دلگرم
امروز: جمعه, ۱۰ آذر ۱۴۰۲ برابر با ۱۶ جمادى الأول ۱۴۴۵ قمری و ۰۱ دسامبر ۲۰۲۳ میلادی
چگونه اراده ي خود ار تقويت سازيم؟
4
زمان مطالعه: 8 دقیقه
چگونه اراده ي خود ار تقويت سازيم؟-راه تقویت اراده چیست؟-يك تمرين ساده براي تقويت اراده -راهكارهايي براي تقويت اراده - راه برای افزایش قدرت اراده مان -دعا برای تقویت اراده

چگونه اراده ی خود ار تقویت سازیم؟

چگونه اراده ي خود ار تقويت سازيم؟


آيا تو هم جزو افرادي هستي که از لحاظ قدرت اراده خودت را دست کم گرفته اي و احساس مي کني بي اراده اي ؟ اگر چنين فکري مي کني , موفقيت خودت را دست کم گرفته اي . همه به طور ذاتي اراده دارند و مساله مهم اين است که چطور آن را کشف و از آن بهره برداري کنند . پس گام اول اين است که قدرت اراده ات را قبول داشته باشي . به آن اندازه که زندگي داري , اراده هم داري .

اگر کسي بسته اي بسيار سنگين را مقابلت بگذارد و از تو خواهش کند آن را بلند کني و تو ميداني که نميتواني آن را بلند کني , آيا مي گويي : ” من قدرت ندارم ؟” يا اينکه ” آنقدر زور ندارم که چنين بسته اي را بلند کنم ” . پس وقتي مي گويي آنقدرها زور و قدرت براي بلند کردن اين بسته سنگين را ندارم منظور تو اين است که زور و قدرت در وجودت هست ولي براي بسته اي به اين سنگيني کافي نيست .

در مورد اراده هم همينطور است . وقتي يک تکه کيک شکلاتي به تو تعارف مي شود , مي پذيري نه به خاطر اينکه فاقد اراده هستي , بلکه در ان لحظه دلت نخواسته اراده ات را به کار ببري .مرحله اول براي ايجاد اراده , اين است که بپذيري اراده در وجودت هست و درست مثل ماهيچه بازوانت واقعيت دارد , حتي اگر اين ماهيچه ان چنان هم قوي نباشد , ولي به هر حال وجود دارد .

در مرحله دوم بايد اراده ايت را تقويت کني تا از منافع آن بهره مند شوي . نکته مهم اين است که وقتي تصميم به انجام کاري مي گيري , روي آن تامل کن و منافع آن را در نظر بياور , سپس با فعاليت و ثبات قدم آن را عملي ساز . وقتي هدف تو عاقلانه و الهي باشد , امکان ندارد از انجام آن دست بکشي , بلکه با عزمي راسخ سعي مي کني مشکلات و موانع سر راه را کنار بزني و با تلاش و کوشش و اراده اي قوي پيش بروي .

آيا گاهي احساس مي کني حوصله نداري دست به کاري بزني؟ آيا گاهي احساس مي کني در برابر کاري که بايد انجام دهي، مقاومت به خرج مي دهي و بهانه مي آوري؟ آيا عادت هايي داري که دلت مي خواهد آن را تغيير دهي، ولي اراده قوي و قدرت لازم را نداري؟

يادت باشد قدرت اراده و انضباط مي تواند زندگي ات را متحول کرده و قدرت دروني ات را که براي موفقيت و رشد معنوي مهم است، فعال کند. داشتن يا نداشتن اين مهارت ها عامل عمده اي است که تو را به سوي موفقيت يا ناکامي مي برد. اين قضيه براي تمام امور خواه پيش پاافتاده يا اساسي نيز بسيار مهم است.

تعريف اراده و روش هاي تقويت آن

کمي در مورد سوالات زير فکر کن:


• چندبار قصد پياده روي داشتي و مي دانستي که پياده روي حالت را بهتر مي کند ولي تنبلي به تو اجازه اين کار را نداد و به جاي آن در خانه ماندي و تلويزيون تماشا کردي؟

• چندبار سعي کردي عادت غذايي ات را تغيير دهي، سيگار کشيدن را ترک کني، صبح زودتر از خواب بيدار شوي، اما اراده اي براي انجام اين امور نداشتي؟

• چندبار کاري را با ذوق و شوق شروع کردي، ولي آن را نيمه تمام گذاشتي؟

اگر جواب هايت نااميد کننده است، ناراحت نباش؛ چون مي تواني با اراده اي قوي رفتارت را بهتر کني.

اراده يعني چه؟
• اراده نيرويي باطني است که براي تصميم گيري، شروع کار، انجام اهداف و وظايف در برابر عقب انداختن کارها و تنبلي، نقش پادزهر را ايفا مي کند.

• اراده توانايي و مهارتي است که مي تواند انگيزه ها و هوس هاي مضر و غيرضروري را کنترل يا رد کند.

• اراده توانايي تصميم گيري و پيگيري با عزم راسخ است تا آن هدف و تصميم با موفقيت به پايان برسد.

• اراده نيرويي دروني است که تو را مجبور مي کند به ميل خود و از روي هوس رفتار نکني.

• اراده نيرويي دروني است که به تو امکان مي دهد، بر تمام موانع و سدهاي بيروني غلبه کني.

چگونه اراده ی خود ار تقویت سازیم؟

نيز بايد توجه کني انضباط شخصي با قدرت اراده همراه است و به تو قدرت مي دهد براي انجام هرکاري سماجت و پافشاري کني و مهارتي است که رضايت فوري و لذت و خوش ناگهاني را مهار مي کند تا به چيزي که برايت بهتر و خوشايندتر است، اين دو برسي؛ حتي اگر براي رسيدن به آن، مجبور شوي با مشکلات رو به رو شوي.

اين دو مهارت مهم، يعني اراده و انضباط شخصي، تو را بسيار قدرتمند، توانا و فردي مسئول مي کند؛ در نتيجه مي تواني به راحتي رفتار و اعمال خود را انتخاب کني. وقتي اراده تو قوي شود، مي تواني در مورد هرکاري که مي خواهي انجام دهي، به خوبي فکر کني. اراده باعث مي شود اهداف تو معقول باشند.وقتي اراده ات قوي باشد مي تواني با تلاش و تقلا و استقامت، هر آنچه را بخواهي به دست بياوري.

روش هاي تقويت اراده


1-تعيين هدف: کاري را که دلت مي خواهد انجام دهي به طور دقيق مشخص کن، هدف تو بايد شفاف، قابل اجرا، مطابق توان و استعداد تو و واقع بينانه باشد. اگر هدف تو جنبه بلندپروازي داشته باشد و خارج از توانايي هاي شخصي ات باشد، با مشکلاتي مواجه مي شوي که نتيجه آن، نااميدي و دلسردي خواهدبود و تو را از ادامه کار باز مي دارد؛ چون خود را ناتوان و بي اراده مي بيني که همين موارد منفي موجب فشار عصبي در تو مي شوند.

2- شناخت توانايي: در وجودت توانايي و استعداد خاصي نهفته است. باين اين ها را کشف کني و براي رسيدن به اهدافت آن ها را به کار ببري.

3- برنامه ريزي: بايد برايت تمام امور خودت برنامه اي منظم داشته باشي؛ پس هر روز که از خواب بيدار مي شوي، برنامه هاي خودت را طبق اولويت يادداشت کن و خودت را موظف کن که تک تک آن ها را انجام دهي، در صورت تخلف در هر ک دام خودت را تنبيه و در صورت موفقيت در اجراي هرکدام خودت را تشويق کن و به خودت پاداش بده.

چگونه اراده ی خود ار تقویت سازیم؟

4- تلقين: هر کلامي که از دهانت بيرون مي آيد، باور تو را مي سازد. وقتي مي گويي: «من آدم زرنگي نيستم»، در حقيقت حکم محکوميت خود را صادر کرده و به کائنات فرمان داده اي که تمام موارد منفي را به سويت سرازير کند؛ سعي کن زماني که گفت و گوي ذهني با خودت داري، کلام تو از موضع قدرت باشد؛ چون هر آنچه را که به خودت مي گويي، چندبرابرش به خودت بر مي گردد.

اول ذهنت را بررسي کن و ببين بيشتر اوقات خودگويي هايت مثبت است يا منفي؛ چون زيربناي هستي، تفکر است. اگر مي خواهي مواردي عالي و مثبت در زندگي برايت پيش بيايد. نگرش و ذهنيت خود را تغيير بده و يادت باشد که نود درصد تغييرات خوب و بد زندگي ات به نوع نگرش تو نسبت به رويدادهاي زندگي بستگي دارد و ده درصد آن به وقايع بيروني وابسته است.

مشکل افراد شکست خورده اي که دست از تلاش برداشتند، اين است که خبر نداشتند در يک قدمي موفقيت هستند. راز موفقيت من در اين بود که هرگاه براي بازکردن دري تلاش مي کردم و باز نمي شد، با اراده اي قوي بارها و بارها تلاش مي کردم و با خودم مي گفتم: «حتما اين کليد اراده، صدمين بار در را به رويم خواهد گشود.» «اديسون»

تدريجي بودن قدرت اراده

1- مثلا اراده کن که هر روز صبح نيم ساعت زودتر از خواب بيدار شوي يا اگر عادت به ورزش کردن نداري، سعي کن ده دقيقه از صبح خود را به ورزش اختصاص دهي.
2- به خودت قول بده کاري را که برايت سخت است و به خاطر تنبلي مرتب از زير آن در مي روي، انجام دهي.

تمرينات تقويت اراده


تمرين شماره يک: اگر در اتوبوس يا مترو نشسته اي و مي بيني فرد مسني وارد مي شود، بلندشو و جاي خود را به او بده. اين تمريني است براي غلبه کردن بر مقاومت ذهني و روحي خودت.

تمرين شماره دو: اگر کلي ظرف کثيف در سينک آشپزخانه است که بايد شسته شوند و تو به خاطر تنبلي، شستن آن ها را عقب مي اندازي، به سرعت بلند شو و آن ها را بشور و اجازه نده تنبلي تو را کنترل کند. وقتي اين گونه عمل کني، قدرت اراده ات تقويت خواهدشد.

تمرين شماره سه: به خانه مي آيي و مستقيم سراغ تلويزيون مي روي؛ چون احساس تنبلي مي کني، نمي خواهي دوش بگيري، پس بر اين حال و هوا غلبه کن و اول سراغ دوش گرفتن برو.

تمرين شماره چهار: اگر دوست داري هميشه قهوه يا چاي را با شکر بنوشي، يک هفته تمرين کن و چاي يا قهوه ات را بدون شکر بنوش و اگر عادت به مصرف زياد چاي در روز داري، سعي کن در مدت ده روز آن را به دو فنجان در روز برساني؛ چون در اين صورت مي تواني عادت هايت را کنترل کني يا آن ها را تغيير دهي.

تمرين شماره پنج: اگر براي بالارفتن مي تواني از آسانسور يا پله استفاده کني، پله را انتخاب کن؛ البته اگر تعداد طبقات خيلي زياد نباشند.درواقع با تقويت قدرت اراده، قدرت دروني خود را آشکار مي کني که باعث مي شود بر عادت هاي مضر خود غلبه کني، راحت تر تصميم بگيري و جرئت پيدا کني که تمام موانع را از سر راه خود برداري و موفق شوي.

گردآوری: مجله اینترنتی دلگرماین مطلب چقدر مفید بود ؟
3.8 از 5 (4 رای)  
توجه: مطالب پزشکی و سلامت مجله دلگرم ، از منابع معتبر داخلی و خارجی تهیه شده اند و صرفا جنبه اطلاع رسانی دارند ، لذا توصیه پزشکی یا درمانی تلقی نمی شوند ، چنانچه مشکل پزشکی دارید حتما برای تشخیص و درمان به پزشک یا متخصص مراجعه کنید.

دیدگاه ها

اولین نفر برای ثبت دیدگاه باشید !


hits