دلگرم
امروز: شنبه, ۱۳ خرداد ۱۴۰۲ برابر با ۱۳ ذو القعدة ۱۴۴۴ قمری و ۰۳ ژوئن ۲۰۲۳ میلادی
شعر برای حفظ جدول ضرب
31
زمان مطالعه: 6 دقیقه
در این مطلب آموزش جدول ضرب را به صورت شعر به همراه عکس جدول ضرب در اختیارتان قرار می دهیم .

آموزش جدول ضرب به صورت شعر به همراه عکس جدول ضرب

آموزش جدول ضرب به صورت شعر : ضرب یک

یک یکی یکتاخدا / مهربون و با صفا
یک دوتا هردو رحمت / پدر و مادر دو نعمت
یک سه تا،سه تا دندون / لق شد افتاد تو قندون
یک چارتا، چهارتا میشه / پیچ با آچار وا میشه
یک پنج تا،پنج تا انگشت / با هم میشن مث مشت
یک شیش تا زد به شیشه / یعنی جوابش شیشه(۶)
یک هفتا، هفت روزه / آخر سال نوروزه
یک هشتا، هشتا میشه / غذا توی تشت میشه؟!
یک نه تا نه تایی یه / داداش مامان دایی یه
یک ده تا، ده تا انگشت / کار میکنن باهم خوش

separator line

آموزش جدول ضرب به صورت شعر : ضرب دو

دویکی هردو رحمت / پدر و مادر دو نعمت
دو دو تا چارتا میشه / پیچ با آچار وا میشه
دو سه تا زد به شیشه/ یعنی جوابش شیشه
دو چارتا هشتا میشه / غذا توی تشت میشه؟!
دو پنج تا،ده تا انگشت / کار میکنن با هم خوش
دو شیش تا، داریم امام / پاسخ دوازده تمام
دو هفتا، چهارده معصوم / یا شهیدن یا مسموم
دو هشتا، شونزده شتر / گاز رو بگیر رو موتور
دو نه تا، هجده شغال / همه را بردن سیاه چال
دو ده تا، بیست بیستی / خدا هست و تو نیستی

separator line

آموزش جدول ضرب به صورت شعر : ضرب سه

سه یکی، سه تا دندون/ لق شد افتاد تو قندون
سه دوتا، زد به شیشه / یعنی جوابش شیشه
سه سه تا، نه تایی یه / داداش مامان دایی یه
سه چهارتا داریم امام / پاسخ دوازده تمام
سه پنج تا روز احسان / پانزدهم رمضان
سه شیش تا، هجده شغال / همه را بردن سیاه چال
سه هفتا، قدرش بدان / بیست ویک رمضان
سه هشتا، بیست و چهاره/ عرب شتر سواره
سه نه تا روزش عجب / بیست و هفتم رجب
سه ده تا هم سی روزه / ماه‌های سال و روزه

separator line

آموزش جدول ضرب به صورت شعر : ضرب چهار

چار یکی چارتا میشه / پیچ با آچار وا میشه
چار دوتا هشتا میشه / غذا توی تشت میشه؟!!
چارسه تا داریم امام / پاسخ دوازده تمام
چار چارتا شونزده شتر / گاز رو بگیر رو موتور
چار پنج تا بیست بیستی / خدا هست و تو نیستی
چارشیش تا بیست و چاره / عرب شتر سواره
چار هفتا بیست و هشته / بلبل تو باغ و دشته
چار هشتا کل حرفاست / سی و دو تا الفباست
چار نه تا شد سی و شیش / یه قالیه شیش در شیش
چار ده تا شد اربعین / چهلم شاه دین

ترفندهای کارآمد برای یادگیری و آموزش جدول ضرب به کودکان

آموزش جدول ضرب به صورت شعر : ضرب پنج

پنج یکی پنج تا انگشت / با هم میشن مث مشت
پنج دوتا، ده تا انگشت / کار میکنن باهم خوش
پنج سه تاروز احسان / پانزدهم رمضان
پنج چارتا بیست بیستی / خدا هست و تو نیستی
پنج پنج تا بیست و پنجه / گربه داریم با پنجه
پنج شیش تا هم سی روزه / ماه‌های سال و روزه
پنج هفتا، سی و پنجه / یادت نره که گنجه
پنج هشتا شد اربعین / چهلم شاه دین
پنج نه تا، چهل و پنجه / فرصت طلا و گنجه
پنج ده تا شد پنحاه روز / مدرسه بعد از نوروز

separator line

آموزش جدول ضرب به صورت شعر : ضرب شش

شیش یکی زد به شیشه / یعنی جوابش شیشه
شیش دوتا داریم امام / پاسخ دوازده تمام
شیش سه تا هجده شغال / همه را بردن سیاه چال
شیش چارتا بیست و چاره / عرب شتر سواره
شیش پنج تا هم سی روزه /م اه‌های سال و روزه
شیش شیش تا شد سی و شیش / یه قالیه شیش در شیش
شیش هفتا شد چهل و دو / شماره من و تو
شیش هشتا شد چهل و هشت / لطف خدا شامل است
شیش نه تا پنجاه وچار / اون پارچ رو بردار بیار
شیش ده تا شصتایی یه / مشهد چقدر عالیه

آموزش ساده و آسان جدول ضرب

آموزش جدول ضرب به صورت شعر : ضرب هفت

هفت یکی، هفت روزه / آخر سال نوروزه
هفت دوتا چهارده معصوم / یا شهیدن یا مسموم
هفت سه تا، قدرش بدان / بیست و یک رمضان
هفت چارتا، بیست و هشته / بلبل توباغ و دشته
هفت پنج تا، سی و پنجه / یادت نره یه گنجه
هفت شیش تا، شد چهل و دو/ شماره من وتو
هفته هفت روزه / چهل و نه شد رفوزه
هفت هشتا پنجاه و شش / تو درس بخوان با کوشش
هفت نه تا ، شصت و سه تا / عمر پیغمر ما
هفت ده تا شد هفتاد تا / تو گل بکار اون بالا

separator line

آموزش جدول ضرب به صورت شعر : ضرب هشت

هشت یکی هشتا میشه / غذا توی تشت میشه؟!
هشت دوتا، شونزده شتر / گاز رو بگیر رو موتور
هشت سه تا بیست و چاره / عرب شتر سواره
هشت چارتا کل حرفاست / سی و دوتا الفباست
هشت پنج شد اربعین / چهلم شاه دین
هشت شیش تا شد چهل و هشت / ماشین بگیر برو رشت
هشت هفتا، پنجاه و شیش / گردو بخور با کیشمیش
هشت هشتا، شصت و چاره / این که کاری نداره
هشت نه تا، هفتاد دوست / لب تشنه در یاد توست
هشت ده تا، هشتاد رنگه / دنیا چقدر قشنگه

separator line

آموزش جدول ضرب به صورت شعر : ضرب نه

نه یکی نه تایی یه / داداش مامان دایی یه
نه دوتا هجده شغال / همه رو بردن سیاه چال
نه سه تا روزش عجب / بیست وهفتم رجب
نه چارتا شد سی و شیش / یه قالیه شیش در شیش
نه پنج تا شد اربعین / چهلم شاه دین
نه شیش تا پنجاه و چار / اون پارچو بردار بیار
نه هفتا شصت و سه تا / عمر پیغمبر ما
نه هشتا هفتاد دوست / لب تشنه در یاد توست
نه نه تاهشتاد و یک / غیبت نکن یک به یک

separator line

آموزش جدول ضرب به صورت شعر : ضرب ده

ده یکی ده تا انگشت / کار میکنن باهم خوش
ده دوتا بیست بیستی / خدا هست و تو نیستی
ده سه تا هم سی روزه / ماه‌های سال و روزه
ده چارتا شد اربعین / چهلم شاه دین
ده پنج تاشد پنجاه روز / مدرسه بعد از نوروز
ده شیش تا شصتایی یه / مشهد چقدر عالیه
ده هفتا شد هفتادتا / تو گل بکار اون بالا
ده هشتا، هشتاد رنگه / دنیا چقدر قشنگه
ده نه تا شد نود تا / دوستم تو داری چند تا
ده ده تا صدتا گربه / رفیق موش با حیله

separator line

شعر برای حفظ جدول ضرب

کتاب شعر جدول ضرب متن شعر جدول ضرب کامل دانلود شعر جدول ضرب کامل شعر جدول ضرب کامل صوتی آموزش جدول ضرب با شعر کودکانه دانلود متن شعر جدول ضرب جدول ضرب گویا جدول ضرب mp3 Page navigation

بیشتر بخوانید :

محیط با مساحت چه فرقی دارد ؟این مطلب چقدر مفید بود ؟
4.4 از 5 (31 رای)  


دیدگاه ها
اولین نفر برای ثبت دیدگاه باشید !