دلگرم
امروز: شنبه, ۲۲ مرداد ۱۴۰۱ برابر با ۱۴ محرّم ۱۴۴۴ قمری و ۱۳ اوت ۲۰۲۲ میلادی
اسم پسر با ک : منتخبی از اسامی خاص پسرانه که با ک شروع می شوند
14
زمان مطالعه: 9 دقیقه
اسم پسر با ک : اگر شما هم مانند دیگر والدین نگرانی هستید که با انتخاب نام فرزندتان مشکل دارید و برای انتخاب یک اسم زیبای پسرانه که با ک شروع میشود در تلاطم هستید تا انتها با ما همراه باشید تا مجموعه ای از نام های پسرانه که با حرف ک شروع میشوند را در...

اسم پسر با ک

اسم پسر با ک : در فرهنگ مقدس اسلام دستور این است که پیش از تولد فرزند بهتر است پدر و مادر تصمیم بگیرند و برای فرزند ، چه دختر و چه پسر ، نامی تعیین نمایند.

امام علی (ع) می فرماید: " فرزند خویش را پیش از تولد نامگذاری کنید. هرگاه نمی دانید پسر است یا دختر ، آنان را به تناسب مرد و زن بودن ، نامگذاری کنید چرا که مردم در هنگامه ی قیامت به نام های خویش خوانده می شوند و فرزندی که سقط شده باشد و نامی برای او تعیین نکرده باشند ، در روز قیامت از پدر مؤاخذه خواهد کرد."

اسامی فارسی پسرانه که با حرف ک شروع میشوند

ردیف اسم معنی
1 کورنگ نام پسر گرشاسپ از پادشاهان پیشدادی
2 کورش پادشاه هخامنشی. فرزند پاک برتر
3 کاوه شخصیتهای شاهنامه، اسم آهنگری ایرانی در زمان ضحاک
4 کوچک تنگ، محقر، بچه، خرد، خردسال، طفل، صغیر، کم جثه، پست، حقیر، اندک، قلیل
5 کوت کوتاه شدن.خم شدن . از شخصیتهای شاهنامه،
6 کندرو نام پیشکار ضحاک، از شخصیتهای شاهنامه فردوسی
7 کندر صمغی سفید، نرم، خوش بو، و شیرین که از درختی خاردار شبیه درخت مورد گرفته می شود
8 کنارنگ مرز بان. حاکم، والی،
9 کمبوجیه کام + دو + زندگی = خوشبختی و کامروایی زندگی این جهان و آن جهان. نام یکی از پادشاهان هخامنشی بود
10 کمانگیر کمانداری را گویند که که در فن تیراندازی بی نظیر باشد. کسی که به کمان مجهز است . کماندار
11 کلباد به معنی ' دارای بویِ گل
12 کلاهور از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری مازندرانی در زمان کیکاووس پادشاه کیانی
13 کشواد از شخصیتهای شاهنامه، نام پدر گودرز، سردودمان گودرزیان و یکی از پهلوانان دوره فریدون پادشاه پیشدادی
14 کسری برابر پارسی: خسرو پرویز، خسرو
15 کیهان جو، سپهر، فضا، جهان، دنیا، عالم، گیتی
16 کیومرث اولین شاه جهان و ایران در شاهنامه
17 کیوس نام پسر قباد و برادر بزرگ انوشیروان پادشاه ساسانی
18 کیوان ستاره زحل، نام یکی از بزرگان دربار بهرام گور پادشاه ساسانی
19 کیکاووس پادشاه عادل و اصیل، از شخصیتهای شاهنامه، نام دومین پادشاه کیانی، پسر کیقباد
20 کیقباد، کیغباد پادشاه محبوب و سرور گرامی، از شخصیتهای شاهنامه
21 کیسان مانند پادشاه، دارای منش شاهانه
22 کیخسرو یکی.از پادشاهان بسیار بزرگ.در شاهنامه.است وی فرزند سیاوش و نوه ی کی کاووس و.نبیره کی قباد می باشد
23 کیاوش ویژگی آن که مثل پادشاهان، سروران و بزرگان است - مانند پادشاه. آزاد مرد- بزرگ مرد
24 کیانمهر مرکب از کیان به معنای بزرگوارانه، دوستی شاهانه، سرآمد پادشاهان،. خورشید پادشاهان
25 کیانوش کیانوش از ترکیب (کیا + نوش) تشکیل شده که کیا به معنی پدر،آباء،نیا بوده و نوش به معنی دوست
26 کیان کیان یعنی پادشاه . بزرگمرد..بزرگمنش
27 کیاشا پادشاه ، سلطان ، حاکم ، فرمانروا شاهنشاه ، پادشاه
28 کیارزم کیارزمکیا (پادشاه) + رزم (نبرد)
29 کیارخ کیاچهر - آن که دارای چهره و صورتی شاهانه است
30 کیاراد پادشاه جوانمرد
31 کیاچهر آن که چهره اش چون سروران و پادشاهان و بزرگان شکوهمند است
32 کیاجور عاقل، فاضل و دانا
33 کیا پادشاه سلطان، حاکم، فرمانروا
34 کی منوش از پادشاهان یا شاهزادگان پیشدادی بنا به روایت تاریخ سیستان
35 کی زاد زاده پادشاه یا بزرگان
36 کی راد پادشاه بخشنده
37 کی آذر مرکب از کی (پادشاه) + آذر (آتش)؛ پادشاه آتش
38 کهیلا از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاور تورانی در سپاه افراسیاب تورانی
39 کیازند پادشاه بزرگ
40 کیارنگ رنگ پاکیزه و لطیف
41 کیارش از شخصیتهای شاهنامه فردوسی، نام دومین پسر کیقباد پادشاه کیانی، مرکب از کی + آرش، آرش پادشاه
42 کیارس کیارش، از شخصیتهای شاهنامه، نام دومین پسر کیقباد پادشاه کیانی
43 کهیار کوهیار، کوه نشین، نام برادر مازیار فرمانروای طبرستان
44 کهرم از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاور تورانی در سپاه افراسیاب تورانی
45 کهار گهار، از شخصیتهای شاهنامه، نام سرداری تورانی و جزو سپاه افراسیاب تورانی
46 کوهین منسوب به کوه، نام گیاهی که ریشه آن مانند ریشه نی است
47 کوهیار کوه نشین، نام برادر مازیار فرمانروای طبرستان
48 کوهشاد نام روستایی در استان هرمزگان
49 کوهسار جائی که کوه بسیارباشد، کوهپایه .جایی که دارای کوههای متعدد است
50 کوهرنگ نام دره و رودخانه ای در زردکوه بختیاری
51 کولیار دهی از دهستان مشکین باختری که در بخش مرکزی شهرستان خیاو واقع است
52 کوشیار کسی که کوشش زیاد می کند
53 کوشان کوشا، ساعی، تلاشگر. کسی که کوشش زیاد می کند
54 کوشاد ریشه گیاهی خوشرنگ
55 کوشا ساعی، تلاشگر. پرتلاش، جدی، درس خوان، سخت کوش، فعال
56 کوروس کوروش، کورش کبیر از مقتدر ترین پادشاهان ایران که تخت جمشید را بنا نهاد
57 کسرا کسرا. نام انوشیروان پادشاه ساسانی، فرزند قباد
58 کروخان از شخصیت های شاهنامه فردوسی،نام دلاوری تورانی فرزند ویسه در سپاه افراسیاب تورانی
59 کراخان نام پسر بزرگ افراسیاب تورانی
60 کدمان نام اصلی داریوش پادشاه هخامنشی
61 کبوده درخت راست وبلندوبی بر، درخت بیدمشک از شخصیتهای شاهنامه
62 کاویان پادشاهی، سلطنتی. جستجو کننده پیشرو
63 کاووش جستجو، بررسی، تحقیق
64 کاووس کیکاووس - از شخصیتهای شاهنامه
65 کاوک کاوه
66 کاوان کاویان، منسوب به کاوه
67 کامیار بختیار، کامجو، کامران، کامروا، کامور، کامیاب، موفق
68 کامیاب آن که به خواست و آرزویش رسیده باشد، پیروز
69 کاموس از شخصیتهای شاهنامه، نام پهلوان کوشانی در سپاه افراسیاب تورانی
70 کارینا چهارمین مملکت از ممالک تابعه ٔ پارت که بواسطه ٔ ولات اداره میشده اند، کارینا نام باستانی
71 کارنگ چرب زبان، زبان آور
72 کارن نام سردار لشکر مهرداد شاهزاده اشکانی. شجاع و دلیر
73 کاردار وزیر، حاکم، مأمور سیاسی یک دولت والی
74 کابی معرب منسوب به کاوه آهنگر
75 کامگار کامگار یعنی خوشبخت .یعنی کامیاب .یعنی کامران.
76 کامکار دولتمند، سعید، سعادتمند، کام دیده، کامیاب، موفق
77 کامبوزیا برگرفته از کلمه کمبوجیه پسر کورش
78 کالو بمعنی اخیر تنه، بدن . صورت، شکل
79 کاکی پرگوئی. پرحرفی. پرچانگی کردن
80 کاکو نام دلاوری تازی نبیره ضحاک در زمان منوچهر پادشاه پیشدادی، از شخصیتهای شاهنامه نیز هست.
81 کاکله از شخصیتهای شاهنامه
82 کامشاد مرکب از کام (خواسته، آرزو) + شاد
83 کامروا بختیار، شادکام، کامجو، کامران، کامکار، کامیاب، موفق
84 کامران خوشگذران، عیاش، کامجو، کامروا، کامیاب، خوشبخت، نیکبخت
85 کامدین خواسته دین، اسم یکی از دانایان دین زردشت
86 کامداد نام وزیر و مشاور آبتین
87 کامجو خوشگذران، عشرت طلب، عیاش، کامران، کامروا، کام طلب، مرادطلب هوس ران، هوسباز
88 کامبیز کام + دو + زندگی = خوشبختی و کامروایی زندگی این جهان و آن جهان

بیشتر بخوانید :

اسم پسر با آ : ۲۴۰ اسم زیبای پسرانه که با حرف آ شروع میشوند

اسم پسرانه با الف : فهرست کامل اسامی پسرانه که با الف شروع میشود

لیست کامل اسامی پسرانه که با حرف ب شروع می شود

اسم پسر با ر : فهرست کامل اسامی پسرانه که با (ر) شروع میشوند

اسم پسر با ج : فهرستی از اسامی پسرانه که با حرف ج شروع میشوند

اسم پسر با ژ : کاملترین لیست اسامی پسرانه با اول حرف (ژ)

اسم پسر با ث : اسامی پسرانه که با حرف ث شروع میشوند

اسم پسر با ح : کاملترین مرجع نام پسرانه که با حرف ح شروع میشوند

اسم پسر با ز : لیست کامل اسامی پسرانه که با حرف ز شروع می شوند

اسم پسر با ط : زیباترین اسامی پسرانه با حرف ط

اسامی زیبای عربی که با ک شروع میشوند

ردیف اسم معنی
1 کمال الدین کامل در دین، سبب کمال دین
2 کمال بلوغ، پختگی، رسایی، رشد، بینش، حکمت، معرفت،درجه
3 کلیم الله آن که خداوند با او سخن گفته است، لقب موسی (ع)
4 کرم الله بخشش و لطف خداوند
5 کرم بزرگواری، بخشندگی ،لطف،
6 کرام الدین بزرگوار دین
7 کامل تام، تمام، جامع، درست، متکامل، مکمل، بی عیب، بی نقص
8 کافی الدین لایق و کارآمد در دین
9 کاظم فروبرنده خشم،، بردبار، لقب امام هفتم شیعیان
10 کلیم هم سخن، سخنگو، لقب موسی (ع)
11 کسا عبای ضخیم
12 کیسان کی به معنی پادشاه و سان پسوند شباهت. کیسان یعنی مانند پادشاه
13 کمیل به معنای کامل وکامل کننده است. آقا و مرد بخشنده.به کمال رسیده و دانا ودرستکار
14 کمال الملک آن که موجب کمال سرزمین و ملک است
15 کریم بخشنده، بدیل، جواد، جوانمرد، سخاوتمند، گشاده دست، مکرم، واهب
16 کاد ریشه عبری : نام پسر یعقوب (ع)

بیشتر بخوانید :

اسم پسر با ش : ۱۰۹ اسم پسرانه بسیار زیبا که با حرف ش شروع میشوند

اسم پسر با س : ۷۸ اسم از تاپ ترین اسامی پسرانه با حرف س

اسم پسر با د : اسامی پسرانه که با حرف د (دال) شروع میشوند

اسم پسر با ص : منتخبی از زیباترین اسامی پسرانه با اول حرف (ص)

اسم پسر با چ : کاملترین مرجع نام پسرانه که با حرف چ شروع میشوند

اسم پسر با ع : زیباترین نام های پسرانه که با ع شروع میشوند

کامل ترین لیست اسم پسر که با حرف پ شروع میشوند

اسم پسر با خ : لیست کامل از اسامی پسرانه که با (خ) شروع میشوند

کاملترین مرجع اسامی پسرانه که با حرف ف شروع میشوند

اسم پسر با ظ : اسامی پسرانه که با ظ شروع میشوند

اسم پسر با ک

اسامی شیک پسرانه یونانی با ک

کارانوس : سردار مقدونی در دوره اسکندر

اسامی خاص ارمنی پسرانه با حرف ک

کارو : کارو به معنای نجات دهنده

اسم پسر هندی - سنسکریت با ک

کریشنا : کریشنا در زبان سانسکریت و آئین هندو به معنی جذاب متعال است.

اسم پسر با ک

با تشکر از همراهی شما کاربران با مجله اینترنتی دلگرم :
بنا به درخواست مکرر شما عزیزان برای انتخاب اسم پسرانه با حرف ک در صدد برآمدیم مجموعه ای از زیباترین نام های پسرانه که با حرف ک شروع میشوند را در اختیار شما قرار دهیم. امید بر آن است از این صفحه استفاده برده و آن را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

اسامی پسرانه به ترتیب حروف الفبا

جدول اسامی پسرانه با اول حرف مورد نظر
الف (اَ.اِ.اُ) آ ب پ ت ث ج چ
ح خ د ذ ر ز ژ س
ش ص ض ط ظ ع غ ف
ق ک گ ل م ن و ه (ه،هـ)
ی

اسامی پسرانه به ترتیب حروف الفبااین مطلب چقدر مفید بود ؟
4.6 از 5 (14 رای)  
    دیدگاه ها

    درج کامنت برای این مطلب غیر فعال است