لیست قیمت کنترل ولتاژ (کنترل بار)

۴,۰۷۰
۲
۰
جمعه, ۱۵ آذر ۱۳۹۸ ۱۹:۴۶
در این بخش قیمت انواع حفاظت (کنتاکتور، رله کنترلر، کنترل ولتاژ ) شامل : بیمتال (1.6 تا 65 آمپر)، کلید حرارتی (1.6 تا 90 آمپر)، کنترل بار (5 تا 60 آمپر) و.... را مشاهده خواهید کرد.
لیست قیمت کنترل ولتاژ (کنترل بار)

قیمت روز انواع حفاظت در بازار

لیست قیمت حفاظت در طول روز بروز رسانی می شود , شما می توانید قیمت انواع مختلف حفاظت مورد نظر خود را از لیست زیر مشاهده و با دیگر قیمت های حفاظت مقایسه کنید. نرخ های درج شده در این لیست , شروع قیمت فروشندگان برای حفاظت در بازار می باشد.

آخرین بروز رسانی قیمت حفاظت در تاریخ جمعه, ۱۵ آذر ۱۳۹۸ ساعت: ۱۹:۴۶ انجام شده است.

لیست قیمت حفاظت در دلگرم

عنوان قیمت تعرفه تصویر
عنوان قیمت (تومان)
بیمتال لواتو 32 الی 38 آمپر موجود نیست قیمت بیمتال لواتو 32 الی 38 آمپر
کلید حرارتی لواتو تیپ 32 آمپر موجود نیست قیمت کلید حرارتی لواتو تیپ 32 آمپر
کنترل بار 30 آمپر برنا الکترونیک مدل OLM 128,500
صد و بیست و هشت هزار پانصد تومان
1285000 قیمت کنترل بار 30 آمپر برنا الکترونیک مدل OLM
بیمتال LS تیپ 36 آمپر موجود نیست قیمت بیمتال LS تیپ 36 آمپر
بیمتال LS تیپ 2.5 آمپر موجود نیست قیمت بیمتال LS تیپ 2.5 آمپر
بیمتال LS تیپ 40 آمپر موجود نیست قیمت بیمتال LS تیپ 40 آمپر
کنترل فاز لواتو PMV50A575 موجود نیست قیمت کنترل فاز لواتو PMV50A575
محافظ کنتاکتور شیوا امواج (کنترل فاز تکفاز) موجود نیست قیمت محافظ کنتاکتور شیوا امواج (کنترل فاز تکفاز)
کلید حرارتی لواتو تیپ 1.6 آمپر موجود نیست قیمت کلید حرارتی لواتو تیپ 1.6 آمپر
کلید حرارتی لواتو تیپ 22 آمپر موجود نیست قیمت کلید حرارتی لواتو تیپ 22 آمپر
سوپر کنترل فاز شیوا امواج (بدون نول) موجود نیست قیمت سوپر کنترل فاز شیوا امواج (بدون نول)
کنترل بار دیجیتال 60 آمپر شیوا امواج موجود نیست قیمت کنترل بار دیجیتال 60 آمپر شیوا امواج
کنترل بار دیجیتال با تنظیم دستی میکرومکس... موجود نیست قیمت کنترل بار دیجیتال با تنظیم دستی میکرومکس...
بیمتال لواتو 17 الی 23 آمپر موجود نیست قیمت بیمتال لواتو 17 الی 23 آمپر
بیمتال لواتو 46 الی 65 آمپر موجود نیست قیمت بیمتال لواتو 46 الی 65 آمپر
کلید حرارتی لواتو تیپ 26 آمپر موجود نیست قیمت کلید حرارتی لواتو تیپ 26 آمپر
کنترل بار 5 آمپر برنا الکترونیک مدل OLM 141,000
صد و چهل و یک هزار تومان
1410000 قیمت کنترل بار 5 آمپر برنا الکترونیک مدل OLM
کلید حرارتی LS تیپ 90 آمپر موجود نیست قیمت کلید حرارتی LS تیپ 90 آمپر
بیمتال LS تیپ 13 آمپر موجود نیست قیمت بیمتال LS تیپ 13 آمپر
کنترل بار 60A دیجیتال شیوا امواج - 13F6 147,500
صد و چهل و هفت هزار پانصد تومان
1475000 قیمت کنترل بار 60A دیجیتال شیوا امواج - 13F6
کنترل بار 10 آمپر برنا الکترونیک مدل OLM 128,500
صد و بیست و هشت هزار پانصد تومان
1285000 قیمت کنترل بار 10 آمپر برنا الکترونیک مدل OLM
بیمتال LS تیپ 18 آمپر موجود نیست قیمت بیمتال LS تیپ 18 آمپر
کلید حرارتی لواتو تیپ 0.63 آمپر موجود نیست قیمت کلید حرارتی لواتو تیپ 0.63 آمپر
بیمتال لواتو 9 الی 14 آمپر موجود نیست قیمت بیمتال لواتو 9 الی 14 آمپر
کلید حرارتی لواتو تیپ 100 آمپر موجود نیست قیمت کلید حرارتی لواتو تیپ 100 آمپر
کلید حرارتی LS تیپ 1.6 آمپر موجود نیست قیمت کلید حرارتی LS تیپ 1.6 آمپر
کلید حرارتی LS تیپ 75 آمپر موجود نیست قیمت کلید حرارتی LS تیپ 75 آمپر
کلید حرارتی LS تیپ 13 آمپر موجود نیست قیمت کلید حرارتی LS تیپ 13 آمپر
کنترل بار 15 آمپر برنا الکترونیک مدل OLM 128,500
صد و بیست و هشت هزار پانصد تومان
1285000 قیمت کنترل بار 15 آمپر برنا الکترونیک مدل OLM
کلید حرارتی لواتو تیپ 17 آمپر موجود نیست قیمت کلید حرارتی لواتو تیپ 17 آمپر
کلید حرارتی LS تیپ 26 آمپر موجود نیست قیمت کلید حرارتی LS تیپ 26 آمپر
کلید حرارتی LS تیپ 32 آمپر موجود نیست قیمت کلید حرارتی LS تیپ 32 آمپر
بیمتال LS تیپ 32 آمپر موجود نیست قیمت بیمتال LS تیپ 32 آمپر
بیمتال LS تیپ 4 آمپر موجود نیست قیمت بیمتال LS تیپ 4 آمپر
کنترل فاز بار 60A شیوا امواج - 13F5 170,000
صد و هفتاد هزار تومان
1700000 قیمت کنترل فاز بار 60A شیوا امواج - 13F5
کلید حرارتی لواتو تیپ 13 آمپر موجود نیست قیمت کلید حرارتی لواتو تیپ 13 آمپر
کنترل بار 60 آمپر برنا الکترونیک مدل OLM 128,500
صد و بیست و هشت هزار پانصد تومان
1285000 قیمت کنترل بار 60 آمپر برنا الکترونیک مدل OLM
کلید حرارتی لواتو تیپ 2.5 آمپر موجود نیست قیمت کلید حرارتی لواتو تیپ 2.5 آمپر
بیمتال LS تیپ 50 آمپر موجود نیست قیمت بیمتال LS تیپ 50 آمپر
کلید حرارتی LS تیپ 4 آمپر موجود نیست قیمت کلید حرارتی LS تیپ 4 آمپر
صندوق انتقادات وپیشنهادات بزرگ نگاتیو مدل... 68,000
شصت و هشت هزار تومان
680000 قیمت صندوق انتقادات وپیشنهادات بزرگ نگاتیو مدل...
کلید حرارتی LS تیپ 10 آمپر موجود نیست قیمت کلید حرارتی LS تیپ 10 آمپر
بیمتال LS تیپ 65 آمپر موجود نیست قیمت بیمتال LS تیپ 65 آمپر
بیمتال LS تیپ 25 آمپر موجود نیست قیمت بیمتال LS تیپ 25 آمپر
کلید حرارتی لواتو تیپ 6 آمپر موجود نیست قیمت کلید حرارتی لواتو تیپ 6 آمپر
بیمتال LS تیپ 10 آمپر موجود نیست قیمت بیمتال LS تیپ 10 آمپر
سنسور فلوتر الکترونیکی شیوا امواج ( پک 3... موجود نیست قیمت سنسور فلوتر الکترونیکی شیوا امواج ( پک 3...
کلید حرارتی LS تیپ 17 آمپر موجود نیست قیمت کلید حرارتی LS تیپ 17 آمپر
بیمتال لواتو 4 الی 6.3 آمپر موجود نیست قیمت بیمتال لواتو 4 الی 6.3 آمپر
کلید حرارتی LS تیپ 63 آمپر موجود نیست قیمت کلید حرارتی LS تیپ 63 آمپر
بیمتال لواتو 1 الی 1.6 آمپر موجود نیست قیمت بیمتال لواتو 1 الی 1.6 آمپر
صندوق انتقادات وپیشنهادات کوچک نگاتیو... 60,000
شصت هزار تومان
600000 قیمت صندوق انتقادات وپیشنهادات کوچک نگاتیو...
کلید حرارتی LS تیپ 50 آمپر موجود نیست قیمت کلید حرارتی LS تیپ 50 آمپر
کلید حرارتی LS تیپ 40 آمپر موجود نیست قیمت کلید حرارتی LS تیپ 40 آمپر
بیمتال لواتو 1.6 الی 2.5 آمپر موجود نیست قیمت بیمتال لواتو 1.6 الی 2.5 آمپر
کلید حرارتی لواتو تیپ 0.4 آمپر موجود نیست قیمت کلید حرارتی لواتو تیپ 0.4 آمپر
کنترل فاز بار 15A شیوا امواج - 13F5 170,000
صد و هفتاد هزار تومان
1700000 قیمت کنترل فاز بار 15A شیوا امواج - 13F5
کلید حرارتی LS تیپ 6 آمپر موجود نیست قیمت کلید حرارتی LS تیپ 6 آمپر
بیمتال لواتو 70 الی 95 آمپر موجود نیست قیمت بیمتال لواتو 70 الی 95 آمپر
بیمتال LS تیپ 1.6 آمپر موجود نیست قیمت بیمتال LS تیپ 1.6 آمپر
بیمتال LS تیپ 22 آمپر موجود نیست قیمت بیمتال LS تیپ 22 آمپر
کلید حرارتی لواتو تیپ 1 آمپر موجود نیست قیمت کلید حرارتی لواتو تیپ 1 آمپر
کنترل فاز شیوا امواج (بدون نول) موجود نیست قیمت کنترل فاز شیوا امواج (بدون نول)
کلید حرارتی لواتو تیپ 90 آمپر موجود نیست قیمت کلید حرارتی لواتو تیپ 90 آمپر
کنترل بار 50 آمپر برنا الکترونیک مدل OLM 128,500
صد و بیست و هشت هزار پانصد تومان
1285000 قیمت کنترل بار 50 آمپر برنا الکترونیک مدل OLM
بیمتال LS تیپ 6 آمپر موجود نیست قیمت بیمتال LS تیپ 6 آمپر
بیمتال لواتو 13 الی 18 آمپر موجود نیست قیمت بیمتال لواتو 13 الی 18 آمپر
کلید حرارتی LS تیپ 2.5 آمپر موجود نیست قیمت کلید حرارتی LS تیپ 2.5 آمپر
بیمتال لواتو 6.3 الی 10 آمپر موجود نیست قیمت بیمتال لواتو 6.3 الی 10 آمپر
کلید حرارتی LS تیپ 22 آمپر موجود نیست قیمت کلید حرارتی LS تیپ 22 آمپر
کنترل بار دیجیتال 15 آمپر شیوا امواج موجود نیست قیمت کنترل بار دیجیتال 15 آمپر شیوا امواج
کنترل بار 15A دیجیتال شیوا امواج - 13F6 147,500
صد و چهل و هفت هزار پانصد تومان
1475000 قیمت کنترل بار 15A دیجیتال شیوا امواج - 13F6
بیمتال لواتو 2.5 الی 4 آمپر موجود نیست قیمت بیمتال لواتو 2.5 الی 4 آمپر
کلید حرارتی لواتو تیپ 4 آمپر موجود نیست قیمت کلید حرارتی لواتو تیپ 4 آمپر
کنترل فاز لواتو PMV10A440 موجود نیست قیمت کنترل فاز لواتو PMV10A440
بیمتال لواتو 60 الی 82 آمپر موجود نیست قیمت بیمتال لواتو 60 الی 82 آمپر
بیمتال LS تیپ 8 آمپر موجود نیست قیمت بیمتال LS تیپ 8 آمپر


برند های حفاظت موجود در این صفحه

انواع حفاظت شامل: بیمتال لواتو 32 الی 38 آمپر و کلید حرارتی لواتو تیپ 32 آمپر و کنترل بار 30 آمپر برنا الکترونیک مدل OLM و بیمتال LS تیپ 36 آمپر و بیمتال LS تیپ 2.5 آمپر و بیمتال LS تیپ 40 آمپر و کنترل فاز لواتو PMV50A575 و محافظ کنتاکتور شیوا امواج (کنترل فاز تکفاز) و کلید حرارتی لواتو تیپ 1.6 آمپر و کلید حرارتی...


توجه: لطفا در نظر داشته باشید مجله دلگرم فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت های درج شده برای حفاظت در این صفحه ، کف قیمت فروشندگان حفاظت در بازار می باشد و صرفا جهت اطلاع از نرخ حفاظت تهیه گشته اند.


این مطلب چقدر مفید بود ؟
(2 امتیاز , میانگین: 5.0 از 5)  

دیدگاه ها

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید
hits

آخرین مطالب دلگرم