لیست قیمت کنترل ولتاژ (کنترل بار)

۴,۴۳۰
۲
۰
جمعه, ۰۸ فروردين ۱۳۹۹ ۱۸:۱۰
در این بخش قیمت انواع حفاظت (کنتاکتور، رله کنترلر، کنترل ولتاژ ) شامل : بیمتال (1.6 تا 65 آمپر)، کلید حرارتی (1.6 تا 90 آمپر)، کنترل بار (5 تا 60 آمپر) و.... را مشاهده خواهید کرد.
لیست قیمت کنترل ولتاژ (کنترل بار)

قیمت روز انواع حفاظت در بازار

لیست قیمت حفاظت در طول روز بروز رسانی می شود , شما می توانید قیمت انواع مختلف حفاظت مورد نظر خود را از لیست زیر مشاهده و با دیگر قیمت های حفاظت مقایسه کنید. نرخ های درج شده در این لیست , شروع قیمت فروشندگان برای حفاظت در بازار می باشد.

آخرین بروز رسانی قیمت حفاظت در تاریخ جمعه, ۰۸ فروردين ۱۳۹۹ ساعت: ۱۸:۱۰ انجام شده است.

لیست قیمت حفاظت در دلگرم

عنوان قیمت تعرفه تصویر
عنوان قیمت (تومان)
کلید حرارتی لواتو تیپ 26 آمپر موجود نیست قیمت کلید حرارتی لواتو تیپ 26 آمپر
بیمتال لواتو 1 الی 1.6 آمپر موجود نیست قیمت بیمتال لواتو 1 الی 1.6 آمپر
کلید حرارتی لواتو تیپ 2.5 آمپر موجود نیست قیمت کلید حرارتی لواتو تیپ 2.5 آمپر
کنترل بار دیجیتال 60 آمپر شیوا امواج 175,000
صد و هفتاد و پنج هزار تومان
1750000 قیمت کنترل بار دیجیتال 60 آمپر شیوا امواج
کنترل فاز بار 15A شیوا امواج - 13F5 237,600
دویست و سی و هفت هزار ششصد تومان
2376000 قیمت کنترل فاز بار 15A شیوا امواج - 13F5
کنترل بار دیجیتال با تنظیم دستی میکرومکس... 152,400
صد و پنجاه و دو هزار چهارصد تومان
1524000 قیمت کنترل بار دیجیتال با تنظیم دستی میکرومکس...
کلید حرارتی LS تیپ 2.5 آمپر موجود نیست قیمت کلید حرارتی LS تیپ 2.5 آمپر
کلید حرارتی LS تیپ 17 آمپر موجود نیست قیمت کلید حرارتی LS تیپ 17 آمپر
بیمتال LS تیپ 2.5 آمپر موجود نیست قیمت بیمتال LS تیپ 2.5 آمپر
کلید حرارتی لواتو تیپ 17 آمپر موجود نیست قیمت کلید حرارتی لواتو تیپ 17 آمپر
بیمتال لواتو 32 الی 38 آمپر موجود نیست قیمت بیمتال لواتو 32 الی 38 آمپر
بیمتال لواتو 70 الی 95 آمپر موجود نیست قیمت بیمتال لواتو 70 الی 95 آمپر
بیمتال لواتو 13 الی 18 آمپر موجود نیست قیمت بیمتال لواتو 13 الی 18 آمپر
بیمتال لواتو 60 الی 82 آمپر موجود نیست قیمت بیمتال لواتو 60 الی 82 آمپر
بیمتال لواتو 1.6 الی 2.5 آمپر موجود نیست قیمت بیمتال لواتو 1.6 الی 2.5 آمپر
کنترل فاز شیوا امواج (بدون نول) 129,000
صد و بیست و نه هزار تومان
1290000 قیمت کنترل فاز شیوا امواج (بدون نول)
بیمتال LS تیپ 22 آمپر موجود نیست قیمت بیمتال LS تیپ 22 آمپر
کنترل بار 50 آمپر برنا الکترونیک مدل OLM موجود نیست قیمت کنترل بار 50 آمپر برنا الکترونیک مدل OLM
کلید حرارتی LS تیپ 1.6 آمپر موجود نیست قیمت کلید حرارتی LS تیپ 1.6 آمپر
کنترل بار دیجیتال 15 آمپر شیوا امواج 175,000
صد و هفتاد و پنج هزار تومان
1750000 قیمت کنترل بار دیجیتال 15 آمپر شیوا امواج
کنترل بار 15 آمپر برنا الکترونیک مدل OLM موجود نیست قیمت کنترل بار 15 آمپر برنا الکترونیک مدل OLM
کلید حرارتی LS تیپ 40 آمپر موجود نیست قیمت کلید حرارتی LS تیپ 40 آمپر
محافظ کنتاکتور شیوا امواج (کنترل فاز تکفاز) موجود نیست قیمت محافظ کنتاکتور شیوا امواج (کنترل فاز تکفاز)
صندوق انتقادات وپیشنهادات کوچک نگاتیو... 61,000
شصت و یک هزار تومان
610000 قیمت صندوق انتقادات وپیشنهادات کوچک نگاتیو...
بیمتال LS تیپ 25 آمپر موجود نیست قیمت بیمتال LS تیپ 25 آمپر
کلید حرارتی LS تیپ 90 آمپر موجود نیست قیمت کلید حرارتی LS تیپ 90 آمپر
صندوق انتقادات وپیشنهادات بزرگ نگاتیو مدل... 68,000
شصت و هشت هزار تومان
680000 قیمت صندوق انتقادات وپیشنهادات بزرگ نگاتیو مدل...
بیمتال LS تیپ 4 آمپر موجود نیست قیمت بیمتال LS تیپ 4 آمپر
کنترل بار 60 آمپر برنا الکترونیک مدل OLM موجود نیست قیمت کنترل بار 60 آمپر برنا الکترونیک مدل OLM
کلید حرارتی لواتو تیپ 22 آمپر موجود نیست قیمت کلید حرارتی لواتو تیپ 22 آمپر
کلید حرارتی LS تیپ 10 آمپر موجود نیست قیمت کلید حرارتی LS تیپ 10 آمپر
کلید حرارتی LS تیپ 13 آمپر موجود نیست قیمت کلید حرارتی LS تیپ 13 آمپر
کلید حرارتی LS تیپ 22 آمپر موجود نیست قیمت کلید حرارتی LS تیپ 22 آمپر
کلید حرارتی LS تیپ 4 آمپر موجود نیست قیمت کلید حرارتی LS تیپ 4 آمپر
بیمتال LS تیپ 50 آمپر موجود نیست قیمت بیمتال LS تیپ 50 آمپر
کنترل فاز بار 60A شیوا امواج - 13F5 198,000
صد و نود و هشت هزار تومان
1980000 قیمت کنترل فاز بار 60A شیوا امواج - 13F5
بیمتال لواتو 17 الی 23 آمپر موجود نیست قیمت بیمتال لواتو 17 الی 23 آمپر
بیمتال LS تیپ 18 آمپر موجود نیست قیمت بیمتال LS تیپ 18 آمپر
کلید حرارتی لواتو تیپ 0.4 آمپر موجود نیست قیمت کلید حرارتی لواتو تیپ 0.4 آمپر
کلید حرارتی لواتو تیپ 13 آمپر موجود نیست قیمت کلید حرارتی لواتو تیپ 13 آمپر
کلید حرارتی لواتو تیپ 100 آمپر موجود نیست قیمت کلید حرارتی لواتو تیپ 100 آمپر
بیمتال لواتو 6.3 الی 10 آمپر موجود نیست قیمت بیمتال لواتو 6.3 الی 10 آمپر
بیمتال LS تیپ 40 آمپر موجود نیست قیمت بیمتال LS تیپ 40 آمپر
کلید حرارتی LS تیپ 26 آمپر موجود نیست قیمت کلید حرارتی LS تیپ 26 آمپر
کنترل فاز لواتو PMV10A440 موجود نیست قیمت کنترل فاز لواتو PMV10A440
بیمتال لواتو 2.5 الی 4 آمپر موجود نیست قیمت بیمتال لواتو 2.5 الی 4 آمپر
کلید حرارتی لواتو تیپ 6 آمپر موجود نیست قیمت کلید حرارتی لواتو تیپ 6 آمپر
بیمتال LS تیپ 6 آمپر موجود نیست قیمت بیمتال LS تیپ 6 آمپر
کنترل بار 15A دیجیتال شیوا امواج - 13F6 210,000
دویست و ده هزار تومان
2100000 قیمت کنترل بار 15A دیجیتال شیوا امواج - 13F6
کلید حرارتی لواتو تیپ 1.6 آمپر موجود نیست قیمت کلید حرارتی لواتو تیپ 1.6 آمپر
بیمتال LS تیپ 36 آمپر موجود نیست قیمت بیمتال LS تیپ 36 آمپر
بیمتال LS تیپ 13 آمپر موجود نیست قیمت بیمتال LS تیپ 13 آمپر
بیمتال LS تیپ 1.6 آمپر موجود نیست قیمت بیمتال LS تیپ 1.6 آمپر
بیمتال LS تیپ 65 آمپر موجود نیست قیمت بیمتال LS تیپ 65 آمپر
کلید حرارتی LS تیپ 32 آمپر موجود نیست قیمت کلید حرارتی LS تیپ 32 آمپر
کلید حرارتی LS تیپ 75 آمپر موجود نیست قیمت کلید حرارتی LS تیپ 75 آمپر
بیمتال LS تیپ 10 آمپر موجود نیست قیمت بیمتال LS تیپ 10 آمپر
بیمتال لواتو 9 الی 14 آمپر موجود نیست قیمت بیمتال لواتو 9 الی 14 آمپر
کنترل بار 5 آمپر برنا الکترونیک مدل OLM موجود نیست قیمت کنترل بار 5 آمپر برنا الکترونیک مدل OLM
بیمتال LS تیپ 32 آمپر موجود نیست قیمت بیمتال LS تیپ 32 آمپر
کنترل فاز لواتو PMV50A575 موجود نیست قیمت کنترل فاز لواتو PMV50A575
کلید حرارتی LS تیپ 50 آمپر موجود نیست قیمت کلید حرارتی LS تیپ 50 آمپر
کلید حرارتی LS تیپ 6 آمپر موجود نیست قیمت کلید حرارتی LS تیپ 6 آمپر
کلید حرارتی لواتو تیپ 90 آمپر موجود نیست قیمت کلید حرارتی لواتو تیپ 90 آمپر
کلید حرارتی لواتو تیپ 4 آمپر موجود نیست قیمت کلید حرارتی لواتو تیپ 4 آمپر
کنترل بار 10 آمپر برنا الکترونیک مدل OLM موجود نیست قیمت کنترل بار 10 آمپر برنا الکترونیک مدل OLM
سوپر کنترل فاز شیوا امواج (بدون نول) موجود نیست قیمت سوپر کنترل فاز شیوا امواج (بدون نول)
کنترل بار 30 آمپر برنا الکترونیک مدل OLM موجود نیست قیمت کنترل بار 30 آمپر برنا الکترونیک مدل OLM
کلید حرارتی لواتو تیپ 0.63 آمپر موجود نیست قیمت کلید حرارتی لواتو تیپ 0.63 آمپر
کلید حرارتی LS تیپ 63 آمپر موجود نیست قیمت کلید حرارتی LS تیپ 63 آمپر
بیمتال LS تیپ 8 آمپر موجود نیست قیمت بیمتال LS تیپ 8 آمپر
بیمتال لواتو 46 الی 65 آمپر موجود نیست قیمت بیمتال لواتو 46 الی 65 آمپر
کنترل بار 60A دیجیتال شیوا امواج - 13F6 موجود نیست قیمت کنترل بار 60A دیجیتال شیوا امواج - 13F6
کلید حرارتی لواتو تیپ 1 آمپر موجود نیست قیمت کلید حرارتی لواتو تیپ 1 آمپر
کلید حرارتی لواتو تیپ 32 آمپر موجود نیست قیمت کلید حرارتی لواتو تیپ 32 آمپر
بیمتال لواتو 4 الی 6.3 آمپر موجود نیست قیمت بیمتال لواتو 4 الی 6.3 آمپر
سنسور فلوتر الکترونیکی شیوا امواج ( پک 3... موجود نیست قیمت سنسور فلوتر الکترونیکی شیوا امواج ( پک 3...


برند های حفاظت موجود در این صفحه

انواع حفاظت شامل: کلید حرارتی لواتو تیپ 26 آمپر و بیمتال لواتو 1 الی 1.6 آمپر و کلید حرارتی لواتو تیپ 2.5 آمپر و کنترل بار دیجیتال 60 آمپر شیوا امواج و کنترل فاز بار 15A شیوا امواج - 13F5 و کنترل بار دیجیتال با تنظیم دستی میکرومکس... و کلید حرارتی LS تیپ 2.5 آمپر و کلید حرارتی LS تیپ 17 آمپر و بیمتال LS تیپ 2.5...


توجه: لطفا در نظر داشته باشید مجله دلگرم فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت های درج شده برای حفاظت در این صفحه ، کف قیمت فروشندگان حفاظت در بازار می باشد و صرفا جهت اطلاع از نرخ حفاظت تهیه گشته اند.


این مطلب چقدر مفید بود ؟
(2 امتیاز , میانگین: 5.0 از 5)  

دیدگاه ها

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید
hits