قیمت انواع سنبه

۱,۳۳۰
۰
۰
دوشنبه, ۲۶ آذر ۱۳۹۷ ۲۰:۴۰

قیمت روز سنبه

لیست قیمت سنبه در طول روز بروز رسانی می شود , شما می توانید قیمت انواع مختلف سنبه مورد نظر خود را از لیست زیر مشاهده و با دیگر قیمت های سنبه مقایسه کنید. نرخ های درج شده در این لیست , شروع قیمت فروشندگان برای سنبه در بازار می باشد.

آخرین بروز رسانی قیمت سنبه در تاریخ دوشنبه, ۲۶ آذر ۱۳۹۷ ساعت: ۲۰:۴۰ انجام شده است.

لیست قیمت سنبه در دلگرم

عنوان قیمت price تصویر
عنوان قیمت (تومان)
سنبه سر استوانه 6X360 24,000
بیست و چهار هزار تومان
240000 قیمت سنبه سر استوانه 6X360
سنبه پران پلاستیک 7X400 26,000
بیست و شش هزار تومان
260000 قیمت سنبه پران پلاستیک 7X400
سنبه پران پلاستیک 15X250 26,500
بیست و شش هزار پانصد تومان
265000 قیمت سنبه پران پلاستیک 15X250
سنبه پران پلاستیک 16X400 64,000
شصت و چهار هزار تومان
640000 قیمت سنبه پران پلاستیک 16X400
سنبه پران پلاستیک 6.5X550 38,000
سی و هشت هزار تومان
380000 قیمت سنبه پران پلاستیک 6.5X550
سنبه پران پلاستیک 12X125 10,200
ده هزار دویست تومان
102000
سنبه پران پلاستیک 14X360 43,000
چهل و سه هزار تومان
430000 قیمت سنبه پران پلاستیک 14X360
سنبه پران پلاستیک 6X100 3,500
سه هزار پانصد تومان
35000 قیمت سنبه پران پلاستیک 6X100
سنبه پران پلاستیک 9.1X80 6,000
شش هزار تومان
60000 قیمت سنبه پران پلاستیک 9.1X80
سنبه پران پلاستیک 9.3X160 10,500
ده هزار پانصد تومان
105000 قیمت سنبه پران پلاستیک 9.3X160
سنبه پران پلاستیک 4.1X100 3,700
سه هزار هفتصد تومان
37000 قیمت سنبه پران پلاستیک 4.1X100
سنبه پران پلاستیک 9.4X80 6,000
شش هزار تومان
60000 قیمت سنبه پران پلاستیک 9.4X80
سنبه پران پلاستیک 16X500 85,000
هشتاد و پنج هزار تومان
850000 قیمت سنبه پران پلاستیک 16X500
سنبه پران پلاستیک 8.9X100 6,000
شش هزار تومان
60000 قیمت سنبه پران پلاستیک 8.9X100
سنبه سر استوانه 6X630 52,000
پنجاه و دو هزار تومان
520000 قیمت سنبه سر استوانه 6X630
سنبه پران پلاستیک 3.6X200 7,000
هفت هزار تومان
70000 قیمت سنبه پران پلاستیک 3.6X200
سنبه پران پلاستیک 6.5X450 27,000
بیست و هفت هزار تومان
270000 قیمت سنبه پران پلاستیک 6.5X450
سنبه پران پلاستیک 4X200 6,600
شش هزار ششصد تومان
66000 قیمت سنبه پران پلاستیک 4X200
سنبه پران پلاستیک 8.2X100 5,800
پنج هزار هشتصد تومان
58000 قیمت سنبه پران پلاستیک 8.2X100
سنبه پران پلاستیک 6.5X200 8,000
هشت هزار تومان
80000 قیمت سنبه پران پلاستیک 6.5X200
سنبه پران پلاستیک 22X550 173,000
صد و هفتاد و سه هزار تومان
1730000 قیمت سنبه پران پلاستیک 22X550
مجموعه سنبه حروف 4 میلی متری ایران پتک LK 2411 194,000
صد و نود و چهار هزار تومان
1940000 قیمت مجموعه سنبه حروف 4 میلی متری ایران پتک LK 2411
سنبه پران پلاستیک 17X550 104,000
صد و چهار هزار تومان
1040000 قیمت سنبه پران پلاستیک 17X550
سنبه پران پلاستیک 8.3X80 5,000
پنج هزار تومان
50000 قیمت سنبه پران پلاستیک 8.3X80
سنبه پران پلاستیک 3.4X160 4,300
چهار هزار سیصد تومان
43000 قیمت سنبه پران پلاستیک 3.4X160
سنبه سر استوانه 8X200 15,000
پانزده هزار تومان
150000 قیمت سنبه سر استوانه 8X200
سنبه سر استوانه 6X160 9,000
نه هزار تومان
90000 قیمت سنبه سر استوانه 6X160
سنبه پران پلاستیک 3.7X100 3,500
سه هزار پانصد تومان
35000 قیمت سنبه پران پلاستیک 3.7X100
سنبه پران پلاستیک 17X250 31,000
سی و یک هزار تومان
310000 قیمت سنبه پران پلاستیک 17X250
سنبه پران پلاستیک 18X500 98,000
نود و هشت هزار تومان
980000 قیمت سنبه پران پلاستیک 18X500
مجموعه کامل تایپ دستی ایران پتک مدل FS 5010 2,286,500
دو میلیون و دویست و هشتاد و شش هزار پانصد تومان
22865000 قیمت مجموعه کامل تایپ دستی ایران پتک مدل FS 5010
سنبه سر استوانه 12X100 12,500
دوازده هزار پانصد تومان
125000 قیمت سنبه سر استوانه 12X100
سنبه پران پلاستیک 3.6X125 4,400
چهار هزار چهارصد تومان
44000 قیمت سنبه پران پلاستیک 3.6X125
سنبه پران پلاستیک 21X80 18,500
هیجده هزار پانصد تومان
185000 قیمت سنبه پران پلاستیک 21X80
مجموعه سنبه حروف 10 میلی متری مدل LK3211 ایران پتک 465,000
چهارصد و شصت و پنج هزار تومان
4650000 قیمت مجموعه سنبه حروف 10 میلی متری مدل LK3211 ایران پتک
سنبه پران پلاستیک 8.6X1200 12,600
دوازده هزار ششصد تومان
126000 قیمت سنبه پران پلاستیک 8.6X1200
سنبه پران پلاستیک 4.1X80 3,300
سه هزار سیصد تومان
33000 قیمت سنبه پران پلاستیک 4.1X80
سنبه پران پلاستیک 15X500 79,000
هفتاد و نه هزار تومان
790000 قیمت سنبه پران پلاستیک 15X500
سنبه پران پلاستیک 7X360 21,000
بیست و یک هزار تومان
210000 قیمت سنبه پران پلاستیک 7X360
سنبه پران پلاستیک 9.3X80 6,000
شش هزار تومان
60000 قیمت سنبه پران پلاستیک 9.3X80
سنبه سر استوانه 8X500 50,000
پنجاه هزار تومان
500000 قیمت سنبه سر استوانه 8X500
سنبه سر استوانه 6X100 6,500
شش هزار پانصد تومان
65000 قیمت سنبه سر استوانه 6X100
سنبه پران پلاستیک 17X500 92,000
نود و دو هزار تومان
920000 قیمت سنبه پران پلاستیک 17X500
سنبه پران پلاستیک 3.4X100 3,400
سه هزار چهارصد تومان
34000 قیمت سنبه پران پلاستیک 3.4X100
سنبه پران پلاستیک 8.8X160 9,700
نه هزار هفتصد تومان
97000 قیمت سنبه پران پلاستیک 8.8X160
سنبه پران پلاستیک 8.3X160 9,300
نه هزار سیصد تومان
93000 قیمت سنبه پران پلاستیک 8.3X160
مجموعه سنبه اعداد 5 میلی متری ایران پتک مدل LM 2611 90,000
نود هزار تومان
900000 قیمت مجموعه سنبه اعداد 5 میلی متری ایران پتک مدل LM 2611
سنبه سر استوانه 4X160 7,700
هفت هزار هفتصد تومان
77000 قیمت سنبه سر استوانه 4X160
سنبه پران پلاستیک 18X200 26,000
بیست و شش هزار تومان
260000 قیمت سنبه پران پلاستیک 18X200
سنبه پران پلاستیک 2.8X200 6,600
شش هزار ششصد تومان
66000 قیمت سنبه پران پلاستیک 2.8X200
مجموعه سنبه های حروف کوب 6 میلی متری ایران پتک LK 2811 269,000
دویست و شصت و نه هزار تومان
2690000 قیمت مجموعه سنبه های حروف کوب 6 میلی متری ایران پتک LK 2811
سنبه پران پلاستیک 3.9X200 7,000
هفت هزار تومان
70000 قیمت سنبه پران پلاستیک 3.9X200
سنبه سر استوانه 5X250 14,000
چهارده هزار تومان
140000 قیمت سنبه سر استوانه 5X250
سنبه پران پلاستیک 6.5X315 13,000
سیزده هزار تومان
130000 قیمت سنبه پران پلاستیک 6.5X315
سنبه پران پلاستیک 8.2X80 5,000
پنج هزار تومان
50000 قیمت سنبه پران پلاستیک 8.2X80
سنبه پران پلاستیک 8.9X125 7,500
هفت هزار پانصد تومان
75000 قیمت سنبه پران پلاستیک 8.9X125
سنبه پران پلاستیک 7.9X200 10,500
ده هزار پانصد تومان
105000 قیمت سنبه پران پلاستیک 7.9X200
سنبه پران پلاستیک 8.6X100 6,000
شش هزار تومان
60000 قیمت سنبه پران پلاستیک 8.6X100
سنبه سر استوانه 25X200 93,000
نود و سه هزار تومان
930000 قیمت سنبه سر استوانه 25X200
سنبه پران پلاستیک 8.7X160 9,700
نه هزار هفتصد تومان
97000 قیمت سنبه پران پلاستیک 8.7X160
سنبه پران پلاستیک 8.4X80 5,000
پنج هزار تومان
50000 قیمت سنبه پران پلاستیک 8.4X80
سنبه پران پلاستیک 7.8X160 8,100
هشت هزار صد تومان
81000 قیمت سنبه پران پلاستیک 7.8X160
سنبه سر استوانه 8X630 69,000
شصت و نه هزار تومان
690000 قیمت سنبه سر استوانه 8X630
سنبه سر استوانه 6X550 43,500
چهل و سه هزار پانصد تومان
435000 قیمت سنبه سر استوانه 6X550
سنبه پران پلاستیک 8.8X100 6,000
شش هزار تومان
60000 قیمت سنبه پران پلاستیک 8.8X100
سنبه پران پلاستیک 9.3X100 6,300
شش هزار سیصد تومان
63000 قیمت سنبه پران پلاستیک 9.3X100
سنبه پران پلاستیک 9.1X100 6,300
شش هزار سیصد تومان
63000 قیمت سنبه پران پلاستیک 9.1X100
سنبه پران پلاستیک 8.6X80 5,500
پنج هزار پانصد تومان
55000 قیمت سنبه پران پلاستیک 8.6X80
مجموعه سنبه های حروف کوب 8 میلی متری ایران پتک مدل LK 3011 335,000
سیصد و سی و پنج هزار تومان
3350000 قیمت مجموعه سنبه های حروف کوب 8 میلی متری ایران پتک مدل LK 3011
سنبه پران پلاستیک 6.5X250 12,300
دوازده هزار سیصد تومان
123000 قیمت سنبه پران پلاستیک 6.5X250
سنبه پران پلاستیک 3.8X125 4,400
چهار هزار چهارصد تومان
44000 قیمت سنبه پران پلاستیک 3.8X125
سنبه پران پلاستیک 8.4X200 12,500
دوازده هزار پانصد تومان
125000 قیمت سنبه پران پلاستیک 8.4X200
سنبه پران پلاستیک 5.5X100 3,000
سه هزار تومان
30000 قیمت سنبه پران پلاستیک 5.5X100
سنبه پران پلاستیک 8.1X160 9,300
نه هزار سیصد تومان
93000 قیمت سنبه پران پلاستیک 8.1X160
سنبه سر استوانه 10X400 47,000
چهل و هفت هزار تومان
470000 قیمت سنبه سر استوانه 10X400
سنبه پران پلاستیک 18X550 113,000
صد و سیزده هزار تومان
1130000 قیمت سنبه پران پلاستیک 18X550
سنبه پران پلاستیک 17X630 125,000
صد و بیست و پنج هزار تومان
1250000 قیمت سنبه پران پلاستیک 17X630
سنبه سر استوانه 10X100 11,000
یازده هزار تومان
110000 قیمت سنبه سر استوانه 10X100
سنبه پران پلاستیک 8.5X80 3,900
سه هزار نهصد تومان
39000 قیمت سنبه پران پلاستیک 8.5X80
سنبه پران پلاستیک 5.7X160 6,700
شش هزار هفتصد تومان
67000 قیمت سنبه پران پلاستیک 5.7X160
سنبه پران پلاستیک 6X400 23,000
بیست و سه هزار تومان
230000 قیمت سنبه پران پلاستیک 6X400
سنبه پران پلاستیک 8.1X80 5,000
پنج هزار تومان
50000 قیمت سنبه پران پلاستیک 8.1X80
سنبه پران پلاستیک 3.8X80 3,200
سه هزار دویست تومان
32000 قیمت سنبه پران پلاستیک 3.8X80
سنبه سر استوانه 6X315 16,000
شانزده هزار تومان
160000 قیمت سنبه سر استوانه 6X315
سنبه پران پلاستیک 8.7X80 5,500
پنج هزار پانصد تومان
55000 قیمت سنبه پران پلاستیک 8.7X80
سنبه پران پلاستیک 6.5X160 5,600
پنج هزار ششصد تومان
56000 قیمت سنبه پران پلاستیک 6.5X160
سنبه پران پلاستیک 18X400 73,000
هفتاد و سه هزار تومان
730000 قیمت سنبه پران پلاستیک 18X400
سنبه پران پلاستیک 8X100 4,500
چهار هزار پانصد تومان
45000 قیمت سنبه پران پلاستیک 8X100
سنبه پران پلاستیک 19X200 29,500
بیست و نه هزار پانصد تومان
295000 قیمت سنبه پران پلاستیک 19X200
سنبه پران پلاستیک 9.1X125 8,000
هشت هزار تومان
80000 قیمت سنبه پران پلاستیک 9.1X125
سنبه پران پلاستیک 14.6X100 15,000
پانزده هزار تومان
150000 قیمت سنبه پران پلاستیک 14.6X100
سنبه پران پلاستیک 6.8X160 7,600
هفت هزار ششصد تومان
76000 قیمت سنبه پران پلاستیک 6.8X160
سنبه پران پلاستیک 18X360 62,000
شصت و دو هزار تومان
620000 قیمت سنبه پران پلاستیک 18X360
سنبه پران پلاستیک 5X200 7,400
هفت هزار چهارصد تومان
74000 قیمت سنبه پران پلاستیک 5X200
سنبه پران پلاستیک 3.7X80 3,200
سه هزار دویست تومان
32000 قیمت سنبه پران پلاستیک 3.7X80
سنبه پران پلاستیک 3.7X160 5,600
پنج هزار ششصد تومان
56000 قیمت سنبه پران پلاستیک 3.7X160
سنبه پران پلاستیک 9.4X125 8,000
هشت هزار تومان
80000 قیمت سنبه پران پلاستیک 9.4X125
ست قلم و سنبه جانزوی 5 عددی مدل M64M105S 93,800
نود و سه هزار هشتصد تومان
938000 قیمت ست قلم و سنبه جانزوی 5 عددی مدل M64M105S
سنبه سر استوانه 10X450 55,000
پنجاه و پنج هزار تومان
550000 قیمت سنبه سر استوانه 10X450
سنبه سر استوانه 6X200 11,500
یازده هزار پانصد تومان
115000 قیمت سنبه سر استوانه 6X200
مجموعه سنبه اعداد 2 میلی متری ایران پتک مدل LM 2011 58,000
پنجاه و هشت هزار تومان
580000 قیمت مجموعه سنبه اعداد 2 میلی متری ایران پتک مدل LM 2011
سنبه پران پلاستیک 9.4X160 10,500
ده هزار پانصد تومان
105000 قیمت سنبه پران پلاستیک 9.4X160
سنبه پران پلاستیک 7.1X125 6,300
شش هزار سیصد تومان
63000 قیمت سنبه پران پلاستیک 7.1X125
سنبه پران پلاستیک 1.5X160 4,500
چهار هزار پانصد تومان
45000 قیمت سنبه پران پلاستیک  1.5X160
سنبه سر استوانه 8X250 18,500
هیجده هزار پانصد تومان
185000 قیمت سنبه سر استوانه 8X250
سنبه صامو پرشین مدل G 876 16,000
شانزده هزار تومان
160000 قیمت سنبه صامو پرشین مدل G 876
سنبه پران پلاستیک 9.2X100 6,300
شش هزار سیصد تومان
63000 قیمت سنبه پران پلاستیک 9.2X100
سنبه پران پلاستیک 18X125 17,000
هفده هزار تومان
170000 قیمت سنبه پران پلاستیک 18X125
سنبه پران پلاستیک 7.9X100 5,000
پنج هزار تومان
50000 قیمت سنبه پران پلاستیک 7.9X100
سنبه پران پلاستیک 3.2X200 6,900
شش هزار نهصد تومان
69000 قیمت سنبه پران پلاستیک 3.2X200
سنبه پران پلاستیک 18X450 85,000
هشتاد و پنج هزار تومان
850000 قیمت سنبه پران پلاستیک 18X450
سنبه پران پلاستیک 5X450 24,000
بیست و چهار هزار تومان
240000 قیمت سنبه پران پلاستیک 5X450
سنبه پران پلاستیک 1.2X125 3,600
سه هزار ششصد تومان
36000 قیمت سنبه پران پلاستیک 1.2X125
سنبه پران پلاستیک 6X125 4,500
چهار هزار پانصد تومان
45000 قیمت سنبه پران پلاستیک 6X125
سنبه پران پلاستیک 7X315 14,000
چهارده هزار تومان
140000 قیمت سنبه پران پلاستیک 7X315
سنبه پران پلاستیک 1X125 3,200
سه هزار دویست تومان
32000 قیمت سنبه پران پلاستیک  1X125
سنبه پران پلاستیک 3.8X200 7,000
هفت هزار تومان
70000 قیمت سنبه پران پلاستیک 3.8X200
سنبه پران پلاستیک 7X80 3,200
سه هزار دویست تومان
32000 قیمت سنبه پران پلاستیک 7X80
سنبه سر استوانه 4X250 11,000
یازده هزار تومان
110000 قیمت سنبه سر استوانه 4X250
سنبه سر استوانه 8X550 58,000
پنجاه و هشت هزار تومان
580000 قیمت سنبه سر استوانه 8X550
سنبه پران پلاستیک 8.7X125 7,500
هفت هزار پانصد تومان
75000 قیمت سنبه پران پلاستیک 8.7X125
سنبه پران پلاستیک 3.3X80 3,000
سه هزار تومان
30000 قیمت سنبه پران پلاستیک 3.3X80
سنبه سر استوانه 5X500 34,000
سی و چهار هزار تومان
340000 قیمت سنبه سر استوانه 5X500
سنبه سر استوانه 5X630 46,000
چهل و شش هزار تومان
460000 قیمت سنبه سر استوانه 5X630
سنبه پران پلاستیک 3.8X100 3,500
سه هزار پانصد تومان
35000 قیمت سنبه پران پلاستیک 3.8X100
سنبه پران پلاستیک 7X250 11,700
یازده هزار هفتصد تومان
117000 قیمت سنبه پران پلاستیک 7X250
سنبه پران پلاستیک 8.9X160 9,700
نه هزار هفتصد تومان
97000 قیمت سنبه پران پلاستیک 8.9X160
سنبه سر استوانه 4X315 13,500
سیزده هزار پانصد تومان
135000 قیمت سنبه سر استوانه 4X315
سنبه شماره کوب 4 81,000
هشتاد و یک هزار تومان
810000 قیمت سنبه  شماره کوب 4
سنبه پران پلاستیک 3.9X80 3,200
سه هزار دویست تومان
32000 قیمت سنبه پران پلاستیک 3.9X80
نگهدارنده سنبه های حروف کوب و شماره کوب دستی ایران پتک LK 9910 82,000
هشتاد و دو هزار تومان
820000 قیمت نگهدارنده سنبه های حروف کوب و شماره کوب دستی ایران پتک LK 9910
سنبه پران پلاستیک 19.4X100 22,300
بیست و دو هزار سیصد تومان
223000 قیمت سنبه پران پلاستیک 19.4X100
سنبه سر استوانه 5X160 8,000
هشت هزار تومان
80000 قیمت سنبه سر استوانه 5X160
سنبه پران پلاستیک 19X160 23,500
بیست و سه هزار پانصد تومان
235000 قیمت سنبه پران پلاستیک 19X160
سنبه پران پلاستیک 17X450 79,500
هفتاد و نه هزار پانصد تومان
795000 قیمت سنبه پران پلاستیک 17X450
سنبه پران پلاستیک 15X550 90,000
نود هزار تومان
900000 قیمت سنبه پران پلاستیک 15X550
سنبه پران پلاستیک 5X315 11,000
یازده هزار تومان
110000 قیمت سنبه پران پلاستیک 5X315
سنبه پران پلاستیک 8.7X100 6,000
شش هزار تومان
60000 قیمت سنبه پران پلاستیک 8.7X100
سنبه سر استوانه 10X550 73,000
هفتاد و سه هزار تومان
730000 قیمت سنبه سر استوانه 10X550
سنبه پران پلاستیک 8.8X200 12,600
دوازده هزار ششصد تومان
126000 قیمت سنبه پران پلاستیک 8.8X200
سنبه سر استوانه 10X500 64,000
شصت و چهار هزار تومان
640000 قیمت سنبه سر استوانه 10X500
سنبه پران پلاستیک 18X100 14,700
چهارده هزار هفتصد تومان
147000 قیمت سنبه پران پلاستیک 18X100
سنبه پران پلاستیک 16X200 23,500
بیست و سه هزار پانصد تومان
235000 قیمت سنبه پران پلاستیک 16X200
سنبه پران پلاستیک 8.8X125 7,500
هفت هزار پانصد تومان
75000 قیمت سنبه پران پلاستیک 8.8X125
سنبه پران پلاستیک 3.6X160 5,600
پنج هزار ششصد تومان
56000 قیمت سنبه پران پلاستیک 3.6X160
سنبه پران پلاستیک 8.1X125 7,200
هفت هزار دویست تومان
72000 قیمت سنبه پران پلاستیک 8.1X125
سنبه سر استوانه 8X450 44,000
چهل و چهار هزار تومان
440000 قیمت سنبه سر استوانه 8X450
سنبه پران پلاستیک 17X125 16,000
شانزده هزار تومان
160000 قیمت سنبه پران پلاستیک 17X125
سنبه پران پلاستیک 3.7X125 4,400
چهار هزار چهارصد تومان
44000 قیمت سنبه پران پلاستیک 3.7X125
سنبه پران پلاستیک 7X160 6,500
شش هزار پانصد تومان
65000 قیمت سنبه پران پلاستیک 7X160
سنبه پران پلاستیک 3.2X80 3,000
سه هزار تومان
30000 قیمت سنبه پران پلاستیک 3.2X80
سنبه سر استوانه 12X500 64,000
شصت و چهار هزار تومان
640000 قیمت سنبه سر استوانه 12X500
سنبه پران پلاستیک 6X80 2,700
دو هزار هفتصد تومان
27000 قیمت سنبه پران پلاستیک 6X80
سنبه پران پلاستیک 8.5X550 48,000
چهل و هشت هزار تومان
480000 قیمت سنبه پران پلاستیک 8.5X550
سنبه پران پلاستیک 3.9X125 4,400
چهار هزار چهارصد تومان
44000 قیمت سنبه پران پلاستیک 3.9X125
سنبه پران پلاستیک 5.5X80 2,600
دو هزار ششصد تومان
26000 قیمت سنبه پران پلاستیک 5.5X80
سنبه سر استوانه 8X400 37,500
سی و هفت هزار پانصد تومان
375000 قیمت سنبه سر استوانه 8X400
سنبه سر استوانه 10X250 21,500
بیست و یک هزار پانصد تومان
215000 قیمت سنبه سر استوانه 10X250
سنبه پران پلاستیک 6X450 27,000
بیست و هفت هزار تومان
270000 قیمت سنبه پران پلاستیک 6X450
مجموعه سنبه اعداد 6 میلی متری ایران پتک مدل LM 2811 100,000
صد هزار تومان
1000000 قیمت مجموعه سنبه اعداد 6 میلی متری ایران پتک مدل LM 2811
سنبه پران پلاستیک 8.1X200 12,500
دوازده هزار پانصد تومان
125000 قیمت سنبه پران پلاستیک 8.1X200
سنبه سر استوانه 5X360 21,500
بیست و یک هزار پانصد تومان
215000 قیمت سنبه سر استوانه 5X360
سنبه پران پلاستیک 6.2X200 9,000
نه هزار تومان
90000 قیمت سنبه پران پلاستیک 6.2X200
سنبه پران پلاستیک 9.2X160 10,500
ده هزار پانصد تومان
105000 قیمت سنبه پران پلاستیک 9.2X160
سنبه سر استوانه 18X400 82,000
هشتاد و دو هزار تومان
820000 قیمت سنبه سر استوانه 18X400
سنبه پران پلاستیک 9.4X100 6,300
شش هزار سیصد تومان
63000 قیمت سنبه پران پلاستیک 9.4X100
سنبه سر استوانه 10X200 18,500
هیجده هزار پانصد تومان
185000 قیمت سنبه سر استوانه 10X200
سنبه پران پلاستیک 6.5X630 42,000
چهل و دو هزار تومان
420000 قیمت سنبه پران پلاستیک 6.5X630
سنبه پران پلاستیک 2.8X160 5,300
پنج هزار سیصد تومان
53000 قیمت سنبه پران پلاستیک 2.8X160
سنبه پران پلاستیک 17X400 68,000
شصت و هشت هزار تومان
680000 قیمت سنبه پران پلاستیک 17X400
مجموعه سنبه های حروف کوب 10 میلی متری ایران پتک LK 3211 466,000
چهارصد و شصت و شش هزار تومان
4660000 قیمت مجموعه سنبه های حروف کوب 10 میلی متری ایران پتک LK 3211
سنبه پران پلاستیک 5X160 5,000
پنج هزار تومان
50000 قیمت سنبه پران پلاستیک 5X160
سنبه پران پلاستیک 15X400 58,000
پنجاه و هشت هزار تومان
580000 قیمت سنبه پران پلاستیک 15X400
سنبه پران پلاستیک 18X80 12,600
دوازده هزار ششصد تومان
126000 قیمت سنبه پران پلاستیک 18X80
سنبه سر استوانه 3X250 10,000
ده هزار تومان
100000 قیمت سنبه سر استوانه 3X250
سنبه سر استوانه 4X200 9,500
نه هزار پانصد تومان
95000 قیمت سنبه سر استوانه 4X200
مجموعه سنبه اعداد 3 میلی متری ایران پتک مدل LM 2211 67,500
شصت و هفت هزار پانصد تومان
675000 قیمت مجموعه سنبه اعداد 3 میلی متری ایران پتک مدل LM 2211
سنبه پران پلاستیک 9.3X125 8,000
هشت هزار تومان
80000 قیمت سنبه پران پلاستیک 9.3X125
سنبه پران پلاستیک 8.9X200 12,600
دوازده هزار ششصد تومان
126000 قیمت سنبه پران پلاستیک 8.9X200
سنبه پران پلاستیک 8.7X200 12,600
دوازده هزار ششصد تومان
126000 قیمت سنبه پران پلاستیک 8.7X200
سنبه پران پلاستیک 3.8X160 5,600
پنج هزار ششصد تومان
56000 قیمت سنبه پران پلاستیک 3.8X160
سنبه سر استوانه 10X630 87,000
هشتاد و هفت هزار تومان
870000 قیمت سنبه سر استوانه 10X630
سنبه سر استوانه 10X315 27,000
بیست و هفت هزار تومان
270000 قیمت سنبه سر استوانه 10X315
سنبه پران پلاستیک 7X500 34,000
سی و چهار هزار تومان
340000 قیمت سنبه پران پلاستیک 7X500
سنبه پران پلاستیک 7X125 5,000
پنج هزار تومان
50000 قیمت سنبه پران پلاستیک 7X125
سنبه پران پلاستیک 16X550 98,000
نود و هشت هزار تومان
980000 قیمت سنبه پران پلاستیک 16X550
سنبه شماره کوب 5 90,200
نود هزار دویست تومان
902000 قیمت سنبه  شماره کوب 5
سنبه پران پلاستیک 9.3X200 13,500
سیزده هزار پانصد تومان
135000 قیمت سنبه پران پلاستیک 9.3X200
سنبه پران پلاستیک 25X550 330,000
سیصد و سی هزار تومان
3300000 قیمت سنبه پران پلاستیک 25X550
سنبه سر استوانه 5X100 6,000
شش هزار تومان
60000 قیمت سنبه سر استوانه 5X100
سنبه سر استوانه 10X160 15,000
پانزده هزار تومان
150000 قیمت سنبه سر استوانه 10X160
سنبه پران پلاستیک 1.4X80 2,400
دو هزار چهارصد تومان
24000
سنبه پران پلاستیک 16X630 115,000
صد و پانزده هزار تومان
1150000 قیمت سنبه پران پلاستیک 16X630
سنبه پران پلاستیک 9.2X200 13,500
سیزده هزار پانصد تومان
135000 قیمت سنبه پران پلاستیک 9.2X200
سنبه پران پلاستیک 2.1X125 3,900
سه هزار نهصد تومان
39000 قیمت سنبه پران پلاستیک 2.1X125
سنبه پران پلاستیک 13X125 10,700
ده هزار هفتصد تومان
107000 قیمت سنبه پران پلاستیک 13X125
مجموعه سنبه اعداد 4 میلی متری ایران پتک مدل LM 2411 80,000
هشتاد هزار تومان
800000 قیمت مجموعه سنبه اعداد 4 میلی متری ایران پتک مدل LM 2411
سنبه پران پلاستیک 6.5X360 19,500
نوزده هزار پانصد تومان
195000 قیمت سنبه پران پلاستیک 6.5X360
سنبه سر استوانه 5X125 6,500
شش هزار پانصد تومان
65000 قیمت سنبه سر استوانه 5X125
سنبه سر استوانه 4X400 23,500
بیست و سه هزار پانصد تومان
235000 قیمت سنبه سر استوانه 4X400


قیمت سنبه

انواع سنبه شامل: سنبه سر استوانه 6X360 و سنبه پران پلاستیک 7X400 و سنبه پران پلاستیک 15X250 و سنبه پران پلاستیک 16X400 و سنبه پران پلاستیک 6.5X550 و سنبه پران پلاستیک 12X125 و سنبه پران پلاستیک 14X360 و سنبه پران پلاستیک 6X100 و سنبه پران پلاستیک 9.1X80 و سنبه پران پلاستیک 9.3X160 و سنبه پران پلاستیک 4.1X100 و...


قیمت انواع سنبه
امتیاز : 1 تعداد رای : 1
0
0

پاسخ به سوالات پزشکی ، مامایی و جنسی شما (توسط پزشک و ماما مجله دلگرم)


دیدگاه ها

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید

آخرین مطالب دلگرم

StatCounter