بیمه تامین اجتماعی شاغلین کسب و کار خانگی چگونه است ؟

۲,۰۷۱
۱
۰
سه شنبه, ۰۷ خرداد ۱۳۹۸ ۱۵:۵۴
شاغلین کسب و کار خانگی و اعضاء خانواده آنها که در فضای مسکونی به کسب و کارخانگی اشتغال به کار دارند، در صورتی که مشمول مقررات خاص دیگری قرار نداشته باشند، مشمـول مقـررات بیمه صـاحبان حـرف و مشاغل آزاد قـرار می‌گیرند.
بیمه تامین اجتماعی شاغلین کسب و کار خانگی چگونه است ؟

مشمولین بیمه تامین اجتماعی شاغلین کسب و کار خانگی

بیمه تامین اجتماعی شاغلین : دراجرای بند «۵» ماده «٧» قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی مصوب ٢٢ /٢ /٨٩ مجلس شورای اسلامی و ماده «٩» دستورالعمل اجرائی مربوطه مصوب ٢٣ /٨ /٨٩ ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی شاغلین کسب و کار خانگی اعم از مستقل، پشتیبان و افراد تحت پوشش در صورتی که مشمول مقررات خاص دیگری قرار نداشته باشند از تاریخ ٢٣ /١ /١٣٩٠ طی بخشنامه ۶۶٩ امور فنی بیمه شدگان مشمـول مقررات بیمه صاحبان حـرفف و مشاغل آزاد قـرار گرفته اند.

توجه داشته باشید

به استناد ماده «٢» قانـون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی و بند «١» از ماده «٢» دستورالعمل اجرائی مربوطه صرفاً عضو یا اعضاء خانواده که حائز شرایط مقرر در قانون و آئین نامه مزبور می باشند ودر فضای مسکونی به کسب و کارخانگی اشتغال به کار دارند مشمول این بخشنامه بوده و افراد غیرعضو خانـواده ازشمول مقـررات مـورد اشاره خـارج می باشند. همچنین مشمولین صندوق بیمه اجتماعی روستائیان وعشایر ازشمول ضوابط مورد نظرر خارج بوده و تابع قوانین ومقررات مربوط به صندوق یاد شده خواهند بود.

مرجع معرف شاغلین کسب و کار خانگی برای بهره مندی از بیمه تامین اجتماعی

معـرفی شاغلین کسب و کار خانگی توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و یا واحدهای تابعه صورت می پذیرد.

شرایط سنی بیمه تامین اجتماعی شاغلین کسب و کار خانگی

حداکثر سن جهت پذیرش درخواست و عقد قرارداد بیمه برای مردان و زنان به ترتیب ۵٠ و ۴۵ سال است که در غیر این صورت متقاضی می بایست ٢ برابر مازاد سنی مقرر دارای سابقه پرداخت حق بیمه نزد سازمان تأمین اجتماعی باشد.

به عنوان مثال چنانچه مردی در تاریخ ارائه تقاضا ۵٢ سال سن داشته باشد، می بایست ۴ سال سابقه پرداخت حق بیمه نزد سازمان را دار باشد.

بدیهی است افرادی که سن آنان در هنگام ارائه تقاضا کمتر از سنین مذکور باشد، درخواست آنان در صورت احراز سایر شرایط مقرر قابل قبول خواهد بود.

separator line

نرخ پرداخت حق بیمه و حمایتهای بیمه ای برای کسب و کارهای خانگی

متقاضی می تـواند با انتخاب یکی از نــرخ های زیــر از حمایتهای بیمه ای مربوطه بهره مند شود:

  • نرخ ١۴% ( ١٢% سهم بیمه شده + ٢% سهم دولت) شامل بازنشستگی و فوت بعد از بازنشستگی
  • نرخ ١۶% ( ١۴% سهم بیمه شده + ٢% سهم دولت) شامل بازنشستگی و فوت قبل و بعد از بازنشستگی
  • نرخ ٢٠% ( ١٨% سهم بیمه شده + ٢ % سهم دولت) شامل بازنشستگی، فوت و از کار افتادگی

separator line

دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه برای مشاغل خانگی

چنانچه شاغلین کسب وکارخانگی سابقه پرداخت حق بیمه نزد سازمان تأمین اجتماعی نداشته باشند، می­ توانند دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه خود را بین حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار و حداکثر دستمزد مصوب زمان عقد قرارداد انتخاب نمایند.

در صورتی که متقاضی دارای سابقه پرداخت حق بیمه قبلی به مدت ٣۶٠ روز و یا بیشتر نزد سازمان تأمین اجتماعی باشد، میانگین مبنای پرداخت حق بیمه وی در آخرین ٣۶٠ روز به عنوان مبنای پرداخت حق بیمه، ملاک عمل قرار می گیرد.

separator line

خدمات درمانی بیمه تامین اجتماعی شاغلین کسب و کارهای خانگی

بر اساس تبصره ٢ ماده ٩ دستورالعمل اجرائی قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی برخورداری از خدمات درمانی شاغلین کسب و کار خانگی در قالب بیمه پایه ایرانیان خواهد بود و بر طبق ضوابط مذکور معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با همکاری وزارت تعاون، کار و رفـاه اجتماعـی مکلف است اعتبار مـورد نیـاز بیمه درمان مشمـولین را در بـودجه سنـواتی کل کشور پیش بینی و نسبت به پرداخت آن به صندوق بیمه گر اقدام نماید.

بدین ترتیب مشمولین واجد شرایط با برخورداری از معافیت در پرداخت حق بیمه سهم درمان، می توانند از خدمات درمانی بیمه همگانی کشور بهره مند شوند.

در صورتی که افراد معرفی شده با پرداخت حق سرانه درمان مقرر متقاضی بهره مندی از خدمات درمانی سازمان تأمین اجتماعی باشند، ارائـه حمایت درمانی به آنان همانند سایر بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد میسر خواهد بود در این صورت مشمولین می توانند با پرداخت حق سرانه درمان مصوب برای خود و هریک از افـراد تحت تکفل قانونـی، با دریافت دفترچه درمانی از کلیه امکانات مراکز درمانی ملکی سازمان تأمین اجتماعی در سراسر کشور و نیز امکانات مراکز تشخیصی ، درمانی و داروئی طرف قرارداد این سازمان استفاده نمایند.

میزان سهم بیمه شده از هزینه درمان که فرانشیز نامیده می شود، برای خدمات پزشکی سرپائی ٣٠ % و برای خدمات درمانی بستری ١٠% می باشد.

separator line

سوال در مورد بیمه تامین اجتماعی شاغلین کسب و کار خانگی

سوال: عرض سلام و ادب و احترام دارم سوالم این است که آیا میشود برای کسانی که در مشاغل خانگی فعالیت میکنند بیمه تامین اجتماعی رد کرد. مثلا خود بنده و خانواده . اگر بله چگونه و اگر نه ،ب ه چه علت و لطفا یک راهکار برای بیمه مشاغل خانگی سپاسگزارم از لطفتون

جواب: شما می توانید برای خودتان و اعضای خانواده بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد را انتخاب نمایید. با احترام

separator line

سوال: من می خوام از طریق مشاغل خانگی اقدام به پرداخت بیمه کنم. (3 سالم بیمه دارم) دستمزد آخرین ماه بیمه من در سوابق برای 15 روز 588/000 ت نوشته که مال فروردین امساله مبنای نرخ حق بیمه من حداقل دستمزده یا آخرین دستمزد من در بیمه ؟ حق بیمه مشاغل خانگی چقدر میشه ؟ امکانش هست مثلا 10 روز از ماه رو پرداخت کرد یا نه باید همه روزها رو پرداخت نمود ؟

جواب: سلام، در صورتی که متقاضی استفاده از بیمه مشاغل خانگی دارای سابقه پرداخت حق بیمه قبلی به مدت ٣٦٠ روز و یا بیشتر نزد سازمان تامین اجتماعی باشد، میانگین مبنای پرداخت حق بیمه وی در آخرین ٣٦٠ روز به عنوان مبنای پرداخت حق بیمه ، ملاک عمل قرار می گیرد. باید همه روزها را پرداخت نمایید . با تشکر

separator line

سوال: باسلام خدمت کارشناس محترم و تشکر بابت راهنماییهای مفیدشان. اگر من بیمه مشاغل خانگی را به طور کامل پرداخت کنم و از طرف محل کارم 10 روز بیمه اجباری شوم کدام حق بیمه حساب میشود ؟

بیمه مشاغل خانگی که از بین نمیرود ؟ آیا این گونه است که 10روز از بیمه اجباری و 20 روز از بیمه مشاغل خانگی محسوب میشود ؟

جواب: با سلام اگر همزمان با بیمه اجباری بیمه حرف و مشاغل آزاد (خانگی) پرداخت گردد، کارکرد به صورت تقویمی محاسبه، اما دستمزد ها با هم جمع می شوند.این امر سود چندانی برای بیمه شده ندارد و باعث می شود متقاضی متحمل هزینه بیشتری بشود. قرارداد بیمه مشاغل خانگی به قوت خود برقرار است. و نمی توان ۱۰ روز اجباری را با ۲۰ روز بیمه مشاغل خانگی تلفیق کرد. بیمه مشاعل بایستی در موعد مقرر پرداخت شود، در غیر این صورت قراردارد فسخ می گردد.

separator line

سوال: عرض سلام و ادب و احترام دارم.

عرضم این است که آیا صاحبان مشاغل خانگی نیز میتوانند خود و افرادی که زیر دستشان مشغول بکار هستند، یا اعضای خانواده و یا دیگران را بیمه تامین اجتماعی کنند؟ اگر بله ،به چه طریق و اگر خیر،به چه علت. سپاس گذارم.

جواب: سلام در صورت اثبات رابطه مزد بگیری امکان بیمه نمودن در کارگاههای خانوادگی میسر می باشد. با احترام


این مطلب چقدر مفید بود ؟
(1 امتیاز , میانگین: 1.0 از 5)  
  • برچسب ها:
  • مشمولین بیمه تامین اجتماعی شاغلین کسب و کار خانگی
  • بیمه تامین اجتماعی
  • شاغلین کسب و کار خانگی

دیدگاه ها

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید
hits

آخرین مطالب دلگرم

StatCounter