مجله دلگرم
امروز: پنج شنبه, ۱۳ بهمن ۱۴۰۱ برابر با ۱۰ رجب ۱۴۴۴ قمری و ۰۲ فوریه ۲۰۲۳ میلادی
احكام خوردنيها و آشاميدنيها-رساله امام خمینی
2
زمان مطالعه: 6 دقیقه
احكام خوردنيها و آشاميدنيها-احكام خوردنيها - آشاميدنيها-خوردنيها-احكام آشاميدنيها-مستحب- حلال- حرام-مکروه

رساله امام خمینی

احكام خوردنيها و آشاميدنيها

احكام خوردنيها و آشاميدنيها

2624 خوردن گوشت مرغى كه مثل شاهين چنگال دارد، حرام است و خوردن گوشت پرستو و هدهد مكروه مى‏باشد.

2625 اگر چيزى را كه روح دارد، از حيوان زنده جدا نمايند، مثلا دنبه يا مقدارى گوشت از گوسفند زنده ببرند، نجس و حرام مى‏باشد.

2626 پانزده چيز از حيوانات حلال گوشت، حرام است:

1- خون 2- فضله 3- نرى 4- فرج 5- بچه ‏دان 6- غدد كه آن را دشول مى‏گويند 7- تخم كه آن را دنبلان مى‏گويند 8- چيزى كه در مغز كله است و به شكل نخود مى‏باشد 9- مغز حرام كه در ميان تيره پشت است 10- پى كه در دو طرف تيره پشت است 11- زهره دان 12- سپرز (طحال) 13- بول دان (مثانه) 14- حدقه چشم 15- چيزى كه در ميان سم است و به آن "ذات الاشاجع" مى‏گويند.

2627 خوردن سرگين و آب دماغ حرام است، و احتياط واجب آن است كه از خوردن چيزهاى خبيث ديگر كه طبيعت انسان از آن متنفر است، اجتناب كنند. ولى اگر پاك باشد، و مقدارى از آن به طورى با چيز حلال مخلوط شود كه در نظر مردم نابود حساب شود، خوردن آن اشكال ندارد.

2628 خوردن كمى از تربت ‏حضرت سيد الشهدا عليه السلام براى شفا و خوردن گل داغستان و گل ارمنى براى معالجه اگر علاج منحصر به خوردن اينها باشد اشكال ندارد.

2629 فرو بردن آب بينى و خلط سينه كه در دهان آمده، حرام نيست، و نيز فرو بردن غذايى كه موقع خلال كردن از لاى دندان بيرون مى‏آيد، اگر طبيعت انسان از آن متنفر نباشد، اشكال ندارد.

2630 خوردن چيزى كه براى انسان ضرر دارد، حرام است.

2631 خوردن گوشت اسب و قاطر و الاغ مكروه است، و اگر كسى با آنها وطى كند، يعنى نزديكى نمايد، حرام مى‏شود، و بايد آنها را از شهر بيرون ببرند و در جاى ديگر بفروشند.

2632 اگر با گاو و گوسفند و شتر نزديكى كنند بول و سرگين آنها نجس مى‏شود و آشاميدن شير آنها هم حرام است و بايد بدون آن كه تاخير بيفتد آن حيوان را بكشند و بسوزانند و كسى كه با آن وطى كرده، پول آن را به صاحبش بدهد، بلكه اگر به بهيمه ديگرى هم نزديكى كند، شير آن حرام مى‏شود.

2633 آشاميدن شراب، حرام و در بعضى از اخبار بزرگترين گناه شمرده شده است، و اگر كسى آن را حلال بداند، در صورتى كه ملتفت باشد كه لازمه حلال دانستن آن تكذيب خدا و پيغمبر مى‏باشد، كافر است.

از حضرت امام جعفر صادق عليه‏السلام روايت‏ شده است كه فرمودند: شراب ريشه بديها، و منشا گناهان است، و كسى كه شراب مى‏خورد عقل خود را از دست مى‏دهد و در آن موقع خدا را نمى‏شناسد و ازهيچ گناهى باك ندارد، و احترام هيچ كس را نگه نمى‏دارد، و حق خويشان نزديك را رعايت نمى‏كند، و از زشتيهاى آشكار، رو نمى‏گرداند، و روح ايمان و خدا شناسى از بدن او بيرون مى رود و روح ناقص خبيثى كه از رحمت‏خدا دور است، در او مى‏ماند و خدا و فرشتگان و پيغمبران و مؤمنين، او را لعنت مى‏كنند، و تا چهل روز نماز او قبول نمى‏شود، و روز قيامت روى او سياه است، و زبان از دهانش بيرون مى‏آيد، و آب دهان او به سينه ‏اش مى ريزد و فرياد تشنگى او بلند است.

احكام خوردنيها و آشاميدنيها

2634 سر سفره‏ اى كه در آن شراب مى‏خورند اگر انسان يكى از آنان حساب شود، بنابر احتياط واجب نبايد نشست و چيز خوردن از آن سفره حرام است.

2635 بر هر مسلمان واجب است مسلمان ديگرى را كه نزديك است از گرسنگى يا تشنگى بميرد، نان و آب داده و او را از مرگ نجات دهد.


چيزهايى كه موقع غذا خوردن مستحب است

2636 چند چيز در غذا خوردن مستحب است:

اول: هر دو دست را پيش از غذا بشويد.

دوم: بعد از غذا دست‏ خود را بشويد و با دستمال خشك كند.

سوم: ميزبان پيش از همه شروع به غذا خوردن كند و بعد از همه دست بكشد، و پيش از غذا اول ميزبان دست‏ خود را بشويد بعد كسى كه طرف راست او نشسته و همين طور تا برسد به‏ كسى كه طرف چپ او نشسته، و بعد از غذا اول كسى كه طرف چپ ميزبان نشسته دست‏ خود را بشويد و همين طور تا به طرف راست ميزبان برسد.

چهارم: در اول غذا"بسم الله" بگويد ولى اگر سر يك سفره چند جور غذا باشد، در وقت‏ خوردن هر كدام آنها، گفتن "بسم الله" مستحب است.

پنجم: با دست راست غذا بخورد.

ششم: با سه انگشت‏ يا بيشتر غذا بخورد و با دو انگشت نخورد.

هفتم: اگر چند نفر سر يك سفره نشسته‏ اند، هر كسى از غذاى جلو خودش بخورد.

هشتم: لقمه را كوچك بردارد.

نهم: سر سفره زياد بنشيند و غذا خوردن را طول بدهد.

دهم: غذا را خوب بجود.

يازدهم: بعد از غذا خداوند عالم را حمد كند.

دوازدهم: انگشتها را بليسد.

سيزدهم: بعداز غذا خلال نمايد، ولى با چوب انار و چوب ريحان و نى و برگ درخت‏ خرما خلال نكند.

چهاردهم: آنچه بيرون سفره مى‏ريزد جمع كند و بخورد ولى اگر در بيابان غذا بخورد، مستحب است آنچه مى‏ريزد براى پرندگان و حيوانات بگذارد.

پانزدهم: در اول روز و اول شب غذا بخورد و در بين روز و در بين شب غذا نخورد.

شانزدهم: بعد از خوردن غذا به پشت بخوابد و پاى راست را روى پاى چپ بيندازد.

هفدهم: در اول غذا و آخر آن نمك بخورد.

هيجدهم: ميوه را پيش از خوردن با آب بشويد.


چيزهايى كه در غذا خوردن مكروه است

2637 چند چيز در غذا خوردن مكروه است:

اول: در حال سيرى غذا خوردن.

دوم:پر خوردن و در خبر است كه خداوند عالم بيشتر از هر چيز از شكم پر بدش مى‏آيد.

سوم: نگاه كردن به صورت ديگران در موقع غذا خوردن.

چهارم: خوردن غذاى داغ.

پنجم: فوت كردن چيزى كه مى‏خورد يا مى‏آشامد.

ششم: بعد از گذاشتن نان در سفره،منتظر چيز ديگر شدن.

هفتم:پاره كردن نان با كارد.

هشتم: گذاشتن نان زير ظرف غذا.

نهم: پاك كردن گوشتى كه به استخوان چسبيده به طورى كه چيزى در آن نماند.

دهم: پوست كندن ميوه.

يازدهم: دور انداختن ميوه پيش از آن كه كاملا آن را بخورد.


مستحبات آب آشاميدن

2638 در آشاميدن آب چند چيز مستحب است:

اول: آب را به طور مكيدن بياشامد.

دوم: در روز ايستاده آب بخورد.

سوم: بيش از آشاميدن آب "بسم الله" و بعد از آن "الحمد لله" بگويد.

چهارم: به سه نفس آب بياشامد.

پنجم: از روى ميل آب بياشامد.

ششم: بعد از آشاميدن آب حضرت ابا عبد الله عليه السلام و اهل بيت ايشان را ياد كند و قاتلان آن حضرت را لعنت نمايد.


مكروهات آب آشاميدن

2639 زياد آشاميدن آب و آشاميدن آن بعد از غذاى چرب و در شب به حال ايستاده، مكروه است، و نيز آشاميدن آب با دست چپ، و همچنين از جاى شكسته كوزه و جايى كه دسته آن است، مكروه است.


این مطلب چقدر مفید بود ؟
5.0 از 5 (2 رای)  
قرآن آنلاین
دیدگاه ها

درج کامنت برای این مطلب غیر فعال است