alexametrics
دلگرم
امروز: پنج شنبه, ۲۶ فروردين ۱۴۰۰ برابر با ۰۲ رمضان ۱۴۴۲ قمری و ۱۵ آوریل ۲۰۲۱ میلادی
لیستی از اسامی خداوند
10
زمان مطالعه: 6 دقیقه
لیستی از اسامی خداوند: اسم های خداوند با معنی/ با این بخش از دلگرم همراه باشید تا با اسامی از اسم های زیبای خداوند آشنا شوید.

اسم های خداوند با معنی

با این بخش از دلگرم همراه باشید تا با اسامی از اسم های زیبای خداوند آشنا شوید.

https://cse.google.com/cse?cx=009263453155192514755%3Ar4b-mt53wl0&cof=FORID%3A0&q=%D8%AE%D8%AF%D8%A7&sa=Search#gsc.tab=0&gsc.q=%D8%AE%D8%AF%D8%A7&gsc.page=1

اسماء حُسنی یا نام‌های نیکوی خداوند نام‌هایی هستند که در اسلام برای الله به کار رفته‌است. غالباً شمار این نام‌ها را ۹۹ نام دانسته‌اند که بیشتر آن در قرآن آمده است، ولی برخی دیگر براین باورند شمار آن‌ها بیشتر است.نام‌های خدا در قرآن مجموعه‌ای از بیش از ۲۰۰ نام خداوند است که در قرآن ذکر شده‌اند و اصطلاحاً، ۹۹ تای آن «(به عربی: اسماء الحسنی)» یا نام‌های نیکوی خداوند خوانده می‌شوند. هر چند که تعداد نام‌های خدا، شامل صفت‌ها و کلمه‌های مرکب، در قرآن و سنت از ۹۹ عدد خیلی بیشتر هستند، ولی مسلمانان

اعتقاد دارند که گروه برگزیده‌ای از نام‌ها (نام‌های نیکو)، تعدادشان ۹۹ عدد است.از میان این ۹۹ نام، ۸۵ تای آن مستقیماً در قرآن ذکر شده است. اما تعدادی از این نام‌ها مستقیماً در قرآن وجود ندارد و یا مصدری از آن به کار گرفته شده باشد و یا به شکل غیر مستقیم به صفتی اشاره شده باشد. بعضی از محققان با رجوع به احادیث تا ۲۰۰ مورد از این نام‌ها را یافته‌اند. البته همه اسامی خداوند همان صفات اوست وتنها نام خداوند الله است

نام‌های خدا در قرآن

مجموعه‌ای از بیش از ۲۰۰ نام خداوند است که در قرآن ذکر شده‌اند و اصطلاحا، ۹۹ تای آن «اسماء الحسنی» یا نام‌های نیکوی خداوند خوانده می‌شوند. هر چند که تعداد نام‌های خدا، شامل صفت‌ها و کلمه‌های مرکب، در قرآن و سنت از ۹۹ عدد خیلی بیشتر هستند، ولی مسلمانان اعتقاد دارند که گروه برگزیده‌ای از نام‌ها (نام‌های نیکو)، تعدادشان ۹۹ عدد است.

https://cse.google.com/cse?cx=009263453155192514755%3Ar4b-mt53wl0&cof=FORID%3A0&q=%D8%AE%D8%AF%D8%A7&sa=Search#gsc.tab=0&gsc.q=%D8%AE%D8%AF%D8%A7&gsc.page=1

 • الله
 • خدا The Name Of God
 • رحیم مهربان The Mercifull
 • رحمن بخشاینده The Beneficent
 • ملک پادشاه The King
 • قدوس مقدس The Holy
 • جبار توانگر The Compeller
 • عزیز باشکوه The Mighty
 • مهیمن نگهدارنده The Protector
 • مؤمن اطمینان دهنده The Guardian Of Faith
 • سلام پاک و سلامتی بخش عالم The Source Of Peace
 • غفار همیشه بخشاینده The Forgiver
 • مصور نگارگر، صورتگر The Fashioner
 • بارئ درست The Evolver
 • خالق آفریننده The Creator
 • متکبر بسیار بزرگ The Majestic
 • علیم دانا Wise
 • فتاح گشاینده (پیروزکننده) The Opener
 • رزاق همیشه روزی دهنده The Provider
 • وهاب نیک بخشاینده The Bestover
 • قهار فروکاهنده The Subduer
 • معز عزیزکننده The Honourer
 • رافع (به سوی خود) بالا برنده The Exalter
 • خافض پست کننده، خوار کننده The Abaser
 • باسط گستراننده، فراخ کننده روزی The Expender
 • قابض می‌راننده، بیرون کشنده جان‌ها The Constrictor
 • عدل بینهایت عادل The Just
 • حکم دادگر The Judge
 • بصیر بیناترین The All Seeing
 • سمیع شنواترین The All Hearing
 • مذل خوارکننده The Dishonourer
 • غفور بسیار بخشاینده The All-Forgiving
 • عظیم بی‌انتها The Great One
 • حلیم بسیار بردبار The Forbearing One
 • خبیر آگاه‌ترین The Aware
 • لطیف آن‌که بر بندگانش لطف دارد The Subtle One
 • مغیث نگاه دارنده، یاور The Maintainer
 • حفیظ نگهدارنده The Preserver
 • کبیر بزرگ‌ترین The Most Great
 • عالی بلند مرتبه The Most High
 • شکور بسیار سپاسگزار (پاداش دهنده بزرگ است عمل کوچک را) The Appreciative
 • مجیب پاسخگو The Responder
 • رقیب نگهبان، بیننده و آماده The Watchfull
 • کریم بسیار بخشنده The Generous One
 • جلیل بسیار گرانقدر The Sublime One
 • حسیب شمارنده The Reckoner
 • باعث برانگیزنده مردگان The Resurrector
 • مجید بسیار لایق ستایش (در ذات و صفات خود عظیم و نسبت به بندگان بسیار با خیر و احسان است) The Most Glorious One
 • ودود دوست The Loving
 • حکیم فرزانه، بسیار خردمند The Wise
 • واسع گسترده، وسیع The Far-Reaching
 • متین سخت (و نیز پاینده) The Firm One
 • قوی پرزور The Most Strong
 • وکیل عهده دار همه امور بندگان و موجودات The Trustee
 • حق راست، درست The Truth
 • شهید بیننده The Witness
 • معید بازگرداننده، دوباره زنده کننده The Restorer
 • مبدئ نخستین آفریننده The Originator
 • محصی شمارنده The Reckoner
 • حمید ستوده The Praiseworthy
 • واجد یابنده The Finder
 • قیوم قائم به ذات (همه-آفریننده‌ای که کسی او را نیافرید)، پاینده The Self-subsisting
 • حی زنده The Alive
 • ممیت می‌راننده، نابود کننده The Creator Of Death
 • محیی زندگی بخش، هستی بخش The Giver Of Life
 • قادر توانا The Able
 • صمد بی‌نیاز The Needless
 • احد یگانه (خدایی جز او نیست) The One
 • واحد یکتا سرپرستی که همه ولایتها از اوست The Unique
 • ماجد بزرگوار The Noble
 • أخر واپسین، آخر فناکننده موجود The Last
 • اول نخستین، اول پدیدارکننده وجود The First
 • مؤخر فراپس دارنده، پس گذارنده چیزها و نهنده آن‌ها بجای آن‌ها The Delayer
 • مقدم فراپیش کشنده The Expediter
 • مقتدر تعیین کننده (قضا و قدر)، فراتر The Powerful
 • بر نیکوترین The Source Of All Goodness
 • متعالی خود ستوده The Most Exalted
 • ولی دوست، یار و نگهبان The Governor
 • باطن پنهان، همه دربرگیرنده The Hiddeen
 • ظاهر آشکار(پدیدار، هویدا)، همیشه پیروز The Manifest
 • مالک الملک فرمانروای جهان The Eternal Owner Of Sovereignty
 • رؤوف بسیار دلسوز و مهربان The Compassionate
 • عفو درگذرنده(آمرزنده)، ناپدیدکننده گناهان The Pardoner
 • منتقم انتقام گیر The Avenger
 • تواب همیشه توبه پذیر The Acceptor Of Repentance
 • مغنی بی‌نیاز کننده، بسنده The Enricher
 • غنی توانگر The Self-Sufficient
 • جامع گردآورنده The Gatherer
 • مقسط عادل The Equitable
 • ذو الجلال والاکرام دارای شکوه و بخشش The Lord Of Majesty and Bounty
 • هادی رهنما The Guide
 • نور روشنی The Light
 • نافع سودمند The Beneficial
 • ضار آزار دهنده (این صفت تنها در احادیث یافت می‌شود) The Distresser
 • مانع بازدارنده The Preventer
 • صبور شکیبا The Patient
 • رشید راهنما، آموزگار و دانای بی‌خطا The Guide To The Right Path
 • وارث مالک نهایی تمام مخلوقات The Supreme Inheritor
 • باقی ماندگار و واگردان نشدنی (تغییر ناپذیر) The Everlasting
 • بدیع سنجش ناپذیر، آفریننده The Incomparable

عده ای اعتقاد بر این دارند که نام های خدا 99 تا نیست ، بلکه 100 نام است . که آن اسم آخر ، اسم اعظم است و هیچکس آن را نمی داند (با بر زبان آوردن آن هر خواسته گوینده برآورده خواهد شد) .

در آیات زیر به وجود نامهای نیکو برای خداوند اشاره شده است :

https://cse.google.com/cse?cx=009263453155192514755%3Ar4b-mt53wl0&cof=FORID%3A0&q=%D8%AE%D8%AF%D8%A7&sa=Search#gsc.tab=0&gsc.q=%D8%AE%D8%AF%D8%A7&gsc.page=1

 • سوره طه آیه 8 - الله لا اله الّا هو له الاسماء الحسنی
 • او خداییست که نیست جز او خدایی ، همان‌که دارای نام‌های نیکوست
 • سوره اعراف آیه 180 - و لله الاسماء الحسنی فدعوه بها
 • او نام‌های نیکویی دارد ، پس به آن‌ها بخوانیدش

-----------------------------------------------------------------------------------------

گرداوری شده ی مجله اینترنتی دلگرم

مرجان امینیاین مطلب چقدر مفید بود ؟
4.6 از 5 (10 رای)  
 • منبع
 • گردآوری شده ی دلگرم
دیدگاه ها

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید
hits