لیست قیمت انواع پرده تزیینی

۱,۵۲۴
۰
۰
دوشنبه, ۱۶ دی ۱۳۹۸ ۰۵:۰۴

قیمت روز انواع لیست پرده تزیینی در بازار

لیست قیمت لیست پرده تزیینی در طول روز بروز رسانی می شود , شما می توانید قیمت انواع مختلف لیست پرده تزیینی مورد نظر خود را از لیست زیر مشاهده و با دیگر قیمت های لیست پرده تزیینی مقایسه کنید. نرخ های درج شده در این لیست , شروع قیمت فروشندگان برای لیست پرده تزیینی در بازار می باشد.

آخرین بروز رسانی لیست قیمت پرده تزیینی در تاریخ دوشنبه, ۱۶ دی ۱۳۹۸ ساعت: ۰۵:۰۴ انجام شده است.

لیست قیمت لیست پرده تزیینی در دلگرم

عنوان قیمت price تصویر
عنوان قیمت (تومان)
سفره سنتی 1039 3,600,000
سه میلیون و ششصد هزار تومان
3600000 قیمت
سفره سنتی 1040 3,600,000
سه میلیون و ششصد هزار تومان
3600000 قیمت
CO52.PL11M 3,450,000
سه میلیون و چهارصد و پنجاه هزار تومان
3450000 قیمت
پرده ایکیا مدل MARJUN 3,150,000
سه میلیون و صد و پنجاه هزار تومان
3150000 قیمت
رو میزی پته دوزی مدل بته جقه کد 50000 2,800,000
دو میلیون و هشتصد هزار تومان
2800000 قیمت
فعالساز پرده برقی 4 کاناله/ هر کانال 10 آمپر 2,327,000
دو میلیون و سیصد و بیست و هفت هزار تومان
2327000 قیمت
پرده ایکیا مدل Vilborg 1,940,000
یک میلیون و نهصد و چهل هزار تومان
1940000 قیمت
پرده ایکیا مدل Jofrid - 90399774 1,790,000
یک میلیون و هفتصد و نود هزار تومان
1790000 قیمت
رومیزی سرمه دوزی شده ابریشمی ۵ تکه 1,600,000
یک میلیون و ششصد هزار تومان
1600000 قیمت
پرده مدل p-341 سایز 290*150 سانتی متر 1,500,000
یک میلیون و پانصد هزار تومان
1500000 قیمت
رومیزی ترمه هاشمی طرح گل‌ ماهی کد84036 1,480,000
یک میلیون و چهارصد و هشتاد هزار تومان
1480000 قیمت
پرده طرح دار ایکیا مدل HALLBJÖRG 1,470,000
یک میلیون و چهارصد و هفتاد هزار تومان
1470000 قیمت
ست رومیزی و کوسن سوزن دوزی کد ABI3 1,350,000
یک میلیون و سیصد و پنجاه هزار تومان
1350000 قیمت
ست پرده مخمل دکوتین مدل IPS764 765 1,340,000
یک میلیون و سیصد و چهل هزار تومان
1340000 قیمت
پرده ایکیا مدل AINA 1,327,500
یک میلیون و سیصد و بیست و هفت هزار پانصد تومان
1327500 قیمت
ست 5 تکه رومیزی ترمه ابریشم عدل طرح ساران آبی 1,315,000
یک میلیون و سیصد و پانزده هزار تومان
1315000 قیمت
پرده گالری ه کد 1 200 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000 قیمت
پرده گالری ه کد 7 200 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000 قیمت
پرده کد 600 سایز 140×300 سانتی متر 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000 قیمت
پرده کد 620 سایز 135×300 سانتی متر 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000 قیمت
پرده کد 617 سایز 135×300 سانتی متر 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000 قیمت
پرده کد 616 سایز 135×300 سانتی متر 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000 قیمت
پرده کد 610 سایز 135×300 سانتی متر 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000 قیمت
پرده کد 605 سایز 135×300 سانتی متر 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000 قیمت
پرده گالری ه کد 79 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000 قیمت
پرده گالری ه کد 92 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000 قیمت
پرده گالری ه کد 96 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000 قیمت
پرده گالری ه کد 104 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000 قیمت
پرده گالری ه کد 100 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000 قیمت
پرده گالری ه کد 109 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000 قیمت
پرده کد 624 سایز 135×300 سانتی متر 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000 قیمت
پرده کد 627 سایز 135×300 سانتی متر 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000 قیمت
پرده کد 631 سایز 135×300 سانتی متر 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000 قیمت
پرده کد 658 سایز 135×300 سانتی متر 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000 قیمت
پرده کد 662 سایز 135×300 سانتی متر 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000 قیمت
پرده کد 665 سایز 135×300 سانتی متر 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000 قیمت
پرده گالری ه کد 114 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000 قیمت
پرده گالری ه کد 117 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000 قیمت
پرده گالری ه کد 119 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000 قیمت
پرده گالری ه کد 124 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000 قیمت
پرده گالری ه کد 133 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000 قیمت
پرده گالری ه کد 135 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000 قیمت
پرده گالری ه کد 138 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000 قیمت
پرده گالری ه کد 139 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000 قیمت
پرده کد 1 گالری ه 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000 قیمت
پرده کد 4 گالری ه 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000 قیمت
پرده کد 12 گالری ه 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000 قیمت
پرده کد 32 گالری ه 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000 قیمت
پرده کد 45 گالری ه 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000 قیمت
پرده کد 59 گالری ه 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000 قیمت
پرده گالری ه کد 4 200 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000 قیمت
پرده گالری ه کد 73 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000 قیمت
پرده گالری ه کد 77 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000 قیمت
پرده گالری ه کد 83 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000 قیمت
پرده گالری ه کد 86 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000 قیمت
پرده گالری ه کد 94 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000 قیمت
پرده گالری ه کد 108 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000 قیمت
پرده گالری ه کد 106 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000 قیمت
پرده گالری ه کد 110 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000 قیمت
پرده گالری ه کد 112 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000 قیمت
پرده کد 659 سایز 135×300 سانتی متر 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000 قیمت
پرده کد 660 سایز 135×300 سانتی متر 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000 قیمت
پرده کد 664 سایز 135×300 سانتی متر 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000 قیمت
پرده کد 626 سایز 135×300 سانتی متر 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000 قیمت
پرده کد 633 سایز 135×300 سانتی متر 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000 قیمت
پرده کد 649 سایز 135×300 سانتی متر 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000 قیمت
پرده کد 622 سایز 135×300 سانتی متر 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000 قیمت
پرده کد 612 سایز 135×300 سانتی متر 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000 قیمت
پرده کد 604 سایز 135×300 سانتی متر 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000 قیمت
پرده گالری ه کد 115 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000 قیمت
پرده گالری ه کد 122 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000 قیمت
پرده گالری ه کد 128 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000 قیمت
پرده گالری ه کد 140 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000 قیمت
بقچه سرمه دوزی 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000 قیمت
پرده کد 5 گالری ه 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000 قیمت
پرده کد 11 گالری ه 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000 قیمت
پرده کد 31 گالری ه 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000 قیمت
پرده کد 38 گالری ه 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000 قیمت
پرده کد 34 گالری ه 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000 قیمت
پرده کد 47 گالری ه 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000 قیمت
پرده کد 54 گالری ه 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000 قیمت
پرده کد 61 گالری ه 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000 قیمت
پرده کد 58 گالری ه 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000 قیمت
پرده کد 244 گالری ه 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000 قیمت
پرده گالری ه کد 70 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000 قیمت
پرده گالری ه کد 75 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000 قیمت
پرده گالری ه کد 85 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000 قیمت
پرده گالری ه کد 82 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000 قیمت
پرده گالری ه کد 88 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000 قیمت
پرده گالری ه کد 89 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000 قیمت
پرده گالری ه کد 90 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000 قیمت
پرده گالری ه کد 91 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000 قیمت
پرده گالری ه کد 101 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000 قیمت
پرده گالری ه کد 98 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000 قیمت
پرده گالری ه کد 103 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000 قیمت
پرده کد 619 سایز 135×300 سانتی متر 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000 قیمت
پرده کد 608 سایز 135×300 سانتی متر 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000 قیمت
پرده کد 603 سایز 135×300 سانتی متر 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000 قیمت
پرده کد 601 سایز 135×300 سانتی متر 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000 قیمت
پرده کد 663 سایز 135×300 سانتی متر 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000 قیمت
پرده گالری ه کد 121 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000 قیمت
پرده گالری ه کد 123 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000 قیمت
پرده گالری ه کد 125 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000 قیمت
پرده گالری ه کد 126 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000 قیمت
پرده گالری ه کد 127 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000 قیمت
پرده گالری ه کد 130 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000 قیمت
پرده کد 625 سایز 135×300 سانتی متر 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000 قیمت
پرده کد 628 سایز 135×300 سانتی متر 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000 قیمت
پرده کد 656 سایز 135×300 سانتی متر 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000 قیمت
پرده کد 647 سایز 135×300 سانتی متر 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000 قیمت
پرده کد 24 گالری ه 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000 قیمت
پرده کد 41 گالری ه 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000 قیمت
پرده کد 44 گالری ه 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000 قیمت
پرده کد 49 گالری ه 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000 قیمت
پرده کد 48 گالری ه 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000 قیمت
پرده کد 40 گالری ه 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000 قیمت
پرده کد 51 گالری ه 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000 قیمت
پرده کد 50 گالری ه 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000 قیمت
پرده کد 16 گالری ه 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000 قیمت
پرده گالری ه کد 5 200 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000 قیمت
پرده گالری ه کد 3 200 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000 قیمت
پرده گالری ه کد 6 200 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000 قیمت
پرده کد 657 سایز 135×300 سانتی متر 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000 قیمت
پرده کد 661 سایز 135×300 سانتی متر 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000 قیمت
پرده کد 666 سایز 135×300 سانتی متر 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000 قیمت
پرده کد 630 سایز 135×300 سانتی متر 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000 قیمت
پرده کد 635 سایز 135×300 سانتی متر 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000 قیمت
پرده کد 613 سایز 135×300 سانتی متر 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000 قیمت
پرده کد 607 سایز 135×300 سانتی متر 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000 قیمت
پرده کد 606 سایز 135×300 سانتی متر 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000 قیمت
پرده کد 602 سایز 135×300 سانتی متر 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000 قیمت
پرده گالری ه کد 71 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000 قیمت
پرده گالری ه کد 78 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000 قیمت
پرده گالری ه کد 84 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000 قیمت
پرده گالری ه کد 93 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000 قیمت
پرده گالری ه کد 95 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000 قیمت
پرده گالری ه کد 99 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000 قیمت
پرده گالری ه کد 105 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000 قیمت
پرده گالری ه کد 129 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000 قیمت
پرده گالری ه کد 132 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000 قیمت
پرده گالری ه کد 134 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000 قیمت
پرده گالری ه کد 136 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000 قیمت
پرده کد 3 گالری ه 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000 قیمت
پرده کد 10 گالری ه 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000 قیمت
پرده کد 26 گالری ه 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000 قیمت
پرده کد 60 گالری ه 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000 قیمت
پرده چاپی کد 300 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000 قیمت
پرده گالری ه کد 2 200 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000 قیمت
پرده گالری ه کد 72 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000 قیمت
پرده گالری ه کد 74 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000 قیمت


برند های لیست پرده تزیینی موجود در این صفحه

انواع لیست پرده تزیینی شامل: سفره سنتی 1039 و سفره سنتی 1040 و CO52.PL11M و پرده ایکیا مدل MARJUN و رو میزی پته دوزی مدل بته جقه کد 50000 و فعالساز پرده برقی 4 کاناله/ هر کانال 10 آمپر و پرده ایکیا مدل Vilborg و پرده ایکیا مدل Jofrid - 90399774 و رومیزی سرمه دوزی شده ابریشمی ۵ تکه و پرده مدل p-341 سایز 290*150 سانتی متر و...


توجه: لطفا در نظر داشته باشید مجله دلگرم فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت های درج شده برای لیست پرده تزیینی در این صفحه ، کف قیمت فروشندگان لیست پرده تزیینی در بازار می باشد و صرفا جهت اطلاع از نرخ لیست پرده تزیینی تهیه گشته اند.


این مطلب چقدر مفید بود ؟
 

دیدگاه ها

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید
hits

آخرین مطالب دلگرم