لیست تلفن و آدرس دفاتر پیشخوان دولت کرمانشاه

۵,۰۰۴
۲
۰
یکشنبه, ۲۷ مرداد ۱۳۹۸ ۱۹:۱۶

آدرس و تلفن دفاتر پیشخوان دولت کرمانشاه

 • دفتر پیشخوان شماره 1181-30-72
 • آدرس دفتر پیشخوان دولت کرمانشاه : شهرک دولت آباد چهل متری کد پ 6719883563
 • نام مدیر : آرزو اکبری
 • تلفن دفتر پیشخوان دولت کرمانشاه : 08338287018


 • دفتر پیشخوان شماره 1031-30-72
 • آدرس دفتر پیشخوان دولت کرمانشاه : چهارراه گلستان روبروی قنادی بابانوئل کد پ 6714655767
 • نام مدیر : یونس محمدی
 • تلفن دفتر پیشخوان دولت کرمانشاه : 08338360787


 • دفتر پیشخوان شماره 1200-30-72
 • آدرس دفتر پیشخوان دولت کرمانشاه : خ شریعتی - نبش کوی پرندیان کدپ 6713747498
 • نام مدیر : مهین غلامی
 • تلفن دفتر پیشخوان دولت کرمانشاه : 08337299277


 • دفتر پیشخوان شماره 1197-30-72
 • آدرس دفتر پیشخوان دولت کرمانشاه : بلوار زن - روبروی شرکت نفت کدپ 6714678199
 • نام مدیر : علی فزونی
 • تلفن دفتر پیشخوان دولت کرمانشاه : 08338387800


 • دفتر پیشخوان شماره 1199-30-72
 • آدرس دفتر پیشخوان دولت کرمانشاه : کارمندان ضلع شرقی میدان مدیریت کد6715767441
 • نام مدیر : علی امیری
 • تلفن دفتر پیشخوان دولت کرمانشاه : 08334217802


 • دفتر پیشخوان شماره 1002-30-72
 • آدرس دفتر پیشخوان دولت کرمانشاه : چهار راه ارشاد بطرف دادگستری کدپ 6715619841
 • نام مدیر : ندا عالی پور
 • تلفن دفتر پیشخوان دولت کرمانشاه : 08338245348


 • دفتر پیشخوان شماره 1177-30-72
 • آدرس دفتر پیشخوان دولت کرمانشاه : م آزادی - خ سیده فاطمه کدپ 6714617474
 • نام مدیر : حسین ایزدی نسب
 • تلفن دفتر پیشخوان دولت کرمانشاه : 0838211850


 • دفتر پیشخوان شماره 1004-30-72
 • آدرس دفتر پیشخوان دولت کرمانشاه : خ دانشگاه - بلوار پرستار کد پ 6714833334
 • نام مدیر : فرهان اکبری
 • تلفن دفتر پیشخوان دولت کرمانشاه : 08334276779


 • دفتر پیشخوان شماره 1094-30-72
 • آدرس دفتر پیشخوان دولت کرمانشاه : شهرک معلم - میدان حافظ کدپ 6714859662
 • نام مدیر : مرتضی سهرابی
 • تلفن دفتر پیشخوان دولت کرمانشاه : 08334267000


 • دفتر پیشخوان شماره 1195-30-72
 • آدرس دفتر پیشخوان دولت کرمانشاه : فرهنگیان فازیک - بلوار شهید فهمیده کد پ 6717874178
 • نام مدیر : افشین کریمی
 • تلفن دفتر پیشخوان دولت کرمانشاه : 0838212390


 • دفتر پیشخوان شماره 1189-30-72
 • آدرس دفتر پیشخوان دولت کرمانشاه : خ فردوسی – خ سه راه برق کدپستی 6713715589
 • نام مدیر : مهدی توسلی
 • تلفن دفتر پیشخوان دولت کرمانشاه : 08337274886


 • دفتر پیشخوان شماره 1058-30-72
 • آدرس دفتر پیشخوان دولت کرمانشاه : خ بهار - انتهای بهار کدپستی 6718853316
 • نام مدیر : ارسلان باوندپور
 • تلفن دفتر پیشخوان دولت کرمانشاه : 08337249073


 • دفتر پیشخوان شماره 1042-30-72
 • آدرس دفتر پیشخوان دولت کرمانشاه : خ سید جمال الدین اسد آبادی کدپ 6716779315
 • نام مدیر : پرستوبراتی مسکره
 • تلفن دفتر پیشخوان دولت کرمانشاه : 08337280494


 • دفتر پیشخوان شماره 1053-30-72
 • آدرس دفتر پیشخوان دولت کرمانشاه : تعاون - مقابل هتل آزادگان کدپ 6714933976
 • نام مدیر : مهناز لارطی
 • تلفن دفتر پیشخوان دولت کرمانشاه : 08334214909


 • دفتر پیشخوان شماره 1018-30-72
 • آدرس دفتر پیشخوان دولت کرمانشاه : خ شریعتی – جنب دبیرستان آل احمد کد 6713957698
 • نام مدیر : سهیلا اسفندیاری
 • تلفن دفتر پیشخوان دولت کرمانشاه : 08337278486


 • دفتر پیشخوان شماره 1249-30-72
 • آدرس دفتر پیشخوان دولت کرمانشاه : خ مدرس سبزه میدان کد پستی 6713845716
 • نام مدیر : نیلوفر مردانی
 • تلفن دفتر پیشخوان دولت کرمانشاه : 08337214494


 • دفتر پیشخوان شماره 1194-30-72
 • آدرس دفتر پیشخوان دولت کرمانشاه : بلوار طاقبستان - پایین تر از مسجد نبی کد 6714961575
 • نام مدیر : سارا رنجبرطاقوستانی
 • تلفن دفتر پیشخوان دولت کرمانشاه : 08334228242


 • دفتر پیشخوان شماره 1027-30-72
 • آدرس دفتر پیشخوان دولت کرمانشاه : الهیه - خ بهداری کد پستی 6719974783
 • نام مدیر : کتایون رضایی
 • تلفن دفتر پیشخوان دولت کرمانشاه : 08338382804


 • دفتر پیشخوان شماره 1074-30-72
 • آدرس دفتر پیشخوان دولت کرمانشاه : بازرگانی – خ دانشجو جنب پارک بعثت کد 6717917746
 • نام مدیر : طاهره کریمی
 • تلفن دفتر پیشخوان دولت کرمانشاه : 08337220590


 • دفتر پیشخوان شماره 1077-30-72
 • آدرس دفتر پیشخوان دولت کرمانشاه : الهیه – بلوار گلها کد پستی 6719949436
 • نام مدیر : مجید رضایی
 • تلفن دفتر پیشخوان دولت کرمانشاه : 08338365725


 • دفتر پیشخوان شماره 1048-30-72
 • آدرس دفتر پیشخوان دولت کرمانشاه : م آزادی – خ سیده فاطمه کدپ 6714616836
 • نام مدیر : فریبا رنجبر
 • تلفن دفتر پیشخوان دولت کرمانشاه : 08338211300


 • دفتر پیشخوان شماره 1113-30-72
 • آدرس دفتر پیشخوان دولت کرمانشاه : وکیل آقا به طرف ده مجنون کد پ 6714675176
 • نام مدیر : ستار مرادی
 • تلفن دفتر پیشخوان دولت کرمانشاه : 08337220021


 • دفتر پیشخوان شماره 1166-30-72
 • آدرس دفتر پیشخوان دولت کرمانشاه : شهرک صادقیه کد پستی 6717816446
 • نام مدیر : نریمان کرمی
 • تلفن دفتر پیشخوان دولت کرمانشاه : 08337265523


 • دفتر پیشخوان شماره 1226-30-72
 • آدرس دفتر پیشخوان دولت کرمانشاه : خ نقلیه – نبش کوی رنجبر کد پ 6719758543
 • نام مدیر : پرستو اصغری
 • تلفن دفتر پیشخوان دولت کرمانشاه : 08337221902


 • دفتر پیشخوان شماره 1024-30-72
 • آدرس دفتر پیشخوان دولت کرمانشاه : شهرک ظفر - ایستگاه یک کد پ 6717783341
 • نام مدیر : کیومرث غلامی
 • تلفن دفتر پیشخوان دولت کرمانشاه : 08334313000

 • دفتر پیشخوان شماره 1020-30-72
 • آدرس دفتر پیشخوان دولت کرمانشاه : کارمندان ایستگاه 7
 • نام مدیر : فرزانه سیابانی
 • تلفن دفتر پیشخوان دولت کرمانشاه : 08334215077


 • دفتر پیشخوان شماره 1241-30-72
 • آدرس دفتر پیشخوان دولت کرمانشاه : خ مسیر نفت چهارراه 20 متری کد پ 6719616749
 • نام مدیر : شیرین نازاری
 • تلفن دفتر پیشخوان دولت کرمانشاه : 08338210171


 • دفتر پیشخوان شماره 1168-30-72
 • آدرس دفتر پیشخوان دولت کرمانشاه : بلوار شهید بهشتی سه راه 22 بهمن کدپ 6714648861
 • نام مدیر : حسین پوربی آزار
 • تلفن دفتر پیشخوان دولت کرمانشاه : 08338225060


 • دفتر پیشخوان شماره 1248-30-72
 • آدرس دفتر پیشخوان دولت کرمانشاه : شهرک الهیه جنب پمپ بنزین کدپ 6719999936
 • نام مدیر : جواد هوشمند
 • تلفن دفتر پیشخوان دولت کرمانشاه : 08338276075


 • دفتر پیشخوان شماره 1188-30-72
 • آدرس دفتر پیشخوان دولت کرمانشاه : وکیل آقا به طرف خ ده مجنون کد پ 6719664199
 • نام مدیر : سپیده اختیاری
 • تلفن دفتر پیشخوان دولت کرمانشاه : 08337212007


 • دفتر پیشخوان شماره 1193-30-72
 • آدرس دفتر پیشخوان دولت کرمانشاه : خ خیام - اول بریدگی سرخوش کدپ 6718796185
 • نام مدیر : علی محمدطاهری
 • تلفن دفتر پیشخوان دولت کرمانشاه : 08337273470


 • دفتر پیشخوان شماره 1205-30-72
 • آدرس دفتر پیشخوان دولت کرمانشاه : میدان جمهوری جنب قنادی میثم کدپ 6718854845
 • نام مدیر : فرحناز نامداری
 • تلفن دفتر پیشخوان دولت کرمانشاه : 0837216606


 • دفتر پیشخوان شماره 1100-30-72
 • آدرس دفتر پیشخوان دولت کرمانشاه : خ سیدجمال الدین اسدآبادی کدپ 6716883365
 • نام مدیر : سوسن خزایی
 • تلفن دفتر پیشخوان دولت کرمانشاه : 0837275342


 • دفتر پیشخوان شماره 1225-30-72
 • آدرس دفتر پیشخوان دولت کرمانشاه : بلوار راهنمایی مقابل پاسگاه شهید جعفری کد6715679179
 • نام مدیر : فرزانه اله کرمی
 • تلفن دفتر پیشخوان دولت کرمانشاه : 08338232009


 • دفتر پیشخوان شماره 1026-30-72
 • آدرس دفتر پیشخوان دولت کرمانشاه : کیهان شهر خ اندیشه کدپستی 6715694978
 • نام مدیر : محمدرضا محمدی
 • تلفن دفتر پیشخوان دولت کرمانشاه : 80833331422


 • دفتر پیشخوان شماره 1052-30-72
 • آدرس دفتر پیشخوان دولت کرمانشاه : خ سیدجمال الدین اسدآبادی 67168
 • نام مدیر : افسانه فلاحی
 • تلفن دفتر پیشخوان دولت کرمانشاه : 08338253112


 • دفتر پیشخوان شماره 1036-30-72
 • آدرس دفتر پیشخوان دولت کرمانشاه : الهیه – خ طالقانی کوی نهم کد پ 6719934863
 • نام مدیر : فاطمه رحمانی
 • تلفن دفتر پیشخوان دولت کرمانشاه : 08338386509


 • دفتر پیشخوان شماره 1025-30-72
 • آدرس دفتر پیشخوان دولت کرمانشاه : شهرک حافظیه خ 45 متری کد پ 6715834517
 • نام مدیر : فاطمه ابراهیمی
 • تلفن دفتر پیشخوان دولت کرمانشاه : 08383756083

 • دفتر پیشخوان شماره 1223-30-72
 • آدرس دفتر پیشخوان دولت کرمانشاه : خ موید - خ امیرکبیر کد پستی 6718614553
 • نام مدیر : مهدی امیری مقدم
 • تلفن دفتر پیشخوان دولت کرمانشاه : 08337217801


 • دفتر پیشخوان شماره 1021-30-72
 • آدرس دفتر پیشخوان دولت کرمانشاه : باغ ابریشم خ دانشگاه 6714864157
 • نام مدیر : فرزانه نظری
 • تلفن دفتر پیشخوان دولت کرمانشاه : 08334275187


 • دفتر پیشخوان شماره 1228-30-72
 • آدرس دفتر پیشخوان دولت کرمانشاه : 22 بهمن - پایین تر از میدان مرکزی کدپ 6714697154
 • نام مدیر : مریم کریمی خواه
 • تلفن دفتر پیشخوان دولت کرمانشاه : 08338364750


 • دفتر پیشخوان شماره 1203-30-72
 • آدرس دفتر پیشخوان دولت کرمانشاه : مسکن – نبش چهارراه آزادگان کدپ 6715786777
 • نام مدیر : نادیا فرح وشی
 • تلفن دفتر پیشخوان دولت کرمانشاه : 08334237109


 • دفتر پیشخوان شماره 1169-30-72
 • آدرس دفتر پیشخوان دولت کرمانشاه : خ مدرس - خ کاشیکاری - کدپ 6713883549
 • نام مدیر : محمد علی سحابی
 • تلفن دفتر پیشخوان دولت کرمانشاه : 08338210580


 • دفتر پیشخوان شماره 1022-30-72
 • آدرس دفتر پیشخوان دولت کرمانشاه : فرهنگیان فاز 2 - ایستگاه 4 - کد پستی 6715973545
 • نام مدیر : سهیلا سلیمانی
 • تلفن دفتر پیشخوان دولت کرمانشاه : 08334214883


 • دفتر پیشخوان شماره 1001-30-72
 • آدرس دفتر پیشخوان دولت کرمانشاه : دیزل آباد - خ دوم و سوم6719856387
 • نام مدیر : مهسا زرافشانی
 • تلفن دفتر پیشخوان دولت کرمانشاه : 08338264647


 • دفتر پیشخوان شماره 1034-30-72
 • آدرس دفتر پیشخوان دولت کرمانشاه : فرهنگیان فاز 2 - ایستگاه 7 - کدپ 6715731814
 • نام مدیر : بهزاد مرادی
 • تلفن دفتر پیشخوان دولت کرمانشاه : 08334236512


 • دفتر پیشخوان شماره 1050-30-72
 • آدرس دفتر پیشخوان دولت کرمانشاه : چهارراه راهنمایی و رانندگی کد پ 6715633999
 • نام مدیر : محسن محمدی
 • تلفن دفتر پیشخوان دولت کرمانشاه : 08338220718


 • دفتر پیشخوان شماره 1162-30-72
 • آدرس دفتر پیشخوان دولت کرمانشاه : بالاتر از سه راه مسکن کد 6715933431
 • نام مدیر : کامران جاسمی
 • تلفن دفتر پیشخوان دولت کرمانشاه : 08334237755


 • دفتر پیشخوان شماره 1182-30-72
 • آدرس دفتر پیشخوان دولت کرمانشاه : میدان گلستان خ گلسرخ کدپ
 • نام مدیر : خلیل جانجانی
 • تلفن دفتر پیشخوان دولت کرمانشاه : 08338256000


 • دفتر پیشخوان شماره 1245-30-72
 • آدرس دفتر پیشخوان دولت کرمانشاه : چقامیرزا - بریدگی دوم 6719673985
 • نام مدیر : لیلاقایمی قراملکی
 • تلفن دفتر پیشخوان دولت کرمانشاه : 0838392067


 • دفتر پیشخوان شماره 1246-30-72
 • آدرس دفتر پیشخوان دولت کرمانشاه : بلوار طاقبستان نبش کوی 121 - کدپ6714948176
 • نام مدیر : سپیده خدامرادی
 • تلفن دفتر پیشخوان دولت کرمانشاه : 08334298845


 • دفتر پیشخوان شماره 1122-30-72
 • آدرس دفتر پیشخوان دولت کرمانشاه : خ دبیراعظم خ سنگر - کدپ 6713735569
 • نام مدیر : جعفر لرستانی
 • تلفن دفتر پیشخوان دولت کرمانشاه : 08337278184


 • دفتر پیشخوان شماره 1185-30-72
 • آدرس دفتر پیشخوان دولت کرمانشاه : شهرک معلم خ مولوی کدپ
 • نام مدیر : جلیل خزایی
 • تلفن دفتر پیشخوان دولت کرمانشاه : 08334282999


 • دفتر پیشخوان شماره 1146-30-71
 • آدرس دفتر پیشخوان دولت کرمانشاه : شهرک سجادیه روبروی وی 4 کدپ
 • نام مدیر : میثم رضایی
 • تلفن دفتر پیشخوان دولت کرمانشاه : 08338320373


 • دفتر پیشخوان شماره 1035-30-72
 • آدرس دفتر پیشخوان دولت کرمانشاه : میدان انقلاب (شهرداری) - خ معلم غربی - کد 6713745197
 • نام مدیر : الهام شمس نژاد
 • تلفن دفتر پیشخوان دولت کرمانشاه : 08337222208


 • دفتر پیشخوان شماره 1049-30-72
 • آدرس دفتر پیشخوان دولت کرمانشاه : شهرک تعاون ایستگاه 3 کدپ
 • نام مدیر : فریبرز آقایی
 • تلفن دفتر پیشخوان دولت کرمانشاه : 08334239749


 • دفتر پیشخوان شماره 1220-30-72
 • آدرس دفتر پیشخوان دولت کرمانشاه : بلوار راهنمایی - نبش کوی 6 شهید جهانفر کد6715677771
 • نام مدیر : بهاره کوچکپور
 • تلفن دفتر پیشخوان دولت کرمانشاه : 08338255183


 • دفتر پیشخوان شماره 1118-30-71
 • آدرس دفتر پیشخوان دولت کرمانشاه : بلوار کیهانشهر - جنب پمپ بنزین کدپ 6716986171
 • نام مدیر : مرتضی قنبری
 • تلفن دفتر پیشخوان دولت کرمانشاه : 08338325555


 • دفتر پیشخوان شماره 1057-30-72
 • آدرس دفتر پیشخوان دولت کرمانشاه : کوی ثبت روبروی دادگستری - کدپ 6716716511
 • نام مدیر : مریم خزایی
 • تلفن دفتر پیشخوان دولت کرمانشاه : 08337223611


 • دفتر پیشخوان شماره 1229-30-72
 • آدرس دفتر پیشخوان دولت کرمانشاه : فرهنگیان فاز 2 ایستگاه 9 - کدپ 6715734645
 • نام مدیر : ویدا محمدی
 • تلفن دفتر پیشخوان دولت کرمانشاه : 08334234108


 • دفتر پیشخوان شماره 1201-30-72
 • آدرس دفتر پیشخوان دولت کرمانشاه : خ شهیاد چهارراه دوم خ امینی - کد6715637541
 • نام مدیر : محمدرضا سلیمانی
 • تلفن دفتر پیشخوان دولت کرمانشاه : 08338248936


 • دفتر پیشخوان شماره 1015-30-72
 • آدرس دفتر پیشخوان دولت کرمانشاه : م آزادی – جنب خ سیده فاطمه - کد 6714618153
 • نام مدیر : تورج سهرابی
 • تلفن دفتر پیشخوان دولت کرمانشاه : 08338237090


 • دفتر پیشخوان شماره 1005-30-72
 • آدرس دفتر پیشخوان دولت کرمانشاه : شهر ک معلم بلوار عطار کد پ 6714855591
 • نام مدیر : فایق احمدی هدایتی
 • تلفن دفتر پیشخوان دولت کرمانشاه : 08334280600


 • دفتر پیشخوان شماره 1211-30-72
 • آدرس دفتر پیشخوان دولت کرمانشاه : بلوار طاقبستان بلوار نبوت کد پ 6714918684
 • نام مدیر : علیرضا محمودی جم
 • تلفن دفتر پیشخوان دولت کرمانشاه : 08334238371


 • دفتر پیشخوان شماره 1191-30-72
 • آدرس دفتر پیشخوان دولت کرمانشاه : خ راه کربلا روبروی سپاه کد 6766133639
 • نام مدیر : پریسا سلطانمرادی
 • تلفن دفتر پیشخوان دولت کرمانشاه : 08333724205


 • دفتر پیشخوان شماره 1032-30-72
 • آدرس دفتر پیشخوان دولت کرمانشاه : خ ولیعصر بالاتر از بانک سپه کد 6766164355
 • نام مدیر : دیانا بختیاری
 • تلفن دفتر پیشخوان دولت کرمانشاه : 08333722249


 • دفتر پیشخوان شماره 1204-30-72
 • آدرس دفتر پیشخوان دولت کرمانشاه : بلوار راه کربلا مجتمع اداری کد 6766164373
 • نام مدیر : آرام صادقی
 • تلفن دفتر پیشخوان دولت کرمانشاه : 08333722735


 • دفتر پیشخوان شماره 1209-30-72
 • آدرس دفتر پیشخوان دولت کرمانشاه : خ میراحمد جنب بانک ملی
 • نام مدیر : شاهپور سلیمی مهکی
 • تلفن دفتر پیشخوان دولت کرمانشاه : 08332222321


 • دفتر پیشخوان شماره 1173-30-72
 • آدرس دفتر پیشخوان دولت کرمانشاه : خ راه کربلا روبروی بانک کشاورزی کد6771615456
 • نام مدیر : سپیده اختیاری
 • تلفن دفتر پیشخوان دولت کرمانشاه : 08332231160


 • دفتر پیشخوان شماره 1072-30-72
 • آدرس دفتر پیشخوان دولت کرمانشاه : بلوار جانبازان اول خ بیمارستان کد6798178451
 • نام مدیر : شرمین مرادی
 • تلفن دفتر پیشخوان دولت کرمانشاه : 08336231040


 • دفتر پیشخوان شماره 1033-30-72
 • آدرس دفتر پیشخوان دولت کرمانشاه : خ فرمانداری
 • نام مدیر : مختار کاکا مرادی
 • تلفن دفتر پیشخوان دولت کرمانشاه : 08336723848


 • دفتر پیشخوان شماره 1073-30-72
 • آدرس دفتر پیشخوان دولت کرمانشاه : خ امام چهارراه کاشانی
 • نام مدیر : الهام خسروی ترازک
 • تلفن دفتر پیشخوان دولت کرمانشاه : 08333231712


 • دفتر پیشخوان شماره 1165-30-72
 • آدرس دفتر پیشخوان دولت کرمانشاه : شهرک امام خ 45 متری کد6746175757
 • نام مدیر : روشنک نیک مرام
 • تلفن دفتر پیشخوان دولت کرمانشاه : 08332221848


separator line

بیشتر بخوانید :


این مطلب چقدر مفید بود ؟
(2 امتیاز , میانگین: 5.0 از 5)  

دیدگاه ها

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید
hits

آخرین مطالب دلگرم