لیست قیمت تلسکوپ

۱,۷۷۳
۰
۰
چهارشنبه, ۰۱ اسفند ۱۳۹۷ ۲۱:۴۵

قیمت روز انواع تلسکوپ در بازار

لیست قیمت تلسکوپ در طول روز بروز رسانی می شود , شما می توانید قیمت انواع مختلف تلسکوپ مورد نظر خود را از لیست زیر مشاهده و با دیگر قیمت های تلسکوپ مقایسه کنید. نرخ های درج شده در این لیست , شروع قیمت فروشندگان برای تلسکوپ در بازار می باشد.

آخرین بروز رسانی قیمت تلسکوپ در تاریخ چهارشنبه, ۰۱ اسفند ۱۳۹۷ ساعت: ۲۱:۴۵ انجام شده است.

لیست قیمت تلسکوپ در دلگرم

عنوان قیمت price تصویر
عنوان قیمت (تومان)
تلسکوپ گالیله ای جعبه ای F70070 قیمت تلسکوپ گالیله ای جعبه ای F70070
Telescope derisco F700127EQ 8,500,000
هشت میلیون و پانصد هزار تومان
85000000 قیمت Telescope derisco F700127EQ
Telescope derisco F36050 255,000
دویست و پنجاه و پنج هزار تومان
2550000 قیمت Telescope derisco F36050
National Geographic 70/ 900 mm NG Telescope 1,800,250
یک میلیون و هشتصد هزار دویست و پنجاه تومان
18002500 قیمت National Geographic 70/ 900 mm NG Telescope
Skywatcher SKDOB 12 1,800,250
یک میلیون و هشتصد هزار دویست و پنجاه تومان
18002500 قیمت Skywatcher SKDOB 12
Meade LX70 Maksutov 6 Inch Telescope 25,735,500
بیست و پنج میلیون و هفتصد و سی و پنج هزار پانصد تومان
257355000 قیمت Meade LX70 Maksutov 6 Inch Telescope
Meade ETX90 Telescope 9,775,500
نه میلیون و هفتصد و هفتاد و پنج هزار پانصد تومان
97755000 قیمت Meade ETX90 Telescope
National Geographic Newton 130/650 SPH Telescope 3,382,000
سه میلیون و سیصد و هشتاد و دو هزار تومان
33820000 قیمت National Geographic Newton 130/650 SPH Telescope
Meade Polaris 127 mm EQ Telescope 3,523,550
سه میلیون و پانصد و بیست و سه هزار پانصد و پنجاه تومان
35235500 قیمت Meade Polaris 127 mm EQ Telescope
Celestron Astromaster 70AZ 3,523,550
سه میلیون و پانصد و بیست و سه هزار پانصد و پنجاه تومان
35235500 قیمت Celestron Astromaster 70AZ
Celestron ExploraScope 80AZ Telescope 3,523,550
سه میلیون و پانصد و بیست و سه هزار پانصد و پنجاه تومان
35235500 قیمت Celestron ExploraScope 80AZ Telescope
تلسکوپ Sky-Watcher 8 Dobsonian 3,523,550
سه میلیون و پانصد و بیست و سه هزار پانصد و پنجاه تومان
35235500 قیمت تلسکوپ Sky-Watcher 8 Dobsonian
تلسکوپ مدیک مدل F70060 904,400
نهصد و چهار هزار چهارصد تومان
9044000 قیمت تلسکوپ مدیک مدل F70060
Skywatcher BK909AZ3 904,400
نهصد و چهار هزار چهارصد تومان
9044000 قیمت Skywatcher BK909AZ3
SkyWatcher BK1025AZ3 904,400
نهصد و چهار هزار چهارصد تومان
9044000 قیمت SkyWatcher BK1025AZ3
Skywatcher BKMAK90 AZ3 904,400
نهصد و چهار هزار چهارصد تومان
9044000 قیمت Skywatcher BKMAK90 AZ3
telescope medic T25060 350,000
سیصد و پنجاه هزار تومان
3500000 قیمت telescope medic T25060
SkyWatcher BK1201 EQ5 350,000
سیصد و پنجاه هزار تومان
3500000 قیمت SkyWatcher BK1201 EQ5
تلسکوپ مید مدل LX70 Reflector 7,411,900
هفت میلیون و چهارصد و یازده هزار نهصد تومان
74119000 قیمت تلسکوپ مید مدل LX70 Reflector
تلسکوپ نیوتنی مدل 900114 کد 7 2,652,200
دو میلیون و ششصد و پنجاه و دو هزار دویست تومان
26522000 قیمت تلسکوپ نیوتنی مدل 900114 کد 7
Skywatcher BK809AZ3 2,652,200
دو میلیون و ششصد و پنجاه و دو هزار دویست تومان
26522000 قیمت Skywatcher BK809AZ3
Vixen Star Pal 50 Telescope 2,652,200
دو میلیون و ششصد و پنجاه و دو هزار دویست تومان
26522000 قیمت Vixen Star Pal 50 Telescope
Telescope derisco F60700 630,000
ششصد و سی هزار تومان
6300000 قیمت Telescope derisco F60700
Celestron COmetron First Scope 76 630,000
ششصد و سی هزار تومان
6300000 قیمت Celestron COmetron First Scope 76
Solomark Triplet 70mm Apo FPL53 OTA 630,000
ششصد و سی هزار تومان
6300000 قیمت Solomark Triplet 70mm Apo FPL53 OTA
Nightsky 60mm F700 AZ2 Telescope 630,000
ششصد و سی هزار تومان
6300000 قیمت Nightsky 60mm F700 AZ2 Telescope
Celestron COSMOS First Scope 76 Telescope 630,000
ششصد و سی هزار تومان
6300000 قیمت Celestron COSMOS First Scope 76 Telescope
Skywatcher BK804AZ3 630,000
ششصد و سی هزار تومان
6300000 قیمت Skywatcher BK804AZ3
Set Telescope And Microscope C2111 630,000
ششصد و سی هزار تومان
6300000 قیمت Set Telescope And Microscope C2111
تلسکوپ اکسپلور ساینتیفیک مدل MN-152 DAVID H. LEVY COMET HUNTER 27,074,050
بیست و هفت میلیون و هفتاد و چهار هزار پنجاه تومان
270740500 قیمت تلسکوپ اکسپلور ساینتیفیک مدل MN-152 DAVID H. LEVY COMET HUNTER
Nightsky 50mm Travel Telescope 27,074,050
بیست و هفت میلیون و هفتاد و چهار هزار پنجاه تومان
270740500 قیمت Nightsky 50mm Travel Telescope
Meade Infinity 70 mm Altazimuth Telescope 27,074,050
بیست و هفت میلیون و هفتاد و چهار هزار پنجاه تومان
270740500 قیمت Meade Infinity 70 mm Altazimuth Telescope
Skywatcher BKP130650 DualSpeed Explore Scientific Mount 27,074,050
بیست و هفت میلیون و هفتاد و چهار هزار پنجاه تومان
270740500 قیمت Skywatcher BKP130650 DualSpeed Explore Scientific Mount
Bresser Messier 150/750 mm Telescope 5,270,600
پنج میلیون و دویست و هفتاد هزار ششصد تومان
52706000 قیمت Bresser Messier 150/750 mm Telescope
National Geographic 76/350 mm Compact Telescope 5,270,600
پنج میلیون و دویست و هفتاد هزار ششصد تومان
52706000 قیمت National Geographic 76/350 mm Compact Telescope
National Geographic Automatic 90 mm Telescope 5,270,600
پنج میلیون و دویست و هفتاد هزار ششصد تومان
52706000 قیمت National Geographic Automatic 90 mm Telescope
GSO RC6 EQ6 Astrograph Telescope 5,270,600
پنج میلیون و دویست و هفتاد هزار ششصد تومان
52706000 قیمت GSO RC6 EQ6 Astrograph Telescope
SkyWatcher BK709AZ3 5,270,600
پنج میلیون و دویست و هفتاد هزار ششصد تومان
52706000 قیمت SkyWatcher BK709AZ3
Celestron PowerSeeker 80EQ 5,270,600
پنج میلیون و دویست و هفتاد هزار ششصد تومان
52706000 قیمت Celestron PowerSeeker 80EQ
Skywatcher BKMAK102 AZGT 5,270,600
پنج میلیون و دویست و هفتاد هزار ششصد تومان
52706000 قیمت Skywatcher BKMAK102 AZGT
Skywatcher F500 Telescope 5,270,600
پنج میلیون و دویست و هفتاد هزار ششصد تومان
52706000
Skywatcher BK707AZ2 5,270,600
پنج میلیون و دویست و هفتاد هزار ششصد تومان
52706000 قیمت Skywatcher BK707AZ2
Skywatcher BKDOB 8 FlexTube 5,270,600
پنج میلیون و دویست و هفتاد هزار ششصد تومان
52706000 قیمت Skywatcher BKDOB 8 FlexTube
Skywatcher BKDOB 12 FlexTube 5,270,600
پنج میلیون و دویست و هفتاد هزار ششصد تومان
52706000 قیمت Skywatcher BKDOB 12 FlexTube
Celestron Skyprodigy 130 5,270,600
پنج میلیون و دویست و هفتاد هزار ششصد تومان
52706000 قیمت Celestron Skyprodigy 130
Skywatcher BKP130560 DualSpeed EQ3 5,270,600
پنج میلیون و دویست و هفتاد هزار ششصد تومان
52706000 قیمت Skywatcher BKP130560 DualSpeed EQ3
Vixen R130Sf with Porta II Mount Telescope 5,270,600
پنج میلیون و دویست و هفتاد هزار ششصد تومان
52706000 قیمت Vixen R130Sf with Porta II Mount Telescope
GSO 10-Inch Dobsonian Telescope 5,270,600
پنج میلیون و دویست و هفتاد هزار ششصد تومان
52706000 قیمت GSO 10-Inch Dobsonian Telescope
Celestron Skyprodigy 130mm Telescope 5,270,600
پنج میلیون و دویست و هفتاد هزار ششصد تومان
52706000 قیمت Celestron Skyprodigy 130mm Telescope
C2131 Telescope 5,270,600
پنج میلیون و دویست و هفتاد هزار ششصد تومان
52706000 قیمت C2131 Telescope
Skywatcher BKP2001EQ6 5,270,600
پنج میلیون و دویست و هفتاد هزار ششصد تومان
52706000 قیمت Skywatcher BKP2001EQ6
National Geographic 90/900 Refractor Telescope 3,975,750
سه میلیون و نهصد و هفتاد و پنج هزار هفتصد و پنجاه تومان
39757500 قیمت National Geographic 90/900 Refractor Telescope
Skywatcher F1200 Telescope 3,975,750
سه میلیون و نهصد و هفتاد و پنج هزار هفتصد و پنجاه تومان
39757500 قیمت Skywatcher F1200 Telescope
Skywatcher BKP130650EQ2 3,975,750
سه میلیون و نهصد و هفتاد و پنج هزار هفتصد و پنجاه تومان
39757500 قیمت Skywatcher BKP130650EQ2
Vixen Nature Eye 50mm Telescope 3,975,750
سه میلیون و نهصد و هفتاد و پنج هزار هفتصد و پنجاه تومان
39757500 قیمت Vixen Nature Eye 50mm Telescope
Skywatcher BKP150750 Explore Scientific Mount 3,975,750
سه میلیون و نهصد و هفتاد و پنج هزار هفتصد و پنجاه تومان
39757500 قیمت Skywatcher BKP150750 Explore Scientific Mount
تلسکوپ دریسکو مدل CF50090 3,975,750
سه میلیون و نهصد و هفتاد و پنج هزار هفتصد و پنجاه تومان
39757500 قیمت تلسکوپ دریسکو مدل CF50090
Chang Sheng Toys Celestial Body Accidence Telescope 138,000
صد و سی و هشت هزار تومان
1380000 قیمت Chang Sheng Toys Celestial Body Accidence Telescope
Celestron NexStar 5SE 138,000
صد و سی و هشت هزار تومان
1380000 قیمت Celestron NexStar 5SE
Skywatcher BKDOB 8 GOTO 138,000
صد و سی و هشت هزار تومان
1380000 قیمت Skywatcher BKDOB 8 GOTO
Skywatcher F750 Telescope 138,000
صد و سی و هشت هزار تومان
1380000 قیمت Skywatcher F750 Telescope
Levenhuk Skyline F700 60x700 AZ Telescope 138,000
صد و سی و هشت هزار تومان
1380000 قیمت Levenhuk Skyline F700 60x700 AZ Telescope
Bresser Pollux 150/1400 mm Telescope 4,638,850
چهار میلیون و ششصد و سی و هشت هزار هشتصد و پنجاه تومان
46388500 قیمت Bresser Pollux 150/1400 mm Telescope
Celestron Omni XLT 120 Telescope 4,638,850
چهار میلیون و ششصد و سی و هشت هزار هشتصد و پنجاه تومان
46388500 قیمت Celestron Omni XLT 120 Telescope
GSO 10 INCHES F1000 Telescope 4,638,850
چهار میلیون و ششصد و سی و هشت هزار هشتصد و پنجاه تومان
46388500 قیمت GSO 10 INCHES F1000 Telescope
Skywatcher BKDOB 16 FlexTube 4,638,850
چهار میلیون و ششصد و سی و هشت هزار هشتصد و پنجاه تومان
46388500 قیمت Skywatcher BKDOB 16 FlexTube
Skywatcher BKED80OTA Tube 4,638,850
چهار میلیون و ششصد و سی و هشت هزار هشتصد و پنجاه تومان
46388500 قیمت Skywatcher BKED80OTA Tube
Skywatcher BKDOB 12 GOTO 4,638,850
چهار میلیون و ششصد و سی و هشت هزار هشتصد و پنجاه تومان
46388500 قیمت Skywatcher BKDOB 12 GOTO
Meade Polaris 90 mm EQ Telescope 4,199,950
چهار میلیون و صد و نود و نه هزار نهصد و پنجاه تومان
41999500 قیمت Meade Polaris 90 mm EQ Telescope
Skywatcher BKP2001EQ5 4,199,950
چهار میلیون و صد و نود و نه هزار نهصد و پنجاه تومان
41999500 قیمت Skywatcher BKP2001EQ5
GSO RC6 HEQ5 Astrograph Telescope 4,199,950
چهار میلیون و صد و نود و نه هزار نهصد و پنجاه تومان
41999500 قیمت GSO RC6 HEQ5 Astrograph Telescope
Celestron Advanced C6-SGT 4,199,950
چهار میلیون و صد و نود و نه هزار نهصد و پنجاه تومان
41999500 قیمت Celestron Advanced C6-SGT
Celestron AstroMaster 130EQ-MD 4,199,950
چهار میلیون و صد و نود و نه هزار نهصد و پنجاه تومان
41999500 قیمت Celestron AstroMaster 130EQ-MD
تلسکوپ نیوتنی ۷۰۰۶۰ کیفی 4,199,950
چهار میلیون و صد و نود و نه هزار نهصد و پنجاه تومان
41999500
تلسکوپ نیوتنی مدل 1000114 کد 8 2,891,873
دویست و هشتاد و نه میلیون و صد و هشتاد و هفت هزار سه تومان
28918734 قیمت تلسکوپ نیوتنی مدل 1000114 کد 8
Levenhuk LabZZ MTB3 Science Kit 1,329,050
یک میلیون و سیصد و بیست و نه هزار پنجاه تومان
13290500 قیمت Levenhuk LabZZ MTB3 Science Kit
تلسکوپ F40400 مدیک 259,719
بیست و پنج میلیون و نهصد و هفتاد و یک هزار نه تومان
2597192 قیمت تلسکوپ F40400 مدیک
Sky Watcher 250mm N F1200 259,719
بیست و پنج میلیون و نهصد و هفتاد و یک هزار نه تومان
2597192 قیمت Sky Watcher 250mm N F1200
Vixen MC 95/1050 VMC95L Mini Porta Telescope 259,719
بیست و پنج میلیون و نهصد و هفتاد و یک هزار نه تومان
2597192 قیمت Vixen MC 95/1050 VMC95L Mini Porta Telescope
Skywatcher BKP200/F800 EQ6 GOTO 259,719
بیست و پنج میلیون و نهصد و هفتاد و یک هزار نه تومان
2597192 قیمت Skywatcher BKP200/F800 EQ6 GOTO
تلسکوپ گالیله ای مدل F70060 کد 4 704,239
هفتاد میلیون و چهارصد و بیست و سه هزار هشت تومان
7042386 قیمت تلسکوپ گالیله ای مدل F70060 کد 4
Bresser Messier 10 Inch Telescope 10,473,750
ده میلیون و چهارصد و هفتاد و سه هزار هفتصد و پنجاه تومان
104737500 قیمت Bresser Messier 10 Inch Telescope
GSO RC6 Astrograph Tube 10,473,750
ده میلیون و چهارصد و هفتاد و سه هزار هفتصد و پنجاه تومان
104737500 قیمت GSO RC6 Astrograph Tube
Celestron Travel Scope 70mm Telescope 10,473,750
ده میلیون و چهارصد و هفتاد و سه هزار هفتصد و پنجاه تومان
104737500 قیمت Celestron Travel Scope 70mm Telescope
Skywatcher Dob 14 Telescope 10,473,750
ده میلیون و چهارصد و هفتاد و سه هزار هفتصد و پنجاه تومان
104737500 قیمت Skywatcher Dob 14 Telescope
SkyWatcher BKMAK127AZGT 10,473,750
ده میلیون و چهارصد و هفتاد و سه هزار هفتصد و پنجاه تومان
104737500 قیمت SkyWatcher BKMAK127AZGT
Meade Polaris 80 mm EQ Telescope 3,112,200
سه میلیون و صد و دوازده هزار دویست تومان
31122000 قیمت Meade Polaris 80 mm EQ Telescope
Telescope derisco F76700 850,000
هشتصد و پنجاه هزار تومان
8500000 قیمت Telescope derisco F76700
Skywatcher SKDOB8 850,000
هشتصد و پنجاه هزار تومان
8500000 قیمت Skywatcher SKDOB8
Celestron AstroMaster 90EQ 850,000
هشتصد و پنجاه هزار تومان
8500000 قیمت Celestron AstroMaster 90EQ
SkyWatcher ED100OTAW 850,000
هشتصد و پنجاه هزار تومان
8500000 قیمت SkyWatcher ED100OTAW
Skywatcher BKDOB 10 FlexTube 850,000
هشتصد و پنجاه هزار تومان
8500000 قیمت Skywatcher BKDOB 10 FlexTube
تلسکوپ کالای خواب متین مدل tel1 850,000
هشتصد و پنجاه هزار تومان
8500000 قیمت تلسکوپ کالای خواب متین مدل tel1
Celestron PowerSeeker 50AZ 1,319,000
یک میلیون و سیصد و نوزده هزار تومان
13190000 قیمت Celestron PowerSeeker 50AZ
Celestron Omni XLT 150 Telescope 1,319,000
یک میلیون و سیصد و نوزده هزار تومان
13190000 قیمت Celestron Omni XLT 150 Telescope
Skywatcher BK1206AZ4 1,319,000
یک میلیون و سیصد و نوزده هزار تومان
13190000 قیمت Skywatcher BK1206AZ4
Skywatcher BKDOB 76 1,319,000
یک میلیون و سیصد و نوزده هزار تومان
13190000 قیمت Skywatcher BKDOB 76
GSO 8 Inch F6 M-CRF Dobsonian White Telescope 1,319,000
یک میلیون و سیصد و نوزده هزار تومان
13190000 قیمت GSO 8 Inch F6 M-CRF Dobsonian White Telescope
Long Perng S500M-EC Refractor 1,319,000
یک میلیون و سیصد و نوزده هزار تومان
13190000 قیمت Long Perng S500M-EC Refractor
Celestron PowerSeeker 127EQ 1,319,000
یک میلیون و سیصد و نوزده هزار تومان
13190000 قیمت Celestron PowerSeeker 127EQ
GSO RC6 +EQ5 GOTO Mount 1,319,000
یک میلیون و سیصد و نوزده هزار تومان
13190000 قیمت GSO RC6 +EQ5 GOTO Mount
Skywatcher AZ4LJ1 Telescope 1,319,000
یک میلیون و سیصد و نوزده هزار تومان
13190000 قیمت Skywatcher AZ4LJ1 Telescope
Medic F40070M Telescope 1,319,000
یک میلیون و سیصد و نوزده هزار تومان
13190000 قیمت Medic F40070M Telescope
Celestron Omni XLT 127 1,319,000
یک میلیون و سیصد و نوزده هزار تومان
13190000 قیمت Celestron Omni XLT 127
Skywatcher F900 AZ3 Telescope 1,319,000
یک میلیون و سیصد و نوزده هزار تومان
13190000 قیمت Skywatcher F900 AZ3 Telescope
Skywatcher SKDOB10 1,319,000
یک میلیون و سیصد و نوزده هزار تومان
13190000 قیمت Skywatcher SKDOB10
Celestron LCM 90 Refractor Telescope 1,319,000
یک میلیون و سیصد و نوزده هزار تومان
13190000 قیمت Celestron LCM 90 Refractor Telescope
Vixen Space Eye 50mm Telescope 1,319,000
یک میلیون و سیصد و نوزده هزار تومان
13190000 قیمت Vixen Space Eye 50mm Telescope
Skywatcher BK1021AZ4 1,319,000
یک میلیون و سیصد و نوزده هزار تومان
13190000 قیمت Skywatcher BK1021AZ4
National Geographic 114/900 mm Telescope 1,319,000
یک میلیون و سیصد و نوزده هزار تومان
13190000 قیمت National Geographic 114/900 mm Telescope
Bresser Junior 60/700 Telescope 1,200,800
یک میلیون و دویست هزار هشتصد تومان
12008000 قیمت Bresser Junior 60/700 Telescope
Skywatcher BKP2001 HEQ5 Dual 1,200,800
یک میلیون و دویست هزار هشتصد تومان
12008000 قیمت Skywatcher BKP2001 HEQ5 Dual
تلسکوپ شکستی مدل Astro Observation 1,200,800
یک میلیون و دویست هزار هشتصد تومان
12008000 قیمت تلسکوپ شکستی مدل Astro Observation
Skywatcher BKDOB 14 GOTO 1,200,800
یک میلیون و دویست هزار هشتصد تومان
12008000 قیمت Skywatcher BKDOB 14 GOTO
Chang Sheng Toys C۲۱۰۵ 1,200,800
یک میلیون و دویست هزار هشتصد تومان
12008000 قیمت Chang Sheng Toys C۲۱۰۵
Telescope derisco F114900EQ 1,200,800
یک میلیون و دویست هزار هشتصد تومان
12008000 قیمت Telescope derisco F114900EQ
Celestron Science Kit 1,200,800
یک میلیون و دویست هزار هشتصد تومان
12008000 قیمت Celestron Science Kit
Bresser Messier 8 Inch Telescope 7,281,750
هفت میلیون و دویست و هشتاد و یک هزار هفتصد و پنجاه تومان
72817500 قیمت Bresser Messier 8 Inch Telescope
Skywatcher BKED80 + AZ4 NEQ5 7,281,750
هفت میلیون و دویست و هشتاد و یک هزار هفتصد و پنجاه تومان
72817500 قیمت Skywatcher BKED80 + AZ4 NEQ5
Skywatcher BK767AZ1 7,281,750
هفت میلیون و دویست و هشتاد و یک هزار هفتصد و پنجاه تومان
72817500 قیمت Skywatcher BK767AZ1
تلسکوپ مدیک مدل 50F600H 305,000
سیصد و پنج هزار تومان
3050000 قیمت تلسکوپ مدیک مدل 50F600H
Skywatcher Mini 114 Telescope 305,000
سیصد و پنج هزار تومان
3050000 قیمت Skywatcher Mini 114 Telescope
Skywatcher BKP130650 AZGT 305,000
سیصد و پنج هزار تومان
3050000 قیمت Skywatcher BKP130650 AZGT
Vixen Space Eye 70mm Telescope 305,000
سیصد و پنج هزار تومان
3050000 قیمت Vixen Space Eye 70mm Telescope
Celestron Ambassador 80mm Telescope 305,000
سیصد و پنج هزار تومان
3050000 قیمت Celestron Ambassador 80mm Telescope
Celestron First Scope 76 Telescope 305,000
سیصد و پنج هزار تومان
3050000 قیمت Celestron First Scope 76 Telescope
تلسکوپ اپتیکال مدل f36050 649,000
ششصد و چهل و نه هزار تومان
6490000 قیمت تلسکوپ اپتیکال مدل f36050
تلسکوپ گالیله ای مدل 50F600H کد 2 425,600
چهارصد و بیست و پنج هزار ششصد تومان
4256000 قیمت تلسکوپ گالیله ای مدل 50F600H کد 2
Vixen A80MF Porta-II Telescope 425,600
چهارصد و بیست و پنج هزار ششصد تومان
4256000 قیمت Vixen A80MF Porta-II Telescope
GSO 6” RC Astrograph Telescope 425,600
چهارصد و بیست و پنج هزار ششصد تومان
4256000 قیمت GSO 6” RC Astrograph Telescope
Skywatcher CFP250/F1000 EQ6 425,600
چهارصد و بیست و پنج هزار ششصد تومان
4256000 قیمت Skywatcher CFP250/F1000 EQ6
Celestron Advanced VX C8-SGT 425,600
چهارصد و بیست و پنج هزار ششصد تومان
4256000 قیمت Celestron Advanced VX C8-SGT
تلسکوپ نیوتنی F70076 کیفی 1,093,817
صد و نه میلیون و سیصد و هشتاد و یک هزار هفت تومان
10938174 قیمت تلسکوپ نیوتنی F70076 کیفی
Skywatcher BKED80HEQ5 Dual 1,093,817
صد و نه میلیون و سیصد و هشتاد و یک هزار هفت تومان
10938174 قیمت Skywatcher BKED80HEQ5 Dual
Meade Polaris 114 mm EQ Telescope 3,147,350
سه میلیون و صد و چهل و هفت هزار سیصد و پنجاه تومان
31473500 قیمت Meade Polaris 114 mm EQ Telescope
Celesteron LCM-80 Computerized Telescope 3,147,350
سه میلیون و صد و چهل و هفت هزار سیصد و پنجاه تومان
31473500 قیمت Celesteron LCM-80 Computerized Telescope
GSO 12 Inch F5 M-CRF Dobsonian White Telescope 3,147,350
سه میلیون و صد و چهل و هفت هزار سیصد و پنجاه تومان
31473500 قیمت GSO 12 Inch F5 M-CRF Dobsonian White Telescope
Skywatcher MAK90 Virtuoso Mount Telescope 3,147,350
سه میلیون و صد و چهل و هفت هزار سیصد و پنجاه تومان
31473500 قیمت Skywatcher MAK90 Virtuoso Mount Telescope
National Geographic114/500 mm Compact Telescope 1,612,150
یک میلیون و ششصد و دوازده هزار صد و پنجاه تومان
16121500 قیمت National Geographic114/500 mm Compact Telescope
Celesteron LCM-114 Computerized Telescope 1,612,150
یک میلیون و ششصد و دوازده هزار صد و پنجاه تومان
16121500 قیمت Celesteron LCM-114 Computerized Telescope
تلسکوپ 1,612,150
یک میلیون و ششصد و دوازده هزار صد و پنجاه تومان
16121500 قیمت تلسکوپ
تلسکوپ دیجیتال مدل Camera ZOOM 70X 985,000
نهصد و هشتاد و پنج هزار تومان
9850000 قیمت تلسکوپ دیجیتال مدل Camera ZOOM 70X
Skywatcher BK ED 80 EQ5 GOTO 985,000
نهصد و هشتاد و پنج هزار تومان
9850000 قیمت Skywatcher BK ED 80 EQ5 GOTO
Skywatcher AZ1Telescope 985,000
نهصد و هشتاد و پنج هزار تومان
9850000 قیمت Skywatcher AZ1Telescope
ست تلسکوپ و میکروسکوپ بریزر مدل DE46614 747,000
هفتصد و چهل و هفت هزار تومان
7470000 قیمت ست تلسکوپ و میکروسکوپ بریزر مدل DE46614
Skywatcher BKP2001EQ5 SYNSCAN 747,000
هفتصد و چهل و هفت هزار تومان
7470000 قیمت Skywatcher BKP2001EQ5 SYNSCAN
SkyWatcher MN190 747,000
هفتصد و چهل و هفت هزار تومان
7470000 قیمت SkyWatcher MN190
Sky Watcher MN190 747,000
هفتصد و چهل و هفت هزار تومان
7470000 قیمت Sky Watcher MN190
Skywatcher Telescope 747,000
هفتصد و چهل و هفت هزار تومان
7470000 قیمت Skywatcher Telescope
Skywatcher BKP130650 EQ3 747,000
هفتصد و چهل و هفت هزار تومان
7470000 قیمت Skywatcher BKP130650 EQ3
تلسکوپ اسکای واچر ۸۰ میلی‌متر (آپوکروماتیک، مقر سمت-ارتفاعی توآی‌لایت) 747,000
هفتصد و چهل و هفت هزار تومان
7470000 قیمت تلسکوپ اسکای واچر ۸۰ میلی‌متر (آپوکروماتیک، مقر سمت-ارتفاعی توآی‌لایت)
Skywatcher SKAZDBN P150 747,000
هفتصد و چهل و هفت هزار تومان
7470000 قیمت Skywatcher SKAZDBN P150
تلسکوپ مید مدل ETX125 Go To 13,277,200
سیزده میلیون و دویست و هفتاد و هفت هزار دویست تومان
132772000 قیمت تلسکوپ مید مدل ETX125 Go To
SkyWatcher BKMak150OTAW 13,277,200
سیزده میلیون و دویست و هفتاد و هفت هزار دویست تومان
132772000 قیمت SkyWatcher BKMak150OTAW
telescope model 30x 480,000
چهارصد و هشتاد هزار تومان
4800000 قیمت telescope model 30x
Sky Watcher Quattro 200 OTA 480,000
چهارصد و هشتاد هزار تومان
4800000 قیمت Sky Watcher Quattro 200 OTA
Skywatcher BKDOB10 S GOTO 480,000
چهارصد و هشتاد هزار تومان
4800000 قیمت Skywatcher BKDOB10 S GOTO
Skywatcher BKED80HEQ6 Dual 480,000
چهارصد و هشتاد هزار تومان
4800000 قیمت Skywatcher BKED80HEQ6 Dual
Celestron Land Sky 60mm Telescope 480,000
چهارصد و هشتاد هزار تومان
4800000 قیمت Celestron Land Sky 60mm Telescope
Skywatcher 114mm Telescope 480,000
چهارصد و هشتاد هزار تومان
4800000 قیمت Skywatcher 114mm Telescope
Celestron Inspire 90AZ Telescope 480,000
چهارصد و هشتاد هزار تومان
4800000 قیمت Celestron Inspire 90AZ Telescope
Medic F40040M Telescope 480,000
چهارصد و هشتاد هزار تومان
4800000 قیمت Medic F40040M Telescope
Vixen Star Pal 60 Telescope 480,000
چهارصد و هشتاد هزار تومان
4800000 قیمت Vixen Star Pal 60 Telescope
Medic F60050 Telescope 870,000
هشتصد و هفتاد هزار تومان
8700000 قیمت Medic F60050 Telescope
Telescope derisco CF50080 1,550,000
یک میلیون و پانصد و پنجاه هزار تومان
15500000 قیمت Telescope derisco CF50080
Skywatcher BKP1145 EQ1 1,550,000
یک میلیون و پانصد و پنجاه هزار تومان
15500000
Vixen A70LF mini porta Telescope 3,381,200
سه میلیون و سیصد و هشتاد و یک هزار دویست تومان
33812000 قیمت Vixen A70LF mini porta Telescope
Skywatcher BKP150750 DualSpeed Explore Scientific Mount 3,381,200
سه میلیون و سیصد و هشتاد و یک هزار دویست تومان
33812000 قیمت Skywatcher BKP150750 DualSpeed Explore Scientific Mount
Celestron AstroMaster 130EQ 3,381,200
سه میلیون و سیصد و هشتاد و یک هزار دویست تومان
33812000 قیمت Celestron AstroMaster 130EQ
Lang Perng D100/F600 F/6 3,381,200
سه میلیون و سیصد و هشتاد و یک هزار دویست تومان
33812000 قیمت Lang Perng D100/F600 F/6
Skywatcher 1206 AZ3 Telescope 3,381,200
سه میلیون و سیصد و هشتاد و یک هزار دویست تومان
33812000 قیمت Skywatcher 1206 AZ3 Telescope
Skywatcher BKP150750 DualSpeed EQ3 3,381,200
سه میلیون و سیصد و هشتاد و یک هزار دویست تومان
33812000 قیمت Skywatcher BKP150750 DualSpeed EQ3
Celestron CPC 800 Telescope 3,381,200
سه میلیون و سیصد و هشتاد و یک هزار دویست تومان
33812000 قیمت Celestron CPC 800 Telescope
Celestron Advanced C8-SGT 3,381,200
سه میلیون و سیصد و هشتاد و یک هزار دویست تومان
33812000 قیمت Celestron Advanced C8-SGT
Meade Polaris 70 mm EQ Telescope 2,548,850
دو میلیون و پانصد و چهل و هشت هزار هشتصد و پنجاه تومان
25488500 قیمت Meade Polaris 70 mm EQ Telescope
Skywatcher BK1025AZGT 2,548,850
دو میلیون و پانصد و چهل و هشت هزار هشتصد و پنجاه تومان
25488500 قیمت Skywatcher BK1025AZGT
Celestron Advanced VX C6-SGT 2,548,850
دو میلیون و پانصد و چهل و هشت هزار هشتصد و پنجاه تومان
25488500 قیمت Celestron Advanced VX C6-SGT
Skywatcher BKMAK127 Explore Scientific Mount 2,548,850
دو میلیون و پانصد و چهل و هشت هزار هشتصد و پنجاه تومان
25488500 قیمت Skywatcher BKMAK127 Explore Scientific Mount
GSO 6 F/8 CRF DOBSONIAN WHITE 2,548,850
دو میلیون و پانصد و چهل و هشت هزار هشتصد و پنجاه تومان
25488500 قیمت GSO 6 F/8 CRF DOBSONIAN WHITE
Skywatcher BKP25012EQ6 2,548,850
دو میلیون و پانصد و چهل و هشت هزار هشتصد و پنجاه تومان
25488500 قیمت Skywatcher BKP25012EQ6
تلسکوپ نیوتنی مدل 1400150 کد 9 3,401,323
سیصد و چهل میلیون و صد و سی و دو هزار دو تومان
34013226 قیمت تلسکوپ نیوتنی مدل 1400150 کد 9
Telescope derisco F60900 3,401,323
سیصد و چهل میلیون و صد و سی و دو هزار دو تومان
34013226 قیمت Telescope derisco F60900
Celestron PowerSeeker 60EQ Telescope 3,401,323
سیصد و چهل میلیون و صد و سی و دو هزار دو تومان
34013226 قیمت Celestron PowerSeeker 60EQ Telescope
Celestron PowerSeeker 60AZ Telescope 3,401,323
سیصد و چهل میلیون و صد و سی و دو هزار دو تومان
34013226 قیمت Celestron PowerSeeker 60AZ Telescope
GSO 10 Inch F5 M-CRF Dobsonian White Telescope 3,401,323
سیصد و چهل میلیون و صد و سی و دو هزار دو تومان
34013226 قیمت GSO 10 Inch F5 M-CRF Dobsonian White Telescope
Skywatcher NEQ6 Telescope 3,401,323
سیصد و چهل میلیون و صد و سی و دو هزار دو تومان
34013226 قیمت Skywatcher NEQ6  Telescope
Bresser Sky Lux 80/900 Telescope 3,192,000
سه میلیون و صد و نود و دو هزار تومان
31920000 قیمت Bresser Sky Lux 80/900 Telescope
تلسکوپ گالیله ای مدل F60050 کد 3 3,192,000
سه میلیون و صد و نود و دو هزار تومان
31920000 قیمت تلسکوپ گالیله ای مدل F60050 کد 3
Bresser Messier 130/650 Telescope 3,561,550
سه میلیون و پانصد و شصت و یک هزار پانصد و پنجاه تومان
35615500 قیمت Bresser Messier 130/650 Telescope
Skywatcher SKDOB6 3,561,550
سه میلیون و پانصد و شصت و یک هزار پانصد و پنجاه تومان
35615500 قیمت Skywatcher SKDOB6
Skywatcher BKP200/F800 EQ5 GOTO 3,561,550
سه میلیون و پانصد و شصت و یک هزار پانصد و پنجاه تومان
35615500 قیمت Skywatcher BKP200/F800 EQ5 GOTO
GSO 12-Inch Dobsonian Telescope 3,561,550
سه میلیون و پانصد و شصت و یک هزار پانصد و پنجاه تومان
35615500 قیمت GSO 12-Inch Dobsonian Telescope
Meade Polaris 130 mm EQ Telescope 4,236,050
چهار میلیون و دویست و سی و شش هزار پنجاه تومان
42360500 قیمت Meade Polaris 130 mm EQ Telescope


برند های تلسکوپ موجود در این صفحه

انواع تلسکوپ شامل: تلسکوپ گالیله ای جعبه ای F70070 و Telescope derisco F700127EQ و Telescope derisco F36050 و National Geographic 70/ 900 mm NG Telescope و Skywatcher SKDOB 12 و Meade LX70 Maksutov 6 Inch Telescope و Meade ETX90 Telescope و National Geographic Newton 130/650 SPH Telescope و Meade Polaris 127 mm EQ...


توجه: لطفا در نظر داشته باشید مجله دلگرم فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت های درج شده برای تلسکوپ در این صفحه ، کف قیمت فروشندگان تلسکوپ در بازار می باشد و صرفا جهت اطلاع از نرخ تلسکوپ تهیه گشته اند.


این مطلب چقدر مفید بود ؟
 

پاسخ به سوالات پزشکی ، مامایی و جنسی شما (توسط پزشک و ماما مجله دلگرم)


دیدگاه ها

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید

آخرین مطالب دلگرم

StatCounter