مجله دلگرم
امروز: جمعه, ۱۴ بهمن ۱۴۰۱ برابر با ۱۱ رجب ۱۴۴۴ قمری و ۰۳ فوریه ۲۰۲۳ میلادی
چگونه سگ خود را تعلیم دهیم؟ ۹ روش برای تعلیم سگ
1599
زمان مطالعه: 21 دقیقه
چگونه سگ خود را تعلیم دهیم؟ 9 روش برای تعلیم سگ، آموزش سریع و کاربردی برای تعلیم سگ به زبان ساده و روان

9 روش برای تعلیم سگ

درس اول = بنشین

این درس خیلی مهم و درعین حال خیلی ساده و تعلیم آن آسان است. تعلیم نشستن باید در رگ و خون حیوان عجین شود. کلیه بنشین بایستی مانند کلمه سحرآمیزی حیوان را با کمال قدرت در هرحال که هست در جایش بنشاند. فراگرفتن این درس مخصوصا از جهت حفظ جان حیوان در خیابان و معابر و رفت و آمد اتومبیل ها بسیار مهم و ضروری است .

طریقه تعلیم:

ابتدا سگ را در طرف چپ خود قرار می دهید و زنجیر گردنش را با دست راست می گیرید بطوریکه سگ بایستی در موقع تعلیم تمام دروس در طرف چپ مربی واقع گردد. این یک سنت قدیمی است که مربیان اولیه مخصوصا پرورش دهندگان سگ های پلیس ضمن نشریه ای توصیه و ترویج نموده اند باین طریق که سگ پاسبان را همیشه طرف چپ و با دست چپ هدایت می کردند و دست راست را برای استعمال اسلحه آزاد می گذارند و از آن موقع طرف چپ طرفی است که بایستی سگ در آنطرف قرار گیرد.

و ما هم برای اینکه از این سنت پیروی کنیم طرف چپ را برای تعلیم سگ انتخاب می نماییم . زنجیر قلاده را طوری نگاه دارید که در مواقع لزوم بتوانید با کشیدن آن حیوان را تنبیه نمایید سپس با دست چپ بطور ملایم به کمر (گرده) حیوان اندکی بطرف پایین فشار بیاورید و در همان لحظه کاملا واضح و آشکار و با صدای امرانه و بلند بگویید بنشین و نام حیوان را بلافاصله ذکر کنید و به این شکل حیوان می فهمد که درس را صحیح انجام داده که مورد تشویق قرار گرفته است .

نکته: اگر سگ بعد اینکه روی پاهایش بنشیند خودش را روی زمین پهن کرد نباید دیگر با دست فشار داد بلکه بایستی با کمک انگشتان پنجه های حیوان را مانند چنگال روی زمین قراردهید و به این طریق نشستن روی پاها را به او بیاموزید. بعد از اینکه سگ با این درس تا حدی آشنا شد به تدریج تمام وسایل تعلیم این درس از قبیل کشیدن زنجیر و یا فشار با دست به کمر حیوان متروک می گردد و بعد از تمرین های مکرر ملاحظه می شود که حیوان به محض شنیدن کلمه بنشین بدون استعانت مربی خود بخود در جایش می نشنید. بایستی از فحش دادن و خشونت و تنبیه کردن در موقع تعلیم کاملا بپرهیزید فقط با حوصله و بردباری و نوازش میتوان تعلیم را کاملا صحیح انجام داد.

9 روش برای تعلیم سگ

sep7

درس دوم = همگام (همقدم)

بهترین موقع برای تعلیم این درس موقعی است که حیوان از یک گردش طولانی برمی گردد زیرا در این موقع به علت راه پیمایی قدرت شیطنت و شلوغ کاری خود را از دست داده و به اصطلاح رام و آرام شده است . برای تعلیم این درس سگ را باید به طریق مذکور در طرف چپ قرار داد و تعلیم را شروع نمود.

طریقه تعلیم:

محل تعلیم این درس باید در کنار دیوار و یا نرده باغ و امثال آن انتخاب گردد. زنجیر سگ را که قبلا زنجیر و قلاده شده است بایستی با دست راست محکم گرفت و با دست چپ سگ را به راه رفتن هدایت کرد. سگ باید در طرف چپ مربی و طرف راست دیوار و یا نرده قرار گیرد بطوریکه حیوان مابین مربی و دیوار با فاصله نسبتا کم واقع گردد. (دیوار و یا نرده باغ مانع از آن میشود که حیوان به طرف چپ منحرف گردد) و در این حالت و موقعیت سگ باید طوری قرار گیرد که فقط سرو گردنش جلوتر از مربی واقع شود.

و اگر در موقع تعلیم راه رفتن و حتی توقف حیوان جلوتر و یا عقب تر از حالت مذکور واقع گردید می توان بوسیله کشیدن زنجیره قلاده حرکت و یا توقف حیوان را تنظیم نمود و چون موقعی این درس بطور صحیح انجام می شود که حیوان فقط سرو گردنش جلوتر از مربی واقع باشد لذا بایستی فوق العاده دقت نمود که جلو و عقب تر از حالت مذکور نرود. اکنون که سگ به این حالت قرار گرفت باید شروع به قدم برداشتن نمود و برای اینکه حیوان فرمان این درس را بخوبی درک نماید باید شروع حرکت همیشه با پای چپ و گفتن کلمه برویم یا قدم رو و امثال آن آغاز گردد.

نکته ای که همیشه باید مورد توجه قرار گیرد آنست که به هیچ وجه نباید از زنجیر قلاده برای تنبیه و ترسانیدن حیوان استفاده نمود و هر موقع که لازم شد بوسیله کشیدن زنجیر حالت قدم و یا توقف سگ را به طریق مذکور تنظیم کنید. بایستی خیلی با ملایمت و احتیاط زنجیر را بکشید و این کار را انجام دهید و از محکم کشیدن زنجیر به منظور تنیبه حیوان بپرهیزید. هر موقع که زنجیر را به شرح مذکور برای تنظیم حالت و قدم سگ می کشید باید با صدای بلند بگویید: قدم قدم این درس را حیوان باید به قدری تمرین کند که هر موقع مربی و یا صاحبش پای چپش را جلو بگذارد و بگوید قدم رو او هم بی درنگ همگام با صاحبش به راه رفتن به طرز قدم مبادرت نماید و هر موقع که زنجیر را کشید و گفت بنشین و یا بایست فورا اطاعت نماید .

تمرین این درس باید به قدری ادامه یابد که سگ بفرمان قدم رو بدون درنگ شروع به رفتن نموده و به محض شنیدن فرمان بایست از حرکت باز ایستد و چنانچه از عهده انجام این درس بخوبی بر آمد بایستی تمرین را مدتی در محل آزاد و بدون مانع ( دیواریانرده ) انجام داد و سپس به تدریج مدتی هم بدون زنجیر با او تمرین نمود.

نکته مهم : نوازش بعد از انجام هر فرمان فراموش نشود. از تنبیه بی موقع و یا دشنام و آهنگ عصبانی و خشن در غیر موقع لزوم باید پرهیز نمود. بعد از هر فرمان فراموش نشود که نام سگ با صدای بلند ذکرشود

sep7

درس سوم = بیا

برای فرا گرفتن این درس از همان زمان تولگی و شیرخوارگی در سگان استعداد کافی موجود است و از همان زمان که سگ هر دفعه به میل خود بطرف شخص می آید باید گفت: بیا. بیا و وقتی که نزدیک آمد خیلی زیادتر از معمول و فزونتر از لازم او را باید نوازش نمود. و این بهترین و طبیعی ترین طریق تعلیم این درس و آمدن سگ نزد صاحبش می باشد و چنانچه از همان زمان شیرخوارگی و تولگی که هنوز موقع تربیت سگ نرسیده است به این ترتیب عمل شود سگ کاملا طبیعی به این کار عادت نموده است و علاوه بر اینکه از زحمات تعلیم این درس در آتیه کاسته می شود اصولا با این طریق اجرای فرمان بیا برای سگان عادت ثانوی و فراموش نشدنی و ذاتی خواهد گردید.

طریقه تعلیم :

ابتدا سگ را زنجیر قلاده نموده ( مخصوصا در این موقع بایستی از بند بلند 15 تا 20 متری که قبلا شرح آن داده شده است بجای زنجیر استفاده گردد ) . سپس باید سگ را تا فاصله ای درحدود طول بند مذکور ازمربی دور نمود و باید با صدای بلند گفت : بیا مثلا بیا فیدل ! و اگر در این موقع حیوان توجهی به فرمان ننمود بایستی اندکی بند قلاده را تکان داد و آهسته بطرف خود کشید.

اگر سگ فرمان را خوب اجرا نمود باید فورا او را نوازش کرد و اگر در اجرای فرمان تاخیر نمود بایستی بوسیله بند قلاده او را آهسته بطرف خود هدایت نمود ( ولی نباید حیوان را با زور کشید ) و در همین موقع بایست با دست راست او را به آمدن اشاره و ترغیب نمود. فراموش نشود که در موقع ادای فرمان نام حیوان بلافاصله بعد از کلمه فرمان گفته شود مثلا : بیا فیدل ! در موقع تمرین این درس هیچوقت نباید مربی بطرف حیوان برود زیرا در این صورت سگ تصور می کند که تمرین تمام شده است و اکثرا نتیجه مطلوب حاصل نمی گردد. موقعی که این درس با کمک بند قلاده انجام شد و شاگرد باهوش تا حدی فرا گرفت مدتی هم تمرین باید بدون بند قلاده اجرا گردد و چنانچه در این موقع در انجام فرمان تاخیر و یا لجاجتی نمود بایستی زنجیر پرتاپ را بطرفی پرت نمود و به حالت قهر چند قدمی از او دورشد. مجددا با حوصله زیادتری تمرین را تکرار می کنیم تا اینکه این درس را بخوبی بیاموزد.

بیشتر بخوانید::

معرفی کامل سگ نژاد آکیتا (Akita)

ویروس پاروا (بیماری کشنده سگها) و درمان این بیماری خطرناک

اسهال در توله سگ :: علل ، تشخیص و درمان فوری

معرفی و نحوه نگهداری سگ نژاد گریت دین ( Great Dane )

۲۱۰ نام (اسم) جدید برای سگ نر و سگ ماده

معرفی سگ نژاد بیگل (Beagle)

sep7

درس چهارم = جلوگیری از پریدن حیوان برای ابراز علاقه

سگها اغلب برای اظهار محبت عادت دارند که به سرو کول صاحب خود بپرند. مخصوصا موقعی که اگر چند دقیقه شخص را ندیده باشند در این موقع با این عمل خود در حقیقت می خواهند ابراز محبت بیشتری نموده باشند درست مانند آن است که انسان وقتی رفیق خود را مدتی ندیده است چطور با دست به شانه اش می زند. این حیوان هم با پریدن به شانه ها و سرو کول صاحبش خوشحالی خود را از دیدن او ابراز میدارد غافل از اینکه با پنجه های آلوده و کثیفش لباس صاحب خود را کثیف و آلوده می نماید. برای جلوگیری از این عمل بایستی این عادت را از حیوان دور نمود.

طریقه تعلیم :

  • طریقه اول : موقعی که سگهای نسبتا بزرگ جثه کاملا دوستانه به سرو کول شخص می پرند و احیانا گونه انسان را می لیسند بایستی در یک جا ثابت ایستاد و با کمال دقت و احتیاط سگ را به روی دو پای عقبش برگرداند و به موازات این عمل باید با آهنگ محکم گفت : اه اه و با کمال احتیاط با کف دست او را از این کار منع نمود. حیوان تقصیری ندارد نمیداند که ناخن پنجه هایش تا چه حد انسان را ناراحت و لباسش را کثیف می کند. با تمرین این درس به تدریج احساس خواهد نمود که پرش او به سرو کول صاحبش مورد رضایت نیست و کم کم این عمل را ترک خواهد نمود.
  • طریقه دوم : موقعی که حیوان می خواهد بپرد در حالتی که زانوی پای راست را در مقابل او به منظور مانع از پرش خم نمائید با کف دست او را از این عمل بازدارید و با صدای محکم بگوئید : اه اه .
  • طریقه سوم: طریقه سوم را معمولا برای سگهای کوچک جثه بکار می برند و بایستی قبل از اینکه سگ مجال پرش را پیدا کند دست را بسوی او دراز نمود و او را نوازش داد باین طریق سگهای کوچک این عمل و عادت را به تدریج ترک خواهند نمود. فراموش نشود که در طریق تعلیم اول و دوم هر دفعه با عمل نوازش تمرین خاتمه می پذیرد

sep7

درس پنجم = بخواب

دراز کشیدن روی زمین و یا خوابیدن عمل تکمیلی درس اول نشستن است. عمل خوابیدن و یا دراز کشیدن روی زمین که با فرمان بخواب بوسیله حیوان اجرا و انجام می گردد اغلب بسیار سودمند واقع خواهد شد دانستن این هنر در خانه زیاد مورد استفاده نخواهد شد زیرا در منزل همان تعلیم نشستن برای او کافی خواهد بود که با عمل بخواب یا همان جا بمان تکمیل می شود. سگی که اطاعت از این فرمان را بخوبی بیاموزد اغلب اتفاق میافتد که اگر صاحبش او را از این حالت آزاد نکند ساعتها بدون حرکت به حالت دراز کش در جای خود میماند. اغلب اشخاصی که سگهای تربیت شده دارند و این هنر را بخوبی آموخته اند حکایاتی از این قبیل برای سگ خود تعریف می کنند و از انجام این هنر سگ خود احساس غرور می نمایند.

طریقه تعلیم :

چگونه یک سگ سرکش وکله شق را برای یادگرفتن این درس تعلیم میدهند ؟

ابتدا زنجیر قلاده را زیر پای خود قرار دهید بطوریکه بتوانید در موقع لزوم زنجیر را بالا و پایین بکشید سپس با یک دست زنجیر را آهسته بکشید و با کف دست دیگر حیوان را بطرف زمین ( حالت خوابیدن ) خم و هدایت نمائید و در این موقع کاملا واضح با آهنگی محکم بگویید : بخواب بخواب وقتی حیوان خوابید او را بهمین حالت نوازش کنید و اگر حیوان سرکشی می کند بایستی او را قدری آهسته بطرف زمین فشار دهید و پنجه های جلویش را بطرف خود دراز کنید و به همین قرار بایستی این تمرین را مکرر اجرا نمائید.

و اما عمل سرجابمان و یا همانجا بمان همان عمل تکمیلی بخواب است. در این درس اگر حراست و پاسبانی یا شی خاصی را که بوی صاحبش را بدهد به او واگذار کنید تعلیم را بهتر و زودتر فرا می گیرد زیرا ذوق و حس تملک و خوشحالی که از این کار باو دست میدهد و جزء غرایز ذاتی این حیوان میباشد تحریک گشته و به انجام این تمرین بنحو بهتری ترغیب می شود. مثلا هنگامی که برای خرید به فروشگاهی می روید و یا به بانک و پستخانه و امثال آن مراجعه می کنید و دراین موقعیت نمی توانید سگ خود را به داخل محوطه مزبور ببرید و او بایستی بیرون در منتظر بماند ابتدا یک دستکش کهنه و یا نظائر آنرا در مقابل حیوان قرار دهید و آهسته آهسته عقب عقب از او دور شوید و درهمین حالت فرمان بخواب یا از جایت تکان نخور و یا همانجا بمان را تکرار کنید.

9 روش برای تعلیم سگ

البته این تمرین را ابتدا با زنجیر قلاده و یا بند و قلاده اجرا نمایید اگر حیوان خواست همراه بیاید با گفتن کلمه اه و پرتاب او را متوجه عمل غیر مجازش نمائید. در این تمرین هیچوقت نباید او را از فاصله دور صدا کرد بلکه بایستی همیشه از هر کجا هستید نزد او مراجعت نموده و او را همراه ببرید. سگ نبایستی بهیجوجه جرات کند از مقابل شیی که حراست آن باو واگذار شده است دور شود. تمرین این درس که بسیار مهم و قابل دقت است بایستی مرتب و در ابتدا با زنجیر و قلاده و فواصل کم انجام دهید تا اینکه به تدریج بتوانید با فواصل زیادتر و بدون زنجیر و بند قلاده و مدت بیشتر تمرین نمائید. فراموش نکنید بعد از انجام هر تمرین آن را نوازش کنید و بعد کلمه فرمان نام حیوان را ذکر نمائید.

sep7

درس ششم = ول کن یا بده

از همان روزهای اول بایستی سگ عادت کند به اینکه صاحبش همیشه حق دارد هر چیز و استخوان عزیزش را از مقابل او بردارد. اگر این حقیقت را از ابتدای تولگی درک نمود تعلیم این درس کار مشکلی نخواهد بود و آن بایستی فرمان بده و یا ول کن را بدون چون و چرا و قید و شرط اطاعت و اجرا نماید. همیشه اتفاق می افتد که شخص ناچار می شود ضرورتا شیی را از مقابل سگ و حتی سگان بزرگ دور نماید و حتی از دهان آن خارج کند مثلا موقعی که حیوان طعمه و یا شیی مشکوک و مسمومی را به دندان گرفته باشد .

طریقه تعلیم :

بگذارید حیوان شیئی را برای شما بیاورد آنوقت خود را خم کرده با دست راست برای گرفتن آن شیئی بطرف حیوان دراز کنید و با آهنگی محکم بگوئید : بده بده یا ول کن و این فرمان را خشن تر و با کوبیدن پا بزمین ادا کنید و اگرحیوان در دادن شیئی مذکور سرسختی نمود فرمان را به طریق مذکور تکرار کنید و شیئی را از دهانش بگیرید. و اگر باز هم در دادن شیئی مزبور تمرد کرد آنوقت با دست چپ قلاده اش را بگیرید و با دست راست دهانش را باز کنید ( به این طریق که از بالا پوزه اش را بگیرید و با انگشت لبش را بطرف دندانهایش فشاردهید ) و شیئی را از دهان خارج نمائید. این تمرین را باید آنقدر ادامه دهید تا بخوبی و بدون تامل و وقفه انجام و اجراء نماید.

sep7

درس هفتم = گرفتن طعمه ازدست دیگران ( نخور بخور )

اینکه سگ بایستی از خوردن طعمه از دست دیگران اجتناب نماید مهمترین تعلیم و تربیتی است که بایستی یک سگ مخصوصا سگ پاسبان و مستحفظ بیاموزد زیرا اغلب اتفاق می افتد اشخاصی که با مال و جان شخصی سوء قصد دارند قبلا سعی می کنند. کلیه موانع موجود را از سرراه خود بردارند و مهمترین آن موانع سگهای مستحفظ و پاسبان می باشند.

متاسفانه میل و ذوق بدون اراده برای بلعیدن و خوردن غذا همیشه و در هرحال در سگان زیاد می باشد مخصوصا زمانی که بوی مطبوعی شامه تیز این حیوان را نوازش دهد این میل طبیعی و ذوق ذاتی اغلب باعث مرگ سگان حتی سگهایی که خوب هم تربیت شده باشند گردیده است.

و چون خیلی نادر است که سگی از خوردن غذا و طعمه صرف نظر نماید لذا به این مناسبت بایستی حتی با زحمت و مشقت پشتکار زیاده از حد و خسته کننده سگ را علیرغم این میل باطنی بخوبی تربیت نموده و عادت داد که غیر از طرف خود و دست صاحبش به هر عنوان و تحت هر شرایطی طعمه ای نخورد. اگر سگان از موقع تولگی عادت کنند که از ظرف مخصوص و محل معین و خاصی که بوسیله شخصی معین غذا داده میشود غذای خود را بخورند تسلیم این درس تا حدی آسانتر می شود ولی بهر حال باید توجه داشت که اگر از صد طریقه که برای تعلیم این درس به کار می برید یکی فقط یکی از آن طرق موثر واقع شود باز هم موفقیت قابل توجهی خواهد بود.

طریقه تعلیم :

این درس باید بطرق مختلف قسمتی بوسائل عملی و قسمتی بوسیله بدمزه کردن طعمه انجام پذیرگردد.

  • طریقه اول: یک فرد غریبه یک قطعه گوشت کباب شده را بوسیله چنگال به سگ عرضه نماید و درهمان لحظه ای که سگ طعمه را می قاپد با مواظبت کامل با نوک چنگال اندکی دهان و یا زبان حیوان را نیش بزند. دراینجا حیوان بعلت دردی که دراثرنوک چنگال حاصل می گردد متاثر گشته و در این حال موقعیت نامانوسی درک مینماید. این عمل را باید به فواصل کوتاه تکرار نمود و سپس با دست صاحبش همان لقمه را بدون اینکه آسیبی به او برسد به او خورانید. در این موقع سگ حس می کند که بهترین و راحت ترین غذا و طعمه را همیشه می تواند از دست صاحبش بگیرد و از دست غریبه همیشه با درد همراه خواهد بود.
  • طریقه دوم: اینکه از آشنای مذکور تقاضا کنید در موقع لقمه دادن و در دهان لحظه قاپیدن بوسیله ای او را بترساند و بی خطرترین وسیله برای انجام این کار آب است. باین طریق که قطعه استخوانی را با دست چپ و سرنگ و یا آب دزدکی را که با آب پرشده باشد با دست راست بگیرد و در همان لحظه ای که سگ استخوان را قاپید با سرنگ مزبور آب را به صورت او بپاشد. این عمل برای سگ غیر مانوس و نامطبوع خواهد بود مشروط بر اینکه آب در گوش حیوان نرود ضرری نخواهد داشت. این عمل را چند مرتبه به طریق مذکور بوسیله شخص ناشناس باید تکرار نمود و سپس همان قطعه استخوان بوسیله صاحب سگ بدون استعمال آب دزدک به سگ داده شود.
  • طریقه سوم: از راه ذائقه حیوان است به این طریق که قطعه گوشتی را با برگ افسطنین و یا کمی گرد فلفل ( و یا سایر موادی که در نتیجه تجربه شخصی سگ از آن متنفراست و ازخوردن آن اجتناب می کند البته در صورتیکه برای سلامتی حیوان نامناسب نباشد ) آلوده نموده و در سر راه او قراردهید و یا بوسیله اشخاص ناشناسی به او داده شود. گوشتی که کمی کباب شده باشد برای این منظور انتخاب شود از همه بهتر است زیرا شامه سگ که بسیار حساس است در نتیجه بوی کباب تحریک می شود و بهتر به نتیجه خواهیم رسید. و نکته دیگری که باید مورد توجه قرار داد آن است که قطعه گوشت انتخاب شده نباید طوری کوچک باشد که حیوان دفعتا آنرا ببلعد و ذائقه او طعم غیرمطبوع طعمه را درک نکند- انتخاب طعمه در این مورد باید طوری باشد که حیوان مجبور به جویدن آن باشد.
  • طریقه چهارم: چون اشخاص غریبه و یا افرادی که با قصد سوء طعمه به سگ می دهند عادتا با دو انگشت شصت و ابهام طعمه را به سگ عرضه مینمایند لذا باید صاحب سگ همیشه سعی و دقت کند که هیچ وقت و حتی یک مرتبه هم به این طریق طعمه ای به سگ ندهد و اگر احیانا و استثنائا لازم باشد که با دست به حیوان طعمه ای داده شود بایستی آنرا در داخل کف دست باو عرضه نماید زیرا باین طریق اشخاص غریبه هیچ وقت قادر نخواهند بود که طعمه ای به سگ بدهند و اما برای تمرین این درس باید طعمه با همان دو انگشت ارائه شود که اگر حیوان درصدد خوردن برآمد با گفتن کلمات اه اه و دنبال آن او را از خوردن منع نمائید و بلافاصله همان قطعه را در کف دست خود باو عرضه نمائید و در این صورت وقتی حیوان لقمه را خورد فورا باید او را نوازش نمود.

این تمرین را باید روزهای متمادی تکرار نمود تا اینکه سگ بخوبی بیاموزد که به چه طریق مجاز است لقمه ای را غیر از ظرف غذایش از دست صاحبش بگیرد. اکنون که این درس را بخوبی تعلیم گرفت باید شخص ناشناسی یک قطعه استخوان و یا گوشت بوسیله انگشتانش به سگ عرضه نماید. دفعات اول در حضور صاحبش و دفعات بعدی در غیبت صاحبش در این موقع سگ بوسیله برگرداندن سرش می فهماند که رغبتی به خوردن لقمه ندارد. بهتراست این درس را همیشه با ادای کلماتی از قبیل نگیر و یا نخور و امثال آن ادامه داد و در موقع لزوم تحسین و نوازش و یا توبیخ را فراموش نکنید.

9 روش برای تعلیم سگ

sep7

درس هشتم : ایستادن– صبرکردن

طریقه تعلیم :

برای تعلیم ایست یا توقف می بایست که حیوان را در حالی که قلاده بسته شده است در وضعیت نشسته قرار داد وسپس دستور ایست را داد و در این حال کف دست چپ را در جلوی پوزه قرارداده و قدم به قدم از وی دور شوید و دستور را تکرار نمائید . 10 الی 20 ثانیه حیوان باید دراین حال بماند و سپس آزادش سازید .

به تدریج این زمان و فاصله را افزایش دهید تا زمانی که با ارائه دستور ایست حداقل سه دقیقه صبرکند . به تدریج دامنه فاصله گرفتن را افزایش دهید تا حدود 5/4 متر از او فاصله داشته باشید . تشویق سگ در این زمان حائز اهمیت است. یک نکته ضروری که باید به آن توجه داشت این است که سگ با آنچه شما می گویید یا آن را چطور می گوئید و آنچه خود در زمان گفتن آن انجام می دهید کاملا آشنا گردد . این دستور را باید با یک صدای رسا و شفاف ابراز نمود و حتی در این حال می توانید انگشت سبابه خود را بلند نموده و در حین اشاره کردن دستور ایست را به او بگوئید . پس از تکمیل این آموزش می توان حیوان را با آموزش های قبلی یعنی حرکت بنشین و ایست تمرین داد . در اجرای این دستورات باید مهربان و قاطع بود و به دور از خشم آموزش حیوان را کامل کرد .

sep7

درس نهم : هجوم و حمله

حمایت سگ از صاحبش یک غریزه حیوانی است منتها باید در این مورد با وهم تعلیم داده شود که در موقع خطر . خطر را حس کند و در مواقعی که غفلتا به صاحبش حمله و تجاوز می شود چگونه از او دفاع کند و او را یاری نماید و این آموزش جزء تعلیمات ضروری برای سگ خصوصا برای سگهای محافظ می باشد .

طریقه تعلیم :

در شروع تعلیم باید ابتدا سگ را با پوزه بند مجهز نمود و سپس با یک دشمن ساختگی و فرضی که از اشخاص نا آشنا انتخاب شوند یک نزاع و کتک کاری ساختگی بوجود آورد - در این موقع سگ روی غریزه ذاتی اش حمله را آغاز می کند ولی مربی باید مواظب ناحیه گلو و سر هدف ( دشمن ساختگی ) باشد و با کلمات تحسین آمیز باید سگ را تشویق و یاری نمود .

حمله به قسمت سینه و گلوی دشمن ساختگی را از طرف سگ نباید منع نمود بلکه او را باید ترغیب نمود زیرا به این ترتیب او یاد می گیرد که در مقابل دشمن حقیقی و یا قاتل مستقیم به چاقو و اسلحه او حمله ننماید و خطر را دفع کند و بتواند گردن و یا سینه اش را بگیرد و محکم نگاه دارد .

سگ همیشه به مواضعی حمله می کند که در موقع تعلیم یاد گرفته است و نتیجه اش از طرف صاحبش مورد رضایت واقع شده و تشویق گردیده است . یاد دادن این درس به طریق مذکور برای سگها خیلی آسان است لکن مشکل تعلیم اجرای دستور ترک حمله است که با شنیدن دستور" ول کن" از طرف صاحبش او باید بلافاصله و بدون تامل و درنگ دشمن را رها کند .

تمرین این درس را باید در اویل با بند قلاده انجام داد که چنانچه با شنیدن کلمه "ول کن" دستور را انجام نداد بتوان با کشیدن بند قلاده او را به این کار تفهیم نمود . این تمرین باید قدری ادامه یابد که بمحض شنیدن کلمه " ول کن" سگ بدون معطلی دستور را انجام دهد و در حقیقت کلمه " ول کن" در او اثر سحرآمیزی داشته باشد که بدون اراده انجام دهد . قبل از اینکه به تعلیمات دیگری بپردازید باید کاملا مطمئن باشید که این درس و عمل "ول کن" را در موقع حمله قطعا و فورا انجام میدهد و بلافاصله می آید نزد صاحبش می نشیند و یا میخوابد .


این مطلب چقدر مفید بود ؟
4.4 از 5 (1599 رای)  
قرآن آنلاین
۱۲۴ دیدگاه

درج کامنت برای این مطلب غیر فعال است

ali | ۱ سال پیش
با سلام و خسته نباشید بنده یه سگ ژرمن ۶ ساله خریدم و با بنده رام شده ولی دستوری که بهش میدم اجرا نمیکنه بشین و پاشو بخواب بیا و غیره ولی از صاحب قبلیش دستور اجرا میکرد باید چکار کنم از من دستور بگیره
0
2
نرگس | ۱ سال پیش
سلام من امروز راجع به سگ ها تو یوتویوب سر زدم یه چیزایی دیدم که ذهنم درگیر شده لطفا جواب دقیق بهم بدید.
سگ رو جوری تربیت می کنن که همش پای صاحب شو می لیسه یا جوراب شو می لیسه و با پا سگ رو نوازش می کنن آیا این نقض حقوق حیون نیست ؟ یا که صاحبش به این کار احتیاج داره جز حقوق صاحب سگ محسوب میشه؟
هر کی در این باره نظری و تجربه ای داره ممنون میشم بهم بگید.
0
1
سدنا | ۲ سال پیش
شلام من امروز به صورت اتفاقی یک توله سگ هاسکی تو یک پلاستیکی بود منم ورش داشتم تقریبا ۵ ساعت هست که با منه اول بردمش دامپزشکی گفت که هیچ کارش نیست الان انقدر وابستم شده میخوام برم بیرون از اتاقم گریه میکنه نمی دونم چیکار کنم خیلی وابسته شده بهش غذا دادم و الانم تو بقلم خوابیده مامانم چون دوست نداره اول که آوردنش انداخت بیرون بعدش که صدای گریشو شنیده دلش سو خت گذاشت بیارمش داخل نمی دونم بهش چی بدم باید چیکار کنم خیلی حول شدم
1
6
1111 | ۲ سال پیش
باعرض سلام من 5 تا سگ تو باغمون دارم میخوام خوب تربیت شن باید چکار کنم؟
1
5
پاسخ ها:
کیمیا | ۲ سال پیش
من یک سگ مالتیز دارم ک تربیتش کردم و همه چی بلده ، بشین ، بخواب ، بیا ، آب بخور ، جای دستشوییم بلده فقط هرکی رو میبینم پارس میکنه حتی اگه طرف با اون آشنا باشه و اونو ناز کنه و منم از این حرکتش نسبتا بدم میاد ، نمیدونم چرا ، لطفا راهنماییم کنید تا خوب بشه
2
14
favanak | ۲ سال پیش
سلام من یک سگ تریر 1 ساله دارم تو باغمونه ولی اصلا به حرف هام گوش نمیده ولی بهش میگم بیا میاد باید چه کار کنم؟
2
12
Arman | ۲ سال پیش
سلام من یه سگ دوبرمن دارم توله سگه البته میخوام وحشی شه و هر کسی که اون رو می بینه بترسه ولی وقتی صاحبش رو دید سریعا ساکت شه بهترین راه کار چی میتونه باشه ؟؟
7
10
پاسخ ها:
امیر | ۲ سال پیش
بهش خون بده و گوشت بخته ودر جای تاریک قرار بده و شب ها درش بیار
6
4
دریا | ۳ سال پیش
بادرود فراوان ممنونم از مطالب ارزنده اتون
ببخشید من یه سگ تریر دارم حدود دوماه ونیمشه هرکسیو میبینه می ره سمتش نمیخوام اینطوری باشه با همه راه میرفته که بره، همه رو دوست داره نمیدونم چکار کنم لطفا راهنماییم کنین
0
6
پاسخ ها:
ابوالفضل | ۱ سال پیش
چون کوچیکه دنبال هرکی میره یکی دوماه بیرون نیار و فقط خودت غذا بهش بده بعد دوماه باز کن از کنارت تکون نمیخوره دنبال هیچکس غیر خودت نمیره امتحانش تضمینه
0
3
پارسا بهاری | ۳ سال پیش
چگونه باید سگ دوبرمن را هار یا وحشی کنیم که فقط به حرف صاحبش گوش کنه
2
5
مهدی | ۳ سال پیش
سلام ممنونم هستم ازمطالب اموزنده شماوازچه سنی در سگهای مالینویزباید تربیت شروع کرد
2
3
Mitra | ۳ سال پیش
سلام .من یه پیکینوا ۴ ماهه دارم .خیلی باهوشه .ولی وقتی باهاش بازی میکنم دستمو گاز گاز میکنه .هر چی بهش میفهمونم دارم درد میکشم بازم ول نمیکنه .یا وقتی باهاش قهر میکنم میرم میاد پشت پامو گاز میگیره .باید چیکار کنم که گاز نگیره ؟
0
8
پاسخ ها:
پریسا | ۲ سال پیش
سلام عزیزم کلا سگ ها توی زاتشون گاز گرفتن هستش ولی سگ من یه مدت گاز میگرفت بهش تا یک ساعت غذا ندادم و تا ۱ هفته با هاش بازی نکردم درست شد
3
6
آوا | ۳ سال پیش
سلام. ممنون از مطلب جالبتون. من میخوام یه توله بیگل بخرم و دارم تحقیق میکنم که خودم آموزشش بدم. اما به هر سایتی سر زدم خیلی از زوزه های بیگل ها شکایت میکردن و میگفتن تو خیلی موارد باعث شده همسایه ها شکایت کنن. حالا سوال من اینه که برای زوزه نکشیدنش چجوری آموزشش بدم. ممنون میشم جواب بدید.
1
5
پاسخ ها:
سدنا | ۲ سال پیش
به نظر من که باید اول چند تا فیلم بگیری درباره ی سگ بیگل و ببین چجوری هستش راستی برای تربتشم چند تا فیلم که اگه بری دامپزشکی بهت میده و اونارو ببین من خودم یک سگ ژرمن دارم از من خیلی خوب مراقبت میکنه طوری که حتا اگه بخواد کسی به من تو بگه بهش حمله میکنه یک روز اومد دم در خونمون اون زمان توله بود منم بهش آب دادم هر روز این کارو انجام می دادم تا بهم عادت کرد و آوردنش داخل خونه و بهش تربیت کردن سگ من حار یا وحشی نیست فقط از من مراقبت میکنه الان داره میگه بیا بازی من باید برم ولی حتما سگاتونو حار یا وحشی نکنید چون خودتون آسیب میبینید سعی کنید درست تربیتش کنید که در برابر هر کی از شما مراقبت کنه با تشکر
0
9
اميرحسين | ۳ سال پیش
سلام ببخشيد ميشه جوابمو بديد من خيلي هاسكي رو دوست دارم ايا سك هاسكي مي تونه از من دفاع كنه يعني هنكامي كه كسي بهم حمله كرد ازم دفاع كنه؟
0
7
پاسخ ها:
فاطمه | ۳ سال پیش
دوست عزیز . حتی یه سگ تریر هم توانایی دفاع از صاحبش رو داره . فقط کافیه شما طریقه تربیت صحیحش رو بلد باشین
1
10
سدنا | ۲ سال پیش
بله ولی باید حتما تربیتش بدی
2
7
رام | ۳ سال پیش
سلام ببخشید یه سوال داشتم.من یه توله ۳ ماهه دارم .میخام وقتی بزرگ تر شد هم گیرند باشه هم ترسو نباشه.چیکارش کنم؟ ........
2
3
رام | ۳ سال پیش
سلام ببخشید یه سوال داشتم.من یه توله ۳ ماهه دارم .میخام وقتی بزرگ تر شد هم گیرند باشه هم ترسو نباشه.چیکارش کنم؟
3
3
عیدی | ۳ سال پیش
با درود و سپاس
من ی ژرمن دارم ک تازه زایمان کرده میخواستم بدونم از چه سنی میشه توله هاش ازش جدا کرد و جای دیگر نگهداری کرد بهترین سن برای آموزش توله چ سنیه؟؟
سپاسگزار میشم راهنمایی بفرمایید
0
6
پاسخ ها:
کیارش | ۳ سال پیش
سلام
سگ رو باید از زمانی که شیر مادرش را کمتر از قبل می خورد و می تواند گوشت بدون استخوان را بخورد یا زمانی که صدای ان کمی فرق کرده می توان از مادرش جدا کرد (حداقل ۱/۵ماهگی)
و در رابطه به مطلب دوم انکه بهترین زمان ۸ تا ۱۸ یا ۱۶ ماهگی است
0
4
yasin.asadpor | ۳ سال پیش
خیلی ممنون تشکر میکنم بابت این مطالب اموزنده
1
2
علی | ۳ سال پیش
سلام من یک هاسکی سه ماهه دارم به نظر شما میشه تهاجمیش کرد؟؟؟
1
3
امیر بهرابادی | ۳ سال پیش
سلام ببخشید یه سوال داشتم.من یه توله ۳ ماهه دارم .میخام وقتی بزرگ تر شد هم گیرند باشه هم ترسو نباشه.چیکارش کنم؟
1
1
یوسف | ۴ سال پیش
روشش عالی بودوازروشش خوشم اومد‌
0
4
حمید | ۴ سال پیش
سلام دوستانی که سگهای چموش و وخودسر دارن لطفا تو گوگل نحوی رفتار با سگهای آلفا رو سرچ کنن وبه دستوراتش عمل کنن مشکلشون حل میشه من که خیلی جواب گرفتم
0
3
omid | ۴ سال پیش
با سلام ... من یک سگ شیتزو تریر دارم یکسال و نیمه نر تازه گرفتم ... میخواستم ببینم چرا اینقدر بیتابی میکنه یه دقیقه نمیتونه بشینه صدا نمیده فقط در صورتی که قلاده ببندم و بخوام مثلا برم بیرون صدا میده بخاطر همین بیرون خیلی نمیتونم برم چیکار کنم ک عادت کنه ب ابنکه تو خونه بمونه و من برم بدون اینکه صدا کنه
0
1
مهدیس | ۴ سال پیش
سلام من یک سگ5ماهه دارم هرکاری می خوام باهاش بکنم گاز میگیره چه بایدبکنم
0
1
پاسخ ها:
باران | ۳ سال پیش
شما باید سگتون رو تنبیه کنید تا بفهمه کارش اشتباه هستش
2
11
عباس | ۳ سال پیش
سلام شما باید سگتان را نوازش کنید
4
4
مهدیس | ۴ سال پیش
سلام سگ من هرچی که میبینه میترسه
2
3
پاسخ ها:
پریسا | ۲ سال پیش
حتما کوچیکه و تازه اونده و گرنه یه کم بگذره عادت میکنه
1
7
بابک | ۴ سال پیش
سلام مدتی پیش دوتا توله سگ و دیدم خارج از شهر که خیلی وحشت زده میخوان از اتوبان ردشن و مجبور شدم بیارمشون پیش خودم در باغ البته کاملا مشخص بود که مادر ندارن چون بسیار گرسنه و لاغر بودن الاان سه ماه ازشون نگهداری میکنم خیلی سرحال شدن و فکر کنم حدودا 5 ماهه باشن نرو ماده هستن کارهای درمانیشونم انجام دادم انگل زدایی و واکسن فقط نمیدونم چرا تا زنجیر به قلادشون میبندم بیتابی میکنن و قهر میکنن من متاسفانه وقتم اونقدر ازاد نیست و جای نگهداریشونم به منزلم دورهست نمیدونم چطور باید اینارو تربیت کنم در حد معقول و ابتدایی فقط .اگر میشه راهنماییم کنید
0
2
Meysam | ۴ سال پیش
سلام دکتر...
ببخشید سگ من از همه چیز میترسه و پارس میکنه..
چه کار باید بکنم؟
0
3
پاسخ ها:
سیروان | ۴ سال پیش
سلام شما باید سگ تان را نوازش کرده و خوراک تشویقی و جدید بدهید و قطعا جواب میده اگر نداد که میده پیش یک تربیت کننده ی سگ بروید
1
4
ریکا | ۴ سال پیش
سلام
یک دوبرمن از دوستم گرفتم شش ماهشه با اسم تامی صداش میکرد البته تربیتی نشده
میشه اسمشو عوض کنم سگ حالیش میشه یا اذیت میشه؟
ممنون میشم جواب بدین کارشناس عزیز
2
3
پاسخ ها:
ویانا | ۲ سال پیش
سلام
بنظرم بزار همون تامی بمونه
چون ممکنه گیج بشه و خیلی طول بکشه تا بگیره
میتونی تو گوگل سرچ کنی ببینی
اگه اسم سگ رو عوض کنی گیج میشه یانه
1
4
mani | ۴ سال پیش
من یدون توله سگ هاسکی دارم می خوام تربیتش کنم باید چه کار کنم
0
3
mani | ۴ سال پیش
من یدونه توله سگ هاسکی دارم تاز متولد کجا باید تربیت بشه
0
3
mani | ۴ سال پیش
من یک توله سگ هاسکی دارم کجا باید تربیت بهشه تاز متولد شده
0
3
نوید | ۴ سال پیش
سلام من یک سگ 35 روزه دارم نژادش عراقی هستش برای اموزش و تربیت اش چیکار باید کنم
0
4
پاسخ کارشناس:
هر نژاد سگ تربیت خاصی دارد ، با توجه به خصوصیت اخلاقی که دارند
علیرضا | ۴ سال پیش
سلاپ من ی سگ پاکوتاه دارم اسمش مکثه بابام باهام ی جنگ ساختی راه انداخت گفتم بگیرش.نمیگفتم بسه پارش کرده بود
0
3
امیر حسین | ۴ سال پیش
سلام من یک سگ دارم وقتی ادم میبینه دو تا دستش رو میزاره رو ادم و کتکش میزنه!!! بعد بو میکشه ادمو و هروقت ماشین یا موتور میبینه چرق ماشین یا موتور را پاره پاره میکنه اگه حیوانی مرغ یا چیز های کوچیک ببینه گازشون میگیره میاره پیش من میندازه
0
3
پاسخ کارشناس:
نژاد سگتون چیه ؟
مهلا | ۴ سال پیش
خیلی ممنونم از شما , مطالب وقعا خوبی نوشتید , فقط اگر می شود مطالب خود را بیشتر کنید
0
2
زهرا | ۴ سال پیش
سلام متاسفانه من سوم پنج سال دارد و من سوان از این است که آیا می‌شود او را تربیت کرد چون داره پدر مو در میاره
0
2
ناصر مفیدی | ۵ سال پیش
سلام من به علت مسافرت یک جفت دابرمن از یک پدر ومادر اصیل ، شناسنامه دار و واکسینه شده که عمرشان 10 ماه میباشد . بفروش میرسانم . ضمناً تایید اصالت توسط دامپزشک برای اظهارات خود را به خریدار می سپارم .
1
3
یوسف | ۵ سال پیش
سلام من یه توله 2 ماهه دارم یکم ترسو شده به غریبه هم پارس نمیکنه چیکارش کنم و یه سوال دیگه وقتی یه کار بد کرد به نظرتون بزنمش یا نه؟
2
3
پاسخ ها:
... | ۳ سال پیش
آقا یوسف واقعا شما دل نداری که میخوای یک سگ را بزنی
چجوری دلت میاد
1
6
محمد | ۵ سال پیش
سلام من یه سگ ژرمن داشتم به شدت رو غریبه حساس بود اگه غریبه میدید گازش میگرفت یا به طرفش پارس میکرد هیچی هم یاد نمیگرفت آخرش فرار کرد خیلی نمک نشناس بود حتی به منم حمله میکرد
1
2
علی | ۵ سال پیش
سلام من یک شیتزو نر دارم هر وقت میریم گردش اگر سگ ببینه کاملا غیر قابل کنترل میشه و اصلا به حرف گوش نمیده بخصوص اگه ازاد باشه جه راه کاری پیشنهاد میدهید؟
0
1
نشمیل | ۵ سال پیش
سلام . خوبی شما . من یه سگ شیتزو تریر دارم 2ماه و نیمشه . هر کاریش میکنم نمیره روی پدش دستشویی کنه هر جا که دوس داره دستشویشو انجام میده . چیکارش کنم
0
0
پاسخ ها:
مونا | ۴ سال پیش
به زور ببرش رو اون پد مجبورش کن که بو بکشه
2
0
ملودی | ۳ سال پیش
سگ منم همینجوربود نژاد پامر همه جادسشویی میکرد تادقت کردم ببینم کجابیشتردستشویی میکنه همونجا ک زیادتردستشویی میکرد مدام جای دسشوییشو میزاشتم جلوش تامیدیدم حالت دسشویی داره انقدراینکاروادامه دادم تایادگرفت
0
0
اروین | ۳ سال پیش
تو یه ظرف بزرگ که سگ راحت بتونه بره بشینه دسشویی کنه تهیه کن خاک بریز تو یه روزنامه لوله شده بزار وسطش هر وقت دیدی حالت دسشویی داشت اونجا رو نشونش بده اگه تو ظرف دسشویی کرد جایزه بهش بده اگه رفت جای دیگه دسشویی کرد اروم باهمون روزنامه بزنش این کار 10 روزه جواب میده
1
2
masoud | ۵ سال پیش
مطالب عالی. من امتحان کردم نتیجه مطلوبه...
0
2
ملیکا | ۵ سال پیش
سلام خسته نباشید ممنون از مطالب مفیدتون،من یک سگ تریر دارم هرجایی دستشویی میکنه چیکار باید بکنم؟میشه راهنماییم کنین لطفاً
0
1
حجت الله مظاهری | ۵ سال پیش
سلام .با تشکر از مطالب و راهنمایی های خوبتان .سوالی داشتم سگی دارم دو رگه ژرمن و رسمی .برای غریبه ها خیلی هاری می کنه و چند نفری رو هم گرفته .ولی با خودم خیلی رامه آیا میشه تربیتش کنم ؟
0
0
پاسخ ها:
fara | ۵ سال پیش
اره عزیزم اول باید یاد بگیره که وقتی کسی میاد پارس نکنه دوم باید برای هر کار بدی که با طرف مقابل مکنه تنبه کردش یا توی جاش بزاری درشو ببندی یا بهش بگی سگ بد یا اسمشو صدا بزنی بعد بگی بد بد این کارو داعما تکرار کنی حتما جواب میده
0
3
ابوالفضل | ۳ سال پیش
اره دوست عزیز،کمی وقت بزار برای اموزشش و مطالب بالاکامل هست و از روش تنبیه کردن در برار کارهای ناشایستی ک انجام میده بهش جواب بده و با ناراحتی و تندی و خشونت لفظی مثلا سگ بد،سگ بی ارزش و... استفاده کن. حتما جواب میگیری
0
1
ماکان | ۵ سال پیش
بنظر شما سگ گریت دین بهتره یا دوبرمن (از نظر محافظت از شخص)
0
0
پاسخ ها:
شایان | ۵ سال پیش
گریت دین سگ خیلی قوی ایه ولی دوبرمن هم قویه و هم آموزش رو بهتر انجام میده
، باهوش تره
0
0
همتا | ۴ سال پیش
نژاد ژرمن شپرد بهترین نژاد سگه
2
2
الیاس | ۵ سال پیش
سلام من یک سگ پاپی دارم که سه ماهشه دلم میخواد سگم دیوانه و ادم گیر باشه اگیر سگم رو تو خانه تاریک با زنجیر یک سشال ببندم ادم گیر میشهد یا نه
2
0
پاسخ ها:
دامپزشک آینده | ۴ سال پیش
خیر.این رفتار غیر انسانی و خرافی هستش. در ضمن سگی که شما دارید مناسب این کارها نیست
0
3
مهدی | ۵ سال پیش
سگ من 8 ماهس
ولی از ادم به شدت می ترسه
و کلا سگ ترسوییه
چیکارش کنم ک عادت ترس ازش بیفته ؟
0
1
پاسخ ها:
امیر | ۵ سال پیش
مشکل روانی داری؟
0
1
باران | ۳ سال پیش
منم یک زرمن دارم بزرگه ها ولی اگه ی وسیلهای دستت باشه میترسه و فرار میکنه برعکس اون یکی خیلی شلوغ میکنه چی کار کنم ترسش بریزه راهنمایی کنین لطفا
0
0
محمد | ۵ سال پیش
من میخواهم سگ بخرم از کجا بخرم
0
0
پاسخ ها:
ازاده | ۵ سال پیش
کلینیک
0
0
م | ۵ سال پیش
باید بندازیش یه جای تاریک
3
0
roohollah | ۵ سال پیش
سلام من ی توله هاسکی میخواستم ارزان
0
0
محمد | ۵ سال پیش
سلام من میخواهم توله سگ زرمن بخرم از کجا باید بخرم
0
0
مایک | ۵ سال پیش
من یه سگ چموش دارم که حتی به خودمم حمله میکنه هرچه قدر به اون میگم پاتو فراتر گذاشتی نمیفه واقعا سگ عوضی هستش چی کارکنم
1
0
علیرضا | ۵ سال پیش
سلام من یه اشپیتز دارم خیلی بچه هارو گاز میگیره چکار کنم لطفا راهنماییم کنید
0
0
پاسخ ها:
ازاده | ۵ سال پیش
مال منم اشپیتز اما گاز نمیگیره
0
0
Mahak | ۴ سال پیش
هر موقع میخواست این کارو بکنه محکم بگو نه یا بد و اگر دوباره خواست این کارو تکرار کند با اب پاش روی صورت اون آب بپاش یا آروم بزن تو دستش البته با روزنامه این کارو اینقدر تکرار کن تا یاد بگیره میتونی بعضی موقع ها با دادن جایزه یا غذای تشویقی و گفتن آفرین اونو تشویق کنی کنی
0
1
مهدی | ۵ سال پیش
از کجا باید سگ خرید
1
0
حامد ناظریه | ۵ سال پیش
سلام من یه سگ دارم هر جا میرم میاد و همیشه هم جلوی خونمون هست ولی اصلا نمیزاره طرفش برم و بهش دست بزنم چکارش کنم؟
لطفا راهنماییم کنین
0
0
پاسخ ها:
Mahak | ۴ سال پیش
دوست عزیز میتونی با غذا دادن به اون خودتو بهش نزدیک کنی
0
0
مومر | ۵ سال پیش
عالی بود
1
0
shahrzad | ۵ سال پیش
سلام دوستان من میخوام یک سگ بگیرم بنظرتون مالتیز بگیرم یا شیتزو نر یا ماده خیلیا گفتن ماده بگیر چون اروم تره بعد وقتی روز اول گرفتم سگو کی باید بهش اموزش هارو بدم چجوری بهش یاد بدم که باید تو دستشویی یا هر جایه دیگه دستشویی کنه یا چجوری بهش یاد بدم ک پارس الکی نکنه هزینه تمام وسایل و خوراکی ایناش رو هم چقدر ممیشه لطفا جواب بدین ممنون
0
0
پاسخ ها:
ویانا | ۲ سال پیش
سلام دوست عزیز
منم خودم میخوام مالتیز بگیرم
مالتیز ها باهوش ترن
و جنسیتشم به خودت بستگی داره
مین
تونی تو گوگل سرچ کنی در باره هر دو مورد ببینی بیشتر از کدوم خوشت میاد

منم اول بین شیتزو و مالتیز مونده بودم ولی مالتیز رو انتخواب کردم
0
1
mojtaba | ۶ سال پیش
سلام من یه سگ اومد توحیاط خونه منم بهش غذا دادم بهم عادت کرده وخیلی دعوایی هست حتی باسگی که نگهبانه ۲برابر خودش هم هست دعوا کرد واون را فراری داد منو خیلی دوست داره ولی از آدم میترسه میخوام سگ نگهبانش کنم وگیرا بشه فکر کردم با بستنش وحشی میشه براش غلاده قرمز خریدم نمیزاره ببندمش فکر میکردم از رنگشه اما از اون هم نبود رنگ قلاده را عوض کردم ولی کلا از قلاده میترسه اگر هم بزور بندازم وحشی بازی در میاره نمیزاره کلا با قلاده مخالفه حتی تناب هم نمیزاره ببندمش منم خیلی دوستداره هرجا برم دنبالم میاد چکار کنم لطفا کمک کنید چطور ببندمش لطفا کمک کن جواب بده
0
0
پاسخ ها:
متين غفوري | ۶ سال پیش
سگ خودرادريك محوته ي بسته قراردهيد مثل انباري 5 روز فقط اب ويكم نان بدهيد وفقط خود شماراببيند وهيچ كس جز خودتان رانبيندوازحياط زياد بيرون نياوريد
0
0
شروین | ۶ سال پیش
من یه تریر ۶ ماهه دارم این شبا تنهایی نمیخوابه حتما باید یکی کنارش باشه تا بخوابه من چیکارش کنم دارم دیوانه میشم از دستش خییییییلی شلوغ میکنه
تورو خدا کمک کنید کمککککککککک
0
0
پاسخ ها:
saba | ۶ سال پیش
اون هر وقت خواسته بخوابه سرصدا کرده رفتین پیشش دیگ یاد گرفته هر وقت سرصدا کنه شما میرین پیشش پت منم همین کارو میکرد البته وقتی فقط ابجیم رو میدید منم پارکشو گذاشتم پایه تختم تقریبا یه هفته کم تر زمان برد که عادتشو ترک بدم و هر دفعه اینکارو میکرد محکم میگفتم نه الان دیگ سر و صدا نمیکنه و فقط موقه ای که دست شویی داره غر میزنه
0
0
محمد | ۵ سال پیش
سگ شب ببر بیرون خسته میشه راحت میخابه
0
2
داود | ۶ سال پیش
سلام
برای تشویق کردن سگ بعد از انجام یه کار بهترین جایزه چیه ؟ بجز آفرین گفتن یا نوازش کردن توی فیلمهای آموزشی دیدم که یه چیزی تو دستشونه که میدن به حیون و اونم میخوره یه چیز مثل شکلات یا ... که رنگشم تیرست اما نمی دونم چیه کسی میدونه؟
0
1
پاسخ ها:
صادقی | ۴ سال پیش
اونا جایزس پت شاپا دارن همشون برایتربیت عااالیع
0
0
ویانا | ۲ سال پیش
اونا تشویقی هستن و مدل های مختلفی دارن
و واسه تربیت عالی هستن
بهترین چیره
0
0
دوستدار سگ ها | ۶ سال پیش
سلام
من یک سگ اشپیتز دارم که خودش از قبل بلد بود وقتی سوت می زنم بیاد ولی هر کاری می کنم نمی توانم اورا با خانه اش آشنا کنم. به نظر شما چه کای باید بکنم؟
0
0
پاسخ ها:
BAHAR | ۶ سال پیش
تشویقی سگ هست میتونین از فروشگاه هایی که وسابل سگ میفروشن بخرین.
0
0
متين غفوري | ۶ سال پیش
بزاريدخوب گرسنه شود بعد گوشت رافقط درخانه اش بدهيد
0
0