دلگرم
امروز: سه شنبه, ۰۸ خرداد ۱۴۰۳ برابر با ۲۰ ذو القعدة ۱۴۴۵ قمری و ۲۸ مه ۲۰۲۴ میلادی
راهنمای تغذیه بچه گربه ها
1
زمان مطالعه: 10 دقیقه
بچه گربه ها فرشــته هایی با سبیل هستند که ورود آنها به زندگی ما می تواند شور و نشاط خاصی را به همراه داشته باشد.


نگهداری و تغذیه بچه گربه ها


بچه گربه ها فرشــته هایی با سبیل هستند که ورود آنها به زندگی ما می تواند شور و نشاط خاصی را به همراه داشته باشد. اما نگهداری از آنها نیازمند آگاهی هایی می باشد که بتواند سلامت این موجودات دوست داشتنی را تأمین کند. مراحل اول و دوم رشد، مهمترین مراحل زندگی بچه گربه ها هستند.


بچه گربه ها نه تنها رفتارهای آینده خود را در این دوره ها می آموزند، بلکه ساختار بدنیشان نیز در این مراحل به شکل ماهگی و اندازه نهایی خود می رسد. این دو مرحله عبارتند از: دوره اول که از زمان تولد تا 4 ماهگی و دوره دوم که از 4 ماهگی تا 12 ماهگی می باشد. فاکتورهای متعددی بر رشد بچه گربه ها تأثیرگذار می باشند که “تغذیه” در این میان مهمترین نقش را دارد.

بچه گربه

ویژگی های دوره رشد بچه گربه ها


اولیــن دوره رشــد زمانــی اســت کــه بچه گربه هــا Cat baby (نوزاد گربه) نامیده می شوند. بچه گربه های 1 تا 4 ماهه نیازهای تغذیه ای بســیار اختصاصی دارند. زمانی که نوزاد گربه شروع به قطع کردن شــیر مادر می کند، به تدریج توانایی هضم لاکتوز را از دســت داده و نســبت به آن عدم تحمل پیدا می کند. این دوره از حساسیت خاصی برخوردار است و بچه گربه ها در این سن مستعد ابتلا به مشکلات گوارشی می باشند.

رشد دندان های شیری از حدود 2 هفتگی آغاز شده و تا 2 ماهگی ادامه پیدا می کنــد و تغذیه بچه گربه ها در این دوره به غذای جامد انتقال پیدا می کند. سیستم ایمنی بچه گربه ها در این مرحله به طور کامل تکامل نیافته و به مواد مغذی خاصی جهت حمایت از سیســتم ایمنی خود نیاز دارنــد. غذا در ابتدا می تواند به فرم پوره به همراه آب گرم یا شــیر جایگزین آماده شــود.

مقدار مایعی که به غذا اضافه می شود می تواند به مرور کاهش یافته تا زمانی که بچه گربه بتواند به راحتی غذای خشک را بخورد. تعــداد دفعــات غذا دهــی در بچه گربه ها زیاد می باشــد ولــی حجم غــذای مصرفی در هر وعده باید کم باشــد، زیرا معــده بچه گربه ها بســیار کوچــک بــوده و در صورت مصــرف حجم زیاد غذا به صورت یک مرتبه احتمال بروز مشــکلات گوارشــی در آنها وجود دارد.

با افزایش ســن تعداد دفعات غذادهی کاهش یافته و حجم غذای مصرفی با توجه به ســن و جثــه حیوان افزایش پیدا می کند. در مورد بچه گربه هایی که به صورت دســتی پرورش پیدا می کننــد، پس از هربار غذا دادن به حیوان باید با پارچه ای نمناک و گرم زیر شــکم و اطراف مقعد حیوان ماساژ داده شود تا دفع مدفوع که در ســنین پایین غیرارادی می باشــد، انجام گیرد. در واقع این عمل مشــابه لیس زدن گربه مادر برای دفع مدفــوع در گربه نوزاد می باشد.

مرحله دوم رشــد در بچه گربه ها از 4 ماهگی آغاز می شود . آنهــا در این مرحله مــواد مغذی متفاوتی را برای ادامه رشــد خود نیاز دارند.رشد بچه گربه ها بر اساس جنس، سن و نژاد آنها 8-12 ماه به طول می انجامد. هرچه نژاد گربه بزرگتر باشــد زمان رسیدن به وزن بالغ بیشتر خواهد بود. در انتهای دوره رشد وزن گربه به 40 تا 50 برابر وزن تولد خود می رسد. به این دلیل غذایی با بالانس مناســب پروتئین، کربوهیدرات و چربی می تواند به نیازهای بالای انرژی برای رشد سریع بچه گربه ها پاســخ دهد.

در حقیقت هــدف نهایی از تغذیه بچه گربه ها، اطمینان از رشــد کامل آنها به یک گربه بالغ ســالم می باشد. در عین حال رشد مناسب، ریسک ابتلا به بیماری ها را به حداقل رسانده و آینده ای سالم را برای آنها تضمین خواهد نمود.

تغذیه بچه گربه

فاکتورهای تغذیه ای بچه گربه ها

نیازهای تغذیــه ای بچه گربه ها جهت رشد سریع خود، تنظیم درجه حرارت و نیازهای پایه بســیار بالا می باشد. میزان رشد در سریع ترین مرحله رشد بچه گربه ها 14 تا 30 گرم در روز است. همان طور که گفته شد بچه گربه ها در کنار قابلیت هضم پایین، ظرفیت معده کمتری در مقایســه با اندازه بدن خود دارند کــه دریافت غذا را در آنها محــدود می نماید، بنابراین اســتفاده از غذایــی بــا تراکم و قابلیت هضم بــالا در آنها ضروری می باشد.

نیاز به پروتئیــن در بچه گربه ها نشــان دهنده نیــاز آنهــا بــه اســید آمینه های ضــروری و نیاز نیتروژنی پایه در آنها می باشد. این نیاز به تدریج با افزایش سن کاهش می یابد. برای دسترســی به تمامی اسیدهای آمینه ضروری نیاز است که بچه گربه هــا از غذایی بالانس شده استفاده نمایند که حداقل 30 درصد ماده خشــک آن پروتئین باشد که برای تأمین اسیدهای آمینه گوگرددار بایستی حداقل 19 درصد این پروتئین از منابع حیوانی تأمین شود.

حجم شیر مناسب برای تغذیه بچه گربه ها

شیر را بصورت قطره قطره و کم کم به بچه گربه دهید تا دچار خفگی نشود. شیر زیاد از دماغ بچه گربه به بیرون می زند و در چنین حالتی حتما تغذیه را قطع کرده و پس از اندکی استراحت دوباره به آن شیر دهید.

هیچوقت به زور به بچه گربه غذا ندهید و بگذارید خودش آنرا مک بزند. ورود شیر به ریه باعث ذات الریه و مرگ آن می شود. در صورت ورود شیر به ریه حتما گربه را چپه نمایید تا قطرات شیر از ریه اش خارج شود.

در هفته اول و در هر وعده ۵ تا ۱۰ دقیقه به میزان ۳۲ سی سی به بچه گربه شیر دهید و فاصله بین زمانهای تغذیه را بیشتر از چهارساعت نکنید. درهفته سوم هر دوساعت ۸۰ سی سی و در هفته چهارم این میزان را به ۱۰۰ سی سی و در چنجم به ۱۲۵ سی سی برسانید. از هفته چهارم برای تامین حجم غذای مورد نیاز بچه گربه تعداد وعده ها را به ۵ تا ۷ مرتبه در روز برسانید.
به طور اصولی یک بچه گربه به ازای هر اونس (معادل تقریبا ۲۸ گرم) وزن بدنش به میزان ۸ سی سی شیر نیاز دارد.

بعد از هر وعده شیر دهی به مدت ۵ تا ۱۰ دقیقه شکم آنرا بمالید تا با دفع گازهای داخل معده آرامش بیشتری داشته باشد. گربه مادر با لیسیدن شکم بچه اش این کار را می کند. بچه گربه در زمانی که شیر می خورد کمی میو می کند اما اگر همش در حال جیغ زدن و سر و صدا کردن بود حتما با دامپزشک تماس بگیرید. شیشه شیر و یا سرنگ را در بین هر بار شیردهی در آب جوش بجوشانید و ضد عفونی کنید

نگهداری از بچه گربه

ارزیابی و انتخاب غذا برای بچه گربه ها

با توجه به نکات ذکر شــده برای رســیدن به بهترین شرایط رشد و ســلامت طولانی مدت گربه ها، بهترین روش برای تغذیه آنها می تواند اســتفاده از غذاهای تجاری با کیفیت بالانس شــده مخصوص بچه گربه ها باشد. برای این منظور غذاهای خشک و تر هر دو مناسب می باشند. در بچه گربه های کوچکتر استفاده از غذای خشــک به دلیل تراکم بالاتر انرژی مناسب تر بوده و غذای تر نیز خوش خوراک تر است و موجب تحریک اشتهای آنها می شود.

استفاده از تشویقی ها در بچه گربه ها ضروری نیست، اما می تواند در مقادیر کم تر از 10% کالری روزانه داده شود. آب تازه نیز باید به صورت روزانه برای حیوان تهیه شده و همواره در دسترس او باشد.

ویژگی غذای بچه گربه ها

غذای بچه گربه باید دارای پروتئین بالا، چربی متوسط و کربوهیدرات پایین باشد. بچه گربه ها توانایی امکان مصرف کربوهیدراتها را به عنوان منبع انرژی دارند ولی در جذب پروتئین ذخیره کربوهیدراتها ناتوانند.

پروتئین: بدن بچه گربه توانایی ساخت ۱۲ اسیدآمینه از ۲۳ اسیدآمینه مورد نیاز را دارد. ۱۱ اسید آمینه ضروری باقیمانده باید در غذای بچه گربه لحاظ شود. در این ضمینه پروتئین های حیوانی در مجموع ارزش بیولوژیکی بالاتری نسبت به پروتئین های گیاهی دارند.

چربی : چربی ها منبع انرژی و اسیدهای چرب ضروری هستند و حاوی ویتامین های محلول در چربی مثل A، D، E و K نیز هستند. همچنین باعث خوش طعم شدن غذا برای بچه گربه ها شده و به حفظ سلامتی پوست و موی آنها کمک می کند.

کربوهیدرات: تغذیه با کربوهیدراتهایی که قابلیت هضم کمی دارند منجر به نفخ، ایجاد گاز و اسهال در بچه گربه می شود. لاکتوز موجود در شیر گاو این خصوصیت را دارد. در مقابل نشاسته و قند ساده با دستگاه گوارش بچه گربه سازگار است و تا ۳۵ درصد غذاهای تجاری را تشکیل می دهد.

ویتامین ها : انواع ویتامین ها بخصوص ویتامین A ، تیامین ، نیاسین و ویتامین D باید در رژیم غذایی بچه گربه وجود داشته باشند. ویتامین های محلول در چربی مثل: E و K نیز به همراه A و D نیز از طریق چربی در رژیم غذایی تامین می شوند.

مواد معدنی : انواع مواد معدنی و به خصوص کلسیم و فسفر باید در رژیم غذایی بچه گربه دیده شوند.

بچه گربه ها می توانند برای غذا خوردن انتخاب آزادی داشته باشند، یعنی غذا همیشه به قدری که آنها می خواهند در دسترس باشد. شما می توانید به آنها غذای خشک مخصوص و یا غذای کنسروی مخصوص را بدهید. توجه داشته باشید که همیشه آب تازه در اختیار آنها باشد.

در ابتدا این احتمال وجود دارد که بچه گربه های کنجکاو به جای خوردن غذای خود به بازی با آن بپردازند، اما این گربه های جوان خیلی زود متوجه میشوند که باید این غذا را بخورند نه اینکه آنرا به این طرف و آن طرف پرت کنند!

شیر دادن به بچه گربه

شیوه غذا دادن به بچه گربه ها

نحوه تغذیه بر اســاس نیازهای فردی بچه گربه ها، نوع غذای انتخاب شده و تمایل صاحب حیوان تعیین می شود. تغذیه به صورت دسترســی آزاد بهترین گزینه برای بچه گربه های زیر 5 ماه می باشد، زیرا احتمال مصرف غذای ناکافی و احتمال اتساع معده در اثر ســریع خوردن غذا را نسبت به تغذیه وعده ای کاهش می دهد. در صورت انتخاب روش تغذیه به صورت وعده ای 3 تا 4 مرتبه غذا دادن در روز در بچه گربه های زیر 6 ماه مناسب است .پس از 6 ماهگی اکثر گربه ها با دو مرتبه غذا خوردن در روز نیز کنار می آیند .

تغییر شــیوه غذا دادن تنها در گربه هایی با رشد ناکافی یا آنها که دچار اضافه وزن هستند، پیشنهاد می شود. البته دسترسی آزادانه غذا در گربه هایی بــا اضافه وزن توصیه نمی شود. مقدار غذای روزانه بایستی اندازه گیری شده و به هرکدام از دو روش بالا تغذیه انجام شود.

ظرف غذا برای دسترسی راحت تر بچه گربه ها باید کم عمق بوده و بهتر است در دمای اتاق غذا داده شود. در مورد غذاهای تر بخاطر بسپارید که نگهداری طولانــی مدت این غذاها در دمای اتاق می تواند موجب فاسد شدن آنها شــود و بهتر است این غذاها در مقادیر کم در ظرف ریخته شــود تا در کوتاه ترین زمان ممکن استفاده شود.

separator line

بیشتر بخوانید:

(اسهال در گربه) علل، پیشگیری و دو راه درمان خانگی موثر

اسهال در بچه گربه :: علل و درمان سریع خانگی

مراقبتهای قبل و بعد از زایمان گربه

separator lineاین مطلب چقدر مفید بود ؟
5.0 از 5 (1 رای)  

دیدگاه ها

اولین نفر برای ثبت دیدگاه باشید !


hits