دلگرم
امروز: چهارشنبه, ۱۲ مهر ۱۴۰۲ برابر با ۱۸ ربيع الأول ۱۴۴۵ قمری و ۰۴ اکتبر ۲۰۲۳ میلادی
چطوری میتونم بخاطر اعتیاد همسرم ازش طلاق بگیرم ؟

از شوهر معتاد چگونه طلاق بگیریم ؟

چطوری میتونم بخاطر اعتیاد همسرم ازش طلاق بگیرم ؟
5
زمان مطالعه: 10 دقیقه
با توجه به این که طلاق در جامعه امری پسندیده نیست و هنوز هم هستند خانواده هایی که به دخترشان میگویند به سوز و بساز بسیاری از دختر ها به همین علت تن به زندگی با شخص معتاد میدهند. ما در این مقاله به بررسی شرایط و چگونگی طلاق از شوهر معتاد می پردازیم.

امکان درخواست طلاق از شوهر معتاد

مطابق قانون ایران و به تبعیت از فقه اسلامی در امور خانواده، شوهر می‌تواند به هر علتی که بخواهد زن خود را با ارائه ی دادخواست به دادگاه، طلاق بدهد. در صورتی که درخواست طلاق از جانب زن، به هر علتی امکان پذیر نباشد، زن نمی‌تواند خود را مطلقه سازد، مگر در مواردی که وکالت در طلاق را از جانب شوهر داشته باشد و یا اینکه با اثبات هر یک از موارد عسر و حرج، بتواند دادگاه را برای طلاق از شوهر خود مجاب نماید.

یکی از مواردی را که قانون از مصادیق عسر و حرج می داند، اعتیاد شوهر به مواد مخدر و روانگردان و مشرو بات الکی و سکرآور می‌باشد. با توجه به این که اداره ی زندگی مشترک، حسن معاشرت با اعضای خانواده و تامین نیازهای مالی خانواده از وظایف عمده ی شوهر می‌باشد، اعتیاد شوهر می‌تواند در انجام هر کدام از این وظایف و تعهدات شوهر، تاثیر گذار باشد و مانع از انجام شود که در نتیجه عسر و حرج را برای طرف مقابل ایجاد گرداند.

لذا قانون حق درخواست طلاق از شوهر معتاد را برای زن، فرض کرده است.

شرایط لازم برای صدور حکم طلاق ناشی از اعتیاد شوهر

در رابطه با اعتیاد شوهر، قانون صرف وجود اعتیاد شوهر یا زن را کافی و موثر برای قبول درخواست طلاق نمی داند. بلکه در صورت شرایطی می‌توان یکی از زوجین با توجه به اعتیاد طرف مقابل، برای درخواست طلاق اقدام نماید:

  • اعتیاد شوهر یا زن باید به گونه ای باشد که امکان ادامه ی زندگی مشترک نباشد و به حدی که به اساس زندگی زناشویی مشترک خلل وارد کند و موجب عسر و حرج شوهر یا زن شود و باید به ضرر خانواده باشد.

  • به صرف وجود اعتیاد شوهر، دادگاه اقدام به صدور حکم طلاق نمی‌کند، بلکه در صورت احراز اعتیاد، به شوهر این فرصت را برای ترک می دهد و او ملزم به ترک اعتیاد می‌شود و اگر ترک نکرد و الزام او به ترک ممکن نبود و یا بعد از ترک، برای بار مجدد معتاد گردید، دادگاه به درخواست زوجه، حکم طلاق را صادر می‌کند.

راه‌های اثبات اعتیاد شوهر برای تقدیم دادخواست طلاق از طرف زن

در صورتی که زوجه از اعتیاد شوهر خود مطلع گردید، دادخواست طلاق خود را مبنی بر اعتیاد شوهر به دادگاه ارائه می دهد و دادگاه رسیدگی کننده به طلاق، شوهر را به پزشک قانونی جهت انجام آزمایش اعتیاد معرفی می‌کند.

از طرفی دیگر هرگاه در ضمن سند ازدواج، شوهر شرط «ابتلای زوج به هر گونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه بر اساس زندگی خانوادگی خلل آور و ادامه زندگی برای زوجه دشوار باشد» را امضا کرده باشد، برای زوجه امکان بیشتری جهت صدور حکم طلاق می‌باشد.

برای اثبات اعتیاد زوج مرسوم است که دادگاه رسیدگی کننده به طلاق، زوج را به پزشکی قانونی به جهت آزمایش معرفی می کند اما متاسفانه با ترفندهای معتادین به مواد مخدر می توانند از مثبت بودن تست اعتیاد رهایی پیدا کنند که البته همه این ها را قضات محترم می دانند.

لذا به غیر از تست اعتیاد، شهادت شهود نیز در خصوص اثبات اعتیاد زوج موثر است. بعضی از قضات به درستی از طریق مددکاری و یا کلانتری محل دستور تحقیق در مورد وضعیت اعتیاد زوج صادر می کنند.

علاوه بر آن از طریق جمع آوری استشهادیه ی محل زندگی شوهر، نیز امکان پذیر است.

بسیار اتفاق می افتد که نزدیکان شخص معتاد وی را به مراکز اعتیاد یا کمپ های مربوطه می فرستند و سوابق آن ها در این مراکز ثبت می شود، در این موارد با تقاضای زوجه از دادگاه، از مراکز مذکور استعلام به عمل می آید.

اگر زوج سابقه زندان برای جرایم مربوط به مواد مخدر داشته باشد، بسیار کار زن (زوجه) برای طلاق آسان می گردد. در این راستا دادگاه خانواده از دادگاه انقلاب در خصوص سوابق زوج استعلام می کند.

طلاق دادن زن معتاد

با توجه به این امر که طلاق به اراده ی مرد در هر زمان و بدون نیاز به اثبات امری امکان پذیر است، در این صورت هرگاه، زن معتاد باشد و اعتیاد او مخل زندگی مشترک گردد و امکان ترک و یا الزام او به ترک ممکن نباشد، در این صورت زوج می‌تواند دادخواست طلاق را با ذکر اعتیاد زن، به دادگاه بدهد و در صورت خلل آور و دشوار بودن ادامه ی زندگی به تشخیص دادگاه، مراحل صدور حکم طلاق بسیار آسان خواهد بود.

نمونه دادخواست طلاق به دلیل اعتیاد

در دادخواست طلاق به دلیل اعتیاد، زوجه در مقام خواهان، دادخواست طلاق خود را به دادگاه خانواده محل اقامت خوانده(شوهر) همراه با شرح دادخواست و علت دادخواست طلاق مبنی بر اعتیاد شوهر و همراه با ادله ای که حاکی از زیان بار بودن اعتیاد شوهر برای زندگی مشترک می‌باشد، ارائه می دهد و در ضمن دادخواست، دلایل و مدارک خود از جمله تصویر مصدق عقدنامه و شناسنامه و شهادت شهود و معاینه پزشکی مبنی بر اعتیاد خوانده را ضمیمه ی دادخواست می‌کند.

طلاق توافقی از همسر معتاد

زوجین می‌توانند با توافق یکدیگر طلاق بگیرند و به همین خاطر در صورت بخشش بخشی از مهریه توسط زن به شوهر خود، حکم طلاق آنها صادر می‌شود.

البته در صورتی که شوهر معتاد باشد، زن می‌تواند با اثبات اعتیاد و عدم الزام او به ترک اعتیاد و این که اعتیاد او در زندگی مشترک خلل ایجاد می‌کند، بدون توافق با شوهر خود، از شوهر معتاد خود طلاق بگیرد و جدا شود.

نمونه رای دادگاه بر طبق اعتیاد شوهر

دعوای طلاق از جانب زوجه به علت اعتیاد زوج، بایستی ثابت شود اعتیاد زوج مضر به اساس زندگی خانوادگی است.

«رای دادگاه»

دادخواست خانم ف.ع فرزند ن. به طرفیت شوهرش آقای ر.ج به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش مخلص اظهارات زوجه این است که در سال ۶۸ با خوانده ازدواج کرده است و یک دختر ۲۰ ساله دارد. خوانده معتاد و عصبی است.

مخلص دفاع خوانده این است که اظهار داشت عصبی نیستم، اعتیاد هم ندارم، مدت سه ماه و نیم است که خانم از خانه رفته در این مدت ۴۰ بار به دنبالش رفتم حتی از خودش عذر خواهی هم کردم که اگر قصوری از من دیده، مرا ببخشد؛ من با زندگیم مشکلی ندارم هفته ای یک بار تریاک مصرف می کنم که مشکلی در زندگی من ایجاد نمی کند؛

دادگاه با احراز رابطه زوجیت و نظر به این که مطابق بند ۹ ماده ۸ قانون حمایت خانواده ابتلای زوج به اعتیاد مضری که به اساس زندگی خانواده خلل وارد کند، از موجبات طلاق خواهد بود و در مانحن فیه این معنی احراز نشده است و چون زوج مخالف طلاق است و دلیل محکمی که الزام وی به طلاق را ایجاب نماید، ارائه نشده است،

دعوی خواهان غیر ثابت تشخیص و مستندا به مفهوم مستفاد از ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی، حکم به رد دعوی مطروحه صادر و اعلام می شود. رای صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز قابل تجدید نظرخواهی در مرجع محترم تجدید نظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۲۷۷ دادگاه خانواده تهران – احمدی نژاد

«رای دادگاه تجدید نظر»

در خصوص تجدید نظر خواهی خانم ف.ع فرزند ن. به طرفیت آقای ر.ج فرزند الف. نسبت به دادنامه شماره ۰۰۵۶۹ مورخ ۱۳۹۱/۴/۱۰ صادره از شعبه محترم ۲۷۷ دادگاه خانواده، موضوع پرونده کلاسه ۰۰۰۹۸ متضمن صدور حکم به رد دعوی تجدید نظرخواه در خصوص دادخواست تقدیمی مشارالیها به طرفیت تجدید نظر خواه به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش با توجه به مجموع محتویات پرونده و امعان نظر در اوراق و مندرجات آن، مفاد لایحه تجدید نظر خواهی، مدلول دادنامه تجدید نظر خواسته، نظر به این که جهات تجدید نظر خواهی منطبق با شقوق مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آییین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نمی باشد و از ناحیه تجدید نظر خواه ایراد و اعتراض موجه و مدللی که قابل امعان نظر و موثر در نقض دادنامه باشد،

به عمل نیامده و رای دادگاه از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی، مبانی استنباط، و نحوه استدلال و انطباق آن با قانون خالی از اشکال قانونی و منقصت قضایی است.

بنا علی هذا دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی فوق الذکر ضمن رد دعوای تجدید نظر خواهی، دادنامه تجدید نظر خواسته را در محدوده تجدید نظر خواهی تایید می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور می باشد.

پرسش و پاسخ در خصوص طلاق از شوهر معتاد

سوال: باسلام و خسته نباشید من شوهرم..اعتیاد داره..و خیلی عصبی هستش و پسر دوسال مو کتک میزنه .. میخوام ازش طلاق بگیرم..چطوری باید با دادگاه ثابت کنم که اعتیاد داره...
آیا با عکس گرفتن در حال مواد کشیدن میتونم ثابت کنم ؟؟؟

جواب: سلام، اول بگم که توی دادگاه بخاطر این که شوهر اعتیاد داشته باشه حکم طلاق رو صادر نمیکنند چون می گویند که اعتیاد یک نوع بیماری است.

پس اگر توی دادگاه بخاطر اعتیاد بخواهید از شوهرتان طلاق بگیرید نمیتونید، اما شما باید به خاطر عسر و حرج طلاق بگیرید یعنی این که بگید شوهرم پسرم را میزنه و من و پسرم در منزل این آقا امنیت جانی نداریم.

شوهرتونم در دادگاه میگه که نه من نمیزنم و کلا قبول نمیکنه ولی شما باید هر زمان که دوباره آزار و اذیتی به شما و پسرتون رسوند به پزشکی قانونی سریعا مراجعه کنید.

پزشکی قانونی گواهی بر ضرب و شتم شما میده که میتونید از این گواهی در دادگاه علیه شوهرتان استفاده کنید.

بعد از این که در دادگاه گفتید که امنیت جانی ندارم در منزل شوهرم باید بگویید که این آقا معتاد است و به علت اعتیادی که دارد، بسیار عصبی است. مسلما شوهرتان قبول نمیکند که اعتیاد دارد و حتی اگر شما عکسی از ایشان در حال استفاده از مواد مخدر

نیز در دادگاه نشان بدهید ثابت نمیشود که معتاد است و فقط به علم قاضی کمک میکند.

در این موقع قاضی برای اثبات ادعای شما، شوهرتان را به پزشکی قانونی ارجاع می هد، اما متاسفانه با ترفندهای معتادین به مواد مخدر می توانند از مثبت بودن تست اعتیاد رهایی پیدا کنند که البته این را قضات محترم می دانند.

لذا به غیر از تست اعتیاد، شهادت شهود نیز در خصوص اثبات اعتیاد زوج موثر است یعنی چند نفر از اعضای خانوادتون بیان شهادت بدهند که شوهر شما معتاد است.

در بعضی موارد هم بعضی از قضات به درستی از طریق مددکاری و یا کلانتری محل دستور تحقیق در مورد وضعیت اعتیاد زوج صادر می کنند.

اگر هم میدونید که قبلا شوهرتان برای ترک اعتیاد، به مراکز اعتیاد یا کمپ های مربوطه رفته باید در دادگاه درخواست بدهید که از مرکز مورد نظرتان استعلام بگیرند. اینها همه به علم قاضی و این که قاضی حکم به طلاق شما صادر بکند خیلی کمک میکند.

لازم به ذکر است که بچه تا 7 سالگی هم پیش مادر میماند و شما به راحتی با اثبات اعتیاد همسرتان حضانت بچه را میتوانید بگیرید. هرچه سریع تر به دادگاه محل اقامت مراجعه کرده و دادخواست طلاق و مطالبه مهریه را بدهید. موفق باشید.این مطلب چقدر مفید بود ؟
3.6 از 5 (5 رای)  


۱ دیدگاه
شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنید

علیرضا | ۳ سال پیش
سلام. من اعتیاد به مواد مخدر داشتم و حتی همسرم هم از این موضوع مطلع بود ولی هیچ وقت مصرف من را ندیده بود و حتی هیچ وقت هم اعتراضی در مورد مصرفم نمیکرد. ولی بعد از مدتی خودم با مشورت ایشان و برای حفظ شئونات خانواده ام برای ترک اقدام و به کمپ رفتم. بعد از ترک و در زمان پاک بودنم همسرم تصمیم به طلاق گرفته و اعتیادم را برای گرفتن طلاق مطرح کرده است. ایا با توجه به اعتیاد قبلا من و اینکه خود او مطلع بود و اینکه در موقعی که ایشان درخواست طلاق کرده من پاک بودم میتواند اقدام مثبتی کند و نتیجه بگیرد؟
2
0
hits