طلاق در دوران عقد چه مراحل و مدارکی نیاز دارد ؟

۱,۲۶۹
۳
۰
شنبه, ۳۰ آذر ۱۳۹۸ ۱۰:۰۴
اگر منظور از دوران عقد، عدم نزدیکی و رابطه ی زناشویی نداشتن زوجین باشد در هنگام طلاق توافقی در دوران عقد و چه از جانب هر کدام از زوجین، مهریه نصف خواهد شد. مگر این که توافق دیگری بین آن ها باشد. مثل این که زوجه ادعایی در خصوص مهریه نداشته باشد و در قبال طلاق (توافقی) مهریه را بذل (بخشش) نماید.
طلاق در دوران عقد چه مراحل و مدارکی نیاز دارد ؟

طلاق در دوران عقد چه مراحل و مدارکی نیاز دارد ؟

طلاق توافقی وابسته به توافق زوجین است و هر آنچه آن ها در خصوص مهریه تصمیم گیری و توافق کنند برای دادگاه ملاک عمل خواهد بود.

آنچه که می بایستی در طلاق توافقی در دوران عقد که نزدیکی بین زن و شوهر اتفاق نیافتاده است و زوجه تمایل دارد مهریه خود را بذل نماید، رعایت شود این است که وقتی به قاضی یا قسمت مشاوره دادگاه برای طلاق توافقی مراجعه می شود

اظهار شود که “زوجه کل مهریه استحقاقی را در قبال طلاق بذل می نماید” نه کل مهریه ما فی القباله یعنی آنچه در سند نکاحیه نوشته شده است زیرا توضیح داده شد که در هنگام طلاق فقط نصف مهریه، حق زوجه باکره می باشد.

نکته دیگر این که رویه دادگاه های خانواده تهران به این صورت است که اگر زوجه مدعی بکارت شود از سوی دادگاه به پزشکی قانونی جهت معاینه معرفی می شود و در صورت تایید بکارت و عدم نزدیکی، در رای دادگاه منعکس خواهد شد.

طلاق توافقی در دوران عقد

زمانی که طلاق توافقی در دوران عقد مطرح می گردد لزوما بدین معنی است که مقاربی بین زن و شوهر شکل نگرفته است.

در حالت زن دارای بکارت می باشد. در هنگام طلاق توافقی در دادگاه باید این موضوع مطرح گردد چرا که تاثیر به سزای در رای قاضی و پرونده خواهد شد.

طلاق توافقی در دوران عقد همچون طلاق توافقی معمول است. یعنی زوج و زوجه باید بر سر تمام مسائل از جمله مهریه، جهیزیه و…. توافق کنند.

در صورتی که توافقی بین طرفین انجام نگیرید دادگاه خود اقدام به صدور رای برای آن ها خواهد کرد.

شرایط طلاق توافقی در دوران عقد

همانطور که گفته شد در طلاق توافقی در دوران عقد باید بر سر تمام موضوعات از جمله مهریه و… توافق صورت پذیرد.

باید نظر پزشکی قانونی مبنی بر صداقت زوجین (مقاربت نداشتن زوجین) به دادگاه ارائه گردد.

اما برای طلاق در دوران عقد تنها مورد دوم یعنی نظر پزشکی قانونی لازم است.

مراحل طلاق توافقی در دوران عقد

برای طلاق توافقی در دوران عقد ابتدا با ثبت در خواست طلاق توافقی در دفترخانه، باید در دادگاه عدم مقاربت زوجین عنوان شود.

دادگاه زن و شوهر را مکلف به اثبات این موضوع می کند، زوجین برای اثبات، باید به پزشکی قانونی مراجعه کنند تا تحت معاینه قرار گرفته و نظر پزشکی قانونی را به اطلاع دادگاه برسانند.

اثبات بکارت در طلاق توافقی در دوران عقد مزیت هایی نیز دارد که از جمله آن حق پاک کردن اسم همسر و طلاق از شناسنامه و گرفتن شناسنامه جدید می توان نام برد.

درخواست طلاق از طرف زن در عقد

در مراحل طلاق اگر درخواست کننده طلاق زن باشد. تنها در صورتی طلاق امکان پذیر است که یکی از شروط دوازده گانه ضمن عقد را به دادگاه ارائه کند.

بیشتر بخوانید:

مراحل طلاق از طرف زن در دوران عقد + شرایط گرفتن مهریه

در غیر این صورت دادگاه رای به جدایی نمی دهد و شرایط بسیار سخت خواهد بود که در این مواقع حتما با یک وکیل مشورت کنید.

این موضوع را یاد داشته باشید که در دوره عده طلاق توافقی در دوران عقد مرد حق رجوع به زوجه را ندارد چرا که طلاق از توع طلاق بائن است.

بیشتر بخوانید:

فرق طلاق رجعی و طلاق بائن چیست ؟

طلاق بائن چیست | معرفی انواع طلاق بائن

طلاق توافقی در دوران عقد و مهریه

همانطور که از اسم طلاق توافقی در دوران عقد مشخص است، طلاق، طلاق توافقی است و زوجین باید بر سر آن توافقی کنند.

البته در بیشتر مواقع زوجه برای راضی کردن زوجه به طلاق مهر خود را می بخشد که این موضوع موجب می شود که زوجه نتواند بعد از طلاق توافقی در دوران عقد اقدام به گرفتن مهریه کند.

مهریه در دورانی که مقاربتی بین زوجین صورت نگرفته و زوجه دارای بکارت است نصف محصوب می شود.

یعنی زوجه (زن) تنها مالک نصف مهریه است. اگر در این دوران مرد مهریه زن را کاملا پرداخت کرده باشد، زوجه موظف است نصف آن را بازگزداند.

در صورتی که هیچ کدام از طرفین قصد طلاق نداشته باشند، زن می تواند تمام مهر خود را درخواست کند و یا به اجرا بگذارد.تا زمانی که مقاربتی بین طرفین صورت نگرفته است، زن از حق حبس برخوردار است.

یعنی تا زمانی که مهریه به او پرداخت نشود می تواند تمکین نکند. در این صورت ناشزه محصوب نشده و نفقه به او تعلق می گیرد.

بیشتر بخوانید:

ناشزه کیست ؟ حکم زن ناشزه چیست ؟

به زن ناشزه مهریه تعلق میگیرد ؟

مدارک لازم برای طلاق توافقی در دوران عقد

  • شناسنامه
  • کارت ملی
  • سند ازدواج
  • ارائه ی برگه ی توافقات بین طرفین (در صورت توافق)

مثال برای طلاق در دوران عقد

به عنوان مثال اگر مردی در دادگاه محکوم به پرداخت نفقه معوقه حداقل ۶ ماه گذشته زن بشود و علی رغم صدور حکم و اجراییه، مرد نفقه را پرداخت ننماید به استناد شرط اول شروط ضمن عقد نکاح – در فرضی که مرد امضاء کرده باشد – زن می تواند دادخواست طلاق به دادگاه تقدیم کند

و مثلا اگر مهریه او ۲۰۰ سکه تمام بهار آزادی باشد در قبال طلاق با دلیل مذکور یک سکه را بذل می کند و باقی مانده را بر ذمه زوج باقی می گذارد و در نهایت دادگاه پس از رسیدگی به پرونده طلاق به دلیل عدم پرداخت نفقه به مدت شش ماه و به استناد رای محکومیت نفقه، رای طلاق با بذل یک سکه تمام بهار آزادی از مهریه راصادر می کند.

مراحل گرفتن مهریه در دوران عقد

توجه داشته باشید که مراحل درخواست طلاق از طرف زن و گرفتن مهریه و به عبارت دیگر دادگاه طلاق از طرف زن و گرفتن مهریه ۳ مرحله ای است بدین معنی که اگر زوج به رای دادگاه بدوی اعتراض کند پرونده به دادگاه تجدید نظر استان تهران فرستاده می شود

و در ادامه اگر به رای دادگاه تجدید نظر استان تهران معترض باشد پرونده به دیوان عالی کشور فرستاده می شود و این مراحل طلاق ممکن است تا یکسال هم به طول بیانجامد.

اما درخواست طلاق از طرف زوجه در دوران عقد بسیار دشوارتر است زیرا در این ایام علی رغم وقوع عقد نکاح هنوز زندگی مشترک شروع نشده است و دلیل موجه آوردن از سوی زوجه برای طلاق – اگر مرد مخالف باشد – کمی دشوار است خاصه این که زن به حق حبس نیز استناد کرده باشد.

ولی به هر حال در دوران عقد نیز زن می تواند با اثبات یکی از موارد ۱۲گانه شروط عقدنامه یا عسر و حرج از دادگاه تقاضای طلاق کند.

اگر زنی وکالت در طلاق (وکالت حق طلاق) از شوهر داشته باشد در این که آیا او می تواند به جز طلاق، مهریه را هم وصول نماید بستگی به حدود اختیارات مندرج در وکالتنامه داده شده از سوی شوهر دارد.

بیشتر بخوانید:

حق طلاق زن (وکالت زن در طلاق) چه شرایطی دارد ؟

توجه داشته باشید اگر درخواست طلاق از سوی زن به استناد عسر و حرج باشد قبول بذل مهریه و تصمیم نهایی در این خصوص با دادگاه است اگر چه که پیشنهاد و مقدار بذل مهریه را زوجه به دادگاه اعلام می کند

ولی اگر درخواست طلاق زن به استناد شروط ضمن عقد نکاح باشد خود زوجه به وکالت از زوج قبول بذل مهریه خواهد کرد.

به عبارت ساده تر امکان گرفتن تعداد زیادی از مهریه در استناد شروط دوازده گانه عقدنامه بیشتر و راحت تر است

در صورت باکره بودن چه مقدار مهریه به زن تعلق می گیرد ؟

دختر باکره

به محض این که عقد ازدواج میان زن و مرد بسته شد ، زن می تواند مهریه را دریافت کند و هیچ ارتباطی به تمکین یا عدم تمکین او ندارد .

لذا در صورتی که زن ناشزه باشد یا عدم تمکین او ثابت شود نیز تاثیری در پرداخت مهریه نخواهد داشت و مرد همچنان موظف به پرداخت آن است .

بیشتر بخوانید:

بدون این ۷ شرط پای سفره عقد نشستن ممنوع !

در دوران عقد به زن نفقه تعلق می گیرد ؟

گرفتن مهریه بعد از طلاق چه شرایط و مراحلی دارد ؟


این مطلب چقدر مفید بود ؟
(3 امتیاز , میانگین: 5.0 از 5)  

دیدگاه ها

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید
hits

آخرین مطالب دلگرم