دلگرم
امروز: پنج شنبه, ۱۱ خرداد ۱۴۰۲ برابر با ۱۱ ذو القعدة ۱۴۴۴ قمری و ۰۱ ژوئن ۲۰۲۳ میلادی

آخرین مطالب و مقالات ریشه ضرب المثلهای ایرانی

در زبان فارسی با استفاده از یک اصطلاح می توان به صورت خلاصه و کوتاه منظور را به خوبی رساند. یکی از این اصطلاحات گل از گلش شکفت است با ما در دلگرم همراه باشید .

ضرب المثل ها گنجینه ایست در زبان و ادبیات فارسی که در آن حکایت ها نهفته است . با گفتن یک ضرب المثل می توان یک کتاب را در یک جمله خلاصه نمود. با ما در دلگرم همراه شوید تا با حکایت نه خانی آمده نه خانی رفته آشنا شویم .

در این مقاله می خواهیم داستان ضرب المثل چو فردا شود فکر فردا کنیم را شرح دهیم . با ما در مجله دلگرم همراه باشید .

ضرب المثل ﻓﯿﻞ ﺯﻧﺪﻩ ﻭ ﻣﺮﺩﻩ ﺍﺵ ﺻﺪ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺍﺳﺖ یکی از ضرب المثل های قدیمی و جالب فارسی است که به یکسان بودن ارج و قیمت ﺷﺨﺺ نیکوکار در هنگام زندگی و پس از مرگ او اشاره دارد.

ضرب المثل ،‌سخن کوتاه و معروفی است که در آن داستانی با عبرت آموز یا گفتاری نکته آموز وجود دارد و جای صحبت بیشتر را می گیرد. در این جا جالب ترین مجموعه ضرب المثل خنده دار را برایتان گردآوری کرده ایم.

در این پست با معانی و مفهوم اصلی این ضرب المثل ایرانی و قدیمی «سگ زرد برادر شغاله» آشنا خواهیم شد. با ما همراه باشید .

در پشت تمام ضرب المثل ها حکایت و داستان های جالب و شنیدنی نهفته است. امروز با ما در دلگرم همراه شوید تا به حکایت ضرب المثل « پالانش کجه » بپردازیم .

در پشت تمام ضرب المثل ها حکایت و داستان های جالب و شنیدنی نهفته است. امروز با ما در دلگرم همراه شوید تا به حکایت ضرب المثل « شاخ شدن » بپردازیم .

در پشت تمام ضرب المثل ها حکایت و داستان های جالب و شنیدنی نهفته است. امروز با ما در دلگرم همراه شوید تا با عجیب ترین ضرب المثل های دنیا آشنا شویم.

گلچینی از ضرب المثل های جالب و خواندنی از سرتاسر کشورهای مختلف جهان را در مورد ازدواج برایتان برگزیده ایم با ما در مجله دلگرم همراه باشید .

در پشت تمام ضرب المثل ها حکایت و داستان های جالب و شنیدنی نهفته است. امروز با ما در دلگرم همراه شوید تا به حکایت ضرب المثل «زاغ سیاه چوب زدن» بپردازیم .

در پشت تمام ضرب المثل ها حکایت و داستان های جالب و شنیدنی نهفته است. امروز با ما در دلگرم همراه شوید تا به حکایت ضرب المثل « نه سیخ بسوزه نه کباب » بپردازیم .

در پشت تمام ضرب المثل ها حکایت و داستان های جالب و شنیدنی نهفته است. امروز با ما در دلگرم همراه شوید تا به حکایت ضرب المثل «تجارت بوق حمام می کند» بپردازیم .

در پشت تمام ضرب المثل ها حکایت و داستان های جالب و شنیدنی نهفته است. امروز با ما در دلگرم همراه شوید تا به حکایت ضرب المثل «رحمت به دزد سرِ گردنه» بپردازیم .

در پشت تمام ضرب المثل ها حکایت و داستان های جالب و شنیدنی نهفته است. امروز با ما در دلگرم همراه شوید تا به حکایت ضرب المثل « زیر کاسه نیم کاسه ای است » بپردازیم .

در پشت تمام ضرب المثل ها حکایت و داستان های جالب و شنیدنی نهفته است. امروز با ما در دلگرم همراه شوید تا به حکایت ضرب المثل « قسم حضرت عباست را باور کنم یا دم خروس را » بپردازیم .

در پشت تمام ضرب المثل ها حکایت و داستان های جالب و شنیدنی نهفته است. امروز با ما در دلگرم همراه شوید تا به حکایت ضرب المثل «دروغ میگه قد منار» بپردازیم .

در پشت تمام ضرب المثل ها حکایت و داستان های جالب و شنیدنی نهفته است. امروز با ما در دلگرم همراه شوید تا به حکایت ضرب المثل «وقتی همه کدخدا باشند ده ویران می شود» بپردازیم .

در پشت تمام ضرب المثل ها حکایت و داستان های جالب و شنیدنی نهفته است. امروز با ما در دلگرم همراه شوید تا به حکایت ضرب المثل پهنش کنی بیل میشه دُمش را بکشی میل میشه بپردازیم .

در پشت تمام ضرب المثل ها حکایت و داستان های جالب و شنیدنی نهفته است. امروز با ما در دلگرم همراه شوید تا به حکایت ضرب المثل هر چیز که خوار آید، یک روز به کار آید بپردازیم .

در پشت تمام ضرب المثل ها حکایت و داستان های جالب و شنیدنی نهفته است. امروز با ما در دلگرم همراه شوید تا به حکایت ضرب المثل خر چه داند قیمت نقل و نبات بپردازیم .

در این پست با معانی و مفهوم اصلی این ضرب المثل ایرانی و قدیمی « آسمان به زمین نمی آید » آشنا خواهیم شد. با ما همراه باشید .

در پشت تمام ضرب المثل ها حکایت و داستان های جالب و شنیدنی نهفته است. امروز با ما در دلگرم همراه شوید تا به حکایت ضرب المثل «در دروازه را می شود بست اما دهان یاوه گو را نمی شود» بپردازیم .

در پشت تمام ضرب المثل ها حکایت و داستان های جالب و شنیدنی نهفته است. امروز با ما در دلگرم همراه شوید تا به حکایت ضرب المثل «فوت کوزه گری است» بپردازیم .

در پشت تمام ضرب المثل ها حکایت و داستان های جالب و شنیدنی نهفته است. امروز با ما در دلگرم همراه شوید تا به حکایت ضرب المثل «دبه در آورد» بپردازیم .

در این پست با معانی و مفهوم اصلی این ضرب المثل ایرانی و قدیمی «ضرب المثل کبوتر با کبوتر باز با باز، کند هم جنس با هم جنس پرواز» آشنا خواهیم شد. با ما همراه باشید .

در این پست با معانی و مفهوم اصلی این ضرب المثل ایرانی و قدیمی «ضرب المثل از دل برود هر آنکه از دیده برفت» آشنا خواهیم شد. با ما همراه باشید .

در این پست با معانی و مفهوم اصلی این ضرب المثل ایرانی و قدیمی «ضرب المثل دست بالای دست بسیار است» آشنا خواهیم شد. با ما همراه باشید .

در این پست با معانی و مفهوم اصلی این ضرب المثل ایرانی و قدیمی «ضرب المثل یک دست صدا ندارد» آشنا خواهیم شد. با ما همراه باشید .

در پشت تمام ضرب المثل ها حکایت و داستان های جالب و شنیدنی نهفته است. امروز با ما در دلگرم همراه شوید تا به حکایت ضرب المثل «دسته گل به آب داده» بپردازیم .

در پشت تمام ضرب المثل ها حکایت و داستان های جالب و شنیدنی نهفته است. امروز با ما در دلگرم همراه شوید تا به حکایت ضرب المثل «یک بام و دو هوا» بپردازیم .

در پشت تمام ضرب المثل ها حکایت و داستان های جالب و شنیدنی نهفته است. امروز با ما در دلگرم همراه شوید تا به حکایت ضرب المثل «باج به شغال نمی دهیم» بپردازیم .

در پشت تمام ضرب المثل ها حکایت و داستان های جالب و شنیدنی نهفته است. امروز با ما در دلگرم همراه شوید تا به حکایت ضرب المثل «هیچ گرانی بی‌حکمت نیست ، هیچ ارزانی بی علت نیست» بپردازیم .

در پشت تمام ضرب المثل ها حکایت و داستان های جالب و شنیدنی نهفته است. امروز با ما در دلگرم همراه شوید تا به حکایت ضرب المثل « اگر تو کلاغی من بچه کلاغم » بپردازیم .

در پشت تمام ضرب المثل ها حکایت و داستان های جالب و شنیدنی نهفته است. امروز با ما در دلگرم همراه شوید تا به حکایت ضرب المثل « شده حکایت روباه و مرغ های قاضی » بپردازیم .

در پشت تمام ضرب المثل ها حکایت و داستان های جالب و شنیدنی نهفته است. امروز با ما در دلگرم همراه شوید تا به حکایت ضرب المثل ماست ها را کیسه کردن بپردازیم .

در پشت تمام ضرب المثل ها حکایت و داستان های جالب و شنیدنی نهفته است. امروز با ما در دلگرم همراه شوید تا به حکایت ضرب المثل نه کور می کند نه شفاء می دهد بپردازیم .

در پشت تمام ضرب المثل ها حکایت و داستان های جالب و شنیدنی نهفته است. امروز با ما در دلگرم همراه شوید تا به حکایت ضرب المثل «کار از محکم کاری عیب نمی کند» بپردازیم .

در پشت تمام ضرب المثل ها حکایت و داستان های جالب و شنیدنی نهفته است. امروز با ما در دلگرم همراه شوید تا به حکایت ضرب المثل «سنگ بزرگ علامت نزدنه» بپردازیم .

در پشت تمام ضرب المثل ها حکایت و داستان های جالب و شنیدنی نهفته است. امروز با ما در دلگرم همراه شوید تا به حکایت ضرب المثل «با مُردنِ یک میراب، شهر بی آب نمی ماند» بپردازیم .
صفحه 1 از 13