دلگرم
امروز: پنج شنبه, ۱۵ خرداد ۱۳۹۹ برابر با ۱۳ شوّال ۱۴۴۱ قمری و ۰۴ ژوئن ۲۰۲۰ میلادی

آخرین مطالب و مقالات ریشه ضرب المثلهای ایرانی

ضرب المثل های فارسی با حرف م سری سوم

ضرب المثل های فارسی با حرف م (سری سوم)

۲۰۲۰ سال پیش
ماستي كه ترشه از تغارش پيداست !‏ ماست نيستي كه انگشتت بزنند !‏ ما صد نفر بوديم تنها، اونها سه نفر بودند همراه !‏ ما كه خورديم اما نگي يارو خر بود سيرابيت نپخته بود !‏ ما كه در جهنم هستيم يك پله پائين تر !‏ ما كه رسواي جهانيم غم عالم پشمه !‏ مال است…
ضرب المثل های فارسی با حرف م سری دوم

ضرب المثل های فارسی با حرف م (سری دوم)

۲۰۲۰ سال پیش
مار تا راست نشه بسوراخ نميره !‏ مار خورده افعي شده !‏ مار خيلي از پونه خوشش مياد دم لونه اش سبز ميشه !‏ مار گزيده از ريسمان سياه و سفيد ميترسه !‏ مار گير را آخرش مار ميكشه !‏ مار مهره، هر ماري نداره !‏ مار هر كجا كج بره توي لونه خودش راست ميره !‏…
ضرب المثل های فارسی با حرف م سری اول

ضرب المثل های فارسی با حرف م (سری اول)

۲۰۲۰ سال پیش
ما از خيك دست برداشتيم خيك از ما دست بر نميداره !‏ ما اينور جوب تو اونور جوب !‏ ما اينور جوب تو اونور جوب، فحش بده فحش بستون، پيراهن يكي شانزده تومنه !‏ مادر را دل سوزد، دايه را دامن !‏ مادر زن خرم كرده، توبره بر سرم كرده !‏ مادر كه نيست با زن بابا…
ضرب المثل های فارسی با حرف ل

ضرب المثل های فارسی با حرف ل

۲۰۲۰ سال پیش
لاف در غريبي، گور در بازار مسگرها !‏ لالائي ميدوني چرا خوابت نميبره !‏ لب بود كه دندون اومد !‏ لر اگر ببازار نره بازار ميگنده !‏ لقمان حكيم را گفتند : ادب از كه آموختي ؟ گفت : از بي ادبان ! [[گلستان سعدي]]‏ لگد به گور حاتم زده !‏ لوله نگش آب ميگيره…
ضرب المثل های فارسی با حرف گ سری هفتم

ضرب المثل های فارسی با حرف گ (سری هفتم)

۲۰۲۰ سال پیش
گوشت رانم را ميخورم منت قصاب رو نميكشم !‏ گوهر پاك ببايد كه شود قابل فيض --- ورنه هر سنگ و گلي لؤلؤ مرجان نشود ! ‌[[ حافظ]]‏ گه جن خورده !‏ گيرم پدر تو بود فاضل --- از فضل پدر تو را چه حاصل ! ‌[[ نظامي]]‏ گيرم كه مار چوبه كند تن بشكل مار --- كو زهر…
ضرب المثل های فارسی با حرف گ سری ششم

ضرب المثل های فارسی با حرف گ (سری ششم)

۲۰۲۰ سال پیش
گنجشك با زاغ زوغش بيست تاش يه قرونه، گاو ميش يكيش صد تومنه !‏ گندم از گندم برويد جو ز جو ! ((‌ از مكافات عمل غافل نشو ... )) ‌[[ مولوي]]‏ گندم خورديم از بهشت بيرونمان كردند !‏ گوساله بسته را ميزنه !‏ گوسفند امام رضا را تا چاشت نميچرونه !‏ گوسفند…
ضرب المثل های فارسی با حرف گ سری پنجم

ضرب المثل های فارسی با حرف گ (سری پنجم)

۲۰۲۰ سال پیش
گفتند : خرس تخم ميذاره يا بچه ؟ گفت : از اين دم بريده هر چي بگي بر مياد!‏ گفتند : خربزه و عسل با هم نميسازند . گفت : حالا كه همچين ساخته اند كه دارند منو از وسط بر ميدارند !‏ گفتند : خربزه و عسل با هم نميسازند . گفت : حالا كه همچين ساخته اند كه…
ضرب المثل های فارسی با حرف گ سری چهارم

ضرب المثل های فارسی با حرف گ (سری چهارم)

۲۰۲۰ سال پیش
گر زمين و زمان بهم دوزي --- ندهندت زياده از روزي !‏ گر صبر كني ز غوره حلوا سازيم !‏ گر گدا كاهل بود تقصير صاحب خانه چيست ؟!‏ گرگ دهن آلوده و يوسف ندريده !‏ گرهي كه با دست باز ميشه نبايد با دندان باز كرد !‏ گفت پيغمبر كه چون كوبي دري --- عاقبت زآن…
ضرب المثل های فارسی با حرف گ سری سوم

ضرب المثل های فارسی با حرف گ (سری سوم)

۲۰۲۰ سال پیش
گربه مسكين اگر پر داشتي --- تخم گنجشك از زمين بر داشتي !‏ گر تو بهتر ميزني بستان بزن !‏گر تو قرآن بدين نمط خواني --- ببري رونق مسلماني را ! ‌[[ سعدي]] ‏ گر تو نمي پسندي تغيير ده قضا را ! (( در كوي نيكنامي ما را گذر ندادند ... )) ‌[[ حافظ]]‏ گر جمله…
ضرب المثل های فارسی با حرف گ سری دوم

ضرب المثل های فارسی با حرف گ (سری دوم)

۲۰۲۰ سال پیش
گر بري گوش و گر زني دمبم --- بنده از جاي خود نمي جنبم !‏ گربه براي رضاي خدا موش نميگيره !‏ گربه تنبل را موش طبابت ميكنه !‏ گربه دستش به گوشت نميرسه ميگه بو ميده !‏ گربه را دم حجله بايد كشت !‏ گربه را اگر در اطاق حبس كني پنجه بروت ميزنه !‏ گربه را…
ضرب المثل های فارسی با حرف گ سری اول

ضرب المثل های فارسی با حرف گ (سری اول)

۲۰۲۰ سال پیش
گابمه و آبمه و نوبت آسيابمه !‏ گاو پيشاني سفيده !‏ گاوش زائيده !‏ گاو نه من شير !‏ گاه باشد كه كودك نادان --- بغلط بر هدف زند تيري !‏ گاهي از سوراخ سوزن تو ميره گاهي هم از دروازه تو نميره !‏ گدارو كه رو بدي صاحبخونه ميشه !‏ نرمي ز حد مبر كه چو…
ضرب المثل های فارسی با حرف ک سری نهم

ضرب المثل های فارسی با حرف ک ( سری نهم)

۲۰۲۰ سال پیش
كوزه نو آب خنك داره !‏ كوزه نو دو روز آب را سرد نگه ميداره !‏ كوسه دنبال ريش رفت سيبيلشم از دست داد !‏ كوسه و ريش پهن !‏ كو فرصت ؟!‏ كوه بكوه نميرسه، آدم به آدم ميرسه !‏ كوه ، موش زائيده !‏ ضرب المثل هاي زيبا از شهر و ديار خودتون رو در بخش نظرات…
ضرب المثل های فارسی با حرف ک سری هشتم

ضرب المثل های فارسی با حرف ک ( سری هشتم)

۲۰۲۰ سال پیش
كنگر خورده لنگر انداخته !‏ كور از خدا چي ميخواهد ؟ دو چشم بينا !‏ كور خود و بيناي مردم !‏ كورشه اون دكانداري كه مشتري خودشو نشناسه !‏ كور را چه به شب نشيني !‏ كور كور را ميجوره آب گودال را !‏ كور هر چي توي چنته خودشه خيال ميكنه توي چنته رفيقش هم…
ضرب المثل های فارسی با حرف ک سری هفتم

ضرب المثل های فارسی با حرف ک ( سری هفتم)

۲۰۲۰ سال پیش
كلفتي نون را بگير و نازكي كار را !‏ كلوخ انداز را پاداش سنگ است --- جواب است اي برادر اين نه جنگ است .‏ كله اش بوي قرمه سبزي ميده !‏ كله پز برخاست سگ جايش شنست !‏ كله گنجشكي خورده !‏ كمال همنشين در من اثر كرد --- وگر نه من همان خاكم كه هستم . [‌[…
ضرب المثل های فارسی با حرف ک سری ششم

ضرب المثل های فارسی با حرف ک ( سری ششم)

۲۰۲۰ سال پیش
كلاغ آمد چريدن ياد بگيره پريدن هم يادش رفت !‏ كلاغ از وقتي بچه دار شد ، شكم سير بخود نديد !‏ كلاغ از باغمون قهر كرد، يك گردو منفعت ما !‏ كلاغ از باغمون قهر كرد، يك گردو منفعت ما !‏ كلاغ خواست راه رفتن كبك را ياد بگيره راه رفتن خودش هم يادش رفت !‏…
ضرب المثل های فارسی با حرف ک سری پنجم

ضرب المثل های فارسی با حرف ک ( سری پنجم)

۲۰۲۰ سال پیش
كسي كه منار ميدزده ، اول چاهش را ميكنه !‏ كسي كه خربزه مي خوره، پاي لرزش هم ميشينه !‏ كشته از بسكه فزونست كفن نتوان كرد !‏ كفاف كي دهد اين باده بمستي ما --- خم سپهر تهي شد ز مي پرستي ما .‏ كف دستي كه مو نداره از كجاش ميكنند ؟!‏ كفتر صناري، ياكريم…
ضرب المثل های فارسی با حرف ک سری چهارم

ضرب المثل های فارسی با حرف ک ( سری چهارم)

۲۰۲۰ سال پیش
كرم داران عالم را درم نيست --- درم داران عالم را كرم نيست !‏ كرم درخت از خود درخته !‏ كژدم را گفتند: چرا بزمستان در نميآئي ؟ گفت : بتابستانم چه حرمت است كه در زمستان نيز بيرون آيم ؟!‏ كس را وقوف نيست كه انجام كار چيست ! (( هر وقت خوش كه دست دهد…
ضرب المثل های فارسی با حرف ک سری سوم

ضرب المثل های فارسی با حرف ک ( سری سوم)

۲۰۲۰ سال پیش
كباب پخته نگردد مگر به گرديدن !‏ كبكش خروس ميخونه !‏ كپه هم با فعله است ؟!‏ كجا خوشه؟ اونجا كه دل خوشه !‏ كج ميگه اما رج ميگه !‏ كچلي را گفتند: چرا زلف نميگذاري ؟ گفت : من از اين قرتي گريها خوشم نمياد !‏ كچل نشو كه همه كچلي بخت نداره !‏ كچليش، كم…
ضرب المثل های فارسی با حرف ک سری دوم

ضرب المثل های فارسی با حرف ک ( سری دوم )

۲۰۲۰ سال پیش
كاسه جائي رود كه شاه تغار باز آيد !‏ كاسه را كاشي ميشكنه، تاوانش را قمي ميده !‏ كاشكي را كاشتند سبز نشد !‏ كاشكي ننم زنده ميشد - اين دورانم ديده ميشد !‏ كافر همه را بكيش خود پندارد !‏ كاه از خودت نيست كاهدون كه از خودته !‏ كاه بده، كالا بده، دو غاز…
ضرب المثل های فارسی با حرف ک

ضرب المثل های فارسی با حرف ک

۲۰۲۰ سال پیش
كاچي بهتر از هيچي است !‏ كار از محكم كاري عيب نميكنه !‏ كار بوزينه نيست نجاري !‏ كار خر و خوردن يابو !‏ كارد، دسته خودشو نمي بره !‏ كار نباشه زرنگه !‏ كار، نشد نداره !‏ كار هر بز نيست خرمن كوفتن --- گاو نر ميخواهد و مرد كهن .‏ كاري بكن بهر ثواب -…
ضرب المثل های فارسی با حرف ق سری دوم

ضرب المثل های فارسی با حرف ق (سری دوم)

۲۰۲۰ سال پیش
قران كنند حرز و امام مبين كشند ! (( ياسين كنند ورد وبه طاها كشند تيغ ... ))‏ قربون برم خدا رو، يك بام و دو هوا رو، اينور بام گرما را اون ور بام سرمارو !‏ قربون بند كيفتم، تا پول داري رفيقتم !‏ قربون سرت آقا ناشي، خرجم با خودم آقام تو باشي !‏ قربون…
ضرب المثل های فارسی با حرف ق

ضرب المثل های فارسی با حرف ق

۲۰۲۰ سال پیش
قاپ قمار خونه است !‏ قاتل بپاي خود پاي دار ميره !‏ قاچ زين را بگير اسب دواني پيشكشت !‏ قاشق سازي كاري نداره، مشت ميزني توش گود ميشه، دمش را ميكشي دراز ميشه !‏ قاشق نداري آش بخوري نونتو كج كن بيل كن !‏ قاطر را گفتند : پدرت كيست ؟ گفت : اسب آقادائيمه…
ضرب المثل های فارسی با حرف ف سری دوم

ضرب المثل های فارسی با حرف ف (سری دوم)

۲۰۲۰ سال پیش
فقير، در جهنم نشسته است !‏ فكر نان كن كه خربزه آبه !‏ فلفل نبين چه ريزه بشكن ببين چه تيزه !‏ فلك فلك، بهمه دادي منقل، به ما ندادي يك كلك !‏ فواره چون بلند شود سرنگون شود !‏ فيل خوابي مي بيند و فيلبان خوابي !‏ فيلش ياد هندوستان كرده !‏ فيل و فنجان…
ضرب المثل های فارسی با حرف ف

ضرب المثل های فارسی با حرف ف

۲۰۲۰ سال پیش
فردا كه برمن و تو وزد باد مهرگان --- آنگه شود پديد كه نامرد و مرد كيست ؟ (( ناصر خسرو))‏ فرزند بي ادب مثل انگشت ششمه، اگر ببري درد داره ، اگر هم نبري زشته !‏ فرزند عزيز نور ديده --- از دبه كسي ضرر نديده !‏ فرزند كسي نميكند فرزندي --- گر طوق طلا به…
ضرب المثل های فارسی با حرف غ

ضرب المثل های فارسی با حرف غ

۲۰۲۰ سال پیش
غاز ميچرونه !‏ غربال را جلوي كولي گرفت و گفت : منو چطور مي بيني ؟ گفت : هر طور كه تو منو ميبيني !‏ غلام به مال خواجه نازد و خواجه به هر دو !‏ غليان بكشيم يا خجالت ! (( مائيم ميان اين دو حالت ... ))‏ غم مرگ برادر را برادر مرده ميداند !‏ غوره نشده…
ضرب المثل های فارسی با حرف ع سری چهارم

ضرب المثل های فارسی با حرف ع (سری چهارم)

۲۰۲۰ سال پیش
عسل نيستي كه انگشتت بزنند !‏ عشق پيري گر بجنبد سر به رسوائي زند !‏ عقد پسر عمو و دختر عمو را در آسمان بسته اند !‏ عقلش پاره سنگ بر ميداره !‏ عقل كه نيست جون در عذابه !‏ عقل مردم به چشمشونه !‏ عقل و گهش قاطي شده !‏ علاج واقعه پيش از وقوع بايد كرد .…
ضرب المثل های فارسی با حرف ع سری سوم

ضرب المثل های فارسی با حرف ع (سری سوم)

۲۰۲۰ سال پیش
عروس كه بما رسيد شب كوتاه شد !‏ عروس مردني را گردن مادر شوهر نگذاريد !‏ عروس مياد وسمه بكشه نه وصله بكنه !‏ عروس نميتونست برقصه ميگفت : زمين كجه !‏ عروس را كه مادرش تعريف كنه براي آقا دائيش خوبه !‏ عروس كه مادر شوهر نداره اهل محل مادر شوهرشند !‏…
ضرب المثل های فارسی با حرف ع سری دوم

ضرب المثل های فارسی با حرف ع (سری دوم)

۲۰۲۰ سال پیش
عالم بي عمل، زنبور بي عسله !‏ عالم شدن چه آسون آدم شدن چه مشكل !‏ عالم ناپرهيزكار، كوريست مشعله دار !‏ عبادت بجز خدمت خلق نيست --- به تسبيح و سجاده و دلق نيست ! (( سعدي ))‏ عجب كشگي سابيديم كه همش دوغ پتي بود !‏ عجله، كار شيطونه !‏ عدو شود سبب خير…
ضرب المثل های فارسی با حرف ع

ضرب المثل های فارسی با حرف ع

۲۰۲۰ سال پیش
عاشقان را همه گر آب برد --- خوبرويان همه را خواب برد . (( ايرج ميرزا ))‏ عاشق بي پول بايد شبدر بچينه !‏ عاشقم پول ندارم كوزه بده آب بيارم !‏ عاشقي پيداست از زاري دل --- نيست بيماري چو بيماري دل . (( مولوي ))‏ عاشقي شيوه رندان بلا كش باشد ! (( حافظ…
ضرب المثل های فارسی با حرف ظ

ضرب المثل های فارسی با حرف ظ

۲۰۲۰ سال پیش
ظالم پاي ديوارِ خودشو، ميكنه !‏ ظالم دست كوتاه !‏ ظالم هميشه خانه خرابه !‏ ظاهرش چون گور كافر پر حلل --- باطنش قهر خدا عزوجل !‏ ضرب المثل هاي زيبا از شهر و ديار خودتون رو در بخش نظرات بنويسيد.... يك دنيا سپاسگذاريم... گردآوري:مجله اينترنتي دلگرم…
ضرب المثل های فارسی با حرف ط

ضرب المثل های فارسی با حرف ط

۲۰۲۰ سال پیش
طاس اگر نيك نشيند همه كس نراد است !‏ طالع اگر اري برو دمر بخواب !‏ طاووس را به نقش و نگاري كه هست خلق --- تحسين كنند و او خجل از پاي زشت خويش !(( سعدي ))‏ طبل تو خاليست !‏ طبيب بيمروت، خلق را رنجور ميخواهد !‏ طشت طلا رو سرت بگير و برو !‏ طعمه هر…
ضرب المثل های فارسی با حرف ض

ضرب المثل های فارسی با حرف ض

۲۰۲۰ سال پیش
ضرب خورده جراحه !‏ ضرر را از هر جا جلوشو بگيري منفعته !‏ ضامن روزي بود روزي رسان !‏ ضرر بموقع بهتر از منفعت بيموقعه !‏ ضرر كار كن، كار نكردنه !‏ ضرب المثل هاي زيبا از شهر و ديار خودتون رو در بخش نظرات بنويسيد.... يك دنيا سپاسگذاريم... گردآوري:مجله…
ضرب المثل های فارسی با حرف ص سری دوم

ضرب المثل های فارسی با حرف ص (سری دوم)

۲۰۲۰ سال پیش
صد سال گدائي ميكنه هنوز شب جمعه را نميدونه !‏ صد سر را كلاه است و صد كور را عصا !‏ صد من پرقو يكمشت نيست !‏ صد من گوشت شكار به يك چس تازي نميارزه !‏ صد موش را يك گربه كافيه !‏ صفراش به يك ليمو مي شكنه !‏ صنار جيگرك سفره قلمگار نمي خواد !‏ صنار…
ضرب المثل های فارسی با حرف ص سری اول

ضرب المثل های فارسی با حرف ص (سری اول)

۲۰۲۰ سال پیش
صابونش به جامه ما خورده ! صبر كوتاه خدا سي ساله ! صداش صبح در مياد ! صد پتك زرگر، يك پتك آهنگر ! صد تا گنجشك با زاق و زوقش نيم منه ! صد تا چاقو بسازه، يكيش دسته نداره ! صد تومن ميدم كه بچه ام يكشب بيرون نخوابه وقتي خوابيد ، چه يكشب چه هزار شب ! صد…
ضرب المثل های فارسی با حرف ش سری پنجم

ضرب المثل های فارسی با حرف ش (سری پنجم)

۲۰۲۰ سال پیش
شكم گشنه، گوز فندقي ! شلوار نداره، بند شلوارش را مي بنده ! شمر جلودارش نميشه ! شنا بلد نيست زير آبكي هم ميره ! شنا بلد نيست زير آبكي هم ميره ! شنونده بايد عاقل باشه ! شنيدي كه زن آبستن گل ميخوره اما نميدوني چه گلي ! شوهر كردم وسمه كنم نه وصله كنم !…
ضرب المثل های فارسی با حرف ش سری چهارم

ضرب المثل های فارسی با حرف ش (سری چهارم)

۲۰۲۰ سال پیش
شريك اگر خوب بود خدا هم شريك ميگرفت ! شريك دزد و رفيق قافله ! شست پات توي چشمت نره ! شش ماهه به دنيا اومده ! شعر چرا ميگي كه توي قافيه اش بموني ؟! شغال، پوزش بانگور نميرسه ميگه ترشه ! شغال ترسو انگور خوب نميخوره ! شغال كه از باغ قهر كنه منفعت…
ضرب المثل های فارسی با حرف ش سری سوم

ضرب المثل های فارسی با حرف ش (سری سوم)

۲۰۲۰ سال پیش
آن يكي مي گفت استر را كه هي --- از كجا مي آيي اي فرخنده پي . گفت :از حمام گرم كوي تو --- گفت : خود پيداست از زانوي تو ! شتر را گم كرده پي افسارش ميگرده ! شتر سواري دولا دولا نميشه ! شتر كه نواله ميخواد گردن دراز ميكنه ! شتر كجاش خوبه كه لبش بده ؟!…
ضرب المثل های فارسی با حرف ش سری دوم

ضرب المثل های فارسی با حرف ش (سری دوم)

۵ سال پیش
شتر اگر مرده هم باشد پوستش بار خره ! شتر بزرگه زحمتش هم بزرگه ! شتر پير شد و شاشيدن نياموخت ! شتر خوابيده شم بلندتر از خر ايستاده است ! شتر در خواب بيند پنبه دانه --- گهي لف لف خورد گه دانه دانه ! شتر ديدي نديدي ؟! شتر را چه به علاقه بندي ؟ شتر را…
ضرب المثل های فارسی با حرف ش سری اول

ضرب المثل های فارسی با حرف ش (سری اول)

۲۰۲۰ سال پیش
شاگرد اتو گرم، سرد ميارم حرفه، گرم ميارم حرفه ! شاه خانم ميزاد، ماه خانم درد ميكشه ! شاه مي بخشه شيخ عليخان نمي بخشه ! شاهنامه آخرش خوشه ! شب دراز است و قلندر بيكار ! شب سمور گذشت و لب تنور گذشت ! شب عيد است و يار از من چغندر پخته ميخواهد --- گمانش…
ضرب المثل های فارسی با حرف س سری دهم

ضرب المثل های فارسی با حرف س (سری دهم)

۲۰۲۰ سال پیش
سوداي نقد بوي مشك ميده ! سوراخ دعا را گم كرده ! سوزن، همه را ميپوشونه اما خودش لخته ! سوسكه از ديوار بالا ميرفت مادرش ميگفت : قربون دست و پاي بلوريت ! سهره ( سيره ) رنگ كرده را جاي بلبل ميفروشه ! سيب سرخ براي دست چلاق خوبه ؟! سيب مرا خوردي تا قيامت…
صفحه 4 از 11
statcounter