لیست آدرس و تلفن مراکز رادیولوژی و سونوگرافی در کرمانشاه و حومه

۱۱,۹۰۸
۱۶
۰
پنج شنبه, ۱۳ تیر ۱۳۹۸ ۰۴:۴۹
رادیولوژی یک روش تصویربرداری است که از ده‌ها سال پیش تاکنون در پزشکی و مراحل تشخیصی مورد استفاده قرار می‌گیرد. با ما در دلگرم همراه شوید تا آدرس و تلفن مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه را در اختیارتان قرار دهیم .
لیست آدرس و تلفن مراکز رادیولوژی و سونوگرافی در کرمانشاه و حومه

آدرس و تلفن مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه

  • نام مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه : رادیولوژی دکتر فرشچیان
  • آدرس مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه: کرمانشاه ، پارکینگ شهرداری
  • تلفن مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه : 08337280005

  • نام مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه : رادیولوژی دکتر نفطچی
  • آدرس مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه: کرمانشاه ، رادیولوژی دکتر نفطچی
  • تلفن مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه : -

  • نام مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه : رادیولوژی دکتر چوبکار
  • آدرس مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه: کرمانشاه ، رادیولوژی دکتر چوبکار
  • تلفن مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه : -

  • نام مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه : رادیولوژی دکتر گودرزی
  • آدرس مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه: کرمانشاه ، پارکینگ شهرداری، خیابان حاج محمدتقی اصفهانی، رادیولوژی دکتر گودرزی
  • تلفن مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه : 08337277302

  • نام مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه : رادیولوژی دکتر استینه
  • آدرس مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه: کرمانشاه ، رادیولوژی دکتر استینه
  • تلفن مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه : -

  • نام مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه : رادیولوژی دکتر تن قطاری
  • آدرس مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه: کرمانشاه ، رادیولوژی دکتر تن قطاری
  • تلفن مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه : 08337272751

  • نام مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه : رادیولوژی دکتر حسنی نسب
  • آدرس مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه: کرمانشاه ، رادیولوژی دکتر حسنی نسب
  • تلفن مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه : 08337234418

  • نام مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه : رادیولوژی دکتر رضایی
  • آدرس مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه: کرمانشاه ، رادیولوژی دکتر رضایی
  • تلفن مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه : -

  • نام مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه : رادیولوژی دکتر سرابی
  • آدرس مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه: کرمانشاه ، رادیولوژی دکتر سرابی
  • تلفن مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه : 08337280725

  • نام مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه : رادیولوژی دکتر صفایی پور
  • آدرس مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه: کرمانشاه ، رادیولوژی دکتر صفایی پور
  • تلفن مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه : 08337298885

  • نام مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه : رادیولوژی دکتر عزیزپور
  • آدرس مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه: کرمانشاه ، رادیولوژی دکتر عزیزپور
  • تلفن مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه : 08337273242

  • نام مراکز رادیولوژی و سونوگرافی اسلام آباد غرب : رادیولوژی دکتر علاقه مند
  • آدرس مراکز رادیولوژی و سونوگرافی اسلام آباد غرب : اسلام آباد غرب ، رادیولوژی دکتر علاقه
  • تلفن مراکز رادیولوژی و سونوگرافی اسلام آباد غرب : 08335227224

  • نام مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه : رادیولوژی دکتر مرتضایی
  • آدرس مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه: کرمانشاه ، رادیولوژی دکتر مرتضایی
  • تلفن مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه : -

  • نام مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه : رادیولوژی دکتر موتمنی
  • آدرس مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه: کرمانشاه ، رادیولوژی دکتر موتمنی
  • تلفن مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه : 08337287133

  • نام مراکز رادیولوژی و سونوگرافی جوانرود : رادیولوژی دکتر نادری
  • آدرس مراکز رادیولوژی و سونوگرافی جوانرود : جوانرود ، رادیولوژی دکتر نادری
  • تلفن مراکز رادیولوژی و سونوگرافی جوانرود : -

  • نام مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه : رادیولوژی دکتر نظرنیا
  • آدرس مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه: کرمانشاه ، رادیولوژی دکتر نظرنیا
  • تلفن مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه : 08337227339

  • نام مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه : رادیولوژی دکتر همتی - دکتر شبیری
  • آدرس مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه: کرمانشاه ، رادیولوژی دکتر همتی - دکتر شبیری
  • تلفن مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه : 08337274253

  • نام مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه : رادیولوژی دکتر شفیعی
  • آدرس مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه: کرمانشاه ، رادیولوژی دکتر شفیعی
  • تلفن مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه : 08334242991

  • نام مراکز رادیولوژی و سونوگرافی پاوه : رادیولوژی شبکه پاوه
  • آدرس مراکز رادیولوژی و سونوگرافی پاوه : پاوه ، رادیولوژی شبکه پاوه
  • تلفن مراکز رادیولوژی و سونوگرافی پاوه : -

  • نام مراکز رادیولوژی و سونوگرافی اسلام آباد : رادیولوژی شبکه اسلام آباد
  • آدرس مراکز رادیولوژی و سونوگرافی اسلام آباد : اسلام آباد ، رادیولوژی شبکه اسلام آباد
  • تلفن مراکز رادیولوژی و سونوگرافی اسلام آباد : -

  • نام مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه : رادیولوژی شبکه دالاهو
  • آدرس مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه: کرمانشاه ، دالاهو کرند غرب
  • تلفن مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه : -

  • نام مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه : رادیولوژی شبکه سرپل
  • آدرس مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه: کرمانشاه ، سرپل ذهاب
  • تلفن مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه : -

  • نام مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه : رادیولوژی شبکه سنقر
  • آدرس مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه: کرمانشاه ، سنقر - رادیولوژی شبکه سنقر
  • تلفن مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه : -

  • نام مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه : رادیولوژی شبکه صحنه
  • آدرس مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه: کرمانشاه ، صحنه - رادیولوژی شبکه صحنه
  • تلفن مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه : -

  • نام مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه : رادیولوژی شبکه ثلاث
  • آدرس مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه: کرمانشاه ، ثلاث باباجانی - رادیولوژی شبکه ثلاث
  • تلفن مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه : 08337280005

  • نام مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه : رادیولوژی شبکه روانسر
  • آدرس مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه: کرمانشاه ، روانسر - رادیولوژی شبکه روانسر
  • تلفن مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه : -

  • نام مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه : رادیولوژی شبکه قصرشیرین
  • آدرس مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه: کرمانشاه ، قصرشیرین - رادیولوژی شبکه قصرشیرین
  • تلفن مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه : -

  • نام مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه : رادیولوژی شبکه کرمانشاه
  • آدرس مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه: کرمانشاه ، رادیولوژی شبکه کرمانشاه
  • تلفن مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه : -

  • نام مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه : رادیولوژی شبکه هرسین
  • آدرس مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه: کرمانشاه ، هرسین - رادیولوژی شبکه هرسین
  • تلفن مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه : -

  • نام مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه : رادیولوژی شبکه جوانرود
  • آدرس مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه: کرمانشاه ، جوانرود - رادیولوژی شبکه جوانرود
  • تلفن مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه : -

  • نام مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه : رادیولوژی درمانگاه امام رضا
  • آدرس مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه: کرمانشاه ، رادیولوژی درمانگاه امام رضا
  • تلفن مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه : -

  • نام مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه : رادیولوژی شبکه گیلانغرب
  • آدرس مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه: کرمانشاه ، گیلانغرب - رادیولوژی شبکه گیلانغرب
  • تلفن مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه : -

  • نام مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه : رادیولوژی شبکه کنگاور
  • آدرس مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه: کرمانشاه ، کنگاور - رادیولوژی شبکه کنگاور
  • تلفن مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه : -

  • نام مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه : رادیولوژی دکتر یار محمدی
  • آدرس مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه: کرمانشاه ، کنگاور - رادیولوژی دکتر یار محمدی
  • تلفن مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه : -

  • نام مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه : رادیولوژی بیمارستان 520 ارتش
  • آدرس مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه: کرمانشاه ، رادیولوژی بیمارستان 520 ارتش
  • تلفن مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه : 08337272016

  • نام مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه : رادیولوژی بیمارستان چمران کنگاور
  • آدرس مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه: کرمانشاه ، کنگاور - رادیولوژی بیمارستان چمران کنگاور
  • تلفن مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه : 08337223052

  • نام مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه : رادیولوژی بیمارستان ابوالفضل قصرشیرین
  • آدرس مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه: کرمانشاه ، قصرشیرین - رادیولوژی بیمارستان ابوالفضل قصرشیرین
  • تلفن مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه : 08354223873


  • نام مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه : رادیولوژی بیمارستان اسلام آباد
  • آدرس مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه: کرمانشاه ، اسلام آباد - رادیولوژی بیمارستان اسلام آباد
  • تلفن مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه : 08337284211

  • نام مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه : رادیولوژی بیمارستان الزهرا گیلانغرب
  • آدرس مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه: کرمانشاه ، گیلانغرب - رادیولوژی بیمارستان الزهرا گیلانغرب
  • تلفن مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه : 08337282083


  • نام مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه : رادیولوژی بیمارستان امام حسین
  • آدرس مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه: کرمانشاه ، رادیولوژی بیمارستان امام حسین
  • تلفن مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه : 08334274638

  • نام مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه : رادیولوژی بیمارستان امام رضا
  • آدرس مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه: کرمانشاه ، سرخه لیژه - بلوار پرستار - رادیولوژی بیمارستان امام رضا
  • تلفن مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه : 08334276301

  • نام مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه : رادیولوژی بیمارستان امام سنقر
  • آدرس مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه: کرمانشاه ، سنقر - رادیولوژی بیمارستان امام سنقر
  • تلفن مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه : 08337222100


  • نام مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه : رادیولوژی بیمارستان امام علی
  • آدرس مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه: کرمانشاه ، رادیولوژی بیمارستان امام علی
  • تلفن مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه : 08338360295

  • نام مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه : رادیولوژی بیمارستان امام کرمانشاه
  • آدرس مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه: کرمانشاه ، رادیولوژی بیمارستان امام کرمانشاه
  • تلفن مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه : 08337279104


  • نام مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه : رادیولوژی بیمارستان حضرت رسول (ص) جوانرود
  • آدرس مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه: کرمانشاه ، جوانرود - رادیولوژی بیمارستان حضرت رسول (ص) جوانرود
  • تلفن مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه : 08346226957


  • نام مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه : رادیولوژی بیمارستان سجاد
  • آدرس مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه: کرمانشاه ، خیابان بهار - رادیولوژی بیمارستان سجاد
  • تلفن مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه : 08337253607


  • نام مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه : رادیولوژی بیمارستان سرپل
  • آدرس مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه: کرمانشاه ، سرپل ذهاب - رادیولوژی بیمارستان سرپل
  • تلفن مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه : 08337282124


  • نام مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه : رادیولوژی بیمارستان شهدا
  • آدرس مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه: کرمانشاه ، بلوار شهید بهشتی جنب استادیوم آزادی - رادیولوژی بیمارستان شهدا
  • تلفن مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه : 08338354115


  • نام مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه : رادیولوژی بیمارستان صحنه
  • آدرس مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه: کرمانشاه ، صحنه - رادیولوژی بیمارستان صحنه
  • تلفن مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه : 08337282573


  • نام مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه : رادیولوژی بیمارستان طالقانی
  • آدرس مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه: کرمانشاه ، رادیولوژی بیمارستان طالقانی
  • تلفن مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه : 08338358754


  • نام مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه : رادیولوژی بیمارستان فارابی
  • آدرس مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه: کرمانشاه ، رادیولوژی بیمارستان فارابی
  • تلفن مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه : 08338264163


  • نام مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه : رادیولوژی بیمارستان قدس
  • آدرس مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه: کرمانشاه ، پاوه - ابتدای شهر - خیابان کمربندی - رادیولوژی بیمارستان قدس
  • تلفن مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه : 08346125452


  • نام مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه : رادیولوژی بیمارستان کرمانشاهی
  • آدرس مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه: کرمانشاه ، چهار راه هلال احمر - روبروی حسینیه اندیشه پاک
  • تلفن مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه : 08337218211


  • نام مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه : رادیولوژی بیمارستان معتضدی
  • آدرس مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه: کرمانشاه ، میدان فردوسی - رادیولوژی بیمارستان معتضدی
  • تلفن مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه : 08334246351


  • نام مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه : رادیولوژی بیمارستان هرسین
  • آدرس مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه: کرمانشاه ، هرسین - رادیولوژی بیمارستان هرسین
  • تلفن مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه : -

  • نام مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه : رادیولوژی کلینیک دندانپزشکی
  • آدرس مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه: کرمانشاه ، رادیولوژی کلینیک دندانپزشکی
  • تلفن مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه : -

  • نام مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه : رادیولوژی کلینیک ویژه
  • آدرس مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه: کرمانشاه ، رادیولوژی کلینیک ویژه
  • تلفن مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه : -


  • نام مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه : رادیولوژی کینیک ویژه دانشگاه کرمانشاه
  • آدرس مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه: کرمانشاه ، رادیولوژی کینیک ویژه دانشگاه کرمانشاه
  • تلفن مراکز رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه : 08338360295

separator line

بیشتر بخوانید :

لیست آدرس و تلفن مراکز رادیولوژی و سونوگرافی در شهر قزوین

لیست آدرس و تلفن مراکز رادیولوژی و سونوگرافی در شهر زنجان

آدرس و تلفن مراکز رادیولوژی و سونوگرافی در شهر شهرکرد

لیست آدرس و تلفن مراکز رادیولوژی و سونوگرافی در شهر تبریز

لیست آدرس و تلفن مراکز رادیولوژی و سونوگرافی در شهر مشهد


این مطلب چقدر مفید بود ؟
(16 امتیاز , میانگین: 5.0 از 5)  

دیدگاه ها

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید
hits

آخرین مطالب دلگرم