نام های پسرانه اسلامی و قرآنی که با الف شروع می شوند + معنی

۹,۲۷۴
۵
۰
چهارشنبه, ۰۲ مرداد ۱۳۹۸ ۰۵:۲۷

اسامی پسرانه مذهبی ، اسلامی و قرآنی با حرف (الف)

اسم های پسرانه اسلامی و قرآنی و مذهبی با حرف (الف) :

ما در این صفحه مجموعه ای کامل از نام های پسرانه اسلامی و قرآنی و مذهبی که با حرف (الف) شروع می شوند را به همراه معانی آن گردآوری کرده ایم. با ما همراه باشید.

اسم های پسرانه اسلامی و قرآنی که با الف شروع می شوند

نام پسرانه معنی نام پسرانهریشه نام
اَباذر جمع ابوذر ؛ نام یکی از صحابه پیامبر (ص)عربی
اِبراهیمپدر عالی ، یکی از پیامبران اولوالعزم و نام فرزند حضرت محمد (ص) که در کودکی وفات یافت. ابراهیم بقره 125 نام یکی از پیامبران الوالعزم الهی که خانه خدا را بنا کردعبری
اصغریونس 61 کوچک‌تر ، کوچک‌ترین ، خردتر ، کِهترعربی
امینیوسف 54 کسی که امانت را رعایت می‌کند ، امانتدار ، زنهاردار ؛ طرف اعتماد ، معتمد ؛ از القاب پیامبر اسلام (ص) پیش از بعثت ؛ لقب جبرئیلعربی
احمدصف 6 یکی از نام‌های پیامبر اکرمعربی
اَحدیگانه ، یکتا ، بیمانند ؛ از نام‌های خداوند ؛ یکی ، احد بقره 102 یکی از صفات خداوند به معنی یگانه ـ واحد ـ تکعربی
اَحیازندگان ، زندگی ، زندگی از نو ، خاندان‌ها ، قبیله‌ها ، نامی برای شبهای نوزدهم ، بیست و یکم ، و بیست وسوم ماه رمضانعربی
اَسدشیر ، شیر درنده ؛ کنایه از شجاعت و بیباکیعربی
اَنصاریاری دهندگان ، یاران ؛ یاران پیامبر اسلام (ص)عربی
اِحسانخوبی ، نیکی ، نیکویی ؛ (به مجاز) بخشش ، انعام ، نیکویی کردن ؛ (در تصوف) نیکی کردن در مقابل بدی دیگرانعربی
اِحسان‌اللهبخشش خدا ، آن که خداوند به او نیکوئی مرحمت کرده است.عربی
اِخلاصدوستی خالص داشتن ، خلوص نیت داشتن ، عقیده داشتن ، عقیده پاک داشتن ، ارادت صادق داشتن ، رها کردن ، نجات دادنعربی
اِدریسنام یکی از پیامبران که در قرآن کریم نیز دو بار ذکرش آمده است.عربی
اُسامهاَعلام نام چند تن از صحابیان پیامبر اسلام (ص) از جمله اسامه ابن زید ، به تعبیری این واژه به معنی شیر بیشه ، اسد (به مجاز) دلیر و شجاع می باشد.عربی
اِرمیابزرگ داشته شده ، نام یکی از پیامبران بنی اسرائیل ، همچنین لقب حضرت خضر نبی و لقب حضرت علی (ع)عبری
اِسحاقنام پسر حضرت ابراهیم (ع) از ساره از زمره پیامبران بنی اسرائیل ، اسحاق بقره ‌133 نام یکی از پیامبران الهیعبری
اِسرافیلدرخشیدن مانند آتش ؛ به باور مسلمانان و پیروان دیگر ادیان سامی ، یکی از فرشتگان مقرب خداوند است که در روز قیامت با دمیدن در شیپور خود مردگان را زنده می‌کند.عربی
اِکرامبزرگداشت ، گرامی داشتن ، احترام کردن ، حرمت ، احسان ؛ از واژههای قرآنیعربی
اِنتصاریاری دادن ، کمک کردن ؛ یاری یافتن ، نصرت یافتن ، پیروزی یافتن ، داد ستدنعربی
ابوالحسنپدر حسن ؛ ابوالحسن علی ابن ابیطالب (ع)عربی
ابوالحسینپدر حسینعربی
ابوالعباسپدر عباس ، کنیه شیر (حیوان درنده)عربی
ابوالعلاپدر علا ، کنیه پرستوعربی
ابوالفتحپدرِ فتح ؛ (اَعلام) ابوالفتح خان زند: شاه ایرانعربی
ابوالفضلپدر فضل ؛ ابوالفضل عباس(ع) بن علیعربی
ابوالقاسمپدر قاسم ، کنیه‌ی حضرت رسول اکرم (ص)عربی
ابوترابپدرِ خاک ؛ از کنیه‌های حضرت علی(ع) ، امام اول شیعیانعربی
ابوذریکی از مشهورترین صحابه پیامبر اسلام (ص) که می گویند او پس از چهار کس ایمان آورده است و در زمان عثمان خلیفه به خاطر مخالفت با تجمل و ثروت اندوزی مسلمانان به روستای رَبَذه در بیرون شهر مدینه تبعید شد و در آنجا درگذشت.عربی
ابوطالبپدرِ طالب ؛ عمو ، مرّبی و حامی پیامبر اسلام (ص) و پدر حضرت علی (ع).عربی
ابومسلمنام رهبر سیاه جامگان که دولت بنی امیه را سرنگون کرد و بنی عباس را به قدرت رساند.عربی
اثیرالدینشریف و کریم در دین ، نام قصیده سرایی معروف در قرن ششمعربی
احمدستوده‌ترین ؛ یکی از نامهای حضرت محمّد (ص) پیامبر اسلامعربی
احمدحسیناز نامهای مرکب ، از احمد و حسینعربی
احمدرضااز نامهای مرکب ؛ کسی که به اوصاف خشنودی و ستوده متصف است.عربی
احمدعلینامی مرکب از احمد و علیعربی
اختیارالدینآن که دین او را انتخاب کرده است.عربی
اسداللهشیرخدا ؛ از القاب حضرت علی(ع) ؛ لقب حمزه سیدالشهدا عموی پیامبر اسلام (ص)عربی
اسلامنام آئین مسلمانان که آورنده‌ی آن حضرت محمّد (ص) است، دین حق ؛ مسلمان شدن ؛ تسلیم شدن ، گردن نهادن.عربی
اسماعیلپیامبر بنی اسرائیل و پسر ابراهیم نبی (ع) و هاجرعبری
اشرسمرد دلاور ، دلیر ، نام یکی از صحابه پیامبر (ص)عربی
اشرف الدینشریف‌تر در دینعربی
اشعیانجات یهوه ، نام یکی از پیامبران بزرگ بنی اسرائیلعربی
اصیل الدیندارای اصالت در دین ، نام پسر خواجه نصیرالدین طوسیعربی
افتخارالدینموجب افتخار دینعربی
افضل الدینبرترین در دینعربی
اکبربزرگتر ، مِهتر ؛ سالمندتر ، بزرگسالترعربی
الله دادالله (عربی) + داد (فارسی) داده خداوندعربی
الله نظرکسی که نظرکرده خداست.عربی
اللهیاردوست خداعربی
الیاالیاس ، خدای من یهوه است ، نام یکی از پیامبران بنی اسرائیل و در اسلام یکی از چهار پیامبر جاویدانعبری
الیاسبه معنی ایلیا ، نام پیغمبری از یهود و بنی اسرائیل در زمان آخاب و ایزابل که نام وی در قرآن کریم به صورت‌های الیاس و الیاسین آمده است ؛ وی یکی از چهار نبی جاویدان به شمار رفته است ، الیاس انعام 85 نام یکی از پیامبران الهیعبری
امان اللهآن که در پناه و لطف و عنایت خداوند است.عربی
امراللهفرمان خدا ، دستور خدا ؛ از واژههای قرآنی.عربی
امیر ابراهیم(عربی - عبری) مرکب از امیر و ابراهیمعبری
امیر ابوالفضلنام مرکب از امیر و ابوالفضلعربی
امیراحسانامیر بخشنده ، امیر نیکوکارعربی
امیراحمدامیر بسیار ستوده ، پادشاه و حاکم ستوده شده ، فرمانده و امیر ستودنیعربی
امیراسماعیل(عربی - عبری) ، نام‌ مرکب از امیر و اسماعیلعبری
امیرجوادامیر جوانمرد ، پادشاه راد و بخشنده ، حاکم سخیعربی
امیرحسنپادشاه خوب و نیکو ، فرمانده‌ی خوبعربی
امیرحمزهنام مرکب از امیر و حمزهعربی
امیررضاپادشاه راضی و خشنود ، فرمانده و سردار خشنود و خوشدلعربی
امیرسبحانامیر و پادشاه پاک و منزهعربی
امیرسجّادپادشاه و امیر نمازگزار و بسیار سجده کنندهعربی
امیرصادقامیر و پادشاه راستگو ، حاکم درستکار ، حاکم و سردار راست کردارعربی
امیرصالحپادشاه و امیر نیکو رفتار ، حاکم شایسته ، امیر لایقعربی
امیرطاهانام مرکب از امیر و طاهاعربی
امیرعباسامیر شجاع و دلاور ، پادشاه و حاکم چون شیرعربی
امیرعبداللهامیر و پادشاهی که بندهی خداست.عربی
امیرعرفانفرمانروای آگاه ، امیر و پادشاه عارف ، حاکمی که اهل شناختن حق تعالی است.عربی
امیرعطاامیر و پادشاه بخشنده ، پادشاه و حاکم انعام دهنده.عربی
امیرعلیامیر و حاکم بزرگ و بلند قدر ، پادشاه شریف و تواناعربی
امیرفاضلنام مرکب از امیر و فاضلعربی
امیرقاسمنام مرکب از امیر و قاسمعربی
امیرمجتبینام مرکب از امیر و مجتبی ؛ امیر و پادشاه برگزیده و انتخاب شدهعربی
امیرمحسنپادشاه و امیر احسان کننده و امیر نیکوکار و نیکو کردارعربی
امیرمحمودامیر و پادشاه ستوده شده ، امیر و پادشاه مورد پسندعربی
امیرمحمّدامیر بسیار تحسین شده و پادشاه ستایش شدهعربی
امیرمرتضینام مرکب از امیر و مرتضیعربی
امیرمهدیامیر هدایت شده ، فرمانروای ارشاد گردیدهعربی
امیرمختارنام مرکب از امیر و مختارعربی
امیرمصطفیامیر و پادشاه برگزیده شده ، حاکم انتخاب شدهعربی
امیرهادینام مرکب از امیر و هادیعربی
امیرهاشمامیر و پادشاه شکننده و خرد کننده، حاکم و فرمانده شکننده و خرد کنندهعربی
امیریاسیننام مرکب از امیر و یاسینعربی
امیریوسف(عربی - عبری) نام مرکب از امیر و یوسفعربی
امین حسیننام مرکب از امین و حسین ؛ خوب و نیکو ، درستکار و امانتدار ، حسین درستکار و امانتدارعربی
امین رضاراضی و خشنود ، درستکار و امانتدار ؛ رضای درستکار و امانتدارعربی
امین علیبلند قدر و بزرگ و شریف ، درستکار و امانتدار ؛ علیِ درستکار و امانتدارعربی
امین محمّدمحمّد درستکار و مورد اطمینان ؛ امین ستودنی و تحسین شده ؛ شخص ستوده و مورد اطمینانعربی
امین مهدیشخصی که درستکار و هدایت شده است.عربی
امین‌الدینآن که در دین امانت نگاه دارد ؛ هر کسی که دین خدا را چنان که هست به مردم بیاموزد ؛ ولی کامل و مرشد راهدانعربی
امین‌اللهمورد اعتماد خداعربی
ایّوببرگشت به سوی خدا ؛ از پیامبران بنی اسرائیل که گفته شده است دچار بلاهای زیاد شد ، ولی تحّمل کرد تا نجات یافت . ایوب نساء 163 نام یکی از پیامبران الهی ـ صبر ایوب شهرت داردعبری
ایلیاخداوند خدای من است ؛ در تورات از انبیای بنی اسرائیل که در عهد عتیق ، عهد جدید و قرآن (= الیاس) از او یاد شده است ؛ (در سُریانی) نام امیرالمؤمنین علی ابن ابیطالب (ع)عبری
ایمان اعتقاد به وجود خداوند و حقیقت رسولان و دین ، در مقابل کفر ، ایمان توبه (برائت) 23عربی
اسماعیل بقره 125 نام پسر حضرت ابراهیم که مادرش هاجر می‌باشدعربی
اکبربقره 217 بزرگتر ـ بزرگ‌ترینعربی

separator line

بیشتر بخوانید :

نام های پسرانه اسلامی و قرآنی که با آ شروع می شوند + معنی

نام های پسرانه اسلامی و قرآنی که با ب شروع می شوند + معنی

نام های دخترانه اسلامی و قرآنی که با ب شروع می شوند + معنی

نام های دخترانه اسلامی و قرآنی که با ت شروع می شوند + معنی

نام های دخترانه اسلامی و قرآنی که با خ شروع می شوند + معنی

نام های دخترانه اسلامی و قرآنی که با ر شروع می شوند + معنی

نام های دخترانه اسلامی و قرآنی که با ج شروع می شوند + معنی

نام های پسرانه اسلامی و قرآنی که با ت شروع می شوند + معنی


این مطلب چقدر مفید بود ؟
(5 امتیاز , میانگین: 4.4 از 5)  

دیدگاه ها

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید
hits

آخرین مطالب دلگرم