دلگرم
امروز: سه شنبه, ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ برابر با ۲۳ ذو الحجة ۱۴۴۲ قمری و ۰۳ اوت ۲۰۲۱ میلادی
کلمات هم خانواده فارسی پنجم دبستان
35
زمان مطالعه: 4 دقیقه
در این مطلب از دلگرم کلمات هم خانواده فارسی پنجم ابتدایی را آموزش خواهیم داد .

آموزش کلمات هم خانواده فارسی پنجم دبستان

separator line

هم خانواده درس 1 فارسی پنجم ابتدایی تماشاخانه

ضعیف: ضعف، مستضعف

کریم: کرامت، تکریم

مونس: انس، انیس

آفرینش: آفریده، آفرید

عمیق: عمق، اعماق

توصیف: وصف، موصوف

فصل: فصول

عظیم = اعظم – عظمت

شگفتی = شگفت زده – شگفت انگیز

لطیف = لطف – الطاف

موضوع = وضع – اوضاع

محکم = استحکام – مستحکم

طرف = اطراف
عالم = علم – معلوم – معلّم

عجیب = عجایب – تعجّب

تفکّر = افکار – فکر – متفکّر

separator line

هم خانواده درس 2 فارسی پنجم ابتدایی فضل خدا

فضل: فاضل ، فضیلت

انجم: نجوم ، نجم

شکر: شاکر ، تشکر
تاثیر: موثر، اثر

تعریف: معرفی

دیدن: دید، دیدار

لیل = لیالی

شمار = شمردن – شمارش

separator line

هم خانواده درس 3 فارسی پنجم ابتدایی رازی و ساخت بیمارستان

شگفت زده = شگفت انگیز – شگفت آور

معلوم = علوم – علم – معلّم

اندیشه: اندیشیدن، اندیشمند

فاسد: فساد، مفاسد

شوق: اشتیاق، تشویق
طبیب: طب ، مطب

شرط: شرایط، مشروط

موفقیت: توفیق، موفق
تعجب: متعجب، عجیب، عجایب
رهنما: راهنمایی

دانش: دانشمند، دانشگاه
توانا: توانایی، توانمند

separator line

هم خانواده درس 4 فارسی پنجم ابتدایی بازرگان و پسران

مراقبت = مراقب

حوادث = حادثه

تجربه: تجارب

جمع: مجموع، جامع

محافظت: حفاظ، حفظ
مقصد: مقصود، قصد

غفلت: غافل

فضیلت: فاضل، فضل
معلوم: علوم ، علم

هلاک: هلاکت، مهلک

separator line

هم خانواده درس 5 فارسی پنجم ابتدایی چنار و کدوبن فارسی

خندید = خنده – خندان

رویید = رویش – روییدن

بزرگ = بزرگان

انتخاب: منتخب

مخصوص: اختصاص، خاص

دقت: دقیق
مطمئن: اطمینان

منتظر: انتظار

زحمت: مزاحم، مزاحمت
جمع: مجموعه، جامع

اعتماد: معتمد

حاصل: محصول

separator line

هم خانواده درس 6 فارسی پنجم ابتدایی سرود ملّی فارسی

تصوّر = تصویر – مصوّر

تضمین = ضمانت – ضامن

حاضر = حاضران – محضر

تفکّر = فکر – متفکّر

اعتقاد = عقیده – معتقد
استقلال: مستقل

اسلامی: مسلمان ، مسلمین

احساسات: احساس ، حس
افتخار: فاخر ، مفتخر

عظمت: عظیم

احترام: محترم
شهدا: شهید، شاهد

separator line

هم خانواده درس 8 فارسی پنجم ابتدایی دفاع از میهن فارسی

شجاعت = شجاع

آشفتگی = آشفته

غلتاندن = غلتیدن

تسلیم = مسلم – مسلمان
شهید = شهادت – شاهد

اندوه = اندوهگین

هجوم: مهاجم، تهاجم

شدت: شدید
مانع: موانع ، منع

اوضاع: وضع ، وضعیت

separator line

هم خانواده درس 9 فارسی پنجم ابتدایی نام آوران دیروز، امروز و فردا

گفت: گفتار ، گفتگو

منظم: ناظم، نظم

لطف: الطاف، لطیف
معاصر: عصر

مخصوص: خاص، خصوص

صبر: صابر ، صبور
جمع: مجموع ، جمیع

separator line

هم خانواده درس 10 فارسی پنجم ابتدایی نام نیکو

نقش: نقوش، نقاش، نقشه

مساجد: سجده، مسجد، سجود

مشغول: شغل، شاغل ، مشاغل
حافظ: حفظ، محفوظ، حافظه

تشویق: مُشَوِّق ، شوق، اشتیاق

محمود: حامد، حمد ، تحمید
ضامن: تضمین، ضمانت، ضمین

ذهن: اذهان، ذهنیّت، ذهنی

شهرت: مشهور، مشاهیر، شهیر

separator line

هم خانواده درس 11 فارسی پنجم ابتدایی نقش خردمندان

قتل: قاتل ، مقتول

جامعه: جمع ، جوامع

حکومت: حاکم
عجیب: عجب ، عجایب

حادثه: حوادث

مدارس: مدرسه ، درس
تحصیل: حاصل ، محصول

لطف: لطیف

عظمت: عظیم، معظم

separator line

هم خانواده درس 12 فارسی پنجم ابتدایی درس آزاد (فرهنگ بومی 2)

مشهور: شهرت ، مشاهیر

شعر: شاعر ، مشاعره

عیب: عیوب ، معیوب
خلق: خالق ، مخلوق

لرزه: لرزان ، لرزش

تصور: تصویر ، تصاویر
اطبا: طبیب ، مطب

عالج : معالجه

حاضر: حضور ، محضر

separator line

هم خانواده درس 13 فارسی پنجم ابتدایی روزی که باران می بارید

مخصوصا: مخصوص ، خاص

انتظار: منتظر

مشغول: شغل ، شاغل
خارج: خروج

separator line

هم خانواده درس 14 فارسی پنجم ابتدایی شجاعت

ترس: ترسو ، ترسان

شریف: شرف ، مشرف

قدرت : قادر ، مقتدر ، اقتدار
موفقیت: توفیق ، موفق

جهال: جاهل ، جهالت

تضمین: ضامن ، ضمانت
دفاع: مدافع ، دفع

separator line

هم خانواده درس 15 فارسی پنجم ابتدایی کاجستان

خطوط: خط ، خطاط

سالم: سالمت ، سلیم

عبور: عابر ، معابر
تشکر: شکر ، شکور ، شاکر

خبر: اخبار ، مخبر

فکر: فکور ، تفکر ، افکار

separator line

هم خانواده درس 16 فارسی پنجم ابتدایی وقتی بو علی، کودک بود

شکر: شاکر ، تشکر

حقیقت: حقایق

طبیب: طب ، مطب ، اطبا
دانش: دانشمند ، دانا

کوشش: کوشا ، کوشنده

نقل: انتقال
حفظ: حافظ ، محافظت

separator line

هم خانواده درس 17 فارسی پنجم ابتدایی کار و تلاش

سعی : ساعی

فارغ: فراغت

جسم: اجسام
قناعت: قانع

رسم: رسوم ، مرسوم

تدبیر: تدابیر
بینا: بیننده

معلم: علم ، علوم ، تعلیم

حضور: حاضر ، محضر

separator line

حتماً بخوانید:
کلمات هم خانواده فارسی چهارم دبستان

کلمات هم خانواده فارسی چهارم دبستان

آموزش کلمات هم خانواده فارسی چهارم ابتدایی در این نوشته لیست تعدادی از کلمات هم خانواده که در کتاب درسی کلاس چهارم ابتدایی وجود دارد ؛ آمده است. مثل…این مطلب چقدر مفید بود ؟
4.2 از 5 (35 رای)  
دیدگاه ها

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید
hits