لیست قیمت کنترل ولتاژ (کنترل بار)

۳,۲۲۶
۱
۰
شنبه, ۰۲ شهریور ۱۳۹۸ ۱۱:۲۰
در این بخش قیمت انواع حفاظت (کنتاکتور، رله کنترلر، کنترل ولتاژ ) شامل : بیمتال (1.6 تا 65 آمپر)، کلید حرارتی (1.6 تا 90 آمپر)، کنترل بار (5 تا 60 آمپر) و.... را مشاهده خواهید کرد.
لیست قیمت کنترل ولتاژ (کنترل بار)

قیمت روز انواع حفاظت در بازار

لیست قیمت حفاظت در طول روز بروز رسانی می شود , شما می توانید قیمت انواع مختلف حفاظت مورد نظر خود را از لیست زیر مشاهده و با دیگر قیمت های حفاظت مقایسه کنید. نرخ های درج شده در این لیست , شروع قیمت فروشندگان برای حفاظت در بازار می باشد.

آخرین بروز رسانی قیمت حفاظت در تاریخ شنبه, ۰۲ شهریور ۱۳۹۸ ساعت: ۱۱:۲۰ انجام شده است.

لیست قیمت حفاظت در دلگرم

عنوان قیمت price تصویر
عنوان قیمت (تومان)
کلید حرارتی LS تیپ 2.5 آمپر موجود نیست قیمت کلید حرارتی LS تیپ 2.5 آمپر
بیمتال لواتو 70 الی 95 آمپر موجود نیست قیمت بیمتال لواتو 70 الی 95 آمپر
بیمتال لواتو 46 الی 65 آمپر موجود نیست قیمت بیمتال لواتو 46 الی 65 آمپر
کلید حرارتی لواتو تیپ 90 آمپر موجود نیست قیمت کلید حرارتی لواتو تیپ 90 آمپر
کلید حرارتی لواتو تیپ 22 آمپر موجود نیست قیمت کلید حرارتی لواتو تیپ 22 آمپر
کنترل بار 15 آمپر برنا الکترونیک مدل OLM 126,000
صد و بیست و شش هزار تومان
1260000 قیمت کنترل بار 15 آمپر برنا الکترونیک مدل OLM
بیمتال LS تیپ 4 آمپر 126,000
صد و بیست و شش هزار تومان
1260000 قیمت بیمتال LS تیپ 4 آمپر
کنترل فاز بار 15A شیوا امواج - 13F5 161,500
صد و شصت و یک هزار پانصد تومان
1615000 قیمت کنترل فاز بار 15A شیوا امواج - 13F5
کلید حرارتی لواتو تیپ 26 آمپر 161,500
صد و شصت و یک هزار پانصد تومان
1615000 قیمت کلید حرارتی لواتو تیپ 26 آمپر
کنترل فاز لواتو PMV50A575 161,500
صد و شصت و یک هزار پانصد تومان
1615000 قیمت کنترل فاز لواتو PMV50A575
کلید حرارتی LS تیپ 26 آمپر 161,500
صد و شصت و یک هزار پانصد تومان
1615000 قیمت کلید حرارتی LS تیپ 26 آمپر
بیمتال LS تیپ 65 آمپر 161,500
صد و شصت و یک هزار پانصد تومان
1615000 قیمت بیمتال LS تیپ 65 آمپر
کلید حرارتی LS تیپ 6 آمپر 161,500
صد و شصت و یک هزار پانصد تومان
1615000 قیمت کلید حرارتی LS تیپ 6 آمپر
کنترل بار 60A دیجیتال شیوا امواج - 13F6 140,125
صد و چهل هزار صد و بیست و پنج تومان
1401250 قیمت کنترل بار 60A دیجیتال شیوا امواج - 13F6
کنترل بار 60 آمپر برنا الکترونیک مدل OLM 126,000
صد و بیست و شش هزار تومان
1260000 قیمت کنترل بار 60 آمپر برنا الکترونیک مدل OLM
کنترل بار 10 آمپر برنا الکترونیک مدل OLM 126,000
صد و بیست و شش هزار تومان
1260000 قیمت کنترل بار 10 آمپر برنا الکترونیک مدل OLM
کنترل بار دیجیتال 15 آمپر شیوا امواج 126,000
صد و بیست و شش هزار تومان
1260000 قیمت کنترل بار دیجیتال 15 آمپر شیوا امواج
کنترل بار دیجیتال با تنظیم دستی میکرومکس DCR-1-1X 126,000
صد و بیست و شش هزار تومان
1260000 قیمت کنترل بار دیجیتال با تنظیم دستی میکرومکس DCR-1-1X
بیمتال LS تیپ 8 آمپر 126,000
صد و بیست و شش هزار تومان
1260000 قیمت بیمتال LS تیپ 8 آمپر
بیمتال LS تیپ 32 آمپر 126,000
صد و بیست و شش هزار تومان
1260000 قیمت بیمتال LS تیپ 32 آمپر
بیمتال لواتو 9 الی 14 آمپر 126,000
صد و بیست و شش هزار تومان
1260000 قیمت بیمتال لواتو 9 الی 14 آمپر
کنترل فاز شیوا امواج (بدون نول) 126,000
صد و بیست و شش هزار تومان
1260000 قیمت کنترل فاز شیوا امواج (بدون نول)
بیمتال لواتو 13 الی 18 آمپر 126,000
صد و بیست و شش هزار تومان
1260000 قیمت بیمتال لواتو 13 الی 18 آمپر
کلید حرارتی LS تیپ 32 آمپر 126,000
صد و بیست و شش هزار تومان
1260000 قیمت کلید حرارتی LS تیپ 32 آمپر
کلید حرارتی LS تیپ 50 آمپر 126,000
صد و بیست و شش هزار تومان
1260000 قیمت کلید حرارتی LS تیپ 50 آمپر
کلید حرارتی لواتو تیپ 1 آمپر 126,000
صد و بیست و شش هزار تومان
1260000 قیمت کلید حرارتی لواتو تیپ 1 آمپر
کلید حرارتی لواتو تیپ 100 آمپر 126,000
صد و بیست و شش هزار تومان
1260000 قیمت کلید حرارتی لواتو تیپ 100 آمپر
کلید حرارتی LS تیپ 13 آمپر 126,000
صد و بیست و شش هزار تومان
1260000 قیمت کلید حرارتی LS تیپ 13 آمپر
کلید حرارتی LS تیپ 10 آمپر 126,000
صد و بیست و شش هزار تومان
1260000 قیمت کلید حرارتی LS تیپ 10 آمپر
کلید حرارتی LS تیپ 63 آمپر 126,000
صد و بیست و شش هزار تومان
1260000 قیمت کلید حرارتی LS تیپ 63 آمپر
کنترل فاز بار 60A شیوا امواج - 13F5 161,500
صد و شصت و یک هزار پانصد تومان
1615000 قیمت کنترل فاز بار 60A شیوا امواج - 13F5
بیمتال LS تیپ 2.5 آمپر 161,500
صد و شصت و یک هزار پانصد تومان
1615000 قیمت بیمتال LS تیپ 2.5 آمپر
کلید حرارتی لواتو تیپ 0.4 آمپر 161,500
صد و شصت و یک هزار پانصد تومان
1615000 قیمت کلید حرارتی لواتو تیپ 0.4 آمپر
کلید حرارتی LS تیپ 17 آمپر 161,500
صد و شصت و یک هزار پانصد تومان
1615000 قیمت کلید حرارتی LS تیپ 17 آمپر
کنترل بار دیجیتال 60 آمپر شیوا امواج 161,500
صد و شصت و یک هزار پانصد تومان
1615000 قیمت کنترل بار دیجیتال 60 آمپر شیوا امواج
بیمتال LS تیپ 6 آمپر 161,500
صد و شصت و یک هزار پانصد تومان
1615000 قیمت بیمتال LS تیپ 6 آمپر
بیمتال لواتو 17 الی 23 آمپر 161,500
صد و شصت و یک هزار پانصد تومان
1615000 قیمت بیمتال لواتو 17 الی 23 آمپر
سنسور فلوتر الکترونیکی شیوا امواج ( پک 3 عددی) 161,500
صد و شصت و یک هزار پانصد تومان
1615000 قیمت سنسور فلوتر الکترونیکی شیوا امواج ( پک 3 عددی)
کلید حرارتی LS تیپ 90 آمپر 161,500
صد و شصت و یک هزار پانصد تومان
1615000 قیمت کلید حرارتی LS تیپ 90 آمپر
کلید حرارتی LS تیپ 1.6 آمپر 161,500
صد و شصت و یک هزار پانصد تومان
1615000 قیمت کلید حرارتی LS تیپ 1.6 آمپر
محافظ کنتاکتور شیوا امواج (کنترل فاز تکفاز) 161,500
صد و شصت و یک هزار پانصد تومان
1615000 قیمت محافظ کنتاکتور شیوا امواج (کنترل فاز تکفاز)
بیمتال LS تیپ 13 آمپر 161,500
صد و شصت و یک هزار پانصد تومان
1615000 قیمت بیمتال LS تیپ 13 آمپر
کنترل بار 5 آمپر برنا الکترونیک مدل OLM 126,000
صد و بیست و شش هزار تومان
1260000 قیمت کنترل بار 5 آمپر برنا الکترونیک مدل OLM
بیمتال LS تیپ 1.6 آمپر 126,000
صد و بیست و شش هزار تومان
1260000 قیمت بیمتال LS تیپ 1.6 آمپر
صندوق انتقادات وپیشنهادات کوچک نگاتیو مدلB123 60,000
شصت هزار تومان
600000 قیمت صندوق انتقادات وپیشنهادات کوچک نگاتیو مدلB123
کنترل فاز لواتو PMV10A440 60,000
شصت هزار تومان
600000 قیمت کنترل فاز لواتو PMV10A440
بیمتال LS تیپ 22 آمپر 60,000
شصت هزار تومان
600000 قیمت بیمتال LS تیپ 22 آمپر
سوپر کنترل فاز شیوا امواج (بدون نول) 60,000
شصت هزار تومان
600000 قیمت سوپر کنترل فاز شیوا امواج (بدون نول)
کلید حرارتی LS تیپ 4 آمپر 60,000
شصت هزار تومان
600000 قیمت کلید حرارتی LS تیپ 4 آمپر
بیمتال لواتو 32 الی 38 آمپر 60,000
شصت هزار تومان
600000 قیمت بیمتال لواتو 32 الی 38 آمپر
کنترل بار 50 آمپر برنا الکترونیک مدل OLM 126,000
صد و بیست و شش هزار تومان
1260000 قیمت کنترل بار 50 آمپر برنا الکترونیک مدل OLM
بیمتال LS تیپ 10 آمپر 126,000
صد و بیست و شش هزار تومان
1260000 قیمت بیمتال LS تیپ 10 آمپر
کنترل بار 15A دیجیتال شیوا امواج - 13F6 140,125
صد و چهل هزار صد و بیست و پنج تومان
1401250 قیمت کنترل بار 15A دیجیتال شیوا امواج - 13F6
صندوق انتقادات وپیشنهادات بزرگ نگاتیو مدل B124 68,000
شصت و هشت هزار تومان
680000 قیمت صندوق انتقادات وپیشنهادات بزرگ نگاتیو مدل B124
بیمتال LS تیپ 25 آمپر 68,000
شصت و هشت هزار تومان
680000 قیمت بیمتال LS تیپ 25 آمپر
بیمتال لواتو 60 الی 82 آمپر 68,000
شصت و هشت هزار تومان
680000 قیمت بیمتال لواتو 60 الی 82 آمپر
بیمتال LS تیپ 18 آمپر 68,000
شصت و هشت هزار تومان
680000 قیمت بیمتال LS تیپ 18 آمپر
کلید حرارتی LS تیپ 40 آمپر 68,000
شصت و هشت هزار تومان
680000 قیمت کلید حرارتی LS تیپ 40 آمپر
بیمتال LS تیپ 50 آمپر 68,000
شصت و هشت هزار تومان
680000 قیمت بیمتال LS تیپ 50 آمپر
کلید حرارتی لواتو تیپ 6 آمپر 68,000
شصت و هشت هزار تومان
680000 قیمت کلید حرارتی لواتو تیپ 6 آمپر
کلید حرارتی LS تیپ 22 آمپر 68,000
شصت و هشت هزار تومان
680000 قیمت کلید حرارتی LS تیپ 22 آمپر
کلید حرارتی لواتو تیپ 2.5 آمپر 68,000
شصت و هشت هزار تومان
680000 قیمت کلید حرارتی لواتو تیپ 2.5 آمپر
کلید حرارتی LS تیپ 75 آمپر 68,000
شصت و هشت هزار تومان
680000 قیمت کلید حرارتی LS تیپ 75 آمپر
کلید حرارتی لواتو تیپ 17 آمپر 68,000
شصت و هشت هزار تومان
680000 قیمت کلید حرارتی لواتو تیپ 17 آمپر
بیمتال لواتو 2.5 الی 4 آمپر 68,000
شصت و هشت هزار تومان
680000 قیمت بیمتال لواتو 2.5 الی 4 آمپر
بیمتال لواتو 6.3 الی 10 آمپر 68,000
شصت و هشت هزار تومان
680000 قیمت بیمتال لواتو 6.3 الی 10 آمپر
بیمتال LS تیپ 40 آمپر 68,000
شصت و هشت هزار تومان
680000 قیمت بیمتال LS تیپ 40 آمپر
بیمتال LS تیپ 36 آمپر 68,000
شصت و هشت هزار تومان
680000 قیمت بیمتال LS تیپ 36 آمپر
بیمتال لواتو 1 الی 1.6 آمپر 68,000
شصت و هشت هزار تومان
680000 قیمت بیمتال لواتو 1 الی 1.6 آمپر
بیمتال لواتو 4 الی 6.3 آمپر 68,000
شصت و هشت هزار تومان
680000 قیمت بیمتال لواتو 4 الی 6.3 آمپر
کنترل بار 30 آمپر برنا الکترونیک مدل OLM 126,000
صد و بیست و شش هزار تومان
1260000 قیمت کنترل بار 30 آمپر برنا الکترونیک مدل OLM
کلید حرارتی لواتو تیپ 32 آمپر 126,000
صد و بیست و شش هزار تومان
1260000 قیمت کلید حرارتی لواتو تیپ 32 آمپر
کلید حرارتی لواتو تیپ 1.6 آمپر 126,000
صد و بیست و شش هزار تومان
1260000 قیمت کلید حرارتی لواتو تیپ 1.6 آمپر
کلید حرارتی لواتو تیپ 4 آمپر 126,000
صد و بیست و شش هزار تومان
1260000 قیمت کلید حرارتی لواتو تیپ 4 آمپر
کلید حرارتی لواتو تیپ 13 آمپر 126,000
صد و بیست و شش هزار تومان
1260000 قیمت کلید حرارتی لواتو تیپ 13 آمپر
کلید حرارتی لواتو تیپ 0.63 آمپر 126,000
صد و بیست و شش هزار تومان
1260000 قیمت کلید حرارتی لواتو تیپ 0.63 آمپر
بیمتال لواتو 1.6 الی 2.5 آمپر 126,000
صد و بیست و شش هزار تومان
1260000 قیمت بیمتال لواتو 1.6 الی 2.5 آمپر


برند های حفاظت موجود در این صفحه

انواع حفاظت شامل: کلید حرارتی LS تیپ 2.5 آمپر و بیمتال لواتو 70 الی 95 آمپر و بیمتال لواتو 46 الی 65 آمپر و کلید حرارتی لواتو تیپ 90 آمپر و کلید حرارتی لواتو تیپ 22 آمپر و کنترل بار 15 آمپر برنا الکترونیک مدل OLM و بیمتال LS تیپ 4 آمپر و کنترل فاز بار 15A شیوا امواج - 13F5 و کلید حرارتی لواتو تیپ 26 آمپر و کنترل...


توجه: لطفا در نظر داشته باشید مجله دلگرم فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت های درج شده برای حفاظت در این صفحه ، کف قیمت فروشندگان حفاظت در بازار می باشد و صرفا جهت اطلاع از نرخ حفاظت تهیه گشته اند.


این مطلب چقدر مفید بود ؟
(1 امتیاز , میانگین: 5.0 از 5)  
  • برچسب ها:
  • قیمت حفاظت
  • لیست قیمت حفاظت
  • قیمت انواع حفاظت
  • حفاظت
  • قیمت
  • لیست قیمت

دیدگاه ها

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید

آخرین مطالب دلگرم

StatCounter