آخرین مطالب و مقالات ریشه ضرب المثلهای ایرانی

ضرب المثل های فارسی با حرف الف (سری هشتم)

ضرب المثل های فارسی با حرف الف (سری هشتم)

۴ سال پیش
ضرب المثل های فارسی با حرف الف (سری هفتم)

ضرب المثل های فارسی با حرف الف (سری هفتم)

۴ سال پیش
ضرب المثل های فارسی با حرف الف (سری ششم)

ضرب المثل های فارسی با حرف الف (سری ششم)

۴ سال پیش
ضرب المثل های فارسی با حرف الف (سری پنجم)

ضرب المثل های فارسی با حرف الف (سری پنجم)

۴ سال پیش
ضرب المثل های فارسی با حرف الف (سری چهارم)

ضرب المثل های فارسی با حرف الف (سری چهارم)

۴ سال پیش
ضرب المثل های فارسی با حرف الف (سری سوم)

ضرب المثل های فارسی با حرف الف (سری سوم)

۴ سال پیش
ضرب المثل های فارسی با حرف الف (سری دوم)

ضرب المثل های فارسی با حرف الف (سری دوم)

۴ سال پیش
ضرب المثل های فارسی با حرف الف (سری اول)

ضرب المثل های فارسی با حرف الف (سری اول)

۴ سال پیش
ضرب المثل های فارسی با حرف آ  (سری چهارم)

ضرب المثل های فارسی با حرف آ (سری چهارم)

۴ سال پیش
ضرب المثل های فارسی با حرف آ  (سری سوم)

ضرب المثل های فارسی با حرف آ (سری سوم)

۴ سال پیش
ضرب المثل های فارسی با حرف آ  (سری دوم)

ضرب المثل های فارسی با حرف آ (سری دوم)

۴ سال پیش
ضرب المثل های فارسی با حرف آ  (سری اول )

ضرب المثل های فارسی با حرف آ (سری اول )

۴ سال پیش
هنوز دو قورت و نيمش باقي مانده

هنوز دو قورت و نيمش باقي مانده

۴ سال پیش
يك كلاغ ، چهل كلاغ

يك كلاغ ، چهل كلاغ

۴ سال پیش
آشنایی با ضرب المثل زیبای این سرزمین ماندن ندارد

آشنایی با ضرب المثل زیبای این سرزمین ماندن ندارد

۵ ماه پیش
ما پوستين ول كرديم ، پوستين ما رو ول نمي كنه

ما پوستين ول كرديم ، پوستين ما رو ول نمي كنه

۴ سال پیش
يك خشت هم بگذار در ديك

يك خشت هم بگذار در ديك

۴ سال پیش
كفگير به ته ديك خورده

كفگير به ته ديك خورده

۴ سال پیش
قسم روباه را بارو كنيم يا دم خروسو ؟

قسم روباه را بارو كنيم يا دم خروسو ؟

۴ سال پیش
دوستي خاله خرسه

دوستي خاله خرسه

۴ سال پیش
فوت كوزه گري

فوت كوزه گري

۴ سال پیش
فلفل نبين  چه ريزه ، بشكن ببين چه تيزه

فلفل نبين چه ريزه ، بشكن ببين چه تيزه

۴ سال پیش
شتر ديدي ، نديدي

شتر ديدي ، نديدي

۴ سال پیش
ضرب المثل علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد به چه معناست ؟

ضرب المثل علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد به چه معناست ؟

۵ ماه پیش
دعوا سر لحاف ملا بود

دعوا سر لحاف ملا بود

۴ سال پیش
خياط هم در كوزه افتاد

خياط هم در كوزه افتاد

۴ سال پیش
جيك جيك مستونت بود ، ياد زمستون بود ؟

جيك جيك مستونت بود ، ياد زمستون بود ؟

۴ سال پیش
بين همه پيامبرها جرجيس انتخاب كرده

بين همه پيامبرها جرجيس انتخاب كرده

۴ سال پیش
ضرب المثل بيلش را پارو كرده

ضرب المثل بيلش را پارو كرده

۴ سال پیش
ضرب المثل بشنو و باور نكن

ضرب المثل بشنو و باور نكن

۴ سال پیش

آخرین مطالب دلگرم

StatCounter