لیست قیمت پرده هوا

۱,۴۲۳
۰
۰
پنج شنبه, ۰۲ اسفند ۱۳۹۷ ۰۷:۴۵
در این بخش قیمت انواع پرده هوا شامل : سی او آر، ایر کورتین، میتسویی، کریت، المنتی کریت، فرازکاویان، را مشاهده خواهید کرد.
لیست قیمت پرده هوا

قیمت روز انواع پرده هوا در بازار

لیست قیمت پرده هوا در طول روز بروز رسانی می شود , شما می توانید قیمت انواع مختلف پرده هوا مورد نظر خود را از لیست زیر مشاهده و با دیگر قیمت های پرده هوا مقایسه کنید. نرخ های درج شده در این لیست , شروع قیمت فروشندگان برای پرده هوا در بازار می باشد.

آخرین بروز رسانی قیمت پرده هوا در تاریخ پنج شنبه, ۰۲ اسفند ۱۳۹۷ ساعت: ۰۷:۴۵ انجام شده است.

لیست قیمت پرده هوا در دلگرم

عنوان قیمت price تصویر
عنوان قیمت (تومان)
پرده هوا کُریت مدل BC-2140-R 3,350,000
سه میلیون و سیصد و پنجاه هزار تومان
33500000 قیمت پرده هوا کُریت مدل BC-2140-R
پرده هوای المنتی کُریت مدل BC-150-E3 2,260,000
دو میلیون و دویست و شصت هزار تومان
22600000 قیمت پرده هوای المنتی کُریت مدل BC-150-E3
پرده هوا میتسویی مدل FM4010 1,740,000
یک میلیون و هفتصد و چهل هزار تومان
17400000 قیمت پرده هوا میتسویی مدل FM4010
پرده هوای فرازکاویان 09L/Y-FK 1,740,000
یک میلیون و هفتصد و چهل هزار تومان
17400000 قیمت پرده هوای فرازکاویان 09L/Y-FK
پرده هوا سری COR ساخت SP اسپانیا - COR-F-1000N 1,740,000
یک میلیون و هفتصد و چهل هزار تومان
17400000 قیمت پرده هوا سری COR ساخت SP اسپانیا - COR-F-1000N
پرده هوا کریت مدل BC-153-R 1,740,000
یک میلیون و هفتصد و چهل هزار تومان
17400000 قیمت پرده هوا کریت مدل BC-153-R
BC-154-R Corit Air curtain 1,660,000
یک میلیون و ششصد و شصت هزار تومان
16600000 قیمت BC-154-R Corit Air curtain
پرده هوا کُریت مدل BC-940-R 2,000,000
دو میلیون تومان
20000000 قیمت پرده هوا کُریت مدل BC-940-R
پرده هوا کُریت مدل BC-1240-R 2,420,000
دو میلیون و چهارصد و بیست هزار تومان
24200000 قیمت پرده هوا کُریت مدل BC-1240-R
پرده هوای فرازکاویان 12L/Y-FK 2,420,000
دو میلیون و چهارصد و بیست هزار تومان
24200000 قیمت پرده هوای فرازکاویان 12L/Y-FK
پرده هوا سری COR ساخت SP اسپانیا - COR-F-1500FT 2,420,000
دو میلیون و چهارصد و بیست هزار تومان
24200000 قیمت پرده هوا سری COR ساخت SP اسپانیا - COR-F-1500FT
پرده هوا سری COR ساخت SP اسپانیا - COR-12-1500N 2,420,000
دو میلیون و چهارصد و بیست هزار تومان
24200000 قیمت پرده هوا سری COR ساخت SP اسپانیا - COR-12-1500N
پرده هوا سری COR ساخت SP اسپانیا - COR-F-1500N 2,420,000
دو میلیون و چهارصد و بیست هزار تومان
24200000 قیمت پرده هوا سری COR ساخت SP اسپانیا - COR-F-1500N
پرده هوا سری COR ساخت SP اسپانیا - COR-1000 FTW 10 2,420,000
دو میلیون و چهارصد و بیست هزار تومان
24200000 قیمت پرده هوا سری COR ساخت SP اسپانیا - COR-1000 FTW 10
BC-1550-V8-R Industrial Corit Air Curtain 3,600,000
سه میلیون و ششصد هزار تومان
36000000 قیمت BC-1550-V8-R  Industrial Corit Air Curtain
پرده هوای سقفی فرازکاویان 12CW-L 3,600,000
سه میلیون و ششصد هزار تومان
36000000 قیمت پرده هوای سقفی فرازکاویان 12CW-L
پرده هوای فرازکاویان 10SJ-3D/Y 3,600,000
سه میلیون و ششصد هزار تومان
36000000 قیمت پرده هوای فرازکاویان 10SJ-3D/Y
پرده هوای فرازکاویان 10L/Y-FK 3,600,000
سه میلیون و ششصد هزار تومان
36000000 قیمت پرده هوای فرازکاویان 10L/Y-FK
پرده هوا میتسویی IM2007 3,600,000
سه میلیون و ششصد هزار تومان
36000000 قیمت پرده هوا میتسویی  IM2007
پرده هوا کُریت مدل BC-1540-R 2,800,000
دو میلیون و هشتصد هزار تومان
28000000 قیمت پرده هوا کُریت مدل BC-1540-R
پرده هوا میتسویی مدل FM4009 1,670,000
یک میلیون و ششصد و هفتاد هزار تومان
16700000 قیمت پرده هوا میتسویی مدل FM4009
پرده هوا کریت مدل BC-1835-R 2,700,000
دو میلیون و هفتصد هزار تومان
27000000 قیمت پرده هوا کریت مدل BC-1835-R
پرده هوای المنتی کُریت مدل BC-90-E3 1,650,000
یک میلیون و ششصد و پنجاه هزار تومان
16500000 قیمت پرده هوای المنتی کُریت مدل BC-90-E3
ww BC-153-S Corit Warm water Air curtain 3,730,000
سه میلیون و هفتصد و سی هزار تومان
37300000 قیمت ww BC-153-S  Corit Warm water Air curtain
پرده هوای سقفی فرازکاویان 09CW-L 3,730,000
سه میلیون و هفتصد و سی هزار تومان
37300000 قیمت پرده هوای سقفی فرازکاویان 09CW-L
پرده هوا سری COR ساخت SP اسپانیا - COR-IND-M 1000F 3,730,000
سه میلیون و هفتصد و سی هزار تومان
37300000 قیمت پرده هوا سری COR ساخت SP اسپانیا - COR-IND-M 1000F
پرده هوای میتسویی HM-4012L-Y 3,730,000
سه میلیون و هفتصد و سی هزار تومان
37300000 قیمت پرده هوای میتسویی HM-4012L-Y
پرده هوای المنتی کُریت مدل BC-120-E3 2,000,000
دو میلیون تومان
20000000 قیمت پرده هوای المنتی کُریت مدل BC-120-E3
پرده هوا میتسویی FM-4020L-Y 2,000,000
دو میلیون تومان
20000000 قیمت پرده هوا میتسویی FM-4020L-Y
BC-1840-R corit Air curtain 3,000,000
سه میلیون تومان
30000000 قیمت BC-1840-R corit Air curtain
پرده هوا میتسویی DM4009LY 3,000,000
سه میلیون تومان
30000000 قیمت پرده هوا میتسویی DM4009LY
پرده هوا میتسویی DM-4015L-Y 3,000,000
سه میلیون تومان
30000000 قیمت پرده هوا میتسویی DM-4015L-Y
پرده هوا میتسویی DM-4018L-Y 3,000,000
سه میلیون تومان
30000000 قیمت پرده هوا میتسویی DM-4018L-Y
پرده هواکُریت مدل BC-1040-R 2,260,000
دو میلیون و دویست و شصت هزار تومان
22600000 قیمت پرده هواکُریت مدل BC-1040-R
پرده هوا میتسویی DM-4010L-Y 2,260,000
دو میلیون و دویست و شصت هزار تومان
22600000 قیمت پرده هوا میتسویی DM-4010L-Y
پرده هوای گرمایشی کُریت مدل BC-180-E3 2,260,000
دو میلیون و دویست و شصت هزار تومان
22600000 قیمت پرده هوای گرمایشی کُریت مدل BC-180-E3
پرده هوای سقفی فرازکاویان 15CW-L 2,260,000
دو میلیون و دویست و شصت هزار تومان
22600000 قیمت پرده هوای سقفی فرازکاویان 15CW-L
پرده هوا سری COR ساخت SP اسپانیا - COR-F-2000N 2,260,000
دو میلیون و دویست و شصت هزار تومان
22600000 قیمت پرده هوا سری COR ساخت SP اسپانیا - COR-F-2000N
پرده هوای فرازکاویان 20L/Y-FK 2,260,000
دو میلیون و دویست و شصت هزار تومان
22600000 قیمت پرده هوای فرازکاویان 20L/Y-FK
پرده هوای صنعتی کُریت مدل BC-2150-V8-R 4,700,000
چهار میلیون و هفتصد هزار تومان
47000000 قیمت پرده هوای صنعتی کُریت مدل BC-2150-V8-R
پرده هوای فرازکاویان 20SJ-3D/Y 4,700,000
چهار میلیون و هفتصد هزار تومان
47000000 قیمت پرده هوای فرازکاویان 20SJ-3D/Y
پرده هوای فرازکاویان 18L/Y-FK 4,700,000
چهار میلیون و هفتصد هزار تومان
47000000 قیمت پرده هوای فرازکاویان 18L/Y-FK
پرده هوا میتسویی DM-4012L-Y 4,700,000
چهار میلیون و هفتصد هزار تومان
47000000 قیمت پرده هوا میتسویی DM-4012L-Y
پرده هوای سقفی فرازکاویان 10CW-L 4,700,000
چهار میلیون و هفتصد هزار تومان
47000000 قیمت پرده هوای سقفی فرازکاویان 10CW-L
BC-184-R Corit Air curtain 1,870,000
یک میلیون و هشتصد و هفتاد هزار تومان
18700000 قیمت BC-184-R Corit Air curtain
پرده هوای سقفی فرازکاویان 20CW-L 1,870,000
یک میلیون و هشتصد و هفتاد هزار تومان
18700000 قیمت پرده هوای سقفی فرازکاویان 20CW-L
پرده هوا میتسویی FM-4018-L-Y 1,870,000
یک میلیون و هشتصد و هفتاد هزار تومان
18700000 قیمت پرده هوا میتسویی FM-4018-L-Y
پرده هوا سری COR ساخت SP اسپانیا - COR-IND-M 1000 W27 1,870,000
یک میلیون و هشتصد و هفتاد هزار تومان
18700000 قیمت پرده هوا سری COR ساخت SP اسپانیا - COR-IND-M 1000 W27
پرده هوای فرازکاویان 18S/Y-W 1,870,000
یک میلیون و هشتصد و هفتاد هزار تومان
18700000 قیمت پرده هوای فرازکاویان 18S/Y-W
پرده هوای فرازکاویان 15L/Y-FK 1,870,000
یک میلیون و هشتصد و هفتاد هزار تومان
18700000 قیمت پرده هوای فرازکاویان 15L/Y-FK
پرده هوای سقفی فرازکاویان 18CW-L 1,870,000
یک میلیون و هشتصد و هفتاد هزار تومان
18700000 قیمت پرده هوای سقفی فرازکاویان 18CW-L
پرده هوا سری COR ساخت SP اسپانیا - COR-6-1000N 1,870,000
یک میلیون و هشتصد و هفتاد هزار تومان
18700000 قیمت پرده هوا سری COR ساخت SP اسپانیا - COR-6-1000N


برند های پرده هوا موجود در این صفحه

انواع پرده هوا شامل: پرده هوا کُریت مدل BC-2140-R و پرده هوای المنتی کُریت مدل BC-150-E3 و پرده هوا میتسویی مدل FM4010 و پرده هوای فرازکاویان 09L/Y-FK و پرده هوا سری COR ساخت SP اسپانیا - COR-F-1000N و پرده هوا کریت مدل BC-153-R و BC-154-R Corit Air curtain و پرده هوا کُریت مدل BC-940-R و پرده هوا کُریت مدل BC-1240-R...


توجه: لطفا در نظر داشته باشید مجله دلگرم فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت های درج شده برای پرده هوا در این صفحه ، کف قیمت فروشندگان پرده هوا در بازار می باشد و صرفا جهت اطلاع از نرخ پرده هوا تهیه گشته اند.


این مطلب چقدر مفید بود ؟
 

پاسخ به سوالات پزشکی ، مامایی و جنسی شما (توسط پزشک و ماما مجله دلگرم)


دیدگاه ها

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید

آخرین مطالب دلگرم

StatCounter