لیست شعبه های بانک صادرات در کرمانشاه + آدرس و تلفن

۲,۵۷۹
۹
۰
سه شنبه, ۲۱ خرداد ۱۳۹۸ ۲۰:۴۳

لیست کامل آدرس و تلفن شعبه های بانک صادرات در کرمانشاه

نام شعبه بانک صادرات کرمانشاه تلفن شعبه بانک صادرات کرمانشاه آدرس شعبه بانک صادرات کرمانشاه
نواب صفوی 37273075 استان کرمانشاه ، شهر کرمانشاه ، میدان نواب صفوی
سرچشمه 37239922 استان کرمانشاه ، شهر کرمانشاه ، میدان شهید رجایی
شهدای قصر شیرین 37226029 استان کرمانشاه ، شهر کرمانشاه ، میدان غدیر (میدان شهیدگمنام )
شهدا 38236495 استان کرمانشاه ، شهر کرمانشاه ، چهار راه مصطفی امامی
گیلانغرب 43222092 استان کرمانشاه ، شهر کرمانشاه ، میدان جمهوری
میدان جلیلی 38233025 استان کرمانشاه ، شهر کرمانشاه ، میدان آزادی، سه راه سیلو
پزشکان 37225005 استان کرمانشاه ، شهر کرمانشاه ، خیابان مدرس، نرسیده به میدان شهرداری
خیابان مدرس 372260325 استان کرمانشاه ، شهر کرمانشاه ، خیابان مدرس
میدان آیت اله کاشانی 3722622 استان کرمانشاه ، شهر کرمانشاه ، میدان آیت اله کاشانی
لاله مسکن 34291022 استان کرمانشاه ، شهر کرمانشاه ، خیابان آبادانی مسکن
چهارراه بعثت 37225005 استان کرمانشاه ، شهر کرمانشاه ، خیابان مدرس، نرسیده به میدان شهرداری
میدان غدیر 37226029 استان کرمانشاه ، شهر کرمانشاه ، میدان غدیر (میدان شهیدگمنام )
جانبازان 38236495 استان کرمانشاه ، شهر کرمانشاه ، چهار راه مصطفی امامی
خیام 37257865 استان کرمانشاه ، شهر کرمانشاه ، میدان دکتر حسین فاطمی
شریعتی 37232226 استان کرمانشاه ، شهر کرمانشاه ، خیابان شریعتی
فرهنگیان فاز دو 34411202 استان کرمانشاه ، شهر کرمانشاه ، فرهنگیان فاز دو
سبزه میدان 37222882 استان کرمانشاه ، شهر کرمانشاه ، خیابان مدرس، خیابان سبزه میدان
بلوار شهید بهشتی 38241338 استان کرمانشاه ، شهر کرمانشاه ، بلوار شهید بهشتی
بسیج 38230020 استان کرمانشاه ، شهر کرمانشاه ، چهار راه بسیج
ولیعصر (عج) 38379464 استان کرمانشاه ، شهر کرمانشاه ، بلوار آل آ قا
صابونی 37271515 استان کرمانشاه ، شهر کرمانشاه ، میدان جمهوری اسلامی
میدان طالقانی 37224241 استان کرمانشاه ، شهر کرمانشاه ، میدان طالقانی
میدان شهید رجائی 37211150 استان کرمانشاه ، شهر کرمانشاه ، میدان شهید رجائی
چهل متری شهید مطهری 37224074 استان کرمانشاه ، شهر کرمانشاه ، میدان شهید رجائی
خیابان فاطمیه 37211117 استان کرمانشاه ، شهر کرمانشاه ، خیابان سعدی
میدان بار 38212951 استان کرمانشاه ، شهر کرمانشاه ، میدان بار
شهید فکوری 45226914 استان کرمانشاه ، شهر کرمانشاه ، میدان شهید فکوری
ماهیدشت 37271515 استان کرمانشاه ، شهر کرمانشاه ، میدان جمهوری اسلامی
خیابان اشرفی اصفهانی 37247170 استان کرمانشاه ، شهر کرمانشاه ، میدان فردوسی
میدان دکتر فاطمی 37257870 استان کرمانشاه ، شهر کرمانشاه ، میدان دکتر حسین فاطمی
خیابان دانشسرا 37239922 استان کرمانشاه ، شهر کرمانشاه ، میدان شهید رجایی
نفت شهر 37226029 استان کرمانشاه ، شهر کرمانشاه ، میدان غدیر (میدان شهیدگمنام )
میدان آزادی 38233025 استان کرمانشاه ، شهر کرمانشاه ، میدان آزادی، سه راه سیلو
بلوار گلها 34291022 استان کرمانشاه ، شهر کرمانشاه ، خیابان آبادانی مسکن
میدان لشگر 37295040 استان کرمانشاه ، شهر کرمانشاه ، خیابان شریعتی
دیزل آباد 38270614 استان کرمانشاه ، شهر کرمانشاه ، بلوار دولت آباد، خیابان دوم علاف ها
خیابان مسیر نفت 38232228 استان کرمانشاه ، شهر کرمانشاه ، چهار راه مصطفی امامی
هوانیروز 34293979 استان کرمانشاه ، شهر کرمانشاه ، بلوار طاقبستان، کوی 130
گلستان 38227874 استان کرمانشاه ، شهر کرمانشاه ، چهار راه گلستان
کوی نفت 38387912 استان کرمانشاه ، شهر کرمانشاه ، بلوار شهید بهشتی مقابل بیمارستان طالقانی ، کوی نفت
میدان جمهوری اسلامی 37271515 استان کرمانشاه ، شهر کرمانشاه ، میدان جمهوری اسلامی
راه کربلا 42422744 استان کرمانشاه ، شهر کرمانشاه ، بلوار کربلا
سعدی 37222169 استان کرمانشاه ، شهر کرمانشاه ، خیابان سعدی
اواسط خیابان سعدی 37257865 استان کرمانشاه ، شهر کرمانشاه ، میدان دکتر حسین فاطمی
حکمت آباد 34295071 استان کرمانشاه ، شهر کرمانشاه ، بلوار طاقبستان، کوی 131
باغ ابریشم 34291022 استان کرمانشاه ، شهر کرمانشاه ، خیابان آبادانی مسکن
عشایر 38232228 استان کرمانشاه ، شهر کرمانشاه ، چهار راه مصطفی امامی
حافظیه 38387912 استان کرمانشاه ، شهر کرمانشاه ، بلوار شهید بهشتی مقابل بیمارستان طالقانی ک نفت
دولت آباد 38271495 استان کرمانشاه ، شهر کرمانشاه ، دولت آباد، خیابان چهل متری
الهیه 38375590 استان کرمانشاه ، شهر کرمانشاه ، خیابان الهیه، خیابان کاشانی، میدان شاهد
کوزران 38271542 استان کرمانشاه ، شهر کرمانشاه ، خیابان اسلامیه
شهید واحدی 38411376 استان کرمانشاه ، شهر کرمانشاه ، خیابان جعفرآباد، خیابان شهید واحدی
نو بهار 38381846 استان کرمانشاه ، شهر کرمانشاه ، خیابان بیست و دوم بهمن، چهار راه نوبهار
سجادیه 38212951 استان کرمانشاه ، شهر کرمانشاه ، میدان بار
آبادانی مسکن 34241100 استان کرمانشاه ، شهر کرمانشاه ، خیابان آبادانی مسکن
چهار راه راهنمائی 38212951 استان کرمانشاه ، شهر کرمانشاه ، میدان بار
ده مجنون 37213735 استان کرمانشاه ، شهر کرمانشاه ، میدان شهید رجائی، بلوار ده مجنون
خیابان معلم 37225005 استان کرمانشاه ، شهر کرمانشاه ، خیابان مدرس، نرسیده به میدان شهرداری
اسلامیه 38271542 استان کرمانشاه ، شهر کرمانشاه ، خیابان اسلامیه
خیابان ابوذر 37280825 استان کرمانشاه ، شهر کرمانشاه ، خیابان ملت
دایره حسابداری (کرمانشاه) - استان کرمانشاه ، شهر کرمانشاه ، دایره حسابداری (کرمانشاه)
طاقبستان 34295071 استان کرمانشاه ، شهر کرمانشاه ، بلوار طاقبستان، کوی 131
چهل و پنج متری آل آقا 38368368 استان کرمانشاه ، شهر کرمانشاه ، بلوار آل آ قا
بلوار دولت آباد 38271494 استان کرمانشاه ، شهر کرمانشاه ، بلوار دولت آباد
دایره خزانه (کرمانشاه) - استان کرمانشاه ، شهر کرمانشاه ، دایره خزانه (کرمانشاه)
شهید شیرودی 34215990 استان کرمانشاه ، شهر کرمانشاه ، بلوار طاقبستان، کوی 130
شهرک معلم 34281976 استان کرمانشاه ، شهر کرمانشاه ، شهرک معلم، بلوار مولوی
سید جمال الدین اسد آبادی 38233025 استان کرمانشاه ، شهر کرمانشاه ، میدان آزادی، سه راه سیلو
شباب (شاطر آباد ) 38247758 استان کرمانشاه ، شهر کرمانشاه ، میدان بار
بازار چهارسوق استان کرمانشاه ، شهر کرمانشاه ، میدان طالقانی
فردوسی 37245682 استان کرمانشاه ، شهر کرمانشاه ، میدان فردوسی
شهرک صنعتی 34306105 استان کرمانشاه ، شهر کرمانشاه ، شهرک صنعتی کرمانشاه
سایت آموزشی کرمانشاه - استان کرمانشاه ، شهر کرمانشاه ، سایت آموزشی کرمانشاه

separator line


این مطلب چقدر مفید بود ؟
(9 امتیاز , میانگین: 5.0 از 5)  
  • برچسب ها:
  • کرمانشاه
  • بانک صادرات
  • بانک صادرات کرمانشاه
  • آدرس بانک صادرات کرمانشاه
  • آدرس بانک صادرات
  • بانک
  • آدرس و تلفن

دیدگاه ها

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید

آخرین مطالب دلگرم

StatCounter