دلگرم
امروز: چهارشنبه, ۰۲ خرداد ۱۴۰۳ برابر با ۱۴ ذو القعدة ۱۴۴۵ قمری و ۲۲ مه ۲۰۲۴ میلادی
لیست آدرس و تلفن مراکز رادیولوژی و سونوگرافی در کرمانشاه و حومه
16
زمان مطالعه: 11 دقیقه
رادیولوژی یک روش تصویربرداری است که از ده‌ها سال پیش تاکنون در پزشکی و مراحل تشخیصی مورد استفاده قرار می‌گیرد. با ما در دلگرم همراه شوید تا آدرس و تلفن مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه را در اختیارتان قرار دهیم .

آدرس و تلفن مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه

 • نام مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه : رادیولوژی دکتر فرشچیان
 • آدرس مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه: کرمانشاه ، پارکینگ شهرداری
 • تلفن مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه : 08337280005

 • نام مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه : رادیولوژی دکتر نفطچی
 • آدرس مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه: کرمانشاه ، رادیولوژی دکتر نفطچی
 • تلفن مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه : -

 • نام مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه : رادیولوژی دکتر چوبکار
 • آدرس مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه: کرمانشاه ، رادیولوژی دکتر چوبکار
 • تلفن مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه : -

 • نام مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه : رادیولوژی دکتر گودرزی
 • آدرس مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه: کرمانشاه ، پارکینگ شهرداری، خیابان حاج محمدتقی اصفهانی، رادیولوژی دکتر گودرزی
 • تلفن مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه : 08337277302

 • نام مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه : رادیولوژی دکتر استینه
 • آدرس مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه: کرمانشاه ، رادیولوژی دکتر استینه
 • تلفن مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه : -

 • نام مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه : رادیولوژی دکتر تن قطاری
 • آدرس مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه: کرمانشاه ، رادیولوژی دکتر تن قطاری
 • تلفن مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه : 08337272751

 • نام مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه : رادیولوژی دکتر حسنی نسب
 • آدرس مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه: کرمانشاه ، رادیولوژی دکتر حسنی نسب
 • تلفن مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه : 08337234418

 • نام مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه : رادیولوژی دکتر رضایی
 • آدرس مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه: کرمانشاه ، رادیولوژی دکتر رضایی
 • تلفن مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه : -

 • نام مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه : رادیولوژی دکتر سرابی
 • آدرس مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه: کرمانشاه ، رادیولوژی دکتر سرابی
 • تلفن مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه : 08337280725

 • نام مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه : رادیولوژی دکتر صفایی پور
 • آدرس مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه: کرمانشاه ، رادیولوژی دکتر صفایی پور
 • تلفن مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه : 08337298885

 • نام مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه : رادیولوژی دکتر عزیزپور
 • آدرس مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه: کرمانشاه ، رادیولوژی دکتر عزیزپور
 • تلفن مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه : 08337273242

 • نام مراکز رادیولوژی و سونوگرافی اسلام آباد غرب : رادیولوژی دکتر علاقه مند
 • آدرس مراکز رادیولوژی و سونوگرافی اسلام آباد غرب : اسلام آباد غرب ، رادیولوژی دکتر علاقه
 • تلفن مراکز رادیولوژی و سونوگرافی اسلام آباد غرب : 08335227224

 • نام مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه : رادیولوژی دکتر مرتضایی
 • آدرس مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه: کرمانشاه ، رادیولوژی دکتر مرتضایی
 • تلفن مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه : -

 • نام مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه : رادیولوژی دکتر موتمنی
 • آدرس مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه: کرمانشاه ، رادیولوژی دکتر موتمنی
 • تلفن مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه : 08337287133

 • نام مراکز رادیولوژی و سونوگرافی جوانرود : رادیولوژی دکتر نادری
 • آدرس مراکز رادیولوژی و سونوگرافی جوانرود : جوانرود ، رادیولوژی دکتر نادری
 • تلفن مراکز رادیولوژی و سونوگرافی جوانرود : -

 • نام مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه : رادیولوژی دکتر نظرنیا
 • آدرس مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه: کرمانشاه ، رادیولوژی دکتر نظرنیا
 • تلفن مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه : 08337227339

 • نام مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه : رادیولوژی دکتر همتی - دکتر شبیری
 • آدرس مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه: کرمانشاه ، رادیولوژی دکتر همتی - دکتر شبیری
 • تلفن مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه : 08337274253

 • نام مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه : رادیولوژی دکتر شفیعی
 • آدرس مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه: کرمانشاه ، رادیولوژی دکتر شفیعی
 • تلفن مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه : 08334242991

 • نام مراکز رادیولوژی و سونوگرافی پاوه : رادیولوژی شبکه پاوه
 • آدرس مراکز رادیولوژی و سونوگرافی پاوه : پاوه ، رادیولوژی شبکه پاوه
 • تلفن مراکز رادیولوژی و سونوگرافی پاوه : -

 • نام مراکز رادیولوژی و سونوگرافی اسلام آباد : رادیولوژی شبکه اسلام آباد
 • آدرس مراکز رادیولوژی و سونوگرافی اسلام آباد : اسلام آباد ، رادیولوژی شبکه اسلام آباد
 • تلفن مراکز رادیولوژی و سونوگرافی اسلام آباد : -

 • نام مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه : رادیولوژی شبکه دالاهو
 • آدرس مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه: کرمانشاه ، دالاهو کرند غرب
 • تلفن مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه : -

 • نام مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه : رادیولوژی شبکه سرپل
 • آدرس مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه: کرمانشاه ، سرپل ذهاب
 • تلفن مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه : -

 • نام مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه : رادیولوژی شبکه سنقر
 • آدرس مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه: کرمانشاه ، سنقر - رادیولوژی شبکه سنقر
 • تلفن مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه : -

 • نام مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه : رادیولوژی شبکه صحنه
 • آدرس مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه: کرمانشاه ، صحنه - رادیولوژی شبکه صحنه
 • تلفن مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه : -

 • نام مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه : رادیولوژی شبکه ثلاث
 • آدرس مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه: کرمانشاه ، ثلاث باباجانی - رادیولوژی شبکه ثلاث
 • تلفن مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه : 08337280005

 • نام مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه : رادیولوژی شبکه روانسر
 • آدرس مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه: کرمانشاه ، روانسر - رادیولوژی شبکه روانسر
 • تلفن مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه : -

 • نام مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه : رادیولوژی شبکه قصرشیرین
 • آدرس مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه: کرمانشاه ، قصرشیرین - رادیولوژی شبکه قصرشیرین
 • تلفن مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه : -

 • نام مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه : رادیولوژی شبکه کرمانشاه
 • آدرس مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه: کرمانشاه ، رادیولوژی شبکه کرمانشاه
 • تلفن مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه : -

 • نام مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه : رادیولوژی شبکه هرسین
 • آدرس مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه: کرمانشاه ، هرسین - رادیولوژی شبکه هرسین
 • تلفن مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه : -

 • نام مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه : رادیولوژی شبکه جوانرود
 • آدرس مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه: کرمانشاه ، جوانرود - رادیولوژی شبکه جوانرود
 • تلفن مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه : -

 • نام مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه : رادیولوژی درمانگاه امام رضا
 • آدرس مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه: کرمانشاه ، رادیولوژی درمانگاه امام رضا
 • تلفن مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه : -

 • نام مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه : رادیولوژی شبکه گیلانغرب
 • آدرس مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه: کرمانشاه ، گیلانغرب - رادیولوژی شبکه گیلانغرب
 • تلفن مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه : -

 • نام مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه : رادیولوژی شبکه کنگاور
 • آدرس مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه: کرمانشاه ، کنگاور - رادیولوژی شبکه کنگاور
 • تلفن مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه : -

 • نام مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه : رادیولوژی دکتر یار محمدی
 • آدرس مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه: کرمانشاه ، کنگاور - رادیولوژی دکتر یار محمدی
 • تلفن مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه : -

 • نام مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه : رادیولوژی بیمارستان 520 ارتش
 • آدرس مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه: کرمانشاه ، رادیولوژی بیمارستان 520 ارتش
 • تلفن مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه : 08337272016

 • نام مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه : رادیولوژی بیمارستان چمران کنگاور
 • آدرس مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه: کرمانشاه ، کنگاور - رادیولوژی بیمارستان چمران کنگاور
 • تلفن مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه : 08337223052

 • نام مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه : رادیولوژی بیمارستان ابوالفضل قصرشیرین
 • آدرس مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه: کرمانشاه ، قصرشیرین - رادیولوژی بیمارستان ابوالفضل قصرشیرین
 • تلفن مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه : 08354223873


 • نام مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه : رادیولوژی بیمارستان اسلام آباد
 • آدرس مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه: کرمانشاه ، اسلام آباد - رادیولوژی بیمارستان اسلام آباد
 • تلفن مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه : 08337284211

 • نام مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه : رادیولوژی بیمارستان الزهرا گیلانغرب
 • آدرس مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه: کرمانشاه ، گیلانغرب - رادیولوژی بیمارستان الزهرا گیلانغرب
 • تلفن مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه : 08337282083


 • نام مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه : رادیولوژی بیمارستان امام حسین
 • آدرس مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه: کرمانشاه ، رادیولوژی بیمارستان امام حسین
 • تلفن مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه : 08334274638

 • نام مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه : رادیولوژی بیمارستان امام رضا
 • آدرس مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه: کرمانشاه ، سرخه لیژه - بلوار پرستار - رادیولوژی بیمارستان امام رضا
 • تلفن مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه : 08334276301

 • نام مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه : رادیولوژی بیمارستان امام سنقر
 • آدرس مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه: کرمانشاه ، سنقر - رادیولوژی بیمارستان امام سنقر
 • تلفن مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه : 08337222100


 • نام مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه : رادیولوژی بیمارستان امام علی
 • آدرس مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه: کرمانشاه ، رادیولوژی بیمارستان امام علی
 • تلفن مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه : 08338360295

 • نام مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه : رادیولوژی بیمارستان امام کرمانشاه
 • آدرس مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه: کرمانشاه ، رادیولوژی بیمارستان امام کرمانشاه
 • تلفن مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه : 08337279104


 • نام مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه : رادیولوژی بیمارستان حضرت رسول (ص) جوانرود
 • آدرس مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه: کرمانشاه ، جوانرود - رادیولوژی بیمارستان حضرت رسول (ص) جوانرود
 • تلفن مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه : 08346226957


 • نام مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه : رادیولوژی بیمارستان سجاد
 • آدرس مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه: کرمانشاه ، خیابان بهار - رادیولوژی بیمارستان سجاد
 • تلفن مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه : 08337253607


 • نام مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه : رادیولوژی بیمارستان سرپل
 • آدرس مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه: کرمانشاه ، سرپل ذهاب - رادیولوژی بیمارستان سرپل
 • تلفن مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه : 08337282124


 • نام مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه : رادیولوژی بیمارستان شهدا
 • آدرس مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه: کرمانشاه ، بلوار شهید بهشتی جنب استادیوم آزادی - رادیولوژی بیمارستان شهدا
 • تلفن مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه : 08338354115


 • نام مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه : رادیولوژی بیمارستان صحنه
 • آدرس مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه: کرمانشاه ، صحنه - رادیولوژی بیمارستان صحنه
 • تلفن مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه : 08337282573


 • نام مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه : رادیولوژی بیمارستان طالقانی
 • آدرس مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه: کرمانشاه ، رادیولوژی بیمارستان طالقانی
 • تلفن مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه : 08338358754


 • نام مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه : رادیولوژی بیمارستان فارابی
 • آدرس مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه: کرمانشاه ، رادیولوژی بیمارستان فارابی
 • تلفن مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه : 08338264163


 • نام مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه : رادیولوژی بیمارستان قدس
 • آدرس مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه: کرمانشاه ، پاوه - ابتدای شهر - خیابان کمربندی - رادیولوژی بیمارستان قدس
 • تلفن مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه : 08346125452


 • نام مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه : رادیولوژی بیمارستان کرمانشاهی
 • آدرس مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه: کرمانشاه ، چهار راه هلال احمر - روبروی حسینیه اندیشه پاک
 • تلفن مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه : 08337218211


 • نام مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه : رادیولوژی بیمارستان معتضدی
 • آدرس مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه: کرمانشاه ، میدان فردوسی - رادیولوژی بیمارستان معتضدی
 • تلفن مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه : 08334246351


 • نام مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه : رادیولوژی بیمارستان هرسین
 • آدرس مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه: کرمانشاه ، هرسین - رادیولوژی بیمارستان هرسین
 • تلفن مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه : -

 • نام مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه : رادیولوژی کلینیک دندانپزشکی
 • آدرس مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه: کرمانشاه ، رادیولوژی کلینیک دندانپزشکی
 • تلفن مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه : -

 • نام مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه : رادیولوژی کلینیک ویژه
 • آدرس مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه: کرمانشاه ، رادیولوژی کلینیک ویژه
 • تلفن مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه : -


 • نام مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه : رادیولوژی کینیک ویژه دانشگاه کرمانشاه
 • آدرس مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه: کرمانشاه ، رادیولوژی کینیک ویژه دانشگاه کرمانشاه
 • تلفن مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه : 08338360295

separator line

بیشتر بخوانید :

لیست آدرس و تلفن مراکز رادیولوژی و سونوگرافی در شهر قزوین

لیست آدرس و تلفن مراکز رادیولوژی و سونوگرافی در شهر زنجان

آدرس و تلفن مراکز رادیولوژی و سونوگرافی در شهر شهرکرد

لیست آدرس و تلفن مراکز رادیولوژی و سونوگرافی در شهر تبریز

لیست آدرس و تلفن مراکز رادیولوژی و سونوگرافی در شهر مشهداین مطلب چقدر مفید بود ؟
5.0 از 5 (16 رای)  
توجه: چنانچه اطلاعات تماس موجود در (لیست آدرس و تلفن مراکز رادیولوژی و سونوگرافی در کرمانشاه و حومه) ، صحیح نیست.
یا برای درخواست حذف و بروز رسانی، لطفا از طریق این فرم به ما اطلاع دهید.

دیدگاه ها

اولین نفر برای ثبت دیدگاه باشید !


hits