لیست قیمت انواع پرده تزیینی

۱,۳۸۷
۰
۰
چهارشنبه, ۲۲ آبان ۱۳۹۸ ۱۰:۴۰

قیمت روز انواع لیست پرده تزیینی در بازار

لیست قیمت لیست پرده تزیینی در طول روز بروز رسانی می شود , شما می توانید قیمت انواع مختلف لیست پرده تزیینی مورد نظر خود را از لیست زیر مشاهده و با دیگر قیمت های لیست پرده تزیینی مقایسه کنید. نرخ های درج شده در این لیست , شروع قیمت فروشندگان برای لیست پرده تزیینی در بازار می باشد.

آخرین بروز رسانی لیست قیمت پرده تزیینی در تاریخ چهارشنبه, ۲۲ آبان ۱۳۹۸ ساعت: ۱۰:۴۰ انجام شده است.

لیست قیمت لیست   پرده تزیینی در دلگرم

عنوان قیمت price تصویر
عنوان قیمت (تومان)
پرده گالری ه کد 90 13,000,000
سیزده میلیون تومان
13000000
شاه پرند آبی 10,500,000
ده میلیون و پانصد هزار تومان
10500000
پرده ایکیا مدل MAJGULL 3,195,000
سه میلیون و صد و نود و پنج هزار تومان
3195000
پرده ایکیا مدل MARJUN 2,958,000
دو میلیون و نهصد و پنجاه و هشت هزار تومان
2958000
رو میزی پته دوزی مدل بته جقه کد 50000 2,800,000
دو میلیون و هشتصد هزار تومان
2800000
شاه پرند 2,100,000
دو میلیون و صد هزار تومان
2100000
پرده ایکیا مدل Vilborg 1,950,000
یک میلیون و نهصد و پنجاه هزار تومان
1950000
سفره قلمکار ممتاز اثر عطریان طرح 14 سایز 135 × 200 سانتی متر 1,800,000
یک میلیون و هشتصد هزار تومان
1800000
پرده ایکیا مدل Jofrid - 90399774 1,790,000
یک میلیون و هفتصد و نود هزار تومان
1790000
پرده ایکیا مدل Fritse - 20414056 1,572,000
یک میلیون و پانصد و هفتاد و دو هزار تومان
1572000
پرده زبرا زیو کد 3041 سایز 130 × 270 سانتی‌ متر 1,500,000
یک میلیون و پانصد هزار تومان
1500000
پرده مدل p-341 سایز 290*150 سانتی متر 1,500,000
یک میلیون و پانصد هزار تومان
1500000
پرده طرح دار ایکیا مدل HALLBJÖRG 1,470,000
یک میلیون و چهارصد و هفتاد هزار تومان
1470000
پرده ایکیا مدل FRITSE 1,350,000
یک میلیون و سیصد و پنجاه هزار تومان
1350000
ست پرده مخمل دکوتین مدل IPS764 765 1,340,000
یک میلیون و سیصد و چهل هزار تومان
1340000
ست 5 تکه رومیزی ترمه ابریشم عدل طرح ساران آبی 1,315,000
یک میلیون و سیصد و پانزده هزار تومان
1315000
پرده کد 1 گالری ه 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000
پرده کد 4 گالری ه 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000
پرده کد 12 گالری ه 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000
پرده کد 32 گالری ه 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000
پرده کد 45 گالری ه 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000
پرده کد 59 گالری ه 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000
پرده گالری ه کد 1 200 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000
پرده گالری ه کد 7 200 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000
پرده کد 600 سایز 140×300 سانتی متر 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000
پرده گالری ه کد 79 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000
پرده گالری ه کد 92 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000
پرده گالری ه کد 96 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000
پرده گالری ه کد 104 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000
پرده گالری ه کد 100 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000
پرده گالری ه کد 109 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000
پرده کد 620 سایز 135×300 سانتی متر 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000
پرده کد 617 سایز 135×300 سانتی متر 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000
پرده کد 616 سایز 135×300 سانتی متر 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000
پرده کد 610 سایز 135×300 سانتی متر 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000
پرده کد 605 سایز 135×300 سانتی متر 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000
پرده کد 624 سایز 135×300 سانتی متر 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000
پرده کد 627 سایز 135×300 سانتی متر 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000
پرده کد 631 سایز 135×300 سانتی متر 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000
پرده گالری ه کد 114 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000
پرده گالری ه کد 117 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000
پرده گالری ه کد 119 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000
پرده گالری ه کد 124 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000
پرده گالری ه کد 133 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000
پرده گالری ه کد 135 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000
پرده گالری ه کد 138 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000
پرده گالری ه کد 139 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000
پرده کد 658 سایز 135×300 سانتی متر 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000
پرده کد 662 سایز 135×300 سانتی متر 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000
پرده کد 665 سایز 135×300 سانتی متر 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000
پرده چاپی کد 301 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000
پرده گالری ه کد 4 200 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000
پرده کد 5 گالری ه 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000
پرده کد 11 گالری ه 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000
پرده کد 31 گالری ه 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000
پرده کد 38 گالری ه 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000
پرده کد 34 گالری ه 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000
پرده کد 47 گالری ه 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000
پرده کد 54 گالری ه 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000
پرده کد 61 گالری ه 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000
پرده کد 58 گالری ه 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000
پرده کد 244 گالری ه 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000
بقچه سرمه دوزی 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000
پرده کد 649 سایز 135×300 سانتی متر 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000
پرده گالری ه کد 115 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000
پرده گالری ه کد 122 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000
پرده گالری ه کد 128 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000
پرده گالری ه کد 140 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000
پرده گالری ه کد 73 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000
پرده گالری ه کد 77 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000
پرده گالری ه کد 83 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000
پرده گالری ه کد 86 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000
پرده گالری ه کد 94 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000
پرده گالری ه کد 108 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000
پرده گالری ه کد 106 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000
پرده گالری ه کد 110 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000
پرده گالری ه کد 112 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000
پرده کد 626 سایز 135×300 سانتی متر 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000
پرده کد 633 سایز 135×300 سانتی متر 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000
پرده کد 604 سایز 135×300 سانتی متر 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000
پرده کد 622 سایز 135×300 سانتی متر 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000
پرده کد 612 سایز 135×300 سانتی متر 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000
پرده کد 659 سایز 135×300 سانتی متر 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000
پرده کد 660 سایز 135×300 سانتی متر 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000
پرده کد 664 سایز 135×300 سانتی متر 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000
پرده کد 24 گالری ه 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000
پرده کد 41 گالری ه 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000
پرده کد 44 گالری ه 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000
پرده کد 49 گالری ه 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000
پرده کد 48 گالری ه 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000
پرده کد 40 گالری ه 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000
پرده کد 51 گالری ه 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000
پرده کد 50 گالری ه 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000
پرده کد 16 گالری ه 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000
پرده کد 625 سایز 135×300 سانتی متر 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000
پرده کد 628 سایز 135×300 سانتی متر 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000
پرده کد 619 سایز 135×300 سانتی متر 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000
پرده کد 608 سایز 135×300 سانتی متر 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000
پرده کد 603 سایز 135×300 سانتی متر 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000
پرده کد 601 سایز 135×300 سانتی متر 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000
پرده کد 656 سایز 135×300 سانتی متر 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000
پرده کد 647 سایز 135×300 سانتی متر 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000
پرده گالری ه کد 70 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000
پرده گالری ه کد 75 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000
پرده گالری ه کد 85 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000
پرده گالری ه کد 82 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000
پرده گالری ه کد 88 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000
پرده گالری ه کد 89 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000
پرده گالری ه کد 91 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000
پرده گالری ه کد 101 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000
پرده گالری ه کد 98 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000
پرده گالری ه کد 103 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000
پرده گالری ه کد 121 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000
پرده گالری ه کد 123 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000
پرده گالری ه کد 125 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000
پرده گالری ه کد 126 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000
پرده گالری ه کد 127 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000
پرده گالری ه کد 130 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000
پرده کد 663 سایز 135×300 سانتی متر 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000
پرده گالری ه کد 5 200 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000
پرده گالری ه کد 3 200 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000
پرده گالری ه کد 6 200 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000
پرده کد 3 گالری ه 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000
پرده کد 10 گالری ه 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000
پرده کد 26 گالری ه 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000
پرده کد 60 گالری ه 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000
پرده گالری ه کد 71 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000
پرده گالری ه کد 78 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000
پرده گالری ه کد 84 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000
پرده گالری ه کد 93 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000
پرده گالری ه کد 95 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000
پرده گالری ه کد 99 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000
پرده گالری ه کد 105 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000
پرده کد 613 سایز 135×300 سانتی متر 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000
پرده کد 607 سایز 135×300 سانتی متر 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000
پرده کد 606 سایز 135×300 سانتی متر 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000
پرده کد 602 سایز 135×300 سانتی متر 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000
پرده کد 630 سایز 135×300 سانتی متر 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000
پرده کد 635 سایز 135×300 سانتی متر 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000
پرده کد 666 سایز 135×300 سانتی متر 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000
پرده کد 657 سایز 135×300 سانتی متر 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000
پرده کد 661 سایز 135×300 سانتی متر 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000
پرده گالری ه کد 129 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000
پرده گالری ه کد 132 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000
پرده گالری ه کد 134 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000
پرده گالری ه کد 136 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000
پرده کد 52 گالری ه 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000
پرده کد 56 گالری ه 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000
پرده کد 53 گالری ه 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000
پرده گالری ه کد 2 200 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000
پرده چاپی کد 300 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000
پرده گالری ه کد 72 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000
پرده گالری ه کد 74 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000
پرده گالری ه کد 80 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000
پرده گالری ه کد 81 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000
پرده گالری ه کد 87 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000
پرده گالری ه کد 97 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000
پرده گالری ه کد 102 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000
پرده گالری ه کد 107 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000
پرده گالری ه کد 113 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000
پرده گالری ه کد 111 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000
پرده کد 621 سایز 135×300 سانتی متر 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000
پرده کد 615 سایز 135×300 سانتی متر 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000
پرده کد 614 سایز 135×300 سانتی متر 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000
پرده کد 611 سایز 135×300 سانتی متر 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000
پرده کد 609 سایز 135×300 سانتی متر 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000
پرده کد 636 سایز 135×300 سانتی متر 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000
پرده کد 652 سایز 135×300 سانتی متر 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000
پرده کد 651 سایز 135×300 سانتی متر 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000
پرده کد 650 سایز 135×300 سانتی متر 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000
پرده گالری ه کد 116 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000
پرده گالری ه کد 118 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000
پرده گالری ه کد 120 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000
پرده گالری ه کد 131 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000
پرده گالری ه کد 137 1,300,000
یک میلیون و سیصد هزار تومان
1300000
پرده مخملی ایکیا مدل SANELA 1,250,000
یک میلیون و دویست و پنجاه هزار تومان
1250000
رانر ترمه طرح گل بهشت 1,208,000
یک میلیون و دویست و هشت هزار تومان
1208000
ست رومیزی 8 نفره 10 تکه ایریا مدل Diamond 1,200,000
یک میلیون و دویست هزار تومان
1200000
پرده کد 6-304 سایز 250*135 سانتی متر 1,200,000
یک میلیون و دویست هزار تومان
1200000
پرده کد 2-301 به همراه دو عدد کوسن 1,200,000
یک میلیون و دویست هزار تومان
1200000
پرده دکوپیک سری کرمانشاه کد5-304 سایز 250*140 سانتی متر 1,200,000
یک میلیون و دویست هزار تومان
1200000
پرده کد 4-301 به همراه دو عدد کوسن 1,200,000
یک میلیون و دویست هزار تومان
1200000
پرده کد 4-302 1,200,000
یک میلیون و دویست هزار تومان
1200000
پرده کد 211 سایز 250*140 سانتی متر 1,200,000
یک میلیون و دویست هزار تومان
1200000
پرده کد 2-304 سایز 250*135 سانتی متر 1,200,000
یک میلیون و دویست هزار تومان
1200000
پرده دکوپیک سری کرمانشاه کد 4-301 سایز 250*140 سانتی متر 1,200,000
یک میلیون و دویست هزار تومان
1200000
پرده دکوپیک سری کرمانشاه کد 3-304 سایز 250*140 سانتی متر 1,200,000
یک میلیون و دویست هزار تومان
1200000
پرده دکوپیک سری آرت گالری کد 271 به همراه کوسن 1,200,000
یک میلیون و دویست هزار تومان
1200000
پرده کد 5-304 سایز 250 × 140سانتی متر 1,200,000
یک میلیون و دویست هزار تومان
1200000
پرده کد2-303 سایز 250*135 سانتی متر 1,200,000
یک میلیون و دویست هزار تومان
1200000
پرده کد3-303 سایز 250*135 سانتی متر 1,200,000
یک میلیون و دویست هزار تومان
1200000
پرده کد 2-302 سایز 250*135 سانتی متر 1,200,000
یک میلیون و دویست هزار تومان
1200000
پرده دکوپیک سری لوکس کد 311 به همراه دو عدد کوسن 1,200,000
یک میلیون و دویست هزار تومان
1200000
پرده دکوپیک سری لوکس اختصاصی کد 261 به همراه کوسن 1,200,000
یک میلیون و دویست هزار تومان
1200000
پرده مخمل دکوپیک سری کرمانشاه کد 303 به همراه دو عدد کوسن 1,200,000
یک میلیون و دویست هزار تومان
1200000
پرده مخمل دکوپیک سری کرمانشاه کد 304 به همراه دو عدد کوسن 1,200,000
یک میلیون و دویست هزار تومان
1200000
پرده مخمل دکوپیک سری کرمانشاه کد 302 به همراه دو عدد کوسن 1,200,000
یک میلیون و دویست هزار تومان
1200000
پرده ایکیا مدل Tibast 1,199,000
یک میلیون و صد و نود و نه هزار تومان
1199000
ست پرده مخمل دکوتین مدل PS912 913 1,170,000
یک میلیون و صد و هفتاد هزار تومان
1170000
ست پرده مخمل دکوتین مدل PS243 244 1,170,000
یک میلیون و صد و هفتاد هزار تومان
1170000
پرده ایکیا مدل AINA 1,170,000
یک میلیون و صد و هفتاد هزار تومان
1170000
ست پرده مخمل دکوتین مدل PS239 240 1,170,000
یک میلیون و صد و هفتاد هزار تومان
1170000
ست پرده مخمل دکوتین مدل PS252 253 1,170,000
یک میلیون و صد و هفتاد هزار تومان
1170000
ست پرده مخمل دکوتین مدل PS914 915 1,170,000
یک میلیون و صد و هفتاد هزار تومان
1170000
ست پرده مخمل دکوتین مدل PS101 102 1,170,000
یک میلیون و صد و هفتاد هزار تومان
1170000
پرده اتاق کودک ایکیا مدل HIMMELSK 1,150,000
یک میلیون و صد و پنجاه هزار تومان
1150000
پرده زبرا زیو کد 3041 سایز 195 × 270 سانتی‌ متر 1,150,000
یک میلیون و صد و پنجاه هزار تومان
1150000
پرده دکوپیک کد 2-201 به همراه 2 عدد کوسن 1,140,000
یک میلیون و صد و چهل هزار تومان
1140000
پرده مخمل دکوپیک سری اختصاصی شیراز کد 51 به همراه دو عدد کوسن 1,140,000
یک میلیون و صد و چهل هزار تومان
1140000
پرده دکوپیک کد 3-201 به همراه دو عدد کوسن 1,140,000
یک میلیون و صد و چهل هزار تومان
1140000
پرده مخمل دکوپیک سری لوکس کد 71 به همراه دو عدد کوسن 1,140,000
یک میلیون و صد و چهل هزار تومان
1140000
پرده دکوپیک سری لوکس اختصاصی کد 141 1,140,000
یک میلیون و صد و چهل هزار تومان
1140000
پرده دکوپیک کد 291 سایز 300*140سانتی متر 1,140,000
یک میلیون و صد و چهل هزار تومان
1140000
پرده مخمل دکوپیک سری لوکس کد 61 به همراه دو عدد کوسن 1,140,000
یک میلیون و صد و چهل هزار تومان
1140000
پرده زبرا زیو کد 4037 سایز 180 × 200 سانتی‌ متر 1,125,000
یک میلیون و صد و بیست و پنج هزار تومان
1125000
رومیزی 610100021 برند گوهردان 1,120,000
یک میلیون و صد و بیست هزار تومان
1120000
پرده مخمل دکوپیک سری لوکس اختصاصی کد151 به همراه دو عدد کوسن 1,100,000
یک میلیون و صد هزار تومان
1100000
ست پرده مخمل دکوتین مدل PS910-911 1,092,000
یک میلیون و نود و دو هزار تومان
1092000
ست پرده مخمل دکوتین مدل PS777 778 1,092,000
یک میلیون و نود و دو هزار تومان
1092000
ست پرده مخمل دکوتین مدل PS104 1,092,000
یک میلیون و نود و دو هزار تومان
1092000
رانر ترمه هاشمی طرح گل بهشت 1,087,200
یک میلیون و هشتاد و هفت هزار دویست تومان
1087200
ست 5 تکه رومیزی ترمه ابریشم عدل کشمیر طرح ساران آبی 1,035,000
یک میلیون و سی و پنج هزار تومان
1035000
ست 5 تکه ترمه ابریشم سرو آبی به همراه ساک جاجیم 1,030,000
یک میلیون و سی هزار تومان
1030000
بقچه ترمه ملیله دوزی شده قهر و آشتی 1,000,000
یک میلیون تومان
1000000
پرده زیو کد 603 سایز 180 × 200 سانتی‌ متر 1,000,000
یک میلیون تومان
1000000
پرده زیو کد 602 سایز 180 × 200 سانتی‌ متر 1,000,000
یک میلیون تومان
1000000
پرده زبرا زیو کد 927 سایز 200× 280 سانتی متر 1,000,000
یک میلیون تومان
1000000
پرده زیو کد 604 سایز 180 × 200 سانتی‌ متر 1,000,000
یک میلیون تومان
1000000
پرده زبرا زیو کد 923 سایز 200× 280 سانتی متر 1,000,000
یک میلیون تومان
1000000
پرده زیو کد 598 سایز 180 × 200 سانتی‌ متر 1,000,000
یک میلیون تومان
1000000
ست 5 تیکه ترمه ابریشم ساران سفید همراه با ساک جاجیم 999,000
نهصد و نود و نه هزار تومان
999000
پرده رلی مشکی ایکیا TUPPLUR 990,000
نهصد و نود هزار تومان
990000
پرده ایکیا مدل VILBORG 980,000
نهصد و هشتاد هزار تومان
980000
پرده لیندر مدل Bolero کد 971 975,000
نهصد و هفتاد و پنج هزار تومان
975000
رومیزی دست دوزی شده کد ۰۱۰۰ 960,000
نهصد و شصت هزار تومان
960000
پرده ایکیا مدل 00425169 - IRMELIN سایز 145×300 سانتی متر 956,000
نهصد و پنجاه و شش هزار تومان
956000
پرده مخمل دکوپیک سری اختصاصی شیراز کد 241 به همراه دو عدد کوسن 950,000
نهصد و پنجاه هزار تومان
950000
پرده کد 5-341 سایز 250*140 سانتی متر 950,000
نهصد و پنجاه هزار تومان
950000
پرده کد 291 سایز 250*140 سانتیمتر 950,000
نهصد و پنجاه هزار تومان
950000
ست رومیزی 5 تکه مدل dantel04 950,000
نهصد و پنجاه هزار تومان
950000
پرده کد 332 سایز 250×140 سانتی متر 950,000
نهصد و پنجاه هزار تومان
950000
پرده دکوپیک سری لوکس اختصاصی کد 181 به همراه دو عدد کوسن 950,000
نهصد و پنجاه هزار تومان
950000
پرده کد 4-291 سایز 250*140سانتی متر 950,000
نهصد و پنجاه هزار تومان
950000
ست رومیزی 5 تکه مدل dantel03 950,000
نهصد و پنجاه هزار تومان
950000
پرده دکوپیک کد 331 سایز 250*140 سانتی متر 950,000
نهصد و پنجاه هزار تومان
950000
پرده دکوپیک کد 334 سایز 250x140 سانتی متر 950,000
نهصد و پنجاه هزار تومان
950000
پرده دکوپیک سری لوکس اختصاصی کد 191 به همراه کوسن 950,000
نهصد و پنجاه هزار تومان
950000
پرده مخمل دکوپیک سری لوکس اختصاصی کد 11 به همراه دو عدد کوسن 950,000
نهصد و پنجاه هزار تومان
950000
پرده مخمل سری لوکس اختصاصی کد 281 به همراه دو عدد کوسن 950,000
نهصد و پنجاه هزار تومان
950000
پرده کد 2-281 سایز 250*140 سانتی متر 950,000
نهصد و پنجاه هزار تومان
950000
پرده کد 3-281 سایز 250*140 سانتی متر 950,000
نهصد و پنجاه هزار تومان
950000
پرده مخمل دکوپیک کد291 به همراه دو عدد کوسن 950,000
نهصد و پنجاه هزار تومان
950000
پرده کد 351 سایز 250*140سانتی متر 950,000
نهصد و پنجاه هزار تومان
950000
پرده کد 4-281 سایز 250x140 سانتی متر 950,000
نهصد و پنجاه هزار تومان
950000
ست رومیزی 5 تکه مدل dantel01 950,000
نهصد و پنجاه هزار تومان
950000
ست رومیزی 5 تکه مدل dantel05 950,000
نهصد و پنجاه هزار تومان
950000
پرده دکوپیک کد 3_351 سایز 250*140 سانتی متر 950,000
نهصد و پنجاه هزار تومان
950000
پرده دکوپیک کد 321 به همراه دو عدد کوسن 950,000
نهصد و پنجاه هزار تومان
950000
پرده کد 333 سایز 250*140 سانتی متر 950,000
نهصد و پنجاه هزار تومان
950000
پرده کد 1-341 سایز 250*140 سانتی متر 950,000
نهصد و پنجاه هزار تومان
950000
پرده کد 3-341 سایز 250*140 سانتی متر 950,000
نهصد و پنجاه هزار تومان
950000
پرده دکوپیک کد 281-201 ابعاد 140*250 سانتی متر 950,000
نهصد و پنجاه هزار تومان
950000
ست رومیزی 5 تکه مدل dantel02 950,000
نهصد و پنجاه هزار تومان
950000
پرده کد 352 ابعاد 250*140سانتی متر 950,000
نهصد و پنجاه هزار تومان
950000
پرده مخمل دکوپیک سری شیراز کد 91 به همراه دو عدد کوسن 940,000
نهصد و چهل هزار تومان
940000
پرده لیندر مدل Alaska کد 553 935,000
نهصد و سی و پنج هزار تومان
935000
رومیزی دستبافت 900,000
نهصد هزار تومان
900000
رومیزی 610100041 برند گوهردان 898,000
هشتصد و نود و هشت هزار تومان
898000
پرده لیندر مدل Vanvouver کد 963 895,000
هشتصد و نود و پنج هزار تومان
895000
پرده لیندر مدل Sri Lanka کد 974 895,000
هشتصد و نود و پنج هزار تومان
895000
پرده ایکیا مدل Meret رنگ قرمز 894,000
هشتصد و نود و چهار هزار تومان
894000
رومیزی 610100051 برند گوهردان 870,000
هشتصد و هفتاد هزار تومان
870000
پرده ایکیا مدل ROSENKVITTEN 870,000
هشتصد و هفتاد هزار تومان
870000
ست پرده PS250وPS249 دکوتین 864,000
هشتصد و شصت و چهار هزار تومان
864000
ست پرده PS248وPS247 دکوتین 864,000
هشتصد و شصت و چهار هزار تومان
864000
ست پرده MS22وMS21 دکوتین 864,000
هشتصد و شصت و چهار هزار تومان
864000
ست پرده PS101وPS102 دکوتین 864,000
هشتصد و شصت و چهار هزار تومان
864000
ست پرده PS239وPS240 دکوتین 864,000
هشتصد و شصت و چهار هزار تومان
864000
ست پرده PS911وPS910 دکوتین 864,000
هشتصد و شصت و چهار هزار تومان
864000
ست پرده PS322وPS321 دکوتین 864,000
هشتصد و شصت و چهار هزار تومان
864000
ست پرده MS203وMS202 دکوتین 864,000
هشتصد و شصت و چهار هزار تومان
864000
ست پرده MS205وMS204 دکوتین 864,000
هشتصد و شصت و چهار هزار تومان
864000
ست پرده PS244وPS243 دکوتین 864,000
هشتصد و شصت و چهار هزار تومان
864000
ست پرده PS242وPS241 دکوتین 864,000
هشتصد و شصت و چهار هزار تومان
864000
ست پرده PS246وPS245 دکوتین 864,000
هشتصد و شصت و چهار هزار تومان
864000
ست پرده PS788وPS787 دکوتین 864,000
هشتصد و شصت و چهار هزار تومان
864000
ست پرده PS106وPS105 دکوتین 864,000
هشتصد و شصت و چهار هزار تومان
864000
ست پرده MS207وMS206 دکوتین 864,000
هشتصد و شصت و چهار هزار تومان
864000
ست پرده MA102وMA101 دکوتین 864,000
هشتصد و شصت و چهار هزار تومان
864000
ست پرده PS103 دکوتین 864,000
هشتصد و شصت و چهار هزار تومان
864000
ست پرده PS253وPS252 دکوتین 864,000
هشتصد و شصت و چهار هزار تومان
864000
ست پرده PS915وPS914 دکوتین 864,000
هشتصد و شصت و چهار هزار تومان
864000
ست پرده PS104 دکوتین 864,000
هشتصد و شصت و چهار هزار تومان
864000
ست پرده PS913وPS912 دکوتین 864,000
هشتصد و شصت و چهار هزار تومان
864000
ست پرده MP900 دکوتین 864,000
هشتصد و شصت و چهار هزار تومان
864000
ست پرده PS920وPS919 دکوتین 864,000
هشتصد و شصت و چهار هزار تومان
864000


برند های لیست پرده تزیینی موجود در این صفحه

انواع لیست پرده تزیینی شامل: پرده گالری ه کد 90 و شاه پرند آبی و پرده ایکیا مدل MAJGULL و پرده ایکیا مدل MARJUN و رو میزی پته دوزی مدل بته جقه کد 50000 و شاه پرند و پرده ایکیا مدل Vilborg و سفره قلمکار ممتاز اثر عطریان طرح 14 سایز 135 × 200 سانتی متر و پرده ایکیا مدل Jofrid - 90399774 و پرده ایکیا مدل Fritse - 20414056 و...


توجه: لطفا در نظر داشته باشید مجله دلگرم فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت های درج شده برای لیست پرده تزیینی در این صفحه ، کف قیمت فروشندگان لیست پرده تزیینی در بازار می باشد و صرفا جهت اطلاع از نرخ لیست پرده تزیینی تهیه گشته اند.


این مطلب چقدر مفید بود ؟
 

دیدگاه ها

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید
hits

آخرین مطالب دلگرم

StatCounter