دلگرم
امروز: سه شنبه, ۱۴ آذر ۱۴۰۲ برابر با ۲۰ جمادى الأول ۱۴۴۵ قمری و ۰۵ دسامبر ۲۰۲۳ میلادی
دیه پرده بکارت و پاره کردن عمدی آن چقدر است ؟
59
زمان مطالعه: 8 دقیقه
از بین بردن و پاره کردن پرده بکارت دختر باکره با انگشت يا هر چیز ديگر مهرالمثل دارد. اگر اين عمل به وسيله اجنبي و غير مجاز انجام شده باشد طبق قانون مجازات اسلامی مرتکب تعزير نیز خواهد شد.

دیه پرده بکارت و پاره کردن بصورت عمدی و غیر عمدی چقدر است ؟

در داخل واژن و ابتدای مجرای تناسلی زنانه، پرده ی لطیف مخاطی دو لایه وجود دارد که پس از پاره شدن به صورت زوائدی نامنظم در سوراخ واژن دیده می شود. معمولا به صورت چینی عروقی و نازک از غشای مخاطی است که از لحاظ شکل وضخامت انواع مختلفی دارد.

این پرده دارای یک سوراخ مرکزی است که اشکال گوناگونی دارد. عبارتند از :

  • پرده بدون منفذ : دختران تا هنگام بلوغ متوجه وضع خود نمی شوند
  • پرده بکارت مثلثی
  • پرده بکارت حلقوی
  • پرده بکارت هلالی
  • پرده بکارت غربالی و…
  • حتی عدم وجود پرده بکارت به صورت طبیعی.

دیه پاره کردن عمدی پرده بکارت مهرالمثل است (دیه کامل زن بابت پاره کردن مثانه است) و چون از جهت میزان دیه فرقی بین عمد و غیر عمد نیست لذا بطور کلی دیه پرده بکارت چه عمدا چه از غیر عمد همان مهرالمثل می باشد.

از بین بردن پرده بکارت دختر با انگشت یا چیز دیگر در صورتی که موجب پاره شدن مثانه و عدم امکان ضبط ادرار باشد. علاوه بر دیه کامل زن، مهرالمثل نیز دارد.

اما اگر منتهی به پاره شدن مثانه نباشد بنا بر مستفاد از ملاک همان ماده فقط مهرالمثل به آن تعلق می گیرد و در هر دو صورت چنانچه این عمل به وسیله اجنبی و غیر مجاز انجام شده باشد طبق قانون مرتکب تعزیر خواهد شد.

separator line

ازاله ی بکارت چیست ؟

ساییدگی، خراشیدگی و پارگی پرده بکارت را که توام با تورم و خون مردگی و جاری شدن خون است ازاله ی بکارت می نامند.

باید توجه داشت که خونریزی شرط ازاله ی بکارت نیست وهمچنین عدم خونریزی در هنگام دخول به معنای ازاله ی بکارت در گذشته نیست.

دیه پرده بکارت یا از بین رفتن آن از نظر علمی نقص عضو محسوب نمیگردد ولی در قوانین مجازات در همه کشورها ازاله بکارت، در موارد جنسی که موجب شکایت گردد، مجازات سنگینی دارد.

جریمه ی ازاله بکارت در موارد غیر جنسی، مانند تصادفات یا حوادث نیز در قوانین مجازات اسلامی پیش بینی شده است.

separator line

تعیین ارش البکاره

با توجه به موازین شرعی و قانونی ارش البکاره برابر یک مهر المثل است که در تمام موارد با نظر کارشناس تعیین می گردد. اگر میزان مهرالمثل بیش از دیه ی کامل زن باشد، بیشتر از یک دیه پرده بکارت کامل تعلق نمیگیرد و محاسبه نخواهد شد.

دیه پرده بکارت دختر مجرد

ارش و دیه چه تفاوتی با هم دارند ؟

دیه مالی است که در قبال صدمه وارد به جسم وجان انسان باید از طرف عامل و مسبب صدمه به آسیب دیده پرداخت گردد و نوع و مقدار آن برای هر یک از اندام های بدن معین است و شارع آن را تعیین نموده است.

در حالی که مقدار ارش را شارع تعیین نکرده و قاضی مکلف است حسب مورد با جلب نظر کارشناس مقدار آن را تعیین نماید.

دیه بر حسب گاو ،گوسفند، شتر و درهم و دینار تعیین میگردد در حالی که ارش بر اساس پول رایج مملکت مشخص می گردد.

قاضی اختیاری در کم و زیاد کردن دیه ندارد ولی میزان ارش را می تواند با نظر کارشناس و بعضی موارد که قانون اجازه می دهد شخصاً تعیین نماید.

separator line

دیه ازاله بکارت و افضاء

ماده ۶۵۸ قانون مجازات اسلامی : «هرگاه ازاله بکارت غیرهمسر با مقاربت یا به هر وسیله دیگری و بدون رضایت صورت گرفته باشد موجب ضمان مهرالمثل است.
تبصره1- هرگاه ازاله بکارت با مقاربت و با رضایت انجام گرفته باشد چیزی ثابت نیست.
تبصره 2- رضایت دختر نابالغ یا مجنون یا مکرَهی که رضایت واقعی به زنا نداشته در حکم عدم رضایت است.»

ماده ۶۵۹ قانون مجازات اسلامی : « هرگاه به همراه ازاله بکارت جنایت دیگری نیز به وجود آید مانند آن که مثانه آسیب دیده و شخص نتواند ادرار خود را ضبط کند، جنایت مزبور حسب مورد دیه یا ارش جداگانه دارد.»

ماده ۶۶۰ قانون مجازات اسلامی افضای همسر به ترتیب ذیل موجب ضمان است:

  1. هرگاه همسر، بالغ و افضاء به سببی غیر از مقاربت باشد، دیه کامل زن باید پرداخت شود.
  2. هرگاه همسر، نابالغ و افضاء به سبب مقاربت جنسی باشد علاوه بر تمام مهر و دیه کامل زن، نفقه نیز تا زمان وفات یکی از زوجین بر عهده زوج است هر چند او را طلاق داده باشد.

تبصره: افضاء عبارت از یکی شدن دو مجرای بول و حیض یا حیض و غائط است.

دیه پرده بکارت دختران مجرد چقدر است

دیه پاره کردن و ازاله پرده بکارت دختر مجرد چقدر است ؟

ازاله ی بکارت چنانچه با رضایت دختر صورت بگیرد ارش البکاره دارد و میزان ارش البکاره در برخی پرونده ها دو درصد دیه کامل تعیین شده و چنانچه ازاله بکارت بدون رضایت دختر باشد به دختر مهرالمثل تعلق می گیرد .

separator line

پرسش و پاسخ طبق رساله آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مدظله)

ازاله بکارت در اثر وضع حمل

سؤال: زنى در اثر تفخیذ اجبارى حامله شده، و بر اثر وضع حمل بکارت وى زائل گشته است. آیا دیه، یا ارش البکارة، یا مهر المثل، به وى تعلق مى گیرد ؟

پاسخ: تنها مهر المثل تعلّق مى گیرد.

ازاله ناقص بکارت

سؤال: آیا بین ازاله ناقص و کامل فرق است ؟

پزشکى قانونى، پرده بکارت را به 12 ناحیه، که اصطلاحاً به آن ساعت مى گویند، تقسیم کرده، که از 1 شروع و به 12 ختم مى گردد. پزشکان در گواهی هاى خود مثلا مى نویسند: «پارگى در ساعت 5 و 6 وجود دارد.» به نظر مى رسد که باید دید آیا پرده بکارت ناقص داراى ارزش است ؟

مثلا اگر کوزه اى بشکند خواه از یک قسمت بشکند، یا از چند قسمت، دیگر ارزش ندارد. امّا اگر پارچه اى پاره شود، اگر از یک قسمت پاره شود، باقیمانده آن داراى ارزش است. حال باید دید که پرده بکارت از مثال اوّل است، یا دوّم ؟

پاسخ: در هر حال مهر المثل تعلّق مى گیرد.

ازاله بکارت زنی که مهر المثل او بیش از دیه کامل است

سؤال: در مواردى که براى ازاله بکارت مهر المثل تعیین شده، مثل موردى که با انگشت ازاله بکارت گردد، چنانچه میزان مهر المثل از دیه کامله یک زن بیشتر باشد، آیا مجنىّ علیها به میزان دیه کامله استحقاق دارد، یا زائد بر دیه هم قابل مطالبه است ؟ همانند موردى که هرگاه کسى موى زنى را از بین ببرد، ولى دوباره بروید، مقرّر شده اگر مهر المثل بیشتر از دیه کامل باشد، فقط به مقدار دیه بپردازد.

در مورد این سؤال چگونه است ؟

پاسخ: بیش از دیه استحقاق ندارد.

ازاله بکارت در فرض اغفال و عدم اغفال دختر

پسر و دخترى با یکدیگر رابطه نامشروع برقرار کرده، و در نتیجه بکارت دختر زائل شده است.

  1. سؤال: اگر عمل با رضایت دختر و بدون اغفال صورت گرفته باشد، حکم مسأله چیست ؟
  2. سؤال: اگر عمل با رضایت ولى با اغفال دختر همراه بوده باشد، آیا ارش البکارة تعلّق مى گیرد ؟

پاسخ:1- در فرض مسأله، ارش البکارة یا مهر المثل تعلّق نمى گیرد.

پاسخ:2- چنانچه منظور از اغفال این است که رضایت به مادون آمیزش داده، ولى او آمیزش کرده، باید مهر المثل او را بدهد. و اگر منظور از اغفال این است که پسر به او اطمینان داده که ازاله بکارت نخواهد شد، باید ارش البکارة بپردازد.

ازاله بکارت با انگشت

سؤال: اگر ازاله بکارت دختر با انگشت، یا شىء دیگر صورت گیرد، حکم ارش البکارة چیست؟ آیا رضایت یا عدم رضایت وى در حکم تأثیرى دارد ؟

پاسخ: مهر المثل تعلق مى گیرد. ولى در صورت رضایت دختر، احتیاط مصالحه است.

تعلق مهرالمثل در صورت اقرار به زنا

سؤال: چنانچه مردى یک بار اقرار به زنا کند، آیا مى توان او را به پرداخت ارش البکارة، یا مهر المثل (در صورت تحقّق شرایط آن) محکوم کرد ؟

پاسخ: احتیاط واجب آن است که اگر اقرار به تحقّق زناى به عنف، یا ازاله بکارت به عنف کرده باشد، مهر المثل را بپردازد.

سؤال: اگر مردى در شب زفاف، به علّت عنن، یا عامدا، به وسیله انگشت، یا شىء مناسب دیگرى غیر از آلت رجولیّت، بکارت همسرش را زایل نماید آیا این عمل تعزیر دارد و احکام دخول بر آن جاری می گردد، و زوجه مستحقّ کلّ مهر است ؟

پاسخ: در صورت عدم رضایت زوجه، تعزیر دارد و زوجه مستحقّ کلّ مهر است.

سؤال: پرده بکارت بعضى از دختران حلقوى و یا ارتجاعى است که در صورت دخول هم ازاله بکارت نمى شود، آیا مجازات دخول با این قبیل دختران مشمول مجازات ازاله بکارت است ؟

پاسخ: در فرض مسأله مشمول مجازات یا دیه ازاله بکارت نیست اما احکام دیگر ثابت است.

بیشتر بخوانید:

روش های تشخیص وجود پرده بکارت

نکاتی که هر دختر باید درباره پرده بکارت بداند !

تجاوز جنسی در قانون چه مجازاتی دارد ؟این مطلب چقدر مفید بود ؟
4.9 از 5 (59 رای)  

دیدگاه ها

اولین نفر برای ثبت دیدگاه باشید !


hits