ازدواج مجدد زن و مرد چه شرایطی دارد ؟

۱,۹۵۳
۲
۰
چهارشنبه, ۰۱ آبان ۱۳۹۸ ۱۰:۱۹
ازدواج مجدد همیشه برای مردم سوال بوده است که طبق چه شرایطی میتوانند دوباره ازدواج کنند. البته ازدواج مجدد در صورت متاهل بودن فقط برای آقایان وجود دارد، برای اطلاعات بیشتربا دلگرم همراه باشید.
ازدواج مجدد زن و مرد چه شرایطی دارد ؟

ازدواج مجدد زن و مرد چه شرایطی دارد ؟

مسیر زندگی زوجین، گاهی با تنش هایی همراه می‌شود که عدم ابتلا به آنها، قابل پیشگیری و پیش بینی است. عدم رضایت جنسی زوجین از یکدیگر، می‌تواند یکی از موانع ادامه زندگی مشترک باشد.

حق طلاق برای زن، در صورت عدم رضایت جنسی از شوهر، در غالب شروط ضمن عقد ازدواج و عسر و حرج زوجه، پیش بینی شده است.

اما گاهی اوقات، طرفین، تمایلی به برهم زدن زندگی مشترک ندارند و نارضایتی و عدم برآورده کردن نیازهای جنسی شوهر، توسط زن، باعث صدور اجازه ازدواج مجدد برای مرد از سوی دادگاه خانواده می‌باشد.

شرایط ازدواج مجدد مرد

ازدواج مجدد مرد متاهل ممنوع است ولی این ممنوعیت با استثنایاتی مواجه است که در قانون حمایت خانواده مصوب سال 1353 به شرح زیر تعریف کرده است:

موارد مجاز بودن ازدواج مجدد مرد

 • با اخذ رضایت از همسر اول، مرد می‌تواند ازدواج مجدد نماید.
 • در صورت عدم ایفای وظایف زناشویی از سوی زن، مرد می‌تواند جهت ازدواج مجدد اقدام نماید.
 • در صورت عدم تمکین زن و اثبات آن درمحکمه و صدور رای قطعی وعدم امکان الزام زن به تمکین، مرد می‌تواند نسبت به ازدواج مجدد اقدام نماید.
 • مبتلا شدن زن به دیوانگی و یا بیماریهایی که به دشواری معالجه می شوند از دیگر موارد حق ازدواج مجدد مرد است.
 • مبتلا شدن زن به هرنوع اعتیاد مضر به خانواده.
 • ترک نمودن زندگی مشترک توسط زن بدون دلیل موجه.
 • محکومیت کیفری زن به مجازات مغایر با مناسبت های خانواده.
 • نازا بودن زن.
 • در صورتی که زن غایب مفقودالاثر شود.

اجازه ازدواج مجدد مرد، در قانون جدید حمایت خانواده ذکر نشده وفقط مرجع صالح جهت رسیدگی به دادخواست ازدواج مجدد، دادگاه خانواده معرفی شده است اما طبق نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه، اخذ اجازه ازدواج مجدد ازدادگاه که در قانون حمایت خانواده سال 1353 آمده است نسخ نشده وهمچنان به قوت خود باقی است.

الزام شوهر به ثبت ازدواج مجدد

در صورتی که مردی، امکان طلاق همسر اول خود را نداشته باشد وشروع به رابطه با زن دیگری نموده باشد، براثر شرایط اجتماعی ونیاز به در کنار هم بودن، گاهی طرفین با توجه به طولانی بودن نسبی صدور رای اجازه ازدواج مجدد مرد وعدم امکان اخذ رضایت همسر اول، به صورت پنهانی ازیکی از راه‌های زیر اقدام به ازد.واج با خانم مورد نظر نموده وتاوان تحمل حبس یا پرداخت جزای نقدی را نیز به جان می خرد.

ازدواج موقت

راه اول وآسان که تبعات کیفری نیز در صورت عدم ثبت رسمی ندارد، ازدواج موقت با همسر دوم، بدون ثبت رسمی ازدواج است.

ثبت رسمی ازدواج موقت دوم، الزامی نیست اما در صورت بارداری زوجه یا شرط ضمن عقد، مبنی بر ثبت آن، الزامی شده و درحمایت ماده 49 قانون حمایت خانواده، دارای ضمانت اجرای کیفری می‌شود.

ازدواج عادی

در این حالت، مرد و زن بارعایت کامل مسائل شرعی، اقدام به ازدواج دائم با یکدیگر واجازه ولی دختر نموده و با توجه به این که ازدواج دوم مرد بدون حکم دادگاه قابل ثبت رسمی نیست، زن به دادگاه خانواده مراجعه نموده و دادخواست الزام شوهر به ثبت رسمی ازدواج دوم را تقدیم می نماید.

با توجه به شهادت شهود و اقرارشوهر مبنی بروقوع ازدواج دائم، دادگاه حکم به الزام زوج به ثبت ازدواج دائم صادر نموده وجهت تعیین مجازات زوج، به دلیل عدم ثبت ازدواج دائم، وی را به دادسرا معرفی می نماید.

در این حالت زن اول، چاره ای جز کنار آمدن با موضوع و یا مطالبه مهریه و طلاق و یا ادامه زندگی مشترک را ندارد.

امکان زدواج مجدد زن

زن شوهر به هیچ عنوان امکان ازدواج مجدد ندارد. ازدواج مجدد زن شوهردار براساس قانون، باطل است و در صورت وقوع نزدیکی، این عمل درحکم رابطه نامشروع و زنا می‌باشد.

زنان، فقط در صورت فوت همسر، انحلال و بطلان نکاح، فسخ نکاح و طلاق و سپری شدن عده، امکان ازدواج مجدد را دارند.

ازدواج مجدد زن مطلقه

ازدواج مجدد زن مطلقه، پس ازطی شدن عده طلاق ازدواج دائم وعده انقضا یا بذل ازدواج موقت، باهرمردی که خالی ازموانع نکاح باشد، مجاز است.

هر چند که مشاورین روانشناسی، ازدواج مجدد زن یا مرد بلافاصله بعد از طلاق را توصیه نمی‌کنند اما از نظر قانونی هیچ منعی برای ازدواج مجدد زن مطلقه وجود ندارد.

ازدواج مجدد زن بیوه

زنان بیوه و شوهر مرده ای که عده وفات همسرشان به واسطه انقضا مدت عده و یا وضع حمل در زنان باردار، به سر آمده است، اجازه ازدواج مجدد دارند و هیچ منعی وجود ندارد.

دادخواست اجازه ازدواج مجدد

جهت اخذ اجازه ازدواج مجدد برای مردان، صدور حکم اجازه ازدواج مجدد ازسوی دادگاه خانواده ضروری است. به هیچ عنوان امکان ثبت ازدواج مجدد بدون حکم دادگاه وجود ندارد و اگر سردفتر اسناد رسمی ازدواج، بدون حکم دادگاه صالح اقدام به ثبت ازدواج مجدد مرد نماید با ضمانت اجرای کیفری ماده 56 قانون حمایت خانواده و محرومیت از اشتغال به سردفتری رو به رو خواهد شد.

حق طلاق برای زن در صورت ازدواج مجدد مرد

ازدواج مجدد مرد، تحت شرایط خاصی موجب استفاده زن از وکالت طلاق مندرج درعقدنامه می‌شود. اگر ازدواج مجددمرد، به حکم دادگاه و دراثر اثبات عدم تمکین زن از شوهر، باشد برای زوجه حق و وکالتی بایت طلاق متصور نیست، اما اگر ازدواج مجدد مرد فقط به دلیل تنوع طلبی و بدون توجیه باشد، وکالت طلاق مندرج در قباله ازدواج برای زن محقق می‌شود.

تفاوتی در آثار ازدواج مجدد مرد به عقد دائم و یا نکاح منقطع یا صیغه وجود ندارد و در هر صورت ازدواج مجدد صورت گرفته است.

ازدواج موقت مرد متاهل

همانگونه که قبلا هم به عرض رسید، ازدواج مجدد چه دائمی‌باشد و چه موقت، باعث ایجاد وکالت درطلاق برای زوجه می‌باشد.

البته تحقق این شرط در صورتی است که بند مرتبط درعقدنامه، با امضا زوج رسیده باشد.

اما این که آیا ازدواج مجدد مرد به صورت نکاح منقطع، نیاز به اذن دادگاه و یا رضایت همسر اول دارد یا خیر، مسلما پاسخ مثبت است و بدون رعایت شرایط قانونیف مسلم است که برای همسر اول حق طلاق به وکالت از زوج ایجاد می‌شود.

اما با توجه به عدم الزام ثبت ازدواج موقت در دفاتر رسمی ازدواج، اثبات اینکه مرد به نکاح منقطع یا صیغه، ازدواج مجدد نموده است، کمی مشکل به نظر می رسد.

در هرصورت ازدواج مجدد مرد متاهل به صورت صیغه، منع قانونی و شرعی ندارد.

مدارک لازم جهت دادخواست ازدواج مجدد

 • رای قطعی الزام به تمکین زوجه
 • سند ازدواج
 • کارت ملی
 • دادخواست اجازه ازدواج مجدد

چند همسری در قرآن

هرچند خداوند متعال در آیه سوم سوره شریفه نساء، اجازه داده که مردان تا چهار همسر را با ازدواج دائم به عقد خود در بیاورند، در ادامه می‌فرماید: «اما اگر مى‌ترسید عدالت را رعایت نکنید تنها به یک همسر اکتفا کنید.»

این حکم الهی در متون شرعی و حقوقی اسلام هم آمده است و چند همسری اگرچه مجاز شناخته شده، ولی شرایطی برای آن در نظر گرفته شده است.

گرچه چند همسری مردان به شرط تمکن مالی و رعایت عدالت بین همسران، بر اساس شرع اسلام مجاز شناخته شده، اما با تصویب قانون حمایت از خانواده در سال 1353، چند همسری ممنوع شد مگر با رضایت همسر اول و اجازه دادگاه؛ حتی اگر همسر اول هم راضی باشد اما دادگاه اجازه ندهد، مرد اجازه ازدواج دوم را ندارد.

سابقه چند همسری در اسلام

اگر تا پیش از اسلام، چند همسری بدون محدودیت بود، اسلام آن را به چهار مورد محدود کرد. ضمن این‌که ازدواج با دو خواهر نیز ممنوع شد.

علاوه بر این اسلام، با قید «رعایت عدالت» بین همسران، محدودیت جدی را برای مردان ایجاد کرد. کما این‌که خداوند در آیه 129 سوره مبارکه نساء می‌فرماید هرگز نمی‌توانید میان زنان عدالت ورزید هرچند بسیار مشتاق این کار باشید.

پس بکوشید که تمامی میل و رغبت شما به سوی یکی از زنانتان معطوف نشود که دیگری را به صورت بلاتکلیف و رها شده درآورید.

بر همین اساس نیز در متون فقهی آمده است که مردان دارای چند همسر، واجب است هر چهار شب یک بار را نزد همسر خود بروند و بیش از چهار ماه نیز نباید بودن در کنار همسران خود را ترک کنند و رعایت این موارد از شروط عدالت میان همسران است.

چند همسری در قانون

تا پیش از تصویب قانون حمایت از خانواده در سال ۱۳۴۶ منعی برای چند همسری مردان وجود نداشت، اما برای اولین بار در ماده ۱۴ این قانون، ازدواج مجدد مردان منوط به اجازه دادگاه شد و دادگاه هم باید با تحقیق از زن فعلی مرد و احراز تمکن مالی و احراز اجرای عدالت بین همسران توسط وی، می‌توانست به مرد اجازه ازدواج مجدد دهد؛ البته ازدواج بدون اجازه دادگاه هم برای مرد می‌توانست مجازات در پی داشته باشد.

این مقررات با تصویب قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۵۳ هم ادامه پیدا کرد و در ماده ۱۶ این قانون، ازدواج مجدد مردان را منوط به شرایطی کرد که در ادامه به آن اشاره خواهد شد.

نکته مهم این بود که پس از پیروزی انقلاب اسلامی، هرچند لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های مدنی خاص در اول مهرماه ۱۳۵۸ به تصویب رسید و در آن بر اجرای مقررات شرعی در خصوص ازدواج و طلاق، تاکید شد، اما هیچ‌گاه قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۵۳ نه در لایحه سال ۵۸ و نه در نظریات بعدی شورای نگهبان خلاف شرع اعلام نشد و اعتبار آن باقی ماند.

با وجود این، در بازنگری قانون حمایت از خانواده در سال ۹۱، عده‌ای در تلاش بودند تا شرط رضایت همسر اول و اجازه دادگاه را از قانون حذف کنند تا مسیر برای ازدواج مجدد هموارتر شود؛

البته این بار وقتی در ماده ۲۳ لایحه پیشنهادی، نمایندگان مجلس شرط اجازه دادگاه را لحاظ کردند، شورای نگهبان با آن مخالفت کرد و آن را خلاف شرع دانست.

رفت و آمدهای لایحه حمایت از خانواده بین مجلس و شورای نگهبان در نهایت به حذف ماده ۲۳ جنجالی در این قانون منجر شد تا همان قانون سال ۱۳۵۳ در خصوص ازدواج دوم پا برجا بماند.

بیشتر بخوانید:

چند همسر داشتن مردان چه شرایطی در قانون دارد ؟

آیا اجازه پدر برای ازدواج موقت دختر باکره لازم است ؟

صیغه چیست و قوانین نکاح موقت در ایران چگونه است ؟

اثبات ازدواج موقت در قانون چگونه است ؟


این مطلب چقدر مفید بود ؟
(2 امتیاز , میانگین: 5.0 از 5)  

دیدگاه ها

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید
hits

آخرین مطالب دلگرم