دلگرم
امروز: یکشنبه, ۰۲ آبان ۱۴۰۰ برابر با ۱۷ ربيع الأول ۱۴۴۳ قمری و ۲۴ اکتبر ۲۰۲۱ میلادی
آموزش و آشنایی با ۳۶۸ کلمه کردی با تلفظ صحیح برای صحبت کردن
36
زمان مطالعه: 21 دقیقه
اگر دوس دارید زبان کردی را به طور صحیح و سریع یاد بگیرید با ما همراه شوید. در این مطلب اول به تلفظ حروف و اعداد با تلفظ صحیح میپردازیم سپس شما را با کلمات و اصطلاحات کردی روزمره آنها آشنا میکنیم.

آموزش زبان کردی

وه نام خوداێ بێ وێنه

با توجه به انتشار روزافزون متون نظم و نثر مکتوب و الکترونیکی ضرورت دارد تا کردزبانانی که به زبان کردی جنوبی تکلم می کنند با مبادی شیوه ی نوشتن این زبان آشنا شوند

13 نکته ی طلایی برای یادگیری شیوه ی نوشتن زبان کردی

1- حروف الفبای کردی عبارت اند از :

ء – ا - ب – پ – ت – ج – چ- ح – خ- د- ر- ڕ( ڕ بزرگ که به شکل مشدد تلفظ می شود) – ز – ژ – س – ش- ع- غ – ف – ق – ڤ ( با قرار گرفتن دندان های بالایی بر روی لب پایین تلفظ می شود و صدای V انگلیسی می دهد ) – ک – گ- ل – ڵ ( ڵ بزرگ که تلفظ ل در کلمه ی الله به همین شکل است

یعنی نوک زبان پشت دندان های بالا قرار می گیرد ) – م – ن – و ( معادل W در زبان انگلیسی و هم چنین ضمه (O) ؛ به این ترتیب این حرف به جای دو صدا به کار می رود ) – ه / ـه ( فتحه ) – وو ( مصوت بلند که در کلماتی مانند« رووژ» به معنی روز ،و نیز کلمه ی « جادوو» به کار می رود )

ۊ که بین صدای مصوت بلند او ( U) و ای (I) تلفظ می شود ؛ مانند « خۊن » به معنی خون و « رۊن » به معنی روغن – هـ - ی ( این حرف هم صدای Y را می دهد هم صدای I ؛ یعنی حرفی که به جای دو صدا کاربرد دارد )

- ێ ( این حرف را یای مجهول می گویند که در کلماتی مانند : شێر = شیر درنده ، دێر= دیر ، ئێران = ایران و مانند آن به کار می رود ) .

توجه : در نوشتن کردی سورانی حرف ۆ هم به کار می رود که کشیده تر و بازتر از ضمه ی معمولی است و در زبان کردی ایلامی کاربردی ندارد .

۲- حرکات ، مانند فتحه و ضمه به حروف تبدیل می شوند یعنی به جای ضمه ( ـــــُـــ ) حرف « و » و به جای فتحه ( ــَـ) حرف « ه / ـــه » به کار می رود . مثال برای ضمه : کورد ( کُرد) ، ئوتاق ( اتاق) ، ئورده ک ( اُردک ) ، و ... . مثال برای فتحه : عه لی ( علی ) ، مه ل ( پرنده ، حشره ) ، به راده ر ( برادر ) ، و ...

3- در رسم الخط کردی حرفی برای حرکت کسره نیست . راه تشخیص کسره آن است که اگر حرکت فتحه (ه /ـه ) و ضمه (و) نباشد به احتمال قوی کسره است . ضمنا هر جا که لازم باشد می توان از حرکت کسره هم استفاده کرد .

4- قبل از نوشتن صداهای بلند « ا – ای (ی) ، او (و ) » و نیز صداهای فتحه و کسره و ضمه ، به جای همزه ای که به شکل الف در کلمات فارسی در اول کلمه می آید ، از همزه به شکل «ء » استفاده می شود . مثال : ئازاد ( آزاد ) ، ئیلام ( ایلام ) ، ئووره ( آن جا ) ، ئورده ک ( اُردک ) ، ئڕا /ئه ڕا (چرا ) ، ئه وه ( آن ) و ... .

5- به جای سه حرف « ذ – ظ – ض » فقط حرف «ز» نوشته می شود . مثال : زاهر (ظاهر) ، نه زه ر (نظر ) ، له زیز ( لذیذ ) .

6- به جای دو حرف « ص – ث » حرف « س» نوشته می شود . مثال : سووره ت (صورت ) ، سروه ت (ثروت ) ، سه حرا (صحرا ) .

7- به جای «ط» حرف « ت » نوشته می شود . مثال : تاهر (طاهر ) .

8- در زبان کردی دو نوع حرف « ل » داریم ؛ یک : ل متعارف که در کلماتی مانند « که ل » به معنی شکاف و « مه ل» به معنی حشره و پرنده به کار می رود و دو : ڵ بزرگ یا کردی که در کلماتی مانند « که ڵ» به معنی بز کوهی و « کوڵ » به معنی کوتاه به کار می رود .

9- در زبان کردی دو نوع « ر» داریم ؛ یک : ر متعارف و عادی که در کلماتی مانند « ده ر » به معنی در به کار می رود و دو : ڕ کردی که به صورت سایشی و مشدد به کار می رود و با علامتی در زیر آن مشخص می شود . مثال : که ڕ ( کر و ناشنوا ) ، پڕ ( پر ) ، زڕه ( صدای زنگ ) .

10- در کردی ایلامی صدای بلند او ( و ) را به صورت « وو » می نویسیم ؛ مثلا : نور به شکل نوور نوشته می شود .

11- در کردی حرف یای مجهول کاربرد دارد که با علامتی بر روی «ی » به شکل «ێ» مشخص می شود و در کلماتی مانند : ئێواره ( عصر ) ، ئێران ( ایران ) و مانند آن به کار می رود .

12- واو عطف بین کلمات به شکل یک واو تنها نوشته می شود . مثال : من و عه لی و رزا و یه حیا ( من و علی و رضا ویحیی ) .

13- به جای علامت تشدید ، دوبار حرف تکرار می شود : مثال : هممه ت ( همت ) ، نه ججار ( نجار) .

حالا که به این 13 نکته ی طلایی دست یافتید ، امید است بتوانید متن زیر یا متن هایی مشابه را بخوانید و به این شیوه بنویسید .

براو خوه یشک هاموڵاتی ،

زوان کوردی به شێگ ده میرات فه رهه نگ و ئه ده ب ئیمه کورده ێله که نه سڵ وه نه سڵ و ده س و ده س وه ئیمه ره سیه . ئمێده واریم ئیمه یشه بتۊه نیم حفزێ بکه یمن و وه ده س زاڕوه ێلمان ده ئێرنگه و ئایه نده بڕه سنیمن . هه ر که س یه ێ زوان بزانێ ، چمان وه یه ێ ده روه چه و تماشاێ دنیا که ێ ، هه ر که س د ِ زوان بزانێ وه دِ ده روه چه و وه دنیا نوڕێ . راسی ئیمه ئه ڕا خوه مان ده ئێ ئاسوو رووشنه ک خودا داگه سه مان مه حرووم بکه یمن .

برا و خوه ێشکه ێل عه زیز ، بایه د گیشتێ ده س وه ده س یه ک به یمن و ئێ زوان شرینه و دوڵه مه نه ، ده وڵه مه ن تر و شرین تره و بکه یمن .


روزای هفته به زبان کردی

شنبه=شَمَه

یکشنبه=یه شمه

دوشنبه=دوشَمه

سه شنبه=سه شمه

چهارشنبه=چوارشمه

پنج شنبه=پنشمه

جمعه=جــِـمَه


تلفظ اعداد به زبان کردی

یه توضیح کوچولو راجع به اعداد!

1=یَک{دقت کنید -ک- اینجا ساکنه}

2=دو{ولی و اینجا Oتلفظ نمیشه U تلفظ میشه}

3= همون 3

4=چوار

5=همون 5

6=شَش

7=همون7

8=هیشت

9=نو

10=دا!

11=یانزه

12=دوانزه

13=سینزه

14=چوارده

15=پانزه

16=شانزه

17=هَفدَه

18=هِـیـژدَه

19=همون19

20=20


کلمات کردی کرمانشاهی اصیل که با (الف) شروع می شود

 1. آ : بله - حرف تائید
 2. آخُر( درکردی آواهایی هست که در آن حرکت حروف تلفیقی است از دو حرکت در این کلمه (آخر) حرکت خ چیزی بین ُ و ی است ): آغل
 3. آسِن : آهن
 4. آسین : آستین
 5. آمان : امان دادن – مهلت دادن
 6. آگِر : آتش
 7. آ و: آب
 8. آو دوز : آبسه - زخمی که آب خورده است
 9. آوَرَشَه : آب پاشی
 10. آوَکی : آبکی
 11. آوای : آبادی – روستا - دهات
 12. آوازَه : ترانه
 13. آوَرِ وت ( آوای کردی :تلفظ آوَ حرکتی بین ر + ی است ) : کندن پر پرنده ها توسط آب جوش
 14. آووِس : آبستن - باردار ( جهت حیوانات بکار میرود)
 15. اَوسا : قدیمها – گذشته ها – قبلاً
 16. آوواره : جوی آبی که در زمین کشاورزی استفاده می شود
 17. اَر : اگر
 18. اَرا : چرا
 19. اَرِه : آره – بله
 20. اَک : اِ حرف تعجب
 21. اَکِ هی : ای کاش(حسرت!)(گاهی به معنای چقد بد شد!)
 22. اِرنگَه (آوای کردی: تلفظ حروف ن گ تلفیقی از هر دو حروف است به صورت تو دماغی) : الآن
 23. اَوَ : آن
 24. اَوانَه : آنها
 25. اِمجا : بعد ( منتظر خبر یا جمله بعد ماندن )
 26. اِمروژ : امروز
 27. اِیره : اینجا / اَوره : آنجا
 28. آیِم : آدم
 29. ایجور: اینجور – مثل و مانند - اینطور
 30. اَولا : آن سمت / اَولام : آن سمتم / اَو لاد : آن سمتت اَولایِان : آن سمتشان
 31. ایلا : این سمت ( سو و جهت )
 32. ایمرو : امروز
 33. ایمَیش : ما هم
 34. ایمَه : ما
 35. اِوشِن (آوای کردی : تلفظ حرف واو در زبان کردی با گرد کردن کامل لبها صورت می گیرد : می گویند
 36. اِیوارَه : غروب

کلمات کردی کرمانشاهی که با (ب) شروع می شود

 1. باوش = بغل / آغوش
 2. بَرز = بلند
 3. بِریقَه = برق زدن
 4. باوان = خانه پدری
 5. بِسکَه = تبسم
 6. با : مخفف بابا - پدر
 7. بار : بیار / بارَی : بیارش
 8. باز : باز شکاری
 9. باخ : باغ
 10. بای د : بیا ( امر به آمدن در آینده(
 11. بان : بالا
 12. بَرز : بلند
 13. بَلَه مِرک : آرنج
 14. بِ گِر : بگیر
 15. بِ گیر : گریه بکن
 16. بُِ وش (آوای کردی : تلفظ حرکت بوِ ِش چیزی بین و + ی است ) : بگو
 17. ) مجری (کسی که بیت و شعر می گویید و بِ- وِِِِِِِِ ِ ش : گوینده
 18. بِ – وک : نوعی جغد بزرگ
 19. باوگ : پدر
 20. باو پیرَه : پدر جد (پدر بزرگ هم می گویند )
 21. باوَ ژِن : زنِ پدر
 22. باوِ ِش : بغل
 23. بِرا : برادر
 24. بیل : اجازه بده - صبر کو
 25. بِز ِن : بز ماده
 26. بَو ( دهان کاملاً گرد شود ) : بیا
 27. بُو : بمان - بایست / بو
 28. بُور : رنگ مایل به کرم
 29. بُوس / بُوسیَه : بایست - بمان
 30. بَش : سهم
 31. بِژ بِژی : فر فری (مو و پشم و پر )
 32. بِژِ ی : نوعی کلوچه محلی کرمانشاهی
 33. بِیلَا / بیلَه : بذار / بیلَمان : بذارمان
 34. بِژَن : بنواز (نواختن ساز)

بیشتر بخوانید::

آموزش صحبت کردن به زبان لری(Speaking Larry)

۱۰ روش طلایی برای آموزش زبان انگلیسی به کودکان


کلمات کردی کرمانشاهی که با (پ) شروع می شود

 1. پِشمه = عطسه
 2. پَژاره = غم اندوه
 3. پِراشه = ترشح
 4. پِلِمژیگیای = نامرتب
 5. پَتی = خالی
 6. پَتَه سو = خاکستر جنس پارچه ای
 7. پِنجِل = شلخته(به عنوان فحش هم استفاده میشه)

کلمات کردی اصیل کرمانشاهی که با (ت) شروع می شود

 1. تامازِرو = در حسرت / آرزو به دل
 2. تور = قهر
 3. تَنِک = کم عمق / کم پشت
 4. تیوش = دچار
 5. تِلیقیای = له شده
 6. تاس = خفه(تاسیوبِرد=خفه شد)(تاسانیده=خفه اش کردی)

کلمات اصیل کردی کرمانشاهی که با (چ) می شود

 1. چاخ: چاغ
 2. چاخان : خالی بستن - دروغ
 3. چار ِم ناچارَه : راه دیگری ندارم
 4. چال : چاله
 5. چای : سرد
 6. چارَوا : اسب نر – چهار پایان – نوعی راه رفتن اسب هم می گویند
 7. چالاو: چاه آب
 8. چَم : رودخانه – خم شدن
 9. چِم : می روم
 10. چَو : چشم
 11. چِلم : آب بینی
 12. چِرو : نادان
 13. چَلهَ پَر: نوعی نفرین (کله پا شدن)
 14. چِلپَه : صدای شی ای که به آب می خورد
 15. چِنجِگ : تخمه - هسته میوه
 16. چِریکهَ (ک مکسر) : جیغ
 17. چَتِون : بی ادب - پُررو
 18. چَپی چَواشهَ : سر در گم - کج و ما وج
 19. چَپَالهَ : کشیده - سیلی
 20. چَپَل : کثیف
 21. چَپال : کف دست
 22. چِورهَ چِور : کم کم
 23. چَمَانِن : خم کرد
 24. چِیلِگ : هیزم (اندازه کوچک )
 25. چَپِِگ : مقداری علف یا سبزی یا گل که در پنجه دست(مشت بسته ) قرار گیرد - پنجه هم گویند
 26. چَوَرِه : منتظر- چشم براه
 27. چِنگیِر: چنگ انداختن
 28. چِراخ : چراغ
 29. چَرمِه : سفید
 30. چِرکِن : کثیف
 31. چِلِیس : شکمو- حریص
 32. چِلاس : ظرف سگ
 33. چَور: چرب
 34. چَورانِن : چرب کردن - پرچرب
 35. چُورانِن : خالی کردن تا آخرین قطره
 36. چُو: چوب
 37. چَقَل: شغال –( آدم خیلی لاغر هم میگن)
 38. چَلق: پوست
 39. چوخ : پیپ
 40. چَرچی : دوره گرد
 41. چِنارهَ : لرز کردن – لرزیدن اندامی از بدن
 42. چَوچَه : چیستان
 43. چِمای : مثل
 44. چِیمِن : رفتیم – می رویم الآن – می رویم آینده
 45. چِیمَن : چمن
 46. چقیا (چ مکسر) : گیر کردن
 47. چَکِی : زایید برای حیوانات درنده معمولاً سگ
 48. چَه کید(ک مکسر): چه کار می کنی
 49. چِشت : چیزی
 50. چِخ : کلمه ای که برای دور کردن سگ استفاده می شود
 51. چَه : چه چیز
 52. چِه کِیگ (گ خیلی ضعیف تلفظ می شود ) : خیلی کم - اندک
 53. چِیا : چقا – رنگ زمین – خاک
 54. چِنَر: چغندر قند
 55. چِنیِور(تلفظ ی و و ترکیبی از هر دو حرف که دهان گرد می شود ): نوعی گیاه معطر
 56. چِمانِه: مثل
 57. چوخَو رانِک : لباس مردانه کردی اورامی (جافی )
 58. چیوزان (در تلفظ ی و و فک شکسته می شود صدای Uبه گوش می رسد ) : نوعی بازی محلی که با خرده سنگ و کشیدن جدول اجرا می شود

کلمات اصیل کردی کرمانشاهی(خ)

 1. خا : تخم مرغ
 2. خاوُ رِون : نیمرو (تخم مرغ و روغن )
 3. خا نِگ : خانه
 4. خاپور :‌ ویران – نابود
 5. خاپورَه : وقت کشی
 6. خالو : دایی – خالو
 7. خالو ژِن ( با ژ مکسر ) : زن دایی
 8. خَراو : خراب
 9. خَراوَه : خرابه
 10. خَرِّگ (با تلفظ را مکسر ): گِل
 11. خَرَنگِیز ( تلفظ حرکات ن و گ تلفیقی از هردو است به صورت تو دماغی ) : زنبور
 12. خِشی : هزار پا
 13. خَوَانی :‌ خان گونه / خَوَانی خَو :‌ مثل خان خوابیدن – تالنگ ظهر خواب بودن
 14. خِون (تلفظ وین حرکتی مابین و و ی با گرد کردن لبها انجام می شود ) : خون
 15. خُوَر : خورشید
 16. خَس : غلیظ
 17. خِمِلکیای : ترشیده – تخمیر شده
 18. خَم : غم
 19. خُوانچَه : جا نانی
 20. خَوِر : خمیر
 21. خِورما رَژگَه : زنبور خوار (نوعی پرنده )
 22. خِر طِینِک : غضروف
 23. خِتی مِتی : قل قلک
 24. خَی وَکی : اجنه
 25. خُوَ یشِگ : خواهر
 26. خَمَره : رودل
 27. خُول مانَیَو (با ن مکسر گویند ): حمله ور شدن همرا با گاز گرفتن (توسط سگ و حیوانات مشابه )
 28. خُز : جمع شدن (معمولاً به جمع کردن پارچه روکش متکا و کمر شلوار راحتی گویند )
 29. خُزَه : جایی که ماهیان در زمستان در یک محل جمع می شوند
 30. خَس یای : عقیم شدن
 31. خَروشگ (با ش ساکن ): خرگوش
 32. خُوا : نمک
 33. خُواز : خواستن ( گدایی هم می گویند)
 34. خُواز مَنی : خواستگاری
 35. خَسِو رَه : خانواده زن
 36. خِو نَو خُوارِه : خونخواه – دشمن

بیشتر بخوانید::

آموزش صحبت کردن به زبان کردی(Speaking Kurdish)

آموزش صحبت کردن به زبان ترکی(Speaking floors in Turkish)


کلمات اصیل کردی کرمانشاهیکه با (ک) شروع می شود

 1. کا : برادر
 2. کاگَه/کاکه : پدر – برادر
 3. کُنا : سوراخ
 4. کُتر : کت - بی اثر
 5. کُت بِر :‌ سکته – یک دفعه
 6. کِتِ کور : سر به هوا
 7. کُتَل : بیرق عزا
 8. کاوِر(و مکسر) : گوسفند
 9. کال : نارس – کمرنگ
 10. کالِگ : گرمک
 11. کامَ : کدامَ
 12. کانی :‌ چشمه – معدن – مرکز
 13. کامین : کدامین
 14. کُتَل کُو :‌ کتک کاری کردن زیاد – در عزا یعنی خود زنی کردن
 15. کَفتِن : افتادن (مصدر است )
 16. کَفت : افتاد/کَفتی: افتادی
 17. کَپُو : قاصدک – پروانه
 18. کَپول : کله - سر
 19. کُچِگ : سنگ
 20. کَس : نفر – فامیل
 21. کِش :‌ کش - هی کردن (برای پرنده ها )
 22. کِشَه : سریع رفتن و دور شدن
 23. کِر : مرغی که آماده خوابیدن روی تخم است
 24. کِر یوَه : سوز سرما
 25. کُرو کُرو : هزار هزار
 26. کل :‌ ناقص – گوشه دیواری که ریخته است
 27. کِلاو : کلاه
 28. کِلاوَه : کله - بالای چیزی
 29. کَلاوَه : خرابه
 30. کُِلوانک : انگشتر
 31. کِلِگ : انگشت
 32. کِلم : آب دماغ سفت شده
 33. کُلَه پِسکِی (پ مکسر): یواشکی
 34. کِلَه وِشکِنی : وارسی کردن – فضولی
 35. کُلَش : کلش – باقیمانده محصول کشاورزی بعد از برداشت - فضول هم می گویند
 36. کِلاش : گیوه (نوعی کفش دست ساز محلی )- نوعی اسلحه کلاشینکف
 37. کَنگِر(تلفظ ن و گ تلفیقی از هر دو با صدای تو دماغی ) : کنگر
 38. کَنگر کَن : وسیله ای که با آن کنگر می کنند
 39. کُوَ :‌ کجاست
 40. کَو : آبی - نیلی
 41. کَو هَفی : افعی کبود
 42. کَوش : کفش
 43. کِوتیای : کوبیده شده
 44. کَو ک : کبک
 45. کَوِل : پوست کنده شده حیوان- حلقه های سیمانی داخل چاه
 46. کِوشانِن : خاموش کردن
 47. کُوانِه : محل پخت نان
 48. کَلای : کربلایی
 49. کَوَاو : کباب
 50. کِوشتِن : کشتن (مصدر است)
 51. کِولانَه : لانه پرندگان (مرغ )
 52. کِونا : سوراخ
 53. کِنارآو : توالت
 54. کَنِو :‌ جای آب
 55. کَمتار: کفتار
 56. کَمُوتَر : کبوتر
 57. کَم : کردن – پهنای چیزی را گفتن
 58. کِور : پسر
 59. کِوی‍‍ژ (تلفظ و و ی تلفیقی از هر دو با گرد کردن کامل لبها ): در هم رفته
 60. کوول : پشت
 61. کِول : کوتاه – جمع شده
 62. کِول بِر : خلاصه – میانبر – کوتاه
 63. کَلَه شیر : خروس
 64. کَوو ک :‌ کبک
 65. کِولاژدِم :‌ عقرب
 66. کَی یان : محل انبار کاه – کاهدان
 67. کِیَه نِی : چشمه
 68. کی یَر : بزغاله
 69. کیسَل : لاک پشت
 70. کَیمَن : همه کاره - وارد به کاری
 71. کومه : تل
 72. کِوَه : کوه
 73. کَیوانو :‌پیرزن
 74. کَی ک : کک
 75. کَی ی : کاه

آموزش کلمات صحبت کردن روزمره کردها

 1. ماناێ چه ن که لیمه : ئێرنگه : اکنون / ده روه چ : دریچه / ئاسوو رووشن : افق روشن
 2. ئه ژ ناسی = می شناسی
 3. درک = درختچه خاردار
 4. دار = درخت
 5. هروم = نشست کردن
 6. چپاله = سیلی
 7. گورمچ = مشت
 8. خیر = گرد
 9. لچ = لب
 10. چنجک = هسته = دانه
 11. صباح = چهره
 12. له چه ر= شرور
 13. شومی = هندوانه
 14. دیره =ئیره = اینجا
 15. ئیگل = این دفعه
 16. چل نو من = فراوان
 17. پرچ = موهای جلو کله انسان
 18. مه میل = مشتری
 19. ده له شر = بچه مظلوم
 20. شلپی تری = بی نظم
 21. ده قه مه قه = بگو مگو
 22. ده گه = بلا
 23. ده م سری = طرفداری
 24. خاودلوف = چرت
 25. فیر (fer ) = جستجو
 26. چرچ (cherch)= چرت
 27. سیزیرگه (cezergah)= بخود لرزیدن
 28. ویریا (viria) = هوشیار
 29. پیس (pis) = بد کثیف نجس
 30. ایواره ( evarah ) = عصر
 31. ویشم = بیماری واگیر
 32. چاو نی قه نه = چشمی که پلک های آن روی هم باشد
 33. کیله = پرنشده یا نصفه
 34. جینک = لباس
 35. به له تک = طناب
 36. چه نگوره = خسیس
 37. کپیایه = خسته شده
 38. رمیایه =خراب شده
 39. پیخت = مقداری
 40. لاپه لی = کنار
 41. پیت رو = بسته
 42. قایم = محکم
 43. ئازیه تی = عزادار
 44. دوو = تحریک کردن
 45. گال دای ین = آبرو بردن
 46. ده گه = کاری به سر دیگران آوردن
 47. چه ل = سربار دیگران
 48. ده م لو = لب و لوچه
 49. گورم تی = جنجال
 50. ونج = جا
 51. ئاز = قوت
 52. داکوکه = دردسر
 53. ته زیایه = رنجیده
 54. لی غین = آب گل آلود
 55. گه وه زه = آدم بد دهن و مفت گو
 56. جه ر کیش = لجوج
 57. دیر یا یه = پاره شده
 58. خه ط سر = پاک کن
 59. دو چووه کی = تبعیض
 60. هیروش = خرد
 61. جیرنه پیرنه = دسته جمعی
 62. نیمیرو = آب باریکه
 63. به نومی = بدنامی
 64. خوه سیره = پدر زن و مادرزن
 65. ره م رو = فرار
 66. مه خ مین = گرفته - ناراحت
 67. تا ته زا = پسر عمو و دخترعمو
 68. برانگ = برادر
 69. خو ویشک = خواهر
 70. میرده = شوهر
 71. هیق = استفراغ
 72. هیژ = استفراغ
 73. دنگ دونگ = سروصدا
 74. چال پلوقی = چاله چوله
 75. دونیا = دام و احشام
 76. وه رک = بره
 77. ته م توز = گرد و غبار
 78. اوردی = ابری
 79. گور گه ر = سروصدا
 80. گورج = آماده سرحال
 81. بالوش = آغوش
 82. خه ره = گل و لای
 83. دگ دگه = دغدغه
 84. کیف دماقی = احوالپرسی
 85. جیق الدو = ظرفیت
 86. پلیش قه نه = پژمرده
 87. و یر = یاد
 88. رانایه = یاد داده شده
 89. ته ش دی = آتش و دود
 90. لیر گه رد = نوبتی
 91. شووال = پاپوش
 92. پرتال = لباس
 93. عه نه = نفس
 94. قل = پا - لنگ
 95. دواره = دوباره
 96. سو ویل = سبیل
 97. گی یه = شکم
 98. چه ل چه ل = زیاد
 99. چول هول = خلوت
 100. پت حیشک = مغرور
 101. شر رک پریک = کهنه
 102. پرو = پارچه
 103. دیزه پیزه = لجاجت
 104. تیز = ریشخند
 105. ده رین = ظرفیت
 106. کش مات = سکوت
 107. چینه دراز = پرحرف - وراج
 108. نیس کینک = سک سکه
 109. پیشمه = عطسه
 110. قو ته = سرفه
 111. ایمدالکی = بعد
 112. حل فرو = زبان بازی
 113. مووله = کوتاه قد
 114. مه زه مه ت = غیبت
 115. چه ک چینه = چانی زنی
 116. بژی مه میر = بخور و نمیر
 117. بژیی = زنده بماند
 118. کونا باجه = روزنه
 119. په خمه = بی دست و پا - بی بخار
 120. ره م رو = آشفتگی
 121. دونیا = احشام
 122. منگا = گاو ماده
 123. مین جه ر = یکدنده
 124. پیرچ = مو ها
 125. جه خت = دوتا عطسه پشت سرهم
 126. دل گه ن = کینه توز
 127. چه خچیله = خار و خاشاک
 128. گه مال = سگ
 129. ده ل = سگ ماده
 130. بای دار = مغرور
 131. ول وه ش = مفت گو
 132. رپ شیله = کلک بازی
 133. گیلی رازو = گلگی
 134. که پو = سر
 135. قا = لمه
 136. شیرشار = مفت گویی
 137. چوارشه = وارونه - برعکس
 138. فیتی خل خل = حقه
 139. ده س نه ماز = وضو
 140. قی = فریاد
 141. ئوشارده = پنهان شده
 142. فیک فاک = بروبیا
 143. لیوه نازار = لوس
 144. بنجک = بوته خاردار
 145. ئاو گول = خارشتر
 146. ورینه = هذیان
 147. دم ته قه = گفتگو
 148. ئه رواوی = کشاورزی
 149. گوره می = جوراب
 150. بنار = سربالایی تند
 151. لیژی = سرازیری
 152. شه که ت = خسته
 153. ده سلات = توانایی
 154. دما پیشی = بعد از ظهر
 155. ژیر ور = موذی
 156. له ر = لاغر
 157. مه س = چاق
 158. نگریس = خسیس
 159. گناس = خسیس
 160. گژک = دکمه
 161. کو = کبود
 162. ورک = بره
 163. شووان = چوپان
 164. بایم جو = بادمجان
 165. گرک = لجاجت
 166. نژی = عدس
 167. گه نم = گندم
 168. زرات = ذرت
 169. گرده کو = گردو
 170. تاس = کاسه فلزی
 171. له ش = بدن
 172. ساق = تندرست
 173. نقا = دعا
 174. ورینه = هذیان
 175. ئاموزا = پسرعمو
 176. چه ک = آبرو
 177. ماز = دشت
 178. مازه = پهلو
 179. مه ته ل = قصه
 180. چمی تیک = هیزم در حال سوختن
 181. لیوه = دیوانه
 182. فره = زیاد
 183. چول = خلوت
 184. پیشی = ظهر
 185. شووال =پاپوش
 186. چیرنه و پرنه =کوچک و بزرگ - دسته جمعی
 187. حوز = خانواده
 188. لی غه رو = روده
 189. ری ره ش = بدشانس
 190. گزه ر = هویج
 191. خه س = غلیظ
 192. نیم بیم =ندید بدید
 193. رچ وپچ = سفت چالاک
 194. زارو = بچه
 195. گه وه = فرش
 196. گه پ = بزرگ
 197. گوره می = جوراب
 198. به وی = عروس
 199. دو وات = عروسی
 200. ژار =فقیر
 201. جه رخه = گروه
 202. چناوه =فک
 203. مل = گردن
 204. زنج = چانه
 205. تو ویل = پیشانی
 206. له په ر = جوش
 207. جینوک = جوش
 208. بلیاق = چشم
 209. گزینک = عدسی
 210. پیز = بین پا تا زانو
 211. د یزه پیزه = لجوج
 212. گلال = رودخانه
 213. هروش = خرد کردن
 214. قه شمری = ریشخند
 215. گه ره ک = به درد خوردن
 216. لابردنگ = کنایه
 217. چل چاونی = فضولی
 218. سه ره ک وه ره ک نی
 219. چپاله = سیلی
 220. ده م درو = دروغ
 221. گومه ل = مشت (واحد اندازه گیری )
 222. گورمیچ =مشت (ضربه زدن )
 223. مه س له ت =داستان
 224. ویژ =یخ زدن
 225. گال هور =سروصدا
 226. قه پ قه پ = دست اندازی
 227. چه مه ر = عزاداری
 228. قه شمه ر = شوخ
 229. ده مه ور = گستاخ
 230. هه له پرتکو = با عجله
 231. فه ن فیت = حیله گری
 232. گزی نیک =عدسی چشم
 233. وییر = یاد
 234. خه س = غلیظ
 235. غو پوره = مشغول کردن خود
 236. سموم = گرمای زیاد
 237. سه ویر = باد گرم و سوزان
 238. جاجک = آدامس - سقز
 239. دگ دگه = دردسر
 240. رووا = روباه
 241. آز = قوت
 242. چه خ چیله = چوب های ریز قابل سوختن
 243. گژ = نزدیک
 244. هوکاره = عادت
 245. سرکه ت =مقدارزیادی
 246. گه وه = فرش
 247. گوژک = قوزک پا
 248. گه وه زه = بد زبان
 249. ده ین گه ری = تقلب
 250. مو سه ل = شکمو
 251. گوره می = جوراب
 252. گه مال = سگ
 253. ده ل = سگ ماده
 254. تی تک = توله سگ
 255. له چه ر = شرور
 256. هه له په له = هول هولکی
 257. هه له په رتکو = با عجله
 258. روله = فرزندم
 259. دم ته قه = گفتگو
 260. ئاز = توان
 261. هوفه ل = لاف زن
 262. ته زگ = سیلی
 263. دورملی = روسری
 264. نمیرو = آب باریکه
 265. ته تک = کمر
 266. شر و شول = شرور
 267. که پول = سر
 268. جه رخه = گروه
 269. رزگ = ردیف
 270. ته وه ر = تبر
 271. زاو زتیل = سروصدا
 272. کیلیک = انگشت
 273. دله شر = دختر مظلوم
 274. گزه ر = هویج
 275. تماته = گوجه
 276. توویل = پیشانی
 277. که له شیر = خروس
 278. لی وه = دیوانه
 279. چل چاونی =فضولی
 280. چهار قورنه = مربع
 281. سه چمکی = مثلث
 282. خیر = دایره
 283. عه تووه = فرصت خواستن برای جبران
 284. گیر = فرصت
 285. بلیاق = چشم
 286. عزبک = آدم چالاک و ورزیده
 287. گزی نک = عدسی
 288. کابرا = یارو
 289. کیکونی = فلانی
 290. مکیس = دعوت
 291. دوگه ل = دختراناین مطلب چقدر مفید بود ؟
4.3 از 5 (36 رای)  
 • منبع
 • blogfa.com
 • blogfa.com
دیدگاه ها

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید