستان : خوزستان - قلعه تل - اداره پست مرکزی امیدیه - کد پستی : 6395131153
 • تلفن دفتر پستی خوزستان : 02143773274

 • نام دفتر پستی خوزستان : اداره پست کارون
 • آدرس دفتر پستی خوزستان : خوزستان - اهواز -کوت عبداله - روبروی دانشکده نفت - اداره پست کارون - کد پستی : 6199131163
 • تلفن دفتر پستی خوزستان : 06135557030

 • نام دفتر پستی خوزستان : اداره پست گتوند
 • آدرس دفتر پستی خوزستان : خوزستان - گتوند - جاده سد جنب آتش نشانی - اداره پست گتوند - کد پستی : 6455169416
 • تلفن دفتر پستی خوزستان : 06136322370

 • نام دفتر پستی خوزستان : اداره پست لالی
 • آدرس دفتر پستی خوزستان : خوزستان - لالی - خیابان طالقانی - اداره پست لالی - کد پستی : 6494156488
 • تلفن دفتر پستی خوزستان : 06143292955

 • نام دفتر پستی خوزستان : اداره پست ماهشهر
 • آدرس دفتر پستی خوزستان : خوزستان - ماهشهر - بلوار آیت الله طالقانی - اداره پست ماهشهر - کد پستی : 6351859754
 • تلفن دفتر پستی خوزستان : 06152322334

 • نام دفتر پستی خوزستان : اداره پست مسجدسلیمان
 • آدرس دفتر پستی خوزستان : خوزستان - مسجدسلیمان - خیابان آزادی - اداره پست مسجدسلیمان - کد پستی : 6491833115
 • تلفن دفتر پستی خوزستان : 06143228555

 • نام دفتر پستی خوزستان : اداره پست ملاثانی
 • آدرس دفتر پستی خوزستان : خوزستان - ملاثانی - بل چمران جنب بانک ملی - اداره پست ملاثانی - کد پستی : -
 • تلفن دفتر پستی خوزستان : 06136522310

 • نام دفتر پستی خوزستان : اداره پست هفتگل
 • آدرس دفتر پستی خوزستان : خوزستان - هفتگل - جنب فلکه قدس - اداره پست هفتگل - کد پستی : 64961
 • تلفن دفتر پستی خوزستان : 06143582949

 • نام دفتر پستی خوزستان : اداره پست هندیجان
 • آدرس دفتر پستی خوزستان : خوزستان - هندیجان - بازار هندیجان - اداره پست هندیجان - کد پستی : 6359141411
 • تلفن دفتر پستی خوزستان : 06152422211

 • نام دفتر پستی خوزستان : اداره پست هویزه
 • آدرس دفتر پستی خوزستان : خوزستان - هویزه - خیابان امام رضا (ع) - اداره پست هویزه - کد پستی : 6445116117
 • تلفن دفتر پستی خوزستان : 06136784660

separator lineاین مطلب چقدر مفید بود ؟
4.1 از 5 (36 رای)  
توجه: چنانچه اطلاعات تماس موجود در (لیست آدرس و تلفن دفاتر پستی اهواز و حومه) ، صحیح نیست.
یا برای درخواست حذف و بروز رسانی، لطفا از طریق این فرم به ما اطلاع دهید.

۱ دیدگاه

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنید

حدیث منصوری | ۲ سال پیش
سلام من از 26 تیر 1400 بسته سفارش دادم رسیده اهواز ولی به دستم نرسیده رفتم اداره پست منطقمون میگه هنوز نرسیده ولی شرکت میگه رسیده من الان باید چیکار کنم لطفا یکی راهنمایی کنه
3
15

hits