دلگرم
امروز: دوشنبه, ۲۴ مرداد ۱۴۰۱ برابر با ۱۶ محرّم ۱۴۴۴ قمری و ۱۵ اوت ۲۰۲۲ میلادی
50 ضرب المثل ترکی با معادل و معنی فارسی
102
زمان مطالعه: 5 دقیقه
ضرب المثل های ترکی از جمله پر طرفدارترین ضرب المثل ها در ایران میباشد . در ادامه با ما همراه باشید تا ضرب المثل های ترکی را همراه با معنی و معادل فارسی را آموخته و با دوستانتان به اشتراک بگذارید .

ضرب المثل های ترکی با معنی

ضرب المثل های زیبای ترکی با ترجمه فارسی

تولکویه دئدیلر هانی شاهدون دئدی قویروغوم.
«به روباهه گفتن شاهدت کیه؟ گفت: دمبم.»

ضرب المثل ترکی / ضرب المثل های ترکی استانبولی / ضرب المثل های بی ادبی ترکی / ضرب المثل ترکی در مورد زن

ظالمین رشته اقبالینی بیر آه کسر
مانع رزق اولانون رزقنی الله کسر. یک آه رشته اقبال ظالم را قطع می‌کند. خداوند رزق کسی را که مانع رزق مردم بشود، قطع می‌کند

ضرب المثل ترکی / ضرب المثل های ترکی استانبولی / ضرب المثل های بی ادبی ترکی / ضرب المثل ترکی در مورد زن

ضرب المثل ترکی مشهور با معادل فارسی

هرکیم ائششه ک اولدو سنده پالانی اول
هرکس الاغ شد، تو پالان.

ضرب المثل ترکی / ضرب المثل های ترکی استانبولی / ضرب المثل های بی ادبی ترکی / ضرب المثل ترکی در مورد زن

هاردا آشدی، اوردا باشدی
هر جا آش هست، آنجا سر هم است.

ضرب المثل ترکی / ضرب المثل های ترکی استانبولی / ضرب المثل های بی ادبی ترکی / ضرب المثل ترکی در مورد زن

اوزو یئخئلان آغلاماز
خود کرده را تدبیر نیست

ضرب المثل ترکی / ضرب المثل های ترکی استانبولی / ضرب المثل های بی ادبی ترکی / ضرب المثل ترکی در مورد زن

یاغ یؤغورتداندی، یؤغورت یاغدان
کره از ماست بعمل می‌آید و ماست از کره.

ضرب المثل ترکی / ضرب المثل های ترکی استانبولی / ضرب المثل های بی ادبی ترکی / ضرب المثل ترکی در مورد زن

ضرب المثل قدیمی ترکی

بش بارماغ بشیده بیر اولماز
پنج انگشت برابر نیستند

ضرب المثل ترکی / ضرب المثل های ترکی استانبولی / ضرب المثل های بی ادبی ترکی / ضرب المثل ترکی در مورد زن

داغدان گلیپ باغداکى نى قوور
از پشت کوه آمده و می‌خواهد کسى را که در باغ است بیرون کند. (یعنی مهمان آمد صاحبخانه را بیرون کرد).

ضرب المثل ترکی / ضرب المثل های ترکی استانبولی / ضرب المثل های بی ادبی ترکی / ضرب المثل ترکی در مورد زن

ایش قالسا اوستونه قار یاغار
کار امروز را به فردا مسپار

ضرب المثل ترکی / ضرب المثل های ترکی استانبولی / ضرب المثل های بی ادبی ترکی / ضرب المثل ترکی در مورد زن

ضرب المثل های ترکی استانبولی

ضرابخانا آچمامیشام
ضرابخانه باز نکرده‌ام. (سر گنج ننشستم)

ضرب المثل ترکی / ضرب المثل های ترکی استانبولی / ضرب المثل های بی ادبی ترکی / ضرب المثل ترکی در مورد زن

قورخان گوزه چوب دوشه ر
از هر چی بترسی، سرت میاد

ضرب المثل ترکی / ضرب المثل های ترکی استانبولی / ضرب المثل های بی ادبی ترکی / ضرب المثل ترکی در مورد زن

ریحان مرزه کردیسینه گتمیرکی
به کرت و باغچه ریحان مرزه که نمی‌رود. یعنی: این کار مشکلاتی هم دارد، جشن و ضیافت که نیست.

ضرب المثل ترکی / ضرب المثل های ترکی استانبولی / ضرب المثل های بی ادبی ترکی / ضرب المثل ترکی در مورد زن

ضرب المثل های زیبای ترکی

زحمت سیز بال دادانمازسان
نابرده رنج گنج میسر نمیشود

ضرب المثل ترکی / ضرب المثل های ترکی استانبولی / ضرب المثل های بی ادبی ترکی / ضرب المثل ترکی در مورد زن

رشوه جهنمی ایشیقلاندیرار
رشوه جهنم را درخشان می‌کند. رشوه خوار ها در جهنم بسیارند

ضرب المثل ترکی / ضرب المثل های ترکی استانبولی / ضرب المثل های بی ادبی ترکی / ضرب المثل ترکی در مورد زن

ایلان هر یئره ایری گدسه، اوز یوواسینا دوز گدر
مار هر کجا که کج بره، خونه خودش راست میره

ضرب المثل ترکی / ضرب المثل های ترکی استانبولی / ضرب المثل های بی ادبی ترکی / ضرب المثل ترکی در مورد زن

لای لای بیلیرسن نیه یاتمیرسان؟
اگر لالایی بلدی چرا خوابت نمی‌برد؟

ضرب المثل ترکی / ضرب المثل های ترکی استانبولی / ضرب المثل های بی ادبی ترکی / ضرب المثل ترکی در مورد زن

ضرب المثل ترکی در مورد پدر

آتاسئنا خئیئری اولمایان کیمه خئییری اولار؟
کسی که به پدرش خوبی نمیکند به چه کسی خوبی میکند

ضرب المثل ترکی / ضرب المثل های ترکی استانبولی / ضرب المثل های بی ادبی ترکی / ضرب المثل ترکی در مورد زن

حق الی بیکار قالماز، گئژ کسر، کارلی کسر
دست حق بی‌کار ننشیند. دیر می‌برد اما خوب می‌بُرد.

ضرب المثل ترکی / ضرب المثل های ترکی استانبولی / ضرب المثل های بی ادبی ترکی / ضرب المثل ترکی در مورد زن

وغدا بوغدادان بیته ر
گندم از گندم بروید جو از جو

ضرب المثل ترکی / ضرب المثل های ترکی استانبولی / ضرب المثل های بی ادبی ترکی / ضرب المثل ترکی در مورد زن

ضرب المثل های معروف ترکی

هر نه اکیرسن، اونودا بیچیرسن
هرچه بکاری همان را درو میکنی

ضرب المثل ترکی / ضرب المثل های ترکی استانبولی / ضرب المثل های بی ادبی ترکی / ضرب المثل ترکی در مورد زن

شاهدده ایمان یوخ، بیگ ده عدالت
زیبا رویان ایمان ندارند و پادشاهان عدالت ندارند

ضرب المثل ترکی / ضرب المثل های ترکی استانبولی / ضرب المثل های بی ادبی ترکی / ضرب المثل ترکی در مورد زن

فیلین بیر فکری وار، فیلبانین مین
فیل یک آرزو دارد و فیلبان هزار آرزو.

ضرب المثل ترکی / ضرب المثل های ترکی استانبولی / ضرب المثل های بی ادبی ترکی / ضرب المثل ترکی در مورد زن

وارلی گئیه نده دییه رلر موبارکدیر ، یوخسول گئیه نده دییه رلر هاردان تاپدین ؟
شخص پولدار بپوشد ( می‌گویند) مبارک باشید، فقیر بپوشد ، از کجا ، آورده؟

ضرب المثل ترکی / ضرب المثل های ترکی استانبولی / ضرب المثل های بی ادبی ترکی / ضرب المثل ترکی در مورد زن

هرکس ساغ اولسون اوزونه
هرکس باید به خود متکی باشد و از دیگران انتظار نداشته باشد

ضرب المثل ترکی / ضرب المثل های ترکی استانبولی / ضرب المثل های بی ادبی ترکی / ضرب المثل ترکی در مورد زن

ضرب المثل به زبان ترکی

هوشون منبرده اولسون
فکرت پیش منبر باشد. دقت کن و خوب گوش بده.

ضرب المثل ترکی / ضرب المثل های ترکی استانبولی / ضرب المثل های بی ادبی ترکی / ضرب المثل ترکی در مورد زن

هر زادئن تزه سی، دوستون کوهنه سی
هر چیز تازه اش خوب است دوست کهنه اش

ضرب المثل ترکی / ضرب المثل های ترکی استانبولی / ضرب المثل های بی ادبی ترکی / ضرب المثل ترکی در مورد زن

چال سووا ایچ
بگذار در کوزه و آبش را بخور.

ضرب المثل ترکی / ضرب المثل های ترکی استانبولی / ضرب المثل های بی ادبی ترکی / ضرب المثل ترکی در مورد زن

بیر تیکه نی بیلمه ین، مین تیکه نیده بیلمز
کسی یک خوبی را که در حقش شده نفهمد هزار خوبی دیگر را هم نخواهد فهمید

ضرب المثل ترکی / ضرب المثل های ترکی استانبولی / ضرب المثل های بی ادبی ترکی / ضرب المثل ترکی در مورد زن

ضرب المثل ترکی آذری

چرچى کیسه سینده کین ساتار
پیله ور آنچه را که در کیسه‌اش دارد، می‌فروشد.

ضرب المثل ترکی / ضرب المثل های ترکی استانبولی / ضرب المثل های بی ادبی ترکی / ضرب المثل ترکی در مورد زن

آلله بیر قاپینی باغلاسا، آیری قاپی آچار
خدا گر ز رحمت ببندد دری زرحمت گشاید در دیگری

ضرب المثل ترکی / ضرب المثل های ترکی استانبولی / ضرب المثل های بی ادبی ترکی / ضرب المثل ترکی در مورد زن

آغزیوا باخ تیکه توت
به اندازه دهانت لقمه بردار

ضرب المثل ترکی / ضرب المثل های ترکی استانبولی / ضرب المثل های بی ادبی ترکی / ضرب المثل ترکی در مورد زن

زیباترین ضرب المثل های ترکی

کورآللاهدان نه ایستر، ایکی گؤز بیری ایری بیری دوز
کوراز خدا چی می‌خواد؟ دو تا چشم، یکی کج، یک سالم.

ضرب المثل ترکی / ضرب المثل های ترکی استانبولی / ضرب المثل های بی ادبی ترکی / ضرب المثل ترکی در مورد زن

زیانئن یارسئندان قایئتماق قازانجدئر
ضرر را از هر کجا بگیری نفع است

ضرب المثل ترکی / ضرب المثل های ترکی استانبولی / ضرب المثل های بی ادبی ترکی / ضرب المثل ترکی در مورد زن

بش بارماغ بشیده بیر اولماز
پنج انگشت برابر نیستند

ضرب المثل ترکی / ضرب المثل های ترکی استانبولی / ضرب المثل های بی ادبی ترکی / ضرب المثل ترکی در مورد زن

ضرب المثل ترکی با معنی

چوخ یاشایان چوخ بیلمز، چو گزه ن چوخ بیلر
کسی که زیاد عمر کند زیاد نمیداند، کسی که زیاد سفر کند زیاد میداند

ضرب المثل ترکی / ضرب المثل های ترکی استانبولی / ضرب المثل های بی ادبی ترکی / ضرب المثل ترکی در مورد زن

ایش قالسا اوستونه قار یاغار
کار امروز را به فردا مسپار

ضرب المثل ترکی / ضرب المثل های ترکی استانبولی / ضرب المثل های بی ادبی ترکی / ضرب المثل ترکی در مورد زن

چالما قاپیمی ، چالار لار قاپینی
درم را نکوب، در تو را هم می کوبند

ضرب المثل ترکی / ضرب المثل های ترکی استانبولی / ضرب المثل های بی ادبی ترکی / ضرب المثل ترکی در مورد زن

زحمت سیز بال دادانمازسان
نابرده رنج گنج میسر نمیشود

ضرب المثل ترکی / ضرب المثل های ترکی استانبولی / ضرب المثل های بی ادبی ترکی / ضرب المثل ترکی در مورد زن

ضرب المثل های ترکی اذربایجانی

آج قارین ، آجی آیران
شکم گرسنه، دوغ تلخ

ضرب المثل ترکی / ضرب المثل های ترکی استانبولی / ضرب المثل های بی ادبی ترکی / ضرب المثل ترکی در مورد زن

آغزیوا باخ تیکه توت
به اندازه دهانت لقمه بردار

ضرب المثل ترکی / ضرب المثل های ترکی استانبولی / ضرب المثل های بی ادبی ترکی / ضرب المثل ترکی در مورد زن

ایتین ایاغیندان تیکان چیخاردیر
از پای سگ خار در می‌آورد.

ضرب المثل ترکی / ضرب المثل های ترکی استانبولی / ضرب المثل های بی ادبی ترکی / ضرب المثل ترکی در مورد زن

ضرب‌المثل های ترکی استانبولی با معنی

ایری اوتوراق دوز دانیشاق
کج بشین، راست صحبت کن.

ضرب المثل ترکی / ضرب المثل های ترکی استانبولی / ضرب المثل های بی ادبی ترکی / ضرب المثل ترکی در مورد زن

ایشله ین دمیری، پاس باسماز
آهنی که کار کند زنگ نمی زند

ضرب المثل ترکی / ضرب المثل های ترکی استانبولی / ضرب المثل های بی ادبی ترکی / ضرب المثل ترکی در مورد زن

اوزو به زکلی ، ایچی ته زکلی
صورت بزک شده، داخلش کود ،پِهِن

ضرب المثل ترکی / ضرب المثل های ترکی استانبولی / ضرب المثل های بی ادبی ترکی / ضرب المثل ترکی در مورد زن

آتالار سوزو (ضرب المثل های ترکی)

اودا گلمیسن سویا ؟
به آتش آمده‌ای یا آب؟به جنگ آمدی یا صلح؟ آتش= جنگ، آب= صلح

ضرب المثل ترکی / ضرب المثل های ترکی استانبولی / ضرب المثل های بی ادبی ترکی / ضرب المثل ترکی در مورد زن

قونشو قونشودان سحر اویانماغی اؤرگه نه ر
همسایه از همسایه، صبح بیدار شدن را یاد می‌گیرد.

ضرب المثل ترکی / ضرب المثل های ترکی استانبولی / ضرب المثل های بی ادبی ترکی / ضرب المثل ترکی در مورد زن

کور آلاهدان نه ایستر ، ایکی گوز بیری اگری بیری دوز.
کور از خدا چی میخواد دوتا چشم یکی کج یک سالم.

ضرب المثل ترکی / ضرب المثل های ترکی استانبولی / ضرب المثل های بی ادبی ترکی / ضرب المثل ترکی در مورد زن

ضرب المثل های رایج به زبان ترکی قشقایی

ایت هورر کروان کئچر
جواب ابلهان خاموشی است

ضرب المثل ترکی / ضرب المثل های ترکی استانبولی / ضرب المثل های بی ادبی ترکی / ضرب المثل ترکی در مورد زن

قونشو قونشودان سحر اویانماغی اؤرگه نه ر
همسایه از همسایه، صبح بیدار شدن را یاد می‌گیرد.

ضرب المثل ترکی / ضرب المثل های ترکی استانبولی / ضرب المثل های بی ادبی ترکی / ضرب المثل ترکی در مورد زن

بورنو یئللی دیر.
«دماغش باد دارد.»

ضرب المثل ترکی / ضرب المثل های ترکی استانبولی / ضرب المثل های بی ادبی ترکی / ضرب المثل ترکی در مورد زن

هامیسی بیر بئزین قیراغیدی.
سروته یه کرباسهاین مطلب چقدر مفید بود ؟
4.4 از 5 (102 رای)  
دیدگاه ها

درج کامنت برای این مطلب غیر فعال است