رابطه نامشروع با مرد متاهل چه مجازاتی دارد ؟

۳,۹۷۶
۸
۰
پنج شنبه, ۰۵ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۰۸:۵۴
رابطه نامشروع از جمله اعمالی است که قانون آن را جرم دانسته و برایش مجازات 99 ضربه شلاق را تعیین کرده است، اما این مجازات در صورتی است که هر دو مجرد بوده باشند. اگر مرد یا زن متاهل باشد مجازات سنگین تری دارد که در این مقاله آن را بررسی میکنیم.
رابطه نامشروع با مرد متاهل چه مجازاتی دارد ؟

رابطه نامشروع چیست ؟

رابطه نامشروع در قانون به این صورت تعریف شده است :« هر گاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل (بوسیدن) یا مضاجعه (همبستری و همخوابگی) شوند به شلاق تا 99 ضربه محکوم می شوند و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه کننده تعزیر می شود (مجازات شلاق تعزیری معمولا 75 ضربه شلاق است). جرم رابطه نامشروع، مجازات عمومی نیز دارد و مدعی العموم (دادستان) بدون شکایت شاکی نیز می تواند وارد رسیدگی گردد.»

رابطه نامشروع در مقابل رابطه مشروع قرار دارد و منظور از آن رابطه بین زن و مرد نامحرمی است که مرزهای قانونی و شرعی رد کرده اند و خارج از حد مشخص شده با یکدیگر رابطه برقرار کرده اند.

در قانون ایران ، طبق ماده 637 قانون مجازات اسلامی، جرم رابطه نامشروع اینطور تعریف شده است :« چنانچه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا اعمال منافی عفت غیر از زنا مثل بوسیدن یا در آغوش گرفتن شوند، مجرم هستند.»

منظور از علقه زوجیت این است که زن و مردی که به سن بلوغ رسیده اند تنها در صورتی می توانند با هم رابطه داشته باشند که این رابطه با خواندن صیغه عقد مشروع شده باشد و در نتیجه تمام روابطی که خارج از علقه زوجیت باشد اگر خارج از حد قانونی باشد، مشمول مجازات جرم رابطه نامشروع می شود.

در صورتی که رابطه نامشروع اثبات شود و فرزندی از رابطه نامشروع دنیا آمده باشد در این صورت که زن و مرد در حالت تاهل باشند و یا نباشند، مجازات این نوع رابطه متفاوت می باشد.

که این رابطه اعم از این هم می‌شود که در کافی شاپ، چای خوردن و قدم زدن در پارک باشد که البته عموما جوان‌ها از آنان بی اطلاع هستند. در حالی که براساس قوانین جاری ما در همین حد هم، بدون خواندن صیغه و یا عدم اطلاع خانواده، رابطه نامشروع احراز می‌شود.

separator line

تفاوت رابطه نامشروع با زنا

رابطه نامشروع به اعمال منافی اخلاق و عفت از قبیل تقبیل و مضاجعه که بین زن و مردی که ازدواج نکرده اند، گفته می شود. انجام هرگونه عملی که با عفت عمومی جامعه در تعارض باشد، رابطه ی نامشروع میباشد. مثلا در صورتی که پسر و دختری با هم دوست باشند و میان آنها با ارسال پیامک، حرف های مبتذل و مستهجن رد و بدل شود، رابطه نامشروع تلقی میگردد. یعنی رابطه ی نامشروع به معنای رابطه جنسی نیست و معاشرت میان دو نفر نیز ممکن است رابطه ی نامشروع باشد.

ولیکن در جرم زنا بین زن و مرد که علقه ازدواج بین آنها نباشد، عمل دخول در قُبُل یا دُبُر (جماع) باید صورت گیرد (داشتن رابطه جنسی) و مجازات رابطه نامشروع 99 ضربه شلاق است و در حالی که مجازات زنا در مواردی اعدام و گاهی رجم (سنگسار) و در مواردی 100 ضربه شلاق می باشد که شرح آن در مواد 221 تا 232 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 بیان گردیده است.

مجازات زنای محصنه صد ضربه شلاق حدی می باشد ولی مجازات رابطه ی نامشروع تا نود و نه ضربه شلاق تعزیری میباشد.

separator line

مجازات جرم رابطه نامشروع

قانونگذار در ماده 637 قانون مجازات اسلامی برای رابطه نامشروع 99 ضربه شلاق تعیین نموده است و البته اگر یکی از طرفین رابطه، مکَره باشد تعزیر نمی شود (یعنی مجازات نمی گردد) و فقط اکراه کننده مجازات می شود. با توجه به ماده فوق مجازات به نحوی تنظیم شده است که بدون تماس فیزیکی بین زن و مرد، رابطه نامشروع را ثابت تشخیص می دهد فلذا مرتکب چنین جرمی به 99 ضربه شلاق محکوم می شود.

برای فهم بیشتر جرم؛ رابطه نامشروع باید به منشاء جرم انگاری آن یعنی منابع اسلامی مراجعه نمود. در ماده 637 قانون مجازات اسلامی روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر زنا را از قبیل تقبیل و یا مضاجعه را مستوجب مجازات دانسته است و فلسفه تعیین این مجازات در دین اسلام آن است که احکام شرعی اسلامی تابع ملاکات (مصالح و مفاسد) می باشند، بنابر این اگر دین اسلام عملی را نهی کرده و آن را حرام دانسته است به تعیین ارتکاب آن دارای مفاسدی است و اگر عمل را امر نموده و آن را واجب شمرده، قطعاً انجام آن دارای مصالحی است و البته در همین مبانی اسلامی بسیار تائید شده است که در خصوص مسائل اخلاقی و جنسی خیلی تحقیق انجام نشود، بنابر این زمانی که این جرم شکل علنی داشته باشد و آشکار باشد و ارتکابش عفت جامعه را جریحه دار نماید.

مجازات رابطه نامشروع بدون شرط تاهلی، 100 ضربه «شلاق» است.

همچنین مجازات برای زنی که شوهر دار است و مرتکب رابطه نامشروع شده باشد مجازاتی همچون « سنگسار» تعیین شده است. البته این را هم بدانید در دوره های اخیر نیز مجازات سنگسار کم و بیش اجرا میشود اما واقع شدن حکم رابطه نامشروع دلیل نیست مخالفتی با اجرای حکم سنگسار وجود داشته باشد.

separator line

تعریف کامل زنا

در اسلام، زنا از گناهان بزرگ است و در شریعت ممنوع گشته است. در قرآن نیز آیاتی وجود دارند که شان نزول آنها درباره تحریم زنا می‌باشد.

زنا نه فقط زنای مرد مجرد با زن شوهردار است بلکه دارای موارد مختلفی است که برای هر کدام از آنها کیفرها و حدود جداگانه‌ای در اسلام وجود دارد.

 • زنای با محارم
 • زنای به عنف
 • زنای غیر محصنه
 • زنای محصنه

separator line

زنای غیر محصنه

زنای غیر محصنه به زنایی گفته می‌شود که شخص زناکار (زن یا مرد) فاقد همسر و مجرد باشد و به اختیار خود زنا کرده باشد. به زبان ساده تر به زنای شخص مجرد، زنای غیر محصنه گفته می‌شود. زنای مرد مجرد با زن شوهردار در این دسته محسوب نمی شود.

مجازات زنای غیر محصنه

در این نوع از زنا، کیفر شخص زناکار درمرتبه اول یکصد ضربه شلاق است و اگر سه مرتبه زنا کند و در هر مرتبه حد خورده باشد، کیفر او در مرتبه چهارم اعدام است. مرد را در حالی شلاق می‌زنند که ایستاده باشد، و نباید ضربات شلاق بر سر و صورت و عورت او وارد شود.

اگر مرد را هنگام زنا برهنه یافته‌اند، جز عورت بقیه بدن او باید برهنه باشد و اگر با لباس یافته‌اند بنابراحتیاط به هر نحو که او را یافته‌اند شلاق خواهد خورد. زن را در حالی شلاق می‌زنند که نشسته باشد و بدن او با لباس پوشیده باشد، و از شلاق زدن به سر و صورت او خود داری نمایند.

separator line

زنای محصنه (احصان)

زنای محصنه (احصان) و یا زنای مرد مجرد با زن شوهردار:

زنای محصنه به شرط وجود احصان محقق می شود و احصان اصطلاحی فقهی است.

احصان بر دو قسم است:

 1. احصان مرد
 2. احصان زن

احصان مرد

اجماع در مرد سه شرط زیر را دارد :

 1. مرد آزاد مواقعه ی مشروع صورت دهد. (در هر جهت)
 2. زنی به اختیار داشته باشد از طریق عقد دائم یا مالک کنیزی باشد.
 3. زن مزبور همیشه در اختیار مرد باشد.

قهاء شرط بلوغ و عقل را هم افزوده اند و در آن خلاف است. مردی که دارای شرایط بالا باشد محصن (بر وزن مسلم) نامیده می شود. شرط های بالا اگر در شخص بالغ جمع شود و صاحب این شرط ها زنا کند آن زنا را زنای محصنه می نامند.

احصان زن

عبارت است از اجتماع سه شرط زیر در زن :

 1. در ازدواج دائم مردی باشد یا مملوک او باشد.
 2. همیشه دسترسی به مرد مذکور بالا داشته باشد.
 3. زن اگر آزاد باشد مواقعه ی مشروع قبلا صورت داده باشد.

چنین زنی را محصنه نامند و زنای او را در این شرایط پس از بلوغ، زنای محصنه گویند. احصان از کیفیات مشدده قانونی است.

separator line

سوالات متدوال کاربران در مورد رابطه نامشروع با مرد متاهل

سوال: بنده بخاطر جدایی از نامزدم که قصد جدایی داریم و الانم هم پرونده در جریان است، با دختری که باکره میباشد آشنا شده و درصد ازدواج در اینده، عمل نزدیکی انجام داده و به گفته دختر، بکارت خود را از دست داده است.

حکم این نزدیکی که خواندن صیغه به طور شفاهی بوده و بدون مدرک عقد موقت یا دائم بوده، مجازاتش چیست ؟ ممنون اگر راهنمایی کنید.

جواب: با سلام، جنابعالی مرتکب زنا شده اید که مجازات آن 100 ضربه شلاق است. علاوه بر آن در صورت شکایت دختر بابت ازاله بکارت محکوم به پرداخت ارش البکاره خواهید شد...ازدواج دختر باکره چه بطور دائم چه موقت نیازمند اذن پدر است. بنابراین صیغه محرمیتی که خوانده شده صحیح نبوده است. با احترام

separator line

سوال: سلام، در صورت امکان اثبات رابطه نامشروع بین دختر مجرد و مرد متاهل توسط فیلم و مسیج در موبایل حکم دادگاه برای دختر مجرد چه خواهد بود ؟ و کدام ارگان پلیس پیگیر این پرونده خواهد بود ؟

جواب: چنانچه مضمون فیلم مبتنی بر رابطه جنسی بین طرفین باشد رابطه نامشروع دون زنا در دادگاه کیفری مستقیما رسیدگی می شود ولی چنانچه رابطه صرفا تلفنی ومبتنی بررابطه عاشقانه و غیر جنسی باشد تحقیق این جرم در دادسرای ارشاد و توسط پلیس سایبری خواهد بود .مجازات رابطه نامشروع و اعمال منافی عفت مادون زنا در صورت اثبات با دلایل اثباتی قانونی تا ۹۹ضربه شلاق است .چنانچه رابطه نامشروع بین دختر مجرد و مرد متاهل صورت گیرد و این رابطه از طریق فیلم و مسیج قابل اثبات باشد.

separator line

سوال: مراحل قانونی شکایت همسر مرد از دختر مجرد چیست ؟ همسر مرد از طریق چه ارگانی باید شکایت کند ؟ و مراحل احظار و بازداشت دختر مجرد چیست ؟ با تشکر

جواب: با توجه به تاکید شما در سوال به رابطه دختر مجرد با مرد متاهل و تمایل شما به شکایت صرف از دختر ،باید در نظر داشت رابطه نامشروع بین زن و مردی که بین آن ها علقه زوجیت وجود ندارد واقع می شود یعنی رابطه نامشروع دو طرف دارد بنابراین با شکایت شما از دختر و داشتن دلایل و مدارک متقن و‌مسند برای اثبات جرم حتما شوهرتان هم به عنوان یک طرف رابطه در مظان اتهام جرم رابطه نامشروع قرار می گیرد .حال با در نظر داشتن این امر که شوهرتان هم در این پرونده یکی از اطراف جرم نامشروع است و در صورت اثبات جرم و تشخیص قاضی مجازات رابطه نامشروع شامل حال ایشان نیز خواهد شد،اقدام قضایی تان را آغاز کنید .چنانچه رابطه عاشقانه وغیر جنسی باشد دادسرای ارشاد صالح به تحقیق و رسیدگی ست و در صورتی رابطه مبتنی بر رابطه جنسی و جسمی باشد مستقیم در دادگاه کیفری دو رسیدگی می شود .

separator line

سوال: در صورتی که شوهرم با یک خانم وارد خانه شد میتوانم با ۱۱۰ تماس بگیرم که وارد خانه شوند ؟ آیا پرونده تشکیل میدهند ؟ و مجازات این کار چیست ؟

جواب: بله میتوانید با پلیس 110 تماس بگیرید.مامور پلیس به همراه جنابعالی وارد منزل شده و مراتب را صورتجلسه نموده و به دادسرا ارجاع مینماید..اگر رابطه همسرتان و خانم مذکور از مصادیق روابط نامشروع باشد هر یک به 99 ضربه شلاق محکوم خواهند شد.

بیشتر بخوانید:

آیا رابطه نامشروع مجازات حبس دارد ؟

رابطه نامشروع زن شوهردار چگونه قابل تشخیص است ؟

آیا پزشکی قانونی رابطه نامشروع را تشخیص میدهد ؟


این مطلب چقدر مفید بود ؟
(8 امتیاز , میانگین: 4.9 از 5)  
 • برچسب ها:
 • رابطه نامشروع
 • مرد متاهل
 • زنا
 • مجازات رابطه نامشروع

دیدگاه ها

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید
hits

آخرین مطالب دلگرم

StatCounter