مجله دلگرم
امروز: سه شنبه, ۰۱ فروردين ۱۴۰۲ برابر با ۲۸ شعبان ۱۴۴۴ قمری و ۲۱ مارس ۲۰۲۳ میلادی
اگر در زمان روزه داری غسل حیض و جنابت به گردن داشتیم باید چیکار کنیم؟

آیا کسی که غسل واجب به گردن دارد می تواند روزه بگیرد؟

اگر در زمان روزه داری غسل حیض و جنابت به گردن داشتیم باید چیکار کنیم؟
2
زمان مطالعه: 9 دقیقه
احکام غسل که روزه‌داران باید بدانند : جنب شدن و پاک شدن یا نشدن از حیض در ماه رمضان دو حالت قبل از اذان صبح و بعد از اذان صبح دارد که حکم غسل هر کدام متفاوت است.

احکام غسل جنابت و حیض برای روزه دار در ماه رمضان

جنب شدن در ماه مبارک رمضان متناسب با زمان آن می‌تواند چند حالت داشته باشد. حکم غسل جنابت در ماه رمضان با توجه به اینکه انسان در چه ساعتی از شبانه روز جنب شده است متفاوت می‌باشد.یکی از کار‌هایی که موجب باطل شدن روزه می‌شود باقی ماندن بر جنب و حیض و نفاس تا اذان صبح است که باعث می‌شود فرد مومن نتواند به طور کامل به فرائض دینی خود در ماه مبارک رمضان عمل کند؛ بنابراین روزه داران باید از احکام غسل آگاهی کامل داشته باشند تا روزه آن‌ها کامل و صحیح باشد.

جنب شدن در ماه رمضان

برای جنب شدن در ماه رمضان دو حالت وجود دارد:جنب شدن قبل از اذان صبح و جنب شدن پس از اذان صبح و در طول روز به طور غیر عمد مثلا محتلم شدن و خروج منی در خواب.

separator line

غسل جنابت قبل از اذان صبح در ماه رمضان

اگر شخص به دلیل نزدیکی یا در حالت خواب قبل از اذان صبح جنب شود باید قبل از اذان صبح، غسل جنابت انجام دهد. جنب شدن مشروط بر خروج منی از بدن نمی‌باشد، اگر نزدیکی به اندازه ختنه گاه صورت بگیرد غسل جنابت واجب می‌شود.

separator line

غسل جنابت بعد از اذان صبح در ماه رمضان

گاهی اوقات شخص بعد از اذان صبح و در زمانی که روزه است در خواب، جنب می‌شود. در این شرایط روزه او صحیح بوده و ماندن در این حالت موجب ابطال روزه نمی‌شود. اما برای خواندن نماز باید ابتدا غسل جنابت کند؛ بنابراین در ماه رمضان بعد از اذان صبح تا زمان خواند نماز در صورت جنب شدن نیازی به غسل نیست و جنب ماندن، روزه را باطل نمی‌کند. اما بهتر است که در اولین فرصت غسل جنابت نماید. اما نزدیکی کردن در زمان روزه بودن موجب باطل شدن روزه می‌شود.

separator line

تیمم بدل از غسل جنابت در ماه رمضان

گاه فرصت کافی برای انجام غسل جنابت قبل از اذان صبح وجود ندارد. در این شرایط به جای غسل جنابت باید تیمم بدل از غسل جنابت انجام شود. روزه با این تیمم صحیح است، اما برای خواندن نماز باید غسل جنابت انجام شود.

separator line

حکم انجام ندادن غسل جنابت در ماه رمضان به هر دلیلی

اگر برای انجام غسل جنابت در ماه رمضان فرصت کافی بود، اما شخص به هر دلیل نتواند غسل کند مانند مهمان بودن در جایی و خجالت کشیدن از انجام غسل در آنجا، می‌تواند تا نزدیک اذان صبح صبر کند و سپس تیمم بدل از غسل جنابت انجام دهد.با اینکه انجام این کار معصیت است، اما روزه شخص باطل نیست. روزه گرفتن با حالت جنابت در صورتی که برای انجام غسل و تیمم تعلل شود، صحیح نیست و روزه باطل می‌باشد.

separator line

احکام غسل جنابت در ماه رمضان

اگر فرد جنب شده از روی عمد تا اذان صبح ماه رمضان غسل جنابت ننماید و همچنین اگر وظیف او تیمم است، تیمم را نیز از روی عمد انجام ندهد، روزه او باطل است.اگر شخص در غیر از روزه‌های ماه رمضان و قضای آن (از اقسام روزه‌های واجب و مستحب) عمداً تا اذان صبح غسل نکند و تیمّم هم ننماید، روزه اش صحیح است.اگر فرد جنب که می‌خواهد روزه واجب بگیرد مانند روزه‌های ماه رمضان که وقت آن معین است، چنانچه از روی عمد غسل نکند تا وقت تنگ شود، می‌تواند با تیمم روزه بگیرد و صحیح است. اما برای خواندن نماز باید غسل کند.

اگر شخص جنب در ماه رمضان غسل را فراموش کند و بعد از یک روزبه یاد آورد باید قضای روزه را بگیرد و اگر بعد از چند روز غسل نکردن را به خاطر آورد باید قضای تعداد روز‌هایی که از جنب بودن خود اطمینان دارد را بعد از ماه رمضان ادا کند.کسی که در شب ماه رمضان جنب است و می‌داند که اگر بخوابد تا صبح بیدار نمی‌شود، نباید بخوابد و چنانچه بخوابد و تا صبح بیدار نشود روزه ‏اش باطل است و قضا و کفاره بر او واجب می‌شود.

هرگاه جنب در شب ماه رمضان بخوابد و بیدار شود، اگر احتمال بدهد که اگر دوباره بخوابد برای غسل بیدار می‌شود، می‌تواند بخوابد.اگر روزه ‏دار بعد از اذان صبح و در طی روز، محتلم شود، واجب نیست فورا غسل جنابت کند.هرگاه جنب در شب ماه رمضان بخوابد و بیدار شود، اگر احتمال بدهد که اگر دوباره بخوابد برای غسل بیدار می‌شود، می‌تواند بخوابد.هرگاه شخص بعد از اذان صبح در ماه رمضان بیدار شده و ببیند که محتلم شده است، اگر چه بداند پیش از اذان محتلم شده، روزه او صحیح است.

برای گرفتن قضای روز‌های ماه رمضان هرگاه فرد تا اذان صبح جنب باقی بماند چنانچه از روی عمد هم نباشد، روزه باطل است.هر گاه شخصی که قصد گرفتن قضای روزه رمضان دارد اگر بعد از اذان صبح بیدار شود و ببیند محتلم شده و بداند پیش از اذان محتلم شده است، اگر فرصت کافی نداشته باشد (یعنی ۳ روز، روزه قضای رمضان دارد و ۳ روز هم به رمضان باقی مانده است) بنا بر احتیاط واجب، باید هم آن روز را روزه بگیرد و هم بعد از رمضان آن را قضا کند.

اما اگر فرصت کافی بود نباید آن روز را روزه بگیرد، زیرا روزه ان روز صحیح نمی‌باشد.اگر شخص در روز‌های غیر ماه رمضان، روزه واجب بگیرد، اما تا اذان صبح جنب بماند، روزه اش صحیح است، چه وقت آن معین باشد و چه نباشد.کسی که جنب است و می‌خواهد روزه واجبی بگیرد که مثل روزه‌ی رمضان وقت آن معین است، چنانچه عمدا غسل نکند تا وقت تنگ شود، می‌تواند با تیمم روزه بگیرد و صحیح است.

separator line

پاک شدن از حیض و مس میت در ماه رمضان

اگر زن بعد از اذان صبح از خون حیض پاک شود یا در بین روز خون حیض ببیند، اگر چه نزدیک مغرب باشد، روزه او باطل است.اگر زن غسل حیض را فراموش کند و بعد از یک روز یا چند روز یادش بیاید، روزه‏‌هایی که گرفته صحیح است.اگر زن پیش از اذان صبح در ماه رمضان از حیض پاک شود ودر غسل کردن کوتاهی کند و تا اذان غسل نکند و در تنگی وقت تیمم هم نکند، روزه‏ اش باطل است.

ولی چنانچه کوتاهی نکند، مثلا منتظر باشد که حمام زنانه شود، اگرچه سه مرتبه بخوابد و تا اذان غسل نکند، در صورتی که تیمم کند روزه او صحیح است.اگر زن پیش از اذان صبح از حیض پاک شود و برای غسل وقت نداشته باشد، چنانچه بخواهد روزه ماه رمضان یا قضای آن را بگیرد، باید تیمم نماید و روزه‏ او صحیح است، و اگر بخواهد روزه مستحب یا روزه واجب مثل روزه کفاره و روزه نذری بگیرد، اگرچه بدون تیمم هم روزه‏ش صحیح است، ولی احتیاط مستحب آن است که تیمم کند.

اگر زن نزدیک اذان صبح از حیض پاک شود و برای هیچ کدام از غسل و تیمم وقت نداشته باشد، یا بعد از اذان بفهمد که پیش از اذان پاک شده، روزه او صحیح است.اگر زنی که در حال استحاضه است، غسل‌های خود را به تفصیلی که در احکام استحاضه گفته شده به جا آورد، روزه او صحیح است.کسی که مس میت کرده، یعنی جایی از بدن خود را به بدن میت رسانده می‌تواند بدون غسل مس میت روزه بگیرد و اگر در حال روزه هم میت را مس نماید، روزه او باطل نمی‌شود.

separator line

پرسش 1 : ایا زن پس از قطع شدن خون حیض و نفاس که میتوانسته قبل از طلوع فجر غسل کند وروزه بگیرد ولی غسل نکرده تا بعد از اذان صبح ایا روزه اش صحیح است؟

پاسخ: اگر اهمال کرده تا طلوع فجر (اذان صبح) ناپاک بماند روزه آن روزش باطل است و همانند بقاء عمدی بر جنابت می باشد و آن روز را باید امساک کند و بعدا قضا کند و به احتیاط واجب کفاره باید بدهد، و اگر غسل ممکن نباشد باید تیمم نماید. و اگر از روی جهل قصوری غسلش را قبل از فجر انجام نداده و معتقد بوده که روزه صحیح است، چیزی بر او نیست و روزه اش قضا ندارد.

پرسش 2 : اگـر زن در شب ماه رمضان پیش از اذان صبح از حیض یا نفاس پاک شود و لی بخاطر ندانستن مساله قبل از اذان صبح غسل نکند حکمش چیست ؟

پاسخ: اگر قبل از دخول فجر بیدار بود و یقین داشت که تیمم در تنگی وقت بر او واجب نیست و تیمم هم نکرد و اذان گفت و بعدا مساله را فهمید، روزه او صحیح است.

پرسش 3 : اگـر زن پیش از اذان صبح در ماه رمضان از حیض یا نفاس پاک شود و برای غسل وقت نداشته باشد تکلیف چیست ؟

پاسخ: باید تیمم نماید و بعد از اذان صبح غسل کند و نماز بخواند.

پرسش 4 : اگر زن نزدیک اذان صبح در ماه مبارک رمضان از حیض یا نفاس پاک شود وبرای هیچ کدام از غسل یا تیمم وقت نداشته باشد ایا روزه اش صحیح است ؟

پاسخ: روزه اش صحیح است ولی بعد از اذان باید غسل کند و نمازش را بخواند

همچنین بخوانید:

آیا میشود غسل حیض و جنابت را با هم انجام داد؟


این مطلب چقدر مفید بود ؟
2.0 از 5 (2 رای)  
دیدگاه ها

درج کامنت برای این مطلب غیر فعال است