قیمت انواع پرده هوا

۱,۲۹۷
۰
۰
یکشنبه, ۱۸ آذر ۱۳۹۷ ۱۰:۳۰

قیمت روز پرده هوا

لیست قیمت پرده هوا در طول روز بروز رسانی می شود , شما می توانید قیمت انواع مختلف پرده هوا مورد نظر خود را از لیست زیر مشاهده و با دیگر قیمت های پرده هوا مقایسه کنید. نرخ های درج شده در این لیست , شروع قیمت فروشندگان برای پرده هوا در بازار می باشد.

آخرین بروز رسانی قیمت پرده هوا در تاریخ یکشنبه, ۱۸ آذر ۱۳۹۷ ساعت: ۱۰:۳۰ انجام شده است.

لیست قیمت پرده هوا در دلگرم

عنوان قیمت price تصویر
عنوان قیمت (تومان)
پرده هوای المنتی کُریت مدل BC-90-E3 1,650,000
یک میلیون و ششصد و پنجاه هزار تومان
16500000 قیمت پرده هوای المنتی کُریت مدل BC-90-E3
پرده هوای سقفی فرازکاویان 10CW-L 1,071,000
یک میلیون و هفتاد و یک هزار تومان
10710000 قیمت پرده هوای سقفی فرازکاویان 10CW-L
پرده هوای المنتی کُریت مدل BC-150-E3 2,260,000
دو میلیون و دویست و شصت هزار تومان
22600000 قیمت پرده هوای المنتی کُریت مدل BC-150-E3
پرده هوا کُریت مدل BC-2140-R 3,350,000
سه میلیون و سیصد و پنجاه هزار تومان
33500000 قیمت پرده هوا کُریت مدل BC-2140-R
پرده هوا سری COR ساخت SP اسپانیا - COR-1000 FTW 10 12,854,500
دوازده میلیون و هشتصد و پنجاه و چهار هزار پانصد تومان
128545000 قیمت پرده هوا سری COR ساخت SP اسپانیا - COR-1000 FTW 10
پرده هوا کریت مدل BC-1835-R 2,700,000
دو میلیون و هفتصد هزار تومان
27000000 قیمت پرده هوا کریت مدل BC-1835-R
پرده هوای فرازکاویان 20SJ-3D/Y 2,695,000
دو میلیون و ششصد و نود و پنج هزار تومان
26950000 قیمت پرده هوای فرازکاویان 20SJ-3D/Y
BC-184-R Corit Air curtain 1,870,000
یک میلیون و هشتصد و هفتاد هزار تومان
18700000 قیمت BC-184-R Corit Air curtain
پرده هوای فرازکاویان 18L/Y-FK 1,543,000
یک میلیون و پانصد و چهل و سه هزار تومان
15430000 قیمت پرده هوای فرازکاویان 18L/Y-FK
پرده هوای سقفی فرازکاویان 20CW-L 1,633,000
یک میلیون و ششصد و سی و سه هزار تومان
16330000 قیمت پرده هوای سقفی فرازکاویان 20CW-L
پرده هوا میتسویی FM-4018-L-Y 1,541,000
یک میلیون و پانصد و چهل و یک هزار تومان
15410000 قیمت پرده هوا میتسویی FM-4018-L-Y
BC-154-R Corit Air curtain 1,660,000
یک میلیون و ششصد و شصت هزار تومان
16600000 قیمت BC-154-R Corit Air curtain
پرده هواکُریت مدل BC-1040-R 2,260,000
دو میلیون و دویست و شصت هزار تومان
22600000 قیمت پرده هواکُریت مدل BC-1040-R
پرده هوا میتسویی DM4009LY 1,222,000
یک میلیون و دویست و بیست و دو هزار تومان
12220000 قیمت پرده هوا میتسویی DM4009LY
پرده هوای المنتی کُریت مدل BC-120-E3 2,000,000
دو میلیون تومان
20000000 قیمت پرده هوای المنتی کُریت مدل BC-120-E3
پرده هوا کریت مدل BC-153-R 1,450,000
یک میلیون و چهارصد و پنجاه هزار تومان
14500000 قیمت پرده هوا کریت مدل BC-153-R
پرده هوا کُریت مدل BC-1540-R 2,800,000
دو میلیون و هشتصد هزار تومان
28000000 قیمت پرده هوا کُریت مدل BC-1540-R
پرده هوا سری COR ساخت SP اسپانیا - COR-IND-M 1000F 16,648,000
شانزده میلیون و ششصد و چهل و هشت هزار تومان
166480000 قیمت پرده هوا سری COR ساخت SP اسپانیا - COR-IND-M 1000F
پرده هوای فرازکاویان 10SJ-3D/Y 2,190,000
دو میلیون و صد و نود هزار تومان
21900000 قیمت پرده هوای فرازکاویان 10SJ-3D/Y
پرده هوای فرازکاویان 15L/Y-FK 1,377,000
یک میلیون و سیصد و هفتاد و هفت هزار تومان
13770000 قیمت پرده هوای فرازکاویان 15L/Y-FK
BC-1550-V8-R Industrial Corit Air Curtain 3,600,000
سه میلیون و ششصد هزار تومان
36000000 قیمت BC-1550-V8-R  Industrial Corit Air Curtain
پرده هوای صنعتی کُریت مدل BC-2150-V8-R 4,700,000
چهار میلیون و هفتصد هزار تومان
47000000 قیمت پرده هوای صنعتی کُریت مدل BC-2150-V8-R
پرده هوا سری COR ساخت SP اسپانیا - COR-IND-M 1000 W27 22,309,800
بیست و دو میلیون و سیصد و نه هزار هشتصد تومان
223098000 قیمت پرده هوا سری COR ساخت SP اسپانیا - COR-IND-M 1000 W27
پرده هوا کُریت مدل BC-1240-R 2,420,000
دو میلیون و چهارصد و بیست هزار تومان
24200000 قیمت پرده هوا کُریت مدل BC-1240-R
پرده هوای میتسویی HM-4012L-Y 1,635,333
صد و شصت و سه میلیون و پانصد و سی و سه هزار سه تومان
16353333 قیمت پرده هوای میتسویی HM-4012L-Y
پرده هوا کُریت مدل BC-940-R 2,000,000
دو میلیون تومان
20000000 قیمت پرده هوا کُریت مدل BC-940-R
پرده هوای سقفی فرازکاویان 09CW-L 1,008,000
یک میلیون و هشت هزار تومان
10080000 قیمت پرده هوای سقفی فرازکاویان 09CW-L
ww BC-153-S Corit Warm water Air curtain 3,730,000
سه میلیون و هفتصد و سی هزار تومان
37300000 قیمت ww BC-153-S  Corit Warm water Air curtain
پرده هوای سقفی فرازکاویان 15CW-L 1,377,000
یک میلیون و سیصد و هفتاد و هفت هزار تومان
13770000 قیمت پرده هوای سقفی فرازکاویان 15CW-L
پرده هوای سقفی فرازکاویان 12CW-L 1,129,500
یک میلیون و صد و بیست و نه هزار پانصد تومان
11295000 قیمت پرده هوای سقفی فرازکاویان 12CW-L
پرده هوا میتسویی DM-4012L-Y 1,129,500
یک میلیون و صد و بیست و نه هزار پانصد تومان
11295000 قیمت پرده هوا میتسویی DM-4012L-Y
پرده هوای فرازکاویان 12L/Y-FK 1,129,000
یک میلیون و صد و بیست و نه هزار تومان
11290000 قیمت پرده هوای فرازکاویان 12L/Y-FK
پرده هوای گرمایشی کُریت مدل BC-180-E3 2,650,000
دو میلیون و ششصد و پنجاه هزار تومان
26500000 قیمت پرده هوای گرمایشی کُریت مدل BC-180-E3
پرده هوا سری COR ساخت SP اسپانیا - COR-F-1500N 6,191,800
شش میلیون و صد و نود و یک هزار هشتصد تومان
61918000 قیمت پرده هوا سری COR ساخت SP اسپانیا - COR-F-1500N
پرده هوای فرازکاویان 20L/Y-FK 1,633,000
یک میلیون و ششصد و سی و سه هزار تومان
16330000 قیمت پرده هوای فرازکاویان 20L/Y-FK
پرده هوا سری COR ساخت SP اسپانیا - COR-F-1000N 4,919,500
چهار میلیون و نهصد و نوزده هزار پانصد تومان
49195000 قیمت پرده هوا سری COR ساخت SP اسپانیا - COR-F-1000N
پرده هوای سقفی فرازکاویان 18CW-L 15,343,000
پانزده میلیون و سیصد و چهل و سه هزار تومان
153430000 قیمت پرده هوای سقفی فرازکاویان 18CW-L
پرده هوای فرازکاویان 10L/Y-FK 1,071,000
یک میلیون و هفتاد و یک هزار تومان
10710000 قیمت پرده هوای فرازکاویان 10L/Y-FK
پرده هوا میتسویی FM-4020L-Y 843,000
هشتصد و چهل و سه هزار تومان
8430000 قیمت پرده هوا میتسویی FM-4020L-Y
BC-1840-R corit Air curtain 3,000,000
سه میلیون تومان
30000000 قیمت BC-1840-R corit Air curtain
پرده هوا سری COR ساخت SP اسپانیا - COR-12-1500N 9,793,000
نه میلیون و هفتصد و نود و سه هزار تومان
97930000 قیمت پرده هوا سری COR ساخت SP اسپانیا - COR-12-1500N
پرده هوا میتسویی DM-4015L-Y 1,673,000
یک میلیون و ششصد و هفتاد و سه هزار تومان
16730000 قیمت پرده هوا میتسویی DM-4015L-Y
پرده هوا سری COR ساخت SP اسپانیا - COR-F-2000N 8,155,000
هشت میلیون و صد و پنجاه و پنج هزار تومان
81550000 قیمت پرده هوا سری COR ساخت SP اسپانیا - COR-F-2000N
پرده هوای فرازکاویان 09L/Y-FK 1,008,000
یک میلیون و هشت هزار تومان
10080000 قیمت پرده هوای فرازکاویان 09L/Y-FK
پرده هوا میتسویی DM-4018L-Y 1,892,000
یک میلیون و هشتصد و نود و دو هزار تومان
18920000 قیمت پرده هوا میتسویی DM-4018L-Y
پرده هوا سری COR ساخت SP اسپانیا - COR-F-1500FT 9,769,000
نه میلیون و هفتصد و شصت و نه هزار تومان
97690000 قیمت پرده هوا سری COR ساخت SP اسپانیا - COR-F-1500FT
پرده هوای فرازکاویان 18S/Y-W 2,248,750
دو میلیون و دویست و چهل و هشت هزار هفتصد و پنجاه تومان
22487500 قیمت پرده هوای فرازکاویان 18S/Y-W
پرده هوا سری COR ساخت SP اسپانیا - COR-6-1000N 7,464,000
هفت میلیون و چهارصد و شصت و چهار هزار تومان
74640000 قیمت پرده هوا سری COR ساخت SP اسپانیا - COR-6-1000N
پرده هوا میتسویی DM-4010L-Y 1,640,000
یک میلیون و ششصد و چهل هزار تومان
16400000 قیمت پرده هوا میتسویی DM-4010L-Y
پرده هوا میتسویی IM2007 1,640,000
یک میلیون و ششصد و چهل هزار تومان
16400000 قیمت پرده هوا میتسویی  IM2007


قیمت پرده هوا

انواع پرده هوا شامل: پرده هوای المنتی کُریت مدل BC-90-E3 و پرده هوای سقفی فرازکاویان 10CW-L و پرده هوای المنتی کُریت مدل BC-150-E3 و پرده هوا کُریت مدل BC-2140-R و پرده هوا سری COR ساخت SP اسپانیا - COR-1000 FTW 10 و پرده هوا کریت مدل BC-1835-R و پرده هوای فرازکاویان 20SJ-3D/Y و BC-184-R Corit Air curtain و پرده هوای...


قیمت انواع پرده هوا
امتیاز : 1 تعداد رای : 1
0
0

پاسخ به سوالات پزشکی ، مامایی و جنسی شما (توسط پزشک و ماما مجله دلگرم)


دیدگاه ها

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید

آخرین مطالب دلگرم

StatCounter