دلگرم
امروز: سه شنبه, ۱۵ اسفند ۱۴۰۲ برابر با ۲۳ شعبان ۱۴۴۵ قمری و ۰۵ مارس ۲۰۲۴ میلادی
نماد های قطعات الکترونیکی

آشنایی با علائم اختصاری روی لوازم برقی

نماد های قطعات الکترونیکی
15
زمان مطالعه: 10 دقیقه
در پشت اکثر دستگاه‌های الکتریکی عبارت‌ها و یا علائمی وجود دارد که مثلا برخی از آنها شبیه علائمیست که چشم‌پزشکان برای معاینه چشم از آن استفاده می‌کنند. اما این آش شله‌قلمکاری که می‌بینید یکی از ضروریات تجارت جهانی به حساب می‌آید. در این مقاله سعی...

آشنایی با نمادها و علائم اختصاری روی وسایل برقی

نمادهای الکترونیک چیست؟

نماد الکترونیک علائمی هستند که برای نمایش عناصر الکترونیکی بر روی شماتیک مدارات و فیبرهای الکترونیکی و بیشتر مدارات الکتریکی بکار میروند.نماد های فهرست شده زیر از کاربردی ترین علائم استفاده شده در شماتیک ها و رسم نمودار ها می باشد.

جدول نماد های الکترونیک و برق

آشنایی با علائم اختصاری روی لوازم برقی

نماد

نام اجزا

معنی

نمادهای سیم

نماد سیم برقسیم برقهادی جریان الکتریکی
نماد سیم های متصلسیم های متصلسیم وصل می باشد
نماد سیم بیارتباطسیم های غیر متصلسیم وصل نیست

نمادهای سوئیچ و نمادهای رله

نماد سوئیچ SPSTسوئیچ تعویض SPST قطع تا زمانی که باز شود
نماد سوئیچ SPDTسوئیچ تعویضSPDTانتخاب بین دو اتصال
نماد فشار دکمهسوئیچ فشاری (N.O)سوئیچ لحظه - به طور معمول باز
نماد فشار دکمهسوئیچ فشاری (N.C)سوئیچ لحظه - به طور معمول بسته
نماد سوئیچ شیبسوئیچ شیبDIP سوئیچ برای پیکربندی پردازنده استفاده می شود
نماد رله SPSTرله SPST رله باز / ارتباط نزدیک با یک آهنربای مغناطیسی
نماد رله SPDTرله SPDT
نماد جهندهجامپراتصال بسته توسط گذاشتن جامپر در پین.
نماد پل لحیم کاریلحیم کاری پللحیم کاری برای بستن اتصال

نمادهای زمین

نماد زمین زمینزمینمورد استفاده برای مرجع صفر بالقوه و حفاظت شوک الکتریکی.
نماد شاسیزمین شاسیمتصل به شاسی مدار
نماد مشترک زمین دیجیتالدیجیتال / زمینه های مشترک

نمادهای مقاومت

نماد مقاومتمقاومت (IEEE)مقاومت جریان را کاهش می دهد.
نماد مقاومتمقاومت (IEC)
potentiomemer نمادپتانسیومتر (IEEE)مقاومت قابل تنظیم - دارای 3 پایانه.
نماد پتانسیومترپتانسیومتر (IEC)
نماد مقاومت متغیرمقاومت متغیر / رئوستای (IEEE)مقاومت قابل تنظیم - دارای 2 پایانه.
نماد مقاومت متغیرمقاومت متغیر / رئوستای (IEC)
آشنایی با علائم اختصاری روی لوازم برقیصاف کننده مقاومتمقاومت از پیش تعیین شده
آشنایی با علائم اختصاری روی لوازم برقیمقاومت گرمایی(ntc)مقاومت حرارتی - ضریب منفی با افزایش دما کاهش می یابد
آشنایی با علائم اختصاری روی لوازم برقینوری / مقاومت وابسته به نور (LDR)تغییر مقاومت با تغییر شدت نور

نمادهای خازن

آشنایی با علائم اختصاری روی لوازم برقیخازنبرای ذخیره بار الکتریکی از خازن استفاده می شود
نماد خازنخازن
نماد خازن قطبیخازن قطبیخازن الکترولیتی
نماد خازن قطبیخازن قطبیخازن الکترولیتی
نماد خازن متغیرخازن متغیرخازن قابل تنظیم

نمادهای کویل / سلف

نماد سلفالقاگرسیم پیچ / برقی است که وظیفه تولید میدان مغناطیسی را دارد
آهن نماد هسته سلفهسته آهنی سلفشامل آهن
نماد سلف هسته متغیرسلف متغیر

نمادهای منبع تغذیه

نماد منبع ولتاژمنبع ولتاژتولید ولتاژ ثابت
نماد منبع جریانمنبع جریانتولید جریان ثابت.
AC نماد منبع قدرتمنبع ولتاژ AC منبع ولتاژ AC
نماد ژنراتورژنراتورولتاژ الکتریکی است که توسط چرخش مکانیکی ژنراتور تولید می شود
نماد سلول باتریسلول های باتریتولید ولتاژ ثابت
نماد باتریباتریتولید ولتاژ ثابت
کنترل نماد منبع ولتاژکنترل منبع ولتاژتولید ولتاژ به عنوان تابعی از ولتاژ یا جریان عنصر مدار دیگر.
کنترل نماد منبع جریانکنترل منبع جریانتولید فعلی به عنوان تابعی از ولتاژ یا جریان عنصر مدار دیگر.

نمادهای متر

نماد ولت مترولت متراقدامات ولتاژ. دارای مقاومت بسیار بالا است. متصل به صورت موازی.
نماد آمپر مترامپرسنجاندازه گیری جریان الکتریکی است. در نزدیکی مقاومت صفر. متصل به صورت سریال.
نماد اهم سنجاهم سنجبرا ی کارهای مقاومت
نماد واتمتروات متراندازه گیری برق

نمادهای لامپ / نور

نماد لامپلامپ / لامپ روشناییتولید نور هنگامی که جریان وجود دارد
نماد لامپلامپ / لامپ روشنایی
نماد لامپلامپ / لامپ روشنایی

دیود / نمادها LED

نماد دیوددیوددیود اجازه می دهد تا جریان تنها در یک جهت باشد- (آند) به راست (کاتد) به سمت چپ.
دیود زنر دیود زنراجازه می دهد تا جریان در یک جهت، اما همچنین اجازه می دهد که جریان الکتریکی در جهت معکوس، فقط زمانی که ولتاژ بالاتر از یک مقدار مشخص باشد حرکت کند
نماد دیود شاتکیدیود شاتکیدیود شاتکی یک دیود با افت ولتاژ کم است
نماد دیود دیود واراکتوردیود واراکتور / دیود واریکاپدیود خازن متغیر
نماد تونل دیوددیود تونل
نماد منجردیود ساطع نور (LED)فرق LED با دیودهای عادی این است که با عبور جریان الکتریسیته از LED مقداری از انرژی الکتریکی به نور تبدیل می شود
نماد دیود حساس به نوردیود حساس نسبت به نورفوتودیود یا دیود نوری یک ترانزیستور دو قطبی است که جریان بیس آن با برخورد نور به ناحیهٔ نیمه رسانای حساس به نور بیس ایجاد میشود

نمادهای ترانزیستور

نماد ترانزیستور NPNترانزیستور دوقطبی NPNتيپ منفي
نماد ترانزیستور PNPترانزیستور دوقطبی PNPتيپ مثبت
نماد زوج دارلینگتوندارلینگتون ترانزیستورساخته شده از 2 ترانزیستور دوقطبی.
نماد ترانزیستور JFET-Nترانزیستور JFET-NN-کانال ترانزیستور اثر میدانی
نماد ترانزیستور JFET-PJFET-P ترانزیستورP-کانال ترانزیستور اثر میدانی
نماد ترانزیستور NMOS ترانزیستور NMOSN-کانال ترانزیستور ماسفت
نماد ترانزیستور PMOS ترانزیستور PMOSP-کانال ترانزیستور ماسفت

نماد های متفرقه

نماد موتورموتورموتور الکتریکی
نماد ترانسفورماتورتبدیل کنندهتغییر ولتاژ AC از بالا به پایین و یا پایین به بالا.
آشنایی با علائم اختصاری روی لوازم برقیزنگ الکتریکیتولید صدا هنگام فعال شدن
آشنایی با علائم اختصاری روی لوازم برقیزنگ اخبارتولید وزوز صدا
نماد فیوزفیوزفیوز قطع زمانی . مورد استفاده برای حفاظت مدار از جریان های بالا.
نماد فیوزفیوز
نماد اتوبوسگذرگاهشامل چندین سیم. معمولا برای داده ها / آدرس.
نماد اتوبوسگذرگاه
نماد اتوبوسگذرگاه
نماد optocouplerOptocoupler / اپتوکوپلرایزوله کردن دو نقطه از مدار با استفاده از نور میباشد
نماد بلندگوبلند گوتبدیل سیگنال الکتریکی به امواج صدا
نماد میکروفونمیکروفنامواج صوتی به سیگنال الکتریکی
نماد تقویت کننده عملیاتیتقویت کننده محاسباتیتقویت سیگنال ورودی
نماد اشمیت تریگراشمیت تریگرعمل با پسماند به منظور کاهش سر و صدا.
آشنایی با علائم اختصاری روی لوازم برقیمبدل سیگنالهای آنالوگ به دیجیتال (ADC)تبدیل سیگنال آنالوگ به اعداد دیجیتال
آشنایی با علائم اختصاری روی لوازم برقیدیجیتال به آنالوگ تبدیل (DAC)تبدیل اعداد دیجیتال به سیگنال آنالوگ
نماد اسیلاتور کریستالیکریستال اسیلاتورمورد استفاده برای تولید سیگنال ساعت فرکانس دقیق

نمادهای آنتن

نماد آنتنآنتن / هواییانتقال و دریافت امواج رادیویی
نماد آنتنآنتن / هوایی
نماد آنتن دو قطبیآنتن دو قطبیدو سیم آنتن ساده

نمادهای منطق گیت

نه نماد دروازه گیت NOT (اینورتر )خروجی 1 زمانی که ورودی 0 است
و نماد دروازهگیت ANDخروجی 1 که هر دو ورودی 1.
NAND نماد دروازه گیت NANDخروجی 0 که هر دو ورودی عبارتند از: 1. (NOT + AND)
یا نماد دروازهگیت ORخروجی 1 زمانی که هر ورودی 1 است.
NOR نماد دروازهگیت NORخروجی 0 زمانی که هر ورودی 1. (NOT + OR)
XOR نماد دروازه گیت XORخروجی 1 زمانی که ورودی های مختلف می باشد. ( OR منحصر به فرد)
D نماد فلیپ فلاپفلیپ فلاپ D
نماد MUXتسهیم کننده / Mux 2 to 1}اتصال خروجی به انتخاب خط ورودی.
نماد MUXتسهیم کننده/ Mux 4 to 1
نماد demux دی‌مولتی‌پلکسر / 1 به 4اتصال خروجی انتخاب به خط ورود.

:Underwriters Laboratories

یک شرکت ایمنی مستقل است که گستره زیادی از محصولاتی که در آمریکا، کانادا و مکزیک فروخته می‌شوند را تحلیل، تست و بازرسی می‌کند تا از تطابق آنها با استانداردها و شرایط مصوب مطمئن شود.دوربین‌های دیجیتال، گیتار الکتریکی، هدفون ها و نمایشگر‌های OLED از جمله محصولاتی هستند که توسط این شرکت بررسی می‌شوند تا از برآورده‌ کردن شرایط ایمنی مصرف‌کننده و استانداردهای تجارت جهانی اطمینان حاصل گردد. علامت UL به عنوان نمادی که شرکت‌های بیمه برای نشان دادن قابلیت اطمینان محصول در شرایط کارکرد طبیعی از آن استفاده می‌کنند نیز شناخته می‌شود.

نمادهای الکترونیک چیست؟

:CSA International

یکی دیگر از شرکت‌های مستقل در زمینه تست محصولات مصرفی و صنعتی است. از ملزومات مورد استفاده در لوله‌کشی منازل گرفته تا سیستم‌های با ولتاژ بالای ac و دستگاه‌های الکتریکی بازارهای آمریکا و کانادا همه باید این علامت را داشته باشند. وجود علامت CSA بدان معناست که آن محصول همه استانداردهای مورد نیاز را برآورده می‌کند.

نمادهای الکترونیک چیست؟

:FCC

با گسترش روزافزون استفاده از کامپیوترها و دستگاه‌های همراه، امواج هوایی روز به روز بیشتر می‌شوند. برای اطمینان از اینکه دستگاه بی‌سیم شما باعث ایجاد تداخل الکترومغناطیسی با سایر دستگاه‌ها نمی‌شود، کمیسیون ارتباطات فدرال همه دستگاه‌های الکتریکی تجاری که از امواج رادیویی استفاده می‌کنند را مورد تست قرار داده و درصورت برآورده کردن استانداردها آن را تایید می‌کند. (هردستگاهی که از یک ریزپردازنده بهره می‌برد).

 :FCC

دستگا‌ه‌هایی که در داخل آمریکا تولید یا برای فروش در بازار این کشور وارد می‌شوند باید استانداردهای FCC را رعایت کنند. این مقررات به دو قسمت تقسیم می‌شود :

  • کلاس A که شامل همه دستگاه‌های صنعتی و تجاری طراحی شده برای استفاده در خارج از مناطق مسکونی و مکان‌هایی که تداخل امواج از اهمیت کمتری برخوردار است.
  • کلاس B که شامل همه دستگاه‌های با کاربرد خانگی نظیر کامپیوترهای شخصی، تبلت‌ها، گوشی‌های تلفن همراه، پرینترها، استریو، سینماهای خانگی و…. )

CE:

به طورکلی همه دستگاه‌های تولید‌شده، فروخته شده و وارد شده به اتحادیه اروپا باید علامت (CE (Conformite Europeenne به معنای منطبق با اروپا را برروی خود حک شده ببیند. این علامت مشخص می‌کند که این محصول همه مقررات و استانداردهای مورد نیاز برای فروش در منطقه اقتصادی اروپا را برآورده کرده است. البته این علامت بالعکس علامت UL هیچ تضمینی برای کیفیت کالا نمی‌باشد و تنها ورود کالاها را به اتحادیه اروپا راحت‌تر کرده‌است. CE علامتی یکسان برای همه 27 عضو این اتحادیه است که زحمت تولیدکنندگان را هم برای گرفتن گواهی های متفاوت در کشورهای مختلف کم کرده‌است. عدد 4 رقمی که در کنار علامت CE مشاهده می‌کنید نشان دهنده شرکتی است که آزمایشات مورد نیاز برای دادن گواهی را انجام داده است (این کمپانی ها مجاز نیستند که نام خود را برروی دستگاه بنویسند).

همچنین بخوانید:

ایمنی و مراقبت در برابر برق گرفتگی

نکات ایمنی در برق

چرا لوازم برقی خراب می شوند؟

CE:

!: علامت تعجبی که بعضا به نام بخشنامه CE R &TTE هم از آن یاد می‌شود بیانگر آن است که دستگاه مورد نظر مقررات رادیویی یک یا چند کشور عضو را نقض می‌کند. برای مثال آیفون یکی از مقررات رادیویی فرانسه که در آن عنوان شده همه دستگاههای رادیویی وقتی که در فضای باز استفاده می‌شوند باید با فرکانس2.4 و 2.454 گیگاهرتز کار ‌کنند را نقض می‌کند. به این‌ترتیب این دستگاه به عنوان دستگاهی در کلاس 2 شناخته شده و از علامت تعجب برروی آن استفاده می‌شود. دستگاه‌هایی که در این باند فرکانسی هماهنگ کار می‌کنند دستگاه‌های کلاس 1 هستند و علامت هشدار یا تعجب برروی آن مشاهده نمی‌شود.

!

WEEE یا سطل زباله

علامات الکتریکی حتی برای بیان اینکه یک دستگاه پس از پایان عمرش چگونه بازیافت یا دفع شود هم استفاده می‌شوند. علامت WEEE (کوتاه شده عبارت Waste Electric & Electronic Equipment) بیانگر این است که آن دستگاه شرایط وضع شده توسط اتحادیه اروپا برای دفع بی‌خطر ضایعات الکتریکی را برآورده می‌کند. بنابراین آن محصول به ‌جای آنکه دور ریخته شود باید در مراکز مشخص شده بازیافت شود.

WEEE یا سطل زباله:

GS:

علی‌رغم استفاده از علامت CE در کشورهای مختلف، بعضی کشورها (به‌عنوان مثال آلمان) تست‌ها و گواهی‌های مخصوص به خود را هم برروی محصولات اعمال می‌کنند. علامت GS به همراه عبارتTUV.com که بعضا به صورت “TÜV Rheinland GS Mark” هم از آن استفاده می‌شود بیانگر این‌است که محصول الکتریکی توسط شرکت‌هایی مستقل مانند TUV Rheinland (نسخه اروپایی UL) مورد آزمایش قرار‌گرفته و مقررات ایمنی سخت‌گیرانه آلمان را هم رعایت کرده است.

CCC:

گواهی اجباری کشور چین (CCC که کوتاه‌شده عبارت China Compulsory Certificate است) ترکیبی از دو سیستم تضمین امنیت پیشین این کشور یعنی CCIB که تضمین‌کننده امنیت پایه‌ای استفاده کننده از کالا و همچنین سیستم CCEE که برای کالاهای الکتریکی استفاده می‌شد، است. هر محصولی که در چین تولید، فروخته یا به این کشور وارد می‌شود باید این علامت را داشته باشد. تنها تعداد کمی از کالاهای غیرالکتریکی مانند تایرخودروها و ابزارهای کشاورزی از این گواهی معاف هستند. اما آیفون از این گواهی معاف نیست. (البته ظاهرا به همراه برخی اجناس صادر شده به کشور دوست و برادر ایران!)

CCCاین مطلب چقدر مفید بود ؟
4.1 از 5 (15 رای)  

دیدگاه ها

اولین نفر برای ثبت دیدگاه باشید !


hits