لیست قیمت کنترل ولتاژ (کنترل بار)

۲,۳۵۲
۱
۰
چهارشنبه, ۲۹ خرداد ۱۳۹۸ ۰۶:۲۵
در این بخش قیمت انواع حفاظت (کنتاکتور، رله کنترلر، کنترل ولتاژ ) شامل : بیمتال (1.6 تا 65 آمپر)، کلید حرارتی (1.6 تا 90 آمپر)، کنترل بار (5 تا 60 آمپر) و.... را مشاهده خواهید کرد.
لیست قیمت کنترل ولتاژ (کنترل بار)

قیمت روز انواع حفاظت در بازار

لیست قیمت حفاظت در طول روز بروز رسانی می شود , شما می توانید قیمت انواع مختلف حفاظت مورد نظر خود را از لیست زیر مشاهده و با دیگر قیمت های حفاظت مقایسه کنید. نرخ های درج شده در این لیست , شروع قیمت فروشندگان برای حفاظت در بازار می باشد.

آخرین بروز رسانی قیمت حفاظت در تاریخ چهارشنبه, ۲۹ خرداد ۱۳۹۸ ساعت: ۰۶:۲۵ انجام شده است.

لیست قیمت حفاظت در دلگرم

عنوان قیمت price تصویر
عنوان قیمت (تومان)
کنترل فاز بار 15A شیوا امواج - 13F5 170,000
صد و هفتاد هزار تومان
1700000 قیمت کنترل فاز بار 15A شیوا امواج - 13F5
بیمتال LS تیپ 10 آمپر 170,000
صد و هفتاد هزار تومان
1700000 قیمت بیمتال LS تیپ 10 آمپر
کنترل بار 60 آمپر برنا الکترونیک مدل OLM 126,000
صد و بیست و شش هزار تومان
1260000 قیمت کنترل بار 60 آمپر برنا الکترونیک مدل OLM
کنترل بار 5 آمپر برنا الکترونیک مدل OLM 136,000
صد و سی و شش هزار تومان
1360000 قیمت کنترل بار 5 آمپر برنا الکترونیک مدل OLM
کنترل بار 15A دیجیتال شیوا امواج - 13F6 147,500
صد و چهل و هفت هزار پانصد تومان
1475000 قیمت کنترل بار 15A دیجیتال شیوا امواج - 13F6
کلید حرارتی LS تیپ 75 آمپر 147,500
صد و چهل و هفت هزار پانصد تومان
1475000 قیمت کلید حرارتی LS تیپ 75 آمپر
کلید حرارتی LS تیپ 4 آمپر 147,500
صد و چهل و هفت هزار پانصد تومان
1475000 قیمت کلید حرارتی LS تیپ 4 آمپر
صندوق انتقادات وپیشنهادات کوچک نگاتیو مدلB123 57,000
پنجاه و هفت هزار تومان
570000 قیمت صندوق انتقادات وپیشنهادات کوچک نگاتیو مدلB123
کلید حرارتی LS تیپ 32 آمپر 57,000
پنجاه و هفت هزار تومان
570000 قیمت کلید حرارتی LS تیپ 32 آمپر
کلید حرارتی LS تیپ 90 آمپر 57,000
پنجاه و هفت هزار تومان
570000 قیمت کلید حرارتی LS تیپ 90 آمپر
بیمتال LS تیپ 18 آمپر 57,000
پنجاه و هفت هزار تومان
570000 قیمت بیمتال LS تیپ 18 آمپر
کنترل بار 50 آمپر برنا الکترونیک مدل OLM 126,000
صد و بیست و شش هزار تومان
1260000 قیمت کنترل بار 50 آمپر برنا الکترونیک مدل OLM
کلید حرارتی LS تیپ 1.6 آمپر 126,000
صد و بیست و شش هزار تومان
1260000 قیمت کلید حرارتی LS تیپ 1.6 آمپر
صندوق انتقادات وپیشنهادات بزرگ نگاتیو مدل B124 63,000
شصت و سه هزار تومان
630000 قیمت صندوق انتقادات وپیشنهادات بزرگ نگاتیو مدل B124
کنترل بار 30 آمپر برنا الکترونیک مدل OLM 126,000
صد و بیست و شش هزار تومان
1260000 قیمت کنترل بار 30 آمپر برنا الکترونیک مدل OLM
بیمتال LS تیپ 36 آمپر 126,000
صد و بیست و شش هزار تومان
1260000 قیمت بیمتال LS تیپ 36 آمپر
کنترل فاز بار 60A شیوا امواج - 13F5 170,000
صد و هفتاد هزار تومان
1700000 قیمت کنترل فاز بار 60A شیوا امواج - 13F5
کلید حرارتی LS تیپ 22 آمپر 170,000
صد و هفتاد هزار تومان
1700000 قیمت کلید حرارتی LS تیپ 22 آمپر
بیمتال LS تیپ 6 آمپر 170,000
صد و هفتاد هزار تومان
1700000 قیمت بیمتال LS تیپ 6 آمپر
بیمتال LS تیپ 40 آمپر 170,000
صد و هفتاد هزار تومان
1700000 قیمت بیمتال LS تیپ 40 آمپر
کلید حرارتی LS تیپ 17 آمپر 170,000
صد و هفتاد هزار تومان
1700000 قیمت کلید حرارتی LS تیپ 17 آمپر
کلید حرارتی LS تیپ 63 آمپر 170,000
صد و هفتاد هزار تومان
1700000 قیمت کلید حرارتی LS تیپ 63 آمپر
کلید حرارتی LS تیپ 6 آمپر 170,000
صد و هفتاد هزار تومان
1700000 قیمت کلید حرارتی LS تیپ 6 آمپر
کلید حرارتی LS تیپ 10 آمپر 170,000
صد و هفتاد هزار تومان
1700000 قیمت کلید حرارتی LS تیپ 10 آمپر
بیمتال LS تیپ 2.5 آمپر 170,000
صد و هفتاد هزار تومان
1700000 قیمت بیمتال LS تیپ 2.5 آمپر
کنترل بار 15 آمپر برنا الکترونیک مدل OLM 126,000
صد و بیست و شش هزار تومان
1260000 قیمت کنترل بار 15 آمپر برنا الکترونیک مدل OLM
کلید حرارتی LS تیپ 26 آمپر 126,000
صد و بیست و شش هزار تومان
1260000 قیمت کلید حرارتی LS تیپ 26 آمپر
بیمتال LS تیپ 65 آمپر 126,000
صد و بیست و شش هزار تومان
1260000 قیمت بیمتال LS تیپ 65 آمپر
بیمتال LS تیپ 25 آمپر 126,000
صد و بیست و شش هزار تومان
1260000 قیمت بیمتال LS تیپ 25 آمپر
کنترل بار 10 آمپر برنا الکترونیک مدل OLM 126,000
صد و بیست و شش هزار تومان
1260000 قیمت کنترل بار 10 آمپر برنا الکترونیک مدل OLM
کنترل بار دیجیتال با تنظیم دستی میکرومکس DCR-1-1X 126,000
صد و بیست و شش هزار تومان
1260000 قیمت کنترل بار دیجیتال با تنظیم دستی میکرومکس DCR-1-1X
کلید حرارتی LS تیپ 50 آمپر 126,000
صد و بیست و شش هزار تومان
1260000 قیمت کلید حرارتی LS تیپ 50 آمپر
کلید حرارتی LS تیپ 40 آمپر 126,000
صد و بیست و شش هزار تومان
1260000 قیمت کلید حرارتی LS تیپ 40 آمپر
کنترل بار 60A دیجیتال شیوا امواج - 13F6 147,500
صد و چهل و هفت هزار پانصد تومان
1475000 قیمت کنترل بار 60A دیجیتال شیوا امواج - 13F6
کنترل بار دیجیتال 60 آمپر شیوا امواج 147,500
صد و چهل و هفت هزار پانصد تومان
1475000 قیمت کنترل بار دیجیتال 60 آمپر شیوا امواج
بیمتال LS تیپ 1.6 آمپر 147,500
صد و چهل و هفت هزار پانصد تومان
1475000 قیمت بیمتال LS تیپ 1.6 آمپر
بیمتال LS تیپ 50 آمپر 147,500
صد و چهل و هفت هزار پانصد تومان
1475000 قیمت بیمتال LS تیپ 50 آمپر
بیمتال LS تیپ 32 آمپر 147,500
صد و چهل و هفت هزار پانصد تومان
1475000 قیمت بیمتال LS تیپ 32 آمپر
کلید حرارتی LS تیپ 13 آمپر 147,500
صد و چهل و هفت هزار پانصد تومان
1475000 قیمت کلید حرارتی LS تیپ 13 آمپر
کلید حرارتی LS تیپ 2.5 آمپر 147,500
صد و چهل و هفت هزار پانصد تومان
1475000 قیمت کلید حرارتی LS تیپ 2.5 آمپر
بیمتال LS تیپ 22 آمپر 147,500
صد و چهل و هفت هزار پانصد تومان
1475000 قیمت بیمتال LS تیپ 22 آمپر
بیمتال LS تیپ 4 آمپر 147,500
صد و چهل و هفت هزار پانصد تومان
1475000 قیمت بیمتال LS تیپ 4 آمپر
بیمتال LS تیپ 13 آمپر 147,500
صد و چهل و هفت هزار پانصد تومان
1475000 قیمت بیمتال LS تیپ 13 آمپر
بیمتال LS تیپ 8 آمپر 147,500
صد و چهل و هفت هزار پانصد تومان
1475000 قیمت بیمتال LS تیپ 8 آمپر
کنترل بار دیجیتال 15 آمپر شیوا امواج 147,500
صد و چهل و هفت هزار پانصد تومان
1475000 قیمت کنترل بار دیجیتال 15 آمپر شیوا امواج


برند های حفاظت موجود در این صفحه

انواع حفاظت شامل: کنترل فاز بار 15A شیوا امواج - 13F5 و بیمتال LS تیپ 10 آمپر و کنترل بار 60 آمپر برنا الکترونیک مدل OLM و کنترل بار 5 آمپر برنا الکترونیک مدل OLM و کنترل بار 15A دیجیتال شیوا امواج - 13F6 و کلید حرارتی LS تیپ 75 آمپر و کلید حرارتی LS تیپ 4 آمپر و صندوق انتقادات وپیشنهادات کوچک نگاتیو مدلB123 و...


توجه: لطفا در نظر داشته باشید مجله دلگرم فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت های درج شده برای حفاظت در این صفحه ، کف قیمت فروشندگان حفاظت در بازار می باشد و صرفا جهت اطلاع از نرخ حفاظت تهیه گشته اند.


این مطلب چقدر مفید بود ؟
(1 امتیاز , میانگین: 5.0 از 5)  
  • برچسب ها:
  • قیمت حفاظت
  • لیست قیمت حفاظت
  • قیمت انواع حفاظت
  • حفاظت
  • قیمت
  • لیست قیمت

دیدگاه ها

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید

آخرین مطالب دلگرم

StatCounter