مجله دلگرم
امروز: پنج شنبه, ۱۳ بهمن ۱۴۰۱ برابر با ۱۰ رجب ۱۴۴۴ قمری و ۰۲ فوریه ۲۰۲۳ میلادی
اهداء جنین به زوجین نابارور
1
زمان مطالعه: 5 دقیقه
قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور/با این بخش از دلگرم همراه باشید تا با قانون اهداء جنین به زوجین نابارور آشنا شوید.

قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور

با این بخش از دلگرم همراه باشید تا با قانون اهداء جنین به زوجین نابارور آشنا شوید.

قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور

قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور

‌ماده 1 - به موجب این قانون کلیه مراکز تخصصی درمان ناباروری ذی‌صلاح مجاز‌خواهند بود با رعایت ضوابط شرعی و شرایط مندرج در این قانون نسبت به انتقال‌جنین‌های حاصله از تلقیح خارج از رحم زوجهای قانونی و شرعی پس‌ازموافقت کتبی‌زوجین صاحب جنین به رحم زنانی که پس از ازدواج و انجام اقدامات پزشکی ناباروری‌آنها (‌هر یک به تنهایی یا هر دو) به‌اثبات رسیده اقدام نمایند.

‌ماده 2 - تقاضای دریافت جنین اهدایی باید مشترکاً از طرف زن و شوهر تنظیم و‌تسلیمدادگاه شود و دادگاه در صورت احراز شرایط ذیل مجوز دریافت جنین را صادر‌می‌کند:
‌الف - زوجین بنا به گواهی معتبر پزشکی، امکان بچه‌دارشدن نداشته باشند و
زوجه‌استعداد دریافت جنین را داشته باشد.
ب - زوجین دارای صلاحیت اخلاقی باشند.
ج - هیچ‌یک از زوجین محجور نباشند.
‌د - هیچ‌یک از زوجین مبتلا به بیماریهای صعب‌العلاج نباشند.
‌هـ- هیچ‌یک از زوجین معتاد به مواد مخدر نباشند.
‌و - زوجین بایستی تابعیت جمهوری اسلامی ایران را داشته باشند.

‌ماده 3 - وظایف و تکالیف زوجین اهداء گیرنده جنین و طفل متولد شده ازلحاظ‌نگهداری
و تربیت و نفقه و احترام نظیر وظایف و تکالیف اولاد و پدر و مادر است.

‌ماده 4 - بررسی صلاحیت زوجین متقاضی در محاکم خانواده، خارج از نوبت و‌بدون رعایت
تشریفات آئین دادرسی مدنی صورت خواهد گرفت و عدم تأیید صلاحیت‌زوجین قابل تجدیدنظر
می‌باشد.

‌ماده 5 - آئین‌نامه اجرائی این قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارت بهداشت،‌درمان و
آموزش پزشکی با همکاری وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران‌خواهد رسید.

قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور

آئين نامه اجرايي قانون نحوه اهداي جنين به زوجين نابارور تصويب نامه هيات وزيران وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي- وزارت دادگستري هيأت وزيران در جلسه مورخه 19/12/1382 بنا به پيشنهاد مشترك شماره 69773 مورخ 10/501383 وزارتخانه هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دادگستري و به استناد ماده 5 قانون نحوه اهدايِ جنين به زوجين نابارور –مصوب 1382- آئين نامه اجرايي قانون ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:

آئين نامه اجرايي قانون نحوه اهداء جنين به زوجين نابارور

فصل اول- تعاريف و كليات:

ماده 1- در اين آئين نامه، واژه ها و اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي رود:

الف- قانون: منظور قانون نحوه اهدائ جنين به زوجين نابارور –مصوب 1382- است.

ب- جنين: نطفه حاصل از تلقيح خارج از رحمي زوجهاي قانوني و شرعي است كه از مرحله باروري تا حداكثر پنج روز خواهد بود. اين جنين مي تواند به دو صورت تازه و منجمد باشد.

پ- اهدائ جنين: واگذاري داوطلبانهء و رايگان يك يا چند جنين از زوجهاي واجد شرايط مقرر در قانون و اين آئين نامه، به مراكز مجاز تخصصي درمان ناباروري براي انتقال به زوجهاي متقاضي داراي شرايط مندرج در قانون.

فصل دوم- شرايط اهداء و دريافت جنين:

ماده 2- زوجهاي اهداء كننده بايد داراي شرايط زير باشند:

الف- علقه و رابطه زوجيت قانوني و شرعي.

ب- سلامت متعارف جسمي و رواني و ضريب هوشي مناسب.

پ- نداشتن اعتياد به مواد اعتياد آور و روان گردان.

ت- مبتلا نبودن به بيماري هاي صعب العلاج نظير ايدز، هپاتيت و...

تبصره- مراكز مجاز تخصصي درمان ناباروري مكلفند قبل از دريافت جنين از اهداء كنندگان، وجود شرايط مذكور در اين ماده را احراز نمايند.

ماده3- اهداء جنين بايد با موافقت و رضايت كتبي زوجهاي اهداء كننده و در مراكز مجاز تخصصي درمان ناباروري، با احراز هويت آنان و به صورت محرمانه انجام گيرد.

ماده4- زوجهاي متقاضيِ جنين اهدائي بايد واجد شرايط مقرر در ماده 2 قانون باشند.

ماده5- رسيدگي به درخواست دريافت جنين اهدائي، در دادگاه صالح و خارج از نوبت و بدون رعايت تشريفات آئين دادرسي مدني به عمل مي آيد. صدور حكم به رد درخواست و عدم تأييد صلاحيت زوجين قابل تجديد نظر مي باشد.

فصل سوم- تكاليف و وظايف مراكز مجاز درمان ناباروري:

ماده6- مراكز مجاز تخصصي درمان ناباروري مكلفند نسبت به موارد زير اقدام نمايند:

الف- نگهداري جنينهاي اهدائي از سوي اهداء كنندگان مسلمان و غير مسلمان به طور جداگانه و رعايت تناسب ديني و مذهبي زوجهاي متقاضي با جنين اهدائي در زمان انتقال.

ب- دريافت و نگهداري رأي مقطعي مرجع قضايي از متقاضي.

پ- صدور گواهي و معرفي نامه لازم مبتني بر تأييد سلامت جسماني و رواني براي متقاضيان دريافت جنين طبق مقررات قانون و اين آئين نامه.

ت- دريافت، نگهداري و انتقال جنين هاي اهدائي در شرايط كاملاً محرمانه.

تبصره- اطلاعات مربوط به جنين اهدائي، جزو اطلاعات به كلي سري طبقه بندي مي شوند.

ماده7- صدرو گواهي عدم توانايي باروري و همچنين توانايي زوجه در زمينه دريافت و نگهداري جنين، پس از انجام آزمايش ها و تست هاي دقيق پزشكي در صلاحيت مراكز مجاز تخصصي درمان ناباروري مي باشد.

فصل چهارم- شرايط لازم جهت دريافت، نگهداري و انتقال جنين:

ماده8 - هر يك از مراكز مجاز تخصصي درمان ناباروري مي توانند بانك جنين طبق دستورالعمل هاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي داير نمايند. اين بانك مسئول دريافت، نگهداري جنين و انتقال آنها به زوجين نابارور طبق مقررات مندرج در قانون و اين آيين نامه مي باشد.

ماده9- مركز مديريت پيوند وزات بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است طبق دستورالعمل هاي وزارت ياد شده، نسبت به دريافت، نگهداري و انتقال جنين نظارت دقيق اعمال كند.

ماده10- ارئه مدارك و اطلاعات مربوط به اهداء كنندگان و دريافت كنندگان جنين اهدائي تنها با رعايت قوانين مربوط به حفظ و نگهداري اسرار دولتي و به مراجع قضايي صلاحيت دار مجاز مي باشد.

قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور

مجله اینترنتی دلگرم

مرجان امینیاین مطلب چقدر مفید بود ؟
5.0 از 5 (1 رای)  
قرآن آنلاین
دیدگاه ها

درج کامنت برای این مطلب غیر فعال است